Rendieradoptie

'Adopteer' een rendier en steun de Samen in Zweden in hun strijd voor begrazingsrechten.

De ongeveer 70.000 Samen (Lappen) hebben in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Kola schiereiland in de Russische Federatie conflicten met allerlei partijen. Een voorbeeld is de situatie van de Samen in Zweden. Daar bedreigen landrechtconflicten de traditionele Samen-cultuur. Van de ongeveer 17.000 Samen zijn zo'n 3.000 Samen afhankelijk van de rendierhouderij. Er zijn zo'n 230.000 rendieren geteld, verdeeld over 52 Samen-gemeenschappen. Twaalf van deze Samen- gemeenschappen zijn in zeven verschillende rechtszaken gewikkeld. Zij zijn aangeklaagd door kleine privé-grondbezitters, die de Samen geen toestemming geven om in de winter de rendierkuddes door hun bos te laten trekken. Het ziet er naar uit dat de Samen deze rechtszaken gaan verliezen. Tot nu toe kostte het eerste proces dat de Samen voerden bijna vier miljoen gulden.
Zonder de erkenning van hun traditionele winterbegrazingsrechten in de bossen kunnen de Samen niet doorgaan met hun rendierhouderijen. Verlies van deze rechtszaken kan het einde betekenen van de Samen-cultuur!
Om de kosten van de rechtszaken enigszins te dekken zijn de Samen met steun van vele Europese niet-gouvernementele organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds en Friends of the Earth in Groot Brittannië en Taiga Rescue Network (TRN) een rendieradoptiecampagne gestart. Arctic Peoples Alert is lid van TRN. Wij steunen daarom ook de campagne van Orre Praedtieh, de organisatie waarin de zuid-Samen in Zweden zich hebben georganiseerd. De stichting FERN heeft haar girorekening in Nederland daarvoor ter beschikking gesteld, waardoor onnodige bankkosten worden voorkomen.
Voor aller duidelijkheid: het betreft een symbolische adoptie van een rendier. Het rendier krijgt geen naam en wordt uiteindelijk - zoals gebruikelijk - geslacht. Als bewijs krijgt u een diploma met een tekening van de bekende Samische kunstenaar Lars Pirak.

Kinderen kunnen een rendierkalf adopteren voor f 28,-. Het diploma heeft een A5 formaat.

Families en individuen kunnen een rendierkoe met kalf adopteren voor f 110,-. Dit diploma heeft een A4 formaat.

Bedrijven en instellingen kunnen een rendierstier adopteren voor f 2800,-. Dit diploma heeft een A3 formaat.

U kunt uw bijdrage overmaken op Postbankrekening 7736621 t.n.v. Stichting FERN in Den Haag. Vergeet niet uw keuze kalf, koe of stier te vermelden en controleer of uw adres op uw overschrijving staat. Na ontvangst zenden de Samen u het diploma dat met het bedrag van uw gift correspondeert.

Internetsite: www.sapmi.se/domen/sami_eng.html