Terug naar/Back to  Home

       See also for local stamps: Pembangunan local

Wederopbouw Reconstruction  Meterai Pembangunan

 

Gevonden op documenten (Restaurantnota’s en kwitanties) tussen 1951-1961 (rechterhelft en linkerhelft)

Found on documents (Restaurant bill’s and receipts) between 1951-1961 (right part and left part)

Op de linkerkant staat pengawasan 1. On the left site: pengawasan 1

Pengawasan = Control

 

Look: the value is R. not Rp.:

 

 Unused complete pairs

00 R 0,05 compleet pembangunan r 0,10 01a R 0,25 compleet 02 rp 0,50 compleet 

R 0,05                                   R 0,10                                   R 0,25                                    R. 0,50                                 

05a R 1,- compleet  15aa R 2,- rood compleet  

 R 1,-                                       R 2,-

                                    

 

Gebruikte rechterhelft (op restaurantnota’s): (meterai) (10% v.h.bedrag)

Used right part ( on restaurant bills): (10% of the amount)

                                                                                             

construction 025 meterai (2) construction 025 meterai 03 Rp 0,10- 0,50 - 1 05 Rp 1 14a R 1,- bruin links 04 Rp 2                                  

R 0,05                R 0,25                R. 0,10   R. 0,50    R. 1.-     R. 2.-             R. 1.-                R. 1,- brown   R. 2.-                                  

 

De R. 1.- en R. 2.- zijn in verschillende kleur

The R. 1.- and R. 2.- are in different colors

 

Gebruikte linkerhelft (op kwitanties): Gevonden van 1951-1955 : Zegels: 10 % v.h. bedrag

Used left part (on receipts): Found from 1951-1955 : Stamps: 10 % of the amount  ((pengawasan)

 

10 R 0 R 0,10 1951 pengawasan pembangunani  11 R 0,10 links R 0,50 1951 pengawasan pembangunani  12 R 0,25 links 13 R 0,50 links 14 R 1,- rood links 15 R 2,- rood links

 R. 0,05            R. 0,10            R. 0,25             R. 0,50           R. 1,-            R. 2,- Brown    R. 1,- Red      R. 2,- red 

 

De R. 1.- en R. 2.- zijn in verschillende kleur

The R. 1.- and R. 2.- are in different color

 

Value in Rp. :

Right part

06 Rp 1,-           

 Rp 1,-

 

 

Found in R. and Rp. Values:

 

Gebruikte linkerhelft (op kwitanties): Gevonden van 1961 : Zegels: 10 % v.h. bedrag

Used left part (on receipts): Found from 1961 : Stamps: 10 % of the amount  ((pengawasan)

 

Rp 1,-              R 0,50         Rp 0,10         R 0,05    

 

The document:

 

Jember 1961

 

 

 

 

RIAU:

 

Probably the same serie as the normal 

 

2 R 0,10

R. 0,10

 

 

 

                                                                                              Home