El Lissitzky


El Lissitzky staat voor een groep Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw. Tot die groep behoorden de architect Tatlin, de schilders Malewitsj en Popova, de fotograaf Rodschenko, de filmer Eisenstein en de schrijver/dichter Majakovski. Het wordt tijd dat iemand aantoont dat er een verband was - of niet! - tussen deze progressieve avantgardistische kunstenaars en de anarchistische beweging in Rusland.

Van een andere orde zijn schrijvers als Paustovski, Babel, Sjklovski, Alexandrov, en Tsvetajeva; eveneens uit het begin van de 20e eeuw. Sjklovski 's "Zoo of brieven niet over liefde" is even experimenteel als de poèma's van Majakovski, doch minder bekend. Deze auteurs beschrijven deels episodes uit de Russische Revolutie en noemen regelmatig Nestor Machno. Een zeer recente - en totaal onverwachte - vondst was "De Lijdensweg", een trilogie van Alexej Tolstoi (een kleinzoon van), waarin Machno een van de hoofdfiguren is.