ArtikelenInterview met David Ray Griffin

’11 September. Een onderzoek naar de feiten.’ Dat is de titel van de Nederlandse vertaling van het geruchtmakende boek van de Amerikaanse emeritus hoogleraar David Ray Griffin, waarin hij aantoont dat het officiële rapport over 11 september 2001 ‘een leugen is van 571 pagina’s.’ Volgens hem is er sprake van een volstrekt ander complot waarbij Amerikaanse neoconservatieven betrokken zijn. Richard Falk, de internationaal gerespecteerde emeritus hoogleraar aan de Princenton University, schrijft in het voorwoord: ‘dat dit een verontrustend boek is dat een diepgaande crisis aan het licht brengt in de politieke legitimiteit van de machtigste soevereine staat uit de wereldgeschiedenis.’ En de Britse voormalige minister van Milieu, Michael Meacher, kwalificeerde het boek als ‘een uitstekend overzicht van de verontrustende vragen die nog steeds moeten worden beantwoord, als tenminste democratische controle over politieke en militaire leiders iets te betekenen heeft.’ Stan van Houcke sprak met Griffin over zijn boek.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderInterview met James Lovelock

James Lovelock, de 87-jarige Britse chemicus/medicus, heeft veel wetenschappelijk onderzoek verricht en is wereldberoemd geworden door zijn ‘gaia-theorie.’ Bij het verschijnen van zijn nieuwe boek ‘The Revenge of Gaia’, in januari 2006, schreef hij in de Britse kwaliteitskrant The Independent dat als gevolg van de onstuitbare opwarming van de aarde tegen het eind van deze eeuw ‘miljarden van ons om het leven zullen komen en de paar mensen die zich weten te handhaven in de poolgebieden zullen leven waar het klimaat acceptabel blijft.’ De New Scientist omschreef hem als ‘een van de grote denkers van onze tijd,’ en de Observer noemde Lovelock ‘een van de invloedrijkste mensen uit de milieubeweging.’ Stan van houcke sprak met hem.  

Lees verder...Interview met Chalmers Johnson

De emeritus hoogleraar Chalmers Johnson wordt in de VS gezien als de belangrijkste deskundige op het gebied van Oost-Azië. Vlak voor de aanslagen van 11 september 2001 schreef hij het boek ‘Blowback,’ waarin deze 75-jarige geleerde zijn landgenoten waarschuwde voor de kosten en consequenties van het gewelddadig in stand houden van het Amerikaans imperium, een studie die pas na de aanslagen een bestseller werd. Twee jaar geleden schreef Chalmers Johnson ‘The Sorrows of Empire,’ over het Amerikaans militarisme en de cultuur van geheimhouding, en ook dit boek veroorzaakte de nodige opschudding. Eind dit jaar verschijnt zijn nieuwe boek, getiteld ‘Nemesis,’ over het eind van het Amerikaanse rijk. Stan van Houcke sprak met hem.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderInterview met Lewis Lapham

De essayist Lewis Lapham behoort tot de oude intellectuele elite van de Amerikaanse Oostkust. Dertig jaar lang was hij hoofdredacteur van het gerenommeerde Harper’s Magazine. Vorig jaar voltooide hij de gespeelde documentaire ‘The American Ruling Class’ waarin de inmiddels 71-jarige Lapham twee jonge academici begeleidt op hun zoektocht naar de leidende klasse in de VS. Lapham, die zelf aan de Universiteit van Yale afstudeerde, doceerde jarenlang aan de belangrijkste universiteiten van de Verenigde Staten. Hij ziet frappante overeenkomsten tussen het Amerikaanse en het Romeinse Rijk.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderRonald Wright over de keerzijde van de vooruitgang

Het werk van de Britse historicus Ronald Wright, die in Ontario woont, is in diverse talen verschenen. Wright is zowel als romancier als non-fictieschrijver meermaals gelauwerd. Zijn boek ‘Kleine Geschiedenis van de Vooruitgang’ dat begin maart in het Nederlands verschijnt, analyseert de verwoestende keerzijde van het begrip vooruitgang.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderRobert Fisk over het Midden-Oosten

Gesprek met Robert Fisk, al dertig jaar lang correspondent in het Midden-Oosten, eerst voor de Britse krant The Times, en nu voor The Independent. "Het resultaat van de Eerste Wereldoorlog, de oorlog waarin mijn vader vocht, en die - zo dacht men - een einde zou maken aan alle oorlogen schiep een geweldige tragedie. In slechts zeventien maanden tijd trokken de Britten en Fransen de grenzen van Noord Ierland, Joegoslavië en het grootste deel van het Midden Oosten. Ik heb mijn hele loopbaan als journalist gezien hoe de mensen in Belfast, Belgrado, Bosnië, Bagdad en Beiroet daaronder lijden."  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderInterview met anders-globaliste Susan George

"Het kapitalisme wordt gedreven door instincten. Interessant is dat terwijl de armoedegrens altijd nauwkeurig is gedefinieerd, er geen rijkdomgrens bestaat. Er is geen officieel vastgestelde bovengrens. De hebzucht is oneindig. Daarnaast wordt het systeem beheerst door een buitengewoon prestatiegericht mannelijk drift: ik moet beter zijn dan jij, ik moet over je heen kunnen lopen. Hoewel ik niet zo voor genetische verklaringen ben omdat ze altijd te oppervlakkig zijn, moet er toch één of ander element bestaan dat dom tribalisme creëert, ongeciviliseerd gedrag, waar de cultuur geen greep op heeft en ons vermogen om cultuur te scheppen vernietigt."  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderThe Birds

Wij reageren net als een kleuter die zich aan een tafel stoot en de tafel de schuld geeft. Als er al iets ‘totaal van slag’ is dan zeker niet de natuur, maar de mens. De natuur zoekt alleen naar een nieuw evenwicht. Of zoals chief Seattle zei: ‘Alle dingen zijn met elkaar verbonden. Alles wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde.’ Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de natuur de balans pas weer zal vinden zodra ze de moderne, rationele, al dan niet verlichte mens als een virus heeft vernietigd.  

Lees verder...Syrië

Sinds de moord op de Libanese oud-premier Rafik Hariri is Syrië, dat verdacht wordt van deze aanslag, in het brandpunt van de wereldbelangstelling komen te staan. Met name de VS schilderen Syrië af als de kwade genius in het Midden-Oosten. De ontwikkelingen in Syrië sinds het aantreden van Bashir Assad weerspreken die hypothese.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderInterview met Sadik Al-Azm

November 2004 kreeg de Syrische hoogleraar filosofie Sadik Al-Azm tezamen met twee andere islamitische intellectuelen de Erasmusprijs voor zijn ‘onafhankelijke bijdrage aan de meningsvorming over religie en moderniseringsprocessen’ in de islamitische wereld. Stan van Houcke interviewde hem twee jaar geleden in Beiroet en recentelijk in Amsterdam over onder andere Samuel Huntingtons werk ‘Botsende Beschavingen.’  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderAutisme in Nederland 2

Nu de economische problemen niet langer meer kunnen worden afgekocht, duikt onmiddellijk de altijd latente rassenhaat zijn kop op. Het collectief ter verantwoording roepen van alle islamieten voor de daad van één individu, is een van de duidelijkste kenmerken van racisme. Tegen deze achtergrond gezien, is de schijnbaar plotselinge omslag van Mohammed B. niet langer meer zo raadselachtig.  

Lees verder...Autisme in Nederland 1

Voor een dialoog zijn twee partijen nodig, die elkaar allereerst respecteren, maar dat dringt niet echt door tot het door grofheid gedomineerde publieke domein in Nederland. De luidruchtigste deelnemers monopoliseren het openbare debat met groot vertoon van minachting voor andersdenkenden. Nu intellectuelen en het gelijk van de straat elkaar gevonden hebben is een explosieve situatie ontstaan.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderDag van de Filosofie 5

Op de Universiteit van Utrecht debatteerde journalist Stan van Houcke met filosofen over de vraag: staat Amerika garant voor de wereldvrede? 'Het leek er op alsof we moesten kiezen tussen Mussert en Moskou.'  

Lees verder... (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderDag van de Filosofie 4

Frits van Exter, hoofdredacteur van het protestants/christelijk dagblad Trouw: ‘De aandacht van de media [ wordt] natuurlijk voor een belangrijk deel gestuurd… door de politieke machten… Dat geldt voor de nationale politiek, maar natuurlijk ook voor de internationale politiek… Het heeft voor een deel te maken met de vluchtigheid van het medium. Deels ook volgen de media elkaar, sommige zijn dominanter, en andere lijden aan kuddegedrag… Als je volgend bent, dan betekent dat als een autoriteit, of iemand die gekozen is om een bepaald gezag uit te oefenen, zegt “ik vind dit een belangrijk onderwerp, daar gaan we nou es wat aan doen,” dat je dat ook bekijkt. De dingen waar hij (sic) het niet over heeft, die volg je dus minder… het werkt voor een deel reflexmatig. Reflexen zijn het, je bent daar geconditioneerd in.’  

Lees verder...Dag van de Filosofie 3

‘Wij hebben een beperkt systeem, en in dat systeem is de enige vraag tegen welke prijs het proletariaat wordt gekocht en verkocht, het brood en spelen,’ aldus de Amerikaanse historicus en literator Henry Adams, telg van een familie die twee presidenten voortbracht. ‘Geen enkele vredestriomf evenaart de gewapende oorlogstriomf.’ President Theodore Roosevelt. ‘De mensen die de ware macht in dit land bezitten, hebben niet het voornemen de Koude Oorlog te beëindigen.’ Albert Einstein over de VS.  

Lees verder...Dag van de Filosofie 2

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog verklaarde Robert Lansing, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder president Woodrow Wilson: ‘Met de huidige industriële activiteit, het gevecht om markten, en het aanhoudend zoeken naar nieuwe kansen om rijkdom te produceren, zijn commerciële expansie en succes nauw verweven met politieke dominantie over een grondgebied.’ Al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bestond voor de VS de noodzaak ‘om de hele wereld als een markt te hebben,’ zoals Wilson zelf het eens verwoordde toen hij het Amerikaans kolonialisme rechtvaardigde. Net als bij elk imperium zijn ook voor de VS het veroveren van markten en het zoeken naar goedkope grondstoffen en arbeidskrachten vanaf het begin de doorslaggevende drijfveer geweest van haar imperialisme. Een expansieve politiek die in feite begon met de verovering van het continent en tot aan de dag van vandaag voortduurt met de bezetting van Irak.  

Lees verder...Dag van de Filosofie 1

Meer dan een eeuw geleden beschreef president Theodore Roosevelt de continenten van volkeren die geen industrie bezaten als ‘braakliggende ruimtes’ die niet ‘gereserveerd moeten worden voor het gebruik van verspreid levende primitieve stammen, wier leven slechts een paar graden minder betekenisloos, smerig, en meedogenloos is dan dat van de wilde beesten met wie ze het gebied delen.’ Aldus rechtvaardigde hij het begin van het Amerikaans kolonialisme. Aan dit expansionisme is nog geen eind gekomen. Het enige verschil met vroeger is dat het nu gepropageerd wordt met begrippen als ‘het brengen van democratie, het beschermen van de mensenrechten en nation building.’  

Lees verder...Interview met Howard Zinn

‘Als rond de vijftig procent van de Amerikaanse begroting besteed wordt aan wat officieel defensie heet, dan moet er op zijn minst toch een vijand zijn en moeten er gewapende conflicten worden uitgevochten, want anders stort de Amerikaanse economie in elkaar,’ aldus de vooraanstaande Amerikaanse historicus Howard Zinn, auteur van de veelgeprezen studie ‘A People’s History of the United States.’ Zinn groeide op in een arbeidersgezin in het vooroorlogse Brooklyn, vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog als bommenrichter bij de Amerikaanse Luchtmacht, schreef twintig boeken en toneelstukken en doceerde geschiedenis aan de Universiteit van Boston, van Parijs en van Bologna. Stan van Houcke sprak met hem.  

Lees verder...Interview met Bob Bowman

Terug kijkende op zijn ruim 33 jaar actieve militaire dienst verklaarde in 1933 generaal Smedley Butler, oud bevelhebber van het Korps Mariniers: 'Oorlog is misdaad. Hij wordt gevoerd ten voordele van de zeer weinigen ten koste van de massa. Ik ben heel lang een eersteklas uitsmijter geweest voor het bedrijfsleven. Voor Wall Street en voor de banken. Ik was in feite een misdadiger, een gangster voor het kapitalisme. Ik heb in 1914 Mexico veilig gemaakt voor de Amerikaanse oliebelangen. Ik hielp bij het verkrachten van een half dozijn Midden Amerikaanse republieken voor het profijt van Wall Street. In China heb ik ervoor gezorgd dat Standard Oil ongestoord zijn weg kon gaan. Al Capone is niet verder gekomen dan drie wijken. Mijn werkterrein omvatte drie continenten.' Precies zeventig jaar later, na de invasie van Irak, verklaart de voormalige directeur van het Star Wars programma, luchtmachtkolonel b.d. Robert Bowman: 'Het Amerikaans imperialisme dateert uit de tijd van de eerste kolonisten. Gewelddadig expansionisme is de rode draad in de geschiedenis van de Verenigde Staten.' Stan van Houcke vloog eind vorig jaar voor de VPRO naar Melbourne in Florida om Bob Bowman te interviewen over het Amerikaans kolonialisme.  

Lees verder...De aarde vanuit de hemel

Vanuit de hemel gezien maken we er hier op aarde een grote puinhoop van. Wat doen de humanisten?  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderStan van Houcke vredesjournalist van het jaar 2003

Stan van Houcke, programmamaker VPRO-radio en medewerker van de Humanist, is bekroond met de Vredesprijs voor de Journalistiek, ingesteld door het Humanistisch Vredesberaad. Een interview.  

Lees verder... (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderOorlog om Olie II

'De verborgen hand van de markt zal nooit werken zonder een verborgen vuist. McDonalds kan niet floreren zonder McDonnell Douglas, de ontwerper van de F-15,' zo omschreef Thomas Friedman het uitgangspunt van de Amerikaanse buitenlandse politiek. De vooraanstaande columnist van de New York Times voegde er tevreden aan toe: 'De verborgen vuist die de wereld veilig houdt voor de technologie van Silicon Valley heet het Amerikaanse Leger, Luchtmacht, Marine en het Mariniers Korps.'  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst 2 | Opgemaakte tekst 3 | Download Acrobat ReaderOorlog om Olie I

September 2000 publiceerde de neoconservatieve denktank 'Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw' een toen nog geheim rapport getiteld: 'De Wederopbouw van Amerika's Verdediging: Strategieën, Strijdkrachten en Hulpbronnen voor een Nieuwe Eeuw.' In dit rapport staat onder meer: 'De Verenigde Staten heeft decennialang getracht een meer permanente rol te spelen in de regionale veiligheid van de Golf. Hoewel het onopgeloste conflict met Irak een onmiddellijke rechtvaardiging verschaft, overstijgt de noodzaak van een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Golf het vraagstuk van het regime van Saddam Hoessein.' Het rapport was geschreven voor de oprichters van deze denktank, te weten: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz en Lewis Libby, die drie maanden later sleutelposities in de nieuwe Amerikaanse regering bekleedden. Cheney werd vice-president, Rumsfeld minister van Defensie, Wolfowitz plaatsvervangend minister van Defensie en Libby de chef-staf van Cheney.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van januari/februari 2003

Tussen het eerste volautomatische machinegeweer en de lasergestuurde wapens van vandaag ligt ruim een eeuw. Maar technologische hoogstandjes blijven niet voorbehouden aan de uitvinders ervan. De geschiedenis leert, dat wapens zich uiteindelijk tegen de makers ervan richten.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van november/december 2002

Opvallend is het aantal poseurs onder de columnisten. Pim Fortuyn, Leon de Winter, Sylvain Ephimenco, om er enkelen te noemen. Opvallend maar niet onverklaarbaar. De column is bij uitstek het wapen van de poseur in zijn strijd om erkenning. Hoewel ze in uiteenlopende gradaties en soorten voorkomen hebben de poseurs onder de columnisten één ding gemeen: na verloop van tijd gaan ze in hun eigen geconstrueerde waarheid geloven.  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van september/oktober 2002

Pim Fortuyns klucht, die voor hem zo jammerlijk eindigde, bewijst andermaal hoe riskant het is als een poseur de altijd latent aanwezige ressentimenten van de massa mobiliseert. De deksel van Pandora's doos gaat open, onbeheersbare krachten komen vrij. Het besef van dat gevaar moet ook tot 'professor' Pim zijn doorgedrongen. Vlak voor zijn heengaan verklaarde hij tegenover journalisten: 'Vindt u mij eng? Nou, dan moet u nog maar eens goed naar mijn aanhang kijken!'  

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van juli/augustus 2002

Toen ik tv-beelden zag van de begrafenis van Pim Fortuyns zag moest ik meteen denken aan Domenico Tiepolo's tekening van een gestorven Pulcinella die met een tevreden grimas onder grote belangstelling met kist en al een toneel wordt opgehesen om daar te kijk te worden gezet. Maar Pulcinella is niet dood, hij is springlevend! 

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van mei/juni 2002

Het zicht op de Israelische militaire operaties in de Palestijnse gebieden wordt vertroebeld door selectieve berichtgeving. Niet alleen zijn sommige Nederlandse journalisten op de essentiele momenten niet ter plaatse, ook verzuimen ze getuigenissen uit de eerste hand te verzamelen. Hoe correspondenten van 'kwaliteitsmedia' oorlogsmisdaden niet wensen te zien of helpen verhullen. 

Lees verder... Tekst | Opgemaakte tekst (Acrobat Reader) | Download Acrobat ReaderArtikel in De Humanist van maart/april 2002

Ik vermoed dat het de drie sloten op zijn voordeur zijn die de Leidse professor Cliteur verhinderen om te zien wat er allemaal daarbuiten in het volle licht gebeurt. Opgesloten in zijn comfortabele bovenwoning met kind en juist aangeschafte magnetron is het voor hem kennelijk onmogelijk zich een wereld voor te stellen die mede in zijn naam met grof geweld in stand wordt gehouden.  

Lees verder...Artikel in het AD van 18 december 2001

Het lijkt erop dat we de grote satan uit zijn hol hebben gebombardeerd, en ook elders wordt het ultieme kwaad in de wereld vernietigd. Onze beschaving verdedigd, de barbaren uitgeroeid. Dat is in grote lijnen het zwart-wit beeld dat de massamedia schetsen. Wij, de helden winnen en zij, de schurken verliezen. En waarom ook niet? 

Lees verder...Artikel in Noorderbreedte van augustus 2001

De freule staat enigszins uit het lood, het is bijna alsof ze met haar linkerhand leunt op kop van een zittende Dalmatiër, die op zijn beurt weer aanhankelijk tegen haar aanduwt. De twee houden elkaar in evenwicht. Rechts van haar staat een collie die waakzaam naar links kijkt, de neus spits vooruit alsof er ergens vanachter de eeuwenoude eiken gevaar dreigt.  

Lees verder...Artikel in De Volkskrant van 3 november 2000

Tal van internationale organisaties hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat Israël buitensporig geweld gebruikt tegen protesterende Palestijnen. Stan van Houcke begrijpt niet hoe Anet Bleich kan volhouden dat de schuld bij Arafat ligt. 

Lees verder...

home