Genealogie van Joannes Meijs

I Joannes Meijs. Joannes trouwde met Gertrudis (Geet) Limpens. Geet is een dochter van Godefridus (Geurt) Limpens en Gertrudis N.N.. Zij is gedoopt op 4 februari 1597 in Nuth. Geet is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 3 april 1657 in Nuth. Geet trouwde later omstreeks 1619 met Gerardus Bosch.
Kinderen van Joannes en Geet:
1 Emerentiana Meijs. Zij is gedoopt op 15 april 1643 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Emerentiana is overleden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 5 september 1727 in Wijnandsrade.
2 Godefridus (Goert) Meijs, gedoopt op 10 september 1644 in Nuth. Volgt II.
3 Wilhelmus Meijs. Hij is gedoopt op 28 oktober 1646 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
4 Anna Meijs. Zij is gedoopt op 1 januari 1651 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Anna is overleden op 3 juli 1701 in Nuth, 50 jaar oud. Zij is begraven op 5 juli 1701 in Nuth. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 2 maart 1677 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth] met Jan Raven. Jan is een zoon van N.N.(Lambertus?) Raven. Hij is begraven op 14 februari 1697 in Nuth. Jan ging voorheen in ondertrouw op 15 oktober 1656 in Heerlen met Gertrudis Frissen (ovl. 1671). Jan is weduwnaar van Maria Loijen (ovl. 1672), met wie hij trouwde op 8 juli 1671 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth]. Jan is weduwnaar van Anna Swilden (ovl. 1675), met wie hij trouwde op 2 januari 1675 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth].
5 Cornelia Meijs. Zij is gedoopt op 29 mei 1653 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
6 Wolterus Meijs. Hij is gedoopt op 12 april 1655 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Wolterus is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op 7 oktober 1686 in Nuth.
II Godefridus (Goert) Meijs, zoon van Joannes Meijs (zie I) en Gertrudis (Geet) Limpens. Hij is gedoopt op 10 september 1644 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Goert is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op 18 november 1720 in Nuth. Goert trouwde, 24 jaar oud, op 29 januari 1669 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth] met Maria Cogelen, 25 jaar oud. Maria is een dochter van Theodorus Cogelen (ook: Cogels) en Maria N.N. Zij is gedoopt op 3 december 1643 in Wijnandsrade. Maria is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 29 maart 1726 in Hoensbroek.
Beroep:
vroedvrouw
Kinderen van Goert en Maria:
1 Joannes Meijs, gedoopt op 23 juni 1669 in Wijnandsrade. Volgt III.
2 Maria Meijs. Zij is gedoopt op 14 april 1672 in Hoensbroek [bron: RK doopboek van Hoensbroek].
3 Wilhelmus Meijs. Hij is gedoopt op 2 april 1676 in Hoensbroek [bron: RK doopboek van Hoensbroek].
4 Agnes Meijs. Zij is gedoopt op 10 augustus 1677 in Hoensbroek [bron: RK doopboek van Hoensbroek]. Agnes is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 19 mei 1750 in Wijnandsrade [bron: RK begraafboek van Wijnandsrade]. Agnes trouwde, 36 jaar oud, op 23 oktober 1713 in Wijnandsrade [bron: RK trouwboek van Wijnandsrade] met Joannes van Aubel, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 12 oktober 1687 in Wijnandsrade. Joannes is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 22 april 1754 in Wijnandsrade [bron: RK begraafboek van Wijnandsrade].
5 Godefridus Meijs. Hij is gedoopt op 1 januari 1680 in Hoensbroek [bron: RK doopboek van Hoensbroek].
6 Theodorus Meijs. Hij is gedoopt op 27 juni 1681 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
7 Theodorus Meijs. Hij is gedoopt op 10 oktober 1683 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
III Joannes Meijs, zoon van Godefridus (Goert) Meijs (zie II) en Maria Cogelen. Hij is gedoopt op 23 juni 1669 in Wijnandsrade [bron: RK doopboek van Wijnandsrade]. Joannes is overleden in Nuth (Terstraten), 67 jaar oud. Hij is begraven op 15 maart 1737 in Nuth [bron: RK begraafboek van Nuth].
Beroep:
timmerman
Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 15 september 1695 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth] met Mechtildis Hermens, 27 jaar oud. Mechtildis is een dochter van Godefridus (Geurt) Hermens en Catharina (Trijn) Crachs (ook: Kraeghs, Crans, Kragen). Zij is gedoopt op 17 oktober 1667 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Mechtildis is overleden in Nuth (Hooren), 75 jaar oud. Zij is begraven op 9 januari 1743 in Nuth [bron: RK begraafboek van Nuth].
Kinderen van Joannes en Mechtildis:
1 Maria Meijs. Zij is gedoopt op 27 maart 1696 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Maria is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 14 juli 1756 in Nuth. Maria trouwde, 32 of 33 jaar oud, in maart 1729 in Nuth met Cornelius Schetjens. Hij is begraven op 11 mei 1758 in Nuth.
Notitie bij Cornelius: RAL-LvO 1758, 211r: Op 21 naart 1744 verkocht Cornelis Schettjens, gehuwd met Maria Meis, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 74 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de weide van Merten Meis, Joannes Limpens, de Bergerhof en Mathijs Peters, voor 32 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 193v: Op 8 maart 1758 verkocht de weduwnaar Cornelis Schettjens, bijgestaan door zijn drie zonen Joannes, Martinus en Wilhelmus (waarbij Joannes en Wilhelmus verklaarden in militaire dienst onder heer Bronsvelt te zijn gegaan), aan de weduwe van Joannes Curfs 40 kleine roeden huis met moestuin op de Nieuwweij nabij Grijzegrubben, grenzend oostwaarts aan Joannes Hermens, westwaarts aan de koopster, en verder aan de weg en de erfgenamen Cornelis Cremers. Iedere roede kostte vijf schillingen. Cornelis Schettjens mocht echter het huis en de tuin tot zijn dood blijven gebruiken zonder daarvoor iets te betalen. Pas na zijn dood zou de koopster alle rechten verwerven.
2 Catharina Meijs. Zij is gedoopt op 7 november 1697 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Catharina trouwde, 38 jaar oud, op 18 februari 1736 in Hulsberg met Jacobus Brouns.
Notitie bij Jacobus: RAL-LvO 1757, 120r: Op 22 april 1720 verkoopt Werner van Diest, inwoner van Helle-Nuth, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Helena Stijffs, en Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, elk voor de helft 62 kleine roeden huis met moestuin en land, gelegen te Helle, grenzend aan Jan Eggen, Lemmen Raven, de weg en Jan Smitsmans, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder zat in de koop inbegrepen het wassen, naaien en vermaken van het linnengoed van de verkoper gedurende zijn verdere leven, het recht om het huis te blijven bewonen, alsmede het gebruik van de helft van de moestuin. De kopers droegen vanaf nu de verantwoording voor het onderhoud van het huis.
RAL-LvO 1757, 153r: Op 8 april 1723 verkochten Hermanus Ghijsen en diens zwager Joannes Wijnaens aan Jacob Brons, gehuwd met Marij Egghen, 53 kleine roeden akkerland in Helle op de Grachtweg, grenzend aan Joannes Raven en Vaes Swelschen. Iedere kleine roede kostte 19 1/2 stuiver.
RAL-LvO 1757, 195v: Op 10 april 1726 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, aan Jacob Brons, gehuwd met Maria Eggen, 80 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jan Raven en Jan Voncken, en 112 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jan Eggen en Jacob Brons. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-LvO 1757, 210v: Op 28 januari 1728 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, aan Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, 159 1/2 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen, grenzend aan Lemmen Raven en de erfgenamen Henderijc Bemelmans, en 100 1/2 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jacob Brouns en Jan Raven. Iedere kleine roede kostte twee schillingen.
RAL-LvO 1758, 122r: Op 20 juli 1739 werden afspraken gemaakt tussen Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meijs en weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Eggen, enerzijds en de broer van zijn eerste echtgenote Matthias Eggen, en diens zoon Leonaert (mede voor zijn zwager Matthevis Hermens). Het betrof de goederen die Jacob Brouns tijdens zijn eerste huwelijk had gekocht en waarvan hij het vruchtgebruik had.
RAL-LvO 1758, 163r: Op 12 januari 1742 leende Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meis, 150 gulden tegen 5% van Dirck Heijnen, inwoner van Klimmen. Tot onderpand diende 141 kleine roeden akkerland op het Bergerland onder Nuth, grenzend aan Peter Voncken, Claes Jans en baron a Blisia.
3 Joannes Nicolaus Meijss. Hij is gedoopt op 6 december 1699 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
4 Joanna Meijss. Zij is gedoopt op 7 september 1701 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Joanna is overleden in Nuth (Hooren), 46 jaar oud. Zij is begraven op 8 april 1748 in Nuth. Joanna trouwde, 33 jaar oud, op 31 mei 1735 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth] met Mattheus Peters, 37 jaar oud. Mattheus is een zoon van Joannes Peters en Gertrudis Ackermans. Hij is gedoopt op 11 maart 1698 in Nuth.
5 Catharina Gertrudis Meijs. Zij is gedoopt op 12 september 1703 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
6 Martinus Theodorus Meijs, gedoopt op 8 november 1705 in Nuth. Volgt IV.
7 Joanna Maria Meijss. Zij is gedoopt op 8 september 1707 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
8 Godefridus Meijs. Hij is gedoopt op 14 juni 1709 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
IV Martinus Theodorus Meijs, zoon van Joannes Meijs (zie III) en Mechtildis Hermens. Hij is gedoopt op 8 november 1705 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Martinus is overleden op 14 augustus 1788 in Schinnen (Heisterbrug), 82 jaar oud. Hij is begraven op 15 augustus 1788 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen]. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 26 oktober 1734 in Nuth/Schinnen [bron: RK trouwboek van Nuth/Schinnen] met Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz), 18 jaar oud. Elisabetha is een dochter van Matthias Creuts (ook: Cruijs) en Maria Cordewener(s). Zij is gedoopt op 12 januari 1716 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Elisabetha is overleden in Schinnen (Heisterbrug), 77 jaar oud. Zij is begraven op 23 november 1793 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen].
Kinderen van Martinus en Elisabetha:
1 Anna Meijs. Zij is begraven op 9 oktober 1781 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen].
2 Aegidius (Gelis) Meijs, gedoopt op 1 september 1735 in Schinnen. Volgt V-a.
3 Joannes Jacobus Meijs. Hij is gedoopt op 1 mei 1737 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen].
4 Petrus (Pieter) Meijs, gedoopt op 9 januari 1739 in Schinnen. Volgt V-b.
5 Matthias Meijs, gedoopt op 10 december 1741 in Schinnen. Volgt V-c.
6 Martinus Meijs. Hij is gedoopt op 7 april 1744 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen].
7 Maria Meijs. Zij is gedoopt op 12 augustus 1746 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen].
Getuige bij:
14-08-1772     doop Joannes Andreas Meijs (1772-1845) [zie VI-c]    [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Spaubeek]
8 Jacobus Meijs, gedoopt op 29 april 1749 in Schinnen. Volgt V-d.
9 Maria Mechtilde Meijs. Zij is gedoopt op 3 oktober 1751 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Maria is overleden op 13 februari 1835 om 05:00 in Heerlen (Einde), 83 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1835 [bron: overlijdensakte nr. 35]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Martinus Packbier (1790-1868) [zoon]. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 3 mei 1778 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen] met Laurentius Packbier, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Laurentius: Tevens kerkelijk huwelijk te Heerlen op 28 april 1778.
Laurentius is geboren omstreeks 1747 in Heerlen, zoon van Christianus Packbier en Catharina Heuts. Laurentius is overleden op 27 augustus 1803 om 13:00 in Heerlen, ongeveer 56 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1803 [bron: overlijdensakte].
Beroep:
laboureur
10 Maria Elijsabeth Meijs. Zij is gedoopt op 17 februari 1754 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Maria is overleden op 12 januari 1823 om 02:00 in Schinnen (Heisterbrug), 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1823 [bron: overlijdensakte nr. 4]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Nicolaus Meijs (1789-1838) [zoon]. Maria trouwde, 42 jaar oud, op 18 augustus 1796 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen] met Joannes Hamers, ongeveer 32 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1764 in Heerlen, zoon van [waarschijnlijk] Petrus Hamers en [waarschijnlijk] Catharina Tribels. Joannes is overleden op 26 oktober 1811 om 19:00 in Schinnen, ongeveer 47 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 134]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 oktober 1811 [bron: overlijdensakte nr. 134]. Hij is begraven op 26 oktober 1811 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen].
11 Martinus Eustachius Meijs, geboren in Schinnen (Heisterbrug). Volgt V-e.
12 Joannes Nicolaus Meijs. Hij is gedoopt op 1 mei 1759 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Joannes is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op 5 mei 1764 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen].
V-a Aegidius (Gelis) Meijs, zoon van Martinus Theodorus Meijs (zie IV) en Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz). Hij is gedoopt op 1 september 1735 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Gelis is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 5 mei 1795 in Schinnen [bron: RK begraafboek van Schinnen]. Gelis trouwde, 23 jaar oud, op 8 oktober 1758 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen] met Maria Peusens, 22 jaar oud. Maria is een dochter van Casparus (Jaspar) Peusens en Gertrude Daemen (ook: Doemens). Zij is gedoopt op 13 september 1736 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Maria is overleden op 17 februari 1827 om 08:00 in Schinnen (Puth), 90 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1827 [bron: overlijdensakte nr. 11]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joannes Matthias Meijs (1769-1840) [zie V-a,5] [zoon].
Kinderen van Gelis en Maria:
1 Martinus Meijs. Hij is gedoopt op 19 juli 1759 in Schinnen. Martinus is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op 18 mei 1791 in Schinnen.
2 Joannes Casparus (Casper) Meijs, gedoopt op 6 maart 1762 in Schinnen. Volgt VI-a.
3 Maria Gertrude Meijs. Zij is gedoopt op 22 december 1764 in Schinnen. Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 7 maart 1767 in Schinnen.
4 Maria Elisabeth Meijs. Zij is gedoopt op 8 juli 1766 in Schinnen. Maria is overleden op 9 april 1842 in Schinnen (Puth), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 april 1842 [bron: Genlias].
5 Joannes Matthias Meijs. Hij is gedoopt op 1 september 1769 in Schinnen. Joannes is overleden op 22 maart 1840 in Schinnen (Puth), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 maart 1840 [bron: Genlias].
Beroep:
werkman
Getuige bij:
17-02-1827     overlijdensaangifte Maria Peusens (1736-1827) [zie V-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 11]
6 Joannes Petrus (Pieter) Meijs, gedoopt op 26 december 1772 in Schinnen. Volgt VI-b.
7 Joannes Jacobus Meijs. Hij is gedoopt op 18 juli 1776 in Schinnen. Joannes is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 30 juli 1778 in Schinnen.
8 Anna Gertrude Meijs. Zij is gedoopt op 2 oktober 1779 in Schinnen. Anna is overleden, 11 jaar oud. Zij is begraven op 10 mei 1791 in Schinnen.
VI-a Joannes Casparus (Casper) Meijs, zoon van Aegidius (Gelis) Meijs (zie V-a) en Maria Peusens. Hij is gedoopt op 6 maart 1762 in Schinnen. Casper trouwde, 38 jaar oud, op 28 september 1800 in Schinnen [bron: Genlias] met Maria Paumen. Maria is geboren in Schinnen, dochter van Godefridus Paumen en Helena Klinkhamers.
VI-b Joannes Petrus (Pieter) Meijs, zoon van Aegidius (Gelis) Meijs (zie V-a) en Maria Peusens. Hij is gedoopt op 26 december 1772 in Schinnen. Pieter is overleden op 21 mei 1846 in Schinnen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 mei 1846 [bron: Genlias]. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 23 januari 1805 in Schinnen met Maria Mechtildis Diederen. Maria is overleden op 26 april 1846 in Schinnen.
V-b Petrus (Pieter) Meijs, zoon van Martinus Theodorus Meijs (zie IV) en Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz). Hij is gedoopt op 9 januari 1739 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Pieter is overleden op 26 januari 1791 om 14:00 in Spaubeek, 52 jaar oud [bron: huwelijksbijlage Cornelissen x Meijs]. Hij is begraven op 28 januari 1791 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek]. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 30 juni 1766 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen] met Anna Elisabeth (Elisabeth) Stassen, 28 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Meijs en Andreas Stassen (1744-1805) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Elisabeth: Het kerkelijk huwelijk vond tevens een paar weken later plaats in Spaubeek, n.l. op 15 juli 1766.
Elisabeth is een dochter van Nicolaus Stassen en Anna Caenen (ook: Canen, Coenen). Zij is gedoopt op 8 juli 1737 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Elisabeth is overleden op 25 januari 1795 om 12:00 in Spaubeek, 57 jaar oud [bron: huwelijksbijlage Cornelissen x Meijs]. Zij is begraven op 27 januari 1795 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek].
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
1 N.N. Meijs. Hij of zij is begraven op 11 februari 1782 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek].
2 Anna Elisabeth Meijs. Zij is gedoopt op 10 november 1767 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek].
Getuige bij:
16-07-1803     doop Maria Elisabetha Meijs (1803-1803) [zie VI-c,2]    [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Spaubeek]
3 Maria Elisabetha Meijs. Zij is gedoopt op 16 februari 1770 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Maria is overleden na 1804, minstens 34 jaar oud.
4 Joannes Andreas Meijs, gedoopt op 14 augustus 1772 in Spaubeek. Volgt VI-c.
5 Maria Mechtildis Meijs. Zij is gedoopt op 23 april 1775 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Maria is overleden op 7 december 1844 om 16:00 in Spaubeek, 69 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1844 [bron: overlijdensakte nr. 14]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Henricus Heijnen (geb. 1800) [schoonzoon].
Beroep:
kamenier
Maria:
(1) begon een relatie met N.N. Henoul.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 21 mei 1819 in Arnhem [bron: huwelijksakte nr. 31] met Antonius Cornelissen (ook: Aats, Aerts), 29 jaar oud. Antonius is een zoon van Catharina Cornelissen. Hij is gedoopt op 8 december 1789 in Arnhem [bron: RK doopboek van Arnhem (Varkenstraat)]. Antonius is overleden vr 1844, ten hoogste 55 jaar oud.
Beroep:
voermansknecht
6 Anna Maria Meijs. Zij is gedoopt op 30 mei 1778 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek].
7 Joannes Petrus Meijs. Hij is gedoopt op 25 november 1781 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Joannes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 15 april 1783 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek].
VI-c Joannes Andreas Meijs, zoon van Petrus (Pieter) Meijs (zie V-b) en Anna Elisabeth (Elisabeth) Stassen. Hij is gedoopt op 14 augustus 1772 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Stassen (1744-1805) [oom moederszijde] en Maria Meijs (geb. 1746) [zie IV,7] [tante vaderszijde]. Joannes is overleden op 9 april 1845 om 16:00 in Schinnen, 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1845 [bron: overlijdensakte nr. 14]. Bij de overlijdensaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Leonardus Meijs (1804-1881) [zie VI-c,3] [zoon] en Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [zoon].
Notitie bij Joannes: De successie-memorie vermeldt:
In de gemeente Schinnen:
1. een huis met stalling; twee tuine en boomgard gelegen te Puth, groot tezame drieendertig roeden twaalf ellen. Kadaster sectie B no. 28, 29, 30 en 31.
2. een perceel bouwland boven de voormelde weide of tuin groot zesentwintig roeden negenentwintig ellen sectie B no. 11.
3. een dito ’aan de Sittarderweg’ groot tien roeden vijendertig ellen deelmakende van het kadaster sectie B no. 529.
4. een dito ’achter het straatjen’ groot vijftien roeden tweeenvijftig ellen sectie B no. 536.
5. een dito ’achter den vogelzank’ groot achttien roeden eenentwintig ellen sectie B no. 359 en 360.
6. een perceel bouwland ’in het dal’, groot tien roeden vijfendertig ellen sectie B no. 545.
7. een dito ’op de rootsweg’ (of ’raatsweg’) groot eenenvijftig roeden zevenenzestig ellen sectie B no. 765.
8. een dito ’op den Koningstoel’, groot dertig roeden sectie B no. 819.
9. een dito ’aan den schaapsweg’ groot eenentwintig roeden vierennegentig ellen sectie B no. 919.
In de gemeente Munstergeleen:
10. een dito ’op de Naart’ groot derien roeden vierentwintig ellen deelmakende van kadaster sectie A no. 926.
11. een dito ’in het Stakzel’ groot dertien roeden vijfentwintig ellen palende een zijde Jan Janssen de ander Jan Stevens.
12. Eendelijk een dito ’aan de Gulkerwaart’ groot zeventien roeden negentig ellen palende een zijde Willem Laumen de ander de erfgenamen Dullens.
Beroep:
landbouwer; timmerman
Getuige bij:
12-02-1823     geboorteaangifte Jan Andries Meijs (1823-1889) [zie VII-b]    [vader]   [bron: geboorteakte nr. 15]
05-10-1835     overlijdensaangifte Petronella Boesten (±1787-1835)    [zwager echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 104]
03-11-1841     overlijdensaangifte Gertrudis Elisabeth Ophelders (1776-1841) [zie VI-c]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 110]
Joannes trouwde, 30 jaar oud, op 17 oktober 1802 in Schinnen [bron: Genlias] met Gertrudis Elisabeth Ophelders, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10 oktober 1802 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen]. Gertrudis is geboren in Schinnen (Puth), dochter van Martinus Ophelders en Maria Keulers (ook: Keuhlers). Zij is gedoopt op 3 februari 1776 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Gertrudis is overleden op 3 november 1841 om 07:00 in Schinnen (Puth), 65 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 110]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1841 [bron: overlijdensakte nr. 110]. Bij de overlijdensaangifte van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Andreas Meijs (1772-1845) [zie VI-c] [echtgenoot] en Theodoor Hendriks (1775-1844).
Kinderen van Joannes en Gertrudis:
1 Franciscus Meijs. Hij is gedoopt op 16 juli 1803 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Franciscus is overleden, 19 dagen oud. Hij is begraven op 4 augustus 1803 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek].
2 Maria Elisabetha Meijs. Zij is gedoopt op 16 juli 1803 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Mevis, Melchior Gerardus Ophelders (1757-1827) [oom moederszijde] en Anna Elisabeth Meijs (geb. 1767) [zie V-b,2] [tante vaderszijde]. Maria is overleden, 21 dagen oud. Zij is begraven op 6 augustus 1803 in Spaubeek [bron: RK begraafboek van Spaubeek].
3 Petrus Leonardus Meijs, geboren op 14 augustus 1804 in Spaubeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1804 [bron: geboorteakte nr. 24]. Hij is gedoopt op 15 augustus 1804 in Spaubeek [bron: RK doopboek van Spaubeek]. Petrus is overleden op 9 december 1881 om 23:00 in Schinnen (Puth), 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1881 [bron: overlijdensakte nr. 44]. Petrus bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer te Puth-Schinnen
Getuige bij:
09-04-1845     overlijdensaangifte Joannes Andreas Meijs (1772-1845) [zie VI-c]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 14]
24-12-1848     overlijdensaangifte Maria Josephina Meijs (1848-1848) [zie VII-a,7]    [oom vaderszijde]   [bron: overlijdensakte nr. 36]
02-02-1852     overlijdensaangifte Maria Gertruid Elisabeth Meijs (1849-1852) [zie VII-a,8]    [oom vaderszijde]   [bron: overlijdensakte nr. 6]
05-03-1858     overlijdensaangifte Anna Maria Hubertina Meijs (1846-1858) [zie VII-a,6]    [oom vaderszijde]   [bron: overlijdensakte nr. 15]
4 Jan Martin (Martin) Meijs, geboren op 26 juni 1807 in Schinnen. Volgt VII-a.
5 Maria Elisabeth Meijs, geboren op 27 april 1809 om 09:00 in Schinnen [bron: geboorteakte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1809 [bron: geboorteakte]. Maria is overleden op 15 mei 1851 om 12:00 in Schinnen (Puth), 42 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1851 [bron: overlijdensakte nr. 20]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Nicolaas Kleinjans (1815-1881) [echtgenoot].
Beroep:
huishoudster
Maria trouwde, 33 jaar oud, op 12 november 1842 in Schinnen [bron: huwelijksakte nr. 13] met Jan Nicolaas Kleinjans, 27 jaar oud. Jan is geboren op 26 augustus 1815 in Schinnen, zoon van Joannes Gerardus (Gerardus) Kleinjans en Maria Sophia Pijls. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 augustus 1815 [bron: geboorteakte nr. 54]. Jan is overleden op 7 oktober 1881 om 16:00 in Schinnen (Puth), 66 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 oktober 1881 [bron: overlijdensakte nr. 34].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: breed aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, kleine mond, brede kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1 el 7 palmen 4 duimen 0 strepen lang.
Beroep:
schrijnwerker
Getuige bij:
09-05-1846     huwelijk Jan Servaas Kleinjans (1817-1900) en Maria Clara Meijs (1811-1859) [zie VI-c,6]    [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte]
16-05-1851     overlijdensaangifte Maria Elisabeth Meijs (1809-1851) [zie VI-c,5]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 20]
6 Maria Clara Meijs, geboren op 7 november 1811 om 10:00 in Schinnen [bron: geboorteakte nr. 149]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1811 [bron: geboorteakte nr. 149]. Maria is overleden op 8 februari 1859 om 14:00 in Sittard, 47 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 februari 1859 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Servaas Kleinjans (1817-1900) [echtgenoot]. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 9 mei 1846 in Schinnen [bron: huwelijksakte] met Jan Servaas Kleinjans, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Nicolaas Kleinjans (1815-1881) [broer bruidegom]. Jan is geboren op 20 juni 1817 in Schinnen, zoon van Joannes Gerardus (Gerardus) Kleinjans en Maria Sophia Pijls. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1817 [bron: geboorteakte nr. 52]. Jan is overleden op 21 december 1900 om 01:00 in Sittard, 83 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 133]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 december 1900 [bron: overlijdensakte nr. 133]. Jan trouwde later op 8 januari 1864 in Sittard [bron: Genlias] met Maria Helena Smolders.
Beroep:
schrijnwerker
Getuige bij:
08-02-1859     overlijdensaangifte Maria Clara Meijs (1811-1859) [zie VI-c,6]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 18]
7 Maria Josepha Meijs, geboren op 8 januari 1814 in Schinnen [bron: geboorteakte nr. 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1814 [bron: geboorteakte nr. 2]. Zij is gedoopt op 9 januari 1814 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Josepha Baggen en Stephanus Dassen. Maria is overleden op 28 oktober 1881 om 21:00 in Schinnen (Puth), 67 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 oktober 1881 [bron: overlijdensakte nr. 40]. Maria bleef ongehuwd.
Beroep:
werkster; huishoudster
8 Franciscus Meijs. Hij is gedoopt op 24 september 1816 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Franciscus is overleden op 23 november 1816 om 08:00 in Schinnen, 1 maand oud [bron: overlijdensakte nr. 90]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1816 [bron: overlijdensakte nr. 90].
Notitie bij overlijden van Franciscus: In de overlijdensakte worden hij en zijn vader Jaen genoemd.
9 Maria Mechtildis Meijs, geboren op 23 januari 1818 in Schinnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1818 [bron: geboorteakte nr. 6]. Zij is gedoopt op 23 januari 1818 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Maria is overleden op 14 juli 1890 om 19:00 in Schinnen (Puth), 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juli 1890 [bron: overlijdensakte nr. 29]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Leonard Jan Meijs (1864-1934) [zie VIII-d] [neef]. Maria bleef ongehuwd.
10 Maria Anna Meijs, geboren op 4 mei 1820 om 17:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1820 [bron: geboorteakte nr. 41]. Maria is overleden op 4 oktober 1866 om 00:00 in Maastricht, 46 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 709]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1866 [bron: overlijdensakte nr. 709]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Silvester Lombardini en Joannes Baptiste Sonneville.
Notitie bij overlijden van Maria: Zij woonde aan het Vrijthof te Maastricht en verbleef tijdelijk aan de Abtstraat nr. 2113
Maria bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid te Neerbeek en Maastricht
11 Joannes Andreas (Jan Andries) Meijs, geboren op 10 februari 1823 in Schinnen. Volgt VII-b.
VII-a Jan Martin (Martin) Meijs is geboren op 26 juni 1807 om 02:00 in Schinnen [bron: geboorteakte nr. 26], zoon van Joannes Andreas Meijs (zie VI-c) en Gertrudis Elisabeth Ophelders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1807 [bron: geboorteakte nr. 26]. Bij de geboorteaangifte van Martin waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Ritzen (geb. 1754) en Joannes Franciscus Notermans (1771-1858). Martin is overleden op 7 november 1866 om 22:00 in Schinnen, 59 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 november 1866 [bron: overlijdensakte nr. 54]. Bij de overlijdensaangifte van Martin waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel Rochus Diederen (ovl. 1888) en Jan Martin Meijs (1838-1899) [zie VIII-a] [zoon].
Notitie bij Martin: Beschrijving nationale militie: vol aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, grote mond, grote kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1,782 m lang; geschikt bevonden.

De successie-memorie vermeldt:
In de gemeente Schinnen:
1. de helft van een huis weide en tuin gelegen te Puth naast ... Cremers en Lambert Vanderhagen, kadastraal bekend in sectie B no. 38, 39 en 40; groot 24 roeden 15 ellen.
2. de helft van een perceel bouwland genaamd ’in de Gaauw’ ... Maria Gertruid Cremers en Palmen sectie B no. 839; groot 14 roeden.
3. een perceel bouwland gelegen ’aan het straatjen’ naast ... Drummen sectie B no. 548; groot 14 roeden 20 ellen.
4. dito gelegen ’in het Daal’ nevens Ophelders en Hennen sectie B no. 536; groot 15 roeden 30 ellen.
5. dito genaamd ’op den Bok’ naast Leonard Meijs en Andries Damoiseaux sectie B no. 1751; groot 13 roeden.
In de gemeente Munstergeleen:
6. dito perceel genaamd ’op de Naard’ naast Knooren en Laumen sectie A no. 657; groot 16 roeden 65 ellen.
Adres:
no. 57 van het huis, Schinnen (Puth)   [bron: bevolkingsregister Schinnen blad no. 273]
Beroep:
timmerman; ra(de)maker
Getuige bij:
09-04-1845     overlijdensaangifte Joannes Andreas Meijs (1772-1845) [zie VI-c]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 14]
01-04-1848     geboorteaangifte Maria Josephina Meijs (1848-1848) [zie VII-a,7]    [vader]   [bron: geboorteakte nr. 11]
24-12-1848     overlijdensaangifte Maria Josephina Meijs (1848-1848) [zie VII-a,7]    [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 36]
27-03-1849     geboorteaangifte Maria Gertruid Elisabeth Meijs (1849-1852) [zie VII-a,8]    [vader]   [bron: geboorteakte nr. 20]
02-02-1852     overlijdensaangifte Maria Gertruid Elisabeth Meijs (1849-1852) [zie VII-a,8]    [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 6]
22-09-1854     geboorteaangifte Philomena Meijs (1854-1929) [zie VII-a,9]    [vader]   [bron: geboorteakte nr. 37]
Martin trouwde, 28 jaar oud, op 20 mei 1836 in Schinnen [bron: huwelijksakte nr. 51] met Maria Helena Vonken, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martin en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Matthias Raijmundus Vandebergh (1761-1846), Henricus (Hendrik) Keulen (ook: Keulers) (1764-1857) [achterneef van moeder bruidegom], Jan Willem Sporken (1804-1888) en Peter Willem Keulen (geb. 1812). Maria is geboren op 2 augustus 1809 om 07:00 in Nuth [bron: geboorteakte], dochter van Martinus (Jan Martin) Vonken en Anna Catharina Horstmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1809 [bron: geboorteakte]. Maria is overleden op 22 september 1883 om 07:00 in Schinnen, 74 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1883 [bron: overlijdensakte nr. 33]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Martin Meijs (1838-1899) [zie VIII-a] [zoon].
Beroep:
landbouwster
Kinderen van Martin en Maria:
1 Joannes Andries Meijs, geboren op 25 februari 1837 om 13:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1837 [bron: geboorteakte nr. 25]. Joannes is overleden op 17 april 1843 om 08:00 in Schinnen (Puth), 6 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 april 1843 [bron: overlijdensakte nr. 21].
2 Jan Martin Meijs, geboren op 1 september 1838 in Schinnen (Puth). Volgt VIII-a.
3 Barbara Hubertina Meijs, geboren op 25 juni 1840 om 05:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 70]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juni 1840 [bron: geboorteakte nr. 70]. Barbara is overleden op 5 juli 1840 om 04:00 in Schinnen (Puth), 10 dagen oud [bron: overlijdensakte nr. 75]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juli 1840 [bron: overlijdensakte nr. 75].
4 Joannes Paulus Meijs, geboren op 19 juni 1841 in Schinnen (Puth). Volgt VIII-b.
5 Jan Andries Meijs, geboren op 6 augustus 1843 in Schinnen (Puth). Volgt VIII-c.
6 Anna Maria Hubertina Meijs, geboren op 22 april 1846 om 14:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 april 1846 [bron: geboorteakte nr. 12]. Anna is overleden op 5 maart 1858 om 12:00 in Schinnen (Puth), 11 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 maart 1858 [bron: overlijdensakte nr. 15]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Petrus Leonardus Meijs (1804-1881) [zie VI-c,3] [oom vaderszijde].
7 Maria Josephina Meijs, geboren op 1 april 1848 om 02:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 11]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1848 [bron: geboorteakte nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [vader]. Maria is overleden op 24 december 1848 om 13:00 in Schinnen (Puth), 8 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1848 [bron: overlijdensakte nr. 36]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Leonardus Meijs (1804-1881) [zie VI-c,3] [oom vaderszijde] en Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [vader].
8 Maria Gertruid Elisabeth Meijs, geboren op 27 maart 1849 om 16:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1849 [bron: geboorteakte nr. 20]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [vader]. Maria is overleden op 2 februari 1852 om 06:00 in Schinnen (Puth), 2 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 februari 1852 [bron: overlijdensakte nr. 6]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Leonardus Meijs (1804-1881) [zie VI-c,3] [oom vaderszijde] en Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [vader].
9 Maria Anna Philomina (Philomena) Meijs, geboren op 21 september 1854 om 21:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1854 [bron: geboorteakte nr. 37]. Bij de geboorteaangifte van Philomena waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Wilhelmus (Willem) Cals (geb. 1801), Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a] [vader] en Theodorus Ludovicus Cals (1826-1901). Philomena is overleden op 19 maart 1929 in Nuth, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 maart 1929 [bron: Genlias]. Zij is begraven op 22 maart 1929 in Nuth.
Beroep:
huishoudster
Getuige bij:
04-06-1901     doop Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens) (1901-1978)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Nuth]
Philomena trouwde, 22 jaar oud, op 15 juni 1877 in Schinnen [bron: huwelijksakte nr. 7] met Jan Godfried (Godfried) Limpens, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Philomena en Godfried waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert Derrez (ook: Derz) (1815-1884), Francus Hubert (Frans) Ramakers (geb. 1831), Jan Ruijters (geb. 1849) en Pieter Lemmens (geb. 1851). Godfried is geboren op 5 januari 1846 om 10:00 in Nuth (Terstraten) [bron: geboorteakte nr. 2], zoon van Joannes Josephus (Joseph) Limpens en Maria Gertrudis (Gertrud) Bouwens (ook: Bouwels). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 januari 1846 [bron: geboorteakte nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Godfried waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik (Henricus) Hermans (1791-1860), Joannes Josephus (Joseph) Limpens (1797-1867) [vader] en Nicolaas Joseph Hermans (1822-1873). Godfried is overleden op 17 januari 1904 om 10:00 in Nuth (Grijzegrubben), 58 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 januari 1904 [bron: overlijdensakte nr. 3]. Bij de overlijdensaangifte van Godfried waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bemelmans (geb. 1840) en Joannes (Sjeng) Limpens (1878-1930) [zoon]. Hij is begraven op 20 januari 1904 in Nuth.
Notitie bij Godfried: Beschrijving nationale militie: smal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, grote mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen, 1,658 m lang; geschikt bevonden.
Hij woonde met zijn gezin vanaf 1877 in Grijzegrubben in het pand ’Helwig’.
Adres:
Grijzegrubben 33 (later 16), Nuth   [bron: bevolkingsregister Nuth 1880-1900]
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
12-07-1870     overlijdensaangifte Leonard Hubert Limpens (1852-1870)    [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 15]
15-11-1873     overlijdensaangifte Catharina Elisabeth Limpens (1849-1873)    [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 27]
11-01-1880     geboorteaangifte Maria Gertrudis Limpens (1880-1947)    [vader]   [bron: geboorteakte nr. 3]
01-07-1883     overlijdensaangifte Maria Gertrudis (Gertrud) Bouwens (ook: Bouwels) (1806-1883)    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 12]
20-02-1895     overlijdensaangifte Gerard Jozef Limpens (1894-1895)    [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 6]
04-06-1901     doop Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens) (1901-1978)    [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Nuth]
04-06-1901     geboorteaangifte Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens) (1901-1978)    [grootvader moederszijde]   [bron: geboorteakte nr. 17]
VIII-a Jan Martin Meijs is geboren op 1 september 1838 om 17:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 95], zoon van Jan Martin (Martin) Meijs (zie VII-a) en Maria Helena Vonken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1838 [bron: geboorteakte nr. 95]. Jan is overleden op 10 januari 1899 om 11:00 in Schinnen (Puth), 60 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 januari 1899 [bron: overlijdensakte nr. 1].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, ovaal voorhoofd, blauwe ogen, lange neus, kleine mond, gekuilde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1 el 6 palmen 5 duimen en 5 strepen lang, geschikt bevonden.
Beroep:
timmerman, aannemer van publieke werken
Getuige bij:
08-11-1866     overlijdensaangifte Martin Meijs (1807-1866) [zie VII-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 54]
11-02-1874     overlijdensaangifte (Anna) Gertrudis Meijers (1837-1874) [zie VIII-a]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 10]
22-09-1883     overlijdensaangifte Maria Helena Vonken (1809-1883) [zie VII-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 33]
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 11 juli 1861 in Urmond [bron: huwelijksakte nr. 5] met (Anna) Gertrudis Meijers, 24 jaar oud. (Anna) is geboren op 9 maart 1837 om 02:00 in Urmond [bron: geboorteakte nr. 15], dochter van Mathijs Meijers en Anna Maria Kusters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1837 [bron: geboorteakte nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van (Anna) was de volgende getuige aanwezig: Mathijs Meijers [vader]. (Anna) is overleden op 11 februari 1874 om 13:00 in Schinnen (Puth), 36 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1874 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Bij de overlijdensaangifte van (Anna) was de volgende getuige aanwezig: Jan Martin Meijs (1838-1899) [zie VIII-a] [echtgenoot].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 28 januari 1875 in Schinnen [bron: huwelijksakte nr. 3] met Marij An Huberdijn Limpens, 41 jaar oud. Marij is geboren op 24 december 1833 om 18:00 in Nuth (Grijzegrubben) [bron: geboorteakte nr. 77], dochter van Joannes Leonardus Limpens en Maria/Catharina Elijsabetha Houben. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 december 1833 [bron: geboorteakte nr. 77]. Marij is overleden op 14 februari 1916 in Merkelbeek, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1916 [bron: Genlias].
Beroep:
dienstmeid in Sittard
Kinderen van Jan en (Anna):
1 Jan Mathijs Meijs, geboren op 4 november 1862 in Schinnen.
2 Maria Catharina Ida Meijs, geboren op 30 april 1864 in Schinnen.
3 Jan Eugne Meijs, geboren op 3 januari 1866 in Schinnen. Volgt IX-a.
4 Anna Maria Catharina Meijs, geboren op 18 mei 1867 in Schinnen.
5 Hendrik Jan Meijs, geboren op 10 juni 1869 in Schinnen. Volgt IX-b.
6 Hubert Jan Meijs, geboren op 1 november 1870 in Schinnen. Volgt IX-c.
7 Pieter Leonard Meijs, geboren op 8 mei 1872 in Schinnen. Volgt IX-d.
8 Maria Anna Meijs, geboren op 27 november 1873 in Schinnen.
Kinderen van Jan en Marij:
9 Maria Helena Hubertina Meijs, geboren op 20 december 1875 in Schinnen. Maria is overleden op 28 april 1876 in Schinnen, 4 maanden oud.
10 Maria Anna Philomena Meijs, geboren op 14 september 1877 in Schinnen. Maria is overleden op 16 september 1878 in Schinnen, 1 jaar oud.
11 Jan Joseph Meijs, geboren op 10 september 1879 in Schinnen. Volgt IX-e.
IX-a Jan Eugne Meijs is geboren op 3 januari 1866 in Schinnen, zoon van Jan Martin Meijs (zie VIII-a) en (Anna) Gertrudis Meijers.
Beroep:
timmerman
Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 11 april 1896 in Schinnen [bron: Genlias] met Maria Joanna Diederen, 30 jaar oud. Maria is geboren op 16 juli 1865 in Schinnen?. Maria is overleden op 8 maart 1900 in Schinnen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 16 november 1900 in Munstergeleen [bron: Genlias] met Catharina Josepha Helena Hamers. Catharina is geboren in Munstergeleen, dochter van Jan Gerard Hamers en Catharina Elisabeth Beugels.
IX-b Hendrik Jan Meijs is geboren op 10 juni 1869 in Schinnen, zoon van Jan Martin Meijs (zie VIII-a) en (Anna) Gertrudis Meijers. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 10 februari 1898 in Merkelbeek [bron: Genlias] met Maria Martha Margaretha Oberje. Maria is geboren in Merkelbeek, dochter van Paul Oberje en Maria Gertrudis Hubertina Bodems.
IX-c Hubert Jan Meijs is geboren op 1 november 1870 in Schinnen, zoon van Jan Martin Meijs (zie VIII-a) en (Anna) Gertrudis Meijers. Hubert is overleden op 25 maart 1913 in Valkenburg, 42 jaar oud. Hubert trouwde, 29 jaar oud, op 5 juli 1900 in Valkenburg [bron: Genlias] met Anna Catharina Marx, 29 jaar oud. Anna is geboren op 20 juli 1870 in Schin op Geul, dochter van Jan Nicolas Marx en Maria Johanna Kengen.
Kind van Hubert en Anna:
1 Jan Nicolaas Hubert Meijs, geboren op 26 juli 1901 in Valkenburg.
IX-d Pieter Leonard Meijs is geboren op 8 mei 1872 in Schinnen, zoon van Jan Martin Meijs (zie VIII-a) en (Anna) Gertrudis Meijers. Pieter is overleden op 22 april 1930 in Heerlen, 57 jaar oud. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 3 januari 1902 in Beek [bron: Genlias] met Maria Elisabeth Sophia Cobben, 26 jaar oud. Maria is geboren op 16 november 1875 in Beek, dochter van Martinus Cobben en Petronella Jacoba Schreven.
Kind van Pieter en Maria:
1 Jean Eugene Leonard Meijs, geboren op 8 oktober 1902 in Heerlen. Jean is overleden op 12 december 1902 in Heerlen, 2 maanden oud.
IX-e Jan Joseph Meijs is geboren op 10 september 1879 in Schinnen, zoon van Jan Martin Meijs (zie VIII-a) en Marij An Huberdijn Limpens. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 4 april 1902 in Beek [bron: Genlias] met Maria Helena Wilhelmina Cobben, 24 jaar oud. Maria is geboren in Beek, dochter van Martinus Cobben en Petronella Jacoba Schreven. Zij is gedoopt op 2 juni 1877.
VIII-b Joannes Paulus Meijs is geboren op 19 juni 1841 om 23:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 70], zoon van Jan Martin (Martin) Meijs (zie VII-a) en Maria Helena Vonken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1841 [bron: geboorteakte nr. 70]. Joannes is overleden op 23 juni 1887 om 22:00 in Merkelbeek, 46 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1887 [bron: overlijdensakte nr. 10].
Notitie bij Joannes: Beschrijving nationale militie: vrijgesteld 27 maart 1860, 1,600 m lang.
Beroep:
timmerman
Joannes trouwde, 36 jaar oud, op 25 juni 1877 in Merkelbeek [bron: huwelijksakte nr. 2] met Maria Josephina Meens, 32 jaar oud. Maria is geboren op 17 juli 1844 om 19:00 in Merkelbeek [bron: geboorteakte nr. 13], dochter van Jan Joseph Meens en Anna Mechtildis Packbier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1844 [bron: geboorteakte nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Joseph Meens (geb. 1807) [vader]. Maria is overleden op 1 april 1906 om 11:00 in Maastricht (Wijker Brugstraat 25), 61 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 187b]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1906 [bron: overlijdensakte nr. 187b]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Pierre Joseph Kamps (geb. 1879) [schoonzoon].
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Jan Joseph Meijs, geboren op 14 september 1878 in Schinnen. Volgt IX-f.
2 Anna Maria Mechtilde Meijs, geboren op 26 april 1880 in Schinnen. Zij is gedoopt op 26 april 1880 in Schinnen. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 25 oktober 1905 in Heer [bron: Genlias] met Pierre Joseph Kamps, 26 jaar oud. Pierre is geboren op 20 september 1879 in Maastricht, zoon van Gerardus Hubertus Kamps en Maria Elisabeth Bonnemaijers.
Beroep:
spekslager
Getuige bij:
02-04-1906     overlijdensaangifte Maria Josephina Meens (1844-1906) [zie VIII-b]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 187b]
3 Andries Jan Meijs, geboren op 26 januari 1883 in Schinnen. Hij is gedoopt op 26 januari 1883 in Schinnen.
IX-f Jan Joseph Meijs is geboren op 14 september 1878 in Schinnen, zoon van Joannes Paulus Meijs (zie VIII-b) en Maria Josephina Meens. Hij is gedoopt op 14 september 1878 in Schinnen. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 3 februari 1910 in Merkelbeek [bron: Genlias] met Maria Anna Schrijen. Maria is geboren in Aachen (D), dochter van Hendrik Joseph Schrijen en Maria Elisabeth Molls.
VIII-c Jan Andries Meijs is geboren op 6 augustus 1843 om 21:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 38], zoon van Jan Martin (Martin) Meijs (zie VII-a) en Maria Helena Vonken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 augustus 1843 [bron: geboorteakte nr. 38]. Jan is overleden op 22 september 1902 om 23:00 in Gronsveld (Eckelrade), 59 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1902 [bron: overlijdensakte nr. 25]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Joannes Andreas Meijs (geb. 1875) [zie IX-i] [zoon].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: rond aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, grote mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1,642 m lang. Diende onder het 5e Regiment van de Dragonders.
Beroep:
timmerman
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 20 juni 1867 in Gronsveld [bron: huwelijksakte nr. 8] met Maria Hubertina Duijsens, 21 jaar oud. Maria is geboren op 14 juni 1846 om 08:00 in Gronsveld (Eckelrade) [bron: geboorteakte nr. 25], dochter van Lambert Duijsens en Elisabeth Spits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juni 1846 [bron: geboorteakte nr. 25]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Lambert Duijsens (1818-1897) [vader]. Maria is overleden op 15 december 1902 om 01:00 in Gronsveld (Eckelrade), 56 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1902 [bron: overlijdensakte nr. 36]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Godefridus Meijs (geb. 1878) [zie IX-j] [zoon].
Kinderen van Jan en Maria:
1 Martinus Lambertus Meijs, geboren op 25 oktober 1868 in Gronsveld. Martinus is overleden op 5 februari 1869 in Gronsveld (Eckelrade), 3 maanden oud.
2 Joannes Martinus Meijs, geboren op 26 januari 1870 in Gronsveld. Volgt IX-g.
3 Joannes Henricus Meijs, geboren op 22 december 1871 in Gronsveld. Volgt IX-h.
4 Jan Paulus Meijs, geboren op 1 januari 1874 in Gronsveld.
5 Joannes Andreas Meijs, geboren op 16 oktober 1875 in Gronsveld. Volgt IX-i.
6 Jozef Lambertus Meijs, geboren op 22 juli 1877 in Gronsveld. Jozef is overleden op 8 september 1877 in Gronsveld, 1 maand oud.
7 Hubertus Godefridus (Godefridus) Meijs, geboren op 2 juli 1878 in Gronsveld. Volgt IX-j.
8 Maria Hubertina Elisabeth Meijs, geboren op 1 maart 1880 in Gronsveld. Maria is overleden op 6 maart 1880 in Gronsveld (Eckelrade), 5 dagen oud.
9 Maria Helena Meijs, geboren op 1 maart 1880 in Gronsveld. Maria is overleden op 7 maart 1880 in Gronsveld, 6 dagen oud.
10 Maria Hubertina Meijs, geboren op 16 februari 1881 in Gronsveld.
11 Johannes Wilhelmus Meijs, geboren op 9 juni 1884 in Gronsveld.
12 Joseph Hubertus Meijs, geboren op 19 september 1885 in Gronsveld. Volgt IX-k.
13 Maria Elisabeth Meijs, geboren op 10 september 1887 in Gronsveld.
IX-g Joannes Martinus Meijs is geboren op 26 januari 1870 in Gronsveld, zoon van Jan Andries Meijs (zie VIII-c) en Maria Hubertina Duijsens. Joannes trouwde, 24 jaar oud, op 1 februari 1894 in St. Geertruid [bron: Genlias] met Maria Johanna van der Linden, 22 jaar oud. Maria is geboren op 5 april 1871 in St. Geertruid, dochter van Willem van der Linden en Maria Wouters.
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Maria Elisabeth Meijs. Maria is overleden op 5 februari 1931 in Sint Geertruid. Maria trouwde met Christiaan Hubert Curvers.
2 Maria Hubertina Meijs, geboren op 23 november 1894 in Sint Geertruid. Maria is overleden op 24 november 1982, 88 jaar oud. Zij is begraven in Gronsveld (Eckelrade). Maria trouwde met Jan Houben. Jan is geboren op 24 maart 1886. Jan is overleden op 14 november 1959, 73 jaar oud. Hij is begraven in Gronsveld (Eckelrade).
3 Franciscus Wilhelmus Hubertus Meijs, geboren op 9 december 1896 in Sint Geertruid.
4 Margaretha Maria Meijs, geboren op 25 juli 1898 in Sint Geertruid. Margaretha is overleden op 21 maart 1927 in Slenaken, 28 jaar oud.
5 Maria Johanna Meijs, geboren op 30 maart 1900 in Sint Geertruid.
6 Lucia Hubertina Meijs, geboren op 7 maart 1902 in Sint Geertruid.
IX-h Joannes Henricus Meijs is geboren op 22 december 1871 in Gronsveld, zoon van Jan Andries Meijs (zie VIII-c) en Maria Hubertina Duijsens. Joannes trouwde, 29 jaar oud, op 21 november 1901 in Gronsveld met Maria Hubertina Elisabeth Claessens, 29 jaar oud. Maria is geboren op 9 februari 1872 in Gronsveld, dochter van Louis Claessens en Maria Catharina Brouwers.
Kind van Joannes en Maria:
1 Maria Catharina Meijs, geboren op 10 september 1902 in Gronsveld.
IX-i Joannes Andreas Meijs is geboren op 16 oktober 1875 in Gronsveld, zoon van Jan Andries Meijs (zie VIII-c) en Maria Hubertina Duijsens.
Beroep:
schrijnwerker
Getuige bij:
23-09-1902     overlijdensaangifte Jan Andries Meijs (1843-1902) [zie VIII-c]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 25]
Joannes trouwde, 31 jaar oud, op 11 april 1907 in Gronsveld [bron: Genlias] met Maria Anna Claessens, 33 jaar oud. Maria is geboren op 1 januari 1874 in Gronsveld, dochter van Louis Claessens en Maria Catharina Brouwers.
IX-j Hubertus Godefridus (Godefridus) Meijs is geboren op 2 juli 1878 in Gronsveld, zoon van Jan Andries Meijs (zie VIII-c) en Maria Hubertina Duijsens.
Beroep:
schrijnwerker
Getuige bij:
16-12-1902     overlijdensaangifte Maria Hubertina Duijsens (1846-1902) [zie VIII-c]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 36]
Godefridus trouwde, 26 jaar oud, op 25 mei 1905 in Gronsveld [bron: Genlias] met Hubertina Maria Cerfontaine, 24 jaar oud. Hubertina is geboren op 21 oktober 1880 in Gronsveld, dochter van Michael Cerfontaine en Maria Gertruidis Wouters.
Kind van Godefridus en Hubertina:
1 Maria Joanna Meijs, geboren op 1 februari 1915 in Gronsveld (Eckelrade). Maria is overleden op 15 februari 1915 in Gronsveld (Eckelrade), 14 dagen oud.
IX-k Joseph Hubertus Meijs is geboren op 19 september 1885 in Gronsveld, zoon van Jan Andries Meijs (zie VIII-c) en Maria Hubertina Duijsens. Joseph trouwde, 28 jaar oud, op 8 mei 1914 in Eijsden [bron: Genlias] met Anna Catharina Jeukens. Anna is geboren in Eijsden, dochter van Joannes Jeukens en Philomena Andris.
VII-b Joannes Andreas (Jan Andries) Meijs is geboren op 10 februari 1823 om 01:00 in Schinnen [bron: geboorteakte nr. 15], zoon van Joannes Andreas Meijs (zie VI-c) en Gertrudis Elisabeth Ophelders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1823 [bron: geboorteakte nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Jan Andries was de volgende getuige aanwezig: Joannes Andreas Meijs (1772-1845) [zie VI-c] [vader]. Jan Andries is overleden op 13 maart 1889 om 05:00 in Schinnen (Puth), 66 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 maart 1889 [bron: overlijdensakte nr. 11]. Bij de overlijdensaangifte van Jan Andries was de volgende getuige aanwezig: Leonard Jan Meijs (1864-1934) [zie VIII-d] [zoon].
Notitie bij Jan Andries: Beschrijving nationale militie: smal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, dikke mond, kleine kin, rosse wenkbrauwen, 1 el, 6 palm en 4 duimen lang; geschikt bevonden.
Beroep:
werkman, schrijnwerker
Jan Andries trouwde, 33 jaar oud, op 19 juli 1856 in Schinnen [bron: huwelijksakte nr. 8] met Maria Joanna Ramakers, 23 jaar oud. Maria is geboren op 1 februari 1833 om 14:00 in Schinnen (Puth) [bron: geboorteakte nr. 8], dochter van Pieter Mathijs Ramakers en Anna Maria Kempeners. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1833 [bron: geboorteakte nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Pieter Mathijs Ramakers (1797-1870) [vader]. Maria is overleden op 1 juni 1870 in Schinnen, 37 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1870 [bron: overlijdensakte nr. 20].
Kinderen van Jan Andries en Maria:
1 Maria Clara Nol Meijs, geboren op 25 december 1856 in Schinnen.
2 Pieter Leonard Meijs, geboren op 29 september 1858 in Schinnen.
3 Maria Josepha Meijs, geboren op 16 september 1860 in Schinnen.
4 Maria Cornelia Meijs, geboren op 30 januari 1862 in Schinnen. Maria is overleden op 10 februari 1942 in Meerssen, 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1942 [bron: overlijdensakte nr. 18].
5 Leonard Jan Meijs, geboren op 28 januari 1864 in Schinnen. Volgt VIII-d.
6 Maria Anna Philomena Christina Meijs, geboren op 28 januari 1866 in Schinnen. Maria is overleden op 15 oktober 1910 om 19:00 in ’s-Hertogenbosch, 44 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 517]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1910 [bron: overlijdensakte nr. 517]. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 19 april 1898 in Geleen [bron: Genlias] met Jan Gerard Cremers, 38 jaar oud. Jan is geboren op 12 september 1859 in Geleen.
7 Maria Clementina Meijs, geboren op 1 januari 1868 in Schinnen.
8 Maria Agnes Bertine Meijs, geboren op 28 juni 1869 in Schinnen. Maria is overleden op 14 november 1869 in Schinnen, 4 maanden oud.
VIII-d Leonard Jan Meijs is geboren op 28 januari 1864 in Schinnen, zoon van Joannes Andreas (Jan Andries) Meijs (zie VII-b) en Maria Joanna Ramakers. Leonard is overleden op 10 juli 1934 in Maastricht, 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 398]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1934 [bron: overlijdensakte nr. 398].
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
14-03-1889     overlijdensaangifte Jan Andries Meijs (1823-1889) [zie VII-b]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 11]
15-07-1890     overlijdensaangifte Maria Mechtildis Meijs (1818-1890) [zie VI-c,9]    [neef]   [bron: overlijdensakte nr. 29]
Leonard:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 28 oktober 1901 in Geleen [bron: Genlias] met Agnes Luijten, 31 jaar oud. Agnes is geboren op 25 maart 1870 in Geleen. Agnes is overleden op 18 september 1908 in Maastricht, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 17 februari 1912 in Maastricht [bron: Genlias] met Maria Agnes Schiffeleers, 41 jaar oud. Maria is geboren op 6 november 1870 in Maastricht. Maria is overleden op 13 maart 1922 in Maastricht, 51 jaar oud.
Kinderen van Leonard en Agnes:
1 Jean Pierre Meijs, geboren op 27 september 1902 in Maastricht.
2 N.N. Meijs, levenloos geboren kind, geboren op 8 november 1903 in Maastricht.
3 N.N. Meijs, levenloos geboren kind, geboren op 23 december 1904 in Maastricht.
4 Jan Andries Meijs, geboren in 1906. Jan is overleden op 5 september 1906 in Maastricht, geen jaar oud.
5 N.N. Meijs, levenloos geboren kind, geboren op 16 september 1908 in Maastricht.
V-c Matthias Meijs, zoon van Martinus Theodorus Meijs (zie IV) en Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz). Hij is gedoopt op 10 december 1741 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Matthias is overleden op 4 augustus 1831 om 17:00 in Geleen (Krawinkel), 89 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 augustus 1831 [bron: overlijdensakte nr. 82]. Bij de overlijdensaangifte van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Meijs (geb. 1779) [zie V-c,3] [zoon] en Johannes Petrus (Jan Pieter) Pelsers (1787-1857) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Matthias: Overleden in het huis van zijn schoonzoon Johannes Petrus Pelsers
Matthias trouwde, 33 jaar oud, op 25 april 1775 in Schinnen [bron: RK trouwboek van Schinnen] met Catharina Elisabeth Meijers, 31 jaar oud. Catharina is een dochter van Daniel Meijers en Elijsabeth Schutgens. Zij is gedoopt op 13 februari 1744 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Catharina is overleden op 23 februari 1824 om 17:00 in Schinnen (Puth), 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1824 [bron: overlijdensakte nr. 23]. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gerard Lambert Paumen (1777-1860) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overleden in het huis van haar schoonzoon Gerard Lambert Paumen te Puth.
Kinderen van Matthias en Catharina:
1 Martinus Meijs, gedoopt op 11 februari 1776 in Schinnen. Volgt VI-d.
2 Maria Elisabeth Meijs. Zij is gedoopt op 24 februari 1777 in Schinnen. Maria is overleden op 24 oktober 1845 in Schinnen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1845 [bron: Genlias]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 29 juli 1800 in Oirsbeek met Gerard Lambert Paumen, 22 jaar oud. Gerard is een zoon van Godefridus Paumen en Helena Klinkhamers. Hij is gedoopt op 17 september 1777 in Schinnen. Gerard is overleden op 12 augustus 1860 in Geleen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 augustus 1860 [bron: Genlias].
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
24-02-1824     overlijdensaangifte Catharina Elisabeth Meijers (1744-1824) [zie V-c]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 23]
3 Lambertus Meijs. Hij is gedoopt op 28 juli 1779 in Schinnen.
Getuige bij:
04-08-1831     overlijdensaangifte Matthias Meijs (1741-1831) [zie V-c]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 82]
4 Maria Gertrude Meijs. Zij is gedoopt op 18 november 1782 in Schinnen. Maria is overleden op 4 december 1868 in Geleen (Krawinkel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1868 [bron: Genlias]. Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12 november 1805 in Geleen [bron: Genlias] met Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Erkens, 32 jaar oud. Jan Willem is een zoon van Willem Erkens en Elisabeth Cremers. Hij is gedoopt op 26 december 1772 in Geleen. Jan Willem is overleden op 3 april 1816 in Geleen (Krawinkel), 43 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 26 april 1817 in Geleen [bron: Genlias] met Johannes Petrus (Jan Pieter) Pelsers, 29 jaar oud. Jan Pieter is geboren op 1 oktober 1787 in Geleen (Krawinkel), zoon van Johannes Pelsers en Maria Catharina Baggen. Jan Pieter is overleden op 3 maart 1857 in Geleen (Krawinkel), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1857 [bron: Genlias].
Getuige bij:
04-08-1831     overlijdensaangifte Matthias Meijs (1741-1831) [zie V-c]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 82]
VI-d Martinus Meijs, zoon van Matthias Meijs (zie V-c) en Catharina Elisabeth Meijers. Hij is gedoopt op 11 februari 1776 in Schinnen. Martinus is overleden op 23 juni 1823 in Meerssen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1823 [bron: Genlias]. Martinus trouwde, 27 jaar oud, op 2 oktober 1803 in Schinnen [bron: GenDaLim5] met Maria Mechtildis Zelis, 26 jaar oud. Maria is een dochter van Petrus (Pieter) Zelis en Mechtild Knoren. Zij is gedoopt op 17 november 1776 in Schinnen. Maria is overleden op 8 maart 1855 in Schinnen, 78 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Maria:
1 Mathijs Meijs, geboren op 13 februari 1804 in Schinnen. Volgt VII-c.
2 Jean Willem Meijs, geboren op 8 oktober 1806 in Schinnen. Volgt VII-d.
3 Pieter Lambert Meijs, geboren in 1807. Pieter is overleden op 23 september 1860 in Schinnen, 52 of 53 jaar oud.
4 Maria Elisa Meijs, geboren op 17 oktober 1812 in Schinnen. Maria is overleden op 7 december 1904 in Maastricht, 92 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 24 oktober 1843 in Maastricht [bron: Genlias] met Antonius Arnoldus Hubertus Kuijpers. Antonius is geboren in Maastricht.
5 Jean Herman Meijs. Hij is gedoopt op 14 juni 1815 in Schinnen. Jean is overleden op 6 februari 1840 in Schinnen (Puth), 24 jaar oud.
6 Maria Sophia Meijs, geboren op 16 mei 1818 in Schinnen. Zij is gedoopt op 16 mei 1818 in Schinnen. Maria is overleden op 26 november 1891 in Schinnen, 73 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 31 december 1845 in Schinnen [bron: Genlias] met Bartholomeus Rouschop, 24 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 2 februari 1821 in Nuth, zoon van Joannes Nicolaas Rouschop en Anna Catharina Gijsen.
7 Jean Mathis Meijs, geboren in 1822. Jean is overleden op 15 maart 1840 in Schinnen (Puth), 17 of 18 jaar oud.
VII-c Mathijs Meijs is geboren op 13 februari 1804 in Schinnen, zoon van Martinus Meijs (zie VI-d) en Maria Mechtildis Zelis. Hij is gedoopt op 13 februari 1804 in Schinnen. Mathijs is overleden op 13 november 1873 in Schinnen, 69 jaar oud. Mathijs trouwde, 40 jaar oud, op 9 november 1844 in Schinnen [bron: Genlias] met Maria Agnes Mundus. Maria is geboren in Schinnen.
Kinderen van Mathijs en Maria:
1 Pieter Lambert Meijs, geboren op 27 maart 1846 in Schinnen.
2 Pieter Mathijs Meijs, geboren op 12 juni 1849 in Schinnen.
VII-d Jean Willem Meijs is geboren op 8 oktober 1806 in Schinnen, zoon van Martinus Meijs (zie VI-d) en Maria Mechtildis Zelis. Jean trouwde, 30 jaar oud, op 10 december 1836 in Schinnen [bron: Genlias] met Maria Catharina Salden. Maria is geboren in Hillensberg (D), dochter van Adam Salden en Sibilla Quix.
V-d Jacobus Meijs, zoon van Martinus Theodorus Meijs (zie IV) en Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz). Hij is gedoopt op 29 april 1749 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Jacobus is overleden op 1 juni 1810 om 11:00 in Merkelbeek, 61 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1810 [bron: overlijdensakte nr. 19]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Corneille Halmans [vader echtgenote].
Beroep:
timmerman
Jacobus trouwde, 54 jaar oud, op 3 november 1803 in Merkelbeek [bron: huwelijksakte nr. 8] met Maria Ida Halmans, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1778 in Merkelbeek, dochter van Corneille Halmans en Maria Mechtilde Schoffelen. Maria is overleden op 12 februari 1829 in Merkelbeek, ongeveer 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1829 [bron: Genlias].
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Cornelis Meijs, geboren op 22 september 1804 in Merkelbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1804 [bron: Genlias]. Cornelis is overleden op 15 februari 1820 in Merkelbeek, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1820 [bron: Genlias].
2 Martinus Meijs, geboren op 5 maart 1807 in Merkelbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1807 [bron: Genlias]. Martinus is overleden op 3 juni 1814 in Merkelbeek, 7 jaar oud.
V-e Martinus Eustachius Meijs is geboren in Schinnen (Heisterbrug), zoon van Martinus Theodorus Meijs (zie IV) en Elisabetha Cruts (ook: Crutz, Creutz, Crantz). Hij is gedoopt op 20 september 1756 in Schinnen [bron: RK doopboek van Schinnen]. Martinus is overleden op 15 juni 1835 om 23:00 in Amstenrade, 78 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juni 1835 [bron: overlijdensakte nr. 21].
Beroep:
journalier
Martinus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 5 november 1780 in Amstenrade [bron: RK trouwboek van Amstenrade] met Maria Elisabeth Dormans, 23 jaar oud. Maria is een dochter van Matthias Dormans en Judith Aelmans. Zij is gedoopt op 13 augustus 1757 in Amstenrade [bron: RK doopboek van Amstenrade]. Maria is overleden op 18 juli 1826 om 19:00 in Amstenrade, 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juli 1826 [bron: overlijdensakte nr. 20].
(2) trouwde, 70 jaar oud, op 5 juni 1827 in Amstenrade [bron: huwelijksakte nr. 4] met Maria Sophia Marx, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 5 juni 1827 in Amstenrade [bron: RK trouwboek van Amstenrade]. Maria is geboren op 6 april 1797 in Amstenrade, dochter van Gerard Marx en Maria Gertrudis Crijns. Maria is overleden op 31 januari 1879 om 13:30 in Eygelshoven (op den Toren), 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1879 [bron: overlijdensakte nr. 1]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Cornelius Joseph Arnolds (geb. 1803) [echtgenoot]. Maria trouwde later op 24 juli 1841 in Amstenrade [bron: Genlias] met Johannes Wouters (geb. 1785). Maria trouwde later op 29 december 1842 in Amstenrade [bron: Genlias] met Petrus Josephus de Groot (geb. 1804). Maria trouwde later op 8 oktober 1849 in Amstenrade [bron: Genlias] met Johann Wilhelm Hppener (1794-1871). Maria trouwde later op 9 oktober 1873 in Amstenrade [bron: Genlias] met Cornelius Joseph Arnolds (geb. 1803).
Kinderen van Martinus en Maria (1):
1 Maria Elisabetha Meijs. Zij is begraven op 24 oktober 1782 in Schinnen.
2 Maria Judith Meijs. Zij is gedoopt op 18 juni 1783 in Schinnen. Maria is overleden, 21 jaar oud. Zij is begraven op 28 februari 1805 in Amstenrade.
3 Petrus Mathias Meijs. Hij is gedoopt op 5 augustus 1785 in Amstenrade. Petrus is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 26 mei 1788 in Amstenrade.
4 Petrus Josephus Meijs. Hij is gedoopt op 11 januari 1788 in Amstenrade.
5 Joannes Gerardus Meijs. Hij is gedoopt op 23 augustus 1789 in Schinnen.
6 Petrus Mathias Meijs. Hij is gedoopt op 3 januari 1793 in Schinnen.
7 Andreas Meijs. Hij is gedoopt op 17 augustus 1795 in Schinnen.
8 Joannes Lambertus Meijs, geboren op 5 juli 1798 in Schinnen. Hij is gedoopt op 5 juli 1798 in Schinnen.
9 Joannes Ludovicus Meijs. Hij is gedoopt op 15 augustus 1800 in Schinnen.
10 Joannes Meijs, geboren op 10 december 1805 in Amstenrade. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1805 [bron: geboorteakte]. Hij is gedoopt op 10 december 1805 in Amstenrade.
Kinderen van Martinus en Maria (2):
11 Maria Geertruida Meijs. Zij is gedoopt op 17 april 1828 in Amstenrade. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 12 januari 1857 in Amstenrade [bron: Genlias] met Hendrik Bovens, 39 jaar oud. Hendrik is geboren op 16 april 1817 in Geleen.
12 Martinus Meijs, geboren op 8 september 1831 in Amstenrade. Hij is gedoopt op 9 september 1831 in Amstenrade. Martinus is overleden op 27 maart 1837 in Amstenrade, 5 jaar oud. Hij is begraven op 27 maart 1837 in Amstenrade.
13 Jan Mathijs Meijs, geboren op 19 december 1833 in Amstenrade. Hij is gedoopt op 19 december 1833 in Amstenrade.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-07-2013 22:17