Terug naar website VWG KNNV Wageningen e.o. 

KAART VAN DE
BELANGRIJKSTE
VOGELGEBIEDEN

 

Op bovenstaande kaart zijn alle gebieden die de moeite waard zijn om daar naar
vogels te kijken met gele stippen aangegeven. 
Als je met de cursor een gebied aanklikt, verschijnt een pagina met informatie
over deze plek.

In 2010 heeft de vogelwerkgroep ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
de KNNV afdeling Wageningen een boek uitgegeven:

Wat vliegt waar? 

en daarbij een gidsje met tips voor wandelingen en fietstochten:

Wandelen, Fietsen en Vogels kijken

Doortje Udo en Henrik de Nie (red.)

ISBN 978-90-9025338-1

 

  Terug naar website VWG KNNV Wageningen e.o.