INTRODUCTIE

De oorsprong van de familienaam Korpershoek begint in de gemeente Midden-Delfland.
Deze gemeente is een samenvoeging van de dorpen Maasland en Schipluiden.
De steden Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en het Westland zijn de buurgemeenten.

Gaande vanuit Maassluis, via de binnenwegen en het dorp Maasland, naar Delft kom je voor
het dorp Schipluiden bij de driesprong van het riviertje De Gaag, De Zijde en de Vlaardingervaart. 
Bij deze driesprong, staande voor de brug over De Zijde, zie je rechts de korenmolen Korpershoek
en links de boerderij Korpershoek (tegenwoordig In 't Rietveld).

Hieronder een fragment uit een kaart uit 1750 van het Hoogheemraadschap Delfland
waarop de locatie van de boerderij en molen is aangegeven.
De korenmolen staat overigens niet ingetekend op deze kaart.
De molen die aan de overzijde van de weg staat aangegeven is een verdwenen watermolen.

Inmiddels is de polder aan de overzijde van de Vlaardingervaart volgebouwd met woningen.
Deze nieuwbouwwijk heeft de naam Korpershoek meegekregen.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\FAMILY\Website\plaatjes\kaart.gif

 

 

MOLEN

De korenmolen Korpershoek staat op het schiereilandje bij de driesprong van de bovengenoemde riviertjes.
De oorspronkelijke molen, gebouwd in 1625 voor Pieter Pietersz. (Corpershoek),
werd op 2 februari 1945 door brand verwoest.
Op dezelfde plaats is in 1950 een bestaande molen uit Leimuiden herbouwd.
De geschiedenis van deze laatste molen is te vinden in de
Nederlandse Molendatabase of bij Westlandse molens.
De nakomelingen van Pieter Pietersz. zijn, voor zover nu bekend, in mannelijke lijn uitgestorven.

Al in vroeger tijd is er sprake van een korenmolenaar te Schipluiden, n.l.
Ocker Claesz. (van Corpershouck) met zonen die als korenmolenaars
te Brielle (1598), Vlaardingen (1607-1650) en Delft (1622-) werkten.
Over welke korenmolen in Schipluiden het dan gaat is nog onduidelijk.

 

 

BOERDERIJ

De boerderij Korpershoek werd rond 1600 gebouwd op een kleirug zoals men kan lezen in oude archiefstukken:
'Een wooningh als huijsinge stallinge boes schuur bargen ende geboomte van outs genaamd Korpershoek'.
Hij was waarschijnlijk het eigendom van de familie Schimmelpenningh van der Ooye (LMV 998).
Uit de kwartierstaat Varekamp, Kwartierstatenboek IV, Genealogische Vereniging Promatheus (TU Delft).

Als pachter van deze boerderij staat bekend Jacob Cornelisz. (In 't Rietveld),
zoon van Cornelis Hendricksz. de stamvader van één van de twee levende takken K'hoek.
De kleinzoon van Jacob Cornelis, Claesz Abrahamsz. (< 1635-1677),
ging de familienaam Corpershouck voeren.

Na restauratie is deze boerderij omgedoopt in In 't Rietveld.
Die naam is vanouds ook wel gebruikt.
Op de Midden-Delfland Site is meer informatie beschikbaar.
boerderij
 

 

FAMILIENAAM

In oude archiefstukken komt men ook wel de naam 'Carpershouck' tegen.
In het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt een karper ook wel met korper of kerper aangeduid.
Volgens overlevering zou mogelijk de naam afgeleid kunnen zijn van een karperkwekerij, een door monniken
uit de Kaspische zee meegenomen vissoort waarmee men hier ten lande al vroeg kweekte.
De plek te Schipluiden zou zich daar goed voor lenen.
Mevrouw L.M. Varekamp, die opgroeide in het huis naast de molen,
vertelde me van het spektakel van parende en kuitschietende karpers in het voorjaar.
Kortom, de naam KORPERSHOEK is van topografische betekenis,
een buurtschap waar (oud-)bewoners naar vernoemd werden (van Corpershouck).
Een familierelatie tussen naamdragers is daarbij niet noodzakelijk.

De spelling van de familienaam komt aanvankelijk in vele varianten voor,
al naar gelang de plaatselijk uitspraak en schrijfwijze.
In de 19e eeuw wordt de naam Corpershoeck door de Burgelijke Stand
vastgelegd als Korpershoek of Kurpershoek (zelfs binnen een gezin!).
In de streek rondom Katwijk als Kerpershoek.

  

 

STAMMEN

Alle nu levende K'hoeken stammen af van twee voorvaders waarvan
de verwantschap (nog) niet kan worden aangetoond.
Gemakshalve noem ik deze takken naar de oudste voorvader:

Stam Cornelis Hendricksz. (van Corpershouck) - Schipluiden
Deze stam gaat terug tot ca. 1550 en is verbonden aan de boerderij (zie daar).
Daarna te Kethel, Schiedam en Overschie.
Van deze tak zijn zo’n 360 naamdragers gevonden van vóór 1910.

Stam Ocker Gerritsz. (van Corpershouck) - Vlaardingen
Deze stam gaat terug tot ca. 1620 en vindt zijn oorsprong
in de omgeving van Vlaardingen/Vlaardingerambacht.
Een relatie met Korpershoek te Schipluiden,
via de Vlaardingervaart aan elkaar gekoppeld, is tot nu toe niet te leggen.
Van deze tak zijn zo’n 1530 naamdragers gevonden van vóór 1910.
Uit de stam Ocker Gerritsz. volgt nog een tak via
de ongehuwde Crijntje Pietersdr. – Leiden

Op het internet worden stambomen en genealogieën gepubliceerd die de
Stam Ocker Gerritsz. hebben gekoppeld aan de stam van Ocker Claesz.
Deze koppeling berust op een vage aanname waarvoor tot nu toe nog geen enkel bewijs is gevonden.

 

Verder zijn nog 4 takken Korpershoek gevonden die in mannelijke lijn
zijn uitgestorven en die niet te koppelen zijn aan de voornoemde takken.
Dit zijn:
Stam Sybrant Leendertsz. (van Corpershoeck) - Delft/Voorschoten
Deze stam gaat terug tot ca. 1600
zie parenteel
Stam Pieter Pietersz. (Corpershoeck) - Schipluiden
Deze stam gaat terug tot ca. 1600
zie parenteel
Stam Pouwels Florisz. (Corpershouck) - Vlaardingen
Deze stam gaat terug tot ca. 1570
zie parenteel
Stam Ocker Claesz. (van Corpershouck) - Delft
Deze stam gaat terug tot ca. 1540
zie parenteel

Verder zijn er nog heel wat 'losse' gezinnen en personen gevonden
die (nog) niet aan enige stam te koppelen zijn.

 

 

WAPEN

Het wapen KORPERSHOEK werd gevoerd door:
Floris Pouwelsz. (Corpershoek), lijndraaier, die anno 1637 te Vlaardingen woonde, en door
Jan Arijens Corpershoek (1664-1756), korenbrandewijnmolenaar te Schiedam.
Beiden loten van uitgestorven stammen.
Volgens heraldisch gebruik kan dit wapen dus niet meer gevoerd worden door nu nog levenden.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\FAMILY\Website\plaatjes\wapen.jpg

Beschrijving door Historisch-Genealogisch en Heraldisch Archief:
Golvend doorsneden:
a. in goud 3 blauwe zwemmende vissen boven elkaar
b. golvend dwarsgebalkt van 6 stukken, blauw en zilver.
Helmteken: zwemmende blauwe vis.
Het wapen is zogenaamd ‘sprekend’ dat wil zeggen dat men in de figuren
de naam van het wapendragend geslacht kan aflezen.

 

 

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De families Korpershoek vindt men van oorsprong in de driehoek
Vlaardingen, Delft, Overschie (Rotterdam) en naaste omgeving.

Begin 19e eeuw begint men uit te zwermen en ontstaan er ook takken te:
= Katwijk aan de Rijn, Valkenburg zh, Oegstgeest en Leiden =
= Oud- en Nieuw Beijerland =
= Maasland zh =
= Zwolle =

Het aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het

Nederlands Repertorium van Familienamen (bron: Meertens Instituut):

 

 

Gr

Fr

Dr

Ov

Ge

Ut

NH

ZH

Ze

NB

Li

totaal

Kerpershoek

 

 

 

1

 

 

1

46

 

 

 

48

Korpelshoek

 

 

 

 

 

1

 

19

 

 

 

20

Korpershoek

1

 

 

22

10

3

54

329

1

2

28

450

Kurpershoek

 

7

2

4

3

20

43

123

 

1

 

203

totaal

1

7

2

27

13

24

98

517

1

3

28

721

 

Bij hetzelfde instituut is een overzicht over het jaar 2007 te raadplegen.
Daarbij is de geografische spreiding op de Nederlandse landkaart zichtbaar gemaakt.

Uit de overzichten een vergelijk:

 

 

1947

2007

toename

percentage

 

Kerpershoek

 48

123

57

+ 256%

 

Korpelshoek

 20

49

29

+ 245%

 

Korpershoek

450

691

 241

+ 53%

 

Kurpershoek

 203

250

47

+ 23%

 

totaal

721

1113

374

+ 54%

 

 

 

 

 

 

 

 

Een intrigerende vraag is hoe de grote verschillen te verklaren zijn.

 

 

 

INFORMATIE

Geïnteresseerde K'hoeken kan ik van dienst te zijn met het verstrekken van
inlichtingen over hun afstamming op basis van kosteloze uitwisseling van gegevens.
Ik houd daarvan een database bij waarin personen worden geregistreerd.
De lijst van naamdragers is te vinden onder:
k'hoeken
De lijst van echtlieden/partners van K'hoeken is te vinden onder:
partners

 

 

NIEUWS

Lijst naamdragers vernieuw
Lijst echtlieden/partners van K'hoeken
De kwartierstaat aangevuld.

mei 2018

Jan Korpershoek
zie kwartierstaat