VERANDEREN KAN..........................LEUK ZIJN

 

N.L.P.

Met NLP (neuro-linguÔstisch programmeren) zijn snelle veranderingen mogelijk, die bovendien een duurzaam karakter hebben.

NLP is een model van menselijke ervaringen en communicatie: het is de studie van hoe alle communicatie (verbaal en non-verbaal) ons zenuwstelsel beÔnvloedt.

NLP bestudeert die behandelmethoden die het snelst werken en in de meeste gevallen zeer effektief zijn.

NLP stelt u in staat zelf bewust uw leven een eigen richting te geven.
Op een elegante manier wordt bereikt dat hetgeen onze hersenen via neuro-fysiologische banen hebben geregistreerd aan indrukken via onze ogen, oren, reuk, smaak en gevoel, op ieder gewenst ogenblik weer ter beschikking komen en door herprogrammeren veranderd kunnen worden. Hierbij leert u de communicatie met uzelf en met uw onbewuste bronnen te verbeteren en te zoeken naar nieuwe oplossingen voor oude problemen of voor een bekwaamheid die u al heeft nog betere voorwaarden te vinden. Er wordt altijd gebruik gemaakt van mogelijkheden en hulpbronnen, welke in de persoon aanwezig zijn. Deze bronnen worden geoptimaliseerd en voor een effektiever gebruik in de toekomst beschikbaar gemaakt.

Wat betekent dit voor U.
Op elk moment van uw bestaan bent u blootgesteld aan duizenden externe en interne prikkels en vinden er in u miljoenen neurologische (chemische) processen plaats. Samen bepalen deze de neuro-fysiologische staat waarin u zich bevindt en meestal verloopt dat proces volledig onbewust. Soms voelt U zich in staat om bergen te verzetten en soms bent u nergens toe in staat, vaak weet u niet echt hoe dat komt, in elk geval weet u niet wat ermee te doen.


NLP
leert u meer bewust vat te hebben op de staat waarin u zich bevindt en niet langer een speelbal te zijn op de golven van de zee van invloeden, die elk moment op u afkomt. Onze vaardigheid om doelgericht te handelen en te leven hangt af van onze vaardigheid om zelf ons eigen zenuwstelsel te beÔnvloeden.

terug terug volgende pagina volgende