Wat is Ayurveda?

Ayurveda komt uit het Sanskriet en betekent Ayur(=)levens veda(=kennis). De Ayurveda, een geschenk aan u zelf, heeft tot doel de mens evenwichtig en harmonieus te laten functioneren en gaat er van uit dat een mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel gezien en behandeld moet worden. De Ayurvedische principes zijn nog steeds actueel en worden tegenwoordig wereldwijd toegepast.

Het vatatype heeft enkele min of meer uiterlijke kenmerken. Het vatatype is vaak aan de magere kant, de huid is vrij droog en er is sprake van een opvallende beweeglijkheid. Het vatatype is in het algemeen vrij onrustig en heeft grillige karaktertrekken. Karakterologisch valt dit type verder te beschrijven als idealistisch mens. Het vatatype heeft vaak prachtige idee‘n over van alles en prachtige doeleinden. Tot de daad komt het echter nauwelijks, impulsief gedrag is een kenmerk van de vata. Daardoor is de betrouwbaarheid niet altijd bijster groot te noemen. Het vatatype is verder een dienstbaar mens. Volgzaamheid is een kenmerk van de vata, doch ook daarin kunnen zich onverwachte veranderingen manifesteren. De intelligentie van de vata is redelijk, het lange termijngeheugen is slecht. Het verbaal vermogen is niet optimaal; hij heeft vaak moeite met het uitdrukken van idee‘n; in het gesprek kan het vatatype daarom nogal warrig overkomen. De vata als fysiologische eigenschap is te herkennen aan de motoriek, de spijsvertering, de bloedsomloop en de ademhaling.

Het pittatype heeft minder uiterlijke kenmerken. Het lichaam valt niet direct op door z'n stevigheid maar is ook niet bepaald zwak. De handen en de voeten voelen vaak warm aan. De huid vertoont soms geel- of roodachtige pigmentvlekken. Het pittatype is nogal geestdriftig van aard. Deze geestdrift kan zich manifesteren in enthousiasme (positief) als agressie (negatief). Beide processen kunnen overigens in elkaar overlopen. De intelligentie van het pittatype is goed te noemen; het lange termijn geheugen is ook goed. Ze zijn verbaal vaak zeer goed onderlegd; door het Pitta-gehalte kunnen ze echter gebruik maken van een scherpe tong. In afwijking van het vatatype geeft de Pitta zich niet gauw over aan een autoriteit, eigenschap is te herkennen aan de spijsvertering, het gezichtsvermogen, de energiehuishouding en het intellect.

Het kaphatype valt op door de stevigheid van het lichaam. Er is sprake van een goede ontwikkeling van het beender- en spierstelsel. Het kaphatype is zwaarder dan gemiddeld. Karakterologisch valt het kaphatype op door de rust die hij uitstraalt. Een kaphatype is altijd duidelijk aanwezig. Zijn intelligentie is zeer goed, maar zijn uitdrukkingsvermogen is traag. Dat komt ook tot uiting bij het gesprek. Dit type praat langzaam en beheerst. Het kaphatype kan goed dienen; door zijn stabiliteit is hij betrouwbaar. Vaak echter vervult het kaphatype toch zelf een leidersrol. Fysiologisch zijn de Kapha-eigenschappen te herkennen aan het functioneren van de gewrichten, de huid en de stabiliteit van lichaam en geest. Geen enkel mens is allen vata, Pitta of Kapha. Je hebt van alle drie in je. Een of twee van de types overheersen, meestal een. En zelfs die overheersing is bij iedereen anders. Bij de een meer in zijn gedrag, bij de ander meer in het lichaam.

Maar de verschillende elementen/typen kunnen ook 'overkoken'. In de persoon zit dan te veel van het vata, Pitta of Kapha. De symptomen zijn vaak wel duidelijk. Het 'overgekookte' vatatype bijvoorbeeld komt zweverig over, is psychisch onstabiel en waait met alle winden mee. Lichamelijk raakt hij vatbaar voor reumatische ziekten en zenuwpijnen.
Het 'overgekookte' pittatype is erg agressief en jaloers. Lichamelijk raakt hij vatbaar voor maagpijnen.
Het 'overgekookte' kaphatype is uiterst traag, wordt onbetrouwbaar en vooral lomp. Lichamelijk raakt hij vatbaar voor constipatie en ziekten van de luchtwegen.