Kwartierherhaling en kwartierverlies

In elke kwartierstaat komt het voor dat een voorouder meer dan eenmaal als voorouder wordt genoteerd. Dit is een normaal verschijnsel in gesloten gemeenschappen (kerkelijk, geografisch of adelijke) en wordt kwartierherhaling genoemd. Een ander verschijnsel is kwartierverlies. Van kwartierverlies is sprake als een of beide ouders onbekend zijn. Ik denk in het laatste geval aan een vondeling. Dit komt niet zo vaak voor. Maar de keren dat een van de ouders (meestal de vader) niet bekend is gebeurd vaker. Het verlies loopt per generatie op en na 5 generaties zijn dit al 16 kwartieren.

In de kwartierstaat van Elunde Grada Arendina van Holten komen zowel kwartierverlies als kwartierherhaling voor. In de 6e generatie treedt kwartierverlies op doordat Wilhelmina van Kampen zwanger raakt door een ons onbekend persoon. Er zijn wel geruchten (geweest), maar tot op dit moment is de vader niet getraceerd en zijn de geruchten niet ontzenuwd.

Kwartierherhaling komt met regelmaat voor. Een behoorlijk aantal kwartieren (van Elunde) zijn terug te voeren naar het land van Maas en Waal. Door de rivieren hebben wij hier te maken met een eiland en dat verklaard de geografisch gesloten gemeenschap. Op de bovenste afbeelding is de kwartierherhaling te bekijken. Maar ook in de kop van Overijssel, zij het in een veel geringere mate, komt dit fenomeen voor, hier is sprake van een min of meer gesloten kerkelijke gemeenschap.(onderste afbeelding)

kw. herhaling afb. 1

kw. herhaling afb. 2