Parenteel van Freerk REINDERS
 
I.1    Freerk REINDERS, gedoopt op 01-04-1703 te Dokkum, overleden ..-..-1770 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, zoon van Reinder HAYES (Reyner) en Trijntje FREERKS.
Gehuwd (1) op 42-jarige leeftijd op 17-10-1745 te Bornwird/Westdongeradeel met Trijntje KLAZES.
Gehuwd (2) na 1750 met Antje MENNES, geboren 1725, overleden op 06-10-1808 te Dokkum.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Sijtske FREERKS, gedoopt op 08-09-1748 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 27-12-1750 te Bornwird/Westdongeradeel op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2).
   3. m  Minne FREERKS, geboren 1756 te Oudzijl bij Dokkum, gedoopt op 04-08-1756 te Dokkum, overleden < 1763.
   4. m  Minne Freerks KLAVER (zie II.6).

II.2    Reinder Freerks SPRIENSMA, geboren 1752 te Betterwird/Westdongeradeel, gedoopt op 03-04-1754 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 03-08-1826 om 16:00 uur te Raard/Westdongeradeel, in overlijdensakte wordt Antje Mennes als moeder vermeld. Veehouder te Raard op 'Groot Spriens'op de terp Spriens onder Raard. Hij nam in 1811 de naam SPRIENSMA aan.
Op zijn graf staat: "Door de zonde kwam deez' wonde, dat mijn leven hier beneden, door den dood werd afgesneden.", zoon van Freerk REINDERS (zie I.1) en Antje MENNES.
Gehuwd (1) op 20-05-1782 te Sijbrandahuis/Dantumadeel met Adriaantje Tjerks RINTJEMA, 22 jaar oud, geboren op 23-12-1759 te Betterwird, gedoopt op 24-05-1789 te Dokkum, overleden op 14-02-1796 te Raard/Westdongeradeel op 36-jarige leeftijd, dochter van Tjerk HARMENS en Antje BINNES.
Gehuwd (2) na 1796 met Doetje Iemes de LIEFDE, geboren ..-..-1768 te Nes/Westdongeradeel, gedoopt op 11-02-1770 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 15-06-1847 te Raard/Westdongeradeel, dochter van Yme Louws en Aaltje Gosses (GOFFES/GOSENS).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Antje Reinders SPRIENSMA (zie III.2).
   2. m  Freerk Reinders SPRIENSMA (zie III.3).
   3. m  Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie III.6).
   4. v  Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Ieme SPRIENSMA (zie III.10).
   6. m  Auke SPRIENSMA, geboren op 01-12-1802 te Raard/Westdongeradeel, gedoopt te Dokkum, overleden op 08-11-1889 te Kollum/Kollumerland op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-11-1837 te Kollumerland met Houkje Andries SIPKEMA, 33 jaar oud, geboren op 03-07-1804 te Twijzel/Achtkarspelen, overleden op 28-10-1869 te Lutkewoude/Kollumerland op 65-jarige leeftijd, dochter van Andries Romkes SIPKEMA en Sytske Bouwes van der MEULEN.
   7. m  Rienk SPRIENSMA (zie III.14).

II.6    Minne Freerks KLAVER, geboren 1763 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 15-06-1763 te Dokkum, overleden op 22-11-1830 te Westdongeradeel. Minne Freerks nam in 1811 de achternaam Klaver aan, zoon van Freerk REINDERS (zie I.1) en Antje MENNES.
Gehuwd op 16-05-1790 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, attestatie afgegeven 14 mei 1790 Herv.gem. Foudgum Raard met Meinke (Minke) TIETES, geboren 1766, gedoopt op 07-02-1768 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 17-10-1843 te Westdongeradeel, dochter van Tiete PIETERS en Antje JANS, op 15 mei 1830 ingekomen van Rinsumageest. Zie lidmatenboek Westdongeradeel DTB 751 blad 26.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Freerk Minnes KLAVER (zie III.16).
   2. v  Antje KLAVER (zie III.19).
   3. v  Aukje KLAVER (KLUVER) (zie III.21).
   4. v  Tietje Minnes KLAVER (Pyttje / Tytje) (zie III.23).
   5. v  Sytske Mennes KLAVER, geboren op 05-11-1799 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 01-12-1799 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 29-12-1861 te Westdongeradeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1822 te Dantumadeel met Tiete Jans van DAM, 24 jaar oud, geboren op 18-03-1798 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 22-04-1798 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 29-06-1863 te Westdongeradeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Tietes van DAM en Grietje YPES.
   6. m  Tiete KLAVER (Tjitte), geboren op 15-03-1807 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 12-04-1807 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 08-04-1875 te Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-05-1835 te Westdongeradeel met Romkje Hendriks de RUITER, geboren 1805, overleden op 23-06-1890 te Oostdongeradeel.

III.2    Antje Reinders SPRIENSMA, geboren ..-..-1784 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 18-12-1828 te Westdongeradeel, dochter van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Adriaantje Tjerks RINTJEMA.
Gehuwd op 20-05-1804 te Raard/Westdongeradeel met Willem Doekeles PLOEGSMA, geboren 1775 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 22-12-1849 te Westdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje Willems PLOEGSMA, geboren 1806 te Foudgum/Westdongeradeel.
Gehuwd op 26-04-1850 te Oostdongeradeel met Jan Gerbens van der ZWAAN, 40 jaar oud, geboren op 25-02-1810 te Aalsum/Oostdongeradeel, gedoopt op 08-04-1810 te Aalsum/Oostdongeradeel, overleden op 26-02-1880 te Oostdongeradeel op 70-jarige leeftijd, zoon van Gerben Tietes van der ZWAAN en Saakje JANS.
   2. v  Hylkje Willems PLOEGSMA (zie IV.4).
   3. v  Aukje Willems PLOEGSMA (zie IV.6).
   4. m  Reinder Willems PLOEGSMA, geboren op 02-06-1817 te Foudgum/Westdongeradeel.
   5. v  Fokeltje Willems PLOEGSMA (zie IV.9).

III.3    Freerk Reinders SPRIENSMA, geboren op 08-08-1785 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 29-03-1860 te Raard/Westdongeradeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Adriaantje Tjerks RINTJEMA.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 28-06-1818 te Dantumadeel met Ykje Halbes HALBESMA, 26 jaar oud, geboren op 17-08-1791 te Dantumawoude, gedoopt op 25-09-1791 te Dantumawoude, overleden op 12-06-1851 om 17.00 uur te Sijbrandahuis/Oostdongeradeel op 59-jarige leeftijd, dochter van Halbe Johannes HALBESMA en Anna FOLKERTSMA.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 14-12-1854 te Dantumadeel met Aafke Jacobs van TUINEN, 24 jaar oud, geboren op 24-03-1830 te Dantumawoude/Dantumadeel, overleden op 06-10-1909 te Raard/Westdongeradeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacob Gerrits van TUINEN en Romkje Sints OPHUIZEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Tjerk SPRIENSMA.

III.6    Tjerk Reinders SPRIENSMA, geboren ..-..-1787 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 06-05-1828 te Lutkewoude/Kollumerland, 2843. Theodorus Jacobs Wieder, bierbrouwersknecht geb. Leeuwarden 1784, wonende te Leeuwarden burgerl. staat: niet vermeld; lichting Holwerd 1808
ouders: Jacob Widder en Anna Catharina Weerlingshof bijzonderheden: plaatsvervanger voor Tjerk Reinders Spriensma (1788) te Raard; krijgsmachtonderdeel onbekend; gedoopt Leeuwarden RK 24.08.1784; familienaam ook geschreven als Widder bij vader (overl.) bronnen: RAF toegang 8/4052.057
, zoon van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Adriaantje Tjerks RINTJEMA.
Gehuwd op 20-05-1813 te Holwerd/Westdongeradeel met IJmkje Rienks PIJPSTRA, 18 jaar oud, geboren op 01-06-1794 te Hiaure/Westdongeradeel, overleden op 25-08-1826 te Lutkewoude/Kollumerland op 32-jarige leeftijd, dochter van Rienk Sijmons PIJPSTRA (Rienk Syniosis Pijpstra) en Sytske THIJSSES (Schijtsche Tijssens).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Tjerks SPRIENSMA, geboren op 15-04-1814 te Westdongeradeel, overleden op 24-08-1818 te Kollumerland op 4-jarige leeftijd.
   2. v  Sytske SPRIENSMA, geboren op 10-09-1816 te Lutkewoude/Kollumerland, overleden op 23-09-1835 te Westdongeradeel op 19-jarige leeftijd.
   3. m  Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13).
   4. m  Rienk Tjerks SPRIENSMA (zie IV.15).
   5. m  Freerk Tjerks SPRIENSMA, geboren op 15-04-1824 te Lutkewoude/Kollumerland, overleden op 04-01-1830 te Kollumerland op 5-jarige leeftijd.

III.9    Tjitske Reinders SPRIENSMA, geboren ..-..-1791 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 27-06-1875 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, dochter van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Adriaantje Tjerks RINTJEMA.
Gehuwd voor de kerk op 14-06-1807 te Raard/Westdongeradeel, 3e proclamatie 7 juni 1807 Rinsumageest ca, met attestatie naar Raard. Echtgenoot is Jacob Siedzes TUINENGA, 28 jaar oud, geboren op 25-12-1778 te Betterwird/Westdongeradeel, gedoopt op 17-01-1779 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 28-01-1856 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Sieds JACOBS en Ietje JANS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
   2. m  Sieds Jacobs TUINENGA (zie IV.20).
   3. v  Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
   4. v  Aukje Jacobs TUINENGA (zie IV.25).
   5. v  Antje TUINENGA (zie IV.27).
   6. m  Reinder Jacobs TUINENGA (zie IV.28).
   7. v  Jantje TUINENGA, geboren op 15-02-1824 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 15-08-1898 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, ongehuwd.
   8. v  Doetje Jacobs TUINENGA (zie IV.32).
   9. v  Amarenske TUINENGA (zie IV.34).
   10. m  Freerk TUINENGA (zie IV.35).

III.10    Ieme SPRIENSMA, geboren op 21-07-1800 te Westdongeradeel, gedoopt te Dokkum, overleden op 12-12-1866 te Westdongeradeel op 66-jarige leeftijd, zoon van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Doetje Iemes de LIEFDE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1825 te Westdongeradeel met Pietje Bokkes MIEDEMA, 21 jaar oud, geboren op 17-12-1803 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 15-11-1863 te Westdongeradeel op 59-jarige leeftijd, dochter van Bokke Sapes MIEDEMA en Sijtske Nannes.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje SPRIENSMA, geboren op 11-08-1826 te Westdongeradeel, overleden op 07-10-1826 te Westdongeradeel, 57 dagen oud.
   2. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 30-07-1828 te Westdongeradeel, overleden op 03-08-1828 te Westdongeradeel, 4 dagen oud.
   3. v  Sijtske SPRIENSMA, geboren op 30-07-1828 te Westdongeradeel, overleden op 19-04-1830 te Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Doetje SPRIENSMA (zie IV.41).
   5. v  Sijtske SPRIENSMA, geboren op 23-12-1833 te Westdongeradeel, overleden op 11-01-1834 te Westdongeradeel, 19 dagen oud.
   6. v  Reindertje SPRIENSMA (zie IV.44).
   7. v  Sijtske SPRIENSMA (zie IV.46).
   8. v  Aaltje Ymes SPRIENSMA (zie IV.48).
   9. m  Reinder Iemes SPRIENSMA, geboren op 02-01-1844 te Westdongeradeel, overleden op 13-04-1850 te Westdongeradeel op 6-jarige leeftijd.

III.14    Rienk SPRIENSMA, geboren op 21-02-1805 te Raard/Westdongeradeel, gedoopt te Dokkum, overleden op 26-12-1895 te Dokkum op 90-jarige leeftijd, zoon van Reinder Freerks SPRIENSMA (zie II.2) en Doetje Iemes de LIEFDE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-06-1835 te Westdongeradeel met Ebeltje Oebeles VIERSEN, 19 jaar oud, geboren op 14-11-1815 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 14-03-1877 te Dokkum op 61-jarige leeftijd, dochter van Oebele IJpes VIERSEN en Froukje Piers de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
   2. v  Doetje Rienks SPRIENSMA (zie IV.52).
   3. m  Reinder Rienks SPRIENSMA, geboren op 17-05-1842 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 05-07-1842 te Raard/Westdongeradeel, 49 dagen oud.
   4. v  Sijbrigje Rienks SPRIENSMA (zie IV.55).
   5. v  Tjitske Rienks SPRIENSMA (zie IV.57).
   6. v  NN SPRIENSMA, geboren op 20-09-1852 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 20-09-1852 te Raard/Westdongeradeel, 0 dagen oud.

III.16    Freerk Minnes KLAVER, geboren op 19-05-1791 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 13-06-1791 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 19-05-1847 te Dantumadeel op 56-jarige leeftijd, wonende te Sybrandahuis (Volkstelling 1829) op huisnr. 4 als dienstknecht van de weduwe Froukje Piers de Groot (weduwe van Oebele IJpes Viersen), Zoon van Minne Freerks KLAVER (zie II.6) en Meinke (Minke) TIETES.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Westdongeradeel met Janke Sjoerds de JONG, 34 jaar oud, geboren op 07-08-1802 te Blija/Ferwerderadeel, gedoopt op 05-09-1802 te Blija/Ferwerderadeel, overleden op 10-01-1891 te Dantumadeel op 88-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd Klaases de JONG en Gertje DIRKS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Minke Freerks KLAVER (zie IV.61).

III.19    Antje KLAVER, geboren op 18-03-1793 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 01-04-1793 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 18-07-1883 te Dantumadeel op 90-jarige leeftijd, dochter van Minne Freerks KLAVER (zie II.6) en Meinke (Minke) TIETES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-12-1815 te Rinsumageest/Dantumadeel met Symen Klazes (Simon) TERPSTRA, geboren 1783 te Driesum/Dantumadeel, overleden op 08-12-1842 te Dantumadeel, zoon van Klaas Symens TERPSTRA en Tjitske DIRKS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN TERPSTRA, geboren op 16-01-1822 te Dantumadeel, overleden op 16-01-1822 te Dantumadeel, 0 dagen oud.
   2. m  Klaas Symens TERPSTRA (zie IV.63).
   3. m  Minne TERPSTRA, geboren op 29-09-1825 te Dantumadeel, overleden op 15-09-1916 te Dantumadeel op 90-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4. v  Tjitske TERPSTRA (zie IV.68).
   5. m  Dirk (Durk) TERPSTRA, geboren op 10-11-1830 te Dantumadeel, overleden op 08-04-1907 te Dantumadeel op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.

III.21    Aukje KLAVER (KLUVER), geboren op 23-03-1795 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 12-04-1795 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 05-11-1869 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, dochter van Minne Freerks KLAVER (zie II.6) en Meinke (Minke) TIETES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1819 te Dantumadeel met Lieuwe Reinders VELLINGA, 36 jaar oud, geboren op 10-01-1783 te Birdaard/Dantumadeel, gedoopt op 23-02-1783 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 06-05-1856 te Dantumadeel op 73-jarige leeftijd, wonende te Birdaard (Volkstelling 1829) op huisnr. 39a.
Zoon van Reinder Lieuwes VELLINGA en Ytske EELTIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Minke VELLINGA, geboren op 26-10-1820 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 15-11-1844 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. m  Reinder VELLINGA, geboren op 30-11-1823 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 10-08-1851 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. m  Menne Lieuwes VELLINGA (zie IV.72).
   4. v  Ytske VELLINGA (Ietske), geboren op 16-08-1834 te Dantumadeel, overleden op 01-08-1890 te Dantumadeel op 55-jarige leeftijd, ongehuwd.

III.23    Tietje Minnes KLAVER (Pyttje / Tytje), geboren op 13-03-1797 te Sybrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 09-04-1797 te Sybrandahuis/Dantumadeel, overleden op 07-03-1862 te Dantumadeel op 64-jarige leeftijd, dochter van Minne Freerks KLAVER (zie II.6) en Meinke (Minke) TIETES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1823 te Dantumadeel met Jan Wobbes PLOEGSMA, 30 jaar oud, geboren op 16-09-1792 te Driesum/Dantumadeel, gedoopt op 28-10-1792 te Dantumawoude/Dantumadeel, overleden op 28-04-1871 te Dantumadeel op 78-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Jans PLOEGSMA en Sytske BIENSES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wobbe Jans PLOEGSMA (zie IV.75).
   2. v  Sytske Jans PLOEGSMA (zie IV.78).
   3. m  Menne PLOEGSMA, geboren op 15-02-1831 te Dantumadeel, overleden op 16-03-1832 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Minke PLOEGSMA, geboren op 31-07-1835 te Dantumadeel, overleden op 26-03-1912 te Dantumadeel op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.

IV.4    Hylkje Willems PLOEGSMA, geboren 1810 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 30-06-1862 te Westdongeradeel, dochter van Willem Doekeles PLOEGSMA en Antje Reinders SPRIENSMA (zie III.2).
Gehuwd op 02-11-1834 te Westdongeradeel met Bauke Gerbens van der WEIT, geboren 1809, overleden op 04-10-1885 te Westdongeradeel, zoon van Gerben Wytzes van der WEIT en Tjitske BAUKES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske van der WEIT (zie V.2).
   2. v  Antje van der WEIT (zie V.4).
   3. v  Adriaantje van der WEIT (zie V.6).
   4. v  Sikje van der WEIT, geboren op 11-08-1847 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 20-03-1860 te Westdongeradeel op 12-jarige leeftijd.
   5. m  Willem van der WEIT (zie V.8).

IV.6    Aukje Willems PLOEGSMA, geboren op 06-11-1813 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 24-12-1891 te Westdongeradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem Doekeles PLOEGSMA en Antje Reinders SPRIENSMA (zie III.2).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1842 te Westdongeradeel met Johannes Gosses HANNEMA, 37 jaar oud, geboren op 02-01-1805 te Hantum/Westdongeradeel, gedoopt op 27-01-1805 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 06-02-1892 te Westdongeradeel op 87-jarige leeftijd, zoon van Gosse JOHANNES en Lysbeth WIEBES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje HANNEMA (zie V.11).
   2. m  Gosse HANNEMA, geboren op 29-06-1847 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 20-08-1898 te Westdongeradeel op 51-jarige leeftijd.
   3. v  Aaltje HANNEMA (zie V.14).

IV.9    Fokeltje Willems PLOEGSMA, geboren op 05-07-1821 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 05-11-1859 te Oostdongeradeel op 38-jarige leeftijd, dochter van Willem Doekeles PLOEGSMA en Antje Reinders SPRIENSMA (zie III.2).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1845 te Westdongeradeel met Jan Jans de JONG, 23 jaar oud, geboren op 05-11-1821 te Oostdongeradeel, overleden op 20-06-1890 te Westdongeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes de JONG en Janke Jans JAARDA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janke de JONG, geboren op 02-11-1845 te Hiaure/Westdongeradeel.
   2. m  Willem de JONG, geboren op 08-08-1849 te Wetzens/Oostdongeradeel.
   3. v  Antje de JONG, geboren op 20-09-1853 te Wetzens/Oostdongeradeel.
   4. m  Jan de JONG, geboren op 07-11-1855 te Wetzens/Oostdongeradeel.
   5. m  Tjisse de JONG, geboren op 03-02-1858 te Oostdongeradeel, overleden op 17-06-1858 te Oostdongeradeel, 134 dagen oud.

IV.13    Reinder Tjerks SPRIENSMA, geboren op 03-01-1819 te Lutkewoude/Kollumerland, overleden op 12-02-1902 te Burum/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1902 te Burum/Kollumerland.
Verhuisde in januari 1862 van Engwierum naar Burum. Zoon van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie III.6) en IJmkje Rienks PIJPSTRA.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 31-05-1841 te Dantumadeel met Siebrigje Oebeles VIERSEN, 21 jaar oud, geboren op 18-11-1819 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 23-02-1851 te Engwierum/Oostdongeradeel op 31-jarige leeftijd, begraven te Sijbrandahuis, is per trekschuit naar de begraafplaats vervoerd. Dochter van Oebele IJpes VIERSEN en Froukje Piers de GROOT.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 15-12-1853 te Oostdongeradeel met Doetje Jacobs TUINENGA, 27 jaar oud (zie IV.32).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20).
   2. v  Froukje SPRIENSMA (zie V.22).
   3. m  Freerk SPRIENSMA, geboren op 23-04-1847 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 21-08-1847 te Engwierum/Oostdongeradeel, 120 dagen oud.
   4. m  Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24).
   5. v  IJmkje SPRIENSMA (zie V.27).
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28).
   7. m  Jacob SPRIENSMA (zie V.30).

IV.15    Rienk Tjerks SPRIENSMA, geboren op 09-10-1821 te Lutkewoude/Kollumerland, overleden op 19-06-1864 te Brantgum/Westdongeradeel op 42-jarige leeftijd, zoon van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie III.6) en IJmkje Rienks PIJPSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1843 te Dantumadeel met Eelkje Willems HANNEMA, 26 jaar oud, geboren op 11-01-1817 te Westdongeradeel, overleden op 29-03-1899 te Brantgum/Westdongeradeel op 82-jarige leeftijd, dochter van Willem Johannes HANNEMA en Baukjen BEERENDS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berend SPRIENSMA, geboren op 21-06-1844 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 25-11-1861 te Brantgum/Westdongeradeel op 17-jarige leeftijd.
   2. v  IJmkje SPRIENSMA, geboren op 22-06-1849 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 08-11-1851 te Brantgum/Westdongeradeel op 2-jarige leeftijd.
   3. v  IJmkje SPRIENSMA (zie V.35).
   4. m  Willem SPRIENSMA (zie V.36).
   5. m  Tjerk Rienks SPRIENSMA (zie V.38).

IV.19    Adriaantje Jacobs TUINENGA, geboren op 24-07-1808 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 28-08-1808 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 24-02-1905 om 10:30 uur te Hantum/Westdongeradeel op 96-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-12-1828 te Dantumadeel met Pier Jans de GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 18-01-1805 te Streek/Betterwird, gedoopt op 17-02-1805 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 08-01-1861 te Westdongeradeel op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans de GRAAF en Trijntje Piers van PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Piers de GRAAF (zie V.40).
   2. v  Tjitske Piers de GRAAF (zie V.43).
   3. v  Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
   4. v  Sijtske de GRAAF (Sietske) (zie V.48).
   5. m  Jacob Piers de GRAAF (zie V.49).
   6. v  NN de GRAAF, geboren op 02-01-1843 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 02-01-1843 te Hantum/Westdongeradeel, 0 dagen oud.
   7. m  Auke Piers de GRAAF (zie V.52).
   8. m  Freerk Piers de GRAAF, geboren op 09-12-1846 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 23-02-1847 te Westdongeradeel, 76 dagen oud.
   9. v  Jantje Piers de GRAAF (zie V.56).
   10. m  Freerk Piers de GRAAF (zie V.57).

IV.20    Sieds Jacobs TUINENGA, geboren op 05-11-1810 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 16-12-1810 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 16-09-1860 te Dantumadeel op 49-jarige leeftijd, zoon van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1839 te Dantumadeel met Hillina Roelofs STERINGA (Helina), 19 jaar oud, geboren op 09-12-1819 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 23-12-1854 te Dantumadeel op 35-jarige leeftijd, dochter van Roelof STERINGA en Grietje Dirks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje Siedses TUINENGA (zie V.60).
   2. m  Jacob Siedses TUINENGA (zie V.61).
   3. m  Roelof Siedses TUINENGA, geboren op 14-11-1845 te Dantumadeel, overleden op 23-03-1875 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4. m  Freerk TUINENGA (zie V.64).
   5. v  Aukje Siedses TUINENGA, geboren op 23-10-1850 te Dantumadeel, overleden op 17-10-1873 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6. m  Kornelis Siedses TUINENGA, geboren op 01-10-1852 te Dantumadeel, overleden op 16-01-1880 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.

IV.23    Yttje Jacobs TUINENGA, geboren op 13-10-1813 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 15-12-1898 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 03-05-1831 te Grietenij Dantuma/Dantumadeel met Pier Doekes PRINS, 23 jaar oud, geboren op 02-03-1808 te Janum/Dantumadeel, gedoopt op 27-03-1808 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 29-07-1877 te Raard/Westdongeradeel op 69-jarige leeftijd, zoon van Doeke Piers PRINS en IJtje Jacobs VIERSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Doeke Piers PRINS (zie V.68).
   2. m  Jacob Piers PRINS (zie V.70).
   3. m  Sieds Piers PRINS (zie V.72).
   4. v  Tjitske Piers PRINS (zie V.75).
   5. v  IJtje Piers PRINS (zie V.77).
   6. m  Reinder Piers PRINS (zie V.78).

IV.25    Aukje Jacobs TUINENGA, geboren op 29-05-1816 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 20-03-1840 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 23-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-06-1839 te Dantumadeel met Jan Cornelis HELDER, 37 jaar oud, geboren op 17-03-1802 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, gedoopt op 19-04-1802 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 18-06-1873 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 71-jarige leeftijd, gemeenteraadslid van Dantumadeel, zoon van Cornelis Jans HELDER en Swaantje Freerks TERWEER (Ferweer).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Auke Jans HELDER (zie V.80).

IV.27    Antje TUINENGA, geboren op 11-01-1819 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 25-01-1886 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1849 te Dantumadeel met Dirk Roelofs STERINGA, 33 jaar oud, geboren op 27-01-1816 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 26-11-1901 te Dantumadeel op 85-jarige leeftijd, zoon van Roelof STERINGA en Grietje Dirks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roelof STERINGA (zie V.82).
   2. m  Jacob Dirks STERINGA, geboren op 26-05-1852 te Dantumadeel, overleden op 24-03-1860 te Dantumadeel op 7-jarige leeftijd.
   3. m  Dirk STERINGA, geboren op 23-01-1855 te Dantumadeel, overleden op 19-07-1857 te Dantumadeel op 2-jarige leeftijd.
   4. v  Grietje Dirks STERINGA, geboren op 29-11-1857 te Dantumadeel, overleden op 20-02-1861 te Dantumadeel op 3-jarige leeftijd.
   5. v  Tjitske Dirks STERINGA (zie V.88).

IV.28    Reinder Jacobs TUINENGA, geboren op 05-08-1821 te Sijbranhuis/Dantumadeel, overleden op 08-12-1857 te Dantumadeel op 36-jarige leeftijd, zoon van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16-05-1846 te Dantumadeel met Grietje Roelofs STERINGA, 24 jaar oud, geboren op 27-11-1821 te Dantumadeel, overleden op 08-05-1849 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd, dochter van Roelof STERINGA en Grietje Dirks de VRIES.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 29-12-1850 te Dantumadeel met Jantje Roelofs STERINGA, 33 jaar oud, geboren op 08-11-1817 te Dantumadeel, overleden op 11-10-1893 te Dantumadeel op 75-jarige leeftijd, dochter van Roelof STERINGA en Grietje Dirks de VRIES.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Tjitske Reinders TUININGA (zie V.90).
   2. v  Grietje Reinders TUINENGA (zie V.92).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Adriaantje Reinders TUINENGA (zie V.94).

IV.32    Doetje Jacobs TUINENGA, geboren op 25-11-1826 te Sijbrandahuis/Oostdongeradeel, overleden op 10-05-1899 te Burum/Kollumerland op 72-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1899 te Burum/Kollumerland, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-12-1853 te Oostdongeradeel met Reinder Tjerks SPRIENSMA, 34 jaar oud (zie IV.13).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IV.13).
 
IV.34    Amarenske TUINENGA, geboren op 16-02-1829 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 11-04-1906 te Achtkarspelen op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1853 te Dantumadeel met Folkert Berends KROL, 26 jaar oud, geboren op 29-11-1826 te Tietjerksteradeel, overleden op 01-06-1895 te Kollumerland op 68-jarige leeftijd, zoon van Berent Jans KROL en Tietje Eelkes BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske KROL, geboren op 08-07-1854 te Raard/Westdongeradeel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1882 te Kollumerland met Pieter ZUIDERSMA, 31 jaar oud, geboren op 16-02-1851 te Kollum/Kollumerland, overleden op 28-08-1896 te Kollumerland op 45-jarige leeftijd, zoon van Harm Hendriks ZUIDERSMA en Saakje Pieters DOUMA.
   2. m  Berend KROL, geboren op 07-09-1855 te Westdongeradeel, overleden op 04-12-1880 te Kollumerland op 25-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. v  Tietje KROL, geboren op 28-11-1860 te Kollumerland, overleden op 31-01-1886 te Kollumerland op 25-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4. m  Jakob KROL, geboren op 29-01-1863 te Kollumerland.
   5. v  Tetje KROL (zie V.101).

IV.35    Freerk TUINENGA, geboren op 04-12-1831 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 15-11-1864 te Dantumadeel op 32-jarige leeftijd, zoon van Jacob Siedzes TUINENGA en Tjitske Reinders SPRIENSMA (zie III.9).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1859 te Dantumadeel met Ytje Oenzes STRAATSMA, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1836 te Ferwerderadeel, overleden op 30-08-1860 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd, dochter van Oenze Taekes STRAATSMA en Antje Jans REITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob TUINENGA, geboren op 18-08-1860 te Dantumadeel, overleden op 06-05-1864 te Dantumadeel op 3-jarige leeftijd.

IV.41    Doetje SPRIENSMA, geboren op 03-02-1831 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 25-04-1902 te Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, dochter van Ieme SPRIENSMA (zie III.10) en Pietje Bokkes MIEDEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1853 te Westdongeradeel met Lammert Sipkes van der KOOI, 24 jaar oud, geboren op 03-03-1829 te Wierum, overleden op 09-10-1900 te Westdongeradeel op 71-jarige leeftijd, zoon van Sipke Folkerts van der KOOI en Hiltje Jans WESTENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Lammerts van der KOOI, geboren op 17-05-1856 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 21-03-1860 te Westdongeradeel op 3-jarige leeftijd.
   2. v  NN van der KOOI, geboren op 17-05-1856 te Hantum, overleden op 17-05-1856 te Hantum, 0 dagen oud.
   3. v  Albertje van der KOOI, geboren op 17-05-1859 te Westdongeradeel, overleden op 14-09-1862 te Westdongeradeel op 3-jarige leeftijd.
   4. v  Pietje van der KOOI (zie V.108).

IV.44    Reindertje SPRIENSMA, geboren op 23-12-1833 te Westdongeradeel, vertrokken op 30-03-1893 naar Holland/Michigan, dochter van Ieme SPRIENSMA (zie III.10) en Pietje Bokkes MIEDEMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1862 te Westdongeradeel met Rein Gerbens WOUDMAN, 29 jaar oud, geboren op 19-04-1833 te Westdongeradeel, overleden op 25-01-1884 te Westdongeradeel op 50-jarige leeftijd, zoon van Gerben Taekes WOUDMAN en Renske Reins BAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Renske Reins WOUDMAN (zie V.110).
   2. v  Pietje WOUDMAN (zie V.112).
   3. v  Antje (Anna) WOUDMAN (zie V.114).
   4. m  Gerben Reins WOUDMAN (zie V.115).
   5. v  Doetje WOUDMAN, geboren op 31-05-1872 te Westdongeradeel.

IV.46    Sijtske SPRIENSMA, geboren op 18-02-1837 te Westdongeradeel, overleden op 24-03-1864 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd, dochter van Ieme SPRIENSMA (zie III.10) en Pietje Bokkes MIEDEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1860 te Westdongeradeel met Jan Tjipkes de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 10-09-1834 te Dokkum, overleden op 20-03-1928 te Dantumadeel op 93-jarige leeftijd, zoon van Tjipke Jans de VRIES en Tjitske Tjerks PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjipke de VRIES (zie V.118).
   2. v  Pietje de VRIES, geboren op 28-03-1863 te Westdongeradeel, overleden op 27-04-1863 te Westdongeradeel, 30 dagen oud.
   3. v  Sijtske de VRIES, geboren op 10-03-1864 te Westdongeradeel.

IV.48    Aaltje Ymes SPRIENSMA, geboren op 24-10-1839 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 31-07-1884 te Niawier/Oostdongeradeel op 44-jarige leeftijd, dochter van Ieme SPRIENSMA (zie III.10) en Pietje Bokkes MIEDEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1864 te Westdongeradeel met Berend Jaspers MINNEMA, 22 jaar oud, geboren op 29-09-1841 te Oostdongeradeel, overleden op 20-09-1901 te Oostdongeradeel op 59-jarige leeftijd, zoon van Jasper Douwes MINNEMA en Jantje Beerends BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje MINNEMA, geboren op 05-02-1865 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 25-06-1869 te Oostdongeradeel op 4-jarige leeftijd.
   2. m  Yme MINNEMA (zie V.124).
   3. m  Jasper MINNEMA, geboren op 15-10-1869 te Niawier/Oostdongeradeel.
   4. m  Douwe MINNEMA (zie V.127).
   5. v  Jantje MINNEMA, geboren op 27-02-1876 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 23-12-1883 te Oostdongeradeel op 7-jarige leeftijd.
   6. v  Pietje MINNEMA, geboren op 19-06-1879 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 30-06-1958 op 79-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1903 te Oostdongeradeel met Hielke HORNSTRA, 26 jaar oud, geboren op 29-04-1877 te Opsterland, overleden op 04-04-1929 te Terwispel/Opsterland op 51-jarige leeftijd, zoon van Rinke Jeltes HORNSTRA en Trijntje Jans BOUWER.
   7. v  Antje MINNEMA, geboren op 12-08-1882 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 26-07-1883 te Oostdongeradeel, 348 dagen oud.

IV.50    Froukje Rienks SPRIENSMA, geboren op 29-07-1836 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 18-08-1887 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 51-jarige leeftijd, dochter van Rienk SPRIENSMA (zie III.14) en Ebeltje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1857 te Westdongeradeel met Sieds Piers PRINS, 21 jaar oud (zie V.72).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aebeltje PRINS, geboren op 16-05-1858 te Westdongeradeel, overleden op 14-08-1858 te Westdongeradeel, 90 dagen oud.
   2. v  Haebeltje PRINS (zie VI.258).
   3. m  Pier PRINS (zie VI.259).
   4. v  Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
   5. v  Doetje Siedses PRINS (zie VI.263).
   6. m  Rienk PRINS (zie VI.264).

IV.52    Doetje Rienks SPRIENSMA, geboren op 13-11-1838 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 31-10-1936 te Dokkum op 97-jarige leeftijd.
Geboren op "Groot-Spriens". Dochter van Rienk SPRIENSMA (zie III.14) en Ebeltje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1864 te Westdongeradeel met Gerrit Hedzers RIJPSTRA, 25 jaar oud, geboren op 01-11-1838 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 09-08-1917 te Dokkum op 78-jarige leeftijd, zoon van Hedzer Pieters RIJPSTRA en Haebeltje Piers (Ebeltje) de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aebeltje Gerrits RIJPSTRA (zie V.134).
   2. v  Froukje RIJPSTRA, geboren op 06-09-1867 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 07-05-1869 te Raard/Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
   3. v  Pietje RIJPSTRA, geboren op 24-08-1868 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 26-08-1868 te Raard/Westdongeradeel, 2 dagen oud.
   4. v  Froukje RIJPSTRA (zie V.138).
   5. m  Hedzer RIJPSTRA, geboren op 28-03-1871 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 06-11-1871 te Raard/Westdongeradeel, 223 dagen oud.
   6. m  Hedzer RIJPSTRA (zie V.140).
   7. v  Petronella RIJPSTRA, geboren op 08-08-1874 te Raard/Westdongeradeel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1902 te Menaldumadeel met Tjitze de JONG, 28 jaar oud, geboren op 01-04-1874 te Marssum/Menaldumadeel, zoon van Hotze Pieters de JONG en Aafke Tjitzes TERPSTRA.
   8. v  Tjitske RIJPSTRA, geboren op 01-05-1876 te Raard/Westdongeradeel.
   9. v  Johanna RIJPSTRA, geboren op 25-11-1877 te Raard/Westdongeradeel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1903 te Oostdongeradeel met Jan Wijtzes TERPSTRA, 25 jaar oud, geboren op 02-10-1877 te Brantgum/Westdongeradeel, zoon van Wytze Annes TERPSTRA en Petronella Douwes BOSCH.
   10. v  Rienkje RIJPSTRA, geboren op 29-12-1880 te Raard/Westdongeradeel.

IV.55    Sijbrigje Rienks SPRIENSMA, geboren op 21-05-1845 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 29-07-1875 te Kollum/Kollumerland op 30-jarige leeftijd, dochter van Rienk SPRIENSMA (zie III.14) en Ebeltje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Westdongeradeel met Johannes FEDDEMA, 24 jaar oud, geboren op 12-04-1844 te Hiaure/Westdongeradeel, overleden op 09-08-1873 te Kollumerland op 29-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pieters FEDDEMA en Jantje Aants BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje FEDDEMA (zie V.149).
   2. m  Rienk Jans FEDDEMA (zie V.150).
   3. v  Ebeltje FEDDEMA, geboren op 21-12-1871 te Kollum/Kollumerland, overleden op 16-08-1872 te Kollumerland, 239 dagen oud.
   4. m  Johannes Pieter FEDDEMA, geboren op 30-11-1873 te Kollum/Kollumerland.

IV.57    Tjitske Rienks SPRIENSMA, geboren op 05-07-1850 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 09-01-1947 te Wanswerd/Ferwerderadeel op 96-jarige leeftijd, dochter van Rienk SPRIENSMA (zie III.14) en Ebeltje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-05-1872 te Westdongeradeel met Ype Symens van der WOUDE, 21 jaar oud, geboren op 29-12-1850 te Ferwerderadeel, overleden op 11-03-1888 te Ferwerderadeel op 37-jarige leeftijd, zoon van Symen (Siemen) Eelkes van der WOUDE en Baukje Pieters van der WOUDE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 17-01-1890 te Dantumadeel met Sjuk Durks OFFRINGA, 42 jaar oud, geboren op 04-04-1847 te Deersum/Rauwerderhem, overleden op 16-07-1904 te Jislum/Ferwerderadeel op 57-jarige leeftijd, zoon van Durk Sjuks OFFRINGA en Pietje Kerstes BOTTEMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Rienk Ypes van der WOUDE, geboren op 14-03-1873 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 14-05-1879 te Ferwerderadeel op 6-jarige leeftijd.
   2. m  Simon van der WOUDE (zie V.155).
   3. v  Baukje IJpes van der WOUDE (zie V.158).
   4. m  AEbele van der WOUDE (zie V.159).
   5. v  Ykje van der WOUDE, geboren op 30-07-1878 te Jislum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-08-1903 te Ferwerderadeel met Ruurd WIERDA, 24 jaar oud, geboren op 27-09-1878 te Blija/Ferwerderadeel, zoon van Sytse Wybes WIERDA en Antje Sybrens GRAS.
   6. v  Ebeltje van der WOUDE, geboren op 28-10-1879 te Ferwerderadeel, overleden op 13-11-1880 te Ferwerderadeel op 1-jarige leeftijd.
   7. v  Ebeltje van der WOUDE, geboren op 15-11-1880 te Jislum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-09-1905 te Ferwerderadeel met Pieter TIMMERMANS, 25 jaar oud, geboren op 27-12-1879 te Wanswerd/Ferwerderadeel, zoon van Romke Jans TIMMERMANS en Akke Douwes FOKKEMA.
   8. m  Rienk Ypes van der WOUDE, geboren op 16-09-1882 te Ferwerderadeel, overleden op 19-11-1882 te Ferwerderadeel, 64 dagen oud.
   9. v  Froukje van der WOUDE, geboren op 20-12-1884 te Jislum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-08-1907 te Ferwerderadeel met Hendrik WESTRA, 22 jaar oud, geboren op 10-12-1884 te Stroobos/Achtkarspelen, zoon van Pieter Jans WESTRA en Klaaske Minnes KOOISTRA.
   10. m  Rienk Ypes van der WOUDE, geboren op 23-06-1886 te Jislum/Ferwerderadeel.
   11. m  Reinder Ypes van der WOUDE, geboren op 02-08-1887 te Ferwerderadeel, overleden op 24-06-1888 te Ferwerderadeel, 327 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   12. v  Tjitske OFFRINGA, geboren op 03-04-1892 te Jislum/Ferwerderadeel, overleden op 19-01-1947 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, ongehuwd.

IV.61    Minke Freerks KLAVER, geboren op 15-09-1838 te Dantumadeel, overleden op 24-12-1899 te Dantumadeel op 61-jarige leeftijd, dochter van Freerk Minnes KLAVER (zie III.16) en Janke Sjoerds de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1864 te Dantumadeel met Ebe Jans HOFING (Aebe), 36 jaar oud, geboren op 13-09-1827 te Dantumadeel, overleden op 03-07-1908 te Dantumadeel op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Foekes HOFING en Ymkje Lieuwes van der PLOEG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janke HOFING, geboren op 03-08-1865 te Dantumadeel, overleden op 27-07-1916 te Franeker/Dantumadeel op 50-jarige leeftijd, woonplaats Dantumawoude,.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-12-1894 te Dantumadeel met Tabe HOEKSTRA, 30 jaar oud, geboren op 17-05-1864 te Dantumadeel, zoon van Sake Sanders HOEKSTRA en Lijsbert Andries SIKKEMA.

IV.63    Klaas Symens TERPSTRA, geboren op 10-10-1823 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, zoon van Symen Klazes (Simon) TERPSTRA en Antje KLAVER (zie III.19).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 07-04-1853 te Dantumadeel met Gaatske Wilhelmus de JONG, 35 jaar oud, geboren op 05-07-1817 te Ferwerderadeel.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 28-04-1870 te Leeuwarderadeel met Sytske Reinders van der MEULEN, 55 jaar oud, geboren op 17-02-1815 te Bozum/Baarderadeel, dochter van Reinder Heins van der MEULEN en Saakje Iedes de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Symen TERPSTRA, geboren op 27-08-1854 te Dantumadeel, overleden te Het Bildt.
   2. v  Antje TERPSTRA, geboren op 12-12-1855 te Dantumadeel, overleden op 22-12-1855 te Dantumadeel, 10 dagen oud.
   3. v  Antje TERPSTRA, geboren op 05-01-1857 te Dantumadeel, overleden op 02-11-1900 te Dantumadeel op 43-jarige leeftijd, ongehuwd.

IV.68    Tjitske TERPSTRA, geboren op 31-03-1828 te Dantumadeel, dochter van Symen Klazes (Simon) TERPSTRA en Antje KLAVER (zie III.19).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1851 te Dantumadeel met Matthijs Sikkes (Thijs) TALSMA, 30 jaar oud, geboren op 26-03-1821 te Birdaard/Dantumadeel, zoon van Sikke Johannes TALSMA (TOLSMA) en Elisabeth Carels OBERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje Thijsses TALSMA (zie V.178).
   2. m  Sikke Thijsses TALSMA (zie V.179).
   3. m  Symen Thijsses TALSMA, geboren op 27-12-1856 te Dantumadeel, overleden op 23-10-1864 te Dantumadeel op 7-jarige leeftijd.
   4. m  Pieter TALSMA, geboren op 25-12-1859 te Dantumadeel, overleden op 13-05-1861 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   5. v  Elisabeth TALSMA, geboren op 26-09-1862 te Dantumadeel, overleden op 16-10-1864 te Dantumadeel op 2-jarige leeftijd.
   6. v  Elisabeth TALSMA, geboren op 29-03-1865 te Dantumadeel, overleden op 20-03-1872 te Dantumadeel op 6-jarige leeftijd.
   7. v  Cornelia TALSMA, geboren op 14-02-1869 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 09-07-1922 te Enkhuizen op 53-jarige leeftijd.

IV.72    Menne Lieuwes VELLINGA, geboren op 25-04-1829 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 03-04-1904 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe Reinders VELLINGA en Aukje KLAVER (KLUVER) (zie III.21).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1854 te Ferwerderadeel met Trijntje Wepkes SJOERDSTRA, 22 jaar oud, geboren op 24-07-1831 te Jouswier/Oostdongeradeel, overleden op 24-07-1861 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd, dochter van Wepke Baukes SJOERDSTRA en Fokeltje Jans HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lieuwe VELLINGA, geboren op 12-10-1856 te Dantumadeel.
   2. m  Jacob VELLINGA, geboren op 14-12-1858 te Dantumadeel, overleden op 14-06-1861 te Dantumadeel op 2-jarige leeftijd.
   3. v  Fogeltje VELLINGA, geboren op 06-05-1861 te Dantumadeel, overleden op 06-05-1864 te Dantumadeel op 3-jarige leeftijd.

IV.75    Wobbe Jans PLOEGSMA, geboren op 19-03-1828 te Dantumadeel, overleden op 22-11-1896 te Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Wobbes PLOEGSMA en Tietje Minnes KLAVER (Pyttje / Tytje) (zie III.23).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 31-07-1873 te Westdongeradeel met Rikstje Tjallings REKKER, 28 jaar oud, geboren op 03-03-1845 te Ferwerderadeel, overleden op 02-03-1924 te Oostdongeradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Tjalling REKKER en Anna Hendriks ZUIDERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan PLOEGSMA, geboren op 26-04-1874 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-05-1905 te Leeuwarden met Sibbeltje WEIMA, 30 jaar oud, geboren op 06-09-1874 te Idaarderadeel, dochter van Gerben Oebeles WEIMA en Trijntje Rinzes SEINSTRA.
   2. m  Tjalling PLOEGSMA, geboren op 16-07-1876 te Eelsum/Oostdongeradeel, overleden op 29-09-1923 te Groningen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-03-1899 te Dantumadeel met Maaike OEGEMA, 21 jaar oud, geboren op 01-06-1877 te Damwoude/Dantumadeel, overleden op 07-01-1949 te Veendam op 71-jarige leeftijd, dochter van Bartele OEGEMA en Rinske Freerks FEDDEMA.
   3. v  Tietje PLOEGSMA, geboren op 12-08-1879 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1906 te Oostedongeradeel met Tjipke FERWERDA.

IV.78    Sytske Jans PLOEGSMA, geboren op 15-02-1831 te Dantumadeel, overleden op 05-08-1912 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan Wobbes PLOEGSMA en Tietje Minnes KLAVER (Pyttje / Tytje) (zie III.23).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1853 te Dantumadeel met Roelof Aebeles TALSTRA (TOLSTRA), 26 jaar oud, geboren op 30-10-1826 te Westdongeradeel, overleden op 28-02-1887 te Dokkum op 60-jarige leeftijd, zoon van Aebele Romkes TALSTRA (TOLSTRA) en Jelske Eintes HALBESMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tytje TALSTRA, geboren op 01-09-1856 te Westdongeradeel, overleden op 11-02-1940 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. m  Jan TALSTRA, geboren op 18-06-1864 te Dantumadeel, overleden op 01-11-1921 te Dokkum op 57-jarige leeftijd.

V.2    Tjitske van der WEIT, geboren op 19-12-1836 te Westdongeradeel, overleden op 18-10-1876 te Westdongeradeel op 39-jarige leeftijd, dochter van Bauke Gerbens van der WEIT en Hylkje Willems PLOEGSMA (zie IV.4).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Westdongeradeel met Wybe Hoites HIEMSTRA, 30 jaar oud, geboren op 13-07-1841 te Westdongeradeel, overleden op 05-05-1919 te Westdongeradeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Hoite Gosses HIEMSTRA en Baukje Wiebes WIERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bauke HIEMSTRA, geboren op 10-10-1875 te Hantum/Westdongeradeel.

V.4    Antje van der WEIT, geboren op 18-02-1840 te Westdongeradeel, dochter van Bauke Gerbens van der WEIT en Hylkje Willems PLOEGSMA (zie IV.4).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1865 te Westdongeradeel met Klaas Willems BEINTEMA, 27 jaar oud, geboren op 06-02-1838 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 13-04-1892 te Vierhuizen/Ulrum op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem Klazes BEINTEMA en Hendrikje Alberts WESTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  NN BEINTEMA, geboren op 27-04-1866 te Westdongeradeel, overleden op 27-04-1866 te Westdongeradeel, 0 dagen oud.
   2. v  Hendrikje BEINTEMA, geboren op 13-09-1867 te Betterwird/Westdongeradeel.
   3. m  Bauke BEINTEMA, geboren op 16-12-1868 te Betterwird/Westdongeradeel.
   4. v  Hylkje BEINTEMA, geboren op 25-03-1871 te Hiaure/Westdongeradeel.
   5. m  Willem BEINTEMA, geboren op 24-08-1872 te Westdongeradeel.

V.6    Adriaantje van der WEIT, geboren op 09-07-1843 te Hiaure/Westdongeradeel, dochter van Bauke Gerbens van der WEIT en Hylkje Willems PLOEGSMA (zie IV.4).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1867 te Westdongeradeel met Rienk Joekes DIJKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 03-03-1841 te Westdongeradeel, overleden op 13-01-1881 te Westdongeradeel op 39-jarige leeftijd, zoon van Joeke Doedes DIJKSTRA en Froukje Rienks STIENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joeke DIJKSTRA, geboren op 29-02-1868 te Hiaure/Westdongeradeel.
   2. m  Bauke DIJKSTRA, geboren op 10-04-1869 te Hiaure/Westdongeradeel.
   3. m  Hylke DIJKSTRA, geboren op 25-07-1870 te Hiaure/Westdongeradeel.
   4. m  Doede DIJKSTRA, geboren op 09-07-1872 te Westdongeradeel.
   5. v  Tjitske DIJKSTRA, geboren op 28-03-1877 te Hiaure/Westdongeradeel.
   6. m  Willem DIJKSTRA, geboren op 18-10-1879 te Hiaure/Westdongeradeel.

V.8    Willem van der WEIT, geboren op 26-02-1851 te Aalsum/Oostdongeradeel, overleden op 17-08-1920 te Westdongeradeel op 69-jarige leeftijd, zoon van Bauke Gerbens van der WEIT en Hylkje Willems PLOEGSMA (zie IV.4).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1878 te Westdongeradeel met Sytske GRIJPSTRA, 29 jaar oud, geboren op 23-10-1848 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 24-07-1916 te Zuidlaren op 67-jarige leeftijd, op Dennenoord. Dochter van Sytze Harmens GRIJPSTRA en Riemke Pieters DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN van der WEIT, geboren op 15-02-1879 te Westdongeradeel, overleden op 15-02-1879 te Westdongeradeel, 0 dagen oud.
   2. m  Bauke van der WEIT, geboren op 30-03-1880 te Hantumhuizen/Westdongeradeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-06-1906 te Westdongeradeel met Jeltje KLAVER, 25 jaar oud, geboren op 28-03-1881 te Waaxens/Westdongeradeel, dochter van Albert Pieters KLAVER en Aaltje Wiegers TERPSTRA.

V.11    Antje HANNEMA, geboren op 25-09-1843 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 07-05-1914 te Westdongeradeel op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gosses HANNEMA en Aukje Willems PLOEGSMA (zie IV.6).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Westdongeradeel met Douwe TERPSTRA, 28 jaar oud, geboren op 25-12-1837 te Westdongeradeel, overleden op 11-02-1924 te Westdongeradeel op 86-jarige leeftijd, zoon van Jenze Douwes TERPSTRA en Doetje Gerbens VELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje TERPSTRA, geboren op 21-08-1867 te Hantum/Westdongeradeel.

V.14    Aaltje HANNEMA, geboren op 09-04-1850 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 24-02-1929 te Dokkum op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gosses HANNEMA en Aukje Willems PLOEGSMA (zie IV.6).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1872 te Westdongeradeel met Gerben Jenzes TERPSTRA, 27 jaar oud, geboren op 21-10-1844 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 18-03-1921 te Oostdongeradeel op 76-jarige leeftijd, zoon van Jenze Douwes TERPSTRA en Doetje Gerbens VELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes TERPSTRA, geboren op 04-10-1873 te Hantum/Westdongeradeel.
   2. m  Jenze TERPSTRA, geboren op 08-03-1876 te Hantum/Westdongeradeel.
   3. m  Gosse TERPSTRA, geboren op 21-08-1880 te Aalsum/Oostdongeradeel.
   4. v  Doetje TERPSTRA, geboren op 02-01-1883 te Oostdongeradeel, overleden op 08-01-1883 te Oostdongeradeel, 6 dagen oud.
   5. v  Doetje TERPSTRA, geboren op 04-05-1884 te Oostdongeradeel.
   6. v  Aukje TERPSTRA, geboren op 05-03-1888 te Oostdongeradeel.
   7. m  Auke TERPSTRA, geboren op 04-04-1890 te Oostdongeradeel, overleden op 16-09-1890 te Oostdongeradeel, 165 dagen oud.

V.20    Tjerk Reinders SPRIENSMA, geboren op 15-07-1842 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 21-03-1909 te Westergeest/Kollumerland op 66-jarige leeftijd, zoon van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Siebrigje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1870 te Westdongeradeel met Etje HIEMSTRA, 23 jaar oud, geboren op 18-09-1846 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 17-10-1913 te Dokkum op 67-jarige leeftijd, dochter van Jan Gosses HIEMSTRA en Sijke Aants BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Seike SPRIENSMA (zie VI.25).
   2. v  Siebrigje Tjerks SPRIENSMA, geboren op 17-04-1873 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 21-09-1879 te Westergeest/Kollumerland op 6-jarige leeftijd.
   3. v  Doetje SPRIENSMA (zie VI.28).
   4. m  Reinder SPRIENSMA (zie VI.29).
   5. v  Siebrigje SPRIENSMA (zie VI.32).
   6. v  Baukje SPRIENSMA (zie VI.34).
   7. m  Jan SPRIENSMA (zie VI.35).

V.22    Froukje SPRIENSMA, geboren op 19-11-1844 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 25-04-1874 te Burum/Kollumerland op 29-jarige leeftijd, dochter van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Siebrigje Oebeles VIERSEN.
Kind:
   1. v  Froukje SPRIENSMA, geboren op 18-10-1867 te Burum/Kollumerland, overleden op 21-02-1883 te Burum/Kollumerland op 15-jarige leeftijd,
info: kind erkend door de moeder d.d. 30 juni 1873
.

V.24    Oebele Reinder SPRIENSMA, geboren op 10-09-1848 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 26-11-1920 te Westergeest/Kollumerland op 72-jarige leeftijd, zoon van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Siebrigje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-10-1877 te Kollumerland met Engelina HARDERS, 24 jaar oud, geboren op 08-03-1853 te Driesum/Dantumadeel, overleden op 09-12-1927 te Zwagerveen/Kollumerland op 74-jarige leeftijd, dochter van Ikenius Immo HARDERS en Feikje Sijtzes de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
   2. m  Reinder SPRIENSMA (zie VI.40).
   3. m  Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42).
   4. v  Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
   5. m  Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46).

V.27    IJmkje SPRIENSMA, geboren op 12-02-1851 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 04-03-1908 te Groningen op 57-jarige leeftijd, laatst wonende te Munnekezijl, dochter van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Siebrigje Oebeles VIERSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1874 te Kollumerland met Hans Bouwes RISPENS, 22 jaar oud, geboren op 08-08-1851 te Burum/Kollumerland, overleden op 03-09-1935 te Munnekezijl/Kollumerland op 84-jarige leeftijd, zoon van Bouwe Gerrits RISPENS en Stijntje Hanzes BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Stijntje RISPENS, geboren op 17-08-1874 te Kollumerland, overleden op 14-09-1874 te Kollumerland, 28 dagen oud.
   2. m  Bouwe Hans RISPENS (zie VI.49).
   3. m  Reinder RISPENS, geboren op 24-08-1877 te Oldehove. Woonde in 1935 te Munnekezijl/Kollumerland.
   4. v  Stijntje RISPENS, geboren op 07-11-1879 te Oldehove.
   5. m  Tjerk RISPENS, geboren op 20-01-1882 te Kollumerland. Woonde in 1935 te Munnekezijl/Kollumerland.
   6. m  Oebele RISPENS, geboren op 07-04-1884 te Kollumerland, overleden op 26-08-1884 te Kollumerland, 141 dagen oud.
   7. v  Janke RISPENS, geboren op 15-10-1885 te Kollumerland. Woonde in 1935 te Munnekezijl/Kollumerland.
   8. v  Sybrigje RISPENS, geboren op 18-12-1887 te Kollumerland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Kollumerland met Frans DIJK. Woonde in 1935 te De Keegen o.d. Burum/Kollumerland.
   9. v  Maaike RISPENS, geboren op 13-05-1890 te Kollumerland, overleden op 28-11-1890 te Kollumerland, 199 dagen oud.
   10. v  Maaike RISPENS, geboren op 15-11-1893 te Kollumerland.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-12-1920 te Kollumerland met Egbert REITSMA, overleden te Groningen. Bron: "Grunnens Goud/Hofmans Vertellingen" (www.groningerarchieven.nl)

Archief architect Egbert Reitsma in wederopbouw

Met de verwoesting van zijn huis, ging op 15 april 1945 veel van het werk van de Groninger architect en kunstenaar Egbert Reitsma verloren. Een naar hem genoemde stichting werkt nu aan de 'wederopbouw' van zijn archief. In dat kader houden drie deskundigen in de Openbare Bibliotheek in de Oude Boteringestraat een Reitsma-lezing. Een bijbehorende tentoonstelling toont onder andere Reitsma's niet-uitgevoerde plannen voor de wederopbouw van de Grote Markt.

Egbert Reitsma wordt in 1892 geboren in een gereformeerd nest in Ulrum. Hij groeit daar op maar woont ook even in de stad als zijn vader Lammert hier in 1896-æ97 werk heeft als timmerman. Reitsma sr. ontwikkelt zich nadien tot architect-aannemer en bouwt bijvoorbeeld in 1901 de gereformeerde kerk van Ulrum.
Egbert treedt in de voetsporen van zijn vader en volgt in de stad lessen op Academie Minerva en bij de, net als senior in Leens geboren, architect Lucas Drewes. Na een vervolgopleiding in Hilversum en een baan bij architect Kromhout in Rotterdam, keert Egbert Reitsma in 1920 terug naar Ulrum.

Zijn oom Ritse Reitsma heeft dat jaar in de stad bouwplannen aan de Noorderstationstraat. Aanvankelijk wil hij er drie huizen - de nummers 42, 44 en 46 - bouwen, maar uiteindelijk wordt het er maar ..n (42). Voor de tweede (44) levert hij alleen het ontwerp en het derde (46) laat Ritse helemaal over aan zijn neef Egbert. Eind december is het klaar en trekt deze er in met zijn bruid Maaike Rispens.

Op de eerste verdieping richt Reitsma zijn kantoor in. Hij laat het echter ook gebruiken voor modeltekenen door leden van Kunstkring De Ploeg, waarvan hij bestuurslid wordt. Eén van de vaste gasten is zijn vriend, de schilder George Martens.

Aanvankelijk ontwerpt Reitsma in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. Een mooi voorbeeld is de dubbele villa Nassaulaan 4-4b (1928). Met de gereformeerde 'kathedraal' van Andijk sluit hij deze expressionistische periode af. Hierna bouwt Reitsma in een aan Dudok verwante stijl. Het Noorder Sanatorium in Zuidlaren uit 1935 wordt zijn pronkstuk.

Een jaar voor de oorlog verhuizen de ReitsmaÆs naar een woning boven de parapluie- en parasolhandel van Linhoff aan de oostzijde van de Grote Markt. Doordat er in de oorlog voor de architect nauwelijks iets te doen is, maakt Reitsma in deze jaren veel schilderijen. Kerkinterieurs behoren tot zijn favoriete onderwerpen.

Noodgedwongen zoeken de Reitsma's na de oorlog een ander huis. Even wonen ze aan de Kraneweg, maar door een woningruil komen ze spoedig in Glimmen terecht. De Grote Markt blijft echter een belangrijke rol spelen voor de architect. In het najaar van 1947 wordt hij de door de Kamer van Koophandel gevraagd om samen met zijn collega J.M. Emck een alternatief te maken voor het wederopbouwplan van Granpré Molière.

Reitsma's ideeën worden niet overgenomen, maar hij mag uiteindelijk toch aan de slag op de Grote Markt. Hij ontwerpt eind 1955 op de hoek met de Kreupelstraat een 'showroom met kantoren'. Reitsma haalt de bakstenen uit Kerkdriel omdat hij die mooier van kleur vindt en gemakkelijker te bewerken. In de gevel beeldhouwt de architect een Sint Maarten. Het is kenmerkend voor de 'baksteenarchitect' Reitsma.

Ook bij zijn huis-kantoor in Glimmen, waar hij van 1956 tot zijn dood in 1976 woont, maakt hij een beeld in baksteen. Deze 'Don Quichot' is een verwijzing naar de gevechten die hij als architect zijn leven lang voert met de ambtenarij.V.28    Freerk Reinders SPRIENSMA, geboren op 05-02-1854 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 16-04-1918 te Buitenpost/Achtkarspelen op 64-jarige leeftijd, begraven op 20-04-1918 te Gerkesklooster, op rouwkaart staat vermeld dat de begrafenis zal plaatsvinden te Buitenpost, maar Freerk is begraven te Gerkesklooster.
Zoon van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Doetje Jacobs TUINENGA (zie IV.32).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1877 te Kollumerland met Lutske HARDERS, 19 jaar oud, geboren op 12-12-1857 te Kollum/Kollumerland, overleden op 27-06-1917 te Buitenpost/Achtkarspelen op 59-jarige leeftijd, dochter van Ikenius Immo HARDERS en Feikje Sijtzes de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 12-04-1878 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 08-06-1885 om 22.00 uur te Gerkesklooster/Achtkarspelen op 7-jarige leeftijd.
   2. v  Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
   3. v  Doetje SPRIENSMA (zie VI.65).
   4. v  Engelina SPRIENSMA (zie VI.67).
   5. v  Jakobje SPRIENSMA (zie VI.69).
   6. v  Rika Gerardina SPRIENSMA (zie VI.71).
   7. m  Reinder SPRIENSMA (zie VI.72).
   8. v  Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
   9. v  IJmkje SPRIENSMA (zie VI.77).

V.30    Jacob SPRIENSMA, geboren op 07-09-1857 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 30-04-1928 te Munnekezijl/Kollumerland op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1928 te Munnekezijl/Kollumerland, zoon van Reinder Tjerks SPRIENSMA (zie IV.13) en Doetje Jacobs TUINENGA (zie IV.32).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1882 te Buitenpost/Achtkarspelen met Tjitske Geerts BOERSMA, 23 jaar oud, geboren op 31-10-1858 te Kooten/Achtkarspelen, overleden op 24-03-1942 te Munnekezijl/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, dochter van Geert Etes BOERSMA en Hinke Oebeles VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert SPRIENSMA, geboren op 17-09-1882 te Burum/Kollumerland, overleden op 18-06-1883 te Munnekezijl/Kollumerland, 274 dagen oud.
   2. v  Doetje SPRIENSMA, geboren op 18-05-1884 te Burum/Kollumerland, overleden op 28-11-1960 te Munnekezijl/Kollumerland op 76-jarige leeftijd.
   3. m  Geert SPRIENSMA, geboren op 20-01-1887 te Burum/Kollumerland, overleden op 04-01-1904 te Munnekezijl/Kollumerland op 16-jarige leeftijd, blinde darmontsteking.
   4. m  Reinder SPRIENSMA (zie VI.81).
   5. m  Ete SPRIENSMA (zie VI.83).
   6. v  Hinke SPRIENSMA (zie VI.86).
   7. v  Akke SPRIENSMA (zie VI.88).
   8. v  Froukje SPRIENSMA, geboren op 08-06-1899 te Munnekezijl/Kollumerland, overleden op 07-11-1899 te Munnekezijl/Kollumerland, 152 dagen oud.
   9. m  Freerk SPRIENSMA, geboren op 04-07-1901 te Burum/Kollumerland, overleden op 28-04-1978 te Groningen op 76-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1978 te Munnekezijl.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op 20-12-1961 te Kollumerland met Antje de JONG, 41 jaar oud, geboren op 16-06-1920 te Westdongeradeel, overleden op 27-02-2015 te Grijpskerk op 94-jarige leeftijd, begraven op 04-03-2015 te Munnekezijl.

V.35    IJmkje SPRIENSMA, geboren op 03-02-1852 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 04-08-1939 te Ternaard/Westdongeradeel op 87-jarige leeftijd, dochter van Rienk Tjerks SPRIENSMA (zie IV.15) en Eelkje Willems HANNEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-01-1875 te Westdongeradeel met Anne Jetzes IDSARDI, 24 jaar oud, geboren op 22-04-1850 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 27-11-1933 te Ternaard/Westdongeradeel op 83-jarige leeftijd, zoon van Jetze Willems IDSARDI en Antje Annes MOKMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eelkje IDSARDI, geboren op 08-06-1878 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 05-12-1929 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-05-1911 te Westdongeradeel met Albert Gerrit OOSTERHUIS, 27 jaar oud, geboren op 12-10-1883 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Johannes OOSTERHUIS en Rutgerdina van HEYNINGEN BUSCH KEISER.
   2. v  Antje Annes Mokma IDSARDI, geboren op 09-10-1881 te Ternaard/Westdongeradeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1904 te Westdongeradeel met Jan Berends HANNEMA, 28 jaar oud, geboren op 27-04-1876 te Westdongeradeel, wonende te Hantum.
   3. v  Rienkje IDSARDI (zie VI.97).

V.36    Willem SPRIENSMA, geboren op 26-03-1855 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 14-08-1917 te Groningen op 62-jarige leeftijd, zoon van Rienk Tjerks SPRIENSMA (zie IV.15) en Eelkje Willems HANNEMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-12-1884 te Dokkum met Jeltje Douwes BOSCH, 21 jaar oud, geboren op 16-08-1863 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 07-07-1943 te Veenwouden/Dantumadeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Douwe Aukes BOSCH en Gepke KEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Douwe Johannes SPRIENSMA, geboren op 26-08-1898 te Meppel.
   2. m  Rienk Engelbertus SPRIENSMA, geboren te Emlichheim.

V.38    Tjerk Rienks SPRIENSMA, geboren op 08-10-1857 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 31-05-1935 te Dokkum op 77-jarige leeftijd, zoon van Rienk Tjerks SPRIENSMA (zie IV.15) en Eelkje Willems HANNEMA.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-04-1895 te Leeuwarden met Sijbrigje Annes BEETSMA, 25 jaar oud, geboren op 24-07-1869 te Leeuwarden, overleden op 31-01-1959 te Dokkum op 89-jarige leeftijd, dochter van Anne Roelofs BEETSMA en Geertje Folkerts BOERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje SPRIENSMA (zie VI.101).
   2. m  Rienk SPRIENSMA (zie VI.102).
   3. v  Jannigje SPRIENSMA, geboren op 03-09-1899 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 24-12-1983 te Dokkum op 84-jarige leeftijd.
   4. m  Willem SPRIENSMA (zie VI.105).

V.40    Jan Piers de GRAAF, geboren op 30-03-1829 te Dantumadeel, overleden op 13-08-1912 te Westdongeradeel op 83-jarige leeftijd, zoon van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1857 te Oostdongeradeel met Antje Sybes BOERSMA, 20 jaar oud, geboren op 27-06-1836 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 27-09-1929 te Oostdongeradeel op 93-jarige leeftijd, dochter van Sybe Hylkes BOERSMA en Catharina Jans KINNEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier de GRAAF, geboren op 30-12-1858 te Westdongeradeel, overleden op 26-03-1868 te Westdongeradeel op 9-jarige leeftijd.
   2. m  Sijbe de GRAAF (zie VI.108).
   3. v  Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
   4. m  Jan de GRAAF, geboren op 06-11-1864 te Hantum/Westdongeradeel, vertrekt in mei 1893 met het schip "Dubbeldam" vanuit Rotterdam naar Roseland, Illinois (USA), arriveert op 06 juli 1893 te New York, als bestemming gaf hij Kensington op.
   5. m  Jacob de GRAAF, geboren op 24-09-1866 te Hantum/Westdongeradeel. Vertrekt op 18.04.1889 naar Roseland,Illinois USA.
   6. m  Pier de GRAAF, geboren op 14-12-1868 te Hantum/Westdongeradeel, ongehuwd; Zie blz.113 boek Hantum 1900-1914 op Streekarchief Dokkum.
   7. m  Hijlke Jans de GRAAF (zie VI.116).
   8. m  Auke de GRAAF, geboren op 08-07-1873 te Hantum/Westdongeradeel. Blz. 113 Boek: Hantum 1900-1914 (Streekarchief Dokkum). Auke de Graaf vestigt zich op 28.11.1923 te Hantum bij zuster Adriaantje Venink-de Graaf (vanuit Duitsland) en vertrekt in januari 1927 wederom naar Duitsland.
   9. v  Catharina de GRAAF, geboren op 28-01-1876 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 06-10-1967 te ?? op 91-jarige leeftijd, begraven te Bergum.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 15-04-1920 te Oostdongeradeel met Wieger HOEKSTRA, 46 jaar oud, geboren op 28-05-1873 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 05-01-1958 op 84-jarige leeftijd, begraven te Bergum, zoon van Jan HOEKSTRA en Rimkje BOERSMA.
   10. v  Romkje de GRAAF, geboren op 19-05-1878 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 03-05-1969 te ?? op 90-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-09-1908 te Westdongeradeel met Johannes HIEMSTRA, 29 jaar oud, geboren op 19-09-1879 te Menaldumadeel, overleden op 20-01-1943 op 63-jarige leeftijd, begraven te Drachten, zoon van Wigle Johannes HIEMSTRA en Rinske Jacobs de JONG.

V.43    Tjitske Piers de GRAAF, geboren op 02-10-1831 te Westdongeradeel, overleden op 14-09-1914 te Kollumerland op 82-jarige leeftijd, dochter van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-05-1852 te Westdongeradeel met Ybe Jacobs POORTINGA, 23 jaar oud, geboren op 18-07-1828 te Westdongeradeel, overleden op 12-04-1860 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ybes POORTINGA en Klaaske Lieuwes WESTRA.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 24-04-1862 te Westdongeradeel met Lykele Jacobs BONGA, 34 jaar oud, geboren op 19-04-1828 te Ferwerd/Ferwerderadeel, overleden op 30-04-1887 te Groningen op 59-jarige leeftijd, zoon van Jakob Pieters BONGA en Antje Gerrits BOERSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jacob POORTINGA (zie VI.123).
   2. m  Pier POORTINGA, geboren op 23-05-1855 te HantumeruitburenWestdongeradeel, overleden op 23-11-1924 te Kollumerland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 63-jarige leeftijd op 20-06-1918 te Kollumerland met Pietje HOOGHIEM, 33 jaar oud, geboren op 14-07-1884 te Kollum/Kollumerland, overleden op 15-04-1954 te Kollumerland op 69-jarige leeftijd, begraven te Kollum, dochter van Douwe HOOGHIEM en Grietje POL.
   3. v  Adriaantje POORTINGA, geboren op 27-11-1858 te Westdongeradeel, overleden op 28-07-1911 te Kollumerland op 52-jarige leeftijd, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Jacob BONGA, geboren op 08-11-1852 te Ferwerd/Ferwerderadeel, vertrekt op 17-04-1882 naar USA.
   5. v  Antje BONGA, geboren op 09-04-1863 te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, overleden op 30-11-1886 te Groningen op 23-jarige leeftijd.
   6. m  Iebe BONGA (zie VI.130).
   7. v  Ymkje BONGA, geboren op 28-05-1866 om 01:00 uur te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, overleden op 03-08-1866 om 16:00 uur te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, 67 dagen oud, huisnummer 14.
   8. m  Jan BONGA (zie VI.133).
   9. v  Ymkje BONGA, geboren op 25-05-1869 te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, overleden op 07-01-1874 om 08:00 uur te Hantumeruitburen/Westdongeradeel op 4-jarige leeftijd, huisnummer 14.
   10. m  Auke BONGA, geboren op 26-10-1872 te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, overleden op 01-01-1885 te Groningen op 12-jarige leeftijd.

V.46    Trijntje Piers de GRAAF, geboren op 13-03-1834 om 11:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 11-06-1881 om 01:00 uur te Rinsumageest/Dantumadeel op 47-jarige leeftijd, dochter van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13-05-1852 te Westdongeradeel met Jelke Hendriks FABER, 29 jaar oud, geboren op 14-12-1822 te Westdongeradeel, overleden op 16-10-1889 te Rinsumageest/Dantumadeel op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jelkes FABER en Antje Gerbens VELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anne FABER, geboren op 27-02-1859 om 11:30 uur te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 22-12-1881 te Ferwerderadeel op 22-jarige leeftijd, wonende in Dantumadeel, ongehuwd.
   2. v  Adriaantje Jelkes FABER (zie VI.139).
   3. v  NN FABER, geboren op 16-08-1863 te Oostdongeradeel, overleden op 16-08-1863 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   4. v  Antje FABER (zie VI.142).
   5. m  Pier FABER (zie VI.143).
   6. m  Hendrik FABER, geboren op 12-09-1869 om 15:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 20-09-1870 te Hantum/Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
   7. v  Hendrika FABER (zie VI.148).
   8. v  Trijntje FABER, geboren op 01-11-1872 om 14:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 17-11-1872 te Hantum/Westdongeradeel, 16 dagen oud.
   9. m  Jan FABER (zie VI.150).
   10. m  Hendrik FABER (zie VI.152).

V.48    Sijtske de GRAAF (Sietske), geboren op 14-11-1836 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1863 te Westdongeradeel met Kornelis GAASTERLAND, 25 jaar oud, geboren op 11-03-1838 te Morra/Oostdongeradeel, overleden op 24-06-1888 te Morra/Oostdongeradeel op 50-jarige leeftijd, zoon van Dirk Kornelis GAASTERLAND en Attje Jans ALBERDA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Attje GAASTERLAND, geboren op 02-05-1864 te Holwerd/Westdongeradeel. Attje vertrekt op 25.10.1889 naar Noord-Amerika.
   2. v  Adriaantje GAASTERLAND (zie VI.156).
   3. v  Hiske GAASTERLAND, geboren op 16-01-1867 om 05:00 uur te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 30-10-1867 te Brantgum/Westdongeradeel, 287 dagen oud.
   4. v  Hiske GAASTERLAND (zie VI.159).
   5. m  Dirk (Dick) GAASTERLAND (zie VI.160).
   6. m  Piet (Peter) GAASTERLAND, geboren op 08-08-1872 te Sappemeer, ongehuwd (single); in 1930 kostganger bij de familie Abel & Kate Hoogheem te Stoneham, Chippewa County/Minnesota.
   7. v  Tjeitske GAASTERLAND, geboren op 15-06-1874 te Sappemeer, vertrekt op 22-02-1891 naar Noord-Amerika.
   8. v  Trijntje GAASTERLAND, geboren op 15-08-1876 te Sappemeer, overleden op 27-12-1877 te Sappemeer op 1-jarige leeftijd.
   9. m  Jan GAASTERLAND (zie VI.165).
   10. v  Trijntje GAASTERLAND, geboren op 12-02-1883 te Sappemeer, vertrekt in 1891 naar Noord-Amerika.

V.49    Jacob Piers de GRAAF, geboren op 01-05-1839 te Westdongeradeel, overleden op 21-09-1907 te Westdongeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1867 te Westdongeradeel met Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA), 30 jaar oud, geboren op 01-03-1837 te Oostdongeradeel, overleden op 11-12-1913 te Westdongeradeel op 76-jarige leeftijd, dochter van Renze Harmens RENSEMA en Seaske Siebrens SLAGTER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje Jacobs de GRAAF (zie VI.169).
   2. m  Sjouke de GRAAF (zie VI.170).
   3. v  Fettje de GRAAF, geboren op 02-02-1870 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 09-07-1937 te Oostdongeradeel op 67-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4. v  Seaske Jacobs de GRAAF, geboren op 13-05-1871 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 07-02-1881 te Westdongeradeel op 9-jarige leeftijd.
   5. m  Pier Jacobs de GRAAF (zie VI.174).
   6. v  Renske de GRAAF (zie VI.177).
   7. v  Tjitske de GRAAF (zie VI.178).
   8. v  NN de GRAAF, geboren op 27-10-1878 te Westdongeradeel, overleden op 27-10-1878 te Westdongeradeel, 0 dagen oud.

V.52    Auke Piers de GRAAF, geboren op 03-12-1843 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 30-04-1888 te Oostdongeradeel op 44-jarige leeftijd, zoon van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1867 te Westdongeradeel met Maaike Simons JAARSMA, 23 jaar oud, geboren op 26-05-1844 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 23-05-1919 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dochter van Simon Oeges JAARSMA en Froukje Lammerts BRANDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
   2. m  Fedde de GRAAF, geboren op 05-09-1869 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 16-01-1888 te Oostdongeradeel op 18-jarige leeftijd.
   3. v  Froukje de GRAAF (zie VI.184).
   4. m  Pier de GRAAF (zie VI.185).
   5. v  Saeske Aukes de GRAAF (zie VI.188).
   6. v  Tjitske de GRAAF, geboren op 05-02-1877 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 26-05-1877 te Ternaard/estdongeradeel, 110 dagen oud.
   7. v  Tjitske de GRAAF (zie VI.191).
   8. m  Simon de GRAAF (zie VI.192).
   9. m  Jacob de GRAAF, geboren op 25-01-1882 te Ternaard/Westdongeradeel.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-04-1924 te Terschelling met Baukje Willems BLOEM, 30 jaar oud, geboren op 21-08-1893 te Terschelling, overleden te Terschelling, dochter van Willem BLOEM en Tietje KAALE.
   10. v  Grietje de GRAAF (zie VI.197).

V.56    Jantje Piers de GRAAF, geboren op 03-06-1848 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 22-06-1936 om 09:30 uur te Hantumhuizen/Westdongeradeel op 88-jarige leeftijd, dochter van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1871 te Ternaard/Westdongeradeel met Jan Klazes STEENSMA, 25 jaar oud, geboren op 30-08-1845 te Hallum/Ferwerderadeel, overleden op 25-01-1893 om 23:00 uur te Nijkerk/Oostdongeradeel op 47-jarige leeftijd, zoon van Klaas Sijbes STEENSMA en Martje Jans SCHAAFSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas STEENSMA, geboren op 18-01-1872 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 23-06-1872 om 03:00 uur te Holwerd/Westdongeradeel, 157 dagen oud, overleden in huisnr. 117.
   2. m  Klaas STEENSMA (zie VI.199).
   3. m  Pier STEENSMA (zie VI.200).
   4. v  Adriaantje STEENSMA (zie VI.202).
   5. m  Siebe STEENSMA (zie VI.203).

V.57    Freerk Piers de GRAAF, geboren op 25-04-1857 om 10:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 29-04-1892 om 09:00 uur te Hantum/Westdongeradeel op 35-jarige leeftijd, zoon van Pier Jans de GRAAF en Adriaantje Jacobs TUINENGA (zie IV.19).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1880 te Westdongeradeel met Trijntje VELINK, 19 jaar oud, geboren op 25-01-1861 om 10:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 20-04-1930 om 10:00 uur te Spannum/Hennaarderadeel op 69-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd Klazes VELINK en Doetje Douwes HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje de GRAAF, geboren op 04-02-1881 te Nieuwe Zijlen/Oostdongeradeel, wonende te Nieuwe Zijlen onder Engwierum, overleden op 19-06-1928 om 01:00 uur te Spannum/Hennaarderadeel op 47-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. m  Pier de GRAAF (zie VI.205).
   3. v  Adriaantje de GRAAF, geboren op 18-08-1885 te Hantum/Westdongeradeel. Zie blz.116 Boek Hantum 1900-1914 op Streekarchief Dokkum;Op 13.05.1914 vertrokken naar Spannum.
   4. m  Sjoerd Freerks de GRAAF, geboren op 09-07-1887 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 20-05-1888 om 09:00 uur te Hantum/Westdongeradeel, 316 dagen oud.

V.60    Grietje Siedses TUINENGA, geboren op 18-03-1840 te Dantumadeel, dochter van Sieds Jacobs TUINENGA (zie IV.20) en Hillina Roelofs STERINGA (Helina).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Dantumadeel met Jan Sytzes de JONG, geboren te Foudgum/Westdongeradeel, zoon van Sytze Lieuwes de JONG en Antje Jans REITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena de JONG, geboren op 25-03-1870 te Ferwerderadeel.
   2. v  Antje de JONG, geboren op 05-09-1871 te Ferwerderadeel.
   3. m  Sytse de JONG, geboren op 08-09-1873 te Ferwerderadeel.
   4. m  Sieds Jans de JONG, geboren op 06-12-1875 te Ferwerderadeel, overleden op 13-12-1875 te Ferwerderadeel, 7 dagen oud.
   5. v  Aukje de JONG, geboren op 10-08-1877 te Ferwerderadeel.

V.61    Jacob Siedses TUINENGA, geboren op 30-08-1842 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 10-06-1920 te Dantumadeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie IV.20) en Hillina Roelofs STERINGA (Helina).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Dantumadeel met Antje Philips SCHEFFER, 24 jaar oud, geboren op 30-09-1841 te Roodkerk/Dantumadeel, overleden op 08-10-1919 te Dantumadeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Philip Wybes SCHEFFER en Baatje Bouwes ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN TUINENGA, geboren op 26-07-1867 te Dantumadeel, overleden op 26-07-1867 te Dantumadeel, 0 dagen oud.
   2. v  Baatje TUINENGA, geboren op 20-11-1869 te Dantumadeel, overleden op 18-04-1940 te Dantumadeel op 70-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. v  Hillina TUINENGA (zie VI.217).
   4. v  Trijntje TUINENGA, geboren op 21-01-1874 te Dantumadeel, overleden op 08-07-1875 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   5. m  Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219).
   6. v  NN TUINENGA, geboren op 15-10-1876 te Dantumadeel, overleden op 15-10-1876 te Dantumadeel, 0 dagen oud.
   7. v  Trijntje TUINENGA (zie VI.223).
   8. m  Philip TUINENGA (zie VI.224).
   9. m  Freerk TUINENGA, geboren op 12-08-1885 te Dantumadeel, overleden op 14-08-1885 te Dantumadeel, 2 dagen oud.

V.64    Freerk TUINENGA, geboren op 11-01-1848 te Dantumadeel, overleden op 11-06-1922 te Westdongeradeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie IV.20) en Hillina Roelofs STERINGA (Helina).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1874 te Westdongeradeel met Trijntje Annes BOERSMA, 23 jaar oud, geboren op 28-10-1850 te Oostdongeradeel, overleden op 30-07-1893 te Westdongeradeel op 42-jarige leeftijd, dochter van Anne Pieters BOERSMA en Akke Ouwes TALSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds Freerks TUININGA (zie VI.227).
   2. m  Anne Freerks TUININGA (zie VI.229).

V.68    Doeke Piers PRINS, geboren op 10-02-1832 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 05-12-1904 te Hantumhuizen/Westdongeradeel op 72-jarige leeftijd, begraven te Ternaard, zoon van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1857 te Ternaard/Westdongeradeel met Foekje Theunis POSTHUMUS, 26 jaar oud, geboren op 21-04-1831 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 28-12-1921 te Dokkum op 90-jarige leeftijd, dochter van Theunis Renzes POSTHUMUS en Eelkje Tjallings KOOPMANS (Eeke).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier Doekes PRINS, geboren op 04-07-1858 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 06-03-1905 te Hantumhuizen/Westdongeradeel op 46-jarige leeftijd, begraven te Ternaard, ongehuwd.
   2. m  Tjalling Doekes PRINS, geboren op 20-10-1859 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 19-05-1943 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven te Ternaard.
   3. m  Theunis Doekes PRINS (zie VI.233).
   4. v  IJtje Doekes PRINS (zie VI.237).
   5. m  Reinder Doekes PRINS (zie VI.239).
   6. m  Renze Doekes PRINS, geboren op 23-04-1869 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 29-09-1869 te Hantum/Westdongeradeel, 159 dagen oud.
   7. v  Eeke Doekes PRINS (zie VI.243).

V.70    Jacob Piers PRINS, geboren op 22-12-1833 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 28-09-1901 te Kollumerland op 67-jarige leeftijd, zoon van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1856 met Janke Berends KROL, 21 jaar oud, geboren op 05-06-1834 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 26-03-1890 te Westergeest/Kollumerland op 55-jarige leeftijd, dochter van Berent Jans KROL en Tietje Eelkes BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ytje Jacobs PRINS, geboren op 09-07-1859 te Dantumadeel, overleden op 12-02-1922 te Hantum/Westdongeradeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Kollum/Kollumerland met Gaele POSTUMA (Postma), 22 jaar oud, geboren op 28-12-1856 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 23-04-1940 te Hantum/Westdongeradeel op 83-jarige leeftijd.
   2. m  Berend PRINS (zie VI.247).
   3. m  Pier Jacobs PRINS (zie VI.250).
   4. m  Melle PRINS (zie VI.252).
   5. v  Tietje PRINS (zie VI.255).

V.72    Sieds Piers PRINS, geboren op 10-12-1835 om 12.00 uur te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 09-10-1899 om 7.30 uur te Rinsumageest/Dantumadeel op 63-jarige leeftijd, begraven te Raard, zoon van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 14-05-1857 te Westdongeradeel met Froukje Rienks SPRIENSMA, 20 jaar oud (zie IV.50).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 24-04-1889 te Murmerwoude/Dantumadeel met Saapke Johannes HALBESMA, 50 jaar oud, geboren op 02-05-1838 te Lichtaard, overleden op 27-04-1918 te Dantumadeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Halbes HALBESMA en Ytske Sydses van KLEFFENS.
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen (zie onder IV.50).
 
V.75    Tjitske Piers PRINS, geboren op 26-01-1838 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 07-01-1921 te Aalsum/Oostdongeradeel op 82-jarige leeftijd, begraven te Raard, dochter van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1860 te Westdongeradeel met Atse Berends KROL, 23 jaar oud, geboren op 06-11-1836 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 12-06-1909 te Raard/Westdongeradeel op 72-jarige leeftijd, begraven te Raard, zoon van Berent Jans KROL en Tietje Eelkes BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berend Atzes KROL, geboren op 04-03-1861 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 24-06-1921 te Lichtaard/Ferwerderadeel op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 25-02-1904 te Ferwerderadeel met Antje DIJKSTRA, 37 jaar oud, geboren op 16-03-1866 te Hiaure/Westdongeradeel, overleden op 23-09-1936 te Lichtaard/Ferwerderadeel op 70-jarige leeftijd.
   2. m  Pier Atzes KROL, geboren op 16-02-1863 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 08-12-1944 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. v  Ytje Atzes KROL (zie VI.270).

V.77    IJtje Piers PRINS, geboren op 20-11-1841 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 19-06-1913 te Bornwird/Westdongeradeel op 71-jarige leeftijd, begraven te Foudgum, dochter van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-04-1865 te Westdongeradeel met Gosse Jans HIEMSTRA, 26 jaar oud, geboren op 01-04-1839 te Foudgum/Westdongeradeel, overleden op 12-04-1913 te Bornwird/Westdongeradeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Gosses HIEMSTRA en Sijke Aants BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan HIEMSTRA, geboren op 14-03-1867 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 24-05-1870 te Bornwird/Westdongeradeel op 3-jarige leeftijd.
   2. m  Pier Gosses HIEMSTRA (zie VI.272).
   3. m  Jan HIEMSTRA, geboren op 25-12-1870 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 12-03-1871 te Bornwird/Westdongeradeel, 77 dagen oud.
   4. v  Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
   5. v  Jantje Gosses HIEMSTRA, geboren op 05-05-1878 te Westdongeradeel, overleden op 06-07-1954 te Dokkum op 76-jarige leeftijd. De pleegdochter van Jantje : Gertrude WOLF trouwde met Egbert Sijtsma Szn.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-05-1899 te Westdongeradeel met Jan Franses de JONG, 20 jaar oud, geboren op 25-01-1879 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 29-06-1926 te Dokkum op 47-jarige leeftijd, zoon van Frans Minnes de JONG en Emke Jans HIEMSTRA.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 26-01-1933 te Dokkum met Rienk PRINS, 57 jaar oud (zie VI.264).
   6. v  Tjitske HIEMSTRA (zie VI.279).

V.78    Reinder Piers PRINS, geboren op 23-11-1845 te Bornwird/Westdongeradeel, gedoopt op 23-11-1845 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 14-07-1892 te Ee/Oostdongeradeel op 46-jarige leeftijd, begraven te Jouswier, zoon van Pier Doekes PRINS en Yttje Jacobs TUINENGA (zie IV.23).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1873 te Westdongeradeel met Trijntje Pieters WESTRA, 25 jaar oud, geboren op 10-04-1848 te Jouswier/Oostdongeradeel, overleden op 02-06-1904 te Driesum/Dantumadeel op 56-jarige leeftijd, begraven te Jouswier, dochter van Pieter Lieuwes WESTRA en Aafke Andries de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter PRINS (zie VI.280).
   2. v  Ytje Reinders PRINS, geboren op 28-05-1876 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 16-09-1876 te Westdongeradeel, 111 dagen oud.
   3. m  Pier PRINS (zie VI.283).
   4. m  Tjerk PRINS, geboren op 26-08-1878 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 01-10-1878 te Bornwird/Westdongeradeel, 36 dagen oud.
   5. v  Ytje PRINS, geboren op 25-12-1879 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 20-04-1955 te Zwaagwesteinde/Dantumadeel op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1905 te Dantumadeel met Folkert VRIESWIJK, 27 jaar oud, geboren op 09-12-1877 te Dantumadeel, overleden op 20-08-1977 te Zwaagwesteinde/Dantumadeel op 99-jarige leeftijd, had tot op zijn 95e jaar nog een kruidenierswinkeltje te Zwaagwesteinde. Zoon van Thomas Sipkes VRIESWIJK en Hendrikje Folkerts POSTHUMA (Postma).
   6. m  Tjerk PRINS, geboren op 10-01-1885 te Burum/Kollumerland, overleden op 07-03-1919 te Kollumerland op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1906 te Kollumerland met Fokje Tjerks RIEMERSMA, 23 jaar oud, geboren op 06-02-1883 te Burum/Kollumerland, overleden op 25-04-1935 te Drachten/Smallingerland op 52-jarige leeftijd, dochter van Tjerk RIEMERSMA en Trijntje van LUNE.
   7. m  Sieds Reinders PRINS (zie VI.290).
   8. m  Andries PRINS (zie VI.293).

V.80    Auke Jans HELDER, geboren op 10-03-1840 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 30-01-1918 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelis HELDER en Aukje Jacobs TUINENGA (zie IV.25).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1864 te Dantumadeel met Lutske Klazes GORTER, 24 jaar oud, geboren op 16-09-1839 te Dantumawoude/Dantumadeel, gedoopt op 20-10-1839 te Dantumawoude/Dantumadeel, overleden op 11-12-1914 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, dochter van Klaas Harkes GORTER en Iefke Cornelis HELDER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Aukes HELDER (zie VI.295).
   2. v  Aukje Aukes HELDER, geboren op 09-05-1866 te Sijbrandahuis/Oostdongeradeel.

V.82    Roelof STERINGA, geboren op 13-03-1850 te Dantumadeel, overleden op 25-12-1926 te Wonseradeel op 76-jarige leeftijd, zoon van Dirk Roelofs STERINGA en Antje TUINENGA (zie IV.27).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1876 te Dantumadeel met Taetske Symens SIKMA, 20 jaar oud, geboren op 26-05-1856 te Tietjerksteradeel, overleden op 14-06-1942 te Wonseradeel op 86-jarige leeftijd, dochter van Symen Jacobs SIKMA en Taetske Jans BIESMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk STERINGA (zie VI.298).
   2. v  Teatske STERINGA, geboren op 21-10-1878 te Utingeradeel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Wonseradeel met Sytze Wiebes ZWANENBURG, 27 jaar oud, geboren op 17-02-1877 te Utingeradeel, zoon van Wiebe Sytzes ZWANENBURG en Grietje Jacobs EENSHUISTRA.
   3. m  Symen STERINGA, geboren op 04-06-1880 te Utingeradeel, overleden op 02-11-1886 te Utingeradeel op 6-jarige leeftijd.
   4. v  Antje STERINGA, geboren op 05-10-1882 te Utingeradeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1907 te Wonseradeel met Nolle Wiepke SCHOTANUS, 29 jaar oud, geboren op 20-06-1877 te Workum, zoon van Marten SCHOTANUS en Marijke AUKEMA.
   5. v  Akke STERINGA, geboren op 07-01-1888 te Utingeradeel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1911 te Wonseradeel met Dirk Tjerk BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 12-08-1887 te Wonseradeel, zoon van Alle BAKKER en Jetske SEVENSMA.
   6. v  Tjitske STERINGA, geboren op 05-05-1890 te Akkrum/Utingeradeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1918 te Wonseradeel met Jan Romke STEENSMA, geboren 1888 te Purmerend, zoon van Greeult STEENSMA en Geertje ADMIRAAL.

V.88    Tjitske Dirks STERINGA, geboren op 19-12-1860 te Dantumadeel, overleden op 13-02-1940 te Dantumadeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Dirk Roelofs STERINGA en Antje TUINENGA (zie IV.27).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-03-1881 te Dantumadeel met Aan Dirks ALGRA, 23 jaar oud, geboren op 08-11-1857 te Dantumadeel, overleden op 09-04-1900 te Leeuwarden op 42-jarige leeftijd, zoon van Dirk Aans ALGRA en Nieske Sjoerds BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk ALGRA, geboren op 05-11-1881 te Dantumadeel, overleden op 24-04-1892 te Dantumadeel op 10-jarige leeftijd.
   2. v  Antje ALGRA, geboren op 02-05-1884 te Rinsumageest/Dantumadeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-01-1909 te Dantumadeel met Jelke BRAAKSMA, 23 jaar oud, geboren op 19-02-1885 te Akkerwoude/Dantumadeel, zoon van Fedde Thijsses BRAAKSMA en Akke Heines UITTERDIJK.
   3. v  Nieske ALGRA (zie VI.313).
   4. m  Roelof ALGRA, geboren op 10-03-1888 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 12-10-1944 te Wolvega op 56-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-04-1917 te Dantumadeel met Hinke van der GOOT, 29 jaar oud, geboren op 30-07-1887 te Sneek, overleden op 29-11-1939 te Ooststellingwerf op 52-jarige leeftijd, dochter van Klaas van der GOOT en Jeltje WIERSMA.
   5. v  Eelkje ALGRA, geboren op 28-02-1892 te Dantumadeel, overleden op 24-08-1893 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   6. v  Eelkje (Eke) ALGRA (zie VI.317).
   7. m  Dirk ALGRA (zie VI.318).

V.90    Tjitske Reinders TUININGA, geboren op 23-03-1847 te Dantumadeel, overleden op 14-01-1879 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd, dochter van Reinder Jacobs TUINENGA (zie IV.28) en Grietje Roelofs STERINGA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1871 te Westdongeradeel met Pieter Pieters WOUDA, 25 jaar oud, geboren op 04-06-1845 te Ferwerderadeel, overleden op 03-10-1903 te Westdongeradeel op 58-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes WOUDA en Trijntje Abrahams HEIDANUS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje WOUDA (zie VI.320).
   2. v  Trijntje Pieters WOUDA, geboren op 21-06-1874 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 14-12-1878 te Betterwird/Westdongeradeel op 4-jarige leeftijd.
   3. m  Reinder WOUDA, geboren op 18-12-1876 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 03-07-1920 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, woonde te Betterwird.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Dantumadeel met Jantje AKKERMAN, 26 jaar oud, geboren op 16-09-1877 te Dantumadeel, overleden op 20-11-1935 te Leeuwaderadeel op 58-jarige leeftijd, dochter van Tjitse Martens AKKERMAN en Adriaantje Reinders TUINENGA (zie V.94).

V.92    Grietje Reinders TUINENGA, geboren op 07-03-1849 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-11-1939 te Midwolde/Leek op 90-jarige leeftijd, dochter van Reinder Jacobs TUINENGA (zie IV.28) en Grietje Roelofs STERINGA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-01-1876 te Dantumadeel met Theunis Pieters OEGEMA, 28 jaar oud, geboren op 29-03-1847 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 12-01-1931 te Midwolde/Leek op 83-jarige leeftijd, zoon van Pieter Theunis OEGEMA en Tjitske Jans TUINSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter OEGEMA, geboren op 04-10-1876 te Dantumadeel.
   2. m  Reinder OEGEMA, geboren op 20-10-1878 te Dantumadeel.
   3. m  Jan OEGEMA, geboren op 20-12-1879 te Dantumadeel.
   4. v  Grietje OEGEMA, geboren op 05-11-1882 te Dantumadeel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-05-1916 te Zuidlaren met Auke KLOMP, 29 jaar oud, geboren op 24-08-1886 te Achtkarspelen, zoon van Pieter Idsgers KLOMP en Baukje Nannes BENEDICTUS.

V.94    Adriaantje Reinders TUINENGA, geboren op 13-09-1852 te Dantumadeel, overleden op 18-01-1927 te Dokkum op 74-jarige leeftijd, dochter van Reinder Jacobs TUINENGA (zie IV.28) en Jantje Roelofs STERINGA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1876 te Dantumadeel met Tjitse Martens AKKERMAN, 27 jaar oud, geboren op 25-03-1849 te Dantumadeel, overleden op 20-08-1916 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd, zoon van Marten Klazes AKKERMAN en Tjitske Tjitses van der GEEST.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje AKKERMAN, geboren op 16-09-1877 te Dantumadeel, overleden op 20-11-1935 te Leeuwaderadeel op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Dantumadeel met Reinder WOUDA, 27 jaar oud, geboren op 18-12-1876 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 03-07-1920 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, woonde te Betterwird, zoon van Pieter Pieters WOUDA en Tjitske Reinders TUININGA (zie V.90).
   2. v  Tjitske AKKERMAN (zie VI.330).

V.101    Tetje KROL, geboren op 22-08-1866 te Kollumerland, dochter van Folkert Berends KROL en Amarenske TUINENGA (zie IV.34).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-05-1892 te Kollumerland met Douwe BANGA, 23 jaar oud, geboren op 21-12-1868 te Oostdongeradeel, overleden op 19-11-1893 te Kollumerland op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 10-05-1902 te Kollumerland met Albert van der PLOEG.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Folkert BANGA, geboren op 21-05-1893 te Kollumerland.

V.108    Pietje van der KOOI, geboren op 21-01-1861 te Westdongeradeel, overleden op 10-02-1939 te Oostdongeradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Lammert Sipkes van der KOOI en Doetje SPRIENSMA (zie IV.41).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1882 te Westdongeradeel met Sake Ulbes ROORDA, 25 jaar oud, geboren op 31-12-1856 te Birdaard, overleden op 01-11-1921 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, zoon van Ulbe Sakes ROORDA en Sjeuke Dirks POORTINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje ROORDA (zie VI.332).

V.110    Renske Reins WOUDMAN, geboren op 04-08-1863 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Rein Gerbens WOUDMAN en Reindertje SPRIENSMA (zie IV.44).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1888 te Westdongeradeel met Jan Joukes KROL, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1865 te Westdongeradeel, overleden op 31-10-1941 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, met gezin op 30-03-1893 vertrokken naar Holland/Michigan, zoon van Jouke Jans KROL en Wijtske Sierks HOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wytske KROL, geboren op 24-04-1889 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 25-06-1889 te Brantgum/Westdongeradeel, 62 dagen oud.
   2. m  Jouke KROL, geboren op 01-10-1890 te Brantgum/Westdongeradeel.
   3. m  Rein KROL, geboren op 06-02-1893 te Westdongeradeel.

V.112    Pietje WOUDMAN, geboren op 20-03-1865 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Rein Gerbens WOUDMAN en Reindertje SPRIENSMA (zie IV.44).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Westdongeradeel met Geert Aukes van DIJK, 24 jaar oud, geboren op 20-10-1864 te Holwerd/Westdongeradeel, op 30-03-1893 met gezin vertrokken naar Holland/Michigan, zoon van Auke Hendriks van DIJK en Joukje Hendriks van der JAS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Reindertje van DIJK, geboren op 14-10-1889 te Holwerd/Westdongeradeel.
   2. m  Rein van DIJK, geboren op 02-11-1890 te Hantum/Westdongeradeel.

V.114    Antje (Anna) WOUDMAN, geboren op 12-05-1867 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 03-03-1945 te Holland/Michigan op 77-jarige leeftijd, dochter van Rein Gerbens WOUDMAN en Reindertje SPRIENSMA (zie IV.44).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1892 te Ternaard/Westdongeradeel met Taeke WIERSTRA, 24 jaar oud, geboren op 25-07-1867 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 18-12-1941 te Holland/Michigan op 74-jarige leeftijd, op 01-11-1892 vertokken naar Groningen
bron: Wierstra genealogy. Zoon van Frans Martens WIERSTRA en Janna Taekes ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Reintje (Rena) WIERSTRA (zie VI.339).

V.115    Gerben Reins WOUDMAN, geboren op 18-03-1871 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 08-01-1955 te Holwerd op 83-jarige leeftijd, zoon van Rein Gerbens WOUDMAN en Reindertje SPRIENSMA (zie IV.44).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-04-1893 te Westdongeradeel met Maaike Roelofs WIERSMA, 19 jaar oud, geboren op 14-02-1874 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 08-04-1952 te Holwerd op 78-jarige leeftijd, dochter van Roelof Jaspers WIERSMA en Menke Aukes van der PLOEG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rein WOUDMAN, geboren op 14-03-1894 te Westdongeradeel, overleden op 17-08-1972 te Menaldumadeel op 78-jarige leeftijd, begraven te Menaldum.
Gehuwd met Eeke KOOPMANS, geboren op 04-07-1898 te Westdongeradeel, overleden op 27-01-1990 te Menaldumadeel op 91-jarige leeftijd, begraven te Menaldum, dochter van Dirk Dirks KOOPMANS en Tietje Sjoerds JANZEN.
   2. m  Roelof WOUDMAN, geboren op 02-01-1896 te Westdongeradeel.
   3. v  Menke WOUDMAN, geboren op 13-06-1898 te Westdongeradeel, overleden op 30-05-1974 te Dokkum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1921 te Westdongeradeel, uit dit huwelijk 2 zoons en 1 dochter, met Willem van der GALIëN, 24 jaar oud, geboren op 19-02-1897 te Westdongeradeel, overleden op 24-01-1992 te Dokkum op 94-jarige leeftijd, zoon van Meindert van der GALIëN en Antje Tjallings KOOISTRA.
   4. v  Reindertje WOUDMAN, geboren op 16-10-1902 te Westdongeradeel, overleden op 28-01-1935 te Westdongeradeel op 32-jarige leeftijd.
   5. v  Renske WOUDMAN, geboren te Westdongeradeel.

V.118    Tjipke de VRIES, geboren op 01-03-1862 te Westdongeradeel, overleden op 27-09-1916 te Oostdongeradeel op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan Tjipkes de VRIES en Sijtske SPRIENSMA (zie IV.46).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-05-1883 te Westdongeradeel met Jiskje Kornelis EELKEMA, 23 jaar oud, geboren op 19-02-1860 te Oostdongeradeel, overleden op 26-08-1890 te Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Pieters EELKEMA en Grietje Eeltjes BOERSMA.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 25-06-1892 te Oostdongeradeel met Sjoerdtje CUPERY, 22 jaar oud, geboren op 27-08-1869 te Ternaard, overleden op 06-10-1937 te Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd, dochter van Sipke Dirks CUPERY en Jantje Jans HUIZINGA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Grietje de VRIES, geboren op 08-11-1883 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 30-10-1902 te Oostdongeradeel op 18-jarige leeftijd.
   2. m  Jan de VRIES, geboren op 17-11-1886 te Oostdongeradeel, overleden op 09-11-1887 te Oostdongeradeel, 357 dagen oud.
   3. m  Jan de VRIES, geboren op 15-11-1888 te Oostdongeradeel, overleden op 20-08-1889 te Oostdongeradeel, 278 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Jantje de VRIES, geboren op 10-09-1892 te Oostdongeradeel.
   5. v  Sytske de VRIES, geboren op 24-12-1893 te Oostdongeradeel.
   6. m  Sipke de VRIES, geboren op 07-10-1895 te Oostdongeradeel.

V.124    Yme MINNEMA, geboren op 18-08-1866 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 07-11-1939 te Oostdongeradeel op 73-jarige leeftijd, zoon van Berend Jaspers MINNEMA en Aaltje Ymes SPRIENSMA (zie IV.48).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Zwaantje de JONG, 22 jaar oud, geboren op 13-03-1869 te Westdongeradeel, dochter van Pier Sijbes de JONG en Grietje Renzes KAMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje MINNEMA, geboren op 26-03-1892 te Oostdongeradeel, overleden op 27-10-1963 te Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1915 te Oostdongeradeel met Geert BRAAKSMA, 24 jaar oud, geboren op 28-06-1890 te Oostdongeradeel, overleden op 28-08-1968 te Oostdongeradeel op 78-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Pieter Johannes BRAAKSMA en Afke Jans KLOOSTERMAN.
   2. m  Berend MINNEMA, geboren op 15-04-1894 te Aalzum/Oostdongeradeel, overleden op 08-04-1978 te Zwaagwesteinde op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1918 te Oostdongeradeel met Martje ALBERDA, 28 jaar oud, geboren op 03-09-1889 te Lippenhuizen, overleden op 24-06-1975 te Wouterswoude op 85-jarige leeftijd, dochter van Siete ALBERDA en Aukje Pieters van der SLUIS.
   3. m  Pier MINNEMA (zie VI.357).

V.127    Douwe MINNEMA, geboren op 12-10-1873 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 18-08-1929 te Leeuwarden op 55-jarige leeftijd, zoon van Berend Jaspers MINNEMA en Aaltje Ymes SPRIENSMA (zie IV.48).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1903 te Oostdongeradeel met Elisabeth OSINGA, 25 jaar oud, geboren op 29-10-1877 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 05-11-1929 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd, dochter van Dirk Kornelis OSINGA en Janneke Ymkes van der SCHAAF.
Uit dit huwelijk:
   1. v  NN MINNEMA, geboren op 14-11-1908 te Oostdongeradeel, overleden op 14-11-1908 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

V.134    Aebeltje Gerrits RIJPSTRA, geboren op 28-04-1865 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 15-06-1903 te Rauwerderhem op 38-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Hedzers RIJPSTRA en Doetje Rienks SPRIENSMA (zie IV.52).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1886 te Westdongeradeel met Jan Ennes WIJGA, 27 jaar oud, geboren op 28-11-1858 te Westdongeradeel, overleden op 29-05-1917 te Rauwerderhem op 58-jarige leeftijd, zoon van Enne Kornelis WIJGA en Antje Jans de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje WIJGA, geboren op 27-04-1887 te Genum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1914 te Rauwerderhem met Douwe PLANTINGA, 26 jaar oud, geboren op 22-08-1887 te Oosterend/Hennaarderadeel, zoon van Sjouke Jans PLANTINGA en Aukje HYLARIDES.
   2. m  Enne WIJGA, geboren op 25-03-1888 te Genum/Ferwerderadeel, overleden op 27-07-1908 te Rauwerderhem op 20-jarige leeftijd.
   3. m  Gerrit WIJGA, geboren op 11-08-1889 te Genum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-09-1920 te Rauwerderhem met Gerkje HUISMAN, 24 jaar oud, geboren op 15-09-1896 te Scharnegoutum/Wymbritseradeel, dochter van Sipje HUISMAN en Taetske BAKKER.
   4. v  Antje WIJGA, geboren op 21-05-1892 te Rauwerderhem, overleden op 07-07-1893 te Rauwerderhem op 1-jarige leeftijd.
   5. m  Cornelis WIJGA, geboren op 20-01-1894 te Rauwerderhem, overleden op 23-04-1895 te Rauwerderhem op 1-jarige leeftijd.
   6. v  Antje WIJGA, geboren op 30-07-1896 te Rauwerderhem.

V.138    Froukje RIJPSTRA, geboren op 10-05-1870 te Rauwerd/Rauwerderhem, dochter van Gerrit Hedzers RIJPSTRA en Doetje Rienks SPRIENSMA (zie IV.52).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1898 te Utingeradeel met Jetze Klazes DIJKSTRA, 33 jaar oud, geboren op 01-07-1864 te Oldeboorn/Utingeradeel, zoon van Klaas Jacobs DIJKSTRA en Lijsbert IJsbrands WALSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje DIJKSTRA, geboren te Baarderadeel.
   2. v  Elizabeth DIJKSTRA, geboren te Oosterwierum/Littenseradiel.
Gehuwd met Gjalt van der HEM.

V.140    Hedzer RIJPSTRA, geboren op 21-07-1872 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 08-09-1937 te Huizum/Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1937 te Hantum bij de st. Anna kerk, zoon van Gerrit Hedzers RIJPSTRA en Doetje Rienks SPRIENSMA (zie IV.52).
Ondertrouwd te Oostdongeradeel, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1900 te Westdongeradeel met Eeke ZIJLSTRA, 31 jaar oud, geboren op 24-12-1868 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 12-10-1943 te Hantum/Westdongeradeel op 74-jarige leeftijd, dochter van Aant Pieters ZIJLSTRA en Pietje Theunis POSTHUMUS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pietje RIJPSTRA (zie VI.372).
   2. m  Gerrit RIJPSTRA, geboren op 09-09-1902 te Hantumeruitburen/Westd.dl. Overleden op 22-09-1902 te Hantumeruitburen/Westd.dl., 13 dagen oud.
   3. v  Doetje RIJPSTRA, geboren op 11-10-1903 te Hantumeruitburen/Westd.dl. Overleden op 14-09-2003 te Veenwouden op 99-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-06-1930 te Bedum met Eilt Geert TERPSTRA, geboren te Zuidwolde/Bedum, overleden op 11-03-1991.
   4. m  Gerrit RIJPSTRA (zie VI.376).

V.149    Jantje FEDDEMA, geboren op 05-03-1869 te Kollumerland, overleden op 29-03-1950 te Ferwerderadeel op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes FEDDEMA en Sijbrigje Rienks SPRIENSMA (zie IV.55).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1891 te Ferwerderadeel met Jan Pieters REITSMA, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1868 te Ferwerderadeel, zoon van Pieter Jans REITSMA en Akke Andries TAMMINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sybrigje REITSMA, geboren op 06-05-1892 te Reitsum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1920 te Ferwerderadeel met Bavius BAKKER, 29 jaar oud, geboren op 12-12-1890 te Lichtaard/Ferwerderadeel, zoon van Alle Jeltes BAKKER en Gatske Bavius ROORDA.
   2. v  Akke REITSMA (zie VI.381).
   3. m  Pieter REITSMA, geboren op 30-12-1894 te Reitsum/Ferwerderadeel.
   4. m  Johannes REITSMA, geboren te Reitsum/Ferwerderadeel.

V.150    Rienk Jans FEDDEMA, geboren op 09-05-1870 te Kollum/Kollumerland, overleden op 26-07-1936 te Ferwerderadeel op 66-jarige leeftijd. Rienk Jans FEDDEMA en zijn twee broertjes/zusjes werden opgevoed door de grootouders Rienk SPRIENSMA en Ebeltje Oebeles VIERSEN.
Zoon van Johannes FEDDEMA en Sijbrigje Rienks SPRIENSMA (zie IV.55).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-07-1900 te Ferwerderadeel met Grietje Jans HOOGLAND, 22 jaar oud, geboren op 09-06-1878 te Ferwerd/Ferwerderadeel, overleden op 26-10-1955 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters HOOGLAND en Jantje Baukes ROORDA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Jan FEDDEMA, geboren te Ferwerderadeel.
   2. m  Jan FEDDEMA, geboren te Ferwerderadeel.
Gehuwd te Ferwerderadeel met J. HOOGLAND.
   3. m  Jacob FEDDEMA, geboren te Ferwerderadeel.

V.155    Simon van der WOUDE, geboren op 05-07-1874 te Raard/Westdongeradeel, zoon van Ype Symens van der WOUDE en Tjitske Rienks SPRIENSMA (zie IV.57).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1898 te Ferwerderadeel met Janke POORTINGA (POORTMANS), 24 jaar oud, geboren op 23-05-1873 te Wanswerd/Ferwerderadeel, overleden op 22-06-1932 te Achtkarspelen op 59-jarige leeftijd, dochter van Ype Gerbens POORTINGA en Saakje Sipkes JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ype van der WOUDE, geboren op 07-02-1900 te Lichtaard/Ferwerderadeel.
   2. m  Ebele van der WOUDE, geboren te Lichtaard/Ferwerderadeel.

V.158    Baukje IJpes van der WOUDE, geboren op 19-03-1876 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 02-01-1932 te Ferwerderadeel op 55-jarige leeftijd, dochter van Ype Symens van der WOUDE en Tjitske Rienks SPRIENSMA (zie IV.57).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-06-1897 te Ferwerderadeel met Reinder Arjens HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 13-01-1874 te Genum/Ferwerderadeel, overleden op 04-05-1920 te Ferwerderadeel op 46-jarige leeftijd, zoon van Arjen Reinders HOEKSTRA en Baukje Fokkes POOL.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arjen HOEKSTRA, geboren op 21-07-1898 te Blija/Ferwerderadeel.
   2. m  Ype HOEKSTRA, geboren op 02-09-1899 te Wanswerd/Ferwerderadeel.
   3. v  Baukje HOEKSTRA, geboren op 17-01-1901 te Wanswerd/Ferwerderadeel, overleden op 12-06-1901 te Wanswerd/Ferwerderadeel, 146 dagen oud.
   4. v  Baukje HOEKSTRA, geboren te Wanswerd/Ferwerderadeel.
   5. v  NN HOEKSTRA, geboren op 05-09-1914 te Ferwerderadeel, overleden op 05-09-1914 te Ferwerderadeel, 0 dagen oud.

V.159    AEbele van der WOUDE, geboren op 28-03-1877 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 05-07-1961 op 84-jarige leeftijd, zoon van Ype Symens van der WOUDE en Tjitske Rienks SPRIENSMA (zie IV.57).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1899 te Ferwerderadeel met Baukje SINNEMA, 21 jaar oud, geboren op 06-05-1878 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 26-05-1961 op 83-jarige leeftijd, dochter van Sybren Eelses SINNEMA en Rinske Harmens BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sybren van der WOUDE, geboren te Wanswerd/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1925 met Trijntje van der KRIEKE, geboren te Dronrijp, dochter van IJsbrand van der KRIEKE en Deliaantje van der VELDE.

V.178    Antje Thijsses TALSMA, geboren op 26-12-1852 te Dantumadeel, dochter van Matthijs Sikkes (Thijs) TALSMA en Tjitske TERPSTRA (zie IV.68).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1877 te Dantumadeel met Luitzen Willems CORVINUS (KORVINUS), 28 jaar oud, geboren op 21-11-1849 te Haskerland, overleden op 27-07-1926 te Zwolle op 76-jarige leeftijd, zoon van Willem Luitzens CORWYNES en Baukje Durks FOKKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem KORVINUS (zie VI.397).
   2. v  Tjitske KORVINUS, geboren op 06-11-1879 te Ferwerderadeel.
   3. v  Baukje KORVINUS, geboren op 25-09-1880 te Ferwerderadeel.
   4. m  Thijs KORVINUS, geboren op 22-11-1881 te Marrum/Ferwerderadeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-11-1908 te Zwolle met Maria Luberta GIETHOORN, geboren 1880 te Deventer, dochter van Frederik Jan GIETHOORN en Maria Luberta WESTEROP.

V.179    Sikke Thijsses TALSMA, geboren op 17-03-1854 te Dantumadeel, overleden op 19-04-1892 te Dantumadeel op 38-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Sikkes (Thijs) TALSMA en Tjitske TERPSTRA (zie IV.68).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1879 te Dantumadeel met Antje Siegers POSTMA, 25 jaar oud, geboren op 20-05-1854 te Dantumadeel, dochter van Sieger Fokkes POSTMA en Akke Minnes MINNEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Akke TALSMA, geboren op 27-09-1880 te Dantumadeel.
   2. m  Thijs TALSMA, geboren op 23-07-1882 te Dantumadeel.

VI.25    Seike SPRIENSMA, geboren op 06-04-1871 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 30-04-1951 te Westergeest/Kollumerland op 80-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Kollumerland met Harmen WITTEVEEN, 33 jaar oud, geboren op 08-03-1866 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 11-02-1950 te Westergeest/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan Harmens WITTEVEEN en Riemke Annes MELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan WITTEVEEN (zie VII.1).
   2. v  Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).

VI.28    Doetje SPRIENSMA, geboren op 29-03-1877 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 18-02-1949 te Ee/Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1901 te Kollumerland met Johannes HOEKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 03-03-1876 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 04-04-1941 te Ee/Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacob HOEKSTRA en Grietje DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje HOEKSTRA (zie VII.6).
   2. v  Ettje HOEKSTRA (zie VII.8).
   3. v  NN HOEKSTRA, geboren op 05-04-1905 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 05-04-1905 te Ee/Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   4. v  Sijke HOEKSTRA, geboren op 12-01-1907 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 14-10-1961 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd.
   5. m  Jacob HOEKSTRA, geboren op 18-05-1909 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 14-05-1912 te Ee/Oostdongeradeel op 2-jarige leeftijd.

VI.29    Reinder SPRIENSMA, geboren op 10-05-1879 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 16-02-1956 te Metslawier/Oostdongeradeel op 76-jarige leeftijd, zoon van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Kollumerland met Aaltje de BOER, 24 jaar oud, geboren op 24-03-1880 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 22-12-1939 te Ee/Oostdongeradeel op 59-jarige leeftijd, dochter van Auke Jans de BOER en Antje Sijbrens de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna SPRIENSMA, geboren op 13-03-1905 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 04-04-1982 te Dokkum op 77-jarige leeftijd.
   2. v  Ettje SPRIENSMA, geboren op 16-03-1906 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 08-01-1992 te Metslawier/Dongeradeel op 85-jarige leeftijd.
   3. v  Maaike SPRIENSMA (zie VII.15).
   4. m  Tjerk SPRIENSMA (zie VII.16).
   5. v  Sijke SPRIENSMA, geboren ..-..-1909 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 16-08-1909 te Oostrum/Oostdongeradeel.
   6. v  Sijke SPRIENSMA, geboren na 1909 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 12-08-1914 te Oostrum/Oostdongeradeel.
   7. m  NN SPRIENSMA, geboren op 07-06-1911 te Oostdongeradeel, overleden op 07-06-1911 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   8. m  Auke SPRIENSMA, geboren op 31-05-1912 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 09-10-1939 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd.
   9. m  Jan SPRIENSMA (zie VII.22).
   10. v  N.N. SPRIENSMA, geboren op 24-12-1916 te Oostdongeradeel, overleden op 24-12-1916 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   11. m  Sijberen SPRIENSMA (zie VII.25).
   12. m  Wiebe SPRIENSMA (zie VII.26).

VI.32    Siebrigje SPRIENSMA, geboren op 04-04-1881 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 12-12-1961 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Kollumerland met Pieter van der VEEN, 25 jaar oud, geboren op 10-07-1878 te Kollumerland, overleden op 09-01-1931 te Dantumadeel op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike van der VEEN (zie VII.29).
   2. v  Etje van der VEEN, geboren te Dantumadeel.
Gehuwd met N. HAISMA.

VI.34    Baukje SPRIENSMA, geboren op 14-04-1884 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 28-04-1971 te Marum op 87-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1906 te Kollumerland met Ouwert Eelkes HOFMAN, 28 jaar oud, geboren op 11-03-1878 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 28-08-1960 te Drachten/Smallingerland op 82-jarige leeftijd, zoon van Eelke Ouwerts HOFMAN en Haukje Meinderts JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Etje HOFMAN (zie VII.33).
   2. v  Aukje HOFMAN (zie VII.35).
   3. v  Doetje HOFMAN (zie VII.37).
   4. m  Eelke HOFMAN (zie VII.38).
   5. v  NN HOFMAN, geboren op 17-08-1914 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 17-08-1914 te Oudwoude/Kollumerland, 0 dagen oud.
   6. m  Tjerk HOFMAN, geboren op 11-12-1916 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 25-04-1917 te Oudwoude/Kollumerland, 135 dagen oud.
   7. v  Anna HOFMAN, geboren op 05-10-1920 te Oudwoude/Kollumerland, overleden 1997.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-10-1942 te Oostdongeradeel met Rinze GJALTEMA, 23 jaar oud, geboren op 25-09-1919 te Marum, overleden op 08-10-2002 te Surhuisterveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Hijlke Sijmens GJALTEMA en Durkje Ates DAM.

VI.35    Jan SPRIENSMA, geboren op 24-06-1886 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 14-11-1918 te Westergeest/Kollumerland op 32-jarige leeftijd. Jan Spriensma en zijn vrouw Anna Hofman overleden beiden aan de Spaanse griep. In de week van zijn overlijden beviel Anna van een tweeling. De tweeling overleed kort na de geboorte en werden samen met hun vader begraven. In elke arm hield hij een baby. Zoon van Tjerk Reinders SPRIENSMA (zie V.20) en Etje HIEMSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1911 te Oostdongeradeel met Antje HOFMAN, 27 jaar oud, geboren op 18-07-1883 te Oostdongeradeel, overleden op 21-11-1918 te Westergeest/Kollumerland op 35-jarige leeftijd, dochter van Eelke Ouwerts HOFMAN en Haukje Meinderts JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44).
   2. v  Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
   3. m  Eelke SPRIENSMA (zie VII.47).
   4. v  Ettje SPRIENSMA (zie VII.49).
   5. v  Sijke SPRIENSMA (zie VII.50).

VI.39    Feikje SPRIENSMA, geboren op 18-12-1878 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 20-02-1955 te Noordhorn/Zuidhorn op 76-jarige leeftijd, begraven te Noordhorn, in 1939/1940 heeft Feikje de Boer-Spriensma een huis laten bouwen aan het Van Starkenborghkanaal te Noordhorn. Hier heeft ze samen met haar dochter Engelina gewoond tot haar overlijden in 1955. Dochter van Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24) en Engelina HARDERS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-09-1898 te Kollumerland met Sijbren Aukes de BOER, 31 jaar oud, geboren op 19-03-1867 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 28-08-1938 te Noordhorn/Zuidhorn op 71-jarige leeftijd, begraven te Noordhorn, het echtpaar de Boer-Spriensma heeft achtereenvolgens gewoond te Zwagerveen (1898 - 1900), Sybrandahuis (1900 - 1921), Noordhornerga (1921 - 1940). Zoon van Auke Jans de BOER en Antje Sijbrens de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Auke de BOER (zie VII.51).
   2. v  Engelina de BOER, geboren op 02-03-1900 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 26-08-1900 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, 177 dagen oud.
   3. m  Oebele de BOER (zie VII.54).
   4. m  Jan de BOER (zie VII.56).
   5. m  Reinder de BOER (zie VII.58).
   6. m  Wijbe de BOER (zie VII.60).
   7. v  Engelina de BOER, geboren op 26-08-1907 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 15-07-1988 te Metslawier/Dongeradeel op 80-jarige leeftijd.
   8. v  Antje de BOER (zie VII.65).
   9. m  Ikenius Immo (Iko) de BOER (zie VII.66).
   10. m  Sijtse de BOER (zie VII.68).
   11. m  Popke de BOER (zie VII.69).

VI.40    Reinder SPRIENSMA, geboren op 28-12-1879 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 01-04-1957 te Grijpskerk op 77-jarige leeftijd, zoon van Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24) en Engelina HARDERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Kollumerland met Aukje de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 25-10-1878 te Burum/Kollumerland, overleden op 24-06-1969 te Grijpskerk op 90-jarige leeftijd, dochter van Johannes de VRIES en Anke FABER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anke SPRIENSMA, geboren op 17-12-1902 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 18-07-1977 te Gerkesklooster/Achtkarspelen op 74-jarige leeftijd.
   2. m  Oebele SPRIENSMA (zie VII.72).
   3. v  Engelina SPRIENSMA (zie VII.75).
   4. m  Johannes SPRIENSMA (zie VII.76).
   5. m  Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA, geboren op 28-10-1908 te Burum/Kollumerland, overleden op 24-11-1908 te Burum/Kollumerland, 27 dagen oud.
   6. m  Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA (zie VII.79).
   7. v  Antje SPRIENSMA, geboren op 13-01-1912 te Oldehove, overleden op 04-07-1912 te Oldehove, 173 dagen oud.
   8. v  Antje SPRIENSMA (zie VII.82).
   9. m  Sietse SPRIENSMA (zie VII.83).

VI.42    Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA, geboren op 06-05-1883 om 10:00 uur te Westergeest/Kollumerland, overleden op 16-11-1956 te Niebert/Marum op 73-jarige leeftijd, begraven te Kollumerzwaag, zoon van Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24) en Engelina HARDERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1908 te Dantumadeel met IJnske KROODSMA, 26 jaar oud, geboren op 04-02-1882 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 26-12-1963 te Niawier/Oostdongeradeel op 81-jarige leeftijd, begraven te Kollumerzwaag, dochter van Geert Jacobs KROODSMA en Iefke Thomas SINIA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Iefke SPRIENSMA (zie VII.85).
   2. v  Engelina SPRIENSMA (zie VII.87).
   3. v  Saakje SPRIENSMA (zie VII.89).
   4. m  Oebele SPRIENSMA (zie VII.90).
   5. m  Geert SPRIENSMA (zie VII.91).
   6. m  Reinder SPRIENSMA (zie VII.93).
   7. v  Doetje SPRIENSMA (zie VII.95).
   8. v  Sijbrigje SPRIENSMA (zie VII.97).
   9. v  Catharina Elizabeth SPRIENSMA (zie VII.99).
   10. m  Sietse Jacob SPRIENSMA (zie VII.100).
   11. m  Thomas (Tom) SPRIENSMA (zie VII.101).

VI.45    Iemkje SPRIENSMA, geboren op 15-05-1887 om 23:30 uur te Westergeest/Kollumerland, overleden op 05-03-1948 te Noordhorn/Zuidhorn op 60-jarige leeftijd, dochter van Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24) en Engelina HARDERS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-05-1908 te Kollumerland met Sake SIJTSMA, 23 jaar oud, geboren op 30-09-1884 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 04-11-1964 te Zuidhorn op 80-jarige leeftijd, zoon van Willem Sakes SIJTSMA en Tjalkje Pieters de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem SIJTSMA (zie VII.103).
   2. m  Oebele SIJTSMA, geboren op 23-04-1910 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 21-10-1910 te Noordhorn/Zuidhorn, 181 dagen oud.
   3. v  Engelina SIJTSMA (zie VII.107).
   4. m  Oebele SIJTSMA (zie VII.108).
   5. m  Pieter SIJTSMA, geboren op 26-10-1917 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 09-12-1917 te Noordhorn/Zuidhorn, 44 dagen oud.
   6. m  Pieter SIJTSMA (zie VII.111).
   7. v  Tjalkje SIJTSMA (zie VII.114).
   8. m  Reinder SIJTSMA (zie VII.115).

VI.46    Sijtze SPRIENSMA, geboren op 05-02-1890 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 30-07-1963 te Kollumerland op 73-jarige leeftijd, zoon van Oebele Reinder SPRIENSMA (zie V.24) en Engelina HARDERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1914 te Achtkarspelen met Dorothea Hendrika STUTVOET, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1890 te Texel, overleden op 26-05-1943 te Zuidlaren (Dennenoord) op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik STUTVOET en Geetruida Maria van VELZEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida Maria SPRIENSMA (zie VII.118).
   2. v  Engelina SPRIENSMA, geboren op 13-05-1916 te Hoogkerk, overleden op 21-02-2002 te Buitenpost op 85-jarige leeftijd.
   3. v  Henderika Catharina SPRIENSMA (zie VII.121).
   4. m  Oebele SPRIENSMA (zie VII.122).
   5. v  Catharina SPRIENSMA (zie VII.125).
   6. v  Siebrigje SPRIENSMA, geboren op 10-04-1922 te Groningen, overleden op 14-09-1923 te Achtkarspelen op 1-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost, begraafplaats Herv. Kerk.
   7. m  Hendrik SPRIENSMA, geboren op 09-03-1923 te Groningen, overleden op 28-04-1923 te Achtkarspelen, 50 dagen oud, begraven te Buitenpost, begraafplaats Herv. Kerk.
   8. v  Fijkje SPRIENSMA, geboren op 09-03-1923 te Groningen, overleden op 05-09-1923 te Achtkarspelen, 180 dagen oud, begraven te Buitenpost, begraafplaats Herv. Kerk.
   9. m  Jacobus (Kobus) SPRIENSMA (zie VII.129).
   10. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 01-05-1931 te Achtkarspelen, overleden op 02-08-2008 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, begraven op 05-08-2008 te Buitenpost.

VI.49    Bouwe Hans RISPENS, geboren op 20-09-1875 te Oldehove, overleden te Oudwoude. Woonde in 1935 te Oudwoude/Kollumerland. Zoon van Hans Bouwes RISPENS en IJmkje SPRIENSMA (zie V.27).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-05-1913 te Kollumerland met Siedsanne KUIPERS, 33 jaar oud, geboren op 06-12-1879 te Kollumerland, dochter van Sieds Jacobs KUIPERS en Akke Hessels KLAVER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans RISPENS (zie VII.132).

VI.63    Feikje SPRIENSMA, geboren op 13-01-1880 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 04-07-1950 te Groningen op 70-jarige leeftijd, wonende te Oldekerk, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1902 te Buitenpost/Achtkarspelen met Boke DIJKSTRA, 30 jaar oud, geboren op 03-05-1872 te Midwolde/Leek, overleden op 26-08-1952 te Niekerk/Oldekerk op 80-jarige leeftijd, zoon van Jitse DIJKSTRA en Hiltje TOLSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lutske DIJKSTRA, geboren op 13-02-1903 om 10:00 uur te Lutjegast/Grootegast, overleden op 29-01-1905 te Lutjegast/Grootegast op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Jitse DIJKSTRA (zie VII.135).
   3. v  Lutske DIJKSTRA, geboren op 16-01-1906 te Lutjegast/Grootegast, overleden op 04-07-1965 te Groningen op 59-jarige leeftijd.
   4. v  Hiltje DIJKSTRA (zie VII.139).
   5. v  Doetje DIJKSTRA (zie VII.141).
   6. m  Freerk DIJKSTRA (zie VII.142).
   7. v  Trijntje DIJKSTRA (Tena) (zie VII.145).
   8. m  Fokke (Fred) DIJKSTRA (zie VII.146).

VI.65    Doetje SPRIENSMA, geboren op 20-04-1882 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 17-07-1963 te Groningen op 81-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-02-1908 te Buitenpost/Achtkarspelen met Willem BRANDSMA, 27 jaar oud, geboren op 14-05-1880 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 05-05-1964 te Groningen op 83-jarige leeftijd, zoon van Kornelis Alderts BRANDSMA en Trijntje Wijtzes KUIPERS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kornelis BRANDSMA (zie VII.148).
   2. m  Freerk BRANDSMA (zie VII.150).
   3. v  Trijntje BRANDSMA (zie VII.154).

VI.67    Engelina SPRIENSMA, geboren op 13-03-1884 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 05-03-1934 te Dantumadeel op 49-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1911 te Buitenpost/Achtkarspelen met Pieter de GROOT, 30 jaar oud, geboren op 25-09-1880 te Burum/Kollumerland, overleden op 16-01-1940 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 59-jarige leeftijd, zoon van Douwe Pieters de GROOT en Blijke Johannes HALBESMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  NN de GROOT, geboren op 02-04-1912 te Ferwerderadeel, overleden op 02-04-1912 te Ferwerderadeel, 0 dagen oud.
   2. v  Lutske de GROOT (zie VII.157).
   3. m  Douwe de GROOT (zie VII.158).
   4. m  Freerk de GROOT (zie VII.160).
   5. v  Blijke de GROOT (zie VII.163).

VI.69    Jakobje SPRIENSMA, geboren op 16-11-1885 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 06-10-1980 te Zuidhorn op 94-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1909 te Buitenpost/Achtkarspelen met Jan IJmte GREIJDANUS, 23 jaar oud, geboren op 19-10-1885 te Dronrijp/Menaldumadeel, overleden op 20-09-1958 te Zuidhorn op 72-jarige leeftijd. Jan IJmte Greijdanus was achtereenvolgens veehouder te
Hoogkerk, Noorderhogebrug en Zuidhorn. Zoon van Gerrit IJmtes GREIJDANUS en Lamke Willems BREMS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lutske GREIJDANUS (zie VII.165).
   2. v  Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
   3. v  Feikje GREIJDANUS, geboren op 19-07-1916 te Hoogkerk, overleden op 18-05-1917 te Hoogkerk, 303 dagen oud.
   4. m  Gerrit GREIJDANUS, geboren op 03-11-1918 te Hoogkerk, overleden op 18-03-1920 te Vinkhuizen/Hoogkerk op 1-jarige leeftijd.
   5. v  Feikje GREIJDANUS, geboren op 14-07-1921 te Hoogkerk, overleden op 13-03-1922 te Vinkhuizen/Hoogkerk, 242 dagen oud.

VI.71    Rika Gerardina SPRIENSMA, geboren op 21-12-1887 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 14-01-1976 te Eelde op 88-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1914 te Buitenpost/Achtkarspelen met Willem GREIJDANUS, 26 jaar oud, geboren op 22-12-1887 te Dronrijp/Menaldumadeel, overleden op 16-04-1974 te Eelde op 86-jarige leeftijd. Willem Greijdanus, respectievelijk veehouder te
Hoogkerk, Haren, Onnen, Groningen en Eelde. Zoon van Gerrit IJmtes GREIJDANUS en Lamke Willems BREMS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit GREIJDANUS (zie VII.170).
   2. v  Lutske GREIJDANUS, geboren te Hoogkerk.
Gehuwd met Hetze MEINSMA.
   3. v  Lambertina GREIJDANUS (zie VII.175).
   4. m  Freerk GREIJDANUS, geboren op 06-03-1923 te Hoogkerk, overleden op 11-01-1925 te Hoogkerk op 1-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1925 te Hoogkerk.
   5. v  Feikje GREIJDANUS (zie VII.178).

VI.72    Reinder SPRIENSMA, geboren op 25-07-1890 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 16-07-1968 te Burum/Kollumerland op 77-jarige leeftijd, zoon van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Buitenpost/Achtkarspelen met Zwaantje de HAAN, 27 jaar oud, geboren op 30-08-1889 te Follega/Lemsterland, overleden op 23-03-1978 te Smallingerland op 88-jarige leeftijd, dochter van Jolle de HAAN en Klaaske BRANDENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Klaaske (Klaske) SPRIENSMA (zie VII.180).
   2. v  Lutske SPRIENSMA (zie VII.182).
   3. v  Geeske SPRIENSMA (zie VII.184).
   4. v  Feikje SPRIENSMA (zie VII.186).
   5. m  Freerk SPRIENSMA (zie VII.187).

VI.75    Garreltje SPRIENSMA, geboren op 25-09-1893 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 01-08-1986 te Zuidhorn op 92-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Buitenpost/Achtkarspelen met Luitzen Jolles de HAAN, 26 jaar oud, geboren op 18-02-1891 te Follega/Lemsterland, overleden op 08-07-1971 te Zuidhorn op 80-jarige leeftijd, zoon van Jolle de HAAN en Klaaske BRANDENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jolle de HAAN (zie VII.189).
   2. m  Freerk de HAAN (zie VII.191).
   3. v  Klaaske de HAAN (zie VII.194).
   4. m  Reinder de HAAN (zie VII.195).
   5. v  Lutske de HAAN (zie VII.198).
   6. m  Sjoerd de HAAN (zie VII.199).
   7. m  Sietse de HAAN (zie VII.201).
   8. v  Engeline de HAAN (zie VII.204).
   9. v  Emma de HAAN (zie VII.205).
   10. m  Jacob de HAAN (zie VII.206).

VI.77    IJmkje SPRIENSMA, geboren op 29-04-1895 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 26-02-1963 te Groningen op 67-jarige leeftijd, dochter van Freerk Reinders SPRIENSMA (zie V.28) en Lutske HARDERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1918 te Buitenpost/Achtkarspelen met Albertus (Bertus) VISSCHER, 24 jaar oud, geboren op 24-04-1894 te Uithuizen, overleden op 15-02-1985 te Groningen op 90-jarige leeftijd, begraven te Bierum, zoon van Pieter VISSCHER en Jaaptje OOSTERHEERT.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter VISSCHER, geboren op 14-12-1919 te Uithuizen, overleden op 28-12-1919 te Uithuizen, 14 dagen oud.
   2. m  NN VISSCHER, geboren op 15-11-1920 te Uithuizen, overleden op 15-11-1920 te Uithuizen, 0 dagen oud.
   3. v  Lutske VISSCHER (zie VII.210).
   4. v  Jakoba VISSCHER (zie VII.212).
   5. m  Pieter VISSCHER (zie VII.213).

VI.81    Reinder SPRIENSMA, geboren op 11-10-1889 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 09-10-1974 te Tietjerksteradeel op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob SPRIENSMA (zie V.30) en Tjitske Geerts BOERSMA.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15-05-1926 te Leek met Lutgerdina SINNINGE, 29 jaar oud, geboren op 01-12-1896 te Leek, overleden op 15-11-1965 te Grijpskerk op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan SINNINGE en Anna BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob Reinder (Jac) SPRIENSMA (zie VII.215).
   2. m  Jan SPRIENSMA (zie VII.217).

VI.83    Ete SPRIENSMA, geboren op 15-01-1892 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 07-04-1966 te Burum/Kollumerland op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacob SPRIENSMA (zie V.30) en Tjitske Geerts BOERSMA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-02-1923 te Tietjerksteradeel met Sjoukje van der ZWAAG, 24 jaar oud, geboren op 07-09-1898 te Achtkarspelen, overleden op 05-05-1979 te Burum/Kollumerland op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Fetje SPRIENSMA (zie VII.220).
   2. m  Jacob Geert (Jappie) SPRIENSMA, geboren te Kollumerland.
   3. v  Tjitske SPRIENSMA, geboren te Kollumerland.

VI.86    Hinke SPRIENSMA, geboren op 27-10-1893 te Burum/Kollumerland, overleden op 21-11-1980 te Veenwouden/Dantumadeel op 87-jarige leeftijd, dochter van Jacob SPRIENSMA (zie V.30) en Tjitske Geerts BOERSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-01-1922 te Kollumerland met Warner VELTMAN, 27 jaar oud, geboren op 18-12-1894 te Tietjerksteradeel, overleden op 04-01-1976 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, zoon van Roorde Nicolaas VELTMAN en Fokje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rode VELTMAN (zie VII.223).
   2. m  Jacob VELTMAN (zie VII.225).
   3. v  Fokje VELTMAN, geboren jan. 1927 te Nijega/Smallingerland, overleden op 04-06-1927 te Nijega/Smallingerland.
   4. v  Fokje VELTMAN (zie VII.229).

VI.88    Akke SPRIENSMA, geboren op 25-07-1896 te Burum/Kollumerland, overleden op 08-06-1967 te Burum/Kollumerland op 70-jarige leeftijd, dochter van Jacob SPRIENSMA (zie V.30) en Tjitske Geerts BOERSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1925 te Tietjerksteradeel met Anne VELTMAN, 26 jaar oud, geboren op 06-01-1899 te Suameer/Tietjerksteradeel, overleden op 29-07-1972 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, zoon van Roorde Nicolaas VELTMAN en Fokje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske VELTMAN, geboren te Tietjerksteradeel.
Gehuwd te Tietjerksteradeel met B. de VRIES.
   2. v  Fokje VELTMAN, geboren te Tietjerksteradeel.
Gehuwd te Tietjerksteradeel met J. LEISTRA.

VI.97    Rienkje IDSARDI, geboren op 09-02-1885 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 14-10-1960 te Zeist op 75-jarige leeftijd, dochter van Anne Jetzes IDSARDI en IJmkje SPRIENSMA (zie V.35).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1910 te Westdongeradeel met Frederik Gerrit HOSPERS, geboren ..-..-1879 te Vriezenveen, zoon van Leonard Bernard HOSPERS en Helena BRAMER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Emmy Helena HOSPERS, geboren 1915 te Hillegom, overleden 1989 te Noordwijk aan Zee.
Gehuwd 1942 te Zeist met Sigurd PASMA, geboren 1911 te Losser, overleden 1983 te Leiden.

VI.101    Geertje SPRIENSMA, geboren op 27-01-1896 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 15-03-1975 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Rienks SPRIENSMA (zie V.38) en Sijbrigje Annes BEETSMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-06-1915 te Oostdongeradeel met Louwrens HACQUEBORD, 24 jaar oud, geboren op 13-06-1890 te Dokkum, overleden op 26-08-1969 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, zoon van Folkert HACQUEBORD en Froukje LIEZENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijbranda HACQUEBORD, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dokkum met Thomas SPREIJ.
   2. m  Folkert HACQUEBORD (zie VII.238).
   3. m  Tjerk HACQUEBORD, geboren op 04-01-1921 te Dokkum, overleden op 29-08-2000 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Tj. LEEGSMA.
   4. v  Froukje HACQUEBORD, geboren op 08-12-1922 te Dokkum, overleden op 07-02-2006 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-02-2006 te Dokkum.
Gehuwd met Folkert van der GALIëN.
   5. m  Rienk HACQUEBORD (zie VII.244).
   6. m  Anne HACQUEBORD, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dokkum met N.H. SIPKES.
   7. m  Willem Jan HACQUEBORD, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dantumadeel met H.A. BRANDSMA.

VI.102    Rienk SPRIENSMA, geboren op 03-05-1897 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 14-05-1977 te Zeist op 80-jarige leeftijd, zoon van Tjerk Rienks SPRIENSMA (zie V.38) en Sijbrigje Annes BEETSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1921 te Oostdongeradeel met Trijntje HOLWERDA, geboren te Oostdongeradeel, dochter van Jacob HOLWERDA en Wytske van EIZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wijtske SPRIENSMA, geboren te Oostdongeradeel.
Gehuwd (1) te Oostdongeradeel met A. IJKEMA.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage met M. van der POEL.
   2. m  Tjerk SPRIENSMA (zie VII.253).

VI.105    Willem SPRIENSMA, geboren op 17-05-1905 te Leeuwarden, overleden op 21-10-1985 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, zoon van Tjerk Rienks SPRIENSMA (zie V.38) en Sijbrigje Annes BEETSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-01-1926 te Amsterdam met Sophia Maria de JONG, 22 jaar oud, geboren op 30-05-1903 te Amsterdam, overleden op 08-01-1993 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjerk SPRIENSMA (zie VII.255).
   2. v  Lammigje Sybrigje (Zus) SPRIENSMA (zie VII.258).

VI.108    Sijbe de GRAAF, geboren op 21-12-1860 te Westdongeradeel, zoon van Jan Piers de GRAAF (zie V.40) en Antje Sybes BOERSMA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-09-1886 te Terneuzen met Janneke Francoise Helena DIELEMAN, geboren 1864 te Terneuzen, dochter van Jozias DIELEMAN en Jacoba Johanna SCHEELE.
Gehuwd (2) > 1887 met Adriana Helena POELMAN.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jan Jacobus de GRAAF, geboren op 02-07-1890 te Terneuzen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-01-1916 te Zierikzee. Huwelijk bij volmacht. K.B. 7-12-1915. Bruidegom verblijft te Sumatra met Pietronella Johanna de JONG, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1892 te Kralingen, dochter van Johannes de JONG en Jacoba Maria EZERMAN.
   2. m  Willem Onno de GRAAF, geboren op 03-10-1891 te Terneuzen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-09-1920 te Veere met Catharina Johanna DEKKER, 23 jaar oud, geboren op 12-04-1897 te Veere, dochter van Willem DEKKER en Elizabeth Catharina GROENEWEGEN.
   3. v  Adriana Helena de GRAAF, geboren op 07-10-1892 te Terneuzen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1919 te Nijmegen met Tjepke Siebren Ariën KNIJFF, geboren 1893 te Gouda, zoon van Philippus Anthonius KNIJFF en Lammigje HELLEMA.
   4. m  Sijbe Auke de GRAAF, geboren op 27-05-1894 te Terneuzen.

VI.112    Adriaantje Jans de GRAAF, geboren op 06-12-1862 te Westdongeradeel, overleden op 12-06-1950 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Piers de GRAAF (zie V.40) en Antje Sybes BOERSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1885 te Westdongeradeel met Klaas Bote VELINK, 21 jaar oud, geboren op 19-03-1864 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 20-03-1914 te Westdongeradeel op 50-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus VELINK en Jeltje Haijes van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeltje VELINK, geboren op 07-03-1886 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 21-03-1958 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, begraven te Hantum.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-12-1921 te Westdongeradeel met Tjeerd SINNEMA, 35 jaar oud, geboren op 22-02-1886 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 19-03-1971 op 85-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen, zoon van Anne Alberts SINNEMA en Taekje Helena PENNINGA.
   2. m  Hendrikus VELINK (zie VII.268).
   3. v  Antje VELINK (zie VII.271).
   4. v  Catharina VELINK (zie VII.273).
   5. m  Jan VELINK, geboren op 19-01-1896 te Westdongeradeel, overleden op 02-02-1978 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-02-1978 te Goutum.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Grietje TERPSTRA, overleden op 18-03-1986 te Leeuwarden.
   6. m  Sybe VELINK (zie VII.276).
   7. v  Romkje VELINK (zie VII.279).
   8. m  Pier VELINK (zie VII.280).

VI.116    Hijlke Jans de GRAAF, geboren op 13-05-1871 te Hantum/Westdongeradeel, zoon van Jan Piers de GRAAF (zie V.40) en Antje Sybes BOERSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-04-1896 te Westdongeradeel met Ynske Willems BRUNIA, 22 jaar oud, geboren op 23-08-1873 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 05-12-1930 te Westdongeradeel op 57-jarige leeftijd, dochter van Willem Kornelis BRUNIA en Antje Ymes BERGMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Willem de GRAAF (zie VII.282).
   2. m  Willem de GRAAF, geboren op 08-08-1898 te Hantumhuizen/Westdongeradeel.
   3. v  Antje de GRAAF, geboren op 28-06-1900 te Westdongeradeel.
   4. v  Adriaantje Hylkes de GRAAF (zie VII.287).
   5. m  Yme de GRAAF, geboren te Hantumhuizen/Westdongeradeel.
Gehuwd te Monster met Janna Maria BREDEROO, geboren te Monster, dochter van Marinus Pieter Nicolaas BREDEROO en Willempje de BESTEN.
   6. v  Aukje de GRAAF (zie VII.291).
   7. v  Catharina de GRAAF (zie VII.293).
   8. m  Jacob de GRAAF, geboren op 16-07-1912 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 25-01-1925 te Westdongeradeel op 12-jarige leeftijd.

VI.123    Jacob POORTINGA, geboren op 26-12-1852 te Brantgum/Westdongeradeel, overleden op 19-12-1929 te Kollum/Kollumerland op 76-jarige leeftijd, zoon van Ybe Jacobs POORTINGA en Tjitske Piers de GRAAF (zie V.43).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1879 te Westdongeradeel met Aaltje JAARSMA, 22 jaar oud, geboren op 02-08-1856 te Westdongeradeel, overleden op 24-06-1924 te Kollumerland op 67-jarige leeftijd, dochter van Goffe Simons JAARSMA en Aafke Douwes LELIA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aafke POORTINGA (zie VII.296).
   2. v  Tjitske POORTINGA (zie VII.298).
   3. m  Ybe POORTINGA (zie VII.299).
   4. v  NN POORTINGA, geboren op 12-04-1886 te Kollumerland, overleden op 12-04-1866 te Kollumerland.
   5. m  Goffe POORTINGA, geboren op 10-10-1887 te Kollumerland, overleden op 24-01-1975 te Kollum/Kollumerland op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-01-1975 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1912 te Oostdongeradeel met Antje JANSMA, 23 jaar oud, geboren op 15-03-1889 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 20-02-1973 te Kollum/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, dochter van Ids Hessels JANSMA en Ytske Jans KOOPMANS.
   6. m  Pier POORTINGA, geboren op 26-11-1888 te Kollumerland, overleden ..-11-1982 te King/Washington (USA), vertrok naar USA in 1913 vanuit Rotterdam met de "Rijndam" en arriveerde in New York op 6 oktober 1913.

First Name: Peter
Middle Name:
Last Name: Poortinga
Name Suffix:
Birth Date: 26 November 1888
Social Security Number: 535-44-2228
Place of Issuance: Washington
Last Residence: King, Washington
Zip Code of Last Residence: 98133
Death Date: November 1982
Estimated Age at Death: 94
Gehuwd . te Seattle met A. NOBACH.
   7. m  Auke POORTINGA (zie VII.306).
   8. v  Antje POORTINGA (zie VII.309).

VI.130    Iebe BONGA, geboren op 25-02-1865 te Westdongeradeel, overleden op 12-03-1935 te Westdongeradeel op 70-jarige leeftijd, zoon van Lykele Jacobs BONGA en Tjitske Piers de GRAAF (zie V.43).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-08-1889 te Westdongeradeel met Gepke Jans JAARSMA, 26 jaar oud, geboren op 26-06-1863 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 02-12-1945 te Westdongeradeel op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Simons JAARSMA en Gepke Annes KEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rixtje BONGA (zie VII.311).
   2. m  Lykele BONGA, geboren op 11-12-1892 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 16-10-1952 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1952 te Leeuwarden.
Gehuwd . te ? Echtgenote is Reintje HORNSTRA, geboren op 27-03-1900 te Leeuwarden, overleden op 10-07-1986 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-07-1986 te Goutum, dochter van Homme HORNSTRA en Hittje WESTRA.
   3. m  Jan BONGA, geboren op 03-03-1895 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 20-09-1965 op 70-jarige leeftijd, begraven te Groningen, Selwerderhof, geboorte-advertentie van zoon in "De Indische Courant" van 07-12-1929.
Gehuwd met H.E. ZWAHLEN, begraven te Groningen, Selwerderhof, verloofd te Soerabaja.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 sept. 1928, editie 1, blad 9]
.
   4. v  Tjitske BONGA, geboren op 07-11-1899 te Ternaard/Westdongeradeel.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is A.L. BROER.

VI.133    Jan BONGA, geboren op 15-10-1867 te Hantumeruitburen/Westdongeradeel, overleden op 30-01-1933 te Groningen op 65-jarige leeftijd, zoon van Lykele Jacobs BONGA en Tjitske Piers de GRAAF (zie V.43).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1898 te Westdongeradeel met Ymkje JOUSTRA, 30 jaar oud, geboren op 07-03-1868 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 25-06-1927 te Groningen op 59-jarige leeftijd, dochter van Berend Oebeles JOUSTRA en Trijntje Bouwes BERGMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berend BONGA, geboren op 25-01-1899 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1925 te Utrecht met Immigje MEEK, 34 jaar oud, geboren op 31-05-1890 te Doetinchem, dochter van Kornelis MEEK en Antje (Anna) BAKKER.
   2. v  Tjitske Anna BONGA, geboren te Groningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-04-1925 te Groningen met Henri René BOULAN, geboren 1900 te Le Havre (Fr), in 1925 wonende te Dordrecht, in 1934 tot Nederlander genaturaliseerd.
Les mots d'origine trangère en franais (1650-1700) by Henri René Boulan
1 edition - first published in 1934, zoon van Emile Alfred Anatole BOULAN en Janet Macewan HILLMAN.

VI.139    Adriaantje Jelkes FABER, geboren op 02-06-1861 te Engwierum/Oostdongeradeel, adres:Huizum;22.05.1894 Leeuwarden (Weaze 23) (inwonend nicht Agatha Maria Petronella Steensma * 11.05.1903 Baard inwonend vanaf 25.06.1908 komend uit Huizum;later inwonend Jelke Faber * 19.08.1899 Leeuwarden z.v.Klaas en Wilhelmina Hendrika v.d.Meulen) (Adriaantje vestigt zich te Huizum op 16.07.1891 vanuit Harderwijk), dochter van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1891 te Leeuwarderadeel met David NOORDHOFF, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1866 te Irnsum/Rauwerderhem, overleden op 01-05-1921 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, zoon van Petrus Wilhelmus NOORDHOFF en Reintje Gerbens van der KOOI.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje NOORDHOFF, geboren op 26-03-1892 te Huizum/Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-08-1920 te Leeuwarden met Johan BOERMAN, geboren 1891 te Nijmegen, zoon van Albert Teunis BOERMAN en Garretjen NIEUWENHUIS.
   2. v  Reintje NOORDHOFF, geboren op 12-05-1895 te Leeuwarden, overleden op 24-04-1896 te Leeuwarden, 348 dagen oud.
   3. v  Reintje NOORDHOFF, geboren op 10-09-1899 te Leeuwarden.

VI.142    Antje FABER, geboren op 10-01-1865 te Nieuwezijlen/AEngwierum, dochter van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1890 te Dokkum/Dantumadeel met Jurjen Sieds de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 29-08-1861 te Dokkum, overleden op 23-09-1916 te Leeuwarden op 55-jarige leeftijd, zoon van Sied Jurjens de VRIES en Sjoukje Geerts OVERZET.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje de VRIES, geboren op 11-04-1892 om 23:00 uur te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 23-01-1893 om 07:00 uur te Rinsumageest/Dantumadeel, 287 dagen oud.

VI.143    Pier FABER, geboren op 12-06-1868 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 17-01-1949 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, zoon van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 31-03-1894 te Tietjerksteradeel met Aaltje Aukes KOOISTRA, 19 jaar oud, geboren op 09-04-1874 te Oenkerk, overleden op 05-03-1904 om 07:30 uur te Rinsumageest/Dantumadeel op 29-jarige leeftijd, dochter van Auke Foppes KOOISTRA en Anskje Douwes DOUMA.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 05-11-1904 te Dantumadeel met Jacoba Jeltina REDMERS, 26 jaar oud, geboren op 04-11-1878 te Groningen, overleden op 11-04-1857 te Leeuwarden. Jacoba Jeltina huwde op 12.11.1899 te Groningen met Gerrit bij de Leij * 11.07.1878 Britsum (z.v.Krijn Lipkes bij de Leij en Doetje Gerrits Keizer). Uit dat huw. geb. Doetje bij de Leij op 04.04.1900 te Leeuwarden, dochter van Jan REDMERS en Jacoba ten DAS.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anskje FABER, geboren op 01-01-1895 te Rinsumageest/Dantumadeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1919 te Tietjerksteradeel met Sikke VELLINGA, 25 jaar oud, geboren op 10-02-1894 te Tietjerk/Tietjerksteradeel, zoon van Gerben Taekes VELLINGA en Antje Klazes van der ZEE.
   2. v  Trijntje FABER, geboren op 26-12-1895 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 08-03-1971 op 75-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-07-1922 te Leeuwarden met Jan STOBBE, 28 jaar oud, geboren op 04-08-1893 te Leeuwarden, overleden op 30-05-1957 op 63-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, zoon van Gerrit STOBBE en Trijntje van der VEER.
   3. m  Auke FABER, geboren op 15-06-1899 te Rinsumageest/Dantumadeel.
   4. v  Adriaantje FABER, geboren op 03-03-1904 om 04:00 uur te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 14-04-1904 te Rinsumageest/Dantumadeel, 42 dagen oud.

VI.148    Hendrika FABER, geboren op 05-07-1871 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-01-1892 te Tietjerksteradeel. Hendrika en Egbert trouw voor de 2de keer op 30-12-1904 te Groningen, akte 564, gehuwd voor de kerk op 18-11-1904 te Groningen, gescheiden na 12 jaar op 18-11-1904 te Groningen van Egbert Oeges ZIJLSTRA, geboren op 20-03-1869 te Bergum/Tietjerksteradeel, overleden op 06-09-1954 te Groningen op 85-jarige leeftijd, zoon van Oege Egberts ZIJLSTRA en Hiske Johannes' WYBENGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje ZIJLSTRA, geboren op 10-02-1893 om 11:30 uur te Akkerwoude/Dantumadeel.
   2. m  Oege ZIJLSTRA, geboren op 10-07-1894 te Murmerwoude/Dantumadeel, overleden op 27-12-1897 te Helpman/Haren op 3-jarige leeftijd.
   3. v  Hiska Adriaantje ZIJLSTRA, geboren op 15-04-1897 te Helpman/Haren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-06-1923 te Groningen met Jan SPIT, geboren 1895 te Vollenhove, zoon van Jan Marten SPIT en Jansje van der LINDE.
   4. v  Adriaantje ZIJLSTRA, geboren op 07-04-1899 te Helpman/Haren.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-06-1918 te Groningen, gescheiden na 5 jaar op 05-10-1923 te Amsterdam van Jitze Antoni de JONG, geboren op 01-11-1897 te Groningen, zoon van Jan de JONG en Pieterke RAVEN.
   5. m  Oege Jelke Egbert ZIJLSTRA, geboren op 14-06-1902 te Groningen, overleden op 24-04-1903 te Groningen, 314 dagen oud.

VI.150    Jan FABER, geboren op 13-12-1873 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 02-03-1942 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, zoon van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1900 te Leeuwarden met Fokje de WAGT, 24 jaar oud, geboren op 24-10-1875 om 03:00 uur te Drachten/Smallingerland, overleden op 14-02-1921 te Leeuwarden op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan de WAGT en Sytske de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sietske FABER, geboren te Leeuwarden.
   2. m  Jelke Anne FABER, geboren op 25-03-1902 te Leeuwarden, overleden op 11-09-1909 te Leeuwarden op 7-jarige leeftijd.

VI.152    Hendrik FABER, geboren op 14-05-1875 te Hantum/Westdongeradeel, zoon van Jelke Hendriks FABER en Trijntje Piers de GRAAF (zie V.46).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Leeuwarderadeel met Trijntje RIEWALD, 30 jaar oud, geboren op 02-06-1868 te Vrouwenparochie/Het Bildt, dochter van Ruurd RIEWALD en Grietje van der ZEE.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelke FABER, geboren op 19-09-1899 te Huizum/Leeuwarderadeel, overleden op 18-02-1933 te Groningen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1923 te Wildervank met Annechien JONKER, geboren 1900 te Wildervank, dochter van Filippus JONKER en Jaapkien ROOSSIEN.

VI.156    Adriaantje GAASTERLAND, geboren op 18-07-1865 om 10:00 uur te Brantgum/Westdongeradeel, dochter van Kornelis GAASTERLAND en Sijtske de GRAAF (Sietske) (zie V.48).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-09-1884 te Sappemeer met Mattheus van KOOIJ, 30 jaar oud, geboren op 28-08-1854 te Groningen, zoon van Freerk van KOOIJ en Cornellisje ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia van KOOIJ, geboren op 12-06-1885 te Jaarsveld.
   2. v  Aaltje van KOOIJ, geboren op 30-11-1886 te Jaarsveld.

VI.159    Hiske GAASTERLAND, geboren op 27-03-1868 te Westdongeradeel, overleden op 15-05-1966 te Kalamazoo/Michigan (USA) op 98-jarige leeftijd, vertrok in 1886 naar N-Amerika, dochter van Kornelis GAASTERLAND en Sijtske de GRAAF (Sietske) (zie V.48).
Gehuwd 1892 te Minnesota (USA) met Henry J. GREVE, geboren op 27-12-1867 te Laren? Overleden op 20-11-1953 te Kalamazoo/Michigan (USA) op 85-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1953 te Kalamazoo/Michigan, zoon van Dirk Jan Carl GREVE en Henderika WANSINK.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dederiske G. GREVE, geboren 1895 te Minnesota (USA).
   2. v  Cornelia GREVE, geboren 1897 te Minnesota (USA).
   3. v  Lietoke GREVE, geboren 1898 te Minnesota (USA).
   4. m  Dick J. GREVE, geboren 1899 te Minnesota (USA).
   5. v  Atje GREVE, geboren 1900 te Minnesota (USA).
   6. v  Kaslofina GREVE, geboren te Minnesota (USA).
   7. m  Henry J. GREVE, geboren op 01-04-1906 te Minnesota (USA), overleden op 18-05-1990 te Somers, Flathead/Montana (USA) op 84-jarige leeftijd.
   8. v  Hiske GREVE, geboren te Minnesota (USA).

VI.160    Dirk (Dick) GAASTERLAND, geboren op 14-01-1870 te Westdongeradeel, overleden op 21-02-1955 te Kandiyohi County/Minnesota (USA) op 85-jarige leeftijd, zoon van Kornelis GAASTERLAND en Sijtske de GRAAF (Sietske) (zie V.48).
Gehuwd circa 1900 te Minnesota (USA) met Minnie R. NN, geboren ..-09-1876 te Duitsland (Germany), overleden 1959 te Kandiyohi County/Minnesota (USA).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelius D. GAASTERLAND (zie VII.354).
   2. v  Henrietta F. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA).
   3. m  Peter D. GAASTERLAND, geboren op 23-01-1910 te Minnesota (USA), overleden op 18-03-1988 te Kandiyohi County/Minnesota (USA) op 78-jarige leeftijd.
   4. v  Katie E. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA).
   5. v  Sylvia A. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA).

VI.165    Jan GAASTERLAND, geboren op 12-01-1878 te Sappemeer, zoon van Kornelis GAASTERLAND en Sijtske de GRAAF (Sietske) (zie V.48).
Gehuwd . te Minnesota (USA) met Geraldine NN, geboren op 25-10-1886 te Illinois (USA), overleden op 26-09-1967 te Hennepin/Minnesota (USA) op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Clarence L. GAASTERLAND (zie VII.360).
   2. v  Vida E. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA).
   3. m  Cailon C. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA).
   4. m  Lorin A. GAASTERLAND, geboren op 29-05-1917 te Minnesota (USA), overleden op 24-08-1993 te Hennepin/Minnesota (USA) op 76-jarige leeftijd.

VI.169    Adriaantje Jacobs de GRAAF, geboren op 05-03-1868 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 22-04-1946 op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacob Piers de GRAAF (zie V.49) en Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1894 te Westdongeradeel met Harmen van KUIKEN, 29 jaar oud, geboren op 21-12-1864 te Westdongeradeel, overleden op 12-12-1921 te Wierum/Westdongeradeel op 56-jarige leeftijd, zoon van Simon Jans van KUIKEN en Geeske Harmens DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje (Nynke) van KUIKEN (zie VII.366).
   2. m  Simen van KUIKEN, geboren op 11-05-1896 te Westdongeradeel, overleden 1988, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-04-1918 te Leeuwarden met Aaltje (Alie) HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 13-12-1894 te Leeuwarden, overleden 1966, begraven te Leeuwarden, dochter van Pieter HOEKSTRA en Jeltje RAMKEMA.
   3. m  Jacob van KUIKEN (zie VII.369).
   4. v  Geeske van KUIKEN, geboren op 22-11-1900 te Westdongeradeel, overleden op 25-03-1994 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, begraven te Wierum, ongehuwd.

VI.170    Sjouke de GRAAF, geboren op 11-02-1869 te Nes/Westdongeradeel, zoon van Jacob Piers de GRAAF (zie V.49) en Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-08-1898 te Oostdongeradeel met Wikje Reitzes BIERMA, 28 jaar oud, geboren op 04-01-1870 te Engwierum/Oostdongeradeel, dochter van Reitze Idzes BIERMA en Froukje Feyes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob de GRAAF, geboren op 02-05-1899 te Nes/Westdongeradeel.
   2. m  Reitze de GRAAF, geboren te Niawier/Oostdongeradeel.
Gehuwd met P. TERPSTRA.
   3. m  Feije de GRAAF (zie VII.375).

VI.174    Pier Jacobs de GRAAF, geboren op 15-07-1872 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 12-02-1942 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, begraven te Ternaard, zoon van Jacob Piers de GRAAF (zie V.49) en Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1898 te Westdongeradeel met Aafke Lammerts JAARSMA, 27 jaar oud, geboren op 14-05-1871 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 25-03-1921 te Westdongeradeel op 49-jarige leeftijd, begraven te Ternaard, dochter van Lammert Simons JAARSMA en Aafke Gijsberts HEERINGA.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 05-09-1933 te Leeuwarden met Pietje ZONDERVAN, 56 jaar oud, geboren op 17-12-1876 te Leeuwarden, overleden op 22-09-1964 te Veenwouden op 87-jarige leeftijd, begraven op 25-09-1964 te Huizum, dochter van Lieuwe ZONDERVAN en Ida van der HERBERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Froukje de GRAAF (zie VII.379).
   2. m  Jacob de GRAAF, geboren te Nes/Westdongeradeel.
Gehuwd . te ? Echtgenote is I. BOUMA.
   3. v  Trijntje de GRAAF (zie VII.383).
   4. m  Lambertus de GRAAF, geboren te Nes/Westdongeradeel.
Gehuwd te ? Echtgenote is Uilkje PIETERSMA, geboren te Bergum.
   5. m  Sjouke de GRAAF (zie VII.386).
   6. m  Gijsbert de GRAAF, geboren te Nes/Westdongeradeel.

VI.177    Renske de GRAAF, geboren op 07-12-1874 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 04-03-1943 om 15:00 uur te Anjum/Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Jacob Piers de GRAAF (zie V.49) en Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-09-1896 te Westdongeradeel met Klaas STEENSMA, 22 jaar oud (zie VI.199).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje STEENSMA, geboren op 16-08-1897 te Oosternijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 02-09-1985 te Sneek op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-05-1935 met Reitze SYBESMA, 37 jaar oud, geboren op 11-02-1898 te Doniawerstal, overleden op 09-08-1994 op 96-jarige leeftijd, zoon van Sybe SYBESMA en Abigje de JONG.
   2. v  Jantje STEENSMA (zie VII.392).
   3. m  Jan STEENSMA (zie VII.393).
   4. m  Jacob STEENSMA, geboren te Oosternijkerk/Oostdongeradeel.
   5. m  Pier STEENSMA, geboren op 14-02-1904 te Oosternijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 31-12-1981 te Haarlem op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Trijntje BEETSMA, dochter van Jogchum BEETSMA en Hylkje van der WAGEN.

VI.178    Tjitske de GRAAF, geboren op 16-12-1876 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 10-10-1964 op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Jacob Piers de GRAAF (zie V.49) en Trijntje Renzes RENZEMA (RENSEMA).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Westdongeradeel met Pier STEENSMA, 26 jaar oud (zie VI.200).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje (Nienke) STEENSMA (zie VII.399).
   2. m  Jan STEENSMA, geboren op 09-02-1908 te Wetzens/Oostdongeradeel, overleden op 09-01-1982 te Oudhaske op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met M.N.J. (Nel) ONDERDIJK.
   3. v  Jantje STEENSMA, geboren op 06-01-1913 te Wetzens/Oostdongeradeel, overleden op 20-04-1998 op 85-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, ongehuwd.

VI.181    Adriaantje Aukes de GRAAF, geboren op 01-03-1868 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 01-10-1931 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, wonende te Hantum, begraven te Wierum, dochter van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-03-1887 te Westdongeradeel met Dirk Everts GANZINGA, 25 jaar oud, geboren op 25-08-1861 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 26-01-1932 te Hantum/Westdongeradeel op 70-jarige leeftijd, begraven te Wierum, zoon van Evert Gerkes GANZINGA en Freerkje Joukes SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus/Evert GANZINGA (zie VII.403).
   2. m  Auke GANZINGA (zie VII.405).
   3. v  Freerkje GANZINGA (zie VII.408).
   4. m  Fedde GANZINGA (zie VII.409).
   5. m  Jouko GANZINGA (zie VII.411).
   6. v  Maaike GANZINGA (zie VII.414).
   7. m  Gerke GANZINGA (zie VII.415).
   8. m  Pier GANZINGA (zie VII.417).
   9. v  Froukje GANZINGA (zie VII.420).

VI.184    Froukje de GRAAF, geboren op 08-07-1871 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 04-02-1928 te Idaarderadeel op 56-jarige leeftijd, dochter van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1894 te Oostdongeradeel met Geert ALBERDA, 25 jaar oud, geboren op 23-02-1869 te Morra/Oostdongeradeel, overleden op 09-05-1943 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven te Grouw, zoon van Pieter Alberts ALBERDA en Sytske Geerts EISENGA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter ALBERDA, geboren op 12-06-1895 te Kollumerland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1921 te Deventer met Jetske FEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 10-04-1897 te Harlingen, bij geboorte wordt als achternaam vermeld "Veenstra", ook bij de vader, dochter van Johannes Stephanus FEENSTRA en Tjeerdtje POSTMA.
   2. v  Maaike ALBERDA (zie VII.424).

VI.185    Pier de GRAAF, geboren op 24-09-1873 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 12-08-1953 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, zoon van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-1899 te Oostdongeradeel met Maaike GAASTERLAND, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1873 te Oostrum, overleden op 18-03-1955 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, dochter van Yme GAASTERLAND en Froukje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje de GRAAF, geboren op 24-02-1900 te Morra/Oostdongeradeel.
   2. v  Maaikje de GRAAF, geboren te Metslawier/Oostdongeradeel.
Gehuwd te Leeuwarden met Jacob WIELINGA, geboren op 02-11-1890 te Franeker, zoon van Taco WIELINGA en Saakje VIERSEN.

VI.188    Saeske Aukes de GRAAF, geboren op 27-05-1875 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 22-03-1952 te Groningen op 76-jarige leeftijd. Saeske vertrekt op 14-12-1896 vanuit Metslawier naar Groningen, dochter van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1898 te Oostdongeradeel met Jacob HUIZINGA, 24 jaar oud, geboren op 14-04-1874 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 28-03-1947 te Groningen op 72-jarige leeftijd, zoon van Rense Samuels HUIZINGA en Saakje Kornelis STELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rense HUIZINGA (zie VII.428).
   2. v  Maaike Grietje HUIZINGA, geboren te Hoogkerk.
Gehuwd te Hoogkerk met Pieter BAKKER, geboren te Aduard, zoon van Gerhardus BAKKER en Aaltje BORGMAN.

VI.191    Tjitske de GRAAF, geboren op 28-04-1878 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 20-02-1969 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, begraven te Huizum, dochter van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1901 te Oostdongeradeel met Jitze Aukes de JONG, 33 jaar oud, geboren op 05-03-1868 te Dokkum, overleden op 02-06-1953 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1953 te Huizum, zoon van Auke de JONG en Yttje FRANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike de JONG (zie VII.433).
   2. v  Ida de JONG (zie VII.435).
   3. v  Aukje Adriaantje de JONG, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd ..-..-.... te ? Echtgenoot is H.J. BOLTHOF.

VI.192    Simon de GRAAF, geboren op 02-04-1880 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 21-03-1955 te Holysloot/Amsterdam op 74-jarige leeftijd, begraven te Roordahuizen, zoon van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-05-1911 te Idaarderadeel met Wypkje SYTEMA, 27 jaar oud, geboren op 13-05-1883 te Roordahuizum/Idaarderadeel, overleden op 09-10-1954 te ?? op 71-jarige leeftijd, dochter van Sybe Aukes SYTEMA en Rinske Foppes BERGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Renske Trijntje de GRAAF (zie VII.439).

VI.197    Grietje de GRAAF, geboren op 13-07-1884 te Ternaard/Oostdongeradeel, overleden op 28-02-1976 te Witmarsum/Wonseradeel op 91-jarige leeftijd. Aylvastate, dochter van Auke Piers de GRAAF (zie V.52) en Maaike Simons JAARSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1907 te Leeuwarden met Bertus BIJLSTRA, 22 jaar oud, geboren op 16-01-1885 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 28-10-1947 te ? op 62-jarige leeftijd, begraven te Wartena, zoon van Geert Geerts BIJLSTRA en Hiltje Jans SYBENGA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert BIJLSTRA (zie VII.440).
   2. m  Auke Fedde BIJLSTRA, geboren te Wartena.
   3. v  Maaike BIJLSTRA (zie VII.444).
   4. v  Hiltje BIJLSTRA (zie VII.446).

VI.199    Klaas STEENSMA, geboren op 19-04-1874 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 29-05-1936 om 23:00 uur te Nijkerk/Oostdongeradeel op 62-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Jan Klazes STEENSMA en Jantje Piers de GRAAF (zie V.56).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1896 te Westdongeradeel met Renske de GRAAF, 21 jaar oud (zie VI.177).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.177).
 
VI.200    Pier STEENSMA, geboren op 12-04-1878 om 10:00 uur te Nijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 09-07-1970 te Holwerd op 92-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Jan Klazes STEENSMA en Jantje Piers de GRAAF (zie V.56).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Westdongeradeel met Tjitske de GRAAF, 27 jaar oud (zie VI.178).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.178).
 
VI.202    Adriaantje STEENSMA, geboren op 27-06-1880 om 05:30 uur te Nijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 21-03-1938 om 19:30 uur te Nijkerk/Oostdongeradeel op 57-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Jan Klazes STEENSMA en Jantje Piers de GRAAF (zie V.56).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1903 te Oostdongeradeel met Sjoerd SIPMA, 23 jaar oud, geboren op 15-06-1879 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 12-06-1958 te Dokkem op 78-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Hartman Sjoerds SIPMA en Sieuke Johannes BONGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje SIPMA (zie VII.448).

VI.203    Siebe STEENSMA, geboren op 21-09-1882 te Oosternijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 13-12-1955 te Oostdongeradeel op 73-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Jan Klazes STEENSMA en Jantje Piers de GRAAF (zie V.56).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-05-1909 te Oostdongeradeel met Doetje ROORDA, 22 jaar oud (zie VI.332).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pietje STEENSMA (zie VII.450).

VI.205    Pier de GRAAF, geboren op 06-09-1882 om 16:00 uur te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 21-03-1937 om 16:00 uur te Metslawier/Oostdongeradeel op 54-jarige leeftijd, begraven te Metslawier, zoon van Freerk Piers de GRAAF (zie V.57) en Trijntje VELINK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Oostdongeradeel met Folkje OVERDIJK, 27 jaar oud, geboren op 28-11-1884 te Dokkumer Nieuwe Zijlen/Oostdongeradeel, overleden op 21-05-1960 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, begraven te Metslawier, dochter van Jan Siedses OVERDIJK en Antje Ates van der WAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje de GRAAF, geboren op 03-02-1914 te Ee, overleden op 07-02-1989 op 75-jarige leeftijd, begraven te Metslawier.
   2. v  Trijntje de GRAAF, geboren op 01-12-1915 te Ee, overleden op 23-04-1990 op 74-jarige leeftijd, begraven te Metslawier.

VI.217    Hillina TUINENGA, geboren op 18-03-1872 te Dantumadeel, overleden op 03-05-1905 te Rinsumageest/Dantumadeel op 33-jarige leeftijd, dochter van Jacob Siedses TUINENGA (zie V.61) en Antje Philips SCHEFFER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-12-1891 te Dantumadeel met Jan Ales DEELSTRA, 44 jaar oud, geboren op 03-11-1847 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 27-12-1928 te Dantumadeel op 81-jarige leeftijd, zoon van Ale Jans DEELSTRA en Pietje Klases MEINDERTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pietje DEELSTRA (zie VII.454).
   2. m  Ale DEELSTRA, geboren op 05-10-1893 te Rinsumageest/Dantumadeel.
   3. m  Jakob DEELSTRA, geboren op 02-03-1895 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 27-04-1918 te Rinsumageest/Dantumadeel op 23-jarige leeftijd.
   4. v  Antje DEELSTRA, geboren op 23-04-1896 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 20-04-1914 te Rinsumageest/Dantumadeel op 17-jarige leeftijd.
   5. m  Wieger DEELSTRA, geboren op 06-04-1897 te Dantumadeel, overleden op 06-07-1897 te Dantumadeel, 91 dagen oud.
   6. m  Wieger DEELSTRA, geboren op 11-09-1898 te Dantumadeel, overleden op 03-10-1904 te Dantumadeel op 6-jarige leeftijd.
   7. m  Sieds DEELSTRA (zie VII.460).
   8. m  Philippus DEELSTRA (zie VII.462).
   9. m  Jan DEELSTRA (zie VII.464).
   10. m  Freerk DEELSTRA, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel.
   11. m  Gepke DEELSTRA, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel.

VI.219    Sieds Jacobs TUINENGA, geboren op 17-09-1875 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 24-11-1943 te Rinsumageest/Dantumadeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacob Siedses TUINENGA (zie V.61) en Antje Philips SCHEFFER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1902 te Dantumadeel met Froukje de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 14-10-1878 te Akkerwoude/Dantumadeel, overleden op 06-09-1952 te Rinsumageest/Dantumadeel op 73-jarige leeftijd, dochter van Jacob Andries' de VRIES en Trijntje Uilkes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob TUINENGA (zie VII.468).
   2. m  Andries TUINENGA (zie VII.470).
   3. m  Philip TUINENGA (zie VII.472).
   4. m  Uilke TUINENGA (zie VII.474).
   5. m  Freerk Siedses TUINENGA (zie VII.477).
   6. v  Trijntje Siedses TUINENGA (zie VII.480).
   7. v  Antje TUINENGA (zie VII.482).
   8. m  Lieuwe TUINENGA (zie VII.483).
   9. v  Helena TUINENGA (zie VII.486).
   10. m  Sieds TUINENGA, geboren op 04-08-1918 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 22-02-1920 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   11. m  Keimpe TUINENGA (zie VII.488).
   12. m  NN TUINENGA, geboren op 31-03-1921 te Dantumadeel, overleden op 31-03-1921 te Dantumadeel, 0 dagen oud.

VI.223    Trijntje TUINENGA, geboren op 02-05-1878 te Dantumadeel, overleden ..-01-1947 te Brooten/Pope County MN (USA), dochter van Jacob Siedses TUINENGA (zie V.61) en Antje Philips SCHEFFER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Dantumadeel met Gerardus van der BEEK, 25 jaar oud, geboren op 13-11-1873 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden 1951 te Brooten/Pope County MN (USA), zoon van Arjen van der BEEK en Tietje Jans KOOLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arie van der BEEK, geboren op 29-05-1900 te Dantumadeel, overleden op 29-05-1900 te Dantumadeel, 0 dagen oud.
   2. v  Antje van der BEEK, geboren op 01-09-1902 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-12-1994 te Clara City/Chippewa County MN (USA) op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-01-1926 met Peter TENSEN, 23 jaar oud, geboren op 06-01-1902 te Orange City/Iowa (USA), overleden op 01-07-1990 te Willmar/Kandiyohi County MN (USA) op 88-jarige leeftijd.
   3. m  Gerrit John van der BEEK.
   4. m  Arie Arjen van der BEEK (VanderBeek) (zie VII.495).
   5. v  Tilly van der BEEK, geboren op 22-02-1909 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 27-07-1982 te Volga/Clayton County IA (USA) op 73-jarige leeftijd.
   6. m  Jacob (Jake) van der BEEK, geboren op 06-07-1910 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 21-03-1979 te Brooten/Pope County MN (USA) op 68-jarige leeftijd.
   7. m  Jan (John) VANDERBEEK (zie VII.499).
   8. m  Sieds (Sam) van der BEEK, geboren op 15-08-1916 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden 2007 te Stearns MN (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-06-1941 te Brooten/Pope County MN (USA) met Abelina ZIJLSTRA, 21 jaar oud, geboren op 06-10-1919 te Columbia MN (USA), overleden 2002 te Stearns MN (USA), dochter van Hendrik ZIJLSTRA en Aebeltje Piers POORTINGA.

VI.224    Philip TUINENGA, geboren op 04-05-1880 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 18-02-1944 te Zwolle op 63-jarige leeftijd, zoon van Jacob Siedses TUINENGA (zie V.61) en Antje Philips SCHEFFER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Dantumadeel met Foekje de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 31-07-1881 te Akkerwoude/Dantumadeel, overleden op 08-10-1938 te Zwolle op 57-jarige leeftijd, dochter van Jacob Andries' de VRIES en Trijntje Uilkes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje TUINENGA, geboren op 15-03-1908 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 23-03-1908 te Rinsumageest/Dantumadeel, 8 dagen oud.
   2. v  Antje TUINENGA, geboren op 15-03-1908 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 09-09-1981 te Zwolle op 73-jarige leeftijd.
   3. v  Trijntje TUINENGA, geboren op 01-10-1911 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 29-11-1987 te Axel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 20-07-1963 te Axel met Simon van der HOOFT, 68 jaar oud, geboren op 30-01-1895 te Hoek van Holland, overleden op 27-03-1983 te Axel op 88-jarige leeftijd.
   4. v  Jacoba TUINENGA, geboren op 16-01-1917 te Zwolle, overleden op 23-03-1977 te Zwolle op 60-jarige leeftijd.
   5. v  Tetje TUINENGA (zie VII.509).
   6. v  Helena Foekje (Lien) TUINENGA (zie VII.511).

VI.227    Sieds Freerks TUININGA, geboren op 13-04-1875 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 22-11-1952 te Ternaard op 77-jarige leeftijd, zoon van Freerk TUINENGA (zie V.64) en Trijntje Annes BOERSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1900 te Westdongeradeel met Renske Ypes van DIJK, 25 jaar oud, geboren op 16-05-1875 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 23-01-1968 te Ternaard op 92-jarige leeftijd, dochter van Ype Ypes van DIJK en Ytje Freerks CUPERY.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje TUININGA (zie VII.513).
   2. m  Ype TUININGA (zie VII.514).

VI.229    Anne Freerks TUININGA, geboren op 25-08-1878 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 05-03-1957 te Westdongeradeel op 78-jarige leeftijd, zoon van Freerk TUINENGA (zie V.64) en Trijntje Annes BOERSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1901 te Westdongeradeel met Aaltje Dirks ten VEEN, 24 jaar oud, geboren op 06-05-1877 te Vledder, overleden op 26-04-1961 te Oostdongeradeel op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1961 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Dirk ten VEEN en Margje BIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha TUININGA, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd (1) met NN NN.
Gehuwd (2) met Jaap BRUINSMA, overleden < -05-1961.
   2. m  Freerk TUININGA (zie VII.519).
   3. v  Trijntje TUININGA (zie VII.522).
   4. v  Gatske TUININGA (zie VII.525).
   5. v  Petertje TUININGA, geboren op 22-06-1907 te Westdongeradeel, overleden op 21-08-1996 te ?? op 89-jarige leeftijd, begraven te Oudwoude.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-09-1926 te Kollumerland met Sjoerd van der VEEN, 22 jaar oud, geboren op 01-05-1904 te ?? Overleden op 03-12-1987 te ?? op 83-jarige leeftijd, begraven te Oudwoude.
   6. m  Dirk Meine TUININGA (zie VII.528).
   7. m  Sieds TUININGA (zie VII.531).

VI.233    Theunis Doekes PRINS, geboren op 07-09-1862 te Raard/Westdongeradeel, gedoopt op 18-01-1863 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 22-03-1929 te De Knipe/Schoterland op 66-jarige leeftijd, begraven te Bolsward, zoon van Doeke Piers PRINS (zie V.68) en Foekje Theunis POSTHUMUS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-07-1887 te Ternaard/Westdongeradeel met Aaltje Jans BOTMA, 22 jaar oud, geboren op 19-12-1864 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 17-06-1913 te Bolsward op 48-jarige leeftijd, dochter van Jan IJpes BOTMA en Froukjen Hendriks ZIJLSTRA.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 17-04-1918 te Bolsward met Renske Meino BAKKER, 44 jaar oud, geboren op 24-04-1873 te Wymbritseradeel, overleden op 17-04-1928 te Groningen op 54-jarige leeftijd, dochter van Age BAKKER en Reino VISSER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Foekje PRINS (zie VII.534).
   2. v  Froukje Theunis PRINS, geboren op 28-05-1889 te Wons/Wonseradeel, overleden op 28-06-1889 te Wons/Wonseredeel, 31 dagen oud.
   3. m  Jan Theunis PRINS (zie VII.536).
   4. m  Doeke PRINS (zie VII.538).
   5. m  Theunis PRINS (zie VII.540).
   6. m  Roelof (Ralph) PRINS (zie VII.542).
   7. v  Froukje PRINS, geboren op 01-01-1896 te Bolsward, overleden op 28-03-1932 te De Knipe/Schoterland op 36-jarige leeftijd, ongehuwd.
   8. v  Ytje PRINS, geboren op 02-05-1897 te Bolsward, overleden op 03-01-1918 te Bolsward op 20-jarige leeftijd.
   9. v  Aaltje PRINS (zie VII.547).
   10. v  Grietje PRINS, geboren op 01-02-1901 te Bolsward, overleden op 08-04-1909 te Bolsward op 8-jarige leeftijd.
   11. m  Reinder PRINS (zie VII.549).
   12. m  Cornelis PRINS (zie VII.552).
   13. m  Pier PRINS, geboren op 12-12-1907 te Bolsward, overleden op 27-07-1937 te Hamilton/Ontario (Can) op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd te Hamilton/Ontario (Cnd) met Mary McNEIL.

VI.237    IJtje Doekes PRINS, geboren op 15-03-1865 om 08:00 uur te Raard/Westdongeradeel, overleden op 02-05-1955 te Raard/Westdongeradeel op 90-jarige leeftijd, dochter van Doeke Piers PRINS (zie V.68) en Foekje Theunis POSTHUMUS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-05-1888 te Ferwerderadeel met Gerrit Tjepkes WASSENAAR, 32 jaar oud, geboren op 14-01-1856 te Hallum/Ferwerderadeel, overleden op 31-07-1900 te Westdongeradeel op 44-jarige leeftijd, zoon van Tjepke Klases WASSENAAR en Pietje Gijsberts POSTMA.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 08-05-1913 te Oostdongeradeel met Philippus ROORDA, 50 jaar oud, geboren op 03-09-1862 te Franeker, zoon van Martinus Philippus ROORDA en Grietje Lieuwes VELLINGA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Foekje Gerrits WASSENAAR, geboren op 20-11-1889 te Hallum, overleden op 25-12-1918 te Zuidhorn op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1914 te Oostdongeradeel met Klaas RIETSEMA, 24 jaar oud, geboren op 10-01-1890 te Oldehove, overleden op 05-03-1940 te Groningen op 50-jarige leeftijd, zoon van Jacob RIETSEMA en Aaltje van DELLEN.
   2. v  Pietje Gerrits WASSENAAR (zie VII.559).
   3. m  Tjepke Klaas WASSENAAR (zie VII.560).
   4. m  Eke WASSENAAR, geboren op 17-07-1896 te Hallum, overleden op 08-09-1909 te Oostdongeradeel op 13-jarige leeftijd.

VI.239    Reinder Doekes PRINS, geboren op 29-01-1868 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 30-09-1949 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, zoon van Doeke Piers PRINS (zie V.68) en Foekje Theunis POSTHUMUS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1891 te Hoogkerk met Henderika Fransina BOLHUIS, 20 jaar oud, geboren op 05-11-1870 te Hoogkerk, overleden op 07-05-1954 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, dochter van Thijs Harms BOLHUIS en Trientje Geerts VROOM.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Doeke PRINS (zie VII.563).
   2. m  Thijs Harm PRINS, geboren op 09-05-1894 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 11-10-1918 te Hantumhuizen/Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd.
   3. m  Pier PRINS (zie VII.566).
   4. m  Geert PRINS (zie VII.568).
   5. v  Trientje PRINS, geboren op 08-09-1898 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 17-11-1898 te Metslawier/Oostdongeradeel, 70 dagen oud.
   6. v  Trientje PRINS (zie VII.572).
   7. m  Tjalling PRINS, geboren op 08-10-1901 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 28-08-1984 te Grand Rapids/Michigan op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd te Hantum/Westdongeradeel met Jantje BOERSMA, geboren te Janum/Dantumadeel.
   8. v  Foekje PRINS, geboren op 11-05-1904 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 07-01-1985 te Dokkum op 80-jarige leeftijd.
   9. v  Klasina PRINS, geboren op 30-05-1906 om 09:30 uur te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 11-10-1989 te Kollum/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, begraven te Ternaard.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1930 met Yde TJEPKEMA, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1907 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 28-07-1981 te Hantumhuizen/Westdongeradeel op 74-jarige leeftijd.
   10. m  NN PRINS, geboren op 04-07-1909 te Oostdongeradeel, overleden op 04-07-1909 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

VI.243    Eeke Doekes PRINS, geboren op 30-05-1872 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 02-04-1958 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven te Ternaard, dochter van Doeke Piers PRINS (zie V.68) en Foekje Theunis POSTHUMUS.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 22-05-1890 te Buitenpost met Geert BOLHUIS, 26 jaar oud, geboren op 05-06-1863 te Hoogkerk, overleden op 08-03-1907 te Ternaard/Westdongeradeel op 43-jarige leeftijd, zoon van Thijs Harms BOLHUIS en Trientje Geerts VROOM.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 06-05-1920 te Westdongeradeel (getuige(n): BS) met Reinder FOKKEMA, 43 jaar oud, geboren op 19-02-1877 te Wetzens/Oostdongeradeel, zoon van Jacob Reinders FOKKEMA en Riemke Dirks WIERSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Thijs Harm BOLHUIS, geboren op 16-01-1894 te Kollumerland, overleden op 19-04-1977 te Hallum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1917 te Westdongeradeel met Aafke Jans BEKKER, 24 jaar oud, geboren op 09-01-1893, overleden op 11-03-1979 te Hallum op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriks BEKKER en Geertje Baukes WIERSMA.
   2. m  Doeke BOLHUIS, geboren op 07-10-1895 te Kollumerland.
   3. v  Trijntje BOLHUIS (zie VII.583).
   4. v  Ytje BOLHUIS, geboren op 31-10-1898 te Westdongeradeel.
   5. v  Klazina Geertruida Johanna BOLHUIS, geboren op 01-01-1900 te Westdongeradeel.
   6. m  Doeke BOLHUIS, geboren te Westdongeradeel.
   7. v  Henderika Fransina BOLHUIS, geboren op 14-09-1902 te Ternaard, overleden op 17-12-1991 te Dokkum op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Ternaard met Willem Pieters SIJTSMA, 24 jaar oud, geboren op 26-03-1900 te Niawier, overleden op 07-10-1982 te Dokkum op 82-jarige leeftijd.

VI.247    Berend PRINS, geboren op 03-12-1860 te Dantumadeel, overleden op 19-03-1931 te Franeker op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacob Piers PRINS (zie V.70) en Janke Berends KROL.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-05-1886 te Kollumerland met Baukje HELDER, 24 jaar oud, geboren op 11-04-1862 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 05-08-1906 te Zutphen op 44-jarige leeftijd, dochter van Anthoni Jans HELDER en Trijntje Jans KINGMA.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 24-08-1916 te Franeker met Saakje Ypes POORTINGA, 52 jaar oud, geboren op 14-10-1863 te Wanswerd, overleden op 31-12-1920 te Franeker op 57-jarige leeftijd, dochter van Ype Gerbens POORTINGA en Saakje Sipkes JANSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  NN PRINS, geboren op 29-12-1886 te Franeker, overleden op 29-12-1886 te Franeker, 0 dagen oud.
   2. v  Trijntje PRINS, geboren op 15-04-1888 te Franeker.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-11-1907 te Franeker met Sikke MIEDEMA, 23 jaar oud, geboren op 25-06-1884 te Franeker, zoon van Arjen Pieters MIEDEMA en Janke HAMSTRA.
   3. m  Jacobus PRINS, geboren op 17-04-1891 te Franeker, overleden op 19-04-1891 te Franeker, 2 dagen oud.
   4. v  Janke PRINS, geboren op 23-04-1892 te Franeker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1916 te Franeker met Jacobus TIEMERSMA, 24 jaar oud, geboren op 16-09-1891 te Franeker, zoon van Petrus TIMMERMANS en Rinske ANDREE.
   5. v  Riemke PRINS, geboren op 23-02-1894 te Franeker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1918 te Hennaarderadeel met Jan WYBRANDI, 21 jaar oud, geboren op 21-07-1896 te Wonseradeel, zoon van Bauke WYBRANDI en Fokeltje JELGERSMA.
   6. v  Jacoba PRINS, geboren op 13-03-1897 te Franeker.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-05-1917 te Franeker met Jan van STRATEN, 20 jaar oud, geboren op 09-09-1896 te Oosterbierum, zoon van Pieter van STRATEN en Wapke HAMERSMA.

VI.250    Pier Jacobs PRINS, geboren op 24-09-1863 te Dantumadeel, overleden op 22-06-1922 te Franeker op 58-jarige leeftijd, zoon van Jacob Piers PRINS (zie V.70) en Janke Berends KROL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-05-1894 te Kollumerland met Jitske Wiebes WIERSMA, 23 jaar oud, geboren op 05-04-1871 te Kollumerland, overleden op 02-04-1935 te Oostdongeradeel op 63-jarige leeftijd, dochter van Wiebe WIERSMA en Sytske de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sytske PRINS, geboren te Kollumerland.
   2. v  Grietje PRINS, geboren te Kollumerland.
   3. m  Jacob Piers PRINS, geboren op 16-07-1906 te Kollum/Kollumerland, overleden op 08-04-1976 te Kollumerland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd te Kollumerland met Duike GLAS, geboren te Haskerland.

VI.252    Melle PRINS, geboren op 03-06-1867 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 06-07-1909 te Kollumerland op 42-jarige leeftijd, zoon van Jacob Piers PRINS (zie V.70) en Janke Berends KROL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1891 te Kollumerland met Lidia MIEDEMA, 25 jaar oud, geboren op 14-02-1866 te Stiens/Leewarderadeel, overleden op 06-08-1952 te Westergeest/Kollumerland op 86-jarige leeftijd, uit Oudwoude, dochter van Wybren Fokkes MIEDEMA en Antje Uiltjes HETTINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna PRINS, geboren op 17-03-1892 te Kollumerland.
   2. v  NN PRINS, geboren op 28-01-1897 te Kollumerland.
   3. v  Janke PRINS, geboren op 01-05-1898 te Kollumerland.
   4. m  Wybren Melles PRINS (zie VII.606).
   5. m  Jacob PRINS (zie VII.608).

VI.255    Tietje PRINS, geboren op 01-06-1870 te Kollumerland, dochter van Jacob Piers PRINS (zie V.70) en Janke Berends KROL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Kollumerland met Marten SIKKEMA, 25 jaar oud, geboren op 13-05-1867 te Kollumerland, zoon van Wieger Martens SIKKEMA en Lijsbeth Andries HALBESMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN SIKKEMA, geboren op 13-02-1893 te Kollumerland, overleden op 13-02-1893 te Kollumerland, 0 dagen oud.
   2. m  NN SIKKEMA, geboren op 13-02-1893 te Kollumerland, overleden op 13-02-1893 te Kollumerland, 0 dagen oud.
   3. m  Jacob SIKKEMA, geboren op 11-11-1894 te Kollumerland.
   4. m  Wieger SIKKEMA, geboren op 25-06-1898 te Kollumerland.

VI.258    Haebeltje PRINS, geboren op 13-12-1860 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 26-04-1934 te Raard/Westdongeradeel op 73-jarige leeftijd, dochter van Sieds Piers PRINS (zie V.72) en Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 08-05-1879 te Dantumadeel met Pieter Berends KLAZINGA, 21 jaar oud, geboren op 04-07-1857 te Lichtaard/Ferwerderadeel, overleden op 18-03-1910 te Raard/Westdongeradeel op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berend KLAZINGA, geboren op 21-09-1880 te Dantumadeel, overleden op 05-11-1885 te Oostdongeradeel op 5-jarige leeftijd.
   2. v  Froukje KLAZINGA (zie VII.616).
   3. m  Sieds KLAZINGA, geboren op 16-04-1884 te Dantumadeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1906 te Westdongeradeel met Baukje WESTRA, 22 jaar oud, geboren op 28-01-1884 te Hantum/Westdongeradeel, dochter van Pieter Dirks WESTRA en Aukje Tjeerds OBMA.
   4. v  Ebeltje KLAZINGA, geboren op 16-07-1887 te Oostdongeradeel.

VI.259    Pier PRINS, geboren op 31-05-1863 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 20-03-1939 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, wonende te Dokkum, zoon van Sieds Piers PRINS (zie V.72) en Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1888 te Westdongeradeel met Grietje Jans BOTMA, 21 jaar oud, geboren op 16-01-1867 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 09-07-1930 te Dokkum op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan IJpes BOTMA en Froukjen Hendriks ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds Piers PRINS (zie VII.620).
   2. m  Jan PRINS (zie VII.622).
   3. v  Froukje PRINS (zie VII.624).
   4. m  Rienk PRINS (zie VII.625).
   5. v  Trijntje (Nienke) PRINS (zie VII.627).

VI.262    Ytje Sieds PRINS, geboren op 07-11-1865 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 26-12-1960 te Betterwird/Westdongeradeel op 95-jarige leeftijd, dochter van Sieds Piers PRINS (zie V.72) en Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1888 te Dantumadeel met Berend Eelkes KROL, 27 jaar oud, geboren op 22-11-1860 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 04-09-1942 te Betterwird/Westdongeradeel op 81-jarige leeftijd, zoon van Eelke Berends KROL en Grietje Jacobs KROODSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje KROL (zie VII.629).
   2. m  Eelke KROL (zie VII.630).
   3. m  Sieds KROL (zie VII.632).
   4. m  Jacob KROL (zie VII.634).
   5. v  Grietje KROL, geboren op 11-07-1898 te Blija/Ferwerderadeel.
Gehuwd te Westdongeradeel met Jacob WIERSMA, 54 jaar oud, geboren op 10-05-1896 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden 1958, zoon van Hendrik Scheltes WIERSMA en Antje Jacobs RINTJEMA.
   6. m  Pier KROL (zie VII.638).
   7. m  Jan KROL (zie VII.640).

VI.263    Doetje Siedses PRINS, geboren op 20-04-1869 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 08-09-1943 te Dokkum op 74-jarige leeftijd, dochter van Sieds Piers PRINS (zie V.72) en Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1890 te Westdongeradeel met Pier Gosses HIEMSTRA, 21 jaar oud (zie VI.272).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje HIEMSTRA, geboren op 22-06-1891 te Westdongeradeel, overleden op 14-05-1974 te ?? op 82-jarige leeftijd, begraven te Niawier.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1913 te Oostdongeradeel met Pier WIERSMA, 24 jaar oud, geboren op 23-01-1889 te Hantumeruitburen, overleden op 29-11-1974 te ?? op 85-jarige leeftijd, begraven te Niawier, zoon van Wierd Willems WIERSMA en Ytje Eelkes HOLWERDA.
   2. v  Yttje HIEMSTRA, geboren op 17-03-1893 te Westdongeradeel.
   3. m  Gosse HIEMSTRA (Gosje) (zie VII.645).
   4. v  Sytske HIEMSTRA, geboren op 06-04-1899 te Dantumadeel, overleden op 21-04-1922 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1920 te Westdongeradeel met Ymte GREIJDANUS, 22 jaar oud, geboren op 25-09-1897 te Dronrijp/Menaldumadeel, overleden op 19-05-1974 te Wommels op 76-jarige leeftijd, zoon van Gerrit IJmtes GREIJDANUS en Lamke Willems BREMS.

VI.264    Rienk PRINS, geboren op 25-02-1875 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 12-04-1942 te Dokkum op 67-jarige leeftijd, zoon van Sieds Piers PRINS (zie V.72) en Froukje Rienks SPRIENSMA (zie IV.50).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-05-1897 te Dantumadeel met Atje REITSMA, 21 jaar oud, geboren op 17-01-1876 te Dantumadeel, overleden op 03-04-1926 te Kollumerland op 50-jarige leeftijd, dochter van Jelle Abes REITSMA en Wikje Cornelis CASTELEIN.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 26-01-1933 te Dokkum met Jantje Gosses HIEMSTRA, 54 jaar oud, geboren op 05-05-1878 te Westdongeradeel, overleden op 06-07-1954 te Dokkum op 76-jarige leeftijd. De pleegdochter van Jantje : Gertrude WOLF trouwde met Egbert Sijtsma Szn. Dochter van Gosse Jans HIEMSTRA en IJtje Piers PRINS (zie V.77).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Sieds PRINS (zie VII.649).
   2. v  Wikje PRINS (zie VII.652).
   3. v  Froukje PRINS, geboren 1904 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 11-11-1978 te Modesta/Californië (USA).
Gehuwd met Lammert SIKKEMA, geboren 1904, overleden op 11-11-1981 te Modesta/Californië (USA).
   4. v  Jeltje PRINS, geboren op 08-12-1907 te Lutjewoude/Kollumerland, overleden op 22-12-1994 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven te Kollum/Kollumerland.
   5. m  Jelle PRINS (zie VII.656).
   6. v  Ebeltje PRINS (zie VII.659).
   7. v  Dieuwke PRINS (zie VII.661).
   8. m  Pier PRINS (zie VII.662).

VI.270    Ytje Atzes KROL, geboren op 13-11-1864 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 22-03-1927 te Dokkum/Westdongeradeel op 62-jarige leeftijd, dochter van Atse Berends KROL en Tjitske Piers PRINS (zie V.75).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-08-1883 te Westdongeradeel met Kornelis Ennes WIJGA, 20 jaar oud, geboren op 28-10-1862 te Westdongeradeel, overleden op 07-02-1910 te Westdongeradeel op 47-jarige leeftijd, zoon van Enne Kornelis WIJGA en Antje Jans de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske WIJGA (zie VII.665).
   2. v  Antje WIJGA, geboren op 02-11-1885 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 17-07-1939 te Dokkum op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-04-1915 te Westdongeradeel met Sieds van STRATEN, 39 jaar oud, geboren op 11-05-1875 te Dokkum, overleden op 27-07-1943 te Ferwerderadeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan van STRATEN en Uilkje BREUGEMAN.
   3. v  Tietje WIJGA (zie VII.669).
   4. m  Enne WIJGA, geboren op 14-07-1891 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 30-03-1892 te Westdongeradeel, 260 dagen oud.
   5. m  Enne WIJGA, geboren op 14-05-1893 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 20-05-1894 te Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
   6. m  Atze Enne WIJGA (zie VII.672).

VI.272    Pier Gosses HIEMSTRA, geboren op 11-03-1869 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 26-10-1944 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1944 te Raard, zoon van Gosse Jans HIEMSTRA en IJtje Piers PRINS (zie V.77).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1890 te Westdongeradeel met Doetje Siedses PRINS, 21 jaar oud (zie VI.263).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VI.263).
 
VI.275    Yttje Gosses HIEMSTRA, geboren op 06-01-1873 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 15-02-1920 te Ee/Oostdongeradeel op 47-jarige leeftijd, dochter van Gosse Jans HIEMSTRA en IJtje Piers PRINS (zie V.77).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Oostdongeradeel met Broer Wytzes TERPSTRA, 26 jaar oud, geboren op 01-05-1866 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 13-06-1935 te Ee/Oostdongeradeel op 69-jarige leeftijd, zoon van Wytze Broers TERPSTRA en Trijntje Ypes BOTMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yttje TERPSTRA (zie VII.676).
   2. m  Wytze TERPSTRA (zie VII.677).
   3. m  Gosse TERPSTRA, geboren op 07-07-1896 te Dantumadeel.
   4. v  Trijntje TERPSTRA, geboren op 15-12-1897 te Dantumadeel.
   5. v  Sijke TERPSTRA (zie VII.682).
   6. v  Aaltje TERPSTRA, geboren op 30-04-1901 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 21-02-1991 te ?? op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd 1925 te ?? Echtgenoot is Brant VLASMA, geboren op 27-12-1900 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 18-04-1973 te Hantumeruitburen op 72-jarige leeftijd, zoon van Klaas VLASMA en Aafke Brants KEEGSTRA.
   7. v  Jantje TERPSTRA (zie VII.686).
   8. v  Antje TERPSTRA (zie VII.688).
   9. v  Tjitske TERPSTRA (zie VII.690).
   10. v  Doetje TERPSTRA (zie VII.692).
   11. v  Sjoukje TERPSTRA (zie VII.694).
   12. m  Jan TERPSTRA (zie VII.695).

VI.279    Tjitske HIEMSTRA, geboren op 04-11-1881 te Bornwird/Westdongeradeel, dochter van Gosse Jans HIEMSTRA en IJtje Piers PRINS (zie V.77).
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 18-08-1898 te Westdongeradeel met Pieter Thomas FEDDEMA, 17 jaar oud, geboren op 24-10-1880 te Raard/Westdongeradeel, overleden 1958, zoon van Thomas Pieters FEDDEMA en Wytske Minnes de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN FEDDEMA, geboren op 01-09-1898 te Westdongeradeel, overleden op 01-09-1898 te Westdongeradeel, 0 dagen oud.
   2. v  Wytske FEDDEMA, geboren te Westdongeradeel.

VI.280    Pieter PRINS, geboren op 08-05-1874 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 15-08-1949 te Oostrum/Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd, zoon van Reinder Piers PRINS (zie V.78) en Trijntje Pieters WESTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1901 te Kollumerland met Jitske HOEK, 25 jaar oud, geboren op 19-03-1876 te Kollumerland, overleden op 04-09-1967 te Anjum/Oostdongeradeel op 91-jarige leeftijd, dochter van Jacob HOEK en Grietje WESTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje PRINS, geboren op 09-04-1902 te Kollumerland, overleden op 13-03-1918 te Pieterzijl/Zuidhorn op 15-jarige leeftijd.
   2. m  Reinder PRINS, geboren op 13-07-1903 te Burum/Kollumerland, overleden op 02-09-1903 te Burum/Kollumerland, 51 dagen oud.
   3. m  Reinder PRINS, geboren te Burum/Kollumerland.
   4. v  Trijntje PRINS, geboren te Burum/Kollumerland.
   5. m  Jacob PRINS (zie VII.703).
   6. v  Geertje PRINS, geboren te Burum/Kollumerland.

VI.283    Pier PRINS, geboren op 08-05-1877 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 27-03-1944 te Wassenaar op 66-jarige leeftijd, zoon van Reinder Piers PRINS (zie V.78) en Trijntje Pieters WESTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Kollumerland met Aaltje Wiegers SIKKEMA, 33 jaar oud, geboren op 19-10-1871 te Oudwoude, dochter van Wieger Martens SIKKEMA en Lijsbeth Andries HALBESMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Roosje PRINS, geboren 1900 te Oudwoude.
   2. v  Maaike PRINS, geboren te Oudwoude/Kollumerland.
Gehuwd met J. van der MEER.
   3. m  Reinder Piers PRINS, geboren te Oudwoude/Kollumerland.
   4. m  Wieger PRINS, geboren te Oudwoude/Kollumerland.

VI.290    Sieds Reinders PRINS, geboren op 05-08-1889 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 14-11-1968 te 's Hertogenbosch op 79-jarige leeftijd, zoon van Reinder Piers PRINS (zie V.78) en Trijntje Pieters WESTRA.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-11-1912 te Buitenpost/Achtkarspelen, gescheiden na 15 jaar op 05-01-1928 te Leeuwarden van Marijke HOEKSTRA, geboren op 16-03-1890 te Achtkarspelen, overleden op 31-08-1983 te Wolvega op 93-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HOEKSTRA en Elizabeth FOKKEMA.
Gehuwd (2) te Doetichem met Harmina Paulina HISSINK, geboren op 06-05-1899 te Hummelo.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elizabeth Jantine PRINS, geboren op 30-08-1913 te Veenwouden/Dantumadeel, overleden op 29-11-1978 te Zaandam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-12-1947 te Zaandam met Klaas POS, 36 jaar oud, geboren op 12-05-1911 te Zaandam, overleden op 30-11-1993 te Zaandam op 82-jarige leeftijd.
   2. v  Trijntje PRINS, geboren op 23-08-1915 te Veenwouden/Dantumadeel, overleden op 04-05-2010 te Hooglanderveen op 94-jarige leeftijd, begraven op 08-05-2010 te Surhuizum.
   3. m  Hendrik PRINS (zie VII.714).
   4. m  Reinder Sieds PRINS (zie VII.716).

VI.293    Andries PRINS, geboren op 27-08-1891 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 01-05-1973 te Oudwoude/Kollumerland op 81-jarige leeftijd, zoon van Reinder Piers PRINS (zie V.78) en Trijntje Pieters WESTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1918 te Buitenpost/Achtkarspelen met Janke HOEKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 19-11-1892 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 22-09-1989 te Oudwoude/Kollumerland op 96-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HOEKSTRA en Elizabeth FOKKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder PRINS (zie VII.718).

VI.295    Jan Aukes HELDER, geboren op 10-03-1865 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 18-02-1942 te Meppel op 76-jarige leeftijd, zoon van Auke Jans HELDER (zie V.80) en Lutske Klazes GORTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1891 te Leeuwarderadeel met Sijtske Pieters van DIJK, 23 jaar oud, geboren op 17-11-1867 te Scharnegoutum, overleden voor 1942, dochter van Pieter Douwes van DIJK en Ymkje Sijes van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ymkje HELDER, geboren op 27-03-1892 te Drachten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-08-1914 te Dantumadeel met Johannes van LEEUWEN, 28 jaar oud, geboren op 23-04-1886 te Scheveningen, zoon van Pieter Johannes van LEEUWEN en Klara van der TOORN.
   2. v  Lutske HELDER, geboren op 28-02-1894 te Drachten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1920 te Groningen met Jan Iedes STREEKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 12-09-1893 te Dokkum, zoon van Iede STREEKSTRA en Sipkje DAMSMA.
   3. m  Auke HELDER (zie VII.724).
   4. v  Gerbrig HELDER, geboren op 12-06-1898 te Dokkum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-06-1919 te Groningen met Hilbrand LANDSTRA, 26 jaar oud, geboren op 01-03-1893 te Groningen, overleden op 22-06-1935 te Groningen op 42-jarige leeftijd, zoon van Jakob LANDSTRA en Ietje POSTEMA.
   5. m  Pieter HELDER, geboren te Sijbrandahuis/Dantumadeel.
Gehuwd met Elsien HOITING.
   6. v  Aukje HELDER, geboren te Sijbrandahuis/Dantumadeel.

VI.298    Dirk STERINGA, geboren op 17-06-1877 te Utingeradeel, zoon van Roelof STERINGA (zie V.82) en Taetske Symens SIKMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1907 te Wonseradeel met Grietje BAJEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje STERINGA, geboren ..-08-1908 te Niekerk/oldekerk, overleden op 11-12-1908 te Oldekerk.
   2. v  NN STERINGA, geboren op 05-07-1917 te Wonseradeel, overleden op 05-07-1917 te Wonseradeel, 0 dagen oud.

VI.313    Nieske ALGRA, geboren op 16-05-1886 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 07-02-1985 op 98-jarige leeftijd, begraven te Boksum/Menaldumadeel, dochter van Aan Dirks ALGRA en Tjitske Dirks STERINGA (zie V.88).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Dantumadeel met Pieter Heerke MEIJER, 29 jaar oud, geboren op 19-04-1886 te Driesum, overleden op 01-03-1953 op 66-jarige leeftijd, begraven te Boksum/Menaldumadeel, zoon van Gerben MEIJER en Lutske Roelofs de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerben MEIJER, geboren ..-08-1920 te Dantumadeel, overleden op 03-03-1921 te Dantumadeel.

VI.317    Eelkje (Eke) ALGRA, geboren op 24-07-1894 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 18-02-1970 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, dochter van Aan Dirks ALGRA en Tjitske Dirks STERINGA (zie V.88).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1918 te Murmerwoude/Datumadeel met Jan PRINS, 26 jaar oud (zie VII.622).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier PRINS, geboren op 31-07-1919 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 18-10-1973 te Groningen op 54-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   2. v  Tjitske PRINS (zie VIII.1375).
   3. v  Grietje PRINS, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel.
Gehuwd te Murmerwoude/Dantumadeel met Jacob SCHIPPERS, 29 jaar oud, geboren op 19-10-1915 te Den Ham, overleden op 31-10-1976 te Emmererfscheiderveen/Emmen op 61-jarige leeftijd, zoon van Willem SCHIPPERS en Jeriena HEIDELBERG.
   4. v  Anna PRINS, geboren op 19-11-1923 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-09-2002 te Beverwijk op 78-jarige leeftijd, begraven op 06-09-2002 te Goutum. Ongehuwd.
   5. m  Aan PRINS (zie VIII.1379).
   6. m  Rienk PRINS (zie VIII.1381).
   7. m  Sieds PRINS, geboren op 26-12-1930 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 22-06-1932 te Rinsumageest/Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   8. m  Sieds PRINS, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel. Geen kinderen.
Gehuwd te Ferwerderadeel met Engelina A. de BOER, geboren te Wanswerd/Ferwerderadeel.
   9. m  Dirk PRINS, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel. Geen kinderen.
Gehuwd te Leeuwarden met Gétiny VISSER, geboren te Sijbrandahuis/Dantumadeel.

VI.318    Dirk ALGRA, geboren op 25-05-1897 te Dantumadeel, overleden op 21-01-1980 te Dokkum op 82-jarige leeftijd. Dirk en Trijntje hadden 5 kinderen, drie overleden op jonge leeftijd:
Aan - 1 jaar, 05-08-1925 te Dantumadeel
Grietje - 3 jaar
Grietje - 1½ jaar, zoon van Aan Dirks ALGRA en Tjitske Dirks STERINGA (zie V.88).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1922 te Dokkum met Trijntje (Nienke) PRINS, 23 jaar oud (zie VII.627).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Aan ALGRA, geboren 1924 te Dantumadeel, overleden op 05-08-1925 te Dantumadeel.
   2. v  Grietje ALGRA, geboren circa 1934 te Datumadeel, overleden op 27-04-1937 te Dantumadeel.
   3. v  Grietje ALGRA, geboren ..-11-1937 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 12-03-1939 te Leeuwarden.
   4. m  Aan ALGRA.
   5. m  Aan ALGRA.

VI.320    Grietje WOUDA, geboren op 09-08-1871 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 02-07-1900 te Betterwird/Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pieters WOUDA en Tjitske Reinders TUININGA (zie V.90).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-09-1893 te Westdongeradeel met Hans Jacobs KROODSMA, 43 jaar oud, geboren op 06-12-1849 te Bornwird/Westdongeradeel, overleden op 11-06-1914 te Betterwird/Westdongeradeel op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob Hanzes KROODSMA en Doetje Feites REITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter KROODSMA (zie VII.734).
   2. m  Feite KROODSMA, geboren op 10-11-1896 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 22-06-1917 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd, overleden tengevolge van " vliegende tering".

VI.330    Tjitske AKKERMAN, geboren op 01-02-1880 te Dantumadeel, overleden op 29-12-1935 te Leeuwarderadeel op 55-jarige leeftijd, dochter van Tjitse Martens AKKERMAN en Adriaantje Reinders TUINENGA (zie V.94).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-05-1899 te Dantumadeel met Klaas TJOELKER, 25 jaar oud, geboren op 20-08-1873 te Achtkarspelen, overleden op 22-02-1934 te Leeuwarderadeel op 60-jarige leeftijd, zoon van Meindert Wytzes TJOELKER en Aafke Gooitzens LUIMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjitze TJOELKER, geboren op 26-05-1900 te Dantumadeel.

VI.332    Doetje ROORDA, geboren op 29-10-1886 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 02-05-1975 te Oostdongeradeel op 88-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Sake Ulbes ROORDA en Pietje van der KOOI (zie V.108).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1909 te Oostdongeradeel met Siebe STEENSMA, 26 jaar oud (zie VI.203).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VI.203).
 
VI.339    Reintje (Rena) WIERSTRA, geboren op 19-01-1893 te Holland/Michigan, overleden op 01-08-1972 te Holland/Michigan op 79-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1972 te Holland/Michigan, dochter van Taeke WIERSTRA en Antje (Anna) WOUDMAN (zie V.114).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-07-1913 te Holland/Michigan met Pieter Adrian DIRKSE, 19 jaar oud, geboren op 26-04-1894 te Grand Haven/Michigan, overleden op 02-10-1982 te Grand Rapids/Michigan op 88-jarige leeftijd, zoon van Pieter DIRKSE en Adriana KALLEMEIN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thedford Preston DIRKSE (zie VII.738).
   2. v  Adeline Anita DIRKSE, geboren op 29-07-1918 te Holland/Michigan, overleden op 22-12-1984 te Holland/Michigan op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelius HAVEMAN.

VI.357    Pier MINNEMA, geboren op 16-11-1899 te Oostdongeradeel, overleden op 29-01-1984 op 84-jarige leeftijd, begraven te Hallum, zoon van Yme MINNEMA (zie V.124) en Zwaantje de JONG.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-05-1921 te Oostdongeradeel met Attje HEERINGA, 24 jaar oud, geboren op 02-04-1897 te Oostdongeradeel, overleden op 03-11-1983 op 86-jarige leeftijd, begraven te Hallum, dochter van Sjoerd HEERINGA en Tetje ELGERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Yme MINNEMA (zie VII.744).

VI.372    Pietje RIJPSTRA, geboren op 23-07-1901 te Hantumeruitburen/Westd.dl. Gedoopt 09-1901 te Hantum, overleden op 12-08-1954 te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd.
Crematie d.d. 16-08-1954 te Driehuis/Leeuwarden. Dochter van Hedzer RIJPSTRA (zie V.140) en Eeke ZIJLSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-04-1923 te Ternaard/Westdongeradeel met Johannes Thomas de HAAN, 31 jaar oud, geboren op 29-09-1891 te Sonnega/Weststellingwerf, overleden op 11-10-1960 te Warnsveld op 69-jarige leeftijd, zoon van Bartele Thomas de HAAN en Tjitske van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN de HAAN, geboren op 04-03-1924 te Huizum/Leeuwarden, overleden op 04-03-1924 te Huizum/Leeuwarden, 0 dagen oud.
   2. m  Bartele (Bart) de HAAN (zie VII.747).
   3. m  Hedzer (Heddie) de HAAN, geboren op 16-03-1931 te Huizum/Leeuwarden, overleden op 06-02-1935 te Huizum/Leeuwarden op 3-jarige leeftijd.
   4. v  Eeke (Eja) de HAAN, geboren te Huizum/Leeuwarden.
Gehuwd te Leeuwarden met Pier FABER, geboren te Oldeberkoop/Ooststellingwerf, zoon van Auke FABER en Catharina Setske de HAAN.

VI.376    Gerrit RIJPSTRA, geboren op 16-01-1905 te Hantumeruitburen/Westd.dl. Overleden op 20-09-1991 te Menaldumadeel op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1991 te Goutum, zoon van Hedzer RIJPSTRA (zie V.140) en Eeke ZIJLSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Westdongeradeel met Henke (Hinke) de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 08-05-1906 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 06-01-1991 te Veenwouden/Dantumadeel op 84-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1991 te Goutum, dochter van Jouke Gerbens de VRIES en Renske Jans de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hedzer RIJPSTRA, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd te Kollumerland met Sjouke ZIJLSTRA.
   2. v  Renske (Rennie) RIJPSTRA, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd te Westdongeradeel met Sijmon MONSMA.
   3. v  Eeke RIJPSTRA, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd te Westdongeradeel met Berend ZIJLSTRA.
   4. m  Jouke RIJPSTRA, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd met Rita TICHELHOVEN.

VI.381    Akke REITSMA, geboren op 18-05-1893 te Reitsum/Ferwerderadeel, overleden op 03-01-1987 te Genum op 93-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters REITSMA en Jantje FEDDEMA (zie V.149).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1920 te Ferwerd/Ferwerderadeel met Cornelis van der KOUWE, 29 jaar oud, geboren op 03-03-1891 te Stedum, overleden op 19-07-1958 te Genum op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sybrigje (Sieb) van der KOUWE (zie VII.761).

VI.397    Willem KORVINUS, geboren op 30-10-1878 te Marrum/Ferwerderadeel, zoon van Luitzen Willems CORVINUS (KORVINUS) en Antje Thijsses TALSMA (zie V.178).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1906 te Hoogkerk met Anna Gerardina van der LICHTE, geboren 1876 te Tiel, dochter van Johannes Hendrik van der LICHTE en Hinke HOEKERS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hendrik KORVINUS.
Gehuwd te Haarlem met Anna Catharina van EGMOND, geboren te Heemstede, dochter van Marinus Johannes van EGMOND en Guurtje KOOIJ.

VII.1    Jan WITTEVEEN, geboren op 01-07-1900 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 01-07-1983 te Geleen op 83-jarige leeftijd, zoon van Harmen WITTEVEEN en Seike SPRIENSMA (zie VI.25).
Gehuwd te Leeuwarden met Hendrikje BUMA, geboren te Weesp.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harmen WITTEVEEN, geboren op 19-02-1930 te Haarlem, overleden op 04-04-1936 te Haarlem op 6-jarige leeftijd.
   2. v  Gertrude WITTEVEEN, geboren te Haarlem.
   3. v  Henny WITTEVEEN, geboren te Haarlem.
   4. v  Theodora WITTEVEEN, geboren te Haarlem.
   5. m  Jouke Jan WITTEVEEN, geboren te Bloemendaal.

VII.4    Ettje WITTEVEEN, geboren op 09-10-1901 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 27-05-1998 te Dokkum op 96-jarige leeftijd, dochter van Harmen WITTEVEEN en Seike SPRIENSMA (zie VI.25).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1928 te Kollumerland met Douwe ZWART, 24 jaar oud, geboren op 20-04-1904 te Lyts Methuizen onder Ee/Oostdongeradeel, overleden op 24-05-1976 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, zoon van Andries Douwes ZWART en Klaaske Johannes SMEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andries ZWART (zie VIII.6).
   2. m  Harmen ZWART (zie VIII.8).
   3. v  Sijke ZWART (zie VIII.11).
   4. m  Pieter ZWART (zie VIII.12).
   5. m  Jan ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland.
   6. v  Klaaske ZWART (zie VIII.16).
   7. v  Neeltje ZWART (zie VIII.18).

VII.6    Grietje HOEKSTRA, geboren op 29-03-1902 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 11-07-1978 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOEKSTRA en Doetje SPRIENSMA (zie VI.28).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1927 te Ee/Oostdongeradel met Jelle ATTEMA, 25 jaar oud, geboren op 31-03-1902 te Heeg/Wymbritseradeel, overleden op 25-05-1992 te Metslawier/Oostdongeradeel op 90-jarige leeftijd, begraven te Ee, zoon van Auke ATTEMA en Riemke Sjirks CNOSSEN (KNOSSEN).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje ATTEMA, geboren op 29-07-1928 te Ferwerd/Ferwerderadeel, overleden op 18-12-2010 te Sneek op 82-jarige leeftijd, begraven op 23-12-2010 te Ee.
   2. v  Riemke Jelles ATTEMA (zie VIII.21).
   3. m  Johannes ATTEMA (zie VIII.22).
   4. m  Auke ATTEMA (zie VIII.24).
   5. v  Ettje ATTEMA, geboren te Blija/Ferwerderadeel.
Gehuwd met Pieter HOEKSTRA.

VII.8    Ettje HOEKSTRA, geboren op 15-08-1903 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 10-02-1979 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOEKSTRA en Doetje SPRIENSMA (zie VI.28).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1928 te Oostdongeradeel met Jacob de BOER, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1901 te Grijpskerk, overleden op 01-10-1985 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bonne de BOER, geboren te Buitenpost/Achtkarspelen.
   2. v  Doetje de BOER, geboren te Buitenpost/Achtkarspelen.
   3. m  Johannes de BOER, geboren te Buitenpost/Achtkarspelen.
   4. v  Grietje de BOER, geboren te Buitenpost/Achtkarspelen.
   5. m  Siebe de BOER, geboren te Buitenpost/Achtkarspelen.

VII.15    Maaike SPRIENSMA, geboren op 15-03-1907 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 28-01-1971 te Nagele/Noordoostpolder op 63-jarige leeftijd, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.29) en Aaltje de BOER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-06-1937 te Oostdongeradeel met Hendrik FEDDES, 31 jaar oud, geboren op 10-02-1906 te Gramsbergen, overleden op 03-10-1984 te Meppel op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan FEDDES en Grietje POEL.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan FEDDES (zie VIII.33).
   2. m  Reinder Auke FEDDES (zie VIII.35).
   3. v  Aaltje FEDDES (zie VIII.38).
   4. v  Gretha FEDDES, geboren te Gramsbergen.
   5. v  Annette FEDDES (zie VIII.41).

VII.16    Tjerk SPRIENSMA, geboren op 23-02-1908 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 05-08-1992 te Bergum/Tietjerksteradeel op 84-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1992 te Buitenpost/Achtkarspelen, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.29) en Aaltje de BOER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-06-1937 te Oostdongeradeel met Fettje JANSMA, 25 jaar oud, geboren op 11-09-1911 te Jouswier/Oostdongeradeel, overleden op 04-08-2011 te Buitenpost op 99-jarige leeftijd, begraven op 08-08-2011 te Buitenpost (Jeltingalaan), dochter van Jelle JANSMA en Aebeltje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Auke SPRIENSMA, geboren op 06-02-1942 te Wieringermeer, overleden op 15-02-1942 te Wieringermeer, 9 dagen oud, begraven op 20-02-1942 te Middenmeer/Wieringermeer.
   2. v  Ebeltje Jeltje (Ebi) SPRIENSMA, geboren te Wieringermeer.

VII.22    Jan SPRIENSMA, geboren op 09-03-1915 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 20-11-1993 te Zwaagwesteinde/Kollumerland op 78-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.29) en Aaltje de BOER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1943 te Oostdongeradeel met IJtje MEINDERTSMA, 28 jaar oud, geboren op 30-12-1914 te Oostrum/Oostdongeradeel, overleden op 01-09-1993 te Zwaagwesteinde/Kollumerland op 78-jarige leeftijd, dochter van Martinus MEINDERTSMA en Saakje MEINDERTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 11-08-1944 te Zwagerveen/Kollumerland, overleden op 14-10-1946 te Zwagerveen/Kollumerland op 2-jarige leeftijd. Verdronken.
   2. m  Martinus (Tinus) SPRIENSMA (zie VIII.45).
   3. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 06-02-1948 te Zwagerveen/Kollumerland, overleden op 21-03-1951 te Zwagerveen/Kollumerland op 3-jarige leeftijd. Verdronken.
   4. m  Auke SPRIENSMA (zie VIII.48).
   5. v  Saakje SPRIENSMA, geboren te Zwagerveen/Kollumerland.
   6. v  Aaltje (Alie) SPRIENSMA, geboren te Zwagerveen/Kollumerland. Woont samen of is gehuwd met Richt.
   7. v  Maaike SPRIENSMA (zie VIII.53).

VII.25    Sijberen SPRIENSMA, geboren op 18-04-1918 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 21-01-1984 te Ee/Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.29) en Aaltje de BOER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1948 te Ee/Oostdongeradeel met IJttje PLANTINGA, 29 jaar oud (zie VIII.1548).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yttje SPRIENSMA (zie VIII.55).
   2. m  Reinder SPRIENSMA (zie VIII.56).
   3. m  Douwe SPRIENSMA (zie VIII.58).
   4. m  Tjerk SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.

VII.26    Wiebe SPRIENSMA, geboren op 06-11-1919 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 06-07-1987 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.29) en Aaltje de BOER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-04-1949 te Kollum/Kollumerland met Ruurdina de BOER, 27 jaar oud, geboren op 15-03-1922 te Kollumerland, overleden op 26-05-2003 te Noardburgum op 81-jarige leeftijd, dochter van Auke de BOER en Lieske VENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elizabeth SPRIENSMA (zie VIII.61).
   2. m  Reinder SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
   3. m  Auke SPRIENSMA (Aucke), geboren op 06-04-1961 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 22-05-2012 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, begraven op 26-05-2012 te Dokkum.
Gehuwd .. te ? Echtgenote is Alfred Richard WEVERS.
   4. v  Alette SPRIENSMA, geboren te Dokkum.
Gehuwd met L.M.B. (Lucie) BAKKER.

VII.29    Maaike van der VEEN, geboren op 03-06-1906 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 17-03-1930 te Wouterswoude/Dantumadeel op 23-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der VEEN en Siebrigje SPRIENSMA (zie VI.32).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1929 te Wouterswoude/Dantumadeel met Jan WOBBES, 23 jaar oud, geboren op 08-10-1905 te Oenkerk, overleden op 10-02-1973 te Oenkerk op 67-jarige leeftijd, zoon van Jannes WOBBES en Jifke van HUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jannes WOBBES, geboren te Wouterswoude/Dantumadeel.

VII.33    Etje HOFMAN, geboren te Kollumerland, dochter van Ouwert Eelkes HOFMAN en Baukje SPRIENSMA (zie VI.34).
Gehuwd te Oostdongeradeel met Gerrit Hendrik DEKKER, geboren 1907, overleden 1988.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Baukje DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Dokkum met Ido Jan STREEKSTRA, geboren te Dokkum.
   2. m  Jan DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Castrolanda/Brazilië met Trijntje (Tine) FOKKEMA, geboren te Wetzens/Oostdongeradeel.
   3. v  Gardina Margaretha DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Dokkum met Ype SCHREIBER, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
   4. m  Auwert DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Stadskanaal met Margriet Cornelia Henriëtte BOSMA, geboren te Stadskanaal.
   5. v  Maria DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Amsterdam met Herman MULDER, geboren te Amsterdam.
   6. v  Ada Juliana DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Kampen met Herman van den BERG, geboren te Kampen.
   7. v  Nicolette DEKKER, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Amstelveen met Bernhard Julius Willem DIJKSTRA, geboren te Eindhoven.

VII.35    Aukje HOFMAN, geboren op 05-04-1908 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 19-02-1991 te Groningen op 82-jarige leeftijd, dochter van Ouwert Eelkes HOFMAN en Baukje SPRIENSMA (zie VI.34).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-06-1931 te Marum met Simon GJALTEMA, 24 jaar oud, geboren op 01-05-1907 te Marum, overleden op 04-11-1983 te Zuidhorn op 76-jarige leeftijd, zoon van Hijlke Sijmens GJALTEMA en Durkje Ates DAM.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hijlke GJALTEMA, geboren te Marum.
Gehuwd te Marum met A. ZIJP.
   2. v  Bouwina GJALTEMA, geboren te Marum.
   3. v  Dirkje GJALTEMA, geboren te Marum.
Gehuwd te Marum met J.G. van der MEIJ.
   4. m  Auwert GJALTEMA, geboren te Marum.
Gehuwd te Vries met J. SCHOON.
   5. v  Jantje GJALTEMA, geboren te Marum.
Gehuwd te Marum met P. WODDEMA.
   6. v  Grietje Ettje GJALTEMA, geboren te Marum.
   7. v  Anna Henderika (Anneke) GJALTEMA (zie VIII.93).

VII.37    Doetje HOFMAN, geboren op 10-08-1909 te Kollumerland, overleden op 31-07-2000 te Groningen op 90-jarige leeftijd, dochter van Ouwert Eelkes HOFMAN en Baukje SPRIENSMA (zie VI.34).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1935 te Marum met Pieter POSTMUS, 30 jaar oud, geboren op 02-02-1905 te Niebert/Marum, overleden op 22-11-1961 te Groningen op 56-jarige leeftijd, zoon van Willem POSTMUS en Leuchtje DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem POSTMUS, geboren te Marum.
   2. v  Baukje POSTMUS, geboren te Marum.
Gehuwd te Marum met M.E. MÜAL.
   3. v  Luuchtje POSTMUS, geboren te Marum.
   4. v  Annetta POSTMUS, geboren te Marum.
   5. v  Wobbina POSTMUS, geboren te Marum.
   6. m  Auwert POSTMUS, geboren te Marum.

VII.38    Eelke HOFMAN, geboren op 29-07-1911 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 19-02-1983 te Roden op 71-jarige leeftijd, zoon van Ouwert Eelkes HOFMAN en Baukje SPRIENSMA (zie VI.34).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1940 te Grootegast met Antje VEENBAAS, 22 jaar oud, geboren op 11-12-1917 te Grootegast, overleden op 26-01-1998 te Zuidhorn op 80-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1998 te Roden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje Bonnie HOFMAN, geboren te Marum.
Gehuwd met J.A. de ZWART, woont in 1983 te Emmen.
   2. v  Baukje Ettje HOFMAN, geboren te Marum.
Gehuwd te Marum met G. HOMAN, woont in 1983 te Zwolle.
   3. v  Tjitsiena Jacoba HOFMAN, geboren te Marum.
Gehuwd met A.K. GELISSEN, woont 1n 1983 te Groningen.
   4. m  Auwert Eelke HOFMAN, geboren te Marum, woont in 1983 te Buitenpost.
Gehuwd te Achtkarspelen met J. HANSMA.
   5. v  Anna Lucia HOFMAN, geboren te Marum.
Gehuwd met D. KUPERUS, woont in 1983 te Buitenpost.
   6. m  Eelco Teo HOFMAN, geboren te Roden.
Gehuwd met E.R. KALFSBEEK.

VII.44    Tjerk SPRIENSMA, geboren op 30-05-1912 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 27-06-1999 te Zuidhorn op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan SPRIENSMA (zie VI.35) en Antje HOFMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Zuidhorn met Lambertina GREIJDANUS, 23 jaar oud (zie VII.166).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jakobje (Coba) SPRIENSMA (zie VIII.114).
   2. m  Jan SPRIENSMA (zie VIII.115).
   3. m  Gerrit Jan Ymte (Gerrit) SPRIENSMA (zie VIII.117).
   4. v  Anna SPRIENSMA (zie VIII.120).
   5. m  Eelke SPRIENSMA (zie VIII.121).
   6. m  Luutzen SPRIENSMA (zie VIII.123).
   7. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.127).
   8. v  Feikje SPRIENSMA (zie VIII.130).
   9. v  Etje (Ettie) SPRIENSMA (zie VIII.132).
   10. m  Jan Ymte SPRIENSMA (zie VIII.133).
   11. m  Sijko SPRIENSMA (zie VIII.135).
   12. v  Lambertina (Tineke) SPRIENSMA (zie VIII.138).
   13. m  Tjerk SPRIENSMA (zie VIII.139).

VII.46    Aukje SPRIENSMA, geboren op 25-04-1913 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 08-10-1991 te Leiden op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan SPRIENSMA (zie VI.35) en Antje HOFMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1941 te Sneek met Paulus van der KRIEKE, 29 jaar oud, geboren op 02-04-1912 te Dronrijp/Menaldumadeel, overleden op 21-05-1990 te Leiden op 78-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand van der KRIEKE en Deliaantje van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ysbrand van der KRIEKE (zie VIII.141).
   2. m  Jan Ymte van der KRIEKE (zie VIII.143).
   3. v  Anna Simkje (Annet) van der KRIEKE (zie VIII.146).
   4. m  Marten van der KRIEKE (zie VIII.148).
   5. m  Paulus (Paul) van der KRIEKE (zie VIII.150).

VII.47    Eelke SPRIENSMA, geboren op 05-03-1914 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 12-01-1970 te Drachten/Smallingerland op 55-jarige leeftijd.
Eelke werd als pleegzoon opgevoed door zijn oom en tante, Ouwert Hofman en Boukje Spriensma.
Zoon van Jan SPRIENSMA (zie VI.35) en Antje HOFMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1939 te Marum met Hendrikje JANSMA, 25 jaar oud, geboren op 15-03-1914 te Marum, overleden op 09-12-1990 te Drachten/Smallingerland op 76-jarige leeftijd, dochter van Wobbe JANSMA en Jeltje PAPA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeltje Antje (Jellie) SPRIENSMA, geboren te Bakkeveen/Opsterland.
   2. v  Anna Boukje (Anneke) SPRIENSMA (zie VIII.154).

VII.49    Ettje SPRIENSMA, geboren op 10-07-1915 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 08-08-1999 te Zuidhorn op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan SPRIENSMA (zie VI.35) en Antje HOFMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-06-1940 te Oldehove met Sietse SPRIENSMA, 25 jaar oud (zie VII.83).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna SPRIENSMA (zie VIII.156).
   2. m  Reinder SPRIENSMA (zie VIII.157).
   3. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.159).
   4. m  Jan SPRIENSMA (zie VIII.160).

VII.50    Sijke SPRIENSMA, geboren op 07-06-1917 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 21-04-2011 te Westerbork op 93-jarige leeftijd, dochter van Jan SPRIENSMA (zie VI.35) en Antje HOFMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1942 te Westerbork met Oebele SPRIENSMA, 29 jaar oud (zie VII.90).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA (zie VIII.162).
   2. v  Anna Catharina Elizabeth (Anna) SPRIENSMA, geboren op 25-02-1945 te Zwiggelte/Westerbork, overleden op 02-05-1988 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd.
   3. v  Ina SPRIENSMA (zie VIII.166).
   4. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.168).

VII.51    Auke de BOER, geboren op 26-03-1899 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 09-07-1981 te Tietjerk/Tietjerksteradeel op 82-jarige leeftijd, het echtpaar de Boer-Reitsma heeft achtereenvolgens gewoond te Rinsumageest, Oldekerk (Hoendiep z.z. 7), Ureterp, de Triemen, Kollumerzwaag. Na de dood van haar man heeft Pietje Reitsma gewoond te Kollum. Zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1922 te Dantumadeel met Pietje REITSMA, 24 jaar oud, geboren op 06-03-1898 te Reitsum/Ferwerderadeel, overleden op 22-02-1986 te Dongeradeel op 87-jarige leeftijd, dochter van Dirk Pieters REITSMA en Baukje Sjuks OFFRINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Baukje de BOER (zie VIII.170).
   2. m  Sijbren de BOER, geboren op 29-03-1926 te Oldekerk, overleden op 27-01-2007 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, begraven op 31-01-2007 te Ternaard.
Gehuwd te Ternaard/Westdongeradeel met Jeltje van der HEIDE, geboren te Ternaard/Westdongeradeel, dochter van Anne Pieter van der HEIDE en Sjoerdtje SCHROORSTRA. Kinderloos.
   3. m  Dirk de BOER (zie VIII.173).
   4. m  Oebele de BOER (zie VIII.175).
   5. m  Pieter de BOER, geboren op 10-12-1933 te Ureterp/Opsterland, overleden op 09-04-1935 te Ureterp/Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   6. v  Feikje de BOER (zie VIII.179).

VII.54    Oebele de BOER, geboren op 08-08-1901 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 21-08-1978 te Exeter/Ontario op 77-jarige leeftijd, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1926 te Grootegast met Anna Geertruida van der HEIDE, 23 jaar oud, geboren op 13-01-1903 te Burum/Kollumerland, overleden op 27-01-1988 te Grimsby/Ontario op 85-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1988 te Exeter/Ontario, dochter van Hendrik Jelles van der HEIDE en Grietje NIEUWENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sijbren de BOER (zie VIII.180).
   2. m  Hendrik Jelle (Henry) de BOER (zie VIII.182).
   3. v  Feikje (Frances) de BOER (zie VIII.185).
   4. m  Jelle (Jerry) de BOER (zie VIII.186).

VII.56    Jan de BOER, geboren op 07-04-1903 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 30-03-1992 te Grootegast op 88-jarige leeftijd, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1927 te Murmerwoude/Dantumadeel met Dirkje de JONG, 25 jaar oud, geboren op 06-12-1901 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-07-1987 te Grootegast op 85-jarige leeftijd, dochter van Klaas de JONG en Doetje Annes van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje de BOER (zie VIII.189).
   2. m  Sijbren de BOER (zie VIII.190).
   3. m  Klaas de BOER (zie VIII.192).
   4. v  Feikje de BOER (zie VIII.195).
   5. v  Maaike de BOER (zie VIII.197).

VII.58    Reinder de BOER, geboren op 13-04-1905 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 16-03-1975 te Groningen op 69-jarige leeftijd, dochter Susanna Marja Rietveld geadopteerd. Zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1933 te Bedum met Barbera GRIMMIUS, 23 jaar oud, geboren op 17-01-1910 te Waterhuizen/Haren, overleden op 07-11-2000 te Zuidhorn op 90-jarige leeftijd, dochter van Lammert GRIMMIUS en Catharina Maria Jurgens KNOL.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Susanna Marjo (Marja) RIETVELD (zie VIII.199).

VII.60    Wijbe de BOER, geboren op 18-04-1906 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 01-06-1987 te Grimsby/Ontario op 81-jarige leeftijd, begraven op 03-06-1987 te Wellandport/Ontario, interment at Riverside Cemetery, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-05-1933 te Slochteren met Wobbenia VENHUIZEN, 28 jaar oud, geboren op 10-05-1905, overleden op 21-05-1973 te Wellandport op 68-jarige leeftijd, dochter van Nanno VENHUIZEN en Jantje BEVERMAN.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 30-05-1975 met Harmke van der PLOEG, 70 jaar oud, geboren op 18-01-1905 te Spijk/Bierum, overleden op 03-06-2007 te Brampton/Ontario (Cnd) op 102-jarige leeftijd, begraven op 09-11-2007 te Oosteinde-Roodeschool, dochter van Klaas van der PLOEG en Nantje SCHIPPER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jantje (Jane) de BOER (zie VIII.201).
   2. m  Sijbren (Syd) de BOER (zie VIII.202).
   3. m  Nanno (Norman) de BOER (zie VIII.204).
   4. m  Auke (George) de BOER (zie VIII.206).
   5. v  Feikje (Frances) de BOER (zie VIII.209).
   6. m  Cornelis (Cor) de BOER (zie VIII.210).
   7. v  Annie de BOER, geboren op 13-05-1950 te Opende/Grootegast, overleden op 20-05-1950 te Opende/Grootegast, 7 dagen oud.

VII.65    Antje de BOER, geboren op 08-08-1909 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 04-01-1948 te Niehove/Oldehove op 38-jarige leeftijd, dochter van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1935 te Zuidhorn met Klaas Willem BOSMA, 31 jaar oud, geboren op 18-06-1903 te Leegkerk/Hoogkerk, overleden op 21-11-1990 te Noordhorn/Zuidhorn op 87-jarige leeftijd, zoon van Bindert BOSMA en Berendina Jurrina de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bindert Sijbren BOSMA (zie VIII.213).
   2. m  Sijbren Feiko BOSMA (zie VIII.215).
   3. m  Berend Jouke Johannes BOSMA (zie VIII.218).
   4. v  Antje Ina Juriena BOSMA (zie VIII.221).

VII.66    Ikenius Immo (Iko) de BOER, geboren op 28-07-1910 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 04-11-2004 te Zuidhorn op 94-jarige leeftijd, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1936 te Grootegast met Metje de JONG, 25 jaar oud, geboren op 22-04-1911 te Grootegast, overleden op 04-08-1979 te Zuidhorn op 68-jarige leeftijd, dochter van Siebe de JONG en Aaltje KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje (Aly) de BOER (zie VIII.223).
   2. m  Sijbren de BOER (zie VIII.224).
   3.   Bekend.
   4. m  Siebe Barteld (Siebe) de BOER (zie VIII.227).
   5. m  Reinder de BOER (zie VIII.229).

VII.68    Sijtse de BOER, geboren op 15-08-1914 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 09-05-1990 te Grootegast op 75-jarige leeftijd, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1936 te Oldehove met Antje SPRIENSMA, 22 jaar oud (zie VII.82).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Siebren de BOER (zie VIII.231).
   2. m  Reinder de BOER (zie VIII.233).
   3. m  Auke de BOER, geboren op 21-01-1940 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 24-01-1940 te Groningen, 3 dagen oud.
   4. m  Auke de BOER, geboren op 07-07-1942 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 10-07-1942 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, 3 dagen oud.
   5.   NN de BOER, geboren op 07-07-1942 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 07-07-1942 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, 0 dagen oud.
   6. m  Auke de BOER (zie VIII.238).
   7. m  Oebele de BOER, geboren op 04-03-1947 te Groningen, overleden op 15-10-2012 te Dundas/Ontario (Cnd) op 65-jarige leeftijd, begraven op 19-10-2012 te Dundas/Ontario.
Gehuwd te Dundas/Ontario met Feikje (Frances) de BOER (zie VIII.209).

VII.69    Popke de BOER, geboren op 27-08-1915 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 12-01-1991 te Groningen op 75-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1991 te Noordhorn, zoon van Sijbren Aukes de BOER en Feikje SPRIENSMA (zie VI.39).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1940 te Baflo met Catharina de BOER, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1917 te Tinallinge/Baflo, overleden op 04-10-1996 te Zuidhorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1996 te Noordhorn, dochter van Martinus de BOER en Trijntje MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje de BOER (zie VIII.242).
   2. m  Sijbren de BOER (zie VIII.243).
   3. v  Feikje Engelina de BOER, geboren op 13-04-1947 te Zuidhorn, overleden op 29-03-2001 te Lunteren op 53-jarige leeftijd.
   4. m  Martinus de BOER (zie VIII.246).

VII.72    Oebele SPRIENSMA, geboren op 29-12-1903 te Warfstermolen/Kollumerland, overleden op 05-09-1987 te Achtkarspelen op 83-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1929 te Oldehove met Martje HOEKSMA, 20 jaar oud, geboren op 06-11-1908 te Bedum, overleden op 21-11-1979 te Zuidhorn op 71-jarige leeftijd, dochter van Geeuwke Pieters HOEKSMA en Martje OUDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Oebele SPRIENSMA (zie VIII.249).
   2. m  Geeuwke SPRIENSMA (zie VIII.251).
   3. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.254).
   4. v  Martje (Matty) SPRIENSMA (zie VIII.256).
   5. m  Johannes SPRIENSMA (zie VIII.257).
   6. m  Pieter SPRIENSMA, geboren op 10-08-1948 te Saaxumhuizen/Baflo, overleden op 15-06-1950 te Saaxumhuizen/Baflo op 1-jarige leeftijd.
   7. v  Anke SPRIENSMA, geboren op 30-05-1953 te Saaxumhuizen/Baflo, overleden op 07-07-1953 te Groningen, 38 dagen oud.

VII.75    Engelina SPRIENSMA, geboren op 08-09-1906 te Burum/Kollumerland, overleden op 20-06-2000 te Zeist op 93-jarige leeftijd, begraven te Slochteren, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-04-1928 te Oldehove met Menze Jan GROENVELD, 28 jaar oud, geboren op 15-01-1900 te Krangeweer/Stedum, overleden op 14-09-1992 te Slochteren op 92-jarige leeftijd. Emigreerde met nagenoeg het gehele gezin naar Monte Alegre, Brazilië. In 1971 keerden ze terug naar Nederland. Zoon van Menze GROENVELD en Pieterke VINK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Menze GROENVELD (zie VIII.261).
   2. v  Aukje GROENVELD (zie VIII.264).
   3. v  Pieterke (Petra) GROENVELD (zie VIII.266).
   4. v  Anke GROENVELD (zie VIII.268).
   5. v  Anje (Anny) GROENVELD (zie VIII.270).
   6. v  Reinderdina (Diny) GROENVELD (zie VIII.272).
   7. v  Geertje GROENVELD, geboren op 21-05-1939 te Zuidwolde/Bedum, overleden op 13-11-1993 te Kampen op 54-jarige leeftijd.
   8. v  Oebelina (Lineke) GROENVELD (zie VIII.275).
   9. v  Grietje GROENVELD (zie VIII.277).
   10. v  Antje (Akkie) GROENVELD (zie VIII.279).
   11. v  Ebelina (Ella) GROENVELD (zie VIII.281).

VII.76    Johannes SPRIENSMA, geboren op 21-11-1907 te Burum/Kollumerland, overleden op 11-05-1984 te Oldehove op 76-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-05-1939 te Aduard met Hilje ROZEMA, 30 jaar oud, geboren op 07-07-1908 te Aduard, overleden op 14-03-1996 te Warffum op 87-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1996 te Niehove.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder SPRIENSMA, geboren op 26-04-1940 te Niehove/Oldehove, overleden op 14-05-1940 te Niehove/Oldehove, 18 dagen oud.
   2. m  Reinder SPRIENSMA (zie VIII.283).
   3. v  Martje SPRIENSMA (zie VIII.286).
   4. m  Jakob SPRIENSMA (zie VIII.287).
   5. m  Oebele SPRIENSMA (zie VIII.289).
   6. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.292).
   7. v  Cornelia Aaltje (Corrie) SPRIENSMA (zie VIII.294).

VII.79    Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA, geboren op 22-02-1910 te Oldehove, overleden op 04-01-1967 te Wieringermeer op 56-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1935 te Zuidhorn met Eijkolina TILLEMA, 23 jaar oud, geboren op 28-02-1912 te Adorp, overleden op 15-10-2008 te Dronten op 96-jarige leeftijd, begraven op 20-10-2008 te Middenmeer, dochter van Mendelt TILLEMA en Klaassina DIJKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Klaassina (Siny) SPRIENSMA (zie VIII.296).
   2. v  Aukje SPRIENSMA (zie VIII.298).
   3. v  Kunje (Kunny) SPRIENSMA (zie VIII.300).
   4. v  Anke (Ank) SPRIENSMA (zie VIII.302).
   5. m  Reinder Oebele SPRIENSMA (zie VIII.303).
   6. v  Ina Jacoba SPRIENSMA (zie VIII.307).
   7. m  Mendelt (Menno) SPRIENSMA (zie VIII.308).
   8. m  Immo Icenius (Immo) SPRIENSMA (zie VIII.310).

VII.82    Antje SPRIENSMA, geboren op 09-12-1913 te Oldehove, overleden op 12-11-1997 te Grootegast op 83-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1997 te Noordhorn, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1936 te Oldehove met Sijtse de BOER, 21 jaar oud (zie VII.68).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VII.68).
 
VII.83    Sietse SPRIENSMA, geboren op 30-01-1915 te Oldehove, overleden op 05-05-1980 te Oldehove op 65-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.40) en Aukje de VRIES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-06-1940 te Oldehove met Ettje SPRIENSMA, 24 jaar oud (zie VII.49).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.49).
 
VII.85    Iefke SPRIENSMA, geboren op 22-01-1909 te Noorddijk, overleden op 19-10-1996 te De Wilp/Marum op 87-jarige leeftijd, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Beetsterzwaag/Opsterland met Riemer BOUMA, 25 jaar oud, geboren op 29-03-1908 te Nijega/Smallingerland, overleden op 10-05-1961 te Siegerswoude/Opsterland op 53-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BOUMA en Grietje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kornelis (Kor) BOUMA (zie VIII.312).
   2. m  Icenius Immo (Ico) BOUMA (zie VIII.314).
   3. m  Rinze BOUMA (zie VIII.316).
   4. v  Ina Grietje (Ina) BOUMA (zie VIII.319).
   5. m  Willem Johannes (Willem) BOUMA (zie VIII.320).
   6. m  Reinder Oeble (Reinder) BOUMA (zie VIII.323).

VII.87    Engelina SPRIENSMA, geboren op 24-09-1910 te Noorddijk, overleden op 02-02-1998 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Dokkum met Tjomme DIJKMA, 23 jaar oud, geboren op 07-11-1911 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 19-07-1999 te Metslawier/Dongeradeel op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1999 te Niawier/Dongeradeel, zoon van Lourens Tjommes DIJKMA en Aukje Willems SIJTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lourens (Lou) DIJKMA (zie VIII.325).
   2. m  Icenius Immo (Ico) DIJKMA (zie VIII.327).
   3. m  Oebele DIJKMA (zie VIII.329).
   4. v  Aukje DIJKMA (zie VIII.332).

VII.89    Saakje SPRIENSMA, geboren op 07-11-1911 te Noorddijk, overleden op 20-10-2012 te Grand Rapids/Michigan op 100-jarige leeftijd, begraven op 24-10-2012 te Grand Rapids/Michigan, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Beetsterzwaag/Opsterland met Jacob KOENES, 25 jaar oud, geboren op 02-08-1907 te Grootegast, overleden op 11-06-2000 te Grand Rapids/MI USA op 92-jarige leeftijd, zoon van Klaas KOENES en Gezina GRIMMIUS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas Jacob (Clarence) KOENES (zie VIII.333).
   2. v  Ynske (Ina) KOENES (zie VIII.337).
   3. m  Michael Emmerson (Mike) KOENES (zie VIII.338).
   4. m  Arthur Raymond (Art) KOENES (zie VIII.340).

VII.90    Oebele SPRIENSMA, geboren op 03-01-1913 te Haren, overleden op 15-03-2008 te Westerbork op 95-jarige leeftijd, zoon van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1942 te Westerbork met Sijke SPRIENSMA, 24 jaar oud (zie VII.50).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.50).
 
VII.91    Geert SPRIENSMA, geboren op 01-03-1914 te Haren, overleden op 17-02-2004 te Leek op 89-jarige leeftijd, zoon van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1942 te Westerbork met Hillechien (Hillie) HEELING, 27 jaar oud, geboren op 23-11-1914 te Zweeloo, overleden op 31-03-2006 te Opende/Grootegast op 91-jarige leeftijd, begraven op 04-04-2006 te Zevenhuizen (gn), dochter van Albert HEELING en Hilligje OLDENWENING.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA (zie VIII.342).
   2. m  Albert SPRIENSMA (zie VIII.344).
   3. m  Oebele SPRIENSMA (zie VIII.346).

VII.93    Reinder SPRIENSMA, geboren op 08-06-1916 te Groningen, overleden op 30-01-1945 te Oraniënburg (Dld) op 28-jarige leeftijd, zoon van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-03-1940 te Beetsterzwaag/Opsterland met Gazine Petronella (Nel) de WAL, 21 jaar oud, geboren op 17-08-1918 te Smallingerland, overleden op 02-07-2013 te Lelystad op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Icenius Immo SPRIENSMA (zie VIII.348).
   2.   Bekend.
   3. v  Reina Ina SPRIENSMA (zie VIII.352).

VII.95    Doetje SPRIENSMA, geboren op 12-03-1918 te Groningen, overleden op 03-04-2011 te Dokkum op 93-jarige leeftijd, begraven op 07-04-2011 te Hantumhuizen, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-11-1946 te Metslawier/Oostdongeradeel met Reinder PRINS, 26 jaar oud (zie VIII.1295).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ina PRINS (zie VIII.354).
   2. v  Janke PRINS (zie VIII.357).
   3. v  Iefke PRINS (zie VIII.359).
   4. m  Doeke PRINS (zie VIII.360).
   5. m  Icenius Immo (Ico) PRINS (zie VIII.362).

VII.97    Sijbrigje SPRIENSMA, geboren op 24-07-1919 te Groningen, overleden op 20-03-2010 te Grootegast op 90-jarige leeftijd, begraven op 25-03-2010 te Grootegast, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-05-1950 te Marum met Gerhardus (Gerard) BOLT, 27 jaar oud, geboren op 10-02-1923 te Lucaswolde/Marum, overleden op 08-11-2008 te Drachten op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuwke BOLT (zie VIII.364).
   2. m  Icenius Immo (Ico) BOLT (zie VIII.365).
   3. v  Ynske (Ina) BOLT (zie VIII.368).

VII.99    Catharina Elizabeth SPRIENSMA, geboren op 18-05-1921 te Groningen, overleden op 05-09-2003 om 00.10 uur te Beilen op 82-jarige leeftijd, begraven op 09-09-2003 te Westerbork, dochter van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-06-1945 te Westerbork met Roelof SMIT, 24 jaar oud, geboren op 09-03-1921 te Westerbork, overleden op 30-09-2003 om 20.35 uur te Westerbork op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-10-2003 te Westerbork, zoon van Leffert SMIT en Roelofje ZOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Roelofje (Roelie) SMIT (zie VIII.370).
   2. m  Icenius Immo (Ico) SMIT (zie VIII.371).
   3. m  Leffert SMIT (zie VIII.373).
   4. m  Reinder SMIT (zie VIII.375).
   5. v  Ynske SMIT (zie VIII.378).

VII.100    Sietse Jacob SPRIENSMA, geboren op 12-08-1922 te Groningen, overleden op 25-06-2003 te Walker/Michigan op 80-jarige leeftijd, zoon van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1948 te Metslawier/Oostdongeradeel met Hendrika Franchina (Rika) PRINS, 23 jaar oud (zie VIII.1296).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janke (Jean) SPRIENSMA (zie VIII.380).
   2. m  Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA (zie VIII.381).
   3. m  Douglas Ray SPRIENSMA (zie VIII.383).
   4. v  Eileen SPRIENSMA (zie VIII.386).

VII.101    Thomas (Tom) SPRIENSMA, geboren op 12-10-1923 te Grootegast, overleden op 12-05-2009 te Hudsonville/Michigan op 85-jarige leeftijd, zoon van Icenius Immo (Kenus) SPRIENSMA (zie VI.42) en IJnske KROODSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1949 te Niawier/Oostdongeradeel met Jitske (Jessie) FABER, 21 jaar oud, geboren op 19-11-1927 te Niawier/Oostdongeradeel, overleden op 11-03-2012 te Hudsonville/Michigan (USA) op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-03-2012 te Hudsonville/Michigan (USA), dochter van Auke FABER en Dirkje BRAAKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Icenius Immo (Ike) SPRIENSMA (zie VIII.387).
   2. v  Dorothy Nellie SPRIENSMA (zie VIII.390).
   3. m  Audred Timothy SPRIENSMA (zie VIII.391).
   4. v  Eileen Lynn SPRIENSMA (zie VIII.394).
   5. m  Randall Tom (Randy) SPRIENSMA (zie VIII.395).
   6. v  Helen Sue SPRIENSMA (zie VIII.398).

VII.103    Willem SIJTSMA, geboren op 03-06-1909 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 19-03-1988 te Wieringerwerf/Wieringermeer op 78-jarige leeftijd, zoon van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1936 te Adorp met Ietje JENSMA, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1913 te Aduard, overleden op 14-01-2001 te Hoorn op 87-jarige leeftijd, dochter van Wopke JENSMA en Stientje AALFS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sake SIJTSMA (zie VIII.399).
   2. v  Stientje SIJTSMA, geboren op 05-08-1938 te Medemblik, overleden op 27-05-1945 te Hoorn op 6-jarige leeftijd.
   3. m  Wopko (Bob) SIJTSMA (zie VIII.402).
   4. v  Iemkje Engelina (Emmy) SIJTSMA (zie VIII.405).
   5. m  Pieter Duurt (Piet) SIJTSMA (zie VIII.406).
   6. v  Stientje Jacqelina Anda (Stieneke) SIJTSMA (zie VIII.409).

VII.107    Engelina SIJTSMA, geboren op 13-11-1912 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 30-03-1993 te Schouwerzijl/Leens op 80-jarige leeftijd, dochter van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1937 te Zuidhorn met Martinus MEDEMA, 25 jaar oud, geboren op 02-06-1911 te Garsthuizen/Stedum, overleden op 14-06-1991 te Groningen op 80-jarige leeftijd, begraven op 18-06-1991 te Schouwerzijl, zoon van Jan MEDEMA en Aafkelina WIERSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan MEDEMA, geboren te Ulrum.
Gehuwd te Eenrum met H. (Rita) RUMPFF.
   2. m  Sake MEDEMA (zie VIII.412).
   3. v  Iemkje MEDEMA (zie VIII.415).
   4. v  Aafkelina MEDEMA (zie VIII.417).
   5. m  Hindrik MEDEMA, geboren op 05-03-1949 te Oldehove, overleden op 08-03-1949 te Oldehove, 3 dagen oud.

VII.108    Oebele SIJTSMA, geboren op 25-02-1914 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 06-03-1996 te Hamilton/Ontario (Cnd) op 82-jarige leeftijd. Oebele, werd kort na de tweede wereldoorlog gearresteerd op verdenking van het in de brandsteken van zijn boerderij. Hij heeft een half jaar vastgezeten in de van Mesdag kliniek te Groningen. Kort na zijn vrijlating en vlak voor zijn emigratie naar Canada bekende een zoon van één van de arbeiders de brandstichting. Zoon van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd te Zuidhorn met Abeltje Tjitske DOLL, geboren te Oldehove, dochter van Berend DOLL en Martje HELLER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sake (Jack) SIJTSMA (zie VIII.419).
   2. m  Berend Klaas (Bernie) SIJTSMA (zie VIII.421).
   3. m  Willem (William) SIJTSMA (zie VIII.424).
   4. m  Geert Hendrik (Gary) SIJTSMA (zie VIII.426).
   5. m  Pieter Reinder (Peter) SIJTSMA (zie VIII.428).

VII.111    Pieter SIJTSMA, geboren op 23-08-1919 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 21-10-1997 te Kollum/Kollumerland op 78-jarige leeftijd, zoon van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1943 te Bedum met Cornelia Doekelina (Corrie) MEIJER, 19 jaar oud, geboren op 19-10-1923 te Termunterzijl/Termunten, overleden op 12-03-1986 te Kollum/Kollumerland op 62-jarige leeftijd. Zuster van Annetta Geziena MEIJER en nicht van Gezinus Popke GRASHUIS. Dochter van Gerrit MEIJER en Antje KLIMP.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje SIJTSMA, geboren te Kollum/Kollumerland.
   2. m  Sake SIJTSMA, geboren te Kollum/Kollumerland.
   3. v  Iemkje SIJTSMA (zie VIII.433).
   4. v  Jantina Pieterdina SIJTSMA (zie VIII.436).
   5. v  Engelina SIJTSMA (zie VIII.438).

VII.114    Tjalkje SIJTSMA, geboren te Noordhorn/Zuidhorn, dochter van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd te Zuidhorn met Tjaard HOFMAN, 25 jaar oud, geboren op 02-09-1917 te Noordwolde/Bedum, overleden op 03-08-1983 te Thesinge/Ten Boer op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes HOFMAN en Anje GROENVELD.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes HOFMAN (zie VIII.439).
   2. m  Sake Bernhard HOFMAN (zie VIII.441).
   3. m  Anjo Reinder HOFMAN (zie VIII.443).
   4. m  Lambertus Tjaard HOFMAN (zie VIII.445).

VII.115    Reinder SIJTSMA, geboren op 28-01-1923 te Noordhorn/Zuidhorn, overleden op 02-03-1993 te Wageningen op 70-jarige leeftijd, zoon van Sake SIJTSMA en Iemkje SPRIENSMA (zie VI.45).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1948 te Grijpskerk met Wiebrigje (Wieb) LUINSTRA, 25 jaar oud, geboren op 05-06-1923 te Niekerk/Oldekerk, overleden op 30-04-2011 te Emmeloord op 87-jarige leeftijd, dochter van Fokke LUINSTRA en Geertje KOMRIJ.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje Ieuwkje (Ieuwkje) SIJTSMA (zie VIII.448).
   2. v  Iemkje Engeliena (Emmy) SIJTSMA (zie VIII.450).
   3. m  Fokko Pieter (Fokko) SIJTSMA (zie VIII.451).
   4. m  Sake Reinder (Reinder) SIJTSMA (zie VIII.453).

VII.118    Geertruida Maria SPRIENSMA, geboren op 27-03-1915 te Hoogkerk, overleden op 06-04-1987 te Ermelo op 72-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1987 te Ermelo, Varenlaan 25, dochter van Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46) en Dorothea Hendrika STUTVOET.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1942 te Achtkarspelen met Jacob BOS, 26 jaar oud, geboren op 03-06-1915 te Kampen, overleden op 19-10-2014 te Gendringen op 99-jarige leeftijd. In 1946 werd hij bevestigd in Veendam. Daarna stond hij in Daarler-veen (1949) en was hij leger-predikant (1958), verbonden aan Leiden. Na zijn functioneel leeftijdsontslag als legerpredikant werd hij predikant te Nijmegen (1975). Ds. Bos ging in 1981 met emeritaat. Begraven op 25-10-2014 te Gendringen.
Predikant te: Veendam 03-02-1946 tot 23-01-1949
Daarlerveen 23-01-1949 tot 01-05-1981.


Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob (Jaap) BOS.
Gehuwd met Mieke ROES.
   2. m  Thijs Albertus BOS.
   3. v  Thea BOS.
Gehuwd met Jan GERRITS.
   4. m  Sijtze BOS.
Gehuwd met Marga NN.
   5. v  Margriet BOS.
Gehuwd met Paul SNIP.
   6. v  Truus (Trudy) BOS.
Gehuwd met Marten van AKEN.
   7. m  Seakle (Sake) BOS, geboren 1952 te Almelo, overleden op 21-11-1995 te Enschede, begraven op 25-11-1995 te Almelo.
Samenwonend te Wierden met Henny MANESCHIJN.

VII.121    Henderika Catharina SPRIENSMA, geboren op 28-06-1917 te Hoogkerk, overleden op 23-02-1999 te Hoogeveen op 81-jarige leeftijd, dochter van Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46) en Dorothea Hendrika STUTVOET.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1941 te Achtkarspelen met Freerk TUINSTRA, 24 jaar oud, geboren op 15-01-1917 te Akkerwoude/Dantumadeel, overleden op 18-10-2001 te Hoogeveen op 84-jarige leeftijd, zoon van Fokke TUINSTRA en Maaike van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Fokke TUINSTRA (zie VIII.468).
   2. v  Dorothea Henderika (Thea) TUINSTRA (zie VIII.471).

VII.122    Oebele SPRIENSMA, geboren op 25-05-1919 te Hoogkerk, overleden op 19-03-2000 te Buitenpost op 80-jarige leeftijd, begraven op 23-03-2000 te Buitenpost, zoon van Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46) en Dorothea Hendrika STUTVOET.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-06-1946 te Achtkarspelen met Aaltje DIJKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 21-10-1919 te Kollum/Kollumerland, overleden op 04-12-1997 te Burgum op 78-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1997 te Buitenpost (Jeltingalaan), dochter van Jelke DIJKSTRA en Antje KEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sijtse SPRIENSMA (zie VIII.472).
   2. v  Antje (Annie) SPRIENSMA (zie VIII.475).

VII.125    Catharina SPRIENSMA, geboren op 24-08-1920 te Hoogkerk, overleden op 21-04-2008 te Veenwouden op 87-jarige leeftijd, begraven op 25-04-2008 te Kollumerzwaag, dochter van Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46) en Dorothea Hendrika STUTVOET.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1943 te Kollum/Kollumerland met Willem Harke HOEKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 21-01-1921 te Zwagerveen/Kollumerland, overleden op 14-08-2001 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven te Kollumerzwaag, zoon van Harke HOEKSTRA en Stijntje BRAAKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dorothea Hendrika (Dora) HOEKSTRA (zie VIII.477).

VII.129    Jacobus (Kobus) SPRIENSMA, geboren op 11-12-1926 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 19-06-2008 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven op 25-06-2008 te Twijzelerheide, zoon van Sijtze SPRIENSMA (zie VI.46) en Dorothea Hendrika STUTVOET.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-06-1958 te Achtkarspelen met Geeske (Gees) BOSMA, 26 jaar oud, geboren op 24-12-1931 te Twijzelerheide/Achtkarspelen, overleden op 12-01-2014 te Burgum op 82-jarige leeftijd, begraven op 17-01-2014 te Twijzelerheide, dochter van Hendrik BOSMA en Jeltje LOURENS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeltje Pietje (Jelly) SPRIENSMA (zie VIII.479).

VII.132    Hans RISPENS, zoon van Bouwe Hans RISPENS (zie VI.49) en Siedsanne KUIPERS.
Gehuwd te Kollum/Kollumerland met Grietje MIEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bouwe RISPENS (zie VIII.480).

VII.135    Jitse DIJKSTRA, geboren op 25-12-1904 te Lutjegast/Grootegast, overleden op 31-10-1992 te Zuidhorn op 87-jarige leeftijd, zoon van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1934 te Ten Boer met Derktje van der VEEN, 24 jaar oud, geboren op 23-07-1909 te Oudedijk/Beerta, overleden op 18-04-1991 te Zuidhorn op 81-jarige leeftijd, dochter van Harm van der VEEN en Elizabeth SIEBRANDS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elizabeth DIJKSTRA (zie VIII.482).
   2. m  Boke DIJKSTRA (zie VIII.483).
   3. m  Harm DIJKSTRA (zie VIII.485).

VII.139    Hiltje DIJKSTRA, geboren op 11-01-1907 te Lutjegast/Grootegast, overleden ..-12-1999 te Giekerk/Tietjerksteradeel, dochter van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1928 te Oldekerk met Pieter HOEKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 14-06-1905 te Suameer/Tietjerksteradeel, overleden op 22-07-1984 te Ee/Dongeradeel op 79-jarige leeftijd, zoon van Tjeerd Sjoerds HOEKSTRA en Maria Pieters de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd HOEKSTRA (zie VIII.487).
   2. m  Boke HOEKSTRA (zie VIII.489).
   3. m  Sjoerd Pieter HOEKSTRA (zie VIII.491).
   4. m  Jitse HOEKSTRA (zie VIII.493).
   5. v  Maria HOEKSTRA (zie VIII.496).
   6. m  Freerk Arend HOEKSTRA (zie VIII.497).
   7. v  Feikje HOEKSTRA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.

VII.141    Doetje DIJKSTRA, geboren op 02-01-1908 te Lagemeeden/Aduard, overleden op 17-05-1977 te Ten Boer op 69-jarige leeftijd, dochter van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd te Oldekerk met Stoffer van der VEEN, geboren te Nieuw-Beerta/Beerta.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm van der VEEN (zie VIII.500).
   2. v  Feikje van der VEEN (zie VIII.503).
   3. m  Boke van der VEEN (zie VIII.504).
   4. v  Elisabeth van der VEEN, geboren te Thesinge/Ten Boer.
Gehuwd met Geert EDELER.

VII.142    Freerk DIJKSTRA, geboren op 28-04-1909 te Lagemeeden/Aduard, overleden op 07-10-1947 te Groningen op 38-jarige leeftijd, wonende te Adorp, zoon van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-04-1935 te Leek met Wietske de JONG, 25 jaar oud, geboren op 20-11-1909 te Grootegast, overleden op 21-02-1944 te Adorp op 34-jarige leeftijd, dochter van Siebe de JONG en Aaltje KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Boke DIJKSTRA, geboren op 17-11-1936 te Adorp, overleden op 19-02-1937 te Adorp, 94 dagen oud.
   2. v  Aaltje DIJKSTRA (zie VIII.510).
   3. v  Feiktje DIJKSTRA (zie VIII.512).
   4. m  Boke DIJKSTRA (zie VIII.513).
   5. v  Wietske Grietje DIJKSTRA (zie VIII.516).

VII.145    Trijntje DIJKSTRA (Tena), geboren op 11-06-1910 te Lagemeeden/Aduard, overleden op 22-01-1964 te Grand Rapids/Michigan (USA) op 53-jarige leeftijd, dochter van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-09-1941 te Oldekerk met Jacob Henry James HOLLANDER (Jacob Hendrik Johannes), 26 jaar oud, geboren op 05-04-1915 te Oostindië/Leek, overleden op 21-10-1968 te Grand Rapids/Michigan op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Florence Mary Margret HOLLANDER (Feikje Maria Margaretha) (zie VIII.518).
   2. m  Ralph Robert HOLLANDER (Roelof Boke) (zie VIII.519).
   3. m  Boke Christoffel Jitse HOLLANDER, geboren op 05-04-1946 te Leek, overleden op 09-05-1946 te Leek, 34 dagen oud.
   4. v  Maria Margaretha Lutske HOLLANDER, geboren op 06-05-1947 te Leek, overleden op 07-09-1947 te Leek, 124 dagen oud.
   5. v  Mary Margaret HOLLANDER (Maria Margaretha) (zie VIII.524).
   6. m  Robert Christopher HOLLANDER (Boke Christoffel) (zie VIII.525).

VII.146    Fokke (Fred) DIJKSTRA, geboren op 25-03-1912 te Lagemeeden, overleden op 22-10-2001 te Grand Rapids/Michigan op 89-jarige leeftijd, zoon van Boke DIJKSTRA en Feikje SPRIENSMA (zie VI.63).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1937 te Winsum met Jantje (Jenny) VALKEMA, 25 jaar oud, geboren op 15-01-1912, overleden op 14-01-1996 te Grand Rapids/Michigan op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aafke (Evie) DIJKSTRA (Evelyn) (zie VIII.528).
   2. m  Boke (Bobby) DIJKSTRA, geboren op 06-02-1939, overleden op 21-03-1945 op 6-jarige leeftijd.
   3. v  Feikje (Florence Jean) DYKSTRA (zie VIII.531).
   4. m  Albert Jan (John) DYKSTRA (zie VIII.532).
   5. v  Lutske (Lucy) DYKSTRA (zie VIII.535).
   6. v  Martha Christina (Margie) DYKSTRA.
Gehuwd met Dale NYHUIS.
   7. m  Robert Fred (Bob) DYKSTRA (zie VIII.538).
   8. m  James Frank (Jim) DYKSTRA (Jitse) (zie VIII.540).
   9. v  Susan Jean DYKSTRA (zie VIII.543).

VII.148    Kornelis BRANDSMA, geboren op 18-02-1909 te Burum/Kollumerland, overleden op 21-06-1992 te Groningen op 83-jarige leeftijd, zoon van Willem BRANDSMA en Doetje SPRIENSMA (zie VI.65).
Gehuwd te Loppersum met Sara PILON, geboren te Loppersum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem (Wim) BRANDSMA (zie VIII.545).
   2. m  Arend (Arie) BRANDSMA (zie VIII.547).
   3. v  Doetje (Doeky) BRANDSMA (zie VIII.550).
   4. v  Annie Arina (Anneke) BRANDSMA (zie VIII.552).

VII.150    Freerk BRANDSMA, geboren op 14-10-1911 te Burum/Kollumerland, overleden op 08-07-1980 te Groningen op 68-jarige leeftijd, zoon van Willem BRANDSMA en Doetje SPRIENSMA (zie VI.65).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-12-1935 te Haren met Geertruida HARTSEMA, 23 jaar oud, geboren op 04-11-1912 te Groningen, overleden op 11-03-1963 te Groningen op 50-jarige leeftijd, dochter van Pieter HARTSEMA en Geertruida TEMPEL.
Gehuwd (2) te Groningen met Bouchiena VONCK, geboren te Hoogkerk, dochter van Jan VONCK en Barbera GEERTSEMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Willem BRANDSMA (zie VIII.553).
   2. m  Pieter BRANDSMA (zie VIII.555).
   3. m  Cornelis BRANDSMA (zie VIII.557).
   4. m  Jan BRANDSMA (zie VIII.559).
   5. v  Doetje BRANDSMA (zie VIII.562).
   6. v  Trijntje BRANDSMA (zie VIII.564).
   7. v  Geertruida BRANDSMA (zie VIII.566).

VII.154    Trijntje BRANDSMA, geboren op 22-10-1913 te Ten Boer, overleden ..-01-2001 te Harderwijk, dochter van Willem BRANDSMA en Doetje SPRIENSMA (zie VI.65).
Gehuwd te Ten Boer met Jan G.R. van MOURIK, geboren te Ten Boer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje van MOURIK (zie VIII.568).
   2. v  Dirkje van MOURIK.
   3. m  Cornelis van MOURIK.
   4. v  Wieke van MOURIK.

VII.157    Lutske de GROOT, geboren op 06-09-1913 te Lichtaard/Ferwerderadeel, overleden op 19-03-1981 te Dokkum op 67-jarige leeftijd, dochter van Pieter de GROOT en Engelina SPRIENSMA (zie VI.67).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-12-1941 te Dantumadeel met Geert van der BIJ, 31 jaar oud, geboren op 22-09-1910 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 16-09-1985 te Rinsumageest/Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe Geerts van der BIJ en Aukje Foekes BOS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Engelina van der BIJ (zie VIII.573).
   2. v  Aukje van der BIJ (zie VIII.575).
   3. m  Pieter van der BIJ (zie VIII.576).

VII.158    Douwe de GROOT, geboren op 11-07-1916 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 26-08-1990 te Rinsumageest/Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter de GROOT en Engelina SPRIENSMA (zie VI.67).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-01-1946 te Oostdongeradeel met Trijntje POSTMA, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1922 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 22-01-2005 te Veenwouden op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter de GROOT (zie VIII.578).
   2. m  Kornelis de GROOT (zie VIII.580).
   3. m  Freerk de GROOT, geboren te Dantumadeel.
Gehuwd te Dantumadeel met L. de WIT.
   4. m  Eeltje de GROOT, geboren te Dantumadeel.
Gehuwd te Dantumadeel met Tietje HAVINGA.
   5. v  Engelina de GROOT, geboren te Dantumadeel.
Gehuwd te Dantumadeel met Lambert Jan KOOIJ.

VII.160    Freerk de GROOT, geboren op 09-11-1919 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 13-12-1993 te Anjum/Dongeradeel op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter de GROOT en Engelina SPRIENSMA (zie VI.67).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-04-1954 te Oostdongeradeel met Baukje JANSMA, 30 jaar oud, geboren op 15-01-1924 te Oostdongeradeel, overleden op 30-07-2011 te Metslawier op 87-jarige leeftijd, begraven op 04-08-2011 te Anjum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter de GROOT, geboren te Leeuwarden.
   2. v  Grietje de GROOT (zie VIII.590).

VII.163    Blijke de GROOT, geboren op 26-04-1921 te Dantumadeel, overleden op 20-10-1998 te Ermelo op 77-jarige leeftijd, dochter van Pieter de GROOT en Engelina SPRIENSMA (zie VI.67).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-03-1949 met Jan KRUIT, geboren ..-..-1924, overleden op 12-09-2001 te Ermelo.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Engelina KRUIT.
Gehuwd te Amsterdam met Harmannus HORLINGS.
   2. m  Dirk KRUIT.
Gehuwd te Amsterdam met Wilhelmina Haukje ROOTHART.
   3. m  Pieter KRUIT.

VII.165    Lutske GREIJDANUS, geboren op 10-05-1910 te Munnekezijl/Kollumerland, overleden op 29-03-1984 te Zuidhorn op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan IJmte GREIJDANUS en Jakobje SPRIENSMA (zie VI.69).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1934 te Zuidhorn met Metske LANIA, 25 jaar oud, geboren op 21-04-1909 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 18-05-1977 te Groningen op 68-jarige leeftijd, zoon van Pieter LANIA en Grietje DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter LANIA (zie VIII.596).
   2. v  Jakobje LANIA (zie VIII.599).
   3. v  Grietje LANIA, geboren op 29-01-1940 te Zuidhorn, overleden op 28-06-1940 te Groningen, 151 dagen oud.
   4. m  Jan IJmte LANIA (zie VIII.601).
   5. m  Gerrit Hille LANIA (zie VIII.603).

VII.166    Lambertina GREIJDANUS, geboren op 04-08-1911 te Munnekezijl/Kollumerland, overleden op 28-05-2001 te Zuidhorn op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan IJmte GREIJDANUS en Jakobje SPRIENSMA (zie VI.69).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Zuidhorn met Tjerk SPRIENSMA, 22 jaar oud (zie VII.44).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen (zie onder VII.44).
 
VII.170    Gerrit GREIJDANUS, geboren op 28-05-1916 te Hoogkerk, overleden op 02-11-1971 te Zuidlaren op 55-jarige leeftijd, zoon van Willem GREIJDANUS en Rika Gerardina SPRIENSMA (zie VI.71).
Gehuwd te Leek met Jantina van der VEEN, geboren te Leek, dochter van Sieberen van der VEEN en Jitske KATS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem GREIJDANUS (zie VIII.605).
   2. v  Jetske GREIJDANUS (zie VIII.608).
   3. v  Rika Gerardina GREIJDANUS (zie VIII.610).

VII.175    Lambertina GREIJDANUS, geboren te Hoogkerk, dochter van Willem GREIJDANUS en Rika Gerardina SPRIENSMA (zie VI.71).
Gehuwd met Siebolt BUIKEMA, geboren te Uithuizermeeden, zoon van Klaas BUIKEMA en Anje DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas Willem BUIKEMA, geboren te Uithuizermeeden.
   2. v  Annette Rita Geraldine BUIKEMA, geboren te Uithuizermeeden.
   3. v  Rika Gerardina BUIKEMA, geboren te Uithuizermeeden.
   4. v  Tjarda Frouke BUIKEMA, geboren te Uithuizermeeden.

VII.178    Feikje GREIJDANUS, geboren te Hoogkerk, dochter van Willem GREIJDANUS en Rika Gerardina SPRIENSMA (zie VI.71).
Gehuwd te Haren met Garmt Oege MOLENHUIS, 26 jaar oud, geboren op 02-03-1925 te Kloosterburen, overleden op 11-06-2007 te Eelde op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-06-2007 te Hornhuizen, zoon van Jacob MOLENHUIS en Nieskje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rika Gerardina (Rita) MOLENHUIS, geboren te Groningen.
   2. m  Jacob (Jaap) MOLENHUIS (zie VIII.616).
   3. m  Johannes (Johan) MOLENHUIS (zie VIII.618).
   4. m  Willem (Wim) MOLENHUIS, geboren te Eelde.

VII.180    Klaaske (Klaske) SPRIENSMA, geboren op 08-03-1919 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 09-06-1960 te Groningen op 41-jarige leeftijd, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.72) en Zwaantje de HAAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-07-1946 te Achtkarspelen met Albert SEVINGA, 22 jaar oud, geboren op 08-05-1924 te Burum/Kollumerland, overleden op 05-09-2016 te St. Nicolaasga op 92-jarige leeftijd, begraven op 09-09-2016 te Visvliet, zoon van Ieke SEVINGA en Sjoukje DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ieke SEVINGA (zie VIII.621).
   2. m  Reinder SEVINGA (zie VIII.623).
   3. v  Sjoukje SEVINGA (zie VIII.626).
   4. m  Freerk SEVINGA (zie VIII.627).
   5. m  Klaas SEVINGA (zie VIII.629).

VII.182    Lutske SPRIENSMA, geboren op 15-04-1920 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 13-07-2012 te Metslawier op 92-jarige leeftijd, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.72) en Zwaantje de HAAN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 04-06-1959 te Achtkarspelen met Gerrit PLOEGH, 36 jaar oud, geboren op 15-08-1922 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 26-02-2002 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd, zoon van Sipke PLOEGH en Ankje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sipke PLOEGH, geboren te Groningen.

VII.184    Geeske SPRIENSMA, geboren op 18-08-1922 te Achtkarspelen, overleden op 23-08-1999 te Gerkesklooster/Achtkarspelen op 77-jarige leeftijd, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.72) en Zwaantje de HAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1945 te Achtkarspelen met Andries van LOO, 21 jaar oud, geboren op 22-03-1924 te Grootegast, overleden op 16-09-2001 te Gerkesklooster/Achtkarspelen op 77-jarige leeftijd, zoon van Albert van LOO en Trijntje VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Zwaantje van LOO (zie VIII.633).
   2. v  Trijntje (Tineke) van LOO (zie VIII.635).
   3. v  Klaaske (Karin) van LOO (zie VIII.637).
   4. m  Albert van LOO (zie VIII.638).
   5. v  Lutske (Linda) van LOO (zie VIII.641).
   6. v  Martje (Martha) van LOO, geboren te Groningen.
Gehuwd te Bellingwedde, gescheiden ..-..-.... te ? Echtgenoot is Adrianus Hendrik (Adri) DIJKHUIZEN, geboren te Midwolda, zoon van Teye DIJKHUIZEN en Aaltje GOOYAARTS.

VII.186    Feikje SPRIENSMA, geboren op 25-06-1926 te Achtkarspelen, overleden op 04-12-1998 te Stroobos/Achtkarspelen op 72-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1998 te Gerkesklooster, dochter van Reinder SPRIENSMA (zie VI.72) en Zwaantje de HAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-10-1949 te Achtkarspelen met Klaas BROERSMA, 27 jaar oud, geboren op 20-02-1922 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 28-07-1992 te Stroobos/Grootegast op 70-jarige leeftijd. Geridderd in de Orde van Oranje Nassau op 30-04-1980. Zoon van Douwe BROERSMA en Wijtske VELLINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Zwaantje BROERSMA (zie VIII.645).
   2. v  Wietske BROERSMA (zie VIII.647).
   3. m  Douwe BROERSMA (zie VIII.648).
   4. v  Klaske BROERSMA (zie VIII.651).
   5. v  Froukje Trijntje (Froukje) BROERSMA, geboren te Gerkesklooster/Achtkarspelen.

VII.187    Freerk SPRIENSMA, geboren op 22-05-1933 te Gerkesklooster, overleden op 17-01-2006 te Gerkesklooster op 72-jarige leeftijd, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.72) en Zwaantje de HAAN.
Gehuwd te Grootegast, gehuwd voor de kerk te Gerkesklooster-Stroobos met Tetje POSTMUS, geboren te Oostermeer/Tietjerksteradeel, dochter van Klaas POSTMUS en Tjitske ATSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske SPRIENSMA (zie VIII.654).
   2. m  Reinder SPRIENSMA (zie VIII.655).
   3. v  Zwaantje SPRIENSMA (zie VIII.658).
   4. v  Etje (Etty) SPRIENSMA (zie VIII.660).
   5. m  Klaas SPRIENSMA, geboren te Gerkesklooster/Achtkarspelen.

VII.189    Jolle de HAAN, geboren op 16-04-1918 te Achtkarspelen, overleden op 23-11-1985 te Groningen op 67-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd te Zuidhorn, gehuwd voor de kerk te Zuidhorn met Kornelia (Kee) BUIST, geboren te Hoogkerk, dochter van Reinder BUIST en Geertje van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Luitzen de HAAN, geboren op 02-02-1947 te Zuidhorn, overleden op 04-04-1949 te Zuidhorn op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Reinder de HAAN (zie VIII.663).
   3. v  Gareltje (Garry) de HAAN (zie VIII.666).
   4. v  Geertje (Gea) de HAAN (zie VIII.668).
   5. v  Emma de HAAN (zie VIII.670).

VII.191    Freerk de HAAN, geboren op 26-07-1919 te Oldehove, overleden op 23-03-2010 te Marknesse op 90-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-06-1944 te Ten Boer met Geessina BUS, 22 jaar oud, geboren op 16-03-1922 te Thesinge/Ten Boer, overleden op 13-10-2011 te Emmeloord op 89-jarige leeftijd, dochter van Goossen BUS en Henderika JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Henderika (Riek) de HAAN (zie VIII.672).
   2. m  Luitzen (Luuk) de HAAN (zie VIII.673).
   3. m  Goossen (Goos) de HAAN, geboren te Kraggenburg/Noordoostpolder.
   4. v  Garreltje (Garry) de HAAN (zie VIII.677).
   5. v  Aaltje (Aly) de HAAN, geboren te Kraggenburg/Noordoostpolder.
   6. m  Jolle de HAAN (zie VIII.679).
   7. v  Jantina (Janny) de HAAN (zie VIII.682).
   8. v  Klaaske (Klarie) de HAAN (zie VIII.685).
   9. v  Geessina (Sinie) de HAAN (zie VIII.687).
   10. v  Engelina (Lineke) de HAAN (zie VIII.689).

VII.194    Klaaske de HAAN, geboren op 19-07-1920 te Oldehove, overleden op 10-03-2000 te Groningen op 79-jarige leeftijd, dochter van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-11-1942 te Oldekerk, gehuwd voor de kerk op 24-11-1942 te Enumatil met Harm BOSMA, 25 jaar oud, geboren op 21-01-1917 te Oldekerk, overleden op 30-05-1988 te Zuidhorn op 71-jarige leeftijd, zoon van Geeuwke Jacobs BOSMA en Reertdina STEENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Garreltje BOSMA (zie VIII.691).
   2. v  Reertdina (Diny) BOSMA (zie VIII.692).
   3. v  Lutske BOSMA (zie VIII.694).
   4. m  Geeuwke BOSMA, geboren op 23-12-1948 te Oldekerk, overleden op 13-09-1960 te Zuidhorn op 11-jarige leeftijd.
   5. m  Luitzen BOSMA (zie VIII.696).
   6. v  Trijntje BOSMA (zie VIII.699).
   7. v  Engeline BOSMA (zie VIII.701).
   8. m  Evert BOSMA (zie VIII.702).

VII.195    Reinder de HAAN, geboren op 26-10-1921 te Oldehove, overleden op 20-02-1993 te Groningen op 71-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-03-1948 te Leek, gehuwd voor de kerk op 02-03-1948 te Enumatil met Jantiena (Tine) MOES, 24 jaar oud, geboren op 15-09-1923 te Oostwold/Leek, overleden op 12-11-2015 te Grootegast op 92-jarige leeftijd. Voor kwartierstaat van Jantiena MOES zie : "Gens Nostra, jaargang XLIX (1994), juli/augustus nr. 7/8". Dochter van Markus MOES en Saakje TUINSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Saakje de HAAN (zie VIII.705).
   2. v  Garreltje (Garry) de HAAN (zie VIII.707).
   3. m  Markus de HAAN (zie VIII.708).
   4. v  Lucie de HAAN.
   5. v  Jakoba (Coby) de HAAN (zie VIII.712).

VII.198    Lutske de HAAN, geboren op 12-11-1922 te Oldehove, overleden op 12-01-1990 te Groningen op 67-jarige leeftijd, dochter van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1947 te Oldekerk, gehuwd voor de kerk op 13-05-1947 te Enumatil met Jan BETHLEHEM, 29 jaar oud, geboren op 11-03-1918 te Zevenhuizen/Leek, overleden op 21-02-1969 te Groningen op 50-jarige leeftijd, zoon van Pieter BETHLEHEM en Antje LEISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Garreltje BETHLEHEM (zie VIII.714).
   2. m  Pieter BETHLEHEM (zie VIII.715).
   3. v  Antje (Annie) BETHLEHEM (zie VIII.718).
   4. v  Klaaske (Klary) BETHLEHEM (zie VIII.720).
   5. m  Luitzen (Luuk) BETHLEHEM (zie VIII.721).
   6. m  Freerk BETHLEHEM (zie VIII.723).
   7. v  Henny Mettina BETHLEHEM, geboren te Leek.
Gehuwd te Zuidhorn met Tonnis Marie (Tonny) SALOMONS, geboren te Overschild/Slochteren, zoon van Hendrik SALOMONS en Antje Wiertina BRAKEMA.

VII.199    Sjoerd de HAAN, geboren op 01-08-1924 te Oldehove, overleden op 03-08-1999 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1950 te Grijpskerk, gehuwd voor de kerk op 23-05-1950 te Enumatil met Annie (Antje) TOLSMA, 24 jaar oud, geboren op 02-10-1925 te Boornbergum/Smallingerland, overleden op 22-11-2006 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, dochter van Rinze TOLSMA en Fokeltje BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Luitzen (Luuk) de HAAN (zie VIII.727).
   2. m  Rinze de HAAN, geboren te Genum/Ferwerderadeel.
   3. v  Fokeltje (Folly) de HAAN (zie VIII.731).
   4. v  Garreltje (Garrie) de HAAN (zie VIII.733).
   5. v  Jantje (Jannie) de HAAN (zie VIII.735).
   6. m  Sietse (Siets) de HAAN (zie VIII.736).

VII.201    Sietse de HAAN, geboren op 02-02-1926 te Oldehove, overleden op 27-02-2011 te Zuidhorn op 85-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1953 te Zuidhorn, gehuwd voor de kerk op 08-05-1953 te Zuidhorn met Jantje Gerrie BUIST, 23 jaar oud, geboren op 10-07-1929 te Zuidhorn, overleden op 24-06-2008 te Zuidhorn op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem BUIST en Dieuwke AALFS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuwke de HAAN (zie VIII.739).
   2. v  Garreltje (Garry) de HAAN (zie VIII.741).
   3. v  Rinskje (Renny) de HAAN (zie VIII.743).
   4. m  Luitzen (Luuk) de HAAN (zie VIII.744).
   5. m  Willem Gerrit (Wim) de HAAN (zie VIII.746).
   6. v  Klaske de HAAN (zie VIII.749).
   7. m  Jacob de HAAN (zie VIII.750).
   8. m  Sietse Jan de HAAN (zie VIII.752).

VII.204    Engeline de HAAN, geboren te Oldehove, dochter van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd te Zuidhorn, gehuwd voor de kerk te Zuidhorn met Jurrien KUIPER, 24 jaar oud, geboren op 15-10-1929 te Enumatil, overleden op 10-02-2009 te Leek op 79-jarige leeftijd, zoon van Abel KUIPER en Jantje OVERZET.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Garreltje KUIPER (zie VIII.755).
   2. v  Jantje KUIPER (zie VIII.758).
   3. v  Lutske KUIPER (zie VIII.760).
   4. m  Abel KUIPER (zie VIII.761).
   5. v  Emma KUIPER (zie VIII.764).
   6. m  Luitzen KUIPER (zie VIII.765).
   7. m  Allardus KUIPER (zie VIII.767).
   8. v  Grietje KUIPER (zie VIII.770).
   9. m  Sjoerd KUIPER (zie VIII.771).
   10. v  Gretha KUIPER, geboren te Enumatil.
   11. v  Klaaske (Klarie) KUIPER (zie VIII.775).

VII.205    Emma de HAAN, geboren te Oldehove, dochter van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd te Zuidhorn met Jakob GEERTSEMA, 26 jaar oud (zie X.1399).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martje GEERTSEMA (zie VIII.777).
   2. m  Luitzen (Luuk) GEERTSEMA (zie VIII.778).
   3. v  Garreltje (Garrie) GEERTSEMA (zie VIII.781).
   4. v  Geesje GEERTSEMA (zie VIII.783).
   5. v  Hendrika Gerrie (Hennie) GEERTSEMA (zie VIII.785).
   6. m  Hendrik Gerrit (Henk) GEERTSEMA (zie VIII.786).

VII.206    Jacob de HAAN, geboren op 09-05-1933 te Oldehove, overleden op 09-03-1999 te Winsum op 65-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Jolles de HAAN en Garreltje SPRIENSMA (zie VI.75).
Gehuwd te Oldekerk met Elizabeth DIJKSTRA (zie VIII.482).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Luitzen (Luuk) de HAAN (zie IX.1061).
   2. m  Jitse de HAAN (zie IX.1063).
   3. m  Reinder de HAAN, geboren te Winsum. Verstandelijk gehandicapt.
   4. v  Dirkje Elizabeth de HAAN (zie IX.1067).

VII.210    Lutske VISSCHER, geboren op 22-11-1921 te Uithuizen, overleden op 18-05-1972 te Emmeloord/Noordoostpolder op 50-jarige leeftijd, dochter van Albertus (Bertus) VISSCHER en IJmkje SPRIENSMA (zie VI.77).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-10-1946 te Bierum met Jan Jakob WIERSEMA, 29 jaar oud, geboren op 03-05-1917 te Bierum, overleden op 17-03-1986 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd, zoon van Ubbo WIERSEMA en Hilje Jeikelina BERGHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ymkje WIERSEMA, geboren te Hoogeveen.
   2. v  Hilje Heikelina WIERSEMA (zie VIII.790).
   3. m  Paul WIERSEMA (zie VIII.791).

VII.212    Jakoba VISSCHER, geboren te 't Zandt, dochter van Albertus (Bertus) VISSCHER en IJmkje SPRIENSMA (zie VI.77).
Gehuwd te ?? Echtgenoot is Jacob VEERMAN, 35 jaar oud, geboren op 12-06-1908 te ???? Overleden op 10-07-1988 te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd, begraven te Assel. Achtereenvolgens : Arts te Holwierde, Gen dir. te Apeldoorn
Gen. insp. te Leidschendam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antoon Johan Pieter VEERMAN (zie VIII.793).
   2. m  Albertus VEERMAN (zie VIII.795).
   3. m  Jan Pieter VEERMAN (zie VIII.797).
   4. m  Theodoor Jacob VEERMAN (zie VIII.799).

VII.213    Pieter VISSCHER, geboren te 't Zandt, zoon van Albertus (Bertus) VISSCHER en IJmkje SPRIENSMA (zie VI.77).
Gehuwd met Willemina OLDENHUIS, 21 jaar oud, geboren op 12-05-1925, overleden op 07-12-2001 te London/Ontario (Cnd) op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martje VISSCHER (zie VIII.802).
   2. m  Albertus VISSCHER (zie VIII.803).

VII.215    Jacob Reinder (Jac) SPRIENSMA, geboren op 22-08-1930 te Pieterzijl/Grijpskerk, overleden op 05-06-2012 te Grijpskerk op 81-jarige leeftijd, april 2000: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.81) en Lutgerdina SINNINGE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1961 te Warffum met Gerrittina Froukje (Gertie) SMIT, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1937 te Warffum, overleden op 25-02-2004 te Grijpskerk op 67-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jan SMIT en Nijske SCHUTTER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder Jacob (Reint) SPRIENSMA (zie VIII.805).
   2. m  Johannes Jan (Johan) SPRIENSMA (zie VIII.807).

VII.217    Jan SPRIENSMA, geboren te Grijpskerk, zoon van Reinder SPRIENSMA (zie VI.81) en Lutgerdina SINNINGE.
Gehuwd te Wildervank met Jacoba Marchiene (Coba) SCHURINGA, geboren te Wildervank, dochter van Jacob SCHURINGA en Jantje HOVING.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janette Jaquelien SPRIENSMA (zie VIII.810).
   2. v  Dineke Reina SPRIENSMA (zie VIII.812).

VII.220    Fetje SPRIENSMA, geboren op 22-04-1923 te Kollumerland, overleden op 11-10-2003 te Harkstede op 80-jarige leeftijd, dochter van Ete SPRIENSMA (zie VI.83) en Sjoukje van der ZWAAG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1951 te Kollumerland met Tabe van der LAAN, 23 jaar oud, geboren op 14-03-1928 te Warfstermolen/Kollumerland, overleden op 31-05-2002 te Harkstede op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan van der LAAN en Tjerkje MEINDERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sjoukje van der LAAN (zie VIII.814).
   2. m  Jan van der LAAN (zie VIII.815).
   3. m  Ete Jacob van der LAAN (zie VIII.817).

VII.223    Rode VELTMAN, geboren op 10-03-1922 te Nijega/Smallingerland, overleden op 19-05-2005 te Burum/Kollumerland op 83-jarige leeftijd, zoon van Warner VELTMAN en Hinke SPRIENSMA (zie VI.86).
Gehuwd te Oostdongeradeel met Anneke CUPERUS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Warner VELTMAN (zie VIII.819).
   2. v  Sijtske VELTMAN.
   3. v  Henny VELTMAN (zie VIII.823).
   4. v  Elly VELTMAN (zie VIII.825).
   5. m  Eelke VELTMAN.

VII.225    Jacob VELTMAN, geboren te Nijega/Smallingerland, zoon van Warner VELTMAN en Hinke SPRIENSMA (zie VI.86).
Gehuwd te Achtkarspelen met F.J. van der ZWAAG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Warner VELTMAN, geboren 1970 te Burum, overleden op 06-12-1999 te Burum, begraven op 11-12-1999 te Jeltingalaan, Buitenpost.

VII.229    Fokje VELTMAN, geboren te Nijega/Smallingerland, dochter van Warner VELTMAN en Hinke SPRIENSMA (zie VI.86).
Gehuwd te Kollumerland met L. van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hinke van DIJK.
   2. v  Anneke van DIJK.
   3. m  Klaas van DIJK.
   4. v  Tjitske van DIJK.

VII.238    Folkert HACQUEBORD, geboren te Dokkum, zoon van Louwrens HACQUEBORD en Geertje SPRIENSMA (zie VI.101).
Gehuwd te Dokkum met Hiltje (Hilly) VENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 28-05-1923 te Damwoude, overleden op 17-02-2006 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 21-02-2006 te Sijbrandahuis.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Louwrens Tjeerd HACQUEBORD.
Gehuwd met Korrie FORMER.

VII.244    Rienk HACQUEBORD, geboren op 22-07-1924 te Dokkum, overleden op 14-02-1957 te Heerenveen op 32-jarige leeftijd, zoon van Louwrens HACQUEBORD en Geertje SPRIENSMA (zie VI.101).
Gehuwd te Dokkum met Catharina Margaretha GEERDS, geboren te Ferwerderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Louwrens HACQUEBORD, geboren te Dokkum.
   2. v  Catharina Margaretha HACQUEBORD, geboren te Dokkum.

VII.253    Tjerk SPRIENSMA, geboren op 19-02-1924 te Aalsum/Oostdongeradeel, overleden op 18-03-2011 te Amersfoort op 87-jarige leeftijd, zoon van Rienk SPRIENSMA (zie VI.102) en Trijntje HOLWERDA.
Gehuwd te Heerenveen met Sybrigje Alie (Siel) van der MEULEN, geboren te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martha Nienke SPRIENSMA (zie VIII.837).
   2. v  Yvonne Louise SPRIENSMA, geboren te Amersfoort.
   3. m  Rienk Tjerk SPRIENSMA, geboren te Amersfoort.

VII.255    Tjerk SPRIENSMA, geboren te Amsterdam, zoon van Willem SPRIENSMA (zie VI.105) en Sophia Maria de JONG.
Gehuwd te Leeuwarden met Geesje Anna HEIDSTRA, 27 jaar oud, geboren op 06-11-1934 te Hardegarijp/Leeuwarden, overleden op 05-10-2010 te Menaldum op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-10-2010 te Goutum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sophia Johanna SPRIENSMA (zie VIII.841).
   2. m  Willem Jan SPRIENSMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met Gabriëlla D'AMICO.
   3. v  Janice SPRIENSMA (zie VIII.845).
   4. v  Albertha SPRIENSMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd te Haarlem met Jan Willem van den BOS, geboren te Leeuwarden, zoon van Marinus Jan van den BOS en Clara Josephine WAITZ.

VII.258    Lammigje Sybrigje (Zus) SPRIENSMA, geboren op 17-09-1933 te Leeuwarden, overleden op 20-04-2006 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-04-2006 te Goutum, dochter van Willem SPRIENSMA (zie VI.105) en Sophia Maria de JONG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-12-1963 te Leeuwarden met Simon VENNEMA, 33 jaar oud, geboren op 05-07-1930 te Leeuwarden, overleden < 2006.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wytze VENNEMA (zie VIII.848).
   2. m  Willem (Wim) VENNEMA (zie VIII.850).

VII.268    Hendrikus VELINK, geboren op 20-06-1887 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 03-09-1970 op 83-jarige leeftijd, begraven te Hantum, zoon van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-09-1913 te Oostdongeradeel met Ytje STEENSMA, 23 jaar oud, geboren op 08-06-1890 te Dokkum, overleden op 08-01-1980 te Ternaard op 89-jarige leeftijd, begraven te Hantum, dochter van Aldert STEENSMA en Beitske JAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas Bote VELINK (zie VIII.852).
   2. v  Beitske VELINK (zie VIII.854).
   3. v  Adriaantje VELINK, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is J. BOONSTRA, geboren . te ??
   4. m  Aldert VELINK (zie VIII.857).
   5. m  Jan VELINK, geboren op 13-02-1923 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 11-12-2013 te Beetsterzwaag op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-12-2013 te Goutum.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is A.P. (Anny) de WITH, geboren . te ??
   6. v  Nieske VELINK (zie VIII.860).
   7. v  Jeltje VELINK, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
Gehuwd met W. VISSER.
   8. v  Johanna VELINK, geboren op 02-03-1930 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 03-02-2005 te Zwijndrecht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met B. de WITH.
   9. m  Sybe (Syb) VELINK, geboren op 25-05-1933 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 19-03-2003 te Nieuwegein op 69-jarige leeftijd.

VII.271    Antje VELINK, geboren op 20-04-1889 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 26-06-1974 te Westdongeradeel op 85-jarige leeftijd, begraven te Hantum, dochter van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1914 te Westdongeradeel met Jacob HIEMSTRA, 27 jaar oud, geboren op 26-02-1887 te Menaldumadeel, overleden op 27-07-1962 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, begraven te Hantum, zoon van Wigle HIEMSTRA en Rinske de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wigle HIEMSTRA.
Gehuwd met E. HIEMSTRA.

VII.273    Catharina VELINK, geboren op 22-04-1892 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 19-11-1986 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd, dochter van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-09-1920 te Westdongeradeel met Gerhardus SCHENKEL, 26 jaar oud, geboren op 25-03-1894 te Oosteinde/Ruinerwold, overleden op 16-02-1972 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, zoon van Lucas SCHENKEL en Annigje TUIN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lucas SCHENKEL, geboren 1922, overleden op 14-07-1924 te Leeuwarden.
   2. v  Luci Catharina SCHENKEL (zie VIII.870).

VII.276    Sybe VELINK, geboren op 12-01-1899 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 06-05-1967 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-05-1967 te Groningen, zoon van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd . te ?? Echtgenote is A. SCHAAFSMA, geboren circa 1909, overleden op 10-07-1990 te Leeuwarden, dochter van Murk SCHAAFSMA en Grietje BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje VELINK.
   2. m  Klaas Bote VELINK (zie VIII.872).
   3. m  Murk B. VELINK.

VII.279    Romkje VELINK, geboren op 31-05-1901 te Westdongeradeel, overleden op 12-07-1997 te Leeuwarden op 96-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1997 te Hantum, dochter van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-11-1931 te Leeuwarden met Douwe de BILDT, 41 jaar oud, geboren op 02-05-1890 te Het Bildt, overleden op 21-12-1973 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, begraven te Huizum, zoon van Sipke de BILDT en Trijntje HILDAMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas Bote de BILDT, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
   2. m  Douwe de BILDT (zie VIII.876).
   3. v  Els de BILDT.
   4. m  Willo de BILDT (zie VIII.879).

VII.280    Pier VELINK, geboren op 31-07-1903 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 10-06-1972 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, zoon van Klaas Bote VELINK en Adriaantje Jans de GRAAF (zie VI.112).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-06-1932 te Leeuwarden met Uilkjen HOOIRING, geboren circa 1907, overleden op 02-10-1999 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijs J. VELINK (zie VIII.881).

VII.282    Jan Willem de GRAAF, geboren op 21-08-1896 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 14-08-1956 te Westdongeradeel op 59-jarige leeftijd, begraven te Wierum, zoon van Hijlke Jans de GRAAF (zie VI.116) en Ynske Willems BRUNIA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-08-1920 te Westdongeradeel met Harmke Gerbens de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 01-10-1895 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 10-08-1977 te Veenwouden op 81-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1977 te Wierum, dochter van Gerben Folkerts de VRIES en Eelkje Jans JONGELING.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hylke de GRAAF, geboren te Wierum/Westdongeradeel.
   2. m  Klaaske de GRAAF, geboren te Wierum/Westdongeradeel.
   3. m  Gerben (Germ) de GRAAF, geboren op 06-02-1931 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 11-11-2012 te Hallum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd te ?? Echtgenote is Tjits IDSINGA, geboren ? te ?
   4. v  Ynske de GRAAF, geboren te Wierum/Westdongeradeel.
Gehuwd met Dirk VISSER.

VII.287    Adriaantje Hylkes de GRAAF, geboren op 29-01-1902 te Westdongeradeel, overleden op 11-12-1962 te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1962 te Lekkum, dochter van Hijlke Jans de GRAAF (zie VI.116) en Ynske Willems BRUNIA.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Gerrit Pieters de HAAN, geboren op 28-09-1903, overleden op 07-12-1954 te Appelscha op 51-jarige leeftijd. Beatrixoord.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ynske Gerrits (Ineke) de HAAN (zie VIII.890).
   2. m  Pieter Gerrit de HAAN.

VII.291    Aukje de GRAAF, geboren op 18-07-1910 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 07-12-2002 te Groningen op 92-jarige leeftijd. Korps: Friesland, plaats: Fryslan 7-12-2002
Politieberichten van 06/12 (13.00 uur) t/m 07/12 (13.00uur)

Dokkum: woningbrand
Zaterdagochtend brak rond 03.15 uur brand uit in een woning aan de Woudweg waarbij de bewoonster, een 92- jarige inwoonster van Dokkum gewond werd overgebracht naar het Martiniziekenhuis te Groningen. Het slachtoffer overleed zaterdagochtend ten gevolge van haar verwondingen. De brandweer rukte uit met groot materieel. Het slachtoffer was reeds uit de woning toen de hulpdiensten arriveerden. De woning brandde finaal uit en de naastgelegen woonpanden liepen brandschade op. De oorzaak van de brand is onbekend. De technische recherche stelt een onderzoek ...

Dochter van Hijlke Jans de GRAAF (zie VI.116) en Ynske Willems BRUNIA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-09-1932 te ?? Echtgenoot is Johannes VISSER, 30 jaar oud, geboren op 28-01-1902 te ?? Overleden op 27-02-1964 te Dokkum op 62-jarige leeftijd, zoon van Harmanus Wibertus VISSER en Johanna BECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermanus Hijlke VISSER, geboren op 28-06-1933 te Dokkum, overleden op 11-10-1959 te Haarlem op 26-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. m  Hijlke Wallerius VISSER, geboren op 24-05-1936 te Dokkum, overleden 1978 te ??
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Wijtske VEENSTRA.
   3. v  Johanna Ynske VISSER (zie VIII.896).
   4. m  Jan VISSER (zie VIII.897).

VII.293    Catharina de GRAAF, geboren op 18-07-1910 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 28-07-1990 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, begraven te Dokkum, dochter van Hijlke Jans de GRAAF (zie VI.116) en Ynske Willems BRUNIA.
Gehuwd te Dokkum met Johannes de JAGER, geboren te Raard/Westdongeradeel, zoon van Lammert Dirks de JAGER en Wytske Johannes' TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ynske (Ineke) de JAGER (zie VIII.900).
   2. m  Lammert de JAGER, geboren . te ?
   3. m  Hylke de JAGER, geboren . te ?
   4. m  Dick de JAGER, geboren . te ?
   5. m  Jelte de JAGER, geboren . te ?
   6. v  Wiesje de JAGER, geboren . te ?

VII.296    Aafke POORTINGA, geboren op 05-03-1880 te Kollum/Kollumerland, overleden op 25-10-1970 te Groningen op 90-jarige leeftijd, begraven te Aduard, dochter van Jacob POORTINGA (zie VI.123) en Aaltje JAARSMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-03-1906 te Kollumerland met Hessel JENSMA, 35 jaar oud, geboren op 02-06-1870 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 12-08-1948 te Feerwerd/Ezinge op 78-jarige leeftijd, woonde te Aduard, zoon van Jan Hessels JENSMA en Sytske Douwes BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijtske JENSMA, geboren te Feerwerd/Ezinge.
Gehuwd te Ezinge met Pieter BINKSMA, geboren te Lutjegast, zoon van Pieter BINKSMA en Akke TILMA.
   2. m  Jan JENSMA (zie VIII.908).

VII.298    Tjitske POORTINGA, geboren op 21-04-1882 te Kollum/Kollumerland, overleden op 01-12-1970 te Grijpskerk op 88-jarige leeftijd, begraven te Visvliet, dochter van Jacob POORTINGA (zie VI.123) en Aaltje JAARSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1906 te Oostdongeradeel met Kornelis KLOOSTERMAN, 23 jaar oud, geboren op 26-07-1882 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 13-09-1961 te Grijpskerk? op 79-jarige leeftijd, begraven te Visvliet, zoon van Willem Rinzes KLOOSTERMAN en Antje Theunis' RINSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje KLOOSTERMAN, geboren op 09-09-1907 om 14:00 uur te De Waarden/Grijpskerk, overleden op 28-01-1994 te Grijpskerk op 86-jarige leeftijd, begraven te Visvliet.
Gehuwd te Grijpskerk met Hendrik van GOOR, geboren te Boxum/Menaldumadeel, zoon van Niklaas IJpe van GOOR en Catharina ALKEMA.

VII.299    Ybe POORTINGA, geboren op 25-08-1883 te Kollumerland, overleden op 22-10-1968 te Groningen op 85-jarige leeftijd, begraven te Grijpskerk, zoon van Jacob POORTINGA (zie VI.123) en Aaltje JAARSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1908 te Westdongeradeel met Antje (Anna) BERGMANS, 23 jaar oud, geboren op 19-03-1885 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 10-04-1961 te Groningen? op 76-jarige leeftijd, dochter van Gerlof Bouwes BERGMANS en Dieuke Jans JAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuke POORTINGA, geboren te Waarden/Grijpskerk.
   2. m  Jacob POORTINGA, geboren ..-04-1911 te Waarden/Grijpskerk, overleden op 14-05-1911 te Waarden/Grijpskerk.

VII.306    Auke POORTINGA, geboren op 01-07-1891 te Kollumerland, overleden op 04-12-1967 te Groningen op 76-jarige leeftijd, begraven te Kollum/Kollumerland, zoon van Jacob POORTINGA (zie VI.123) en Aaltje JAARSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Westdongeradeel met Gepke BERGMANS, 22 jaar oud, geboren op 21-04-1893 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 26-06-1950 te Kollum/Kollumerland op 57-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1950 te Kollum/Kollumerland, dochter van Gerlof Bouwes BERGMANS en Dieuke Jans JAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuke POORTINGA.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is L. BOSCH.
   2. m  Jacob Y. POORTINGA.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is A. BAKKER.
   3. v  Aaltje POORTINGA.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is R.J. SICCAMA.

VII.309    Antje POORTINGA, geboren op 24-08-1893 te Kollum/Kollumerland, dochter van Jacob POORTINGA (zie VI.123) en Aaltje JAARSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1914 te Kollumerland met Jacob BOTMA, 25 jaar oud, geboren op 13-12-1888 te Holwerd/Westdongeradeel, overleden op 22-08-1974 te Bergum/Tietjerksteradeel op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-08-1974 te Goutum, zoon van Sybe Jacobs BOTMA en Yttje Jacobs TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sybe BOTMA, geboren . te ??
Gehuwd . te ?? Echtgenote is L.H. KEUNING.
   2. m  Jacob BOTMA.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is K. de BOER.

VII.311    Rixtje BONGA, geboren op 14-10-1890 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 13-12-1975 te Ternaard/Westdongeradeel op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-12-1975 te Ternaard/Westdongeradeel, dochter van Iebe BONGA (zie VI.130) en Gepke Jans JAARSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-04-1918 te Westdongeraddel met Herman Remmo BRAAK, 27 jaar oud, geboren op 16-10-1890 te Menaldum/Menaldumadeel, overleden op 10-05-1968 te Ternaard/Westdongeradeel op 77-jarige leeftijd, begraven te Ternaard/Westdongeradeel, zoon van Jan Herman BRAAK en Jacoba BONNEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gepke BRAAK (zie VIII.924).
   2. v  Jacoba Wijke (Coby) BRAAK, geboren te Ternaard/Westdongeradeel.
Gehuwd te ?? Echtgenoot is H.J. STOL.

VII.354    Cornelius D. GAASTERLAND, geboren te Minnesota (USA), zoon van Dirk (Dick) GAASTERLAND (zie VI.160) en Minnie R. NN.
Gehuwd . te Minnesota (USA) met Florence Selma NN, geboren op 16-01-1905 te Minnesota (USA), overleden op 26-02-1981 te Kandiyohi County/Minnesota (USA) op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnold L. GAASTERLAND, geboren te Chippewa Woods/Minnesota (USA).

VII.360    Clarence L. GAASTERLAND, geboren op 22-05-1909 te Litohfield/Minnesota (USA), overleden op 23-11-1988 te Montgomery/Maryland (USA) op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan GAASTERLAND (zie VI.165) en Geraldine NN.
Gehuwd . te ? Echtgenote is Marrion WELLS, geboren te Washington D.C.
Uit dit huwelijk:
   1. m  William Jon MAASTERLAND, geboren op 09-05-1935 te Newport/Rhode Island (USA), overleden op 18-08-1935 te Portsmouth/New Hampshire (USA), 101 dagen oud.

VII.366    Trijntje (Nynke) van KUIKEN, geboren op 02-03-1895 te Westdongeradeel, overleden op 03-02-1979 te St. Nicolaasga op 83-jarige leeftijd, dochter van Harmen van KUIKEN en Adriaantje Jacobs de GRAAF (zie VI.169).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1921 te Westdongeradeel met Klaas JANSMA, 28 jaar oud, geboren op 24-07-1892 te Baarderadeel, overleden op 20-10-1989 te St. Nicolaasga op 97-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1989 te St. Nicolaasga, zoon van Meine Klazes JANSMA en Getje Pieters DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Meine JANSMA, geboren op 03-10-1922, overleden op 01-10-1930 op 7-jarige leeftijd, begraven te St. Nicolaasga.
   2. v  Adriaantje JANSMA (zie VIII.931).
   3. v  Getje JANSMA (zie VIII.933).

VII.369    Jacob van KUIKEN, geboren op 20-12-1897 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 16-10-1972 te Ternaard op 74-jarige leeftijd, zoon van Harmen van KUIKEN en Adriaantje Jacobs de GRAAF (zie VI.169).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1923 te ? Echtgenote is Janke MOLLEMA, 20 jaar oud, geboren op 06-05-1903 te St. Annaparochie, overleden op 09-10-1977 op 74-jarige leeftijd, begraven te Nes/Westdongeradeel, dochter van Balling MOLLEMA en Joukje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje van KUIKEN (zie VIII.935).
   2. m  Balling van KUIKEN (zie VIII.936).
   3. v  Joukje van KUIKEN (zie VIII.939).

VII.375    Feije de GRAAF, geboren op 19-12-1909 te Aalzum, overleden op 20-10-1984 te Grouw op 74-jarige leeftijd, zoon van Sjouke de GRAAF (zie VI.170) en Wikje Reitzes BIERMA.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-10-1934 te Dantumadeel met Johanna Marquerite KROL, 23 jaar oud, geboren op 03-07-1911 te Akkerwoude, overleden op 09-03-1953 te Sneek op 41-jarige leeftijd, dochter van Pieter KROL en Johanna Elisabeth WIERSMA.
Gehuwd (2) te Sneek met Antje VENEMA, geboren te Warga, dochter van Jan Yges VENEMA en Mietje Sytzes KOONSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Sjouke de GRAAF, geboren op 03-08-1935 te Dokkum, overleden op 12-06-2009 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1960 te Dokkum met Hendrikje (Hennie) de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 31-10-1937 te Dokkum, overleden op 15-11-2005 op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendriks de VRIES en Teetje APOL.
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Annemietje de GRAAF, geboren te Sneek.
Gehuwd te Grouw met Jan van HIJUM, zoon van Folkert van HIJUM en Anna NN.
   3. m  Jacob Reitze de GRAAF, geboren te Sneek.
Gehuwd met Gerda van SETTEN.

VII.379    Froukje de GRAAF, geboren op 13-03-1899 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 02-05-1998 te Ternaard op 99-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-05-1998 te Goutum, dochter van Pier Jacobs de GRAAF (zie VI.174) en Aafke Lammerts JAARSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1921 te Westdongeradeel met Arjen HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 03-04-1898 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 02-12-1976 te Ternaard/Westdongeradeel op 78-jarige leeftijd, zoon van Roelof Arlardus HOEKSTRA en Tjitske Annes SIPMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roelof (Roel) HOEKSTRA (zie VIII.946).
   2. v  Aafke HOEKSTRA, geboren te Driesum.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is R. RIENSTRA.
   3. v  Tjitske HOEKSTRA, geboren te Ternaard/Westdongeradeel.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is P. SINNEMA.

VII.383    Trijntje de GRAAF, geboren te Nes/Westdongeradeel, dochter van Pier Jacobs de GRAAF (zie VI.174) en Aafke Lammerts JAARSMA.
Gehuwd te ? Echtgenoot is Lammert KALSBEEK, geboren op 20-09-1897 te Wirdum, zoon van Sijmen KALSBEEK en Reintje KAASTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sijmen Reinder KALSBEEK, geboren te Wirdum.
   2. v  Aafke KALSBEEK, geboren te Wirdum.
   3. m  Pier KALSBEEK, geboren te Wirdum.

VII.386    Sjouke de GRAAF, geboren te Nes/Westdongeradeel, zoon van Pier Jacobs de GRAAF (zie VI.174) en Aafke Lammerts JAARSMA.
Gehuwd te Dokkum? Echtgenote is Trijntje (Nienke) NIJHUIS, geboren te Dokkum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier de GRAAF, geboren te Leeuwarden.
   2. v  Henderika de GRAAF, geboren te Leeuwarden.

VII.392    Jantje STEENSMA, geboren op 15-11-1898 te Oosternijkerk/Oostdongeradeel, dochter van Klaas STEENSMA (zie VI.199) en Renske de GRAAF (zie VI.177).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1923 te ? Echtgenoot is Jan RIENKS, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1898 te Oostdongeradeel, overleden op 10-12-1973 te Drachten op 75-jarige leeftijd, zoon van Rienk Johannes RIENKS en Antje (Anna) KENNEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rinske RIENKS (zie VIII.957).
   2. v  Anna RIENKS (zie VIII.959).
   3. v  Rina RIENKS (zie VIII.961).

VII.393    Jan STEENSMA, geboren op 01-07-1900 te Oosternijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 06-06-1974 te Birdaard op 73-jarige leeftijd, omgekomen t.g.v. een ernstig ongeluk, gecremeerd op 10-06-1975 te Goutum, zoon van Klaas STEENSMA (zie VI.199) en Renske de GRAAF (zie VI.177).
Gehuwd circa 1924 te Ferwerderadeel? Echtgenote is Janke de GROOT, geboren op 03-12-1898 te Holwerd, overleden op 09-12-1989 te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-12-1989 te Goutum, dochter van Hessel Annes de GROOT en Sjoukje Pieters BOELSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sjoukje STEENSMA (zie VIII.963).
   2. m  Klaas STEENSMA (zie VIII.965).

VII.399    Trijntje (Nienke) STEENSMA, geboren op 24-02-1905 te Wetzens/Oostdongeradeel, overleden op 22-02-1986 te Paesens op 80-jarige leeftijd, begraven te Wierum, dochter van Pier STEENSMA (zie VI.200) en Tjitske de GRAAF (zie VI.178).
Gehuwd met Lieuwe Hiddes SMIDT, geboren op 30-04-1909, overleden op 16-07-1975 op 66-jarige leeftijd, begraven te Wierum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jenny SMIDT.
   2. v  R. SMIDT.
Gehuwd met P. VISSER.
   3. m  P.J. SMIDT.
Gehuwd met R. WERKHOVEN.
   4. v  T. SMIDT.
Gehuwd met D. VISSER.
   5. v  T. SMIDT.
Gehuwd met P. van 't SLOOTEN.
   6. m  H. SMIDT.
Gehuwd met G. PROCEE.
   7. v  A. SMIDT.
Gehuwd met S. TERPSTRA.

VII.403    Adrianus/Evert GANZINGA, geboren op 29-01-1887 te Oostdongeradeel, overleden op 03-06-1972 te Dronrijp op 85-jarige leeftijd, erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 maart 1887; acte gerectificeerd d.d. 12 april 1887, waarbij voornaam wordt veranderd in "Evert", zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1910 te Westdongeradeel met Anna Alida BERGSMA, 23 jaar oud, geboren op 20-11-1887 te Bergum, overleden op 18-05-1972 te Dronrijp op 84-jarige leeftijd, dochter van Simon BERGSMA en Wilhelmina Marchina van VREENINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina (Mine) GANZINGA (zie VIII.981).
   2. m  Dirk GANZINGA (zie VIII.982).

VII.405    Auke GANZINGA, geboren op 15-05-1888 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 10-05-1973 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1973 te Raerd/Boarnsterhim, zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1913 te Rauwerderhem met Trijntje (Anske) de JONG, 23 jaar oud, geboren op 27-11-1889 te Rauwerd/Rauwerderhem, overleden op 13-12-1956 te ?? op 67-jarige leeftijd, begraven te Raerd/Boarnsterhim, dochter van Anske Hanzes de JONG en Aafke Ydes HEMMINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aafke GANZINGA (zie VIII.985).
   2. m  NN GANZINGA.
Gehuwd met K.E. KOOISTRA.

VII.408    Freerkje GANZINGA, geboren op 22-12-1889 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 12-01-1971 te Witmarsum/Wonseradeel op 81-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum/Wonseradeel, dochter van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1917 te Westdongeradeel met Bertus WALSMA, 28 jaar oud, geboren op 09-03-1889 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 10-12-1979 te Bolsward op 90-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum/Wonseradeel, zoon van Auke Metskes WALSMA en Janke Johannes KNIJFF.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Auke WALSMA, geboren op 03-04-1918 te Nes/Westdongeradeel, overleden op 16-07-2004 te Bolsward op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jantje DIJKSTRA, geboren op 23-07-1919 te Witmarsum/Wonseradeel, overleden op 01-04-2004 te Bolsward op 84-jarige leeftijd.
   2. m  Jan WALSMA (zie VIII.990).
   3. m  Dirk WALSMA.
Gehuwd met A. de BOER.
   4. v  Adriaantje WALSMA.
Gehuwd met E.K. SIKKEMA.
   5. v  J. WALSMA.
Gehuwd met G. de VRIES.
   6. v  M. WALSMA.
Gehuwd met I. BIERMA.

VII.409    Fedde GANZINGA, geboren op 27-09-1891 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 03-05-1985 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-07-1920 te Het Bildt met Taetske KUIKEN, 19 jaar oud, geboren op 26-11-1900 te Minnertsga/Barradeel, overleden op 10-04-1965 te ?? op 64-jarige leeftijd, dochter van Dirk KUIKEN en Trijntje KUIKEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk GANZINGA (zie VIII.999).
   2. v  T. GANZINGA.
Gehuwd met R. PASMA.
   3. m  E. GANZINGA.
Gehuwd met B. GOEMAN.

VII.411    Jouko GANZINGA, geboren op 02-01-1894 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 20-06-1976 te St. Annaparochie op 82-jarige leeftijd, zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Het Bildt met Tjaltje KUIKEN, 21 jaar oud, geboren op 12-01-1898 te ST. Jacobiparochie/Het Bildt, overleden op 31-10-1981 te St. Annaparochie op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan KUIKEN en Hendrikje JAGER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan GANZINGA (zie VIII.1005).
   2. v  Adriaantje GANZINGA (zie VIII.1008).

VII.414    Maaike GANZINGA, geboren op 02-06-1896 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 20-03-1965 te ?? op 68-jarige leeftijd, begraven te Wartena, dochter van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1920 te Tietjerksteradeel met Jacob KOOISTRA, 22 jaar oud, geboren op 23-04-1898 te Almenum/Barradeel, overleden op 20-07-1976 te ?? op 78-jarige leeftijd, begraven te Wartena, zoon van Jelle KOOISTRA en Antje HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle KOOISTRA (zie VIII.1009).
   2. m  Dirk KOOISTRA (zie VIII.1011).

VII.415    Gerke GANZINGA, geboren op 24-02-1899 te Westdongeradeel, overleden op 21-08-1968 te Wierum/Westdongeradeel op 69-jarige leeftijd, begraven te Wierum, zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Hiltje de VRIES, geboren op 13-04-1898 te ?? Overleden op 03-04-1986 te ?? op 87-jarige leeftijd, begraven te Wierum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eke GANZINGA (zie VIII.1013).
   2. v  A. GANZINGA (zie VIII.1015).
   3. v  K. GANZINGA (zie VIII.1017).

VII.417    Pier GANZINGA, geboren op 01-09-1901 te Westdongeradeel, overleden op 02-12-1993 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, zoon van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd met Henderika Cecilia Pauline PRINS, geboren 1907, overleden op 30-03-1998 te Bergum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gretha GANZINGA (zie VIII.1019).
   2. v  Addy GANZINGA.
   3. v  Paulien GANZINGA (zie VIII.1022).

VII.420    Froukje GANZINGA, geboren op 29-08-1907 te Wierum/Westdongeradeel, overleden op 30-11-1996 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, dochter van Dirk Everts GANZINGA en Adriaantje Aukes de GRAAF (zie VI.181).
Gehuwd met Michiel Rudolphus de BOER, geboren op 21-10-1907, overleden op 04-11-1968 op 61-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje (Adri) de BOER (zie VIII.1024).

VII.424    Maaike ALBERDA, geboren op 18-10-1897 te Kollum/Kollumerland, dochter van Geert ALBERDA en Froukje de GRAAF (zie VI.184).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1922 te Idaarderadeel met Klaas SJOLLEMA, 26 jaar oud, geboren op 16-12-1895 te Grouw, overleden op 14-07-1954 te Nijmegen op 58-jarige leeftijd, zoon van Bouke SJOLLEMA en Aukje van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje SJOLLEMA.
Gehuwd met R. ROUKEMA.

VII.428    Rense HUIZINGA, geboren op 23-04-1900 te Hoogkerk, overleden op 03-11-1954 te Groningen op 54-jarige leeftijd, zoon van Jacob HUIZINGA en Saeske Aukes de GRAAF (zie VI.188).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-06-1928 te Groningen met Trijntje ZUIDEMA, geboren 1904 te Haren, overleden op 05-11-1952 te Groningen, dochter van Kornelis ZUIDEMA en Elsina GORTER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob HUIZINGA, geboren ..-11-1928 te Groningen, overleden op 04-03-1929 te Groningen.

VII.433    Maaike de JONG, geboren te Rauwerd, dochter van Jitze Aukes de JONG en Tjitske de GRAAF (zie VI.191).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-11-1925 te Leeuwarden met Willem HIELKEMA, geboren te ??
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sikke HIELKEMA, geboren te Leeuwarden.
   2. m  Jitze HIELKEMA, geboren te Leeuwarden.
   3. v  Berendina HIELKEMA, geboren te Leeuwarden.
   4. m  Willem HIELKEMA, geboren te Leeuwarden.

VII.435    Ida de JONG, geboren te Leeuwarden, dochter van Jitze Aukes de JONG en Tjitske de GRAAF (zie VI.191).
Gehuwd te Leeuwarden met Geert OSINGA, geboren te Woudsend.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske OSINGA, geboren te Huizum.
   2. v  Jacoba OSINGA, geboren te Huizum.

VII.439    Renske Trijntje de GRAAF, geboren op 16-04-1916 te ?? Overleden op 13-07-1963 te ?? op 47-jarige leeftijd, dochter van Simon de GRAAF (zie VI.192) en Wypkje SYTEMA.
Gehuwd ..-..-.... te ?? Echtgenoot is M. DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wytse Simon DOUMA, geboren ..-..-.... te ??

VII.440    Geert BIJLSTRA, geboren op 27-10-1907 te ?? Overleden op 21-11-1991 te ?? op 84-jarige leeftijd, begraven te Warstiens, zoon van Bertus BIJLSTRA en Grietje de GRAAF (zie VI.197).
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Jantje SIETSMA, overleden < 2010.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje BIJLSTRA (zie VIII.1036).
   2. v  Baukje BIJLSTRA, geboren op 17-02-1939, overleden op 29-01-1988 op 48-jarige leeftijd, begraven te Warstiens.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is NN KUPERUS, overleden < 2010, begraven te Warstiens.
   3. m  Bertus BIJLSTRA (zie VIII.1039).
   4. m  Douwe BIJLSTRA (zie VIII.1041).

VII.444    Maaike BIJLSTRA, dochter van Bertus BIJLSTRA en Grietje de GRAAF (zie VI.197).
Gehuwd (1) met Theunis ZWART, geboren op 21-07-1917 te Warga, overleden op 05-03-1945 te Warga op 27-jarige leeftijd, begraven te Warga.
Gehuwd (2) te ?? Echtgenoot is Jan WALSMA, 32 jaar oud (zie VIII.990).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Pieter (Piet) ZWART.
   2. m  Theunis ZWART (zie VIII.1044).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Grietje WALSMA (zie IX.1811).
   4. m  Bertus WALSMA (zie IX.1812).
   5. m  Geert WALSMA (zie IX.1814).

VII.446    Hiltje BIJLSTRA, dochter van Bertus BIJLSTRA en Grietje de GRAAF (zie VI.197).
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is W. WARTENA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rinze WARTENA.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Paulien NN.
   2. v  Margriet WARTENA.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Ralph LAMBERTZ.
   3. m  Geert WARTENA.
   4. v  Maaike WARTENA.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Jan ROTTIER.
   5. m  Bert WARTENA.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Françoise NN.

VII.448    Jantje SIPMA, geboren op 29-05-1906 te Nijkerk/Oostdongeradeel, overleden op 07-01-1988 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Sjoerd SIPMA en Adriaantje STEENSMA (zie VI.202).
Gehuwd . te ? Echtgenoot is Riepke BLOM, geboren op 25-03-1905 te Groningen, overleden op 25-11-1976 te Oosternijkerk op 71-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriaantje BLOM, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is R. HAASJES.
   2. v  Catharina BLOM, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is K. de BRUIN.
   3. m  Sjoerd Hartman BLOM (zie VIII.1059).

VII.450    Pietje STEENSMA, geboren op 15-07-1914, overleden op 11-05-2003 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven te Dokkum, dochter van Siebe STEENSMA (zie VI.203) en Doetje ROORDA (zie VI.332).
Gehuwd met Gerardus ERICH, geboren op 11-02-1910, overleden op 28-11-1969 op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes ERICH en Wilhelmina Carolina Maria SCHUTTE.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doetje Maria ERICH, geboren te Dokkum.
Gehuwd met P.H. MOSTERMAN.
   2. m  Johannes Gerardus Jozef ERICH.
   3. m  Siebe Johan ERICH.
   4. v  Wilhelmina Carolina Maria ERICH.

VII.454    Pietje DEELSTRA, geboren op 14-10-1892 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 07-02-1986 te Kollumerzwaag op 93-jarige leeftijd, dochter van Jan Ales DEELSTRA en Hillina TUINENGA (zie VI.217).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Murmerwoude/Dantumadeel met Dirk van der ZWAAG, 31 jaar oud, geboren op 15-04-1889 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 08-08-1931 te Kollumerzwaag op 42-jarige leeftijd, tweeling, zoon van Biense Dirks van der ZWAAG en Janke Jochums HAAKMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Biense van der ZWAAG, geboren op 17-06-1921 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 01-08-1997 op 76-jarige leeftijd, was 50 jaar lang medewerker bij de familie Turkstra te Kollumerzwaag. Biense bleef ongehuwd.
   2. v  Hillina van der ZWAAG (zie VIII.1068).
   3. v  Janke van der ZWAAG, geboren te Driesum/Dantumadeel.
Gehuwd te Kollumerland, kinderloos met Freerk Romkes WIELSTRA, 30 jaar oud, geboren op 21-09-1922 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 05-05-1989 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven te Kollumerzwaag, zoon van Romke Bienses WIELSTRA en Hinke Feddes FEDDEMA.
   4. m  Jan van der ZWAAG (zie VIII.1071).

VII.460    Sieds DEELSTRA, geboren op 31-08-1899 te Rinsumageest/Dantumadeel, zoon van Jan Ales DEELSTRA en Hillina TUINENGA (zie VI.217).
Gehuwd te Dantumadeel met Jacobina HAM, geboren te Loppersum, dochter van Jan Alderts HAM en Martje Jans MEYER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Martha Jantine DEELSTRA (zie VIII.1075).

VII.462    Philippus DEELSTRA, geboren op 22-09-1900 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 29-03-1985 te Hardegaryp/Dantumadeel op 84-jarige leeftijd, begraven te Wouterswoude, zoon van Jan Ales DEELSTRA en Hillina TUINENGA (zie VI.217).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1925 te Dantumadeel met Sjoukje LEISTRA, 25 jaar oud, geboren op 01-05-1900 te Dantumadeel, overleden op 12-12-1984 te Dantumadeel op 84-jarige leeftijd, begraven te Wouterswoude, dochter van Sjoerd Minzes LEISTRA en Saapke WIEGERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjoerd DEELSTRA.
Gehuwd met A. WIERSMA.
   2. v  Sjoukje DEELSTRA.
Gehuwd met M. MIEDEMA.
   3. m  Jan DEELSTRA (zie VIII.1080).

VII.464    Jan DEELSTRA, geboren op 24-01-1902 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 15-03-1943 te Rinsumageest/Dantumadeel op 41-jarige leeftijd, begraven te Drogeham, zoon van Jan Ales DEELSTRA en Hillina TUINENGA (zie VI.217).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1927 te Murmerwoude/Dantumadeel met Eke HIETKAMP, 25 jaar oud, geboren op 05-02-1902 te Veenwoudsterwal/Dantumadeel, overleden op 31-07-1986 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, begraven op 05-08-1986 te Drogeham, dochter van Aldert Sibbeles HIETKAMP en Rinske Foekes BOS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Renske DEELSTRA (zie VIII.1083).
   2. v  Hillina DEELSTRA (zie VIII.1085).

VII.468    Jacob TUINENGA, geboren op 21-02-1903 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 10-03-1965 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-06-1926 te ?? Echtgenote is Baukje BOONSTRA, 26 jaar oud, geboren op 06-02-1900 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 30-11-1985 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, dochter van Klaas BOONSTRA en Geeske STRUIKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geeske TUINENGA (zie VIII.1087).
   2. v  Froukje TUINENGA (zie VIII.1089).
   3. m  Sieds TUINENGA (zie VIII.1090).
   4. m  Klaas TUINENGA, geboren op 31-10-1933 te Leeuwarden, overleden op 10-05-1952 te Leeuwarden op 18-jarige leeftijd.
   5. m  Hendrik TUINENGA (zie VIII.1093).
   6. v  Trijntje Foekje TUINENGA (zie VIII.1096).
   7. v  Johanna TUINENGA (zie VIII.1098).

VII.470    Andries TUINENGA, geboren op 01-02-1904 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 13-11-1968 te Rinsumageest/Dantumadeel op 64-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1930 te Dantumadeel met Grietje BROERSMA, 28 jaar oud, geboren op 19-06-1901 te Akkerwoude/Dantumadeel, overleden op 29-04-1969 te Dokkum op 67-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pieters BROERSMA en Hinke Jans PRUIK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds TUINENGA (zie VIII.1099).
   2. m  Jacob (Jaap) TUINENGA (zie VIII.1101).
   3. m  Philip TUINENGA, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel.
Gehuwd te ?? Echtgenote is Joukje de VRIES, geboren te Broeksterwoude, dochter van Egbert Jans de VRIES en Sjoerdtje Michiels BOSMA.
   4. v  Hinke TUINENGA (zie VIII.1105).
   5. v  Froukje Johanna TUINENGA (zie VIII.1107).

VII.472    Philip TUINENGA, geboren op 01-04-1905 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 18-01-1982 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1931 te Dantumadeel met Hiltje BROERSMA, 25 jaar oud, geboren op 10-05-1906 te Akkerwoude/Dantumadeel, overleden op 17-05-1989 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pieters BROERSMA en Hinke Jans PRUIK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds TUINENGA (zie VIII.1108).
   2. v  Hinke TUINENGA (zie VIII.1112).

VII.474    Uilke TUINENGA, geboren op 05-07-1906 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 12-12-1977 te Bergum op 71-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31-07-1930 te Driesum met Trijntje DAMSTRA, 21 jaar oud, geboren op 17-10-1908 te Driesum, overleden op 02-08-1956 te Bergum op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 02-04-1963 te Bergum met Trijntje LAUTENBACH, 48 jaar oud, geboren op 19-04-1914 te Akkrum, overleden op 20-08-1977 te Bergum op 63-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jelkje TUINENGA (zie VIII.1114).
   2. v  Froukje TUINENGA (zie VIII.1116).
   3. v  Aukje TUINENGA (zie VIII.1118).
   4. m  Sieds TUINENGA (zie VIII.1119).
   5. v  Grietje TUINENGA (zie VIII.1122).

VII.477    Freerk Siedses TUINENGA, geboren op 27-08-1907 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 27-04-1974 te Akkerwoude op 66-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1932 te Dantumadeel. Freerk en Tetje hebben gewoond aan de Hereweg, het 3e pand westelijk van de Ned.Herv.Kerk (bakker). In dat pand was in de 19e eeuw de openbare school gevestigd. Echtgenote is Tetje van der STAAL, 22 jaar oud, geboren op 11-06-1909 te Akkerwoude, overleden op 02-03-1978 te Akkerwoude op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits van der STAAL en Jantje Hendriks JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds Freerks TUINENGA, geboren op 08-07-1933 te Akkerwoude, overleden op 01-03-1997 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. m  Jacob Freerks TUINENGA, geboren te Akkerwoude.
   3. v  Froukje TUINENGA (zie VIII.1126).
   4. v  Jantje TUINENGA (zie VIII.1128).

VII.480    Trijntje Siedses TUINENGA, geboren op 07-04-1909 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-05-1981 te Steenwijkerwold op 72-jarige leeftijd, dochter van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-03-1931 te ?? Echtgenoot is Jacob KOBES, 23 jaar oud, geboren op 22-09-1907 te Emmen, overleden op 11-08-1971 te Steenwijkerwold op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan KOBES en Aafke Folkerts VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje KOBES (zie VIII.1130).
   2. v  Aafke KOBES, geboren op 07-02-1935 te Den Helder, overleden < 1991 te Kenia.
   3. m  Jan KOBES, geboren te Tietjerksteradeel.
   4. m  Sieds Keimpe KOBES, geboren op 11-06-1943 te Bergum, overleden op 13-06-1943 te Bergum, 2 dagen oud.
   5. v  Anna Helena KOBES, geboren te Bergum.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Leo MONTSMA, geboren .. te ??
   6. v  Siedske Aaltje KOBES, geboren te Bergum.
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is Lute MARTENS, geboren .. te ??

VII.482    Antje TUINENGA, geboren op 11-10-1910 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 18-10-1987 te Rinsumageest/Dantumadeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1936 te Den Helder met Willem van der VALK, 24 jaar oud, geboren op 01-06-1912 te Bodegraven, overleden op 26-06-2001 te Rinsumageest/Dantumadeel op 89-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest, zoon van Jilles van der VALK en Jacoba van der ACHTERBERG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jillis van der VALK, geboren op 20-06-1937 te Den Helder, overleden op 23-03-1960 te ?? op 22-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest (kerk).
   2. v  Froukje Jacoba van der VALK (zie VIII.1140).
   3. m  Sieds Gerard van der VALK (zie VIII.1141).

VII.483    Lieuwe TUINENGA, geboren op 03-04-1913 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 05-02-1984 te Dantumadeel op 70-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Annie van der VEEN, geboren op 31-10-1926 te ?? Overleden op 28-06-2012 te Buitenpost op 85-jarige leeftijd, begraven op 03-07-2012 te Rinsumageest/Dantumadeel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds TUINENGA (zie VIII.1144).

VII.486    Helena TUINENGA, geboren op 13-06-1916 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 15-07-1999 te Bergum op 83-jarige leeftijd, dochter van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-08-1945 te Rinsumageest/Dantumadeel met Willem van DIJK, 27 jaar oud, geboren op 31-03-1918 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 06-05-1998 te Bergum op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bokke (Bob) van DIJK, geboren te ??
   2. m  Sieds Kornelis van DIJK (zie VIII.1147).
   3. v  Trijntje van DIJK (zie VIII.1150).
   4. m  Jacob Willem van DIJK, geboren te ??
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Jeanne NN, geboren . te ??

VII.488    Keimpe TUINENGA, geboren op 19-01-1920 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 16-06-2006 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, zoon van Sieds Jacobs TUINENGA (zie VI.219) en Froukje de VRIES.
Gehuwd te Leeuwarden met Greta BOUMA, geboren te Twijzelerheide.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sieds Gerrit TUINENGA (zie VIII.1153).
   2. m  Gerrit TUINENGA (zie VIII.1155).
   3. v  Renske TUINENGA (zie VIII.1158).
   4. m  Jacob Hendrik TUINENGA (zie VIII.1159).

VII.495    Arie Arjen van der BEEK (VanderBeek), geboren op 08-06-1907 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 05-04-1987 te Glenwood/Pope County MN (USA) op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerardus van der BEEK en Trijntje TUINENGA (zie VI.223).
Gehuwd te Brooten/Minnesota met Johanna te BRAKE, geboren te Aalten (Gld), dochter van Jan Berend (John Bernard) te BRAKE en Wilhelmina ter HAAR.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gradus VANDERBEEK, geboren te Glenwood/Pope County MN (USA).
Gehuwd te ?? Echtgenote is Luella Ruth HOOGEVEEN, geboren te Prinsburg/Kandiyohi County MN (USA), dochter van William HOOGEVEEN en Belle ROELOFS.
   2. v  Ruth VANDERBEEK, geboren te Pope County MN (USA).
   3. v  Esther VANDERBEEK, geboren te Glenwood/Pope County MN (USA).
   4. m  John Wayne VANDERBEEK, geboren te Glenwood/Pope County MN (USA).

VII.499    Jan (John) VANDERBEEK, geboren op 20-05-1915 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 15-08-1989 te Paynesville/Stearns County MN (USA) op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerardus van der BEEK en Trijntje TUINENGA (zie VI.223).
Gehuwd te Brooten/Pope County MN (USA) met Catherine JANSEN, geboren te Edgerton/Pipestone County MN (USA).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit John VANDERBEEK, geboren te Brooten/Pope County MN (USA).
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Marlene L. HARDING.
   2. v  Wilhelmina Catherine VANDERBEEK, geboren op 18-04-1941 te Brooten/Pope County MN (USA), overleden op 15-06-1999 te Willmar/Kandiyohi County MN (USA) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Marvin G. FRENCH, geboren te ??
   3. m  Gerhardt Arie VANDERBEEK (zie VIII.1170).
   4. v  Trina Ann VANDERBEEK, geboren te Brooten/Pope County MN (USA).
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Gene M. BERG, geboren te ??
   5. m  Henry John VANDERBEEK, geboren te Brooten/Pope County MN (USA).
Gehuwd . te ?? Echtgenote is Joyce M. GROSSINGER, geboren te ??
   6. v  Joanne Marie VANDERBEEK, geboren op 09-09-1948 te Glenwood/Pope County MN (USA), overleden op 14-10-1965 te Cyrus/Pope County MN (USA) op 17-jarige leeftijd, killed in a farming accident.
   7. v  Anna VANDERBEEK (zie VIII.1178).
   8. v  Catherine Lorraine VANDERBEEK, geboren te Glenwood/Pope County MN (USA).
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is Dallas ZIELMAN, geboren te ??
   9. m  John jr VANDERBEEK (zie VIII.1181).
   10. v  Margaret Ann VANDERBEEK, geboren te Benson/Swift County MN (USA).
Gehuwd . te ?? Echtgenoot is James C. KNEBEL, geboren te ??

VII.509    Tetje TUINENGA, geboren te Zwolle, dochter van Philip TUINENGA (zie VI.224) en Foekje de VRIES.
Gehuwd te Den Haag met Bernardus Jacobus van VIANEN, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bernardus George (Ben) van VIANEN, geboren te Den Haag.
   2. v  Maria Anne Marian van VIANEN (zie VIII.1187).
   3. v  Felicitas Edmée Nicolette (Feli) van VIANEN, geboren te Den Haag.
Gehuwd te Leidschendam met Otto Frederik (Erik) van den BOOM, geboren te Den Haag.
   4. m  Philip Henri van VIANEN, geboren te Den Haag.
Gehuwd te Bussum met Juliette Vera Margriet WASSENAAR, geboren te Bussum.

VII.511    Helena Foekje (Lien) TUINENGA, geboren te Zwolle, dochter van Philip TUINENGA (zie VI.224) en Foekje de VRIES.
Gehuwd te Zwolle met Hendrik Jan (Henk) VAARTJES, geboren te Alphen a/d Rijn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Philip VAARTJES (zie VIII.1192).
   2. v  Hilde Christina VAARTJES (zie VIII.1195).
   3. m  Cornelis Wicher (Kees) VAARTJES (zie VIII.1196).
   4. v  Anja Helena VAARTJES (zie VIII.1199).

VII.513    Trijntje TUININGA, geboren op 18-08-1901 te Westdongeradeel, overleden op 11-07-1991 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, dochter van Sieds Freerks TUININGA (zie VI.227) en Renske Ypes van DIJK.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is Douwe van DIJK, geboren op 23-05-1901 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 23-06-1984 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Renske van DIJK, geboren te Ternaard.

VII.514    Ype TUININGA, geboren op 03-08-1902 te Westdongeradeel, overleden op 11-03-1953 te ?? op 50-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, zoon van Sieds Freerks TUININGA (zie VI.227) en Renske Ypes van DIJK.
Gehuwd ..-..-.... te ?? Echtgenote is Tjitske SIJENS, geboren op 31-08-1904 te ?? Overleden op 08-04-1982 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.   H. TUININGA.
   2. m  S.J. TUININGA (zie VIII.1202).
   3. m  J. TUININGA (zie VIII.1204).

VII.519    Freerk TUININGA, geboren op 05-09-1903 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 19-09-1994 te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-09-1994 te Goutum, zoon van Anne Freerks TUININGA (zie VI.229) en Aaltje Dirks ten VEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-01-1929 te Westdongeradeel met Martje POST, 25 jaar oud, geboren op 01-10-1903 te Westdongeradeel, overleden op 12-12-1986 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-12-1986 te Goutum, dochter van Marten Montes POST en Sibbeltje Hendriks VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sibbeltje TUININGA, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
Gehuwd . te ? Echtgenoot is K.M. de BOER.
   2. m  Anne TUININGA, geboren te ?
Gehuwd . te ? Echtgenote is G. TABAK.
   3. m  Marten TUININGA, geboren te ?
Gehuwd . te ? Echtgenote is J. de VRIES.
   4. v  Aaltje M. TUININGA, geboren te ?
Gehuwd . te ? Echtgenoot is Tj. PANDER.

VII.522    Trijntje TUININGA, geboren op 02-10-1904 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 27-05-1994 te Franeker op 89-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1994 te Franeker, dochter van Anne Freerks TUININGA (zie VI.229) en Aaltje Dirks ten VEEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-05-1927 te Westdongeradeel met Lieuwe van der KOOI, 25 jaar oud, geboren op 17-05-1901 te Ternaard/Westdongeradeel, overleden op 29-10-1937 te Ternaard/Westdongeradeel op 36-jarige leeftijd, zoon van Sijtze Lieuwes van der KOOI en Maaike Freerks HAVINGA.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 22-11-1951 te Franeker met Harm POSTMA, 54 jaar oud, geboren op 19-10-1897 te Opsterland, overleden op 12-11-1970 te Franeker op 73-jarige leeftijd, zoon van Wietze POSTMA en Aaltje KRUIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Sijtze van der KOOI, geboren te Ternaard/Westdongeradeel.
   2. v  Aaltje van der KOOI (zie VIII.1216).
   3. m  Anne van der KOOI, geboren te Ternaard/Westdongeradeel.
   4. v  Maaike van der KOOI, geboren te Ternaard/Westdongeradeel.

VII.525    Gatske TUININGA, geboren op 03-02-1906 te Westdongeradeel, overleden op 31-05-1997 te Metslawier/Oostdongeradeel op 91-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1997 te Oosternijkerk, dochter van Anne Freerks TUININGA (zie VI.229) en Aaltje Dirks ten VEEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Oosternijkerk met Lieuwe ELZINGA, 25 jaar oud, geboren op 19-12-1904 te Oosternijkerk, overleden op 30-03-1995 op 90-jarige leeftijd, zoon van Gerrit ELZINGA en Gerritje JOUSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit ELZINGA (zie VIII.1219).
   2. m  Anne ELZINGA (zie VIII.1221).
   3. m  Jakob ELZINGA (zie VIII.1223).

VII.528    Dirk Meine TUININGA, geboren op 11-11-1909 te Hantum/Westdongeradeel, overleden op 01-01-1966 te Dordrecht op 56-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1966 te Ridderkerk, zoon van Anne Freerks TUININGA (zie VI.229) en Aaltje Dirks ten VEEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 21-05-1937 te Dokkum met Sybrigje MOOK, 31 jaar oud, geboren op 28-11-1905 te Westdongeradeel, overleden op 07-02-1951 te Dokkum op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Dokkum met Aukje HELDER, geboren te Achtkarspelen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Anne TUININGA, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
   2. v  Baukje TUININGA.

VII.531    Sieds TUININGA, geboren te Westdongeradeel, zoon van Anne Freerks TUININGA (zie VI.229) en Aaltje Dirks ten VEEN.
Gehuwd met Rinske TILSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.   NN TUININGA, geboren te Hemelumer Oldeferd.

VII.534    Foekje PRINS, geboren op 17-05-1888 te Wons/Wonseradeel, overleden op 17-05-1974 te Hilversum op 86-jarige leeftijd, begraven te Bolsward, dochter van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1912 te Bolsward, gescheiden na 26 jaar op 16-05-1939 te Bolsward van Reinder HAITSMA, geboren op 20-12-1885 te Arum/Wonseradeel, overleden op 25-11-1957 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.
Reinder HAITSMA was predikant te : Hindelopen (1912-1916)
Gaast (1916-1921)
Uithuizen (1921-1925)
Oldekerk (1925- )
, zoon van Jacob HAITSMA en Janke FOKKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob HAITSMA (zie VIII.1228).
   2. v  Aaltje HAITSMA, geboren op 28-10-1915 te Hindeloopen, overleden op 11-05-2005 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-08-1941 te Oldekerk met Jan KOSTER, 36 jaar oud, geboren op 14-11-1904 te Ilpendam, overleden op 15-08-1994 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
   3. m  Theunis HAITSMA, geboren op 30-10-1918 te Gaast/Wonseradeel, overleden op 26-07-1984 te Ermelo op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd te Stadskanaal met Anthonetta BOSMAN, geboren te Stadskanaal.
   4. m  Dirk HAITSMA (zie VIII.1235).

VII.536    Jan Theunis PRINS, geboren op 02-09-1890 te Wons/Wonseradeel, overleden op 22-07-1948 te Bolsward op 57-jarige leeftijd, zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-09-1917 te Winschoten met Anna Catharina SPORMANN, 28 jaar oud, geboren op 08-04-1889 te Bellingwolde, overleden op 23-07-1951 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, begraven te Bolsward, dochter van Anton Carl Lotto SPORMANN en Anna STROBOS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje PRINS, geboren op 31-08-1918 te Bolsward, overleden op 15-02-1987 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd.
   2. v  Anna PRINS, geboren op 26-01-1920 te Bolsward, overleden op 18-03-2002 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven op 22-03-2002 te Joure.
Gehuwd te Bolsward met Haye de JONG, geboren te Bolsward, zoon van Jelle de JONG en Jeltje van der MOOLEN.
   3. m  Theunis PRINS (zie VIII.1240).
   4. m  Anton Carl Lotto PRINS, geboren op 30-10-1923 te Bolsward, overleden op 22-11-2005 te Bolsward op 82-jarige leeftijd.
   5. m  Roelof PRINS, geboren op 19-10-1925 te Bolsward, overleden op 21-11-1926 te Bolsward op 1-jarige leeftijd.
   6. v  Johanna Berendina Antonia PRINS, geboren te Bolsward.
Gehuwd te Utrecht met Cornelis van DOORN, geboren te Utrecht, zoon van Pieter Jacobus van DOORN en Cornelia BRAAKMAN.
   7. m  Doeke PRINS (zie VIII.1246).
   8. v  Berendina Frederika Georgea PRINS, geboren te Bolsward.
Gehuwd te Bolsward met Jan BUWALDA, geboren te Schettens.
   9. v  Foekje PRINS, geboren te Bolsward.
Gehuwd te Amsterdam met Robert William DOM, geboren te Pekalongan (N.I.).

VII.538    Doeke PRINS, geboren op 22-03-1892 te Bolsward, overleden op 11-02-1969 te Oak Park/Illinois (USA) op 76-jarige leeftijd, zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-05-1928 te Illinois USA met Edith RONDA, 34 jaar oud, geboren op 21-09-1893 te Cicero/Illinois USA, overleden op 19-12-1982 te Palos Height/Illinois op 89-jarige leeftijd, dochter van Henry RONDA en Mary WORKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marian PRINS, geboren te Oak Park/Illinois USA.
Gehuwd te Illinois USA met Henry AGEMA, 21 jaar oud, geboren op 21-10-1929 te Chicago/Illinois USA, overleden op 14-02-1993 te Palos Height/Illinois USA op 63-jarige leeftijd.

VII.540    Theunis PRINS, geboren op 24-04-1893 te Bolsward, overleden op 23-10-1921 te Inwood/Iowa (USA) op 28-jarige leeftijd, zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-02-1921 te Inwood/Iowa met Pietje (Nellie) JANSEN, 23 jaar oud, geboren op 15-02-1898 te Franeker, overleden op 13-04-1979 te Grand Rapids/Michigan op 81-jarige leeftijd, dochter van Willem (William) JANSEN en Atje (Clife) van der WOUDE.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theunis PRINS (zie VIII.1254).

VII.542    Roelof (Ralph) PRINS, geboren op 26-07-1894 te Bolsward, overleden op 22-01-1953 te Grand Rapids/Michigan (USA) op 58-jarige leeftijd. Arriveerde op Ellis Island (New York) d.d. 10/07/1911

First Name: Roelof
Last Name: Prins
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence: Bolsward, Holland
Date of Arrival: July 10, 1911
Age at Arrival: 16y Gender: M Marital Status: S
Ship of Travel: Nieuw Amsterdam
Port of Departure: Rotterdam, Holland
Manifest Line Number: 0018
Zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-01-1923 te Orange City/Iowa met Grietje (Margaret) JANSMA, 24 jaar oud, geboren op 15-04-1898 te Dokkum, overleden op 09-06-1993 te Auburn/Kentucky USA op 95-jarige leeftijd, dochter van Hermanus (Herman) JANSMA en Maaike van der SCHAAF.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theunis PRINS (zie VIII.1256).
   2. m  Herman John PRINS (zie VIII.1258).
   3. v  Alida Margaret PRINS, geboren op 02-06-1928 te Grand Rapids/Michigan, overleden op 10-12-2001 te Sumter/South Carolina (USA) op 73-jarige leeftijd, begraven op 13-12-2001 te Sumter/South Carolina. Green Acres Cemetery.
Gehuwd (1) te Grand Rapids/Michigan met Joseph RUSSO.
Gehuwd (2) te California met David WHEELER.
   4. v  Shirley Jane PRINS (zie VIII.1264).
   5. m  Rudolph (Rudy) PRINS (zie VIII.1266).

VII.547    Aaltje PRINS, geboren op 23-06-1899 te Bolsward, overleden op 28-10-1966 te De Knipe/Schoterland op 67-jarige leeftijd, dochter van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-06-1935 te Oldekerk met Meint van der MEI, 45 jaar oud, geboren op 18-04-1890 te De Knipe/Schoterland, overleden op 28-01-1969 te De Knipe/Schoterland op 78-jarige leeftijd, zoon van Roel van der MEI en Akke MIENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje van der MEI, geboren te Langezwaag/Opsterland.
Gehuwd te Heerenveen met Tsjipke OKKEMA, geboren te Jorwerd/Baarderadeel.
   2. v  Roelina Akke van der MEI, geboren te Langezwaag/Opsterland.
Gehuwd te Redditch/Jersey GB met Clive Malcolm JOHNSON, geboren te Jersey.
   3. m  Roel van der MEI, geboren te Langezwaag/Opsterland.
Gehuwd te Wolvega met Jantje de BOER, geboren te Blesdijke.

VII.549    Reinder PRINS, geboren op 17-10-1903 te Bolsward, overleden op 26-08-1970 te de Lier op 66-jarige leeftijd, zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-06-1932 te De Lier met Pieternella van den DOOL, 20 jaar oud, geboren op 01-03-1912 te De Lier, overleden op 01-08-1949 te De Lier op 37-jarige leeftijd, dochter van Jan van den DOOL en Adriana HUISMAN.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 28-09-1954 te De Lier met Jacomina van den DOOL, 38 jaar oud, geboren op 28-09-1916 te De Lier, overleden op 05-12-1988 te Bolsward op 72-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1988 te De Lier.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aaltje (Ali) PRINS (zie VIII.1275).
   2. m  Jan PRINS (zie VIII.1276).
   3. m  Theunis Doeke PRINS (zie VIII.1278).
   4. v  Adriana PRINS, geboren te De Lier.
Gehuwd te De Lier met Jan STOLZE, geboren te De Lier.
   5. m  Pier PRINS (zie VIII.1282).

VII.552    Cornelis PRINS, geboren op 03-09-1905 te Bolsward, overleden op 24-04-1945 te Pakan Baru/Sumatra (Indon) op 39-jarige leeftijd, zoon van Theunis Doekes PRINS (zie VI.233) en Aaltje Jans BOTMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-12-1930 te ?? Echtgenote is Swopkje BOSMA, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1905 te ?? Overleden op 16-09-1989 te Katlijk/Heerenveen op 83-jarige leeftijd, dochter van Sake BOSMA en Sietske NUMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theunis PRINS, geboren te Batavia/Ned. Indië.
Gehuwd te Heerenveen met Jeanne van der LAAN, geboren te Heerenveen.
   2. m  Sake Marten PRINS (zie VIII.1287).
   3. m  Johan Cornelis PRINS (zie VIII.1289).
   4. m  Willem Hendrick PRINS (zie VIII.1291).

VII.559    Pietje Gerrits WASSENAAR, geboren op 24-02-1891 te Hallum, overleden op 06-12-1929 te Oudeschip/Uithuizermeeden op 38-jarige leeftijd, begraven te Oosteind, dochter van Gerrit Tjepkes WASSENAAR en IJtje Doekes PRINS (zie VI.237).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-01-1921 te Oostdongeradeel met Binne ROORDA, 22 jaar oud, geboren op 04-05-1898 te Oosternijkerk, overleden op 01-04-1945 te Sandbostel (Dld) op 46-jarige leeftijd, overleden 2e helft van april. Op welke dag is niet bekend, zoon van Philippus ROORDA en Grietje BOELENS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus ROORDA, geboren op 04-05-1927 te Oudeschip/Uithuizermeeden, overleden op 06-05-1927 te Oudeschip/Uithuizermeeden, 2 dagen oud.

VII.560    Tjepke Klaas WASSENAAR, geboren op 20-05-1892 te Hallum, zoon van Gerrit Tjepkes WASSENAAR en IJtje Doekes PRINS (zie VI.237).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Oostdongeradeel met Baukje ELZINGA, 22 jaar oud, geboren op 10-02-1897 te Aalzum/Oostdongeradeel, dochter van Jan ELZINGA en Sibbeltje MEINDERTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sibbeltje WASSENAAR, geboren ..-09-1920 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 07-12-1920 te Groningen.

VII.563    Doeke PRINS, geboren op 25-04-1892 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 31-10-1960 te Niawier/Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Reinder Doekes PRINS (zie VI.239) en Henderika Fransina BOLHUIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Oostdongeradeel met Janke VLASMA, 23 jaar oud, geboren op 23-05-1895 te Oostdongeradeel, overleden op 28-10-1985 te Metslawier/Dongeradeel op 90-jarige leeftijd, dochter van Klaas Willems VLASMA en Barber Harmens DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder PRINS (zie VIII.1295).
   2. v  Hendrika Franchina (Rika) PRINS (zie VIII.1296).
   3. m  Willem PRINS (zie VIII.1297).
   4. m  Pier PRINS (zie VIII.1299).
   5. v  Berber PRINS.
Gehuwd met Siep BOS.

VII.566    Pier PRINS, geboren op 29-04-1895 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 08-03-1977 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, zoon van Reinder Doekes PRINS (zie VI.239) en Henderika Fransina BOLHUIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1917 te Westdongeradeel met Deliaantje ATTEMA, 19 jaar oud, geboren op 03-07-1898 te Heeg/Wymbritseradeel, overleden op 19-10-1986 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven te Marrum, dochter van Auke ATTEMA en Riemke Sjirks CNOSSEN (KNOSSEN).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder PRINS (zie VIII.1303).
   2. m  Auke (August) PRINS (zie VIII.1305).
   3. v  Riemke PRINS (zie VIII.1309).
   4. v  Henderika Fransina PRINS, geboren te Ferwerderadeel.
Gehuwd te Ferwerderadeel met Cornelis KINGMA, 29 jaar oud, geboren op 19-01-1921 te Birdaard/Dantumadeel, overleden op 15-11-1993 op 72-jarige leeftijd, begraven te Amerfoort rusthof.
   5. m  Doeke (Dick) PRINS (zie VIII.1312).
   6. m  Sjirk PRINS (zie VIII.1314).
   7. m  Thijs Harm PRINS (zie VIII.1316).
   8. m  Jan PRINS (zie VIII.1318).

VII.568    Geert PRINS, geboren op 19-08-1896 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 10-01-1979 te Holwerd/Dongeradeel op 82-jarige leeftijd, zoon van Reinder Doekes PRINS (zie VI.239) en Henderika Fransina BOLHUIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1925 te Genum/Ferwerderadeel met Hyke de JONG, 32 jaar oud, geboren op 10-08-1892 te Genum/Ferwerderadeel, overleden op 08-03-1985 te Holwerd/Dongeradeel op 92-jarige leeftijd, dochter van Abraham Annes de JONG en Korneliske Dirks OFFRINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder PRINS (zie VIII.1320).
   2. m  Abraham PRINS (zie VIII.1322).
   3. v  Corneliske PRINS, geboren te Ureterp/Opsterland.
   4. m  Thijs Harm PRINS, geboren te Terwispel/Opsterland.
Gehuwd te Ternaard/Westdongeradeel met Lieuwkje DIJKSTRA, geboren te Bleiswijk.
   5. v  Hendrika Francina PRINS, geboren te Waaxens/Westdongeradeel.
Gehuwd te Ternaard/Westdongeradeel met Bogerd Reinhard VENEMA, geboren te Uithuizen.

VII.572    Trientje PRINS, geboren op 02-03-1900 te Metslawier/Oostdongeradeel, overleden op 05-01-1972 te Marrum op 71-jarige leeftijd, dochter van Reinder Doekes PRINS (zie VI.239) en Henderika Fransina BOLHUIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1921 te Hantum/Westdongeradeel met Ids ATTEMA, 24 jaar oud, geboren op 24-07-1896 te Heeg/Wymbritseradeel, overleden op 24-12-1983 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1983 te Marrum, zoon van Auke ATTEMA en Riemke Sjirks CNOSSEN (KNOSSEN).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Auke ATTEMA (zie VIII.1329).
   2. m  Reinder ATTEMA (zie VIII.1331).
   3. m  Thijs Harm ATTEMA (zie VIII.1333).
   4. v  Riemke ATTEMA, geboren te Hallum.
Gehuwd met Romke TADEMA.
   5. m  Folkert ATTEMA (zie VIII.1337).
   6. m  Doeke ATTEMA (zie VIII.1339).
   7. v  Hinderika Fransina ATTEMA, geboren te Hallum.
Gehuwd met Auke KINGMA, zoon van Albert Aants KINGMA en Aaltje Aukes HANSMA.

VII.583    Trijntje BOLHUIS, geboren op 25-07-1897 te Ternaard, overleden op 01-04-1979 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, dochter van Geert BOLHUIS en Eeke Doekes PRINS (zie VI.243).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1920 te Ternaard met Jan KUIK, 23 jaar oud, geboren op 05-01-1897 te Holwerd, overleden op 30-09-1995 te Dokkum op 98-jarige leeftijd, zoon van Dirk Tietes KUIK en Trijntje BOTMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eke KUIK (zie VIII.1344).

VII.606    Wybren Melles PRINS, geboren op 13-12-1899 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 24-12-1980 te Oudwoude/Kollumerland op 81-jarige leeftijd, zoon van Melle PRINS (zie VI.252) en Lidia MIEDEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1924 te Kollumerland met Grietje de BOER, 24 jaar oud, geboren op 12-11-1899 te Tietjerksteradeel, overleden op 25-06-1964 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, begraven te Oudwoude, dochter van Jan Johannes de BOER en Aaltje Sybrens ALGRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje Wybrens PRINS, geboren te De Triemen/Kollumerland.
Gehuwd te Kollumerland met Klaas DANTUMA, geboren te Westergeest/Kollumerland, zoon van Sieger DANTUMA en Trijntje KLOOSTRA.
   2. m  Melle Wybrens PRINS (zie VIII.1347).
   3. m  Jan Wiebe PRINS (zie VIII.1349).

VII.608    Jacob PRINS, geboren te Kollumerland, zoon van Melle PRINS (zie VI.252) en Lidia MIEDEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-07-1925 te Tietjerksteradeel met Maaike ATSMA, 20 jaar oud, geboren op 03-03-1905 te Tietjerksteradeel, overleden op 01-10-1987 te Oudwoude/Kollumerland op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans ATSMA en Doutzen Johannes de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Doutzen PRINS (zie VIII.1352).
   2. v  Anna PRINS, geboren te Kollumerland.
Gehuwd te Kollumerland met Lieuwe HUISMAN, overleden te Heerenveen.
   3. v  Lydia PRINS, geboren op 12-10-1930 te Kollumerland, overleden op 23-03-1963 op 32-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1963 te Oudwoude.
Gehuwd te Kollumerland met Folke van der VEEN.
   4. m  Jan PRINS, geboren te Kollumerland.
Gehuwd te Tietjerksteradeel met Henke van der VEEN.

VII.616    Froukje KLAZINGA, geboren op 01-12-1881 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 13-11-1957 te Raard/Westdongeradeel op 75-jarige leeftijd, dochter van Pieter Berends KLAZINGA en Haebeltje PRINS (zie VI.258).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-05-1903 te Westdongeradeel met Dirk WASSENAAR, 26 jaar oud, geboren op 19-01-1877 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 22-04-1941 te Raard/Westdongeradeel op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Æbeltje WASSENAAR (zie VIII.1360).
   2. m  Jan WASSENAAR (zie VIII.1361).

VII.620    Sieds Piers PRINS, geboren op 02-08-1889 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 13-09-1959 te Rinsumageest/Dantumadeel op 70-jarige leeftijd, zoon van Pier PRINS (zie VI.259) en Grietje Jans BOTMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Dantumadeel met Sytske TAMSMA, 24 jaar oud, geboren op 14-01-1888 te Dantumadeel, overleden op 13-03-1977 te Rinsumageest/Dantumadeel op 89-jarige leeftijd, dochter van Klaas Feikes TAMSMA en Sytske Siedses PLANTING.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sietske PRINS (zie VIII.1364).
   2. m  Pier PRINS, geboren op 06-10-1914 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 06-10-1914 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, 0 dagen oud.
   3. m  Pier Sieds PRINS (zie VIII.1366).
   4. m  Klaas PRINS (zie VIII.1368).
   5. v  Grietje PRINS, geboren op 26-07-1919 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 04-01-2000 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2000 te Rinsumageest. Ongehuwd.
   6. m  Feike PRINS (zie VIII.1371).

VII.622    Jan PRINS, geboren op 10-10-1891 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 18-02-1976 te Tzummarum/Dantumadeel op 84-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest, zoon van Pier PRINS (zie VI.259) en Grietje Jans BOTMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1918 te Murmerwoude/Datumadeel met Eelkje (Eke) ALGRA, 23 jaar oud (zie VI.317).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder VI.317).
 
VII.624    Froukje PRINS, geboren op 02-03-1893 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 26-01-1979 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven te Aalsum/Oostdongeradeel, dochter van Pier PRINS (zie VI.259) en Grietje Jans BOTMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1914 te Datumadeel met Siebe BROUWER, 22 jaar oud, geboren op 21-07-1891 te Dokkum, overleden op 07-04-1975 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven te Aalsum/Oostdongeradeel, zoon van Gerrit BROUWER en Janke van der VEEN,

1939 Leeuwarder Courant.

DOCKUM, 19 Mei 1939.
Een niet-alledaagsch voorval vond dezer dagen plaats. De heer en mevr. S. Brouwer-Prins, Halv.prt., vierden hun 25-jarig huwelijksfeest. Bij deze gelegenheid kwam het geheele garnizoen van de militaire luchtwachtpost Dockum ter receptie. Bruid en bruidegom werd door de "bemanning" een felicitatie-lied toegezongen, voor deze gelegenheid door een der soldaten in elkaar gezet. Na een toespraak van Comdt. Pranger werd door hem een humoristisch gedicht voorgedragen (eveneens vervaardigd door een der soldaten) handelende over de "figuur" soldaat Brouwer bij de luchtwacht. Een en ander bracht de lachspieren danig in werking. Na hun ververschingen te hebben aangeboden, dankt "soldaat" Brouwer, zijn meerderen en kameraden voor deze spontane hulde en het namens de "Post" aangeboden cadeau. Spr. gewaagt met ontroering van de kameraadschappelijke geest waarvan ondanks militaire discipline, deze avond ook weer blijk gaf.
Nog eenmaal neemt de commandant, na het commando "Geeft acht!" het woord en wordt het eere saluut gebracht, en behoort deze niet-alledaagsche gebeurtenis weer tot het verleden.


Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit BROUWER (zie VIII.1388).
   2. v  Grietje BROUWER (zie VIII.1391).
   3. v  Janke BROUWER (zie VIII.1393).
   4. v  Trijntje BROUWER (zie VIII.1395).
   5. m  Pier BROUWER, geboren op 30-03-1922 te Dokkum, overleden op 18-05-1922 te Dokkum, 49 dagen oud.
   6. m  Pier BROUWER (zie VIII.1397).
   7. m  Andries BROUWER (zie VIII.1399).
   8. v  Alida Elizabeth BROUWER (zie VIII.1402).
   9. m  Sieds BROUWER, geboren op 08-04-1930 te Dokkum, overleden op 14-04-1930 te Dokkum, 6 dagen oud.
   10. m  Pieter BROUWER (zie VIII.1404).
   11. v  Froukje BROUWER (zie VIII.1407).

VII.625    Rienk PRINS, geboren op 14-04-1895 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 17-05-1984 te Veenwouden/Dantumadeel op 89-jarige leeftijd, zoon van Pier PRINS (zie VI.259) en Grietje Jans BOTMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Oostdongeradeel met Akke REITSMA, 22 jaar oud, geboren op 04-07-1896 te Tzummarrum/Barradeel, overleden op 22-08-1971 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, dochter van Andries REITSMA en Saakje BREMS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier PRINS (zie VIII.1408).
   2. m  Andries PRINS (zie VIII.1410).
   3. v  Saakje PRINS, geboren op 10-05-1923 te Dantumadeel, overleden op 21-10-1924 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   4. v  Saakje PRINS, geboren op 25-08-1925 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 26-11-1926 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   5. v  Grietje PRINS, geboren op 14-11-1926 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 10-07-1927 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, 238 dagen oud.
   6. v  Saakje Grietje PRINS (zie VIII.1416).
   7. v  Grietje PRINS, geboren te Wirdum/Leeuwarderadeel.
Gehuwd te Westdongeradeel met Tjitte TALSMA.
   8. v  Neeltje PRINS, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd met Dick GROENEWEGEN.
   9. m  Sieds PRINS, geboren te Westdongeradeel.
Gehuwd te Westdongeradeel met Willy PIERSMA.

VII.627    Trijntje (Nienke) PRINS, geboren op 09-04-1899 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 09-02-1999 te Veenwouden/Dantumadeel op 99-jarige leeftijd, dochter van Pier PRINS (zie VI.259) en Grietje Jans BOTMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1922 te Dokkum met Dirk ALGRA, 24 jaar oud (zie VI.318).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.318).
 
VII.629    Froukje KROL, geboren op 12-12-1888 te Dantumadeel, overleden op 13-12-1921 te Groningen op 33-jarige leeftijd, begraven op 17-12-1921 te Groningen. Begraven op de Noorderbegraafplaats. Dochter van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-07-1913 te Ferwerderadeel met Douwe van DIJK, 25 jaar oud, geboren op 17-12-1887 te Blija/Ferwerderadeel, overleden op 22-10-1985 te Groningen op 97-jarige leeftijd.
Leider vrijmaking in Groningen.
Predikant te : Knijpe vanaf 03-08-1913
Uithuizen vanaf 14-10-1917
Groningen vanaf 22-08-1920.
Emeritaat vanaf 11-09-1942.
Zoon van Jan van DIJK en Frouwkje Klazes WIELENGA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan van DIJK, geboren te Uithuizen.
Predikant te : Gees vanaf 15-05-1949
Waardhuizen ,, 09-11-1952
Nijkerk ,, 01-09-1957
Nagele ,, 17-05-1964
Uithuizen ,, 05-02-1967
Ommen ,, 16-08-1970.
Emeritaat vanaf 14-05-1984.

   2. m  Berend van DIJK, overleden 1994.
   3. v  Froukje van DIJK, overleden 1992.

VII.630    Eelke KROL, geboren op 07-12-1889 te Dantumadeel, overleden 1974 te Amersfoort, zoon van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1919 te Ferwerderadeel met Mientje BOTMA, 28 jaar oud, geboren op 24-02-1891 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 03-11-1976 op 85-jarige leeftijd, dochter van Ype Jans BOTMA en Trijntje Ruurds BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje KROL.
   2. v  IJtje KROL.
   3. m  Berend KROL.
   4. m  Ype J. KROL (zie VIII.1434).

VII.632    Sieds KROL, geboren op 02-12-1892 te Dantumadeel, overleden 1980 te Blija/Ferwerderadeel, zoon van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd met Jitske van der WEY, geboren op 20-04-1893 te Ferwerderadeel, overleden 1979.
Uit dit huwelijk:
   1. v  IJtje KROL, geboren te Nijverdal.
   2. v  Geertje KROL, geboren te Nijverdal.
   3. v  Froukje KROL, geboren te Nijverdal.
   4. m  Berend KROL, geboren te Blija/Ferwerderadeel.

VII.634    Jacob KROL, geboren op 04-06-1896 te Dantumadeel, overleden 1974? Zoon van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd met Hielkje TAEKEMA, geboren te Ureterp/Opsterland.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berend KROL, geboren te Ureterp/Opsterland.
   2. m  Murk KROL, geboren te Ureterp/Opsterland, overleden te Ureterp/Opsterland.
   3. v  IJtje KROL, geboren te Ureterp/Opsterland.
   4. v  Taetske KROL, geboren te Kollum/Kollumerland.
   5. m  Eelke KROL.

VII.638    Pier KROL, geboren op 12-03-1901 te Blija/Ferwerderadeel, overleden 1975, zoon van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd met Jantje POSTMA, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1. v  NN KROL, geboren te Leeuwarden.
   2. v  Martha KROL.
Gehuwd met Wim van der KOUWE.
   3. v  IJtje KROL.
Gehuwd met Jaap MIJNHEER.
   4. v  Klaaske KROL.
Gehuwd met Koen van BARNEVELD.
   5. v  Gretha KROL.
Gehuwd met Onno FRANSEN.

VII.640    Jan KROL, geboren te Blija/Ferwerderadeel, zoon van Berend Eelkes KROL en Ytje Sieds PRINS (zie VI.262).
Gehuwd met Froukje BOTMA, geboren te Blija/Ferwerderadeel, overleden 1985?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier KROL (zie VIII.1454).
   2. v  Trijntje (Tineke) KROL.
   3. m  Berend KROL.
Gehuwd met Minie BROEKSEMA.
   4. m  Ype KROL.
Gehuwd met Nelleke WASSENAAR.
   5. m  Eelke KROL.
Gehuwd met Bep VREUGDENHIL.

VII.645    Gosse HIEMSTRA (Gosje), geboren op 26-04-1894 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 22-02-1975 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, zoon van Pier Gosses HIEMSTRA (zie VI.272) en Doetje Siedses PRINS (zie VI.263).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1915 te Dantumadeel met Dirkje de JONG, 19 jaar oud, geboren op 07-08-1895 te Twijzel/Achtkarspelen, overleden op 11-02-1968 te ?? op 72-jarige leeftijd, dochter van Kornelis de JONG en Geeske HAYEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier HIEMSTRA (zie VIII.1463).
   2. m  Kornelis HIEMSTRA (zie VIII.1465).
   3. v  Doetje HIEMSTRA, geboren te Sijbrandahuis/Dantumadeel.
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is A. van der WOUDE, geboren .. te ??
   4. m  Minne HIEMSTRA, geboren op 21-10-1919 te Dantumadeel, overleden op 24-10-1919 te Dantumadeel, 3 dagen oud.
   5. m  Minne HIEMSTRA (zie VIII.1469).
   6. v  Geeske HIEMSTRA, geboren te Sijbrandahuis/Dantumadeel.
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is J. TERPSTRA, geboren .. te ??

VII.649    Sieds PRINS, geboren op 19-08-1899 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, overleden op 19-04-1985 te Middelstum op 85-jarige leeftijd, zoon van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Ten Boer met Janke van der VEEN, 21 jaar oud, geboren op 03-10-1902 te Kollumerzwaag/Kollumerland, overleden op 25-12-1989 te Winsum op 87-jarige leeftijd, dochter van Jelle van der VEEN en Maaike de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rienk PRINS (zie VIII.1473).
   2. m  Jelle PRINS (zie VIII.1475).
   3. v  Atje PRINS (zie VIII.1478).
   4. v  Maaike PRINS, geboren te Oenkerk/Tietjerksteradeel.
Gehuwd met Hendrikus PLOEG, geboren te Vries.
   5. v  Wiep PRINS, geboren te Gerkesklooster/Achtkarspelen.
Gehuwd te Middelstum met Cornelis Pieter BOLHUIS, 24 jaar oud, geboren op 31-05-1930 te Ten Boer, overleden op 30-04-2005 te Ten Boer op 74-jarige leeftijd.
   6. m  Sieds Janko PRINS, geboren te Amsterdam.

VII.652    Wikje PRINS, geboren op 29-10-1901 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 23-10-1991 te Dokkum op 89-jarige leeftijd, dochter van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1926 te Kollumerland met Willem REITSMA, 26 jaar oud, geboren op 30-07-1899 te Tzummarum/Barradeel, overleden op 07-12-1973 te Dokkum op 74-jarige leeftijd, zoon van Andries REITSMA en Saakje BREMS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andries Pieter REITSMA (zie VIII.1484).
   2. m  Rienk REITSMA (zie VIII.1486).
   3. v  Atty Johanne REITSMA (zie VIII.1489).

VII.656    Jelle PRINS, geboren op 08-05-1910 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 30-09-1987 te Buitenpost op 77-jarige leeftijd, zoon van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd met Doetje WIERSMA, geboren te Hantum/Westdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje PRINS, geboren op 12-04-1940 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 16-04-1940 te Augsbuurt/Kollumerland, 4 dagen oud.
   2. m  Rienk PRINS (zie VIII.1491).
   3. m  Pier PRINS (zie VIII.1493).
   4. m  Sieds PRINS, geboren te Augsbuurt/Kollumerland.
   5. v  Froukje PRINS (zie VIII.1497).
   6. m  Willem PRINS (zie VIII.1498).

VII.659    Ebeltje PRINS, geboren op 19-07-1912 te Lutjewoude/Kollumerland, overleden op 11-10-2007 te Metslawier op 95-jarige leeftijd, dochter van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd met Hendrikus UFKES, geboren op 30-12-1907, overleden op 21-11-1992 op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  G. UFKES.
Gehuwd met H.J. PAAS.
   2. v  A. UFKES.
Gehuwd met NN VISSER.
   3. m  E. UFKES.
Gehuwd met M. WIJBENGA.

VII.661    Dieuwke PRINS, geboren te Augsbuurt/Kollumerland, dochter van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd te Dokkum met Kornelis Johan van der HOEK, 28 jaar oud, geboren op 07-03-1916 te Pieterzijl/Grijpskerk, overleden op 16-07-1993 te Groningen op 77-jarige leeftijd, zoon van Johan Hendrik van der HOEK en Froukje KLOPPENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agnes Wilma van der HOEK, geboren te Oostdongeradeel.
   2. m  Johan Hendrik van der HOEK, geboren te Oostdongeradeel.
   3. m  Adde Spahr van der HOEK, geboren te Oostdongeradeel.
   4. m  Rienk Willem van der HOEK, geboren te Oostdongeradeel.
   5. v  Frouwina Dorothea van der HOEK, geboren te Oostdongeradeel.

VII.662    Pier PRINS, geboren op 13-08-1916 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 22-03-2007 te Burgum op 90-jarige leeftijd, zoon van Rienk PRINS (zie VI.264) en Atje REITSMA.
Gehuwd met Anna BENEDICTUS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Siebrig PRINS, geboren te ??
Gehuwd ?? te ?? Echtgenote is Eeltje TALSMA, geboren te ??
   2. v  Atsje PRINS, geboren te ??
Gehuwd met Okke BOSMA.
   3. v  Jeltsje PRINS, geboren te ??
Gehuwd met Henk TOLSMA, geboren te Alphen a/d Rijn.
   4. m  Rienk PRINS, geboren te ??
Gehuwd ?? te ?? Echtgenote is Martha BEKIUS, geboren te ??

VII.665    Tjitske WIJGA, geboren op 01-06-1884 te Raard/Westdongeradeel, dochter van Kornelis Ennes WIJGA en Ytje Atzes KROL (zie VI.270).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-05-1905 te Westdongeradeel met Lieuwe WIERSMA, 24 jaar oud, geboren op 18-03-1881 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, zoon van Jacob Jetzes WIERSMA en Aukje Hedzers TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob WIERSMA, geboren op 25-04-1906, overleden op 16-02-1999 te Northbridge(Worcester)/Massachusetts (USA) op 92-jarige leeftijd.
   2. m  Cornelis WIERSMA, geboren op 28-07-1908, overleden op 04-04-1989 te Eastham (Barnstable)/Massachusetts (USA) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd 1974 te Massachusetts met Winifred ZILINSKI, geboren 1922, overleden op 14-12-2007 te Eastham (Barnstable)/Massachusetts (USA), dochter van Leo ZILINSKI en Rose NN.
   3. v  Antje WIERSMA, geboren op 08-10-1918 te Dantumawoude/Dantumadeel, overleden op 11-05-1989 te Wiltsonville/Massachusetts (USA) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1941 te Mendon/Massachusetts (USA) met Gerhardus HAAGSMA, 25 jaar oud, geboren op 12-02-1916 te Patterson/New York (USA), overleden op 26-03-1997 te Portage (Kalamazoo)/Michigan op 81-jarige leeftijd.
   4. m  Atze (Arthur) WIERSMA, geboren op 16-04-1921 te Dantumadeel, overleden op 12-01-1985 te Norfolk/Massachusetts (USA) op 63-jarige leeftijd.

VII.669    Tietje WIJGA, geboren op 09-06-1889 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 08-10-1975 op 86-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest/Dantumadeel, dochter van Kornelis Ennes WIJGA en Ytje Atzes KROL (zie VI.270).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-05-1909 te Dantumadeel met Andries WIEGERSMA, 26 jaar oud, geboren op 29-06-1882 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 03-12-1962 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, begraven te Rinsumageest, zoon van Arnoldus Douwes WIEGERSMA en Sjoukje Harmens KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnoldus WIEGERSMA (zie VIII.1525).
   2. m  Kornelis WIEGERSMA, geboren op 18-03-1913 te Sijbrandahuis/Dantumadeel, overleden op 29-03-1914 te Sijbrandahuis/Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   3. m  Douwe WIEGERSMA (zie VIII.1528).
   4. v  Yttje WIEGERSMA, geboren te Rinsumageest/Dantumadeel.
Gehuwd met Pieter REITSMA, geboren op 14-03-1917, overleden op 02-06-1983 te Gorredijk op 66-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1983 te Damwoude.
   5. v  Sjoukje WIEGERSMA (zie VIII.1532).

VII.672    Atze Enne WIJGA, geboren op 07-08-1896 te Raard/Westdongeradeel, overleden op 20-06-1984 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1984 te Raard/Westdongeradeel, zoon van Kornelis Ennes WIJGA en Ytje Atzes KROL (zie VI.270).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12-04-1917 te Dantumadeel met Sytske REITSMA, 22 jaar oud, geboren op 19-02-1895 te Reitsum/Ferwerderadeel, overleden op 19-02-1960 te Raard/Westdongeradeel op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk Pieters REITSMA en Baukje Sjuks OFFRINGA.
Gehuwd (2) . te Leeuwarden met G. HUIZINGA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Baukje WIJGA (zie VIII.1534).
   2. m  Kornelis Enne WIJGA, geboren op 28-12-1920 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 02-01-1921 te Leeuwarden, 5 dagen oud.
   3. m  Kornelis Enno WIJGA (zie VIII.1536).
   4. v  Ytje WIJGA (zie VIII.1539).
   5. m  Dirk WIJGA, geboren te Betterwird/Westdongeradeel.
Gehuwd . Echtgenote is A. STRAATSMA.
   6. v  Antje WIJGA, geboren op 01-07-1932 te Rinsumageest/Dantumadeel, overleden op 08-11-1939 te Lichtaard/Ferwerderadeel op 7-jarige leeftijd.

VII.676    Yttje TERPSTRA, geboren op 10-04-1893 te sIJBRANDAHUIS/Dantumadeel, overleden op 24-05-1960 te ? op 67-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-12-1912 te Oostdongeradeel met Douwe PLANTINGA, 26 jaar oud, geboren op 13-06-1886 te Wanswerd/Ferwerderadeel, overleden op 22-10-1967 te ? op 81-jarige leeftijd, zoon van Oenze PLANTINGA en Sepkje Folkerts POSTUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Oenze PLANTINGA, geboren op 17-07-1913 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 07-02-2000 te Oostdongeradeel op 86-jarige leeftijd, begraven te Ee/Oostdongeradeel, ongehuwd.
   2. m  Broer PLANTINGA (zie VIII.1544).
   3. m  Folkert (Frank) PLANTINGA (zie VIII.1546).
   4. v  IJttje PLANTINGA (zie VIII.1548).
   5. m  Kornelis (Kees) PLANTINGA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
Gehuwd te ?? Echtgenote is Jakoba BUWALDA.
   6. m  Wijtze PLANTINGA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
Gehuwd te ?? Echtgenote is Wiekje WOUDWIJK.
   7. m  Jacob PLANTINGA (zie VIII.1553).

VII.677    Wytze TERPSTRA, geboren op 05-11-1894 te Dantumaddel, begraven te Damwoude, zoon van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1920 te Oostdongeradeel met Emke de JONG, 25 jaar oud, geboren op 07-08-1894 te Lichtaard/Ferwerderadeel, overleden op 08-10-1974 te Dokkum op 80-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1974 te Damwoude, dochter van Jacob Fransen de JONG en Jacobje Klazes de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacoba TERPSTRA (zie VIII.1555).
   2. v  Yttje TERPSTRA, geboren te Raard/Westdongeradeel.

VII.682    Sijke TERPSTRA, geboren op 19-06-1899 te Dantumadeel, overleden op 19-06-1968 te Ee/Oostdongeradeel op 69-jarige leeftijd, begraven te Ee, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1923 te Metslawier/Oostdongeradeel met Jan Tjalling ALBERDA, 23 jaar oud, geboren op 01-09-1899 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 12-06-1984 te Ee/Dongeradeel op 84-jarige leeftijd, begraven te Ee, zoon van Melis ALBERDA en Sijke de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ytje ALBERDA (zie VIII.1558).
   2. m  Melis ALBERDA, geboren op 07-06-1925 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 04-01-1944 te ?? op 18-jarige leeftijd.
   3. v  Sijke ALBERDA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is T. MEINDERSMA, geboren .. te ??

VII.686    Jantje TERPSTRA, geboren op 31-05-1903 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 24-01-1978 te ?? op 74-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is Jentje JANSMA, geboren op 10-02-1901 te Kollumerland, overleden op 12-03-1986 te Veenklooster op 85-jarige leeftijd, zoon van Meindert JANSMA en Trijntje HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  IJltje JANSMA, geboren te Veenklooster.
   2. v  Yttje JANSMA (zie VIII.1564).

VII.688    Antje TERPSTRA, geboren op 02-10-1904 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 29-11-1964 te ?? op 60-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is Douwe van der MEER, geboren op 22-03-1903 te ?? Overleden op 20-08-1972 te ?? op 69-jarige leeftijd, begraven te Ee.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yttje van der MEER, geboren .. te ??

VII.690    Tjitske TERPSTRA, geboren op 09-12-1906 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 10-10-1981 te ?? op 74-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd 1926 te ?? Echtgenoot is Kornelis VLASMA, geboren op 07-04-1903 te Engwierum/Oostdongeradeel, overleden op 05-01-1987 te Hantumeruitburen op 83-jarige leeftijd, zoon van Klaas VLASMA en Aafke Brants KEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas VLASMA, geboren .. te ??
   2. m  Broer VLASMA, geboren .. te ??
   3. v  Afke VLASMA, geboren .. te ??

VII.692    Doetje TERPSTRA, geboren op 06-11-1908 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 05-04-1984 te ?? op 75-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd .. te ?? Echtgenoot is Kornelis JANSMA, geboren op 04-08-1907 te ?? Overleden op 14-03-1965 te ?? op 57-jarige leeftijd, begraven te Anjum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yttje JANSMA, geboren te ??

VII.694    Sjoukje TERPSTRA, geboren op 17-12-1910 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 22-07-1994 te Stadskanaal op 83-jarige leeftijd, dochter van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-04-1944 te Oostdongeradeel met Jaap GROENEWOUD, 38 jaar oud, geboren op 30-10-1905 te Borger, overleden op 28-03-1993 te Stadskanaal op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Yttje GROENEWOUD, geboren te Veendam.
   2. m  Remmelt Jan GROENEWOUD, geboren te Wildervank.
Gehuwd te ?? Echtgenote is J. MEIJER, geboren .. te ??
   3. v  Hillechiena GROENEWOUD, geboren te Veendam.

VII.695    Jan TERPSTRA, geboren op 02-11-1912 te Ee/Oostdongeradeel, overleden op 12-11-1984 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, bron: www.vincentenmarlene.nl, zoon van Broer Wytzes TERPSTRA en Yttje Gosses HIEMSTRA (zie VI.275).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1936 te Aalzum/Oostdongeradeel met Doetje HIEMSTRA, 24 jaar oud, geboren op 05-01-1912 te Anjum/Oostdongeradeel, overleden op 16-02-1994 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, dochter van Ype Mames HIEMSTRA en Orseltje JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Broer TERPSTRA (zie VIII.1574).
   2. v  Orseltje TERPSTRA (zie VIII.1577).
   3. v  Yttje TERPSTRA (zie VIII.1579).
   4. v  Antje TERPSTRA (zie VIII.1581).
   5. v  Sjoukje TERPSTRA (zie VIII.1583).
   6. m  Ype TERPSTRA (zie VIII.1584).

VII.703    Jacob PRINS, geboren te Burum/Kollumerland, zoon van Pieter PRINS (zie VI.280) en Jitske HOEK.
Gehuwd te Dantumadeel met Hiltje HAISMA, 26 jaar oud, geboren op 29-04-1905 te Murmerwoude/Dantumadeel, overleden op 23-02-1988 te Enschede op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan HAISMA en Klaaske PETERSON.
Uit dit huwelijk:
   1. m  NN PRINS, geboren op 18-01-1932 te Burum/Kollumerland, overleden op 18-01-1932 te Burum/Kollumerland, 0 dagen oud.

VII.714    Hendrik PRINS, geboren op 24-01-1918 te Veenwouden/Dantumadeel, overleden op 02-09-1995 te Donkerbroek/Ooststellingwerf op 77-jarige leeftijd, zoon van Sieds Reinders PRINS (zie VI.290) en Marijke HOEKSTRA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1947 te Oosterwolde/Ooststellingwerf met Lammigje (Lammy) JONKER, 32 jaar oud, geboren op 25-11-1914 te Donkerbroek/Ooststellingwerf, overleden op 16-04-1984 te Drachten/Smallingerland op 69-jarige leeftijd, dochter van Klaas JONKER en Trijntje BOELEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nynke Marijke PRINS (zie VIII.1588).
   2. m  Klaas Hendrik PRINS (zie VIII.1589).

VII.716    Reinder Sieds PRINS, geboren op 30-06-1920 te Veenwouden/Dantumadeel, overleden op 29-01-1999 te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, zoon van Sieds Reinders PRINS (zie VI.290) en Marijke HOEKSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1946 te Beetsterzwaag/Opsterland met Popkje WOUDSTRA, 25 jaar oud, geboren op 25-06-1921 te Wijnjeterp/Opsterland, overleden op 21-02-2002 te Wolvega/Weststellingwerf op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sake Hiddo PRINS (zie VIII.1591).
   2. v  Marijke PRINS (zie VIII.1594).

VII.718    Reinder PRINS, geboren te Oudwoude/Kollumerland, zoon van Andries PRINS (zie VI.293) en Janke HOEKSTRA.
Gehuwd te Kollumerland met Geertje HAMERSMA, 22 jaar oud, geboren op 27-01-1924 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 21-12-1999 te Oudwoude/Kollumerland op 75-jarige leeftijd, dochter van Jilt HAMERSMA en Sipkje BROERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sipkje PRINS, geboren te Kollumerland.
   2. v  Janke PRINS, geboren te Kollumerland.
   3. v  Ytje PRINS, geboren te Kollumerland.
   4. v  Trijntje PRINS, geboren te Kollumerland.
   5. m  Andries PRINS, geboren te Kollumerland.
   6. v  Geertje PRINS, geboren te Kollumerland.
   7. m  Jilt PRINS, geboren te Kollumerland.
   8. m  Roelof PRINS, geboren te Kollumerland.
   9. v  Jacoba PRINS, geboren te Kollumerland.
   10. v  Elizabeth PRINS, geboren te Kollumerland.

VII.724    Auke HELDER, geboren op 20-06-1896 te Dokkum, overleden ..-05-1945 te Regensburg (Dld), zoon van Jan Aukes HELDER (zie VI.295) en Sijtske Pieters van DIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1922 te Groningen met Aaltje LANDSTRA, 27 jaar oud, geboren op 03-10-1894 te Groningen, overleden op 28-04-1971 te Meppel op 76-jarige leeftijd, dochter van Jakob LANDSTRA en Ietje POSTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan HELDER (zie VIII.1605).
   2. m  Jacob HELDER (zie VIII.1607).
   3. m  Pieter HELDER (zie VIII.1609).
   4. v  NN HELDER, geboren te Meppel, levenloos geboren.

VII.734    Pieter KROODSMA, geboren op 07-04-1895 te Betterwird/Westdongeradeel, overleden op 28-05-1970 op 75-jarige leeftijd, begraven te Bennekom, zoon van Hans Jacobs KROODSMA en Grietje WOUDA (zie VI.320).
Gehuwd met Martje DIJK, geboren op 27-01-1899 te Den Ham, overleden 1986, begraven te Bennekom.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans KROODSMA (zie VIII.1612).

VII.738    Thedford Preston DIRKSE, geboren te Holland/Michigan, zoon van Pieter Adrian DIRKSE en Reintje (Rena) WIERSTRA (zie VI.339).
Gehuwd (1) met Theresa OPPENHUIZEN.
Gehuwd (2) te Ames/Iowa (USA) met Laura Frances MILLER, 28 jaar oud, geboren op 25-08-1914 te Bozeman/Montana, overleden op 22-09-1948 te Grand Rapids/Michigan op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) te Grand Rapids/Michigan met Ruth IMANSE, 37 jaar oud, geboren op 13-01-1913 te Grand Rapids/Michigan, overleden op 11-02-1993 te Grand Rapids/Michigan op 80-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Carol Wierstra DIRKSE.
   2. v  Joan Elizabeth DIRKSE (zie VIII.1616).
Uit het derde huwelijk:
   3. v  Mary Faith DIRKSE.
   4. v  Ruth Frances DIRKSE (zie VIII.1619).

VII.744    Yme MINNEMA, geboren op 27-10-1926 te Sijbrandahuis, overleden op 16-06-2001 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 20-06-2001 te St.-Annaparochie, zoon van Pier MINNEMA (zie VI.357) en Attje HEERINGA.
Gehuwd met Jetske BUURSMA, overleden op 03-01-1998.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pier MINNEMA (zie VIII.1620).
   2. m  Menze MINNEMA (zie VIII.1622).
   3. v  Attje MINNEMA (zie VIII.1625).
   4. m  Gerrit MINNEMA.
   5. m  Sjoerd MINNEMA.

VII.747    Bartele (Bart) de HAAN, geboren op 17-02-1925 te Huizum/Leeuwarden, overleden op 20-11-1989 te Aalsmeer op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes Thomas de HAAN en Pietje RIJPSTRA (zie VI.372).
Gehuwd te Aalsmeer met Else Pauline JAGER, geboren te Aalsmeer, dochter van Gerlof Paul JAGER en Neeltje Adriana van VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hedzer de HAAN, geboren te Aalsmeer.
Gehuwd te Aalsmeer met Marnel TAS, geboren te Aalsmeer.
   2. m  Erwin de HAAN, geboren te Aalsmeer.
   3. m  Reinier de HAAN, geboren te Aalsmeer.

VII.761    Sybrigje (Sieb) van der KOUWE, geboren te Wanswerd a/d Streek, dochter van Cornelis van der KOUWE en Akke REITSMA (zie VI.381).
Gehuwd te Ferwerd/Ferwerderadeel met Sake Jan (Sake) de BOER, 28 jaar oud, geboren op 06-08-1929 te Hantumhuizen/Westdongeradeel, overleden op 04-03-2002 te Bennekom op 72-jarige leeftijd, zoon van Tjebbe Fokke de BOER en Aagje WYNIA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Acca Theodora (Acca) de BOER (zie VIII.1633).
   2. m  Tjebbe Fokke (Tjepko) de BOER (zie VIII.1634).
   3. m  Cornelis Jan Willem (Kees) de BOER, geboren te Sneek.
Samenwonend te Haarlem met Carla Christina (Carla) van WALSTIJN, geboren te Rotterdam, dochter van Theodorus Antonius (Theo) van WALSTIJN en Christina Wilhelmina Francisca (Tineke) VERHOEF.

VIII.6    Andries ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland, zoon van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Metslawier/Oostdongeradeel met Sietske CASTELEIN, geboren te Ee/Oostdongeradeel, dochter van Anne CASTELEIN en Antje van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Douwe Andries ZWART, geboren te Amsterdam.
   2. m  Andrew Arend ZWART, geboren te Dokkum.
   3. m  Jan Harmen ZWART, geboren te Creil/Noordoostpolder.
   4. m  Arend Cornelis ZWART, geboren te Ee/Oostdongeradeel.

VIII.8    Harmen ZWART, geboren op 07-10-1931 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 26-03-1980 te Groningen op 48-jarige leeftijd, zoon van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Metslawier/Oostdongeradeel met Renske CASTELEIN, geboren te Anjum/Oostdongeradeel, dochter van Anne CASTELEIN en Antje van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje ZWART, geboren te Jouswier/Oostdongeradeel.
   2. v  Ettje ZWART, geboren te Jouswier/Oostdongeradeel.
   3. m  Anne Arend ZWART, geboren te Jouswier/Oostdongeradeel.
   4. v  Douwina ZWART, geboren te Dokkum.

VIII.11    Sijke ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland, dochter van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Kollum/Kollumerland met Teake HOEKSMA, geboren te Gerkesklooster/Achtkarspelen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Simon HOEKSMA, geboren te Drogeham/Achtkarspelen.
   2. m  Douwe HOEKSMA, geboren te Drogeham/Achtkarspelen.
   3. m  Benedictus HOEKSMA, geboren te Drogeham/Achtkarspelen.
   4. v  Ettje Neeltje HOEKSMA, geboren te Drogeham/Achtkarspelen.

VIII.12    Pieter ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland, zoon van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Kollum/Kollumerland met Dieuwke CASTELEIN, 22 jaar oud, geboren op 09-11-1935 te Ee/Oostdongeradeel, geboren op de Kooipleats onder Ee, overleden op 04-07-2015 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, dochter van Anne CASTELEIN en Antje van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Douwe Pieter ZWART (zie IX.13).
   2. m  André Arend ZWART, geboren op 09-06-1962 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 11-10-1984 te Kollumerzwaag/Kollumerland op 22-jarige leeftijd. Om het leven gekomen bij een motor-ongeluk.
   3. m  Harmen Jan ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland.
Gehuwd . Echtgenote is Doro NN.
   4. v  Annie Dieuwke ZWART, geboren te Dokkum.
Gehuwd . Echtgenoot is Germ NN.
   5. m  Edwin Pieter ZWART (zie IX.20).

VIII.16    Klaaske ZWART, geboren te Westergeest/Kollumerland, dochter van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Veenwouden/Dantumadeel met Johannes KOOISTRA, geboren te Wouterswoude/Dantumadeel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Heerko Johannes KOOISTRA, geboren te Dokkum.
   2. m  Douwe Jan KOOISTRA, geboren te Damwoude/Dantumadeel.
   3. v  Henriëtte Lucresia KOOISTRA, geboren te Dokkum.
   4. m  Martin Klaas KOOISTRA, geboren te Damwoude/Dantumadeel.
   5. m  Peter Alexander KOOISTRA, geboren te Leeuwarden.

VIII.18    Neeltje ZWART, geboren op 29-09-1942 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 16-05-2006 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, dochter van Douwe ZWART en Ettje WITTEVEEN (zie VII.4).
Gehuwd te Kollum/Kollumerland met Wietse KOMMERIE, geboren te Wouterswoude/Dantumadeel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle KOMMERIE, geboren te Dokkum.
Gehuwd met Ineke WOLTERS.
   2. m  Douwe KOMMERIE, geboren te Dokkum.
Gehuwd met Tineke POSTMA.
   3. m  Sjouke KOMMERIE, geboren te Dokkum.

VIII.21    Riemke Jelles ATTEMA, geboren te Blija/Ferwerderadeel, dochter van Jelle ATTEMA en Grietje HOEKSTRA (zie VII.6).
Gehuwd met Pieter MEINDERTSMA, geboren op 07-06-1928, overleden 2013, zoon van Pier MEINDERTSMA en Grietje ELZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maaike MEINDERTSMA (zie IX.32).
   2. v  Grietje MEINDERTSMA.
   3. m  Pier MEINDERTSMA.

VIII.22    Johannes ATTEMA, geboren op 01-02-1931 te Blija/Ferwerderadeel, overleden op 25-08-1963 op 32-jarige leeftijd, begraven te Ee, zoon van Jelle ATTEMA en Grietje HOEKSTRA (zie VII.6).
Gehuwd met Fokeltje STEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle ATTEMA.

VIII.24    Auke ATTEMA, geboren te Blija/Ferwerderadeel, zoon van Jelle ATTEMA en Grietje HOEKSTRA (zie VII.6).
Gehuwd met Saakje KEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle ATTEMA.
   2. m  Jelle ATTEMA.
   3. v  Lolkje ATTEMA.
   4. m  Johannes Doede ATTEMA.
   5. v  Grietje Sijke ATTEMA.
   6. v  Douwine ATTEMA.
   7. m  Douwe ATTEMA.

VIII.33    Jan FEDDES, geboren te Gramsbergen, zoon van Hendrik FEDDES en Maaike SPRIENSMA (zie VII.15).
Gehuwd te Gramsbergen met Gesina H. KAMPHUIS, geboren ..-..-.... te ??
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gert Jan FEDDES, geboren ..-..-.... te ??
   2. v  Maaike FEDDES, geboren ..-..-.... te ??
   3. m  Hendrik FEDDES (zie IX.45).
   4. m  Albert FEDDES, geboren ..-..-.... te ??
Gehuwd te Elburg met Angele HAZELEBACH, geboren ..-..-.... te ??

VIII.35    Reinder Auke FEDDES, geboren te Gramsbergen, (Professor in Soil Physics, Agrohydrology and Groundwater Management at Wageningen University). Zoon van Hendrik FEDDES en Maaike SPRIENSMA (zie VII.15).
Gehuwd te Harderwijk met Fokeltje Trijntje van KLAARBERGEN, geboren te Beemster, dochter van Berend Wijbe van KLAARBERGEN en Sijtske GAIKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marja Sietske FEDDES, geboren te Alkmaar.
Gehuwd te Driebergen-Rijsenburg met Peter Erik WIT, geboren te Den Haag, zoon van Johannes Wouter Wijnand Antonius WIT en Ferdinanda MIDDENDORP.
   2. m  Berend Jan FEDDES, geboren te Alkmaar.
   3. v  Nienke FEDDES, geboren te Wageningen.

VIII.38    Aaltje FEDDES, geboren te Gramsbergen, dochter van Hendrik FEDDES en Maaike SPRIENSMA (zie VII.15).
Gehuwd te Emmeloord/Noordoostpolder met Jan DOORNBOS, geboren te Bedum, zoon van Harm Jacob DOORNBOS en Jacobine DIJKSTERHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm Jacob DOORNBOS (zie IX.53).
   2. v  Maaike Henriette DOORNBOS, geboren te Westenholte/Zwolle.
   3. v  Jacobine Anne Greet DOORNBOS (zie IX.57).

VIII.41    Annette FEDDES, geboren te Gramsbergen, dochter van Hendrik FEDDES en Maaike SPRIENSMA (zie VII.15).
Gehuwd te Emmeloord/Noordoostpolder met Marcus Martinus WIELAND, 24 jaar oud, geboren op 26-11-1945 te Zaamslag/Terneuzen, overleden op 12-10-2000 te Swifterbant/Dronten op 54-jarige leeftijd, begraven op 17-10-2000 te Nagele, zoon van Frans WIELAND en Geertruida Suzanna KAIJSER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frans WIELAND (zie IX.58).
   2. v  Mariska WIELAND, geboren te Nagele/Noordoostpolder.
   3. v  Diana WIELAND, geboren te Emmeloord/Noordoostpolder.

VIII.45    Martinus (Tinus) SPRIENSMA, geboren te Zwagerveen/Kollumerland, zoon van Jan SPRIENSMA (zie VII.22) en IJtje MEINDERTSMA.
Gehuwd met Maria Vogelina (Marieke) GROENEWOUD, geboren te ?? Dochter van Lubertus GROENEWOUD en Marijke SCHAAFSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Frederik SPRIENSMA (zie IX.62).
   2. m  Lubertus Sake (Bert) SPRIENSMA, geboren te Arum/Wûnseradiel.
   3. v  Marijke Gretha (Margreet) SPRIENSMA, geboren te Arum/Wûnseradiel.

VIII.48    Auke SPRIENSMA, geboren te Zwagerveen/Kollumerland, zoon van Jan SPRIENSMA (zie VII.22) en IJtje MEINDERTSMA.
Gehuwd met Pietje (Pietsje) BERG, dochter van Sipke BERG en Sjoukje SIEPERDA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan SPRIENSMA, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Ermelo met Martine Janetta (Martine) van ELTEN, geboren te Ermelo.
   2. v  Joke SPRIENSMA, geboren te Dokkum.
   3. m  Simon SPRIENSMA, geboren te Dokkum.

VIII.53    Maaike SPRIENSMA, geboren te Zwagerveen/Kollumerland, dochter van Jan SPRIENSMA (zie VII.22) en IJtje MEINDERTSMA.
Gehuwd met Pieter (Piet) POSTMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Melanie POSTMA, geboren te Zwolle.
   2. v  Yvonne POSTMA, geboren te Bedum.
   3. v  Ciska POSTMA, geboren te Bedum.

VIII.55    Yttje SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel, dochter van Sijberen SPRIENSMA (zie VII.25) en IJttje PLANTINGA (zie VIII.1548).
Gehuwd te Oostdongeradeel met Tjeerd DIJK, geboren te Dokkum, zoon van Kornelis DIJK en Geertje van der VINNE.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christiaan DIJK, geboren te Delfzijl.
   2. v  Ingrid DIJK, geboren te Delfzijl.

VIII.56    Reinder SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel, zoon van Sijberen SPRIENSMA (zie VII.25) en IJttje PLANTINGA (zie VIII.1548).
Gehuwd te Emmeloord/Noordoostpolder met Geertje van der HEIDE, geboren te Beetgumermolen/Menaldumadeel, dochter van Romke van der HEIDE en Aafke TALSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aafke Margaretha SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
   2. v  Yttje Marianne SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
   3. v  Margriet Berber (Margriet) SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel.
   4. v  Alette Sigrid SPRIENSMA, geboren te Joure/Skarsterlân.

VIII.58    Douwe SPRIENSMA, geboren te Ee/Oostdongeradeel, zoon van Sijberen SPRIENSMA (zie VII.25) en IJttje PLANTINGA (zie VIII.1548).
Gehuwd met Marion Wilma PLANTINGA (zie IX.2631).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rachel Ann SPRIENSMA.
   2. m  Brent Simon SPRIENSMA.
   3. v  Miranda Irene SPRIENSMA.
   4. m  Daniël Frank (Dan) SPRIENSMA, geboren te Ontario/Canada.
   5. m  Jonathan Matthew SPRIENSMA, geboren te Oakville/Ontario (Cnd).

VIII.61    Elizabeth SPRIENSMA, geboren te Leeuwarden, dochter van Wiebe SPRIENSMA (zie VII.26) en Ruurdina de BOER.
Gehuwd met Jean de ZEEUW, geboren op 01-03-1929 te Brussel, overleden op 31-12-1998 te Oostzaan op 69-jarige leeftijd, zoon van Teunis de ZEEUW en Anthonia Maria MONSTER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijs Jean de ZEEUW, geboren te Oostzaan.
Gehuwd .. te ? Echtgenote is Linda NN.
   2. m  Sebastiaan de ZEEUW, geboren te Oostzaan.
   3. v  Gisela Kristina de ZEEUW, geboren te Zaandam.

VIII.93    Anna Henderika (Anneke) GJALTEMA, geboren te Marum, dochter van Simon GJALTEMA en Aukje HOFMAN (zie VII.35).
Gehuwd te Marum met Geert (Gerry) WUBS, geboren te Stadskanaal, zoon van Hans WUBS en Jacoba GROENHOF.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Simone WUBS, geboren te Siloam/Venda (ZA).
   2. v  Jacoba (Jacobien) WUBS, geboren op 04-03-1974 te Siloam/Venda (ZA), overleden op 09-07-1999 te Chicago (USA) op 25-jarige leeftijd.
   3. m  Hans WUBS, geboren te Surhuisterveen.
   4. m  Harko Geert WUBS, geboren te Surhuisterveen.

VIII.114    Jakobje (Coba) SPRIENSMA, geboren te Niehove/Oldehove, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Ezinge met Mense GROENVELD, 34 jaar oud, geboren op 04-01-1927 te Feerwerd/Ezinge, overleden op 01-10-1998 te Feerwerd/Ezinge op 71-jarige leeftijd, zoon van Berend GROENVELD en Henderika BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lambertina Jakoba (Tiny) GROENVELD (zie IX.93).
   2. v  Henderika Antje (Rita) GROENVELD (zie IX.95).
   3. v  Anna Douwina (Anita) GROENVELD (zie IX.97).
   4. v  Roelfina Geertruida (Roelie) GROENVELD (zie IX.99).
   5. m  Berend Mense (Bernard) GROENVELD (zie IX.100).

VIII.115    Jan SPRIENSMA, geboren op 26-11-1937 te Niehove/Oldehove, overleden op 03-07-2009 te Lelystad op 71-jarige leeftijd, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Ezinge met Grietje WIERENGA, geboren te Beswerd/Ezinge, dochter van Egbert WIERENGA en Trientje OOSTERHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trientje Jantina (Tia) SPRIENSMA (zie IX.103).
   2. m  Tjerk Gerrit (Gert) SPRIENSMA (zie IX.104).
   3. m  Egbert Jan (Egbert) SPRIENSMA (zie IX.106).

VIII.117    Gerrit Jan Ymte (Gerrit) SPRIENSMA, geboren op 29-12-1939 te Niehove/Oldehove, overleden op 14-11-2015 te Zuidhorn op 75-jarige leeftijd, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Ezinge met Reina DOORNBOS, geboren te Ezinge, dochter van Jacob DOORNBOS en Elisabeth KOOI.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjerk Jan (Tjerk) SPRIENSMA (zie IX.108).
   2. v  Elisabeth Jacoba (Elly) SPRIENSMA (zie IX.111).
   3. m  Jacob Abel (Jaap) SPRIENSMA (zie IX.112).
   4. m  Lambertus Eelke (Eelke) SPRIENSMA (zie IX.114).

VIII.120    Anna SPRIENSMA, geboren op 18-01-1941 te Niehove/Oldehove, overleden op 28-12-1976 te Burlington/Washington (USA) op 35-jarige leeftijd, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-01-1964 te Ezinge met Douwe DIJKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 18-08-1936 te Zuidhorn, overleden op 24-07-2010 te Burlington/Washington (USA) op 73-jarige leeftijd, zoon van Andreas DIJKSTRA en Kunje TILLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andreas Douwe (Andrew) DIJKSTRA (zie IX.116).
   2. v  Betty Ann (Betty) DIJKSTRA (zie IX.119).
   3. m  Tjerk John (Jerry) DIJKSTRA, geboren te Mount Vernon/Washington (USA).
   4. v  Kunny Annette (Kunny) DIJKSTRA, geboren te Mount Vernon/Washington (USA).
   5. m  Donald John (Donald) DIJKSTRA, geboren te Burlington/Washington (USA).

VIII.121    Eelke SPRIENSMA, geboren te Groningen, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Ezinge met Douïna (Ina) ROT, geboren te Oostum/Ezinge, dochter van Jan ROT en Wytske de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wytske Douïna (Wilma) SPRIENSMA (zie IX.124).
   2. v  Lambertina Jacoba (Carla) SPRIENSMA (zie IX.126).
   3. m  Tjerk Jan (Tjerk) SPRIENSMA (zie IX.127).

VIII.123    Luutzen SPRIENSMA, geboren op 26-06-1943 te Niehove/Oldehove, overleden op 06-01-2014 te Emmen op 70-jarige leeftijd, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd (1) te Ezinge met Johanna (Hannie) BOUWSEMA, geboren te Ten Boer, dochter van Joost BOUWSEMA en Janna REENDERS.
Gehuwd (2) te Zuidhorn, gehuwd voor de kerk te Aduard met Ariena KORTHUIS, geboren te Nieuwe Pekela, http://www.arienasbruidsmode.nl, dochter van Hermannus Henderikus KORTHUIS en Fennegien BOSCHER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Janita Josefien (Janita) SPRIENSMA (zie IX.129).
   2. m  Theo Gartjan (Theo) SPRIENSMA, geboren te Ens/Noordoostpolder.
   3. v  Lambertina Annet (Linda) SPRIENSMA, geboren te Den Ham/Aduard.
   4. m  Joost Garmt Simon (John) SPRIENSMA, geboren te Den Ham/Aduard.

VIII.127    Aukje SPRIENSMA, geboren te Oldehove, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd (1) te Bedum met Jannes BROUWER, 23 jaar oud, geboren op 13-07-1945 te Bedum, overleden op 23-04-1978 te Utrecht op 32-jarige leeftijd, zoon van Berend BROUWER en Pieterke de GRAAFF.
Gehuwd (2) te Rijssen met Jan van der BENT, 40 jaar oud, geboren op 05-08-1943 te Hoogeveen, overleden op 27-09-1997 te Hoogeveen op 54-jarige leeftijd, zoon van Jacob Hendrik van der BENT en Geesje MEINEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Lambertina Francisca (Ineke) BROUWER (zie IX.134).
   2. v  Pieterke Marjan (Petrie) BROUWER (zie IX.136).
   3. v  Jacoba Anna (Corianne) BROUWER (zie IX.138).
   4. v  Trijnie Elizabeth (Martine) BROUWER (zie IX.139).

VIII.130    Feikje SPRIENSMA, geboren te Groningen, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Aduard met Arend Steven (Arie) ZWARTS, 27 jaar oud, geboren op 01-10-1942 te Groningen, overleden op 12-12-2012 te Groningen op 70-jarige leeftijd, zoon van Arend Steven ZWARTS en Remmegiena EISSENS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lambertina Jacoba (Betsie) ZWARTS (zie IX.141).
   2. m  Arend Steven ZWARTS (zie IX.142).

VIII.132    Etje (Ettie) SPRIENSMA, geboren te Niehove/Oldehove, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Ezinge met Kornelis (Kor) van TIL, geboren te Den Ham/Aduard. Gescheiden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerben Kornelis (Kees) van TIL, geboren te Den Ham/Aduard.
   2. m  Tjerk Jan (Tjerk) van TIL, geboren te Den Ham/Aduard.
   3. v  Lambertina Etje (Tineke) van TIL, geboren te Den Ham/Aduard.

VIII.133    Jan Ymte SPRIENSMA, geboren te Niehove/Oldehove, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Kollumerland met Hebedina (Diny) van der WOUDE, geboren te Munnekzijl/Kollumerland, dochter van Jan van der WOUDE en Henderika DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Henderika (Rieneke) SPRIENSMA (zie IX.148).
   2. m  Tjerk Jan SPRIENSMA, geboren te Feerwerd/Ezinge.
   3. v  Anna Jacoba (Anneke) SPRIENSMA, geboren te Feerwerd/Ezinge.

VIII.135    Sijko SPRIENSMA, geboren te Groningen, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Aduard met Jantje (Janny) BOONSTRA, geboren te Dorkwerd/Hoogkerk, dochter van Karst Jan BOONSTRA en Jacoba BERGHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjerk Sijko (Jos) SPRIENSMA (zie IX.151).
   2. m  Karst Jan SPRIENSMA, geboren te Den Ham/Aduard.
   3. v  Jacoba Jantje (Carolien) SPRIENSMA (zie IX.155).
   4. v  Lambertina Trineke (Trineke) SPRIENSMA (zie IX.157).
   5. m  Jan Ymte SPRIENSMA, geboren te Den Ham/Aduard.

VIII.138    Lambertina (Tineke) SPRIENSMA, geboren op 04-11-1951 te Oldehove, overleden op 06-10-2015 te Ezinge op 63-jarige leeftijd, dochter van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1973 te Ezinge met Jan WIERENGA, 22 jaar oud, geboren op 05-03-1951 te Ezinge, overleden op 04-08-2003 te Ezinge op 52-jarige leeftijd, zoon van Diederik WIERENGA en Maaike VOOGD.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lambertina Bianca (Bianca) WIERENGA (zie IX.160).
   2. m  Diederik Albert (Diederik) WIERENGA, geboren te Ezinge.
   3. v  Maaike Hendrika (Marinka) WIERENGA (zie IX.163).
   4. m  Tjerk Jan WIERENGA, geboren te Ezinge.

VIII.139    Tjerk SPRIENSMA, geboren te Groningen, zoon van Tjerk SPRIENSMA (zie VII.44) en Lambertina GREIJDANUS (zie VII.166).
Gehuwd te Haifa/Israël met Renate GLÜER, geboren te Melle/West-Duitsland, dochter van Erich GLÜER en Marie RESTEMEIER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjerk SPRIENSMA, geboren te Amersfoort.
   2. v  Rianna SPRIENSMA, geboren te Amersfoort.
   3. m  Gerrit SPRIENSMA, geboren te Leusden.

VIII.141    Ysbrand van der KRIEKE, geboren te Leiden, zoon van Paulus van der KRIEKE en Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
Gehuwd met Maria Emanuela (Maaike) PUTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Julia Charlotte van der KRIEKE, geboren te Nassau Bahamas.

VIII.143    Jan Ymte van der KRIEKE, geboren op 04-01-1943 te Leiden, overleden op 10-05-2003 te Leiden op 60-jarige leeftijd. Jan werd sinds 10 mei 2003 vermist. Hij verliet op die dag om 06.00 uur zijn woning om naar zijn bedrijf te gaan. Zijn lichaam werd op 16 mei
bij het station Hollands Spoor te Den Haag gevonden, Hij was om het leven gebracht.


Leidse Courant d.d. 08-09-2003

Directeur verdacht van moord op Van der Krieke
LEIDEN - Een 32-jarige Leidenaar, een Alphenaar van 38 en een 28-jarige
man uit Wassenaar staan donderdag in Den Haag terecht op verdenking van
de moord op de 60-jarige Leidenaar Jan van der Krieke. De 38-jarige
verdachte was de commercieel directeur van de wasserij die daarvoor
eigendom was van Van der Krieke.
Of de drie de moord daadwerkelijk hebben gepleegd of een huurmoordenaar
voor 25.000 euro die opdracht hebben gegeven, wordt door de politie nog
onderzocht. Uit stukken van Justitie blijkt dat Van der Krieke op 10 mei
in Wasserij Ozon 2000 aan de Zaalbergweg op industrieterrein Roomburg is
doodgeslagen met een pijp of staaf en ook met een mes in de borst is
gestoken.Van der Krieke verkocht op 1 september 2000 de wasserij die in
een exploitatiemaatschappij was ondergebracht aan de Alphenaar. Het
gebouw verhuurde hij. Van der Krieke bleef in dienst als adviseur van
het bedrijf en was daar nog vrijwel dagelijks aanwezig. Volgens
ingewijden is een ruzie om geld tussen de nieuwe en de voormalige
directeur de aanleiding voor de moord. Die zou niets te maken hebben met
een mislukt wasserij-avontuur van Van der Krieke in Turkije.Nog niet
duidelijk is of de drie verdachten, of ..n van hen, Van der Krieke zelf
hebben vermoord of een vierde man daartoe de opdracht hebben gegeven.
Wel is duidelijk dat Van der Krieke op zaterdag 10 mei om zes uur 's
ochtends zijn woning aan de Hoge Rijndijk verliet om naar de wasserij te
gaan. Sindsdien werd hij vermist en naar nu blijkt is hij diezelfde
ochtend al vermoord. Zijn stoffelijk overschot werd in de kofferbak van
zijn auto gevonden op donderdag 15 mei. De auto stond op de hoek van de
Van Hogendorpstraat en het Oranjeplein in de omgeving van Station
Hollands Spoor in Den Haag.


Zoon van Paulus van der KRIEKE en Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
Gehuwd te Leiden met Marry KOPS, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Ymte (Ymte) van der KRIEKE, geboren te Leiden.

VIII.146    Anna Simkje (Annet) van der KRIEKE, geboren op 28-04-1945 te Leiden, overleden op 23-05-2001 te Amersfoort op 56-jarige leeftijd, begraven op 29-05-2001 te Amersfoort, dochter van Paulus van der KRIEKE en Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
Gehuwd (1) met Cornelis (Cees) van ALTENA, geboren op 24-05-1940 te Vlaardingen, overleden op 27-10-2000 te Cambril/Spanje op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Hendrik Antonie (Henk) KLUNDER, geboren te Tiel.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aukje Everina (Arienne) van ALTENA (zie IX.171).
   2. m  Robert Olaf Ymte (Roy) van ALTENA, geboren te Oosterhout.

VIII.148    Marten van der KRIEKE, geboren te Leiden, zoon van Paulus van der KRIEKE en Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
Gehuwd te Amsterdam met Margretha Gijsbertje (Greet) van der HEDEN, geboren te Alkemade.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anne-kee van der KRIEKE (zie IX.174).
   2. m  Heike van der KRIEKE (zie IX.175).
   3. v  Jikkemien (Jikke) van der KRIEKE, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Scheveningen met Niels KRASSELT, geboren te Utrecht, zoon van M.M. KRASSELT en U. LANDGRAF.

VIII.150    Paulus (Paul) van der KRIEKE, geboren te Leiden, zoon van Paulus van der KRIEKE en Aukje SPRIENSMA (zie VII.46).
Gehuwd met Bernadina Hendrika (Dolly) JANSON, geboren te Stompwijk/Leidschendam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jorrit Ymte ( Jorrit) van der KRIEKE, geboren te Alkmaar.
   2. m  Tjerk Jelte ( Tjerk) van der KRIEKE, geboren te Alkmaar.
   3. m  Jouke Paulus ( Jouke) van der KRIEKE, geboren te Alkmaar.

VIII.154    Anna Boukje (Anneke) SPRIENSMA, geboren te Bakkeveen/Opsterland, dochter van Eelke SPRIENSMA (zie VII.47) en Hendrikje JANSMA.
Gehuwd te Smallingerland met Oebele HERDER, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1945, overleden op 30-06-2005 te Garijp op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eelko Jan HERDER (zie IX.182).
   2. v  Henriëtte Baudina HERDER (zie IX.185).

VIII.156    Anna SPRIENSMA, geboren te Oldehove, dochter van Sietse SPRIENSMA (zie VII.83) en Ettje SPRIENSMA (zie VII.49).
Gehuwd te Oldehove met Hendrik (Henk) BUIST, geboren te Oldehove, zoon van Klaas BUIST en Ida HEYS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ettina Sieta (Ineke) BUIST (zie IX.187).
   2. v  Ida Klasina (Ida) BUIST (zie IX.189).
   3. m  Klaas Arend (Karel) BUIST (zie IX.190).
   4. v  Renate Aukje (Renate) BUIST (zie IX.193).
   5. v  Henriëtte Anna (Henriëtte) BUIST (zie IX.195).

VIII.157    Reinder SPRIENSMA, geboren te Oldehove, zoon van Sietse SPRIENSMA (zie VII.83) en Ettje SPRIENSMA (zie VII.49).
Gehuwd te Niekerk/Oldekerk, gehuwd voor de kerk te Zuidhorn met Reertdina (Diny) BOSMA (zie VIII.692).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Klaaske (Clara) SPRIENSMA (zie IX.197).
   2. m  Sietse SPRIENSMA (zie IX.198).
   3. m  Harm SPRIENSMA (zie IX.199).
   4. m  Jan SPRIENSMA (zie IX.201).
   5. m  Geeuwke (Geo) SPRIENSMA (zie IX.203).
   6. m  Evert SPRIENSMA, geboren te Groningen.
Gehuwd te Westeremden, gehuwd voor de kerk te Middelstum met Elisa WIMMENHOVE.

VIII.159    Aukje SPRIENSMA, geboren te Oldehove, dochter van Sietse SPRIENSMA (zie VII.83) en Ettje SPRIENSMA (zie VII.49).
Gehuwd te Oldehove met Johannes Meertinus (Hans) RITTERSMA, geboren te Den Haag, zoon van Zacharias RITTERSMA en Zwaantine Hendrike UBBENS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Etta Anna (Annette) RITTERSMA, geboren te Harlingen.
Gehuwd te Haren met Frank SMIT.
   2. m  Zacharias Meertinus RITTERSMA, geboren te Harlingen.
   3. v  Zwaantina Henderika RITTERSMA, geboren te Leiden.

VIII.160    Jan SPRIENSMA, geboren te Oldehove, zoon van Sietse SPRIENSMA (zie VII.83) en Ettje SPRIENSMA (zie VII.49).
Gehuwd te Oldekerk met Ebeltje Roelfke ( Epie) HORINGA, geboren te Faan/Oldekerk, dochter van Jakob HORINGA en Elizabeth MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sietse SPRIENSMA (zie IX.211).
   2. v  Elizabeth SPRIENSMA, geboren te Oldehove.
Gehuwd te Zuidhorn, gehuwd voor de kerk te Oldehove met Dick van der LAAN, geboren te Uithuizermeeden, zoon van Harm (Harry) van der LAAN en Martha SIKKEMA.
   3. v  Ettha SPRIENSMA, geboren op 26-06-1979 te Oldehove, overleden op 26-07-1993 te Groningen op 14-jarige leeftijd. Ettha kwam om het leven tengevolge van een ongeval op het ouderlijke
erf te Oldehove.
   4. v  Jacoba SPRIENSMA (zie IX.217).

VIII.162    Icenius Immo (Ico) SPRIENSMA, geboren te Zwiggelte/Westerbork, zoon van Oebele SPRIENSMA (zie VII.90) en Sijke SPRIENSMA (zie VII.50).
Gehuwd te Beilen met Johanna Jacoba (Joke) OORT, geboren te Drijber/Beilen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  René Arnold SPRIENSMA (zie IX.218).
   2. v  Erna Evelien SPRIENSMA (zie IX.221).

VIII.166    Ina SPRIENSMA, geboren te Zwiggelte/Westerbork, dochter van Oebele SPRIENSMA (zie VII.90) en Sijke SPRIENSMA (zie VII.50).
Gehuwd te Westerbork met Herbert van HOOGDALEM, geboren te Delft, zoon van Herbert van HOOGDALEM en Marie NOORDHOEK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Oebele Wouter (Wouter) van HOOGDALEM (zie IX.222).
   2. m  Herbert Pieter (Pieter) van HOOGDALEM (zie IX.224).
   3. v