Genealogie van der Poel - de eerste drie generaties

I Jan? van der Poel (afb. 1) is geboren omstreeks 1600. Jan? trouwde met N.N..
Kinderen van Jan? en N.N.:
1 N.N. van der Poel. N.N. trouwde met Tonis van Schayck.
2 [waarschijnlijk] Dirck Jansz van de Poell, geboren omstreeks 1630. Volgt II-a.
3 [waarschijnlijk] Antonius (Janse?) (Teunis) van der Poel, geboren omstreeks 1630. Volgt II-b.
II-a Dirck Jansz van de Poell is geboren omstreeks 1630, zoon van [waarschijnlijk] Jan? van der Poel (zie I) en N.N..
Notitie bij Dirck: Huur en verhuur
Aktenummer: 380
Datum: 03-05-1673
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: D. WOERTMAN
Personen:
Verhuurder: Jacob van Berck
Beroep: greffier hove van Utrecht
Huurder: Dirck Jansz van de Poell
Woonplaats: Odyck
onroerend goed: hofstede ende landeryen;
Gerecht: Driebergen
Naam object: De Woert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U065a001
-
DE WOERD:
De Woerd is een oorspronkelijke veldnaam in Driebergen, een toponiem. Een naam voor een stuk land. De Driebergse woerd - de naam komt ook wel elders voor - lag/ligt tussen de A12 en de Rijsenburgselaan, richting Langbroekerwetering en Kromme Rijn. De aanduiding ’woerd’ of ’waard’ slaat op laag gelegen land, in een min of meer waterrijke omgeving. Gelegen in het vroegere nogal soppige Driebergerbroek een toepasselijke naam.
De naam De Woerd als plaatsbepaling komt zeker al in de 18e eeuw in Driebergen voor. In een pachtcontract tussen Cornelis Schellinger, heer van Driebergen en z’n pachter Cornelis van Beerschotervelt wordt o.m. genoemd:
"...alsmeede nogh vier en twentigh morgen genaemt de Woerd". En ene Hendrik Gijsbertsen van de Woerdt prijkte al in 1708 op een lijst van Driebergse belastingplichtigen!

Op de Woerd stond voor zover bekend altijd maar een boerderij-achtige woning. Dat was tot in de 20e eeuw een schipperswoning, ’t laatst bewoond daar ene Gijsbertsen, de laatste schipper van Driebergen. Zijn huis lag aan het water van de Driebergse Meer, het restant van een natuurlijk stroompje dat uitmondde in de Kromme Rijn. Met z’n lange en smalle platboomde krommerijnder wist hij zich onder het krappe stenen brugje in de Langbroekerdijk door te wringen om thuis te geraken. Het genoemde stenen brugje ligt er nog, na reconstructie van de Langbroekerdijk wat terzijde van de weg, het huis van Gijsbertsen bestaat niet meer. Op die plek staat sinds een jaar of tien een moderne villa. Overigens heeft dat huis als postadres Hoge Woerd.
De landbouwgronden op de Woerd hoorden sedert eeuwen bij de hofstede Beerschoten, nu gelegen naast de oprit van de A12, richting Utrecht. Vanaf de hofstede liep een landweg naar de landerijen op de Woerd. Een officiële naam heeft dat boerenpad nooit gehad, al werd het in de wandeling meestal aangeduid als de Woerdselaan. Bij de aanleg van de A12 - dit gedeelte al voor 1940- werd de Woerd door deze snelweg abrupt afgesneden van de boerderij en verloor de Woerdselaan aan betekenis. De loop van de laan is in het landschap terug te vinden als een lange bomenrij vanaf de hofstede Beerschoten, onderbroken door de A12 en zich dan weer voortzettend in de richting in de richting van de Hoge Woerd.
Bron: ’Heg en Steg’ van Dick Steenwijk; Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
ISBN 90-6720-236-3
Dirck trouwde met N.N..
Kind van Dirck en N.N.:
1 Jan Dirckss van de Poel, geboren omstreeks 1650. Volgt III-a.
III-a Jan Dirckss van de Poel is geboren omstreeks 1650, zoon van Dirck Jansz van de Poell (zie II-a) en N.N.. Jan is overleden vóór 1703, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: 13-07-1687 d: Cornelia v: Joannes Dirckse van Odijck m: Elizabeth Cornelisse van Weelden g: Adriana Dirckse van Odijck
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1680 met Heyltie Cornelis (Aeltie). Aeltie trouwde voorheen met Huybert Juriaensen van Gogh. Aeltie trouwde later omstreeks 13 oktober 1703 met Jan Willemss van Bueren.
Kinderen van Jan en Aeltie:
begr_kosten_kindvdjvdpoel.jpg
2 begr kosten kindvdjvdpoel

1 Theodorus (Dirk Janse) van der Poel

(afb. 2). Hij is gedoopt op 4 september 1683 in Utrecht (buiten de Weerd) [bron: Utrecht RK dopen (Buiten de Weerd) 1680-1684].
Notitie bij de geboorte van Dirk Janse: 04-09-1683 Theodorus PP: Jan Dirxsz - Aeltie Cornelis
Dirk Janse is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 17 april 1732 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Dirk Janse: Niet zeker!
Opmerkingen: Voor huur van `t graft op het kerkhof
Notitie bij Dirk Janse: Van drie kinderen is bekend wanneer zij werden begraven: 01-12-1727; 28-04-1730; 05-05-1730.
Een houwkind werd begraven op 9 juli 1723.
Dirk Janse trouwde met Mechtildis Diesen (Metje). Metje is overleden na 1754.
Notitie bij Metje: Diesen is waarschijnlijk een patroniem (Dionisius).
Getuige bij:
08-12-1730   doop [waarschijnlijk] Thomas van de Leemkolk (geb. 1730)        
13-02-1750   doop Theodorus van Schaik (geb. 1750)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
27-01-1754   doop Gijsbert (Gijs) van Schaik (geb. 1754)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
dp_c_vd_poel_1686.jpg
3 dp c vd poel 1686
2 Cornelius (van de Poel) (afb. 3). Hij is gedoopt op 20 juni 1686 in Utrecht (buiten de Weerd) [bron: Utrecht RK dopen (Buiten de Weerd) 1685-1690].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: 20-06-1686 Cornelius PP: Jan Dircksz - Aeltie Cornelis
dp_a_vd_poel_1688.jpg
4 dp a vd poel 1688
3 Adrianus (van de Poel) (afb. 4). Hij is gedoopt op 16 april 1688 in Utrecht (buiten de Weerd).
Notitie bij de geboorte van Adrianus: 16-04-1688 Adrianus PP: Jan Dirxs - Aeltie Cornelis
4 [waarschijnlijk] Maria (Maria Jans) van der Poel, geboren omstreeks 1690. Maria Jans is overleden, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven op 3 juli 1732 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Getuige bij:
07-01-1724   doop Catharina van der Poel (geb. 1724)   [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Maria Jans trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 10 februari 1713 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met [waarschijnlijk] Huijbert Willems van Bemmel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10 februari 1713 in Utrecht [bron: RK trouwboek van Utrecht]. Huijbert is geboren in Odijk, zoon van Willem Gijsz van Bemmel en [waarschijnlijk] Neeltgen Dircks van Bunnick. Hij is begraven op 25 september 1760 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Huijbert: Uit het Begraafregister van Odijk blijkt dat
op 25-09-1760 is begraven:
Naam: Huijbert van Bemmel
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: Pro deo
Huijbert trouwde later op 18 november 1732 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met [waarschijnlijk] Joanna Tunnis Hol (ovl. 1761).
II-b Antonius (Janse?) (Teunis) van der Poel is geboren omstreeks 1630, zoon van [waarschijnlijk] Jan? van der Poel (zie I) en N.N.. Teunis trouwde met N.N.
Kinderen van Teunis en N.N:
1 Jan Teunisse van der Poel, geboren omstreeks 1650. Volgt III-b.
2 Agnes (Niesje Teunis) van der Poel, geboren omstreeks 1650. Niesje Teunis trouwde met Antoonie N.N.
3 Mechteld Teunisse van der Poel, geboren omstreeks 1650.
tr_acnieuwenhuisen_mvdpoel.jpg
5 tr acnieuwenhuisen mvdpoel
Mechteld trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21 april 1674 in Utrecht [bron: NH trouwboek van Utrecht] met Anthonij (Caspers?) van Nieuwenhuijzen (afb. 5).
Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Anthonij: J.D. van Odijck.
begr_kosten_teunisvdpoel.jpg
6 begr kosten teunisvdpoel
4 Teunis Teunisse van der Poel (afb. 6), geboren omstreeks 1650. Teunis is overleden, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven op 28 juli 1727 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij Teunis: Aktenummer:18-2
Datum: 05-10-1689
Soort akte: Codicil
Notaris: J. VAN NOORTDYCK
Eerste Partij: Adriaentje Thonis van Schaick
Echtgenoot: wed. Thonis Jansz
Woonplaats: Odyck
Tweede Partij: Theunis Thonissen van de Poel, neef
Woonplaats: Odyck
onroerend goed: de helfte van de hoffstede met huys;
Belendingen: ene zyde: de hoffstede van Jan Aertsen Vooren achter: de bogaert van de erven Huybert Crol ende de dyck ofte wegh
Gerecht: Odyck, in het begin van het dorp
Bijzonderheden: onderdeel testament
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U106a007
-
Aktenummer: 95
Datum: 23-06-1698
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Testateur: Ariaentie Tonis van Schayck
Echtgenoot: wed. Anthonis Jans
Woonplaats: Odyck
Erfgenaam: Anthonis Anthonissen van der Poel, neef
Woonplaats: Odyck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a034
-
Aktenummer:35
Datum:19-09-1699
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting: f 1.200,- vanwege lening
Schuldenaar: Ariaentie Tonis van Schayck
Echtgenoot: wed. Tonis Janss van Odyck
Woonplaats: Odyck
Schuldeiser: Antonis Tonis van de Poel
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a037
-
Aktenummer:194
Datum:10-07-1727
Soort akte: Testament
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Testateur: Teunis Teunisse van de Poel
Woonplaats: Odyk
Erfgenaam: Gerrit Jansse van de Poel, neef
Woonplaats: Odyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a001
huw_vdpoel_vvelpen.jpg
7 huw vdpoel vvelpen
III-b Jan Teunisse van der Poel (afb. 7) is geboren omstreeks 1650, zoon van Antonius (Janse?) (Teunis) van der Poel (zie II-b) en N.N. Jan is overleden na 1722 in Werkhoven?, minstens 72 jaar oud.
begr_kosten_niessievdpoel.jpg
8 begr kosten niessievdpoel
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in oktober 1672 in Werkhoven [bron: NH trouwboek van Werkhoven] met Agnes (Niesje Gerrets) van Welpen (ook: van Vulpen) (afb. 8), minstens 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Niesje Gerrets: getr. in ’t laast van October 1672. Jan Teunisse van der Poel j.m. x Niesje Gerrets van Welpen j.d.
Niesje Gerrets is geboren vóór 1650, dochter van Gerrit van Welpen. Niesje Gerrets is overleden, minstens 84 jaar oud. Zij is begraven op 12 januari 1734 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
Kinderen van Jan en Niesje Gerrets:
1 Antoonie (Teunis) van der Poel. Hij is gedoopt op 7 november 1673 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven]. Hij is begraven [bron: NH begraafboek van Odijk].
dp_gerret_vdpoel.jpg
9 dp gerret vdpoel

2 Gerrit (Gerrid Jansz) van der Poel

(afb. 9). Hij is gedoopt op 11 april 1675 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven]. Gerrid Jansz is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 19 december 1741 in Odijk (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Gerrid Jansz: Eigen graf in de kerk.
Notitie bij Gerrid Jansz: Aktenummer: 194
Datum:10-07-1727
Soort akte: Testament
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Testateur: Teunis Teunisse van de Poel
Woonplaats: Odyk
Erfgenaam: Gerrit Jansse van de Poel, neef
Woonplaats: Odyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a001
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 2
Datum: 14-02-1728
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Verhuurder: Johan Jacob van Heemskerk (broer van Hendrina Justina van Heemskerk)
Huurder: Gerrit Janssen van de Poel
onroerend goed: hofstede c.a., boomvruchten en grond;
Naam object: den Beugh 23 mergen 71 roeden en 1 mergen 4 roeden wey- en bouwland; 1 mergen 102 roeden landt;
Naam object: het Hoge Weytje 2 mergen 332 roeden nieuwe weyde;
Naam object: den Elskamp 3 mergen 40 roeden bouwlandt;
Belendingen: naast: de Steenakkers 4 mergen bouwlandt;
Gerecht: Odyk
Bijzonderheden: percelen 34.5 en 34.6 pacht ten halve
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a002
-
Schuldbekentenis - f 100,- vanwege lening
Aktenummer: 21
Datum: 29-04-1730
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 100,- vanwege lening
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Schuldenaar: Gerrit Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Anna Beukelaar
Echtgenoot: wed. Paulus Securius (Beroep: in leven rector tot Middelburgh)
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Akkoord - over het bebouwen van land
Aktenummer: 71
Datum: 03-02-1731
Soort akte: Akkoord
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Samenvatting: over het bebouwen van land
Personen:
Eerste Partij: Gerard Kaldenbach
Eerste Partij: Johan Nicolaas van Loon
Beroep: capitain ingenieur
Eerste Partij: onmondige kinderen + Johan Hooft
Tweede Partij: Gerrit Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
Tweede Partij: Cornelis Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
Verwijzingen: akkoord d.d. 5-3-1729 voor notaris A.H. van Munster
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Schuldbekentenis - f 98,- vanwege lening
Aktenummer: 72
Datum: 03-02-1731
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Samenvatting: f 98,- vanwege lening
Personen:
Schuldenaar: Gerrit Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Hendrik Schweitzer
Beroep: secretaris van Oostveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Familie De Beaufort
Akte van hypotheek groot 300 gulden ten behoeve van Catharina van Heusden, weduwe van Jan Frederik de Mamuchet van Houdringe, ten laste van Gerrit Jansen van de Poel op een huis, hofstede en boomgaard te Odijk, 1736 juni 16
Datering: 1736 juni 16
Archiefnummer: 53
Inventarisnummer: 1328

Plegtbrief ten lasten van Gerrit Janse van de Poel tot Odijk groot in capitael / 300 gl op een huijsinge met twee morgen boomgaaert aldaer geleegen in dato den 16 juny 1736
De staten van den Lande van Utrecht, doen kond allen luijden, dat voor onsen lieven en de getrouwen jonckheer Jacob van Utenhove, Heer van Bottesteyn, compareerende wegens de Heeren Edelen en de Ridderschappet onser vergaderinge Stadhouder van de respective leenen en de leenmannen nabenoemt, gecomen en de gecompareert is Gerrit Jansen van de Poel, en de bekende hij wel en de deugdelijk schuldigt sijn aan vrouwe Catharina van Heusden, weduwe wijlen den Heer Frederik de Mamuchet, Heer van Houdringen, een capitale somme van driehondert Caroly guldens a 20 stuijvers het stuk, spruijtende uijt sake van aangetelde penningen, bij den comparant geheel en al ontfangen en de ’t sijnen oorbaar geëmployeert, renuncieerende derhalven van d ’exceptie, dat geen geld geteld soude sijn, en de van alle andere uijtvluchten. Belovende van de voorschreve hoofdsomme te sullen betaelen een jaarlijckse renten van vier guldens tien stuijvers vant hondert, zoo nogtans, dat indien de renten telkens worden betaeld binnen drie maenden na ider verschijndagh, dat hij alsdan zal mogen volstaen met drie gulden tien stuijvers per cento, welke renten ingang genoomen hebben den negentiende may voorleden, en de geduren zullen tot de dadaelijcke restitutie, die van jaer tot jaer zal konnen en moeten geschieden, zonder korting van eenigen 10e penningh, en de vrij van d ’onkosten der cassatie deser, mits malcanderen drie maanden voor den verschijndagh waerschouwende zullende den comparant ook geene boomen mogen uijtroijen dan niet consent van de gemelde creditrice, welke hij bij desen authoriseert, omme in cas van wanbetalinge, der voorschreve renten, de boomvruchten elk jaer te mogen laten verkopen verbindende den comparant tot nakomingh van ’t geene voorschreve is in ’t generael sijn persoon en goederen en stellende bovendien tot een speciaal hypotheecq en de onderpand twee morgen lands met het huijs, hofsteede en de boomgaart, met allen haren toebehore, gelegen in den carspele van Odijck, daar zuijdwaards naast geland is, die meente geheten de Riet, oostwaarts de nacomelingen van Willem Harmansen, westwaards van Aalbert van Rhijn en de noordwaards de gemeene Bongaartsweg, sulks den voornoemde Gerrit Jansen van de Poel bij ons daermede den 10e april 1728 beleend is geworden versoekende den comparant in den inhouden deser te worden gecondemneert, en dat het gemelde hypotheecq voor het voorsz: capitael van driehondert guldes, mitsgaders renten en kosten worden verklaart te worden verbonden pandbaer en de executabel, ’t welk bij desen geschiet is, voor behoudens nogtans ons, en de een igelijk sijn goet recht. Hier waeren over en de aan daar dit geschiede de Notaris Mattheus Luls, Pieter Monck en Thadeus Francois Quint, onse mannen van Leen en de meer goede luijden genoegh in oorkonde deser besegelt met het zegel onses Leenhofs van Utrecht gegeven binnen de stad Utrecht, op den 16e dagh juny, in ’t jaer onses lieven Heeren en de eenigen salichmakers Jesu Christy xvii ses en dertig (1736)
Aldus bij mij ondergesz: Schout en Secretaris van Odijk dese plegtbrieft in de protocollen van den Geregte van Odijk geregistreert op den 13en october 17 sesendertigh
J. van Meulen

bijschrift achterzijde plechtbrief:
Uit de naam en de van wegens de weled(ele) gestr(enge) Heeren Mr. J.A. van Westrenen Heere van Sterkenborgh geëligeerde Raad en Fr. J. van Westrenen Heere van Themaet cannonicq ... als executeuren der boedele van wijlen de heer en vrouwe van Lauweregt heb ik ondergesz. bode ’s Hoofs Provinciaal van Utrecht op den 7e juny 1773 aan de wed. van Claas van de Poel als wed. en boedelhoudster en pessesfeur van ’t hypotheecq in deser gemelt op gesegt door haare soon Gerret van der Poel capitaal van 300 guldens hier inne vervat omme ’t selve capitaal met de verscheene renten van dien op te brengen en te voldoen op den 19 may 1774.
Ret xo A. Koos
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 45
Datum: 25-03-1737
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. VAN OVERMEER
Personen:
Verhuurder: groote vicarie van Beverweert
Rentmeester: Frans Thomas van Braam (geb. Bergen op Zoom 29 juli 1700, † Gorinchem 8 februari 1791, begr. familiegraf Oude Kerk Amsterdam 5 maart 1791, schout van Werkhoven, 1728 rentmeester der heerlijkheid Beverwaard, koopman te Amsterdam 1749-1774, met zijn schoonzoon (nr. 196) oprichter der firma Van Braam en Helsdingen, kooplieden in Oostindische lijnwaden en Chinese rariteiten in de Spinhuissteeg te Amsterdam.
tr. 2e Werkhoven 18 januari 1735 Everarda Catharina van Nimwegen.
(Uit dit 2e huwelijk Andreas Everardus van Braam Houckgeest, van wie iedereen afstamt met de naam Van Braam Houckgeest.)
tr. 1e Hagestein 27 augustus 1722 Maria Helena van Rijssel, geb. Hulst 3 februari 1691, † Werkhoven 3 februari 1734)
Beroep: schout van Werkhoven
Huurder: Gerrit Janse van der Poel
6 à 7 mergen lands;
Gerecht: Odyk
Bijzonderheden: Maurits Guldemont, secretaris op de Yssel, is vicaris van de grote vicarie van Beverweert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U192a001
-
Openbare verkoping
Aktenummer: 92
Datum: 28-09-1759
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: N. DE GRAAFF
Personen:
Verkoper: Anna van Beek
Beroep: geestelyke dogter
Koper: Jan Dirks Vonk
Borg: Corn van der Poel
Borg: Gerrit van der Poel
onroerend goed: huysinge c.a.;
Belendingen: zw: de Heerenweg nw en ww: de kerk ow: N.N., de wed. Antony Jans
Gerecht: Odyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U218a009
Notitie bij publiceren van Gerrid Jansz: Utrecht (Utrecht)
1 morgen = 6 hond= 0,848 ha
anno 1629: 1 morgen = 600 vierkante roede (morgen=0,828 ha)
Beroep:
    pachtboer in Odijk    
Functie:
van ±1737   schepen van Odijk (Wij Johan ver Meulen Schout, Gerrit Jansz: van der Poel, Peter van Velpen, Jacobus de Bruijn, Frederik de Graaff, en Elbartus van Velpen Schepenen van Odijk certificeren bij desen, dat ter supplicatie van Geurt Dogt Bastiaentsz van de Leemkolk en Cornelia Claasz; Egtelieden, gewoond hebbend onder den voorsz: Geregte van Odijk, bij den anderen hebben verwekt drie kinderen, met namen alse Bastiaentje [doorgehaald, erboven staat: doot] oud 13 Jaren, Claas oud 10 Jaren, Andries oud 2 Jaer [onderstreept, erboven staat: doot] de voorsz: parsoonen zijn gaan woonen onder den Geregte van Houten en dat zij lieden beneffen die selve kinderen nu nodig hadden een acte van Guarant ten behoeven van den voorn: Geregte van Houten soo is ’t dat wij Schout en Schepenen voorn: in onse G.te beloven dat bij aldien ’t quam te gebeuren dat zij lieden beneffens de voorn. kinderen tot armoede quamen te vervallen, dat (god verhoeden wil) deselve als dan te sullen de hand bieden ende te onderhouden ende daar van ’t Respectieve Geregt van Houten en alle anderen waar de selve metter woon mogte neerte setten, te sullen Indemneren kost ende Schadeloos te onderhouden ofte doen onderhouden Tot een teken van waarheijt hebben wij dese ingeschifte doen stellen en door onse Schout en Secretaris op een behoorlijk zegel doen uijtscherijven
Actum den 1en Maart 17e sevenendartigh
In kennise van mij J v Meulen Schout en sectrs 1737.)
   
Gerrid Jansz trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1700 met Johanna (Jannigje Klaasz) van Rijsenburg, ongeveer 32 jaar oud. Jannigje Klaasz is geboren in 1668, dochter van Nicolaas van Rijsenburg en Marrichje Cornelis van Syll. Jannigje Klaasz is overleden, minstens 77 jaar oud. Zij is begraven na 30 januari 1745.
Notitie bij Jannigje Klaasz: Uitkoop - uit de boedel van Aert Corneliss van Syll
Aktenummer: 75
Datum: 11-06-1696
Soort akte: Uitkoop
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: uit de boedel van Aert Corneliss van Syll
Personen:
Uitkoper: Barbara Harmens van Schayck
Echtgenoot: wed. Aert Corneliss van Syll
Woonplaats: Werckhoven
Erven Aert Corneliss van Syll:
Kinderen van Beatricx van Zyll:
Tweede Partij: Cornelis Laurenss van den Eyckelencamp, neef
Woonplaats: Oostveen, of Meertensdyck
Tweede Partij: Egbert Gerritss ten Tye
Echtgenoot: x Adriaentje Laurens van den Eyckelencamp, nicht
Woonplaats: Amsterdam
Tweede Partij: Annichje Laurens van den Eyckelencamp, nicht
Echtgenoot: gehuwd met Alexander Cleynsorgh
Beroep: quartiermeester op oorlochsschip
Woonplaats: Amsterdam
Kinderen van Daem Corneliss van Syll:
Tweede Partij: Gerrit Pellen
Echtgenoot: x Cornelia Damen van Syll, nicht
Woonplaats: Ryswyck, in de Betue
Tweede Partij: Arrisje Damen van Syll, nicht
Tweede Partij: Jannichje Claes van Rysenborch, 28 jaar, nicht, dochter van Marrichje Cornelis van Syll
Woonplaats: Werckhoven
Bijzonderheden: Alexander Cleynsorgh is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a006

Aktenummer: 9
Datum: 30-01-1745
Soort akte: Overdracht
Notaris: E. VLAER
Samenvatting: van vee, gereedschap en gewas te velde in mindering op pachtschuld
Personen:
Overdrager: Jannigje Klaasz van Rysenburg
Echtgenoot: wed. Gerrid Jansz van de Poel
Woonplaats: Odyk
Ontvanger: Hendrina Justina van Heemskerk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a022
Getuige bij:
01-08-1727   doop Maria (Mie) van der Poel (1727-1797)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
01-01-1729   doop Joanna (Hanna) van der Poel (1729-1800)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
22-10-1730   doop Gerardus (Gerrit) van der Poel (1730-na 1768)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-02-1733   doop Adriana (Ariaantje, Jaantje) van der Poel (1733-1817)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-02-1733   doop Cornelia van der Poel (1733-1733)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
08-02-1740   doop Cornelia van Dijk (geb. 1740)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
17-07-1741   doop Joannes van Dijk (geb. 1741)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
26-02-1743   doop Gerardus van Dijk (geb. 1743)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-12-1743   doop Agnes (Nijsje, Niesje, Angeniet) van der Poel (1743-1814)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
13-12-1746   doop Gerardus (Geert, Gerrit, Gert) van der Poel (1746-1818)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
27-05-1747   doop Joanna van Dijk (geb. 1747)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
05-11-1748   doop Joanna (Jannigje) van der Poel (1748-1790)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
16-10-1749   doop Gerardus van Dijk (geb. 1749)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
dp_annigie_vdpoel.jpg
10 dp annigie vdpoel
3 Annigje van der Poel (afb. 10). Zij is gedoopt op 15 juli 1677 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven]. Annigje is overleden vóór 1684, ten hoogste 7 jaar oud.
4 Hermannus (Hermannus Jansz) van der Poel (ook: van Odijk). Hij is gedoopt op 22 juni 1679 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
Notitie bij Hermannus Jansz: Afstamming is zuiver hypothetisch!
Hermannus Jansz trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1720 in Bunnik? met [waarschijnlijk] Maria van Vulpen (ook: Velpen).
dp_1675_cornelis_vdpoel.jpg
11 dp 1675 cornelis vdpoel

5 Cornelis (Cornelis Janssen) van der Poel

(afb. 11). Hij is gedoopt op 5 februari 1682 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
Notitie bij de geboorte van Cornelis Janssen: datum niet zeker!
Cornelis Janssen is overleden na 24 november 1758, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Cornelis Janssen: Akte Inventarisnummer U114a8, aktenummer 53
Aktedatum 05-12-1710
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. WANTENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Dirck Stulting
Beroep eerste partij: schoenmaker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: erven Grietjen Dircx Stulting
Naam tweede partij: Jan Willemsen van Rossem
Beroep tweede partij: schipper
Woonplaats tweede partij: Bunnick
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis Jansen van de Poel
Soort onroerend goed: huysinge ende hofstede c.a. mette weyde en les van ses ’t: halff morgen boomgaert
Gerecht onroerend goed: Bunnik
Bijzonderheden: Dirck Stulting is executeur van het testament van: Grietjen Dircx Stulting
-
Overdracht - van roerende goederen en vee ter vermindering van pachtschuld f 2850-10-0
Aktenummer:18
Datum:09-03-1736
Soort akte:Overdracht
Samenvatting:van roerende goederen en vee ter vermindering van pachtschuld f 2850-10-0
Notaris: H. VAN DAM
Personen:
Overdrager: Cornelis Jansz van de Poell
Woonplaats: Odyk
Ontvanger: Hendrina Justina van Heemskerk
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U184a005
-
Huur en verhuur
Aktenummer:11
Datum:02-02-1737
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Verhuurder: Gerhard Kaldenbach
Beroep: advocaet hove van Utrecht
Verhuurder: onmondige kinderen en erven Johan Nicolaas van Loon en Debora Sabina Hooft
Voogd: Johan Sermes
Beroep: medicinae doctor
Verhuurder: onmondige kinderen en erven Johan Hooft en Elisabet Vattelet
Huurder: Cornelis Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
onroerend goed:
hofstede c.a. met 22 mergen wey- en bouwland;
Gerecht: Odyk, Hoek
8 mergen bouwland;
Gerecht: Bunnik, by het Steenebruggetje
Bijzonderheden:Johan Nicolaas van Loon, in leven kapitein en ordinaris
ingenieur, en Johan Hooft, in leven vaandrig
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U173a006
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 91
Datum: 01-02-1745
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Personen:
Verhuurder: Henderik Herman van der Burgh
Woonplaats: Rotterdam
Huurder: Cornelis Janse van der Poel
onroerend goed:17 morgen bouwland;
Gerecht: Odyck
7 morgen bouwland zynde een gedeelte van 16 morgen drieslandt;
Gerecht: Bunnik
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a001
-
Huur en verhuur
Aktenummer:215
Datum:01-02-1745
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:J. VAN OVERMEER
Personen:
Verhuurder: Gerard Caldenbagh
Beroep: advocaat voor den hove van Utrecht
Verhuurder: kinderen van + Johan Nicolaas van Loon en + Debora Sabina Hooft
Voogd: Jan Sermis
Beroep: medicine doctor
Verhuurder: Jacob Gobius
Echtgenoot: x Angela Adriana van Loon
Huurder: Cornelis Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
onroerend goed:
huysinge c.a. met 9 morgen lands;
Gerecht: Odyk, in den hoek
Bijzonderheden:Johan Nicolaas van Loon, in leven kapitein en ingenieur
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U192a001
-
Schuldbekentenis - f 619,- vanwege achterstallige pacht van land in Odyk
Aktenummer:50
Datum:23-10-1746
Soort akte:Schuldbekentenis
Notaris:D. VAN LOBBRECHT
Samenvatting:f 619,- vanwege achterstallige pacht van land in Odyk
Personen:
Schuldenaar: Cornelis Janssen van der Poel
Echtgenoot: x Maria van Rossum
Woonplaats: Odyck
Schuldeiser: Hendrik Harman van der Burch
Beroep: coopman in Rotterdam
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U194a004
-
Schuldbekentenis - f 198,- vanwege achterstallige pacht van land onder Bunnik
Aktenummer:36
Datum:28-07-1751
Soort akte:Schuldbekentenis
Samenvatting:f 198,- vanwege achterstallige pacht van land onder Bunnik
Notaris:D. VAN LOBBRECHT
Personen:
Schuldenaar: Cornelis Jansz van der Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Johanna Maria Kromhuysen
Bijzonderheden:ter aflossing overdracht van gewas te velde
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U194a006
-
Aktenummer:154
Datum: 04-03-1752
Soort akte: Huur en verhuur
Rol: Genoemd
Notaris: J. VERVOORN
Aktedatum: 04-03-1752
Personen:
Verhuurder: Johanna Maria Cromhuysen
Echtgenoot: wed. Melchior ten Hove
Huurder: Cornelis Jansz van der Poel
Woonplaats: Odyck
onroerend goed: 7 mergen bouland, zynde een gedeelte van 16 mergen driesland;
Gerecht: Bunnik
Bijzonderheden: renversaal akte Cornelis Jansz van der Poel doet afstand van de resterende huur d.d. 18-11-1752
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U153a008
Beroep:
    pachtboer in Odijk    
Getuige bij:
20-02-1734   doop [waarschijnlijk] Gertrudis (Geertruij) Sunnekes (ook: Sunneken) (1734-1817)   [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
13-03-1742   doop Cornelia Sunnekes (ook: Sunneken) (1742-vóór 1779)   [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
24-11-1758   doop Johannes (Jan) van der Poel (1758-1808)   [grootvader vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Cornelis Janssen trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1710 in Bunnik [bron: trouwboek gerecht van Bunnik en Vechten] met Maria Jansse van Rossum, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1680, dochter van Jan (Willemse?) van Rossum. Maria is overleden na 24 mei 1755, minstens 75 jaar oud.
Getuige bij:
07-12-1747   doop Cornelis (Kees) van der Poel (1747-1823)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Oudewater]
28-08-1749   doop [waarschijnlijk] Johanna Sunneken (1749-1752)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
24-03-1750   doop Cornelius van der Poel (1750-1750)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
03-03-1751   doop Maria (Maritje) van der Poel (1751-1789)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Oudewater]
28-05-1751   doop Cornelius van der Poel (1751-1824)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
24-05-1755   doop Maria (Mie) van der Poel (1755-1811)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
dp_jannigie_vdpoel.jpg
12 dp jannigie vdpoel
6 Jannigje van der Poel (afb. 12). Zij is gedoopt op 13 april 1684 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven]. Jannigje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 5 november 1712 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met [waarschijnlijk] Pieter Cruijt (ook: Kruijf). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 5 november 1712 in Utrecht [bron: RK trouwboek van Utrecht (parochie Abstede)].
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Pieter: 5-11-1712 Pieter Cruijt wed. van Catrina den Otter buyten de Weerd aan ’t Swarte Water en Jannegje Jans van Poel J.D. buyten Tollesteeg. bron: huwelijken voor het Gerecht Utrecht.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 13 mei 1719 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met [waarschijnlijk] Carel van Buren. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13 mei 1719 in Utrecht.
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Carel: weduwe van Pieter Cruijt.
dp_1687_maria_vdpoel.jpg
13 dp 1687 maria vdpoel
7 Mariea van der Poel (afb. 13). Zij is gedoopt op 28 maart 1687 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
8 Marrigje van der Poel. Zij is gedoopt op 4 november 1688 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
9 [misschien] (Anna) Maria Jans (Annichje) van de Poel, geboren omstreeks 1690.
huwafk_dockhuijsen_amvdpoel.jpg
14 huwafk dockhuijsen amvdpoel
Annichje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 18 mei 1709 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met Dirck Hendrix van Ockhuijsen (afb. 14), minstens 20 jaar oud. Dirck is geboren vóór 1689, zoon van Hendrik van Oockhuysen en Claesje Jans van Blankenvoort. Dirck is overleden, minstens 53 jaar oud. Hij is begraven op 2 april 1742 in Utrecht (Nicolaikerk).
Notitie bij Dirck: Dirck Hendrix Ockhuijsen woonde buiten de Tolsteegpoort in ’t Tollensteeg aan de Oostzijde.
-
Overdracht - van roerende goederen, vee en gewas ter voldoening schuld f 99,-
Aktenummer:120
Datum:30-11-1713
Soort akte:Overdracht
Notaris:C. DE MUNNIK
Samenvatting:van roerende goederen, vee en gewas ter voldoening schuld f 99,-
Personen:
Overdrager: Dirck van Ockhuysen
Echtgenoot: x Annigje van de Poell
Woonplaats: buyten Tollesteeg
Ontvanger: Adriana Drosten
Echtgenoot: laatst wed. Barent van Loon
Beroep: in leven meester chirurghyn te Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U155a001
-
Overdracht - van 2 koeien en 2 pinken ter voldoening van schuld f 80.13. aan Johan de Haas
Aktenummer:121
Datum:30-11-1713
Soort akte:Overdracht
Notaris:C. DE MUNNIK
Samenvatting:van 2 koeien en 2 pinken ter voldoening van schuld f 80.13. aan Johan de Haas
Personen:
Overdrager: Dirck van Ockhuysen
Echtgenoot: x Annigje van de Poell
Ontvanger: Arie Stoffelse van Woudenberg
Ontvanger: Cornelis Gerritse van Royesteyn
Verwijzingen:willige condemnatie d.d. 28-11-1713 hof van Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U155a001

terug naar begin

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-08-2013 22:52