Parenteel van Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL)


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\JOUSMA
Datum : 08-01-2007
Selectie : 'Personen in parenteel van Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL) [48]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL), huisman=boer. Gedoopt (NH) op 20-05-1742 te Anjum, overleden op 07-10-1811 te Lioessens op 69-jarige leeftijd. Mede geïntresseerde van de Anjummer en Lioessens polder, zoon van Lieuwe YPES en Martje ENGBERTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-06-1765 te Anjum (NH) met Trijntje/ Trientje LIEUWES (van LIOESSENS), 1813 renteniersche, geboren 1743 te Morra, gedoopt (NH) op 24-11-1743 te Lioessens, overleden op 01-02-1813 te Anjum, dochter van Lieuwe FOLKERTS, huisman, en Grijtje SYBES, op "Sint Jacob 1773" 25 juli 1773 met attesstatie vertrokken naar Lioessens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grijtje YPES (zie II.2).
   2.  Lieuwe Ypes JOUSMA (zie II.3).
   3.  Jan Ypes JOUSMA (zie II.5).

 
II.2    Grijtje YPES, gedoopt (NH) op 28-12-1767 te Anjum. Jong overleden. Dochter van Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL) (zie I.1) en Trijntje/ Trientje LIEUWES (van LIOESSENS).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 19-10-1788 te Rinsumageest met Thomas Jans HELDER. Afkomstig uit Sybrandahuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iefke Jans HELDER, geboren op 12-08-1789 te Sybrandahuis.
   2.  Trijntje Jans HELDER, geboren op 19-05-1801 te Sybrandahuis.

 
II.3    Lieuwe Ypes JOUSMA, huisman. Gedoopt (NH) op 30-10-1768 te Anjum, overleden op 17-12-1812 te Morra op 44-jarige leeftijd. Hij was lid van het gemeente bestuur van de Maire Anjum. In die functie schreef hij en onder tekende hij de overlijdens akte van zijn vader Ype Lieuwes 1742/1811. Deed belijdenis van het geloof op 24-04-1800. Op 13 december 1811 nam hij als voogd over de minderjarige kinderen van Folkert Lieuwes (waarschijnlijk zijn oom) de naam Sijtsma aan. De kinderen zijn Antje 20jaar oud en Lieuwe 18 jaar oud. Zoon van Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL) (zie I.1) en Trijntje/ Trientje LIEUWES (van LIOESSENS).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25-04-1800 te Morra (NH) met Aukje Rinses SINIA, 33 jaar oud, geboren op 16-07-1766 te Morra, gedoopt (NH) op 10-08-1766 te Morra, overleden 1799 te Morra. Heeft belijdenis gedaan te Morra op vrijdag 25 april 1794. Dochter van Rinse Gerrits SINIA, ontvanger boer, en Elizabeth EELKES. Lieuwe deed belijdenis v.h. geloof te Morra 25-04-1800. En trouwde de "eersame" jongedochter Aukje Rinses Sinia lidmate te Morra 25-04-1794 Moeder en kind overleden na of op 30-06-1799 doch voor 17-12-1812.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke LIEUWES, geboren op 30-06-1799 te Morra, gedoopt (NH) op 28-07-1799 te Morra, overleden 1799 te Morra.

 
II.5    Jan Ypes JOUSMA, huisman, gardenier, geboren op 26-06-1772 te Anjum, gedoopt (NH) op 28-07-1772 te Anjum, overleden op 28-12-1849 te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd. Heeft belijdenis gedaan te Lioessens op donderdag 24 april 1800, in 1806 met attestatie vertrokken naar Anjum en in 1816 aldaar ouderling, later vertrokken. Zoon van Ype LIEUWES (van EZUMAZIJL) (zie I.1) en Trijntje/ Trientje LIEUWES (van LIOESSENS).
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30-06-1804 te Lioessens (NH) met Jantje Folkerts WIERSTRA, 24 jaar oud, geboren op 13-09-1779 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-10-1779 te Oosternijkerk, overleden op 28-10-1811 te Oosternijkerk op 32-jarige leeftijd. Begraven in Lioessens in de Ned.Herv.kerk. Begraven te Lioessens. Heeft belijdenis gedaan te Anjum op donderdag 29 januari 1807. Dochter van Folkert WIERDS, koopman., en Lucia Albertus WIGGERS (WICHERS). Op 13 December 1811 neemt Jan Ypes de Naam Jousma aan.De naam Jousma ontleende hij aan de boerderij "JOUSMA STATE" onder de klokslag van Anjum waar zijn ouders woonachtig zijn geweest. Jan IJpes lidmate te Anjum 24-04-1800, Jantje Folkerts lidmate te Anjum 29-01-1807. Jan IJpes was in 1820 en 1831 ouderling te Anjum. Hij was een grote boer(45 HA) op eerder genoemde JOUSMA STATE. In 1821 gaat hij Failliet. In 1831 staat hij ingeschreven in het lidmatenregister van Oosternijkerk. In 1839 woont hij in bij zijn zoon IJpe Jan te Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ype JANS, geboren op 20-07-1806 te Anjum, gedoopt op 03-08-1806 te Anjum, overleden op 23-12-1808 te Anjum op 2-jarige leeftijd.
   2.  Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5).

 
III.5    Iepe/Ype Jans JOUSMA, bakker, politiebediende, armenvader, geboren op 10-03-1810 te Anjum, gedoopt (NH) op 01-04-1810 te Anjum, overleden op 17-02-1873 te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Op 28 februarie 1854 werd Ype benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris bedroeg dertig gulden.(bron gem archief Oostdongeradeel inventaris no 783) Ingescheven voor de Nationale Militie loting 1829 no 49 en uit hoofde als enig kind voor een jaar vrijgesproken.Belijdenis gedaan op zaterdag 26 april 1834 op 34-jareige leeftijd, in 1835 diaken, . Zoon van Jan Ypes JOUSMA (zie II.5) en Jantje Folkerts WIERSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-07-1832 te Oostdongeradeel (getuige(n): Jan Janzen Donga,oud 66 jr,ontvanger; Tjeerd Jantjes de Groot,oud 58 jr,politiebediende,beide van deze grieternij;Pieter Johannes Douma,oud 54 jr,landbouwer; Arent Hageman,oud 28 jr,klerk.Beide wonende te Metslawier.). Afkondiging op 20 en 27 November 1832 aan de hoofddeur van het grieternij huis te Metslawier.Bij het huwelijk werd hun dochter Jantje gewettigd. Echtgenote is Hiltje Lieuwes HUIZINGA, 28 jaar oud, dienstmeid. Geboren op 20-05-1804 te Paesens, gedoopt (NH) op 17-06-1804 te Paesens, overleden op 21-09-1878 te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan te Oosternijkerk op zondag 22 mei 1842 op 38-jarige leeftijd. Dochter van Lieuwe Broers HUIZINGA, arbeider, en Aaltje Gooitsens de VRIES. Bij hun huwelijk woord Jantje aangenomen als zijn kind en zo gewettigd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Ypes JOUSMA (zie IV.2).
   2.  Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3).
   3.  Jan Ypes JOUSMA, matroos binnenvaart. Geboren op 09-08-1836 te Oosternijkerk, overleden circa 1857.
   4.  Folkert Ypes JOUSMA, Gardenier, geboren op 04-02-1839 te Oosternijkerk, overleden op 12-02-1871 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   5.  Aale Ypes JOUSMA, arbeider, geboren op 03-08-1841 te Oosternijkerk, overleden op 09-03-1873 te Oosternijkerk op 31-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   6.  Anne Ypes JOUSMA (zie IV.8).
   7.  Gertje Ypes JOUSMA (zie IV.11).
   8.  Aaltje Ypes JOUSMA (zie IV.13).

 
IV.2    Jantje Ypes JOUSMA, geboren op 21-11-1831 te Nijkerk. N.B.aangever erkent de vader te zijn. Overleden op 15-03-1917 te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd, dochter van Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5) en Hiltje Lieuwes HUIZINGA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 31-05-1851 te Oostdongeradeel (getuige(n): Nicolaas Plantinga,oud 43 jr,klerk;Harmen Thomas van der Mosjel,oud 41 jr,veldwachter.Beide wonende te Metslawier;Jurgen Smitsen,oud 67 jr,rijksambtenaar;Sieger Jan Kuipers,oud 52 jr,veldwachter.beide wonende te Anjum.). Afkondiging op 11 en 18 Mei 1851 te Metslawier. Echtgenoot is Ids Takes HAAKSMA, 20 jaar oud, gardenier. Geboren op 13-10-1830 te Anjum, zoon van Take Uilkes HAAKSMA en Willemke Gosses DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje HAAKSMA, naaister. Geboren op 19-11-1857 te Oosternijkerk, overleden op 15-05-1907 te Oosternijkerk op 49-jarige leeftijd.
   2.  Willemke HAAKSMA, naaister. Geboren op 19-02-1860 te Oosternijkerk, overleden op 24-04-1915 te Oosternijkerk op 55-jarige leeftijd.
   3.  Minke HAAKSMA, geboren op 12-08-1869 te Oosternijkerk.

 
IV.3    Lieuwe Ypes JOUSMA, boerenknecht, arbeider, gardenier, geboren op 09-05-1834 te Oosternijkerk, overleden op 19-09-1890 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd. Ingeschreven voor de Nationale Militie bij loting van 1853 no 28 en Fiscaal is vrijgesteld. Zoon van Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5) en Hiltje Lieuwes HUIZINGA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1858 te Oosternijkerk (getuige(n): Nicolaas Plantinga,oud 45 jr,Klerk;Lauw Bouma,oud 24 jr,Klerk;Eibe Klasens Bolt,oud 39 jr,veldwachter;Harmen Thomas van der Mosjel,oud 43 jr,veldwachter.Allen wonende te Metslawier.). Afkondiging op 09 en 16 Mei 1858 te Metslawier. Echtgenote is Trijntje Gerbens van der VELDE, 27 jaar oud, dienstmeid, boerin, geboren op 12-05-1831 te Ternaard, overleden op 16-01-1920 te Oosternijkerk op 88-jarige leeftijd, dochter van Gerben Meints van der VELDE en Gerritje Sijtzes SIJTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ype JOUSMA (zie V.4).
   2.  Gerben JOUSMA (zie V.6).
   3.  Hiltje JOUSMA (zie V.9).
   4.  Gerritje JOUSMA (zie V.11).
   5.  Folkert JOUSMA (zie V.12).
   6.  Meint JOUSMA (zie V.14).

 
V.4    Ype JOUSMA, arbeider, gardenier, geboren op 09-04-1859 te Oostdongeradeel, overleden op 26-06-1930 te Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Heeft zijn dienstplicht vervuld van de lichting 1879 lotings no 12 der gem. Oostdongeradeel, bij het 1e Regiment Infanterie. Hij ging op 12 Mei 1884 met groot verlof na eervol ontslag. Zoon van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Oostdongeradeel met Antje PAUSINGA, 27 jaar oud, geboren op 25-04-1858 te Oostdongeradeel, overleden op 01-10-1946 te Oosternijkerk op 88-jarige leeftijd, begraven op 05-10-1946 te Oosternijkerk, dochter van Jan Tjerks PAUSINGA en Gertje Keimpes de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertje JOUSMA, geboren op 05-02-1886 om 21.00 uur te Nijkerk. Geb. get. Geert Ybeles van der Veen gemeente secr. oud 42 Jr. en Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 29 Jr. beide wonende te Metslawier. Overleden op 23-03-1986 te Oosternijkerk op 100-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1986 te Oosternijkerk.
   2.  Lieuwe JOUSMA (zie VI.2).
   3.  Trijntje (Nienke) JOUSMA, geboren op 12-05-1893 om 02.00 uur te Oosternijkerk. Geb. get, Ritske Hendriks Veenstra Klerk oud 36 jr. en Geert Siccama Klerk oud 28 jr. wonende te Metslawier en Niawier. Overleden op 27-03-1957 te Haren op 63-jarige leeftijd, begraven op 01-04-1957 te Haren.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1923 te Oostdongeradeel met Ds Hantje van DIJK, 59 jaar oud, dominee. Geboren op 31-05-1864 te Wymbritseradeel, overleden op 07-12-1924 te Haren op 60-jarige leeftijd, zoon van Klaas van DIJK en Jantje BOONSTRA. Hantje was weduwnaar van Antje Noordmans.

 
VI.2    Lieuwe JOUSMA, hoofd onderwijzer. Geboren op 22-03-1890 om 19.00 uur te Oosternijkerk. Geb. get. Ritske Hendriks Veenstra Klerk oud 33 jr. en Geert Siccama Klerk oud 25 Jr. wonende te Metslawier en Niawier. Overleden op 09-05-1985 te Dokkum op 95-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1985 te Dokkum, zoon van Ype JOUSMA (zie V.4) en Antje PAUSINGA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-05-1915 te Oostdongeradeel met Jeltje de GROOT, 30 jaar oud, geboren op 13-03-1885 te Jelsum, overleden op 27-09-1930 te Metslawier op 45-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1930 te Metslawier, dochter van Jan de GROOT en Maaike PIERS TILMA.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 15-08-1935 te Oostdongeradeel met Folkje EMMENS, 40 jaar oud, geboren op 23-09-1894 te Tienhoven, overleden op 03-01-1996 te Dokkum op 101-jarige leeftijd, dochter van Harm EMMENS en Dirkje BOSGRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ype JOUSMA (zie VII.1).
   2.  Jan JOUSMA, geboren te Metslawier.
   3.  Pier JOUSMA, geboren op 10-12-1918 te Metslawier, overleden op 10-01-1919 te Metslawier, 31 dagen oud.
   4.  Antje JOUSMA (zie VII.6).
   5.  Pier JOUSMA (zie VII.7).
   6.  Gert JOUSMA (zie VII.9).
   7.  Maaike JOUSMA (zie VII.12).
   8.  Cathrinus JOUSMA, geboren op 30-08-1928 te Metslawier, overleden vo-or-2004.
Gehuwd te Groningen met Gerritje Adriana (Ada) HOOGESTEGER, geboren te Zutphen, dochter van Jan HOOGESTEGER, hotelhouder., en Aaltje KONIJNENBERG.

 
VII.1    Ype JOUSMA, (hoofd) onderwijzer, leraar, geboren op 20-08-1916 te Metslawier, overleden op 21-10-1996 te Drachten op 80-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1996 te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.2) en Jeltje de GROOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1942 te Deventer met Gerritje Jantina van der LINDE, 24 jaar oud, geboren op 26-06-1917 te Olst, overleden op 24-01-2001 te Drachten op 83-jarige leeftijd, begraven op 29-01-2001 te Oosternijkerk, dochter van Gerrit Jan van der LINDE en Lubbertje HEGEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe JOUSMA (zie VIII.1).
   2.  Gerrit Jan (Jan) JOUSMA (zie VIII.3).
   3.  René JOUSMA (zie VIII.5).

 
VIII.1    Lieuwe JOUSMA, onderwijzer, leraar, geboren te Deventer, gedoopt te Deventer, zoon van Ype JOUSMA (zie VII.1) en Gerritje Jantina van der LINDE.
Gehuwd te Harderwijk met Wijnanda Gerdina (Nan) BUNSCHOTEN, onderwijzeres. Geboren te Gorredijk, dochter van Jan BUNSCHOTEN en Geertje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Eric JOUSMA, geboren te Harderwijk.
   2.  Esther Gabrielle JOUSMA, geboren te Harderwijk.

 
VIII.3    Gerrit Jan (Jan) JOUSMA, glasinstrumentmaker, kippenmester, geboren te Deventer, gedoopt te Deventer, zoon van Ype JOUSMA (zie VII.1) en Gerritje Jantina van der LINDE.
Gehuwd te Oosterbierum met Liefke (Liefke) HERREMA, kleuterleidster. Geboren te Oosterbierum, dochter van Johannes HERREMA, landbouwer., en Lourenske DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke Lourenske JOUSMA (zie IX.4).
   2.  Ype Gerrit Jan JOUSMA, geboren te Pretoria (Zuid Afrika).

 
IX.4    Anneke Lourenske JOUSMA, geboren te Pretoria (Zuid Afrika), dochter van Gerrit Jan (Jan) JOUSMA (zie VIII.3) en Liefke (Liefke) HERREMA.
Gehuwd met Yme de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abe Jan de JONG.
   2.  Simon Jelte de JONG.

 
VIII.5    René JOUSMA, amannuensis. Geboren te Grouw, zoon van Ype JOUSMA (zie VII.1) en Gerritje Jantina van der LINDE.
Gehuwd te Harderwijk met Christina Angenita Louisa (Tineke) GERRITS, verpleegkundige. Geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik GERRITS, gem. ambtenaar, en Gerritdina Johanna HAMHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrich JOUSMA, geboren te Leeuwarden, gedoopt te Leeuwarden.
   2.  Tiemen JOUSMA, geboren te Leeuwarden, gedoopt te Leeuwarden.
   3.  Hedzer JOUSMA, geboren te Leeuwarden, gedoopt te Leeuwarden.

 
VII.6    Antje JOUSMA, hulp in de Huishouding. Geboren te Metslawier, dochter van Lieuwe JOUSMA (zie VI.2) en Jeltje de GROOT.
Gehuwd te Bedum met Lammert MEDEMA, 26 jaar oud, kweker, tuinman, geboren op 23-02-1920 te Bedum, overleden op 27-01-1981 te Bedum op 60-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1981 te Bedum, zoon van Anne MEDEMA en Berendina STULP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne MEDEMA (zie VIII.7).
   2.  Lieuwe Jelte MEDEMA (zie VIII.9).

 
VIII.7    Anne MEDEMA, archievaris. Geboren te Bedum, zoon van Lammert MEDEMA en Antje JOUSMA (zie VII.6).
Gehuwd te Groningen met Lamechiena Gezina (Tineke) van der TUIN, verpleegkundige, huisvrouw, geboren te Groningen, dochter van Jacob van der TUIN en Gezina Albertha Arendina KREMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Jelte MEDEMA, leraar basisonderwijs, geboren te Groningen. Wonende te Amersfoort.
Gehuwd te Amersfoort met Sheila Tonica ISARIN.
   2.  Jacob MEDEMA, student rechten, geboren te Leek. Wonende te Groningen.
   3.  Lammert Anne MEDEMA, geboren te Amersfoort.
   4.  Ruth Marjon MEDEMA, geboren te Amersfoort.

 
VIII.9    Lieuwe Jelte MEDEMA, tuintekenaar en afdelingshoofd groenvoorziening en reiniging, geboren op 26-05-1956 te Bedum, overleden vo-or-2004, zoon van Lammert MEDEMA en Antje JOUSMA (zie VII.6).
Gehuwd te Groningen met Jantina Anna (Tineke) van der TUIN, verpleegkundige en huisvrouw, geboren te Groningen, dochter van Jacob van der TUIN en Gezina Albertha Arendina KREMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Anna MEDEMA, geboren te Terneuzen.
   2.  Jelte MEDEMA, geboren te Terneuzen.
   3.  Jacob Johannes MEDEMA, geboren te Zwolle.

 
VII.7    Pier JOUSMA, geboren op 21-05-1921 te Metslawier, overleden op 20-06-1998 te Almere-Haven op 77-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1998 te Emmeloord, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.2) en Jeltje de GROOT.
Gehuwd te Westdongeradeel met Ytje VISSER, geboren te Hantum, dochter van Hylke VISSER en Hotske LOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotske Jeltje (Hottie) JOUSMA (zie VIII.12).
   2.  Jeltje Antje (Jellie) JOUSMA (zie VIII.14).
   3.  Lieuwe JOUSMA (zie VIII.16).
   4.  Hylke JOUSMA (zie VIII.18).
   5.  Jan JOUSMA (zie VIII.20).
   6.  Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VIII.22).
   7.  Antje (Anneke) JOUSMA (zie VIII.25).
   8.  Maaike JOUSMA (zie VIII.27).
   9.  Metske (Menno) JOUSMA (zie VIII.28).

 
VIII.12    Hotske Jeltje (Hottie) JOUSMA, geboren te Oostmahorn, dochter van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Emmeloord met Piet TICHELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald TICHELAAR, geboren te Emmeloord.
   2.  Philip TICHELAAR, geboren te Emmeloord.
   3.  Selma TICHELAAR, geboren te Emmeloord.
   4.  Dorine TICHELAAR, geboren te Emmeloord.
   5.  Irene TICHELAAR, geboren te Ens.

 
VIII.14    Jeltje Antje (Jellie) JOUSMA, geboren te Oostmahorn, dochter van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd (1) te Emmeloord met Walther THIVESSEN. Kinderen nemen na de schieding de naam van de moeder, Jousma, aan.
Gehuwd (2) met Gerrit.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kristiaan JOUSMA, geboren te Ens.
   2.  Marcus JOUSMA, geboren te Ens.
   3.  Andrea JOUSMA, geboren te Ens.

 
VIII.16    Lieuwe JOUSMA, geboren te Ens, zoon van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Lelystad met Geertje Hilligje (Gea) KORT, bezigheidstherapeute, geboren te Ruinerwold, dochter van Nicolaas KORT en Janna HOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iris JOUSMA, geboren te Lelystad.

 
VIII.18    Hylke JOUSMA, geboren te Ens, zoon van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Noordwijk met Jacoba Elizabeth (Cora) de WOLF, Z-verpleegkundige, geboren te Ens, dochter van Florus de WOLF, chef bij aardappelsorteerbedrijf, en Johanna Catharina RIEMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jos Floris Pier (Jos) JOUSMA, geboren te Noordwijk.
   2.  Elizabeth (Elza) JOUSMA, geboren te Noordwijk.

 
VIII.20    Jan JOUSMA, geboren te Ens, zoon van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd met Leila Maria PAIXAO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amana JOUSMA, geboren te Emmeloord.
   2.  Icatu JOUSMA, geboren te Veenendaal.

 
VIII.22    Hendrik (Henk) JOUSMA, tekenaar. Geboren te Ens, zoon van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Vollenhove, gehuwd voor de kerk te Vollenhove (GS) met Geertjen Geertina (Gea) DRIESEN, geboren te Vollenhove, dochter van Willem Jan DRIESEN, expediteur, en Geesje LASSCHE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin JOUSMA, geboren op 10-08-1988 te Vollenhove, overleden op 10-08-1988 te Emmeloord, begraven op 13-08-1988 te Vollenhove.
   2.  Rutgher JOUSMA, geboren te Emmeloord.
   3.  Werner JOUSMA, geboren te Emmeloord.

 
VIII.25    Antje (Anneke) JOUSMA, geboren te Ens, dochter van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Emmeloord met Arend BATTERINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten BATTERINK, geboren te Ens.
   2.  Leon BATTERINK, geboren te Ens.

 
VIII.27    Maaike JOUSMA, geboren te Ens, dochter van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd te Emmeloord met Bert OBBES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirjam Antoinette OBBES, geboren te Emmeloord.
   2.  Sandra OBBES, geboren te Emmeloord.
   3.  Vincent Pieter OBBES, geboren te Emmeloord.

 
VIII.28    Metske (Menno) JOUSMA, geboren te Ens, zoon van Pier JOUSMA (zie VII.7) en Ytje VISSER.
Gehuwd met Maria Eugenia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kevin JOUSMA, geboren te Colombia.

 
VII.9    Gert JOUSMA, bank employe. Geboren te Metslawier, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.2) en Jeltje de GROOT.
Gehuwd te Ooststellingwerf met Joukje (Joke) BOSMA, 29 jaar oud, geboren op 27-06-1924 te Haulerwijk, overleden op 11-07-1991 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1991 te Amsterdam, dochter van Jannes BOSMA en Hiltje ELZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje JOUSMA (zie VIII.31).
   2.  Lieuwe JOUSMA (zie VIII.32).

 
VIII.31    Hiltje JOUSMA, geboren te Amsterdam, dochter van Gert JOUSMA (zie VII.9) en Joukje (Joke) BOSMA.
Gehuwd te Halfweg met Jacobes (Jaco) SPIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marloes SPIJKER, geboren te Zwolle.

 
VIII.32    Lieuwe JOUSMA, geboren te Amsterdam, zoon van Gert JOUSMA (zie VII.9) en Joukje (Joke) BOSMA.
Gehuwd te Halfweg met Barbara Cornelia (Barna) TIMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remco JOUSMA, geboren te Rhenen.
   2.  Femke JOUSMA, geboren te Rhenen.
   3.  Laurien JOUSMA, geboren te Rhenen.

 
VII.12    Maaike JOUSMA, geboren te Metslawier, dochter van Lieuwe JOUSMA (zie VI.2) en Jeltje de GROOT.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Gerrit de WIND, gemeente amtenaar. Geboren te Niawier, zoon van Hendrik de WIND, gardenier., en Jantje DIJKMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Henk) de WIND, gemeente ambtenaar. Geboren te Metslawier.
   2.  Lieuwe de WIND, leraar schoolmuziek. Geboren te Metslawier.
   3.  Jeltje (Jellie) de WIND, apothekers assistente. Geboren te Metslawier.
   4.  Jantje (Jannie) de WIND (zie VIII.38).

 
VIII.38    Jantje (Jannie) de WIND, apothekers assistente. Geboren te Metslawier, dochter van Gerrit de WIND en Maaike JOUSMA (zie VII.12).
Gehuwd te Dantumadeel, gehuwd voor de kerk te Dokkum (Chr. Geref.) met Geert TURKSTRA, geboren te Damwoude, zoon van Jouwert TURKSTRA en Trijntje KUPERIS. Het gezin heeft twee kinderen.Jouwert en Maaike.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouwert TURKSTRA, geboren te Dokkum.
   2.  Maaike TURKSTRA, geboren te Dokkum.

 
V.6    Gerben JOUSMA, gardenier, landbouwer, geboren op 06-08-1861 te Nijkerk. Geb. get. Teunis Pieters Dijkstra oud 48 jr. arbeider wonende te Nijkerk en Lieuwe Bouma oud 27 jr. klerk wonende te Metslawier. Overleden op 21-04-1947 te Havelte op 85-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1947 te Wapserveen, zoon van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Nijkerk (getuige(n): Geert IJbeles van der Veen,oud 53 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 40 jr,klerk;Hesjel Bijlsma,oud 33 jr,veldwachter.Allen wonende te Metslawier.en Geert Obma,oud 23 jr,klerk,wonende te Morra.). Afkondiging op 9 en 16 Mei 1879 te Metslawier. Echtgenote is Klaaske SMITS, 26 jaar oud, dienstmeid. Geboren op 13-08-1870 om 16.00 uur te Hantumhuizen. Geb. get. Andries Wijbenga oud 45 jr. schoenmaker wonende te Hantumhuisen en Wopke Sijwerts Postuma oud 49 jr. veldwachter wonende te Ternaard. Overleden op 22-04-1948 te Havelte op 77-jarige leeftijd, begraven op 26-04-1948 te Wapserveen. Klaaske was in 1890 dienstbode bij de fam. Reitze Itzes Bierma. Dochter van Anne Sapes SMITS, boerenknecht, arbeider, en Trijntje Klazes ELGERSMA, dienstmeid. Zij vertrokken op[ 11-06-1902 naar Nes. Ingekomen op 01-06-1904 in Oosternijkerk, inwonend bij zijn moeder en broer. Vertrokken op 16-03-1916 naar Wijster gemeente Beilen. Ingekomen te Havelte op 18-04-1921.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe JOUSMA (zie VI.7).
   2.  Anne JOUSMA (zie VI.9).
   3.  Jan JOUSMA (zie VI.11).
   4.  Ype JOUSMA (zie VI.13).
   5.  Sape JOUSMA, landbouwer, geboren op 14-11-1906 te Oosternijkerk, overleden op 26-10-1989 te Steenwijk op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1989 te Wapserveen.
   6.  Folkert JOUSMA, landbouwer. Geboren op 09-08-1909 te Oosternijkerk, overleden op 01-10-1994 te Meppel op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1994 te Wapserveen.

 
VI.7    Lieuwe JOUSMA, landbouwer. Geboren op 19-02-1898 om 13.00 uur te Nijkerk. Geb. get. Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 41 jr. wonende te Metslawier en Geert Obma klerk oud 24 jr. wonende te Morra. Overleden op 05-01-1979 te Assen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1979 te Beilen, zoon van Gerben JOUSMA (zie V.6) en Klaaske SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1925 te Havelte met Gerritje van der VEEN, 30 jaar oud, geboren op 29-12-1894 om 16.00 uur te Midwolda (gem. Leek). Op 31 December doet Paulus van der Wijk oud 40 jr. arbeider wonende te Midwolda aangifte van de geboorte van een kind van het vrouwelijk geslacht dat de naam Gerritje gegeven zal worden waarvan de vader is Hendrik van der Veen arbeider wonende te Midwolda en Gerritje Alkema overleden aldaar den dertigsten december in leven echtlieden. Verklaard dat de bevaling in zijn tegenwoordigheid heeft plaats gehad en dat door ziekte de vader verhinderd is de aangifte te doen.
Geb. get. Hendrik Huberts oud 30 jr. arbeider wonende te Midwolda, en Fokke Wolters oud 43 jr. landbouwer wonende te Zevenhuizen. Overleden op 20-06-1987 te Beilen op 92-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1987 te Beilen, dochter van Hendrik van der VEEN, arbeider., en Gerritje ALKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben JOUSMA, geboren op 21-07-1927 te Dwingeloo, overleden op 08-02-1935 te Dwingeloo op 7-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1935 te Dwingeloo.
   2.  Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16).
   3.  Jelle JOUSMA (zie VII.18).
   4.  klaske Gerbrigje (Klaske) JOUSMA, lerares, leidster naaikamer, geboren op 16-07-1935 te Hooghalen (gem. Beilen), overleden op 14-09-1987 te Beilen op 52-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1987 te Beilen.

 
VII.16    Hendrik (Henk) JOUSMA, buschauffeur (Pens.89). Geboren op 24-01-1929 te Dwingeloo (gezindte: gerf.syn.), overleden op 11-05-1995 om 1.00 uur te Zwartsluis op 66-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1995 te Zwartsluis, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.7) en Gerritje van der VEEN.
Ondertrouwd te Smilde, gehuwd te Smilde (getuige(n): 1.Jelle Jousma oud 26 jr,landbouwer,wonende te Beilen,broeder van de bruidegom;2 Jantje Meints oud 38 jr,zonder beroep,wonende te Smilde,zuster van de bruid.). Afkondiging op 25 Augustus 1956 Laatstleden te Smilde en te Zwartsluis. Gehuwd voor de kerk te Smilde (GS) met Annechien (Annie) MEINTS, huisvrouw, geboren te Smilde (gezindte: gerf.syn.), dochter van Jan MEINTS, landbouwer., en Wijtske KLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske JOUSMA (zie VIII.40).
   2.  Jan JOUSMA (zie VIII.41).
   3.  Lieuwe JOUSMA (zie VIII.43).
   4.  Gerritje (Geke) JOUSMA (zie VIII.46).
   5.  Gerben JOUSMA, systeembeheerder. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis.
   6.  Folkert JOUSMA (zie VIII.48).
   7.  Jelle JOUSMA (zie VIII.50).
   8.  Jantje (Janneke) JOUSMA (zie VIII.53).

 
VIII.40    Wytske JOUSMA, huishoudkundige, maatschapelijkwerster, geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, dochter van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Zwartsluis, gehuwd te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk te Zwartsluis (GS) met Mr Jan Albert VISSCHER, fiscaal Jurist. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, zoon van Willem VISSCHER, scheepsbouwmeester., en Elizabeth (Lies) de JONGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rutger Willem Hendrik (Rutger) VISSCHER, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen.
   2.  Marieke Annelies (Marieke) VISSCHER, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen.

 
VIII.41    Jan JOUSMA, bedrijfsverzorger. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, zoon van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Zwartsluis, gehuwd te Kampen (getuige(n): 1.Lieuwe Jousma,rijksambtenaar,wonende te Ede,broeder van de Bruidegom;2 Willemina Hendrika ten Klooster,wonende te Bredewiede;3 Jan Bruins,wonende te IJsselmuiden,grootvader van de bruid;4 Hendrikje van Ommen,wonende te Kampen,grootmoeder van de bruid.), gehuwd voor de kerk te Zwartsluis (GS). Huwelijk werd bevestigd door Ds A. Bouwman. Echtgenote is Geesje Hermina (Gea) BRUINS, intensivecare neonatologie verpleegkundige, geboren te Kampen, gedoopt te IJsselmuiden, dochter van Hendrik (Henk) BRUINS, melkwinnings-adviseur (pens.91), en Maria (Rie) SELLES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Nienke Henrieke. (Nienke) JOUSMA, geboren te Vollenhove. Geboren Weg van Rollecate 50 te Vollenhove gem.Bredewiede. Gedoopt te Vollenhove.
   2.  Annechien Ynske Henrike (Ynske) JOUSMA, geboren te Vollenhove. Geboren Weg van Rollecate 50 te Vollenhove (Gem.Bredewiede). Gedoopt te Vollenhove.
   3.  Hendrik Reitze Theodoor (Reitze) JOUSMA, geboren te Vollenhove. Geboren Weg van Rollecate 50 Vollenhove,Gem.Bredewiede. Gedoopt te Vollenhove.

 
VIII.43    Lieuwe JOUSMA, militair. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, zoon van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Maarn, gehuwd te Maarn, gehuwd voor de kerk te Maarsbergen (NH) met Maartje de HEUS, verpleegkundige A. Geboren te Maarsbergen, gedoopt te Maarsbergen, dochter van Jan Dirk de HEUS en Willempje KAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Henk-Jan (Marc) JOUSMA, geboren te Amersfoort, gedoopt te Woudenberg.
   2.  Ilse Willianne (Ilse) JOUSMA, geboren te Amersfoort, gedoopt te Woudenberg.

 
VIII.46    Gerritje (Geke) JOUSMA, admin.medewerkster, zweminstrutrice, geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, dochter van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Zwartsluis, gehuwd te Zwartsluis (getuige(n): Hendrik Jousma, vader van de Bruid. Annechien Jousma Meints, moeder van de bruid. Grietje Moed Withaar, moeder van de Bruidegom. Tante Klaasje Withaar, tante van de bruidegom.Lieuwe Jousma, broer van de bruid . en Wijtske Visscher Jousma zuster van de bruid), gehuwd voor de kerk te Zwartsluis (GS) met Harm Cornelis (Harm) MOED, veehouder. Geboren te Hasselt, gedoopt te Hasselt, zoon van Cornelis MOED en Grietje WITHAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrik (Corné) MOED, geboren te Hasselt, gedoopt te Hasselt.
   2.  Arnold (Arnold) MOED, geboren te Hasselt, gedoopt te Hasselt.

 
VIII.48    Folkert JOUSMA, vrachtwagenchauffeur. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, zoon van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Zwartsluis, gehuwd te Zwartsluis (getuige(n): 1. Geke Moed Jousma 2. Corina Jansen Verkerk 3. Jelle Jousma 4. Gerrit Schaapman) met Maria Adriana (Maja) VERKERK, huisvrouw, geboren te Zwolle, dochter van Otto Cornelis Adrianus (Cor) VERKERK en Gerdina Machelina (Dinie) REMMERDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alex JOUSMA, geboren te Zwolle.

 
VIII.50    Jelle JOUSMA, informaticus. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, zoon van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Samenwonend te Apeldoorn, ondertrouwd te Apeldoorn, gehuwd te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk te Apeldoorn. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. Peter Hendriks. Echtgenote is Petra BURGER, geboren te Apeldoorn, dochter van Pieter (Piet) BURGER en Tonia (Ton) HAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Silke Irene (Silke) JOUSMA, geboren te Apeldoorn.

 
VIII.53    Jantje (Janneke) JOUSMA, verkoop medewerkster. Geboren te Zwartsluis, gedoopt te Zwartsluis, dochter van Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.16) en Annechien (Annie) MEINTS.
Ondertrouwd te Zwartsluis, gehuwd te Zwartsluis met Hendrik Jan (Henk) JOLDERSMA, vrachtwagenchauffeur. Geboren te Smilde, gedoopt (gerf.syn.) te Smilde, zoon van Albert JOLDERSMA en Jantje MEINTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander JOLDERSMA, geboren te Appelscha.
   2.  Stefan JOLDERSMA, geboren te Appelscha.

 
VII.18    Jelle JOUSMA, vrachtwagen chauffeur. Geboren op 05-06-1930 te Dwingeloo, overleden op 01-02-2001 om 14.30 uur te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-02-2001 te Hoogeveen, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.7) en Gerritje van der VEEN.
Gehuwd te Beilen, gehuwd voor de kerk te Beilen (GS) met Mina DATEMA, dochter van Hendrik DATEMA en Jantje van PUTTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (Janneke) JOUSMA (zie VIII.55).
   2.  Lieuwe Gerben (Lieuwe) JOUSMA, geboren te Hooghalen (gem. Beilen).
   3.  Gerritje (Gerrie) JOUSMA (zie VIII.58).
   4.  Hendrik (Erik) JOUSMA (zie VIII.59).
   5.  Helmich JOUSMA (zie VIII.61).

 
VIII.55    Jantje (Janneke) JOUSMA, geboren te Mijdrecht, dochter van Jelle JOUSMA (zie VII.18) en Mina DATEMA.
Gehuwd te Assen, echtscheiding uitgesproken en in het huwelijk register ingeschreven. Echtgenoot is Henk POEPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick JOUSMA, geboren te Assen.
   2.  Cyrell JOUSMA, geboren te Assen.
   3.  Maichel JOUSMA, geboren te Assen.

 
VIII.58    Gerritje (Gerrie) JOUSMA, geboren te Hooghalen (gem. Beilen), dochter van Jelle JOUSMA (zie VII.18) en Mina DATEMA.
Samenwonend ? te Hoogeveen, gehuwd te Hoogeveen, gehuwd voor de kerk te Hoogeveen (Geref.syn.) met Bart VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne VISSER, geboren te Hoogeveen.
   2.  Jelle VISSER, geboren te Hoogeveen.

 
VIII.59    Hendrik (Erik) JOUSMA, geboren te Hooghalen (gem. Beilen), zoon van Jelle JOUSMA (zie VII.18) en Mina DATEMA.
Gehuwd met Annette LAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle JOUSMA, geboren te Zwolle.

 
VIII.61    Helmich JOUSMA, geboren te Hoogeveen, zoon van Jelle JOUSMA (zie VII.18) en Mina DATEMA.
Gehuwd met Ilse STEENBRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieve Hildegardis Mina (Lieve) JOUSMA, geboren te Rotterdam.
   2.  Diesel Jelle Cees (Diesel) JOUSMA, geboren te Hiversum.

 
VI.9    Anne JOUSMA, meubelmaker. Geboren op 19-07-1900 om 1.30 uur te Nijkerk. Geb. get. Gert IJbeles van der Veen gemeeente serc. oud 56 jr. en Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 43 jr. beide wonende te Metslawier. Overleden op 30-06-1967 te Renkum op 66-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1967 te Renkum, zoon van Gerben JOUSMA (zie V.6) en Klaaske SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1928 te Renkum met Roelofje KROL, 32 jaar oud, geboren op 16-07-1895 te Renkum, overleden op 12-07-1970 te Renkum op 74-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1970 te Renkum, dochter van Gerrit KROL en Maria WILLEMSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Els de VRIES (zie VII.22).

 
VII.22    Els de VRIES. Aangenomen kind. Dochter van Anne JOUSMA (zie VI.9) en Roelofje KROL.
Gehuwd met G.K. GERRITSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Anne GERRITSEN.
   2.  Gijsbert Karel GERRITSEN.

 
VI.11    Jan JOUSMA, landbouwer, geboren op 18-02-1902 om 12.00 uur te Nijkerk. Geb. get. Geert IJbeles van der Veen gemeente secr. oud 58 jr. en Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 45 jr. beide wonende te Metslawier. Overleden op 06-06-1978 te Vledder op 76-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1978 te Vledder, zoon van Gerben JOUSMA (zie V.6) en Klaaske SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1929 te Steenwijkerwold met Trijntje OTTEN, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1906 te Eesveen\Steenwijkerwold, overleden op 23-12-1996 te Meppel op 90-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1996 te Vledder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Gep) JOUSMA (zie VII.23).
   2.  Geert JOUSMA, veehouder. Geboren te Vledder.
   3.  Klaske Aaltje (Klaske) JOUSMA (zie VII.28).

 
VII.23    Gerben (Gep) JOUSMA, hoofdamtenaar, geboren te Vledder, zoon van Jan JOUSMA (zie VI.11) en Trijntje OTTEN.
Gehuwd (1) te Kampen met Johanna MAURER, 29 jaar oud, geboren op 01-06-1926 te Kampen, overleden op 06-12-1981 te Zwolle op 55-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1981 te Vledder, dochter van Jan MAURER en Willemina Aleida KWAKKEL.
Gehuwd (2) te Heemstede met Elize Hendrika (Els) de BRIJ, hoofdambtenaar, geboren te Rotterdam, dochter van Marinus (Rien) de BRIJ, register accountant, en Hendrika Wilhelmina (Riek) van OUWERKERK, bibliothecaresse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Gerben (Jan) JOUSMA (zie VIII.65).
   2.  Johan Geert (Hans) JOUSMA (zie VIII.67).
   3.  Wilma Tineke (Ineke) JOUSMA, lerares. Geboren te Enkhuizen. Is getrouwd geweest en gescheiden.

 
VIII.65    Jan Gerben (Jan) JOUSMA, sales engineer. Geboren te Kampen, zoon van Gerben (Gep) JOUSMA (zie VII.23) en Johanna MAURER.
Gehuwd te Zwolle met Annette Corine Johanna (Annette) de RIJK, P.T.T Medewerkster. Geboren te Ede, gedoopt te Ede, dochter van Cornelis de RIJK en Veronica Johanna Maria van der PLAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjolein Veroniek (Marjolein) JOUSMA, geboren te Zwolle.
   2.  Stefan Robert (Stefan) JOUSMA, geboren te Zwolle.

 
VIII.67    Johan Geert (Hans) JOUSMA, productie-leider. Geboren te Enkhuizen, zoon van Gerben (Gep) JOUSMA (zie VII.23) en Johanna MAURER.
Gehuwd (1) te Bexley (Kent) (GB), gescheiden te Zwolle van Judith WRIGHT, lerares Engels. Geboren te Farnborough (Kent) (EG), dochter van Bernard Thomas WRIGHT en Sheila Margaret (Sheila) GOOD.
Gehuwd (2) met Ellen WEYSTERS, geboren te Bergen op Zoom.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Max JOUSMA.

 
VII.28    Klaske Aaltje (Klaske) JOUSMA, geboren te Vledder, dochter van Jan JOUSMA (zie VI.11) en Trijntje OTTEN.
Gehuwd te Vledder met Marinus DIJKHUIZEN, geboren te Doornspijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrig (Gert) DIJKHUIZEN, docent aan de Universiteit. Geboren te Vledder.
   2.  Trijntje Janny (Ina) DIJKHUIZEN, student diergeneeskunde. Geboren te Vledder.
   3.  Jan Ferdinand (Jan) DIJKHUIZEN, veehouder. Geboren te Vledder.

 
VI.13    Ype JOUSMA, landbouwer, geboren op 16-05-1904 te Nijkerk, overleden op 20-10-1997 te Meppel op 93-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1997 te Vledder, zoon van Gerben JOUSMA (zie V.6) en Klaaske SMITS.
Gehuwd te Vledder met Frederika PROP, geboren te Havelte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaske JOUSMA (zie VII.30).
   2.  Gerrit JOUSMA (zie VII.31).
   3.  Gerben JOUSMA (zie VII.33).
   4.  Hendrikje (Hetty) JOUSMA (zie VII.36).

 
VII.30    Klaske JOUSMA, geboren te Vledder, dochter van Ype JOUSMA (zie VI.13) en Frederika PROP.
Gehuwd te Vledder, gehuwd voor de kerk te Steenwijk (NH) met Machiel de VOS, projektleider,Natuurfotograaf. Geboren te Raalte, zoon van Willem Hendrik (Willem) de VOS en Barta KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Ype (Wim) de VOS, aktiviteiten-begeleider. Geboren te Hamersveld.
   2.  Frederika Bertha (Rita) de VOS, geboren te Leusden.
Gehuwd te Leusden met Gertrude Wilhelmus (Gerwin) KUPPENS, monteur, geboren te Geldrop.
   3.  Rene Marcel (René) de VOS, verkoper. Geboren te Leusden.

 
VII.31    Gerrit JOUSMA, veehouder, geboren op 05-09-1940 te Vledder, overleden op 22-10-2004 te Wilhelminaoord op 64-jarige leeftijd, begraven op 26-10-2004 te Vledder, zoon van Ype JOUSMA (zie VI.13) en Frederika PROP.
Gehuwd te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk te Lutten (GS) met Geertuida Johanna (Truus) van FAASSEN, geboren te Ambt Hardenberg, dochter van Gerrit van FAASSEN en Jennegien SCHROTENBOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. JOUSMA.
   2.  Ype JOUSMA (zie VIII.79).
   3.  Gerben JOUSMA.
Gehuwd te Vledder met Geziena.

 
VIII.79    Ype JOUSMA, zoon van Gerrit JOUSMA (zie VII.31) en Geertuida Johanna (Truus) van FAASSEN.
Gehuwd met Lenny VERBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick JOUSMA.

 
VII.33    Gerben JOUSMA, beroeps Off.Kon.Luchtmacht. Geboren te Vledder, zoon van Ype JOUSMA (zie VI.13) en Frederika PROP.
Gehuwd te Weststellingwerf met Roelofje (Roelie) de JONG, zonder. Geboren te Noordwolde, dochter van Anne de JONG, gepensioneerd., en Aafje HAISMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marlon Thierry (Marlon) JOUSMA, prod.chef,betonconstr.bedrijf. Geboren te Den Helder.
   2.  Patrick Raymond (Patrick) JOUSMA, student. Geboren te Den Helder.

 
VII.36    Hendrikje (Hetty) JOUSMA, korrespondente. Geboren te Vledder, dochter van Ype JOUSMA (zie VI.13) en Frederika PROP.
Gehuwd te Meppel. Echtscheiding uitgesproken en in het huwelijksregister ingeschreven. Echtgenoot is Frans Karel (Frans) ROOSJEN, zonder. Geboren te Diever, zoon van Sierd Okke (Sierd) ROOSJEN en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eric Wichard (Eric) ROOSJEN, student. Geboren te Diever.
Samenwonend te Enschede met Ans TIJHUIS, studente. Geboren te Hellendoorn.
   2.  Esther Monique (Esther) ROOSJEN, studente. Geboren te Enschede.

 
V.9    Hiltje JOUSMA, huishoudster, boerrinne, geboren op 25-08-1865 te Nijkerk, overleden op 17-05-1958 te Dokkum op 92-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-09-1896 te Oostdongeradeel (getuige(n): Geert IJbele van der Veen,oud 52 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 40 jr,klerk;Hesjel Bijlsma,oud 33 jr,veldwachter.Allen wonende te Metslawier. en Geert Obma,oud 23 jr,klerk wonende te Morra.) met Pieter Andries ZWART, 50 jaar oud, Landbouwer. Geboren op 12-05-1846 te Oosternijkerk, overleden op 19-05-1929 te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Weduwnaar van Neeltje Pieters Douma. Zoon van Andries Dirks ZWART en Trijntje Renses WEIDENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Nienke) ZWART, geboren op 16-11-1896 te Oosternijkerk, overleden op 13-10-1973 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1973 te Oenkerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1924 te Dantumadeel met Riemer ROUKEMA, 28 jaar oud, geboren op 14-05-1895 te Drachten, overleden op 01-05-1978 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1978 te Oenkerk.
   2.  Andries Pieter ZWART, geboren op 16-04-1898 te Oosternijkerk, overleden op 24-07-1971 te Moddergat op 73-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1971 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Oostdongeradeel met Grietje MEINSMA, 23 jaar oud, geboren op 25-08-1898 te Nes, overleden op 17-03-1988 te Moddergat op 89-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1988 te Oosternijkerk (Gem.Oostd).
   3.  Lieuwe ZWART, geboren op 14-08-1899 te Oosternijkerk, overleden op 17-09-1906 te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd.
   4.  Ds Dirk ZWART, dominee, geboren op 22-07-1900 te Oosternijkerk, overleden op 20-02-1958 te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd. Overleden in het Snoock Loozen ziekenhuis Enkhuizen.
Gehuwd te Leeuwarderadeel (FR) met Jeltje de JONG, geboren op 29-07-1905 te Huizum, overleden op 14-12-1988 te Halfweg op 83-jarige leeftijd.
   5.  Ype ZWART, geboren op 25-09-1901 om 02.00 uur te Oosternijkerk. Geb.get.Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 45 jr wonende te Metslawier en Geert Obma klerk oud 28 jr wonende te Morra. Overleden op 13-03-1902 te Oosternijkerk, 169 dagen oud, begraven te Oosternijkerk.
   6.  Gerritje ZWART, geboren op 16-01-1906 te Oosternijkerk, overleden op 24-08-1991 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1991 te Oosternijkerk.

 
V.11    Gerritje JOUSMA, geboren op 13-11-1870 om 01.00 uur te Oosternijkerk. Geb. get. Jan Hageman Postbode oud 40 jr. en Geert IJbeles van der Veen klerk oud 26 jr. beide wonende binnen deze gemeente. Overleden op 21-05-1962 te Oostdongeradeel op 91-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Oostdongeradeel (getuige(n): Geert IJbeles van der Veen,oud 55 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 42 jr,Klerk.Beide wonende te Metslawier.en Nicolaas Mathijs oud 61 jr,veldwachter,wonende te Ee.en Geert Obma,oud 25 jr klerk,wonende te Morra.) met Gerrit ELZINGA, 27 jaar oud, voorman, gardenier, geboren op 04-03-1872 om 23.00 uur te Metslawier. Geb get. Ate Kooistra arbeider oud 36 jr. en IJsbrand Gatsonides gemeente secr. oud 40 jr. beide wonende binnen deze gemeente. Overleden op 19-10-1938 te Groningen op 66-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Jacob ELZINGA en Doetje van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob ELZINGA, gardenier. Geboren op 14-04-1900 om 17.00 uur te Oosternijkerk. Geb.get. Ritske Hendriks Veenstra klerk oud 43 jr. en Geert Obma klerk oud 26 jr. wonende te Metslawier en Morra. Overleden op 26-06-1989 te Oosternijkerk op 89-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1989 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-08-1929 te Oostdongeradeel met Antje van HUIZEN, 26 jaar oud, geboren op 02-10-1902 te Dantumadeel, overleden op 21-08-1993 op 90-jarige leeftijd.
   2.  Trijntje (Nienke) ELZINGA, geboren op 05-09-1902 te Oosternijkerk, overleden op 12-12-1985 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1985 te Terband.
Gehuwd met Freerk POST, geboren circa 1896, overleden op 10-09-1979.
   3.  Doetje ELZINGA, geboren op 20-09-1903 te Oosternijkerk, overleden op 20-05-2002 te Canada op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wietse Minnes VISSER, geboren circa 1903, overleden op 31-01-1991 te Watervile (Canada).
   4.  Lieuwe ELZINGA, Gardenier. Geboren op 19-12-1904 te Oosternijkerk, overleden op 30-03-1995 op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Oostdongeradeel met Gatske TUININGA, 24 jaar oud, geboren op 03-02-1906 te Hantumhuizen, overleden op 31-05-1997 op 91-jarige leeftijd.
   5.  Hiltje ELZINGA, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd met Romke TALSTRA.

 
V.12    Folkert JOUSMA, gardenier. Geboren op 13-09-1873 te Nijkerk, overleden op 29-11-1907 te Oostdongeradeel op 34-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1904 te Westdongeradeel met Doetje de JONG, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1881 te Wierum, overleden op 14-01-1964 te Westdongeradeel op 82-jarige leeftijd. Nadat haar man stierf werd zij huishoudster in Berlikum. (Aantekeningen Y. Jousma). Dochter van Remmeren Remmerens de JONG en Ytje Meinderts DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ytje JOUSMA, geboren op 10-12-1905 te Oosternijkerk, overleden op 09-01-1907 te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   2.  IJtje JOUSMA, geboren op 07-04-1907 te Oosternijkerk, overleden op 17-06-1985 te Haulerwijk op 78-jarige leeftijd. Ongehuwd.

 
V.14    Meint JOUSMA, gardenier. Geboren op 12-11-1875 te Nijkerk, overleden op 25-11-1958 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1958 te Dokkum, zoon van Lieuwe Ypes JOUSMA (zie IV.3) en Trijntje Gerbens van der VELDE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Oostdongeradeel (getuige(n): Geert IJbele van der Veen,oud 54 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 41 jr,klerk;Hesjel Bijlsma,oud 34 jr,veldwachter.Allen wonende te Metslawier.en Nicolaas Mathijs,oud 61 jr,veldwachter wonende te Ee.) met Tietje van der PLOEG, 20 jaar oud, geboren op 01-01-1878 te Nijkerk, overleden op 16-04-1942 te Oostdongeradeel op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan Eelzes van der PLOEG en Trijntje Andries TORENSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje JOUSMA (zie VI.39).
   2.  Hiltje JOUSMA (zie VI.41).
   3.  Jan JOUSMA (zie VI.42).
   4.  Lieuwe JOUSMA (zie VI.44).
   5.  Ype JOUSMA (zie VI.46).

 
VI.39    Trijntje JOUSMA, geboren op 18-03-1899 te Oosternijkerk, overleden op 26-03-1991 te Metslawier op 92-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1991 te Metslawier, dochter van Meint JOUSMA (zie V.14) en Tietje van der PLOEG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1921 te Ternaard met Harm DIJKSTRA, gardenier(kleine boer), loonwerker, geboren te Nes, overleden op 23-03-1973 te Dokkum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietje DIJKSTRA, geboren op 17-06-1922 te Oosternijkerk, overleden op 26-08-1993 te Ferwerd op 71-jarige leeftijd, begraven 31-09-1993 te Ferwerd.
Gehuwd nn-nn-1947 met Ties van DERE MEER, geboren nn-nn-1921 te Ferwerd, overleden op 23-06-1990 te Ferwerd, begraven op 27-06-1990 te Ferwerd.
   2.  Sjouke DIJKSTRA, geboren op 11-09-1925 te Oosternijkerk, overleden op 10-05-1991 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1991 te Oosternijkerk.
Gehuwd met Jennie RISPENS.
   3.  Meint DIJKSTRA, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd met Geke SIETSMA, geboren te Ee.
   4.  Wiberen DIJKSTRA, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd met Tiette de JONG, geboren te Oosternijkerk.

 
VI.41    Hiltje JOUSMA, geboren op 03-11-1900 te Oosternijkerk, overleden op 04-04-1988 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1988 te Oosternijkerk (Gem.Oostd), dochter van Meint JOUSMA (zie V.14) en Tietje van der PLOEG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1926 te Metslawier met Remmeren BOSGRA, 26 jaar oud, arbeider, gardenier, geboren op 18-09-1899 te Westdongeradeel, overleden op 23-02-1963 te Oosternijkerk op 63-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Tiete Jacobs BOSGRA en Riemke Sijbes VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietje BOSGRA, geboren te Oosternijkerk.
   2.  Riemke BOSGRA, geboren te Oosternijkerk.
   3.  Meint BOSGRA, geboren te Oosternijkerk.
   4.  Tiete BOSGRA, geboren te Oosternijkerk.
   5.  Jan BOSGRA, geboren te Oosternijkerk.

 
VI.42    Jan JOUSMA, buschauffeur, koster, geboren op 23-06-1903 te Oosternijkerk, overleden op 09-11-1994 te Amersfoort op 91-jarige leeftijd, zoon van Meint JOUSMA (zie V.14) en Tietje van der PLOEG.
Gehuwd te Barradeel met Akke VISSER, geboren te Tzummarum, dochter van Loepke VISSER en Wijpkje POSTHUMUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wypkje JOUSMA (zie VII.51).
   2.  Tytsje JOUSMA (zie VII.53).

 
VII.51    Wypkje JOUSMA, geboren te Oldeboorn, dochter van Jan JOUSMA (zie VI.42) en Akke VISSER.
Gehuwd met Juliaan Arnold HUISMAN, overleden op 29-01-1975 te Baarn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliana HUISMAN.
   2.  Jan Willem HUISMAN.
   3.  Anke HUISMAN.
   4.  Simone HUISMAN.

 
VII.53    Tytsje JOUSMA, geboren te Oldeboorn, dochter van Jan JOUSMA (zie VI.42) en Akke VISSER.
Gehuwd met Gerrit BUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutsen Hylke BUMA.
   2.  Aske BUMA.
   3.  Erik Jan BUMA.

 
VI.44    Lieuwe JOUSMA, gardenier. Geboren op 24-12-1905 te Oosternijkerk, overleden op 23-06-1989 te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1989 te Oosternijkerk, zoon van Meint JOUSMA (zie V.14) en Tietje van der PLOEG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1935 te Oostdongeradeel met Tietje BOERSMA, 26 jaar oud, geboren op 11-10-1908 te Paesens (gem. Oostd.), overleden op 20-12-1979 te Oosternijkerk (Gem.Oostd) op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1979 te Oosternijkerk (Gem.Oostd), dochter van Reinder BOERSMA, gardenier., en Ytske de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meint JOUSMA (zie VII.54).
   2.  Reinder JOUSMA (zie VII.56).
   3.  Jan JOUSMA (zie VII.58).
   4.  Jelle JOUSMA (zie VII.61).
   5.  Tietje Johanna JOUSMA (zie VII.64).
   6.  Andries JOUSMA (zie VII.65).
   7.  Ytske JOUSMA (zie VII.68).
   8.  N.N. JOUSMA, geboren op 08-03-1947 te Oosternijkerk, overleden op 08-03-1947 te Oosternijkerk.
   9.  N.N. JOUSMA, geboren op 18-07-1949 te Oosternijkerk, overleden op 18-07-1949 te Oosternijkerk.

 
VII.54    Meint JOUSMA, hoofd economische en administratieve dienst, later hoofd personeelszaken, geboren te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Ferwerd met Pietje VELTMAN, gastvrouw personeelshuisvesting en later medewerkende verzorging, geboren te Hogebeintum, dochter van Pieter (Piet) VELTMAN en Hyke AKKERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Meint (Lieuwe) JOUSMA (zie VIII.95).
   2.  Pieter JOUSMA (zie VIII.97).
   3.  Hyke Simone (Simone) JOUSMA (zie VIII.100).
   4.  Riender Jan (Reinder) JOUSMA (zie VIII.101).
   5.  Therese JOUSMA (zie VIII.104).

 
VIII.95    Lieuwe Meint (Lieuwe) JOUSMA, product & implementatie manager, geboren te Dokkum, zoon van Meint JOUSMA (zie VII.54) en Pietje VELTMAN.
Gehuwd te Den Haag met Jolanda Petronella Wilhelmina (Jolanda) RUTJES, hemodialyse verpleegkundige, geboren te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytse Meint Egbert (Sytse) JOUSMA, geboren te Voorburg.
   2.  Sjoerd Ype Willem (Sjoerd) JOUSMA, geboren te Voorburg.

 
VIII.97    Pieter JOUSMA, master of science/ing. kennis technologie/ systeemanalist, geboren te Dokkum, zoon van Meint JOUSMA (zie VII.54) en Pietje VELTMAN.
Gehuwd te Dokkum met IJbeltje Maria (IJpie) JANSSEN, onderwijzeres. Geboren te Bontebok.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmen Theo JOUSMA, geboren te Drachten.
   2.  Marije JOUSMA.
   3.  Jildou JOUSMA.

 
VIII.100    Hyke Simone (Simone) JOUSMA, Verpleegkundige. Geboren te Dokkum, dochter van Meint JOUSMA (zie VII.54) en Pietje VELTMAN.
Gehuwd te Buitenpost met Harry de VRIES, technisch montagemedewerker reclamebureau/ monteur, geboren te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Eric de VRIES, geboren te Augustinusga(A.Karspelen).
   2.  Richard de VRIES.
   3.  Arjen de VRIES.

 
VIII.101    Riender Jan (Reinder) JOUSMA, politieagent . Geboren te Dokkum, zoon van Meint JOUSMA (zie VII.54) en Pietje VELTMAN.
Gehuwd te Dokkum met Maaike VEENDORP, operatie-assistente. Geboren te Metslawier.
Uit dit huwelijk:
   1.  Menno JOUSMA.
   2.  René JOUSMA.

 
VIII.104    Therese JOUSMA, sos. psych. verpleegkundige, geboren te Dokkum, dochter van Meint JOUSMA (zie VII.54) en Pietje VELTMAN.
Gehuwd te Dokkum met Weit Jan BEINTEMA, projectleider, geboren te Dokkum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Titia Petra (Tessa) BEINTEMA, geboren te Tegelen.
   2.  Lauren Anna BEINTEMA.

 
VII.56    Reinder JOUSMA, administrateur. Geboren te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Tietsjerkeradeel met Jantje (Janny) WIJNSTA, zonder. Geboren te Zwaag westeinde, dochter van Geert WIJNSTRA en Klaaske (Klaske) WESTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Reinder (Leo) JOUSMA, laborant, geboren te Bergum.
Samenwonend nn met Hilde Petra TALSTRA, administratief medewerkster, geboren te Dokkum.
   2.  Clasina Annemiek Janet (Clasina) JOUSMA, assistent controller, geboren te Bergum.
Samenwonend nn met Johan T. HOEKSMA, internationaal chauffeur, geboren te Leeuwarden.
   3.  Titia Johanna Yvonne (Titia) JOUSMA, docente engels, geboren te Bergum.
   4.  Gerard Anne (Gerard) JOUSMA, geboren te Metslawier.

 
VII.58    Jan JOUSMA, landbouwer. Geboren te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd (1) te Dokkum met Aukje BAKKER, geboren te Dokkum, dochter van Kornelis (Kees) BAKKER en Hielkje DIJKSTRA.
Echtgenote is Jannie de JONG, geboren te Kollumerzwaag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hilde JOUSMA (zie VIII.112).
   2.  Tietje Johanna (Hanneke) JOUSMA, geboren op 08-11-1968 te Oosternijkerk, overleden op 24-04-1996 te Garijp op 27-jarige leeftijd.
Samenwonend nn met Otse HOLWERDA, veehouder.

 
VIII.112    Hilde JOUSMA, geboren te Oosternijkerk, dochter van Jan JOUSMA (zie VII.58) en Aukje BAKKER.
Samenwonend nn met Khidier ADAM.
Uit deze relatie:
   1.  Daly ADAM.

 
VII.61    Jelle JOUSMA, timmerman, uitvoerder, geboren te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Janna POSTMA, huisvrouw. Geboren te Kooten(gem.Achtkarspelen), dochter van Wiebe POSTMA, kantinebeheerder., en Dieuwke GJALTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke JOUSMA (zie VIII.116).
   2.  Lieuwe JOUSMA (zie VIII.117).
   3.  Tietje JOUSMA (zie VIII.120).

 
VIII.116    Dieuwke JOUSMA, huisvrouw. Geboren te Oosternijkerk, dochter van Jelle JOUSMA (zie VII.61) en Janna POSTMA.
Gehuwd te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk te Oosternijkerk (GS) met Eduard (Eddy) KINGMA, lasser in de Scheepsbouw. Geboren te Borum, zoon van Jan KINGMA en Grietje FABER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjan KINGMA, geboren te Dokkum.
   2.  Jelco KINGMA, geboren te Pieterzijl.

 
VIII.117    Lieuwe JOUSMA, heftrukchauffeur, vrachtwagenchauffeur, geboren te Oosternijkerk, zoon van Jelle JOUSMA (zie VII.61) en Janna POSTMA.
Echtgenote is Jacoba (Coby) WIERSMA, ziekenverzorgende, geboren te Dokkum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke JOUSMA.
   2.  Remco JOUSMA.

 
VIII.120    Tietje JOUSMA, verzorgende bejaarden, geboren te Oosternijkerk, dochter van Jelle JOUSMA (zie VII.61) en Janna POSTMA.
Samenwonend te Oosternijkerk met Mark Frederik (Mark) BOERSMA, kok. Geboren te Dokkum.
Uit deze relatie:
   1.  Amarins BOERSMA.
   2.  Tialda BOERSMA, geboren te Oosternijkerk.

 
VII.64    Tietje Johanna JOUSMA, geboren te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Klaas BUURSMA, onderhoudsmonteur. Geboren te Ferwerd(gem.Ferw.adeel), zoon van Kornelis (Kees) BUURSMA, gemeente werker, en Aaltje LUXEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis (Cor) BUURSMA (zie VIII.121).
   2.  Lieuwe BUURSMA (zie VIII.123).
   3.  Tietje Aaltje (Thea) BUURSMA, management assistente, geboren te Drachten.
Samenwonend nn met Jerry TAMMINGA, verkoper, geboren te Suriname.
   4.  Alie Johanna (Jolanda) BUURSMA, intercedent, geboren te Drachten.
Samenwonend nn met Onno de BOER, redacteur, geboren te Drachten.

 
VIII.121    Kornelis (Cor) BUURSMA, software ontwerper productiemachines, geboren te Drachten, zoon van Klaas BUURSMA en Tietje Johanna JOUSMA (zie VII.64).
Gehuwd te Drachten met Margreeth Annette (Margreeth) van de BIJL, administratief medewerkster, geboren te Wijk en Aalberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Christiaan BUURSMA.
   2.  Carmen Evelien BUURSMA.

 
VIII.123    Lieuwe BUURSMA, Manager finacieel advies particulieren, geboren te Drachten, zoon van Klaas BUURSMA en Tietje Johanna JOUSMA (zie VII.64).
Gehuwd te Drachten met Esther Hinke (Hesther) OOST, gastouder, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lennard Robin BUURSMA.
   2.  Arnaud Julian BUURSMA.

 
VII.65    Andries JOUSMA, schilder. Geboren te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Ferwerderadeel met Reinschje (Reinie) DAMSMA, verzorgende, geboren te Reitsum, dochter van Eelke DAMSMA en Folkertje (Folkje) SIJTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lando Andre (Lando) JOUSMA, geboren op 07-02-1970 te Leeuwarden, overleden op 27-08-1997 te Dronten op 27-jarige leeftijd.
   2.  Frederika JOUSMA, onderwijs adviseur, geboren te Leeuwarden.
Samenwonend nn met Oskar Michiel POEïSZ, management consulent, geboren te Zoetermeer.
   3.  Erwin Peter JOUSMA, vertegenwoordiger, geboren te Leeuwarden.
Samenwonend nn met Evelien KOOISTRA, makelaar in opleiding, geboren te Dokkum.

 
VII.68    Ytske JOUSMA, gezinsverzorgster. Geboren te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe JOUSMA (zie VI.44) en Tietje BOERSMA.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Bote DIJKSTRA, automonteur, geboren te Anjum, zoon van Eelke DIJKSTRA en Hiltje DEKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tinie Yvonne DIJKSTRA (zie VIII.135).
   2.  Hillie DIJKSTRA, verpleegkundige IC/CC, geboren te Dokkum.
Samenwonend nn met Meindert LAVERMAN, adviseur gewasbescherming, geboren te Anjum.
   3.  Eelco DIJKSTRA, medewerker zorgkamer, geboren te Dokkum.
   4.  Leo DIJKSTRA, medewerker informatiesystemen, geboren te Dokkum.

 
VIII.135    Tinie Yvonne DIJKSTRA, medewerkster uitkering, geboren te Dokkum, dochter van Bote DIJKSTRA en Ytske JOUSMA (zie VII.68).
Echtgenoot is Martin KOERS, expeditie medewerker, geboren te Ter Apel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Noa Kim KOERS.

 
VI.46    Ype JOUSMA, magazijnbediende. Geboren op 09-01-1912 te Oosternijkerk, overleden op 24-11-1971 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1971 te Leeuwarden, zoon van Meint JOUSMA (zie V.14) en Tietje van der PLOEG.
Gehuwd te Leeuwarderadeel met Marie Elizabeth de JONG, geboren te Kooten(gem.Achtkarspelen), dochter van Hendrik de JONG en Klaaske van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske (Klaasje) JOUSMA (zie VII.72).
   2.  Tietje (Tietie) JOUSMA (zie VII.74).
   3.  Hendrik (Henk) JOUSMA (zie VII.75).

 
VII.72    Klaaske (Klaasje) JOUSMA, geboren te Dokkum, dochter van Ype JOUSMA (zie VI.46) en Marie Elizabeth de JONG.
Gehuwd te Leeuwarden met Jeen SCHOUWSTRA, 22 jaar oud, leraar M.T.S. Geboren op 20-05-1941 te Leeuwarden, overleden op 06-07-1987 te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1987 te Leeuwarden, zoon van Hielke SCHOUWSTRA en Klaasje Aukje GROOTHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harold SCHOUWSTRA, geboren te Leeuwarden.
   2.  Marian Elizabeth (Marian) SCHOUWSTRA, geboren te Leeuwarden.

 
VII.74    Tietje (Tietie) JOUSMA, geboren te Goutum, dochter van Ype JOUSMA (zie VI.46) en Marie Elizabeth de JONG.
Gehuwd te Leeuwarden met Albertus Fillippus KIEMEL, machinist. Zoon van Siebe KIEMEL en Tjitske van der KOOI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald KIEMEL.
   2.  Erik KIEMEL.
   3.  Arnold KIEMEL.

 
VII.75    Hendrik (Henk) JOUSMA, leraar M.T.S. Geboren te Goutum, zoon van Ype JOUSMA (zie VI.46) en Marie Elizabeth de JONG.
Gehuwd te Leeuwarden met Hendrika (Rieki) EIZEMA, verkoopster. Geboren te Leeuwarden, dochter van Hendrik EIZEMA en Gezina van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJpe Edward (Edward) JOUSMA, geboren te Sneek.
   2.  Hendrik Richard (Richard) JOUSMA, geboren te Sneek.

 
IV.8    Anne Ypes JOUSMA, kastelein, timmerman, geboren op 09-02-1844 te Oosternijkerk, overleden op 07-05-1930 te Oosternijkerk op 86-jarige leeftijd, zoon van Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5) en Hiltje Lieuwes HUIZINGA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1871 te Oostdongeradeel met Aaltje Wiltjes MEINDERSMA, 26 jaar oud, geboren op 04-03-1845 te Nes, overleden op 05-12-1921 te Nijkerk op 76-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Wiltje Pieters MEINDERSMA en Geertje Lieuwes HUIZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Annes JOUSMA (zie V.16).
   2.  Wiltje JOUSMA, geboren op 07-10-1874 te Oosternijkerk, overleden op 09-01-1875 te Oostdongeradeel, 94 dagen oud.
   3.  Wiltje JOUSMA, timmerman. Geboren op 08-05-1877 te Oosternijkerk, overleden op 22-04-1952 te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03-06-1920 te Oostdongeradeel met Dirkje MINNEMA, 36 jaar oud, geboren op 27-04-1884 te Lioessens, overleden op 03-11-1973 te Oostdongeradeel op 89-jarige leeftijd, dochter van Klaas MINNEMA, gardenier., en Gertje Ypes JOUSMA (zie IV.11). Geen nakomelingen gevonden.
   4.  Ype JOUSMA, timmerman(1900), cafehouder, geboren op 22-10-1879 te Oosternijkerk, overleden op 01-12-1941 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.

 
V.16    Jan Annes JOUSMA, timmerman. Geboren op 28-02-1872 te Nijkerk, overleden op 29-12-1937 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Hij was rond 1900 werkzaam te Groningen; de wijk Helpman werd toen gebouwd en dus was er voor timmerlieden werk te vinden (Aantekingern Y. jousma.), zoon van Anne Ypes JOUSMA (zie IV.8) en Aaltje Wiltjes MEINDERSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1899 te Oostdongeradeel (getuige(n): Geert IJbele van der Veen,oud 55 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 42 jr,klerk.Beide wonende te Metslawier.en Nicolaas Mathijs,oud 61 jr,veldwachter,wonende te Ee.en Geert Obma,oud 25 jr,klerk,wonende te Morra.) met Geartsje Wessels ROZENDAAL, 26 jaar oud, geboren op 16-10-1872 te Paesens, overleden op 24-05-1954 te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Wessels Siegers ROZENDAAL en Janke Wiltjes MEINDERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne JOUSMA (zie VI.48).

 
VI.48    Anne JOUSMA, hoofdonderwijzer, schrijver, geboren op 03-03-1900 te Groningen, overleden op 22-07-1981 te Den Haag op 81-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Op zijn grafsteen staat:
" By dizze kant'ge toer
ha'k boarte as berne;
Om fierrens moast myn
libbenstiid ferrinne.
no moast ik fier oer
fierste grinzen tsjen;
wer soe myn omskot
better re^ste kinne?". Zoon van Jan Annes JOUSMA (zie V.16) en Geartsje Wessels ROZENDAAL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-04-1924 te Leeuwarden met Aukje MOOK, 20 jaar oud, geboren op 21-01-1904 te Wommels, overleden op 03-03-1979 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, dochter van Jentje MOOK, gemeentesecretaris (tot 1923), en Antje LOURENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna JOUSMA, werkzaam in het onderwijs, geboren te Den Haag.
   2.  Geartsje JOUSMA, werkzaam in het onderwijs, geboren te Den Haag.

 
IV.11    Gertje Ypes JOUSMA, geboren op 19-12-1847 te Oosternijkerk, overleden op 18-03-1907 te Lioessens op 59-jarige leeftijd, dochter van Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5) en Hiltje Lieuwes HUIZINGA.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 05-03-1883 te Oostdongeradeel (getuige(n): Geert IJbeles van der Veen,oud 39 jr,gemeentesecretaris;Rinske Hendriks Veenstra,oud 27 jr,klerk;Douwe Jans de Jong,oud 25 jr,veldwachter.Allen wonende te Metslawier.Nicolaas Mathijs,oud 54 jr,veldwachter,wonende te Ee.) met Klaas MINNEMA, gardenier. Geboren circa 1836 te Lioessens, overleden op 07-01-1909 te Oostdongeradeel, zoon van Klaas Minne MINNEMA en Dirkje Jans ZIJLSTRA. Van beide echtlieden waren de ouders reeds overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje MINNEMA, geboren op 27-04-1884 te Lioessens, overleden op 03-11-1973 te Oostdongeradeel op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03-06-1920 te Oostdongeradeel met Wiltje JOUSMA, 43 jaar oud, timmerman. Geboren op 08-05-1877 te Oosternijkerk, overleden op 22-04-1952 te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Anne Ypes JOUSMA (zie IV.8) en Aaltje Wiltjes MEINDERSMA. Geen nakomelingen gevonden.
   2.  Ype MINNEMA (zie V.22).
   3.  Jan MINNEMA (zie V.24).

 
V.22    Ype MINNEMA, geboren op 19-01-1888 te Lioessens, overleden op 03-11-1955 te Lioessens op 67-jarige leeftijd, zoon van Klaas MINNEMA en Gertje Ypes JOUSMA (zie IV.11).
Gehuwd met Trijntje DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annie MINNEMA.

 
V.24    Jan MINNEMA, geboren op 01-06-1890 te Lioessens, overleden op 28-12-1972 te Lioessens op 82-jarige leeftijd, zoon van Klaas MINNEMA en Gertje Ypes JOUSMA (zie IV.11).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1920 te Metslawier met Houkje HOLWERDA, 27 jaar oud, geboren op 25-06-1892 te Oostdongeradeel, overleden op 10-06-1964 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, dochter van Tjeerds HOLWERDA en Boukje Brants DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas MINNEMA (zie VI.51).
   2.  Jacob MINNEMA, geboren op 29-12-1923, overleden op 16-04-1924, 109 dagen oud.
   3.  Baukje MINNEMA (zie VI.55).

 
VI.51    Klaas MINNEMA, geboren op 11-12-1921, overleden op 19-07-1993 te Lioessens op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan MINNEMA (zie V.24) en Houkje HOLWERDA.
Gehuwd te Metslawier met Aaltje ZUIDEMA, geboren te Anjum, dochter van Jan Berends ZUIDEMA, arbeider te Anjum en Oosternijkerk, en Antje Annes de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annie MINNEMA (zie VII.80).
   2.  Houwina MINNEMA (zie VII.82).
   3.  Jan MINNEMA (zie VII.83).

 
VII.80    Annie MINNEMA. Deed belijdenis op 12 april 1973. Dochter van Klaas MINNEMA (zie VI.51) en Aaltje ZUIDEMA.
Gehuwd te Metslawier met Sipke FABER, 43 jaar oud, geboren op 29-04-1928, overleden op 23-12-1993 te Lioessens op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Sipke FABER, geboren te Dokkum.

 
VII.82    Houwina MINNEMA, dochter van Klaas MINNEMA (zie VI.51) en Aaltje ZUIDEMA.
Gehuwd met Douwe HOLWERDA, zoon van Jelle HOLWERDA en Jantje EISINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleta HOLWERDA.
Gehuwd met Johan KUIPERS, zoon van Johannes KUIPERS en Albertje DIJKSTRA.
   2.  Jeanette HOLWERDA.
   3.  Anita HOLWERDA.
   4.  Elizabeth HOLWERDA.

 
VII.83    Jan MINNEMA, zoon van Klaas MINNEMA (zie VI.51) en Aaltje ZUIDEMA.
Gehuwd met Jantje PLATJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirjam MINNEMA.
   2.  Marieke MINNEMA.
   3.  Mark MINNEMA.

 
VI.55    Baukje MINNEMA, dochter van Jan MINNEMA (zie V.24) en Houkje HOLWERDA.
Echtgenoot is Jan MENNEMA, geboren circa 1920, overleden op 04-02-1980.
Gehuwd (2) met Meint KINGMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan MENNEMA (zie VII.85).
   2.  Houwina MENNEMA (zie VII.88).
   3.  Jellie MENNEMA (zie VII.90).
   4.  Klaas MENNEMA.
Gehuwd met Emmie.
   5.  Margreet MENNEMA.

 
VII.85    Jan MENNEMA, zoon van Jan MENNEMA en Baukje MINNEMA (zie VI.55).
Gehuwd met Tietje SPIEKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan MENNEMA.
   2.  Anita MENNEMA.
   3.  Leo MENNEMA.

 
VII.88    Houwina MENNEMA, dochter van Jan MENNEMA en Baukje MINNEMA (zie VI.55).
Gehuwd met Rintje HOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jan HOFMAN.

 
VII.90    Jellie MENNEMA, dochter van Jan MENNEMA en Baukje MINNEMA (zie VI.55).
Gehuwd met Kees de RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benita de RUITER.
   2.  Jacoba de RUITER.

 
IV.13    Aaltje Ypes JOUSMA, geboren op 14-04-1850 te Oosternijkerk, overleden op 21-07-1927 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Iepe/Ype Jans JOUSMA (zie III.5) en Hiltje Lieuwes HUIZINGA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Oostdongeradeel met Pieter Sijtzes GRIJPSTRA, 26 jaar oud, boerenknecht, gardenier, geboren op 20-09-1845 te Hantumhuizen, overleden op 29-07-1908 te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Harmens GRIJPSTRA, arbeider, en Riemke Pieters DIJKSTRA. Het gezin was "Dolerend". (Aantekeningen Y.Jousma).
Uit dit huwelijk:
   1.  Riemke GRIJPSTRA, geboren op 15-04-1874 te Oosternijkerk, overleden op 03-09-1915 te Oosternijkerk op 41-jarige leeftijd.
   2.  IJpe Pieters GRIJPSTRA, gardenier. Geboren op 28-01-1877 te Oosternijkerk, overleden op 24-05-1919 te Oosternijkerk op 42-jarige leeftijd. Hij leed aan tuberculose, blijkens aantekeningen van Y. Jousma.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1905 te Oostdongeradeel met Janke van der WAGEN, 26 jaar oud, geboren op 01-08-1878 te Nes, overleden op 22-08-1941 te Veenwouden op 63-jarige leeftijd, dochter van Age Jans van der WAGEN, gardenier, en Doetje Ouwes POSTMA. Dit echtpaar liet een nieuwe boerderij bouwen op de "Ald tun". Zij hadden geen kinderen. Janke trouwde later met haar bedrijfsleider Jitze Lyclama a Nijeholt. Deze bleek omgang gehad te hebben met de "faam, Styntsje fan Klaze-Mart" (Klaas de Vries). (aantekeningen Y. Jousma).
   3.  Sijtse Pieters GRIJPSTRA, geboren op 09-11-1884 te Oosternijkerk, overleden op 09-12-1884 te Oosternijkerk, 30 dagen oud.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software