Genealogie van der Poel -
nakomelingen Cornelis Jans van der Poel

dp_1675_cornelis_vdpoel.jpg
217 dp 1675 cornelis vdpoel
IV-d Cornelis (Cornelis Janssen) van der Poel (afb. 217), zoon van Jan Teunisse van der Poel (zie III-b) en Agnes (Niesje Gerrets) van Welpen (ook: van Vulpen). Hij is gedoopt op 5 februari 1682 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
Notitie bij de geboorte van Cornelis Janssen: datum niet zeker!
Cornelis Janssen is overleden na 24 november 1758, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Cornelis Janssen: Akte Inventarisnummer U114a8, aktenummer 53
Aktedatum 05-12-1710
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. WANTENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Dirck Stulting
Beroep eerste partij: schoenmaker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: erven Grietjen Dircx Stulting
Naam tweede partij: Jan Willemsen van Rossem
Beroep tweede partij: schipper
Woonplaats tweede partij: Bunnick
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis Jansen van de Poel
Soort onroerend goed: huysinge ende hofstede c.a. mette weyde en les van ses ’t: halff morgen boomgaert
Gerecht onroerend goed: Bunnik
Bijzonderheden: Dirck Stulting is executeur van het testament van: Grietjen Dircx Stulting
-
Overdracht - van roerende goederen en vee ter vermindering van pachtschuld f 2850-10-0
Aktenummer:18
Datum:09-03-1736
Soort akte:Overdracht
Samenvatting:van roerende goederen en vee ter vermindering van pachtschuld f 2850-10-0
Notaris: H. VAN DAM
Personen:
Overdrager: Cornelis Jansz van de Poell
Woonplaats: Odyk
Ontvanger: Hendrina Justina van Heemskerk
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U184a005
-
Huur en verhuur
Aktenummer:11
Datum:02-02-1737
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Verhuurder: Gerhard Kaldenbach
Beroep: advocaet hove van Utrecht
Verhuurder: onmondige kinderen en erven Johan Nicolaas van Loon en Debora Sabina Hooft
Voogd: Johan Sermes
Beroep: medicinae doctor
Verhuurder: onmondige kinderen en erven Johan Hooft en Elisabet Vattelet
Huurder: Cornelis Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
onroerend goed:
hofstede c.a. met 22 mergen wey- en bouwland;
Gerecht: Odyk, Hoek
8 mergen bouwland;
Gerecht: Bunnik, by het Steenebruggetje
Bijzonderheden:Johan Nicolaas van Loon, in leven kapitein en ordinaris
ingenieur, en Johan Hooft, in leven vaandrig
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U173a006
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 91
Datum: 01-02-1745
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Personen:
Verhuurder: Henderik Herman van der Burgh
Woonplaats: Rotterdam
Huurder: Cornelis Janse van der Poel
onroerend goed:17 morgen bouwland;
Gerecht: Odyck
7 morgen bouwland zynde een gedeelte van 16 morgen drieslandt;
Gerecht: Bunnik
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a001
-
Huur en verhuur
Aktenummer:215
Datum:01-02-1745
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:J. VAN OVERMEER
Personen:
Verhuurder: Gerard Caldenbagh
Beroep: advocaat voor den hove van Utrecht
Verhuurder: kinderen van + Johan Nicolaas van Loon en + Debora Sabina Hooft
Voogd: Jan Sermis
Beroep: medicine doctor
Verhuurder: Jacob Gobius
Echtgenoot: x Angela Adriana van Loon
Huurder: Cornelis Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
onroerend goed:
huysinge c.a. met 9 morgen lands;
Gerecht: Odyk, in den hoek
Bijzonderheden:Johan Nicolaas van Loon, in leven kapitein en ingenieur
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U192a001
-
Schuldbekentenis - f 619,- vanwege achterstallige pacht van land in Odyk
Aktenummer:50
Datum:23-10-1746
Soort akte:Schuldbekentenis
Notaris:D. VAN LOBBRECHT
Samenvatting:f 619,- vanwege achterstallige pacht van land in Odyk
Personen:
Schuldenaar: Cornelis Janssen van der Poel
Echtgenoot: x Maria van Rossum
Woonplaats: Odyck
Schuldeiser: Hendrik Harman van der Burch
Beroep: coopman in Rotterdam
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U194a004
-
Schuldbekentenis - f 198,- vanwege achterstallige pacht van land onder Bunnik
Aktenummer:36
Datum:28-07-1751
Soort akte:Schuldbekentenis
Samenvatting:f 198,- vanwege achterstallige pacht van land onder Bunnik
Notaris:D. VAN LOBBRECHT
Personen:
Schuldenaar: Cornelis Jansz van der Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Johanna Maria Kromhuysen
Bijzonderheden:ter aflossing overdracht van gewas te velde
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U194a006
-
Aktenummer:154
Datum: 04-03-1752
Soort akte: Huur en verhuur
Rol: Genoemd
Notaris: J. VERVOORN
Aktedatum: 04-03-1752
Personen:
Verhuurder: Johanna Maria Cromhuysen
Echtgenoot: wed. Melchior ten Hove
Huurder: Cornelis Jansz van der Poel
Woonplaats: Odyck
onroerend goed: 7 mergen bouland, zynde een gedeelte van 16 mergen driesland;
Gerecht: Bunnik
Bijzonderheden: renversaal akte Cornelis Jansz van der Poel doet afstand van de resterende huur d.d. 18-11-1752
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U153a008
Beroep:
    pachtboer in Odijk    
Getuige bij:
20-02-1734   doop [waarschijnlijk] Gertrudis (Geertruij) Sunnekes (ook: Sunneken) (1734-1817)   [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
13-03-1742   doop Cornelia Sunnekes (ook: Sunneken) (1742-vóór 1779)   [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
24-11-1758   doop Jan van der Poel (1758-1808) [zie VI-l]   [grootvader vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Cornelis Janssen trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1710 in Bunnik [bron: trouwboek gerecht van Bunnik en Vechten] met Maria Jansse van Rossum, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1680, dochter van Jan (Willemse?) van Rossum. Maria is overleden na 24 mei 1755, minstens 75 jaar oud.
Getuige bij:
07-12-1747   doop Kees van der Poel (1747-1823) [zie VI-h]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Oudewater]
28-08-1749   doop [waarschijnlijk] Johanna Sunneken (1749-1752)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
24-03-1750   doop Cornelius van der Poel (1750-1750) [zie V-g,1]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
03-03-1751   doop Maritje van der Poel (1751-1789) [zie V-f,3]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Oudewater]
28-05-1751   doop Cornelius van der Poel (1751-1824) [zie VI-j]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
24-05-1755   doop Mie van der Poel (1755-1811) [zie V-f,5]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Kinderen van Cornelis Janssen en Maria:
1 [waarschijnlijk] Johanna (Jannigje) van der Poel, geboren omstreeks 1712 in Bunnik?. Jannigje is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven op 6 augustus 1795 in Werkhoven [bron: register begraven 1778-1811].
Notitie bij overlijden van Jannigje: niet zeker!
Getuige bij:
24-05-1748   doop Joanna van der Poel (geb. 1748) [zie V-e,1]   [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
25-05-1764   doop Aaltje Schreuder (1764-1818)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
begr_kosten_jvsunnekes.jpg
218 begr kosten jvsunnekes
Jannigje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1733 met Joannes (Hannis) Sunnekes (afb. 218), ongeveer 25 jaar oud. Hannis is geboren omstreeks 1708 in Bunnik, zoon van Casper Sunnekes en Maria Duyf. Hannis is overleden, ongeveer 85 jaar oud. Hij is begraven in juni 1793 in Bunnik.
Notitie bij overlijden van Hannis: woonde in de Langstraat te Bunnik.
Notitie bij Hannis: Beheersnummer: W178
Archief: Notarieel archief Kamerik
Type index: Notariële akten Kamerik, 1741
Inventarisnummer: 934
Aktenummer: 346
Naam: Johannes Sunnekens
Woonplaats: Bunnik
Datum: 19-10-1741
Hoedanigheid: bloedverwant, erfgenaam
2 [waarschijnlijk] Joannes van der Poel, geboren omstreeks 1720. Volgt V-e.
3 Antonius (Antonij, Toon Cornelisse) van der Poel, geboren omstreeks 1725 in Odijk. Volgt V-f.
4 Jan Cornelisz (Jan) van der Poel, geboren omstreeks 1725. Volgt V-g.
begr_kindvkornelisvdpoel.jpg
219 begr kindvkornelisvdpoel
5 N.N. van der Poel (afb. 219), levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 7 juni 1726 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
agnesvdpoel.jpg
220 agnesvdpoel
6 Agnes (Niesie) van der Poel (afb. 220), geboren in Odijk. Zij is gedoopt op 11 februari 1727 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
Notitie bij de geboorte van Niesie: getuige is Maria Jans van der Poel.
Niesie is overleden, 6 jaar oud. Zij is begraven op 12 januari 1734 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
begr_kindvankornelisvdpoel.jpg
221 begr kindvankornelisvdpoel
7 N.N. van der Poel (afb. 221), levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 17 december 1727 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
V-e Joannes van der Poel is geboren omstreeks 1720, zoon van [waarschijnlijk] Cornelis (Cornelis Janssen) van der Poel (zie IV-d) en [waarschijnlijk] Maria Jansse van Rossum. Joannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1747 met Remberta (Rijmpje) Goes, ongeveer 22 jaar oud. Rijmpje is geboren in Kevelaer (Weyen) (D), dochter van Cosijn Hendrixse Goes en Gerarda Wolteri/Gerrigje Wouterse Vonk. Zij is gedoopt op 17 mei 1725 in Bunnik. Bij de doop van Rijmpje was de volgende getuige aanwezig: Alegondis (Alida) van Doorn.
Getuige bij:
11-12-1757   doop Cosijn Goes (geb. 1757)   [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
08-10-1797   doop Neeltje Goes (geb. 1797)   [oudtante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kind van Joannes en Rijmpje:
1 Joanna van der Poel. Zij is gedoopt op 24 mei 1748 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Jannigje van der Poel (±1712-1795) [zie IV-d,1] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joanna: getuige is Joanna Sunnekes.
vdpoel_x_de_korte.jpg
222 vdpoel x de korte
V-f Antonius (Antonij, Toon Cornelisse) van der Poel (afb. 222) is geboren omstreeks 1725 in Odijk, zoon van Cornelis (Cornelis Janssen) van der Poel (zie IV-d) en Maria Jansse van Rossum. Antonij, Toon Cornelisse is overleden op 18 juni 1783 in IJsselstein (Achtersloot), ongeveer 58 jaar oud [bron: RK begraafboek van IJsselstein]. Hij is begraven op 24 juni 1783 in IJsselstein (kerkhof) [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
Notitie bij Antonij, Toon Cornelisse: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) IJsselstein, 1786
Inventarisnummer:1569
Aktenummer: 839
Folionummer:150
Naam: Anthonie van der Poel
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Gerecht Odijk
Datum: 27-01-1786
Opmerkingen: Geboren in het gerecht Odijk en ging naar de kerk in Bunnik. Akte is ingekomen in de stad IJsselstein op 16 februari 1786.
-
Schuilkerk ’de Schoudermantel’ later de R.K. Heilige Barbarakerk a.d. Schoudermantel 47 te Bunnik.
Terugblik in het verleden
De vijftig jaar van de huidige Barbarakerk zijn een voorlopig sluitpunt van een veel langere geschiedenis. De oude Nederland-se Hervormde kerk in Bunnik wijst al in die richting.Daarin hadden de katholieken eeuwenlang gekerkt, tot met de Reformatie de zwerftocht begon langs boerenhoeven, kastelen van de edelen en schuilkerken.
In 1718 vonden zij weer een vast onderdak in het eerste kerkje aan de Schoudermantel. In 1845 werd dit vervangen door een nieuwe kerk op dezelfde plaats. Daar bleven zij samenkomen tot op 9 oktober 1940 de huidige Barbarakerk werd geconsacreerd. Naar die boeiende voorgeschiedenis gaat eerst onze aandacht.
Ontstaan
De naam Bunnichem wordt het eerst aangetroffen in een goederenlijst van de Utrechtse domkerk, opgesteld tussen 918 en 948. Deze lijst werd vermoedelijk samengesteld op instigatie van de bisschop van Utrecht om zijn kerk weer in het bezit te doen stellen van de goederen, welke door de invallen der Noormannen verlo-ren waren gegaan. Onder die goederen worden ook "Bunnik’en Vechten, in hun geheel" genoemd.Of er evenals te Werkhoven en waarschijnlijk te Odijk in de 9e eeuw ook te Bunnik al een kerkje heeft gestaan, wordt uit de lijst niet duidelijk.
Waarschijnlijk is, dat de parochiekerk, de huidige Nederlands Hervormde kerk, gebouwd rond de 12e-13e eeuw, een nog oudere kerk heeft vervangen. Deze kerk was een dochterkerk van de parochie Zeist. Nog in de 16e eeuw moet de dochterkerk Bunnik aan de moederkerk Zeist een jaarlijks bedrag van één gulden betalen.
Rond 1200 woonden er in Bunnik e.o. voldoende mensen om een eigen kerk te stichten. Deze verrees op de St. Antonisbrink, die begrensd werd door de huidige Langstraat, Dorpsstraat en de Kromme Rijn. Rond de kerk lag het kerkhof, waar tot de opening van een nieuwe begraafplaats buiten de kom aan de Provinciale weg in 1890 werd begraven.
De omvang van de parochie was ongeveer zo groot als thans, maar er woonden in de Middeleeuwen maar een paar honderd mensen binnen de parochiegrenzen. De laatste pastoor van de oude parochie vóór de Reformatie was Jan Gerardsz. van Gouda, pastoor van Bunnik sinds 1576.
Hervorming
Als in 1580 de uitoefening van de Rooms Katholieke Eredienst wordt verboden verandert er aanvankelijk weinig op het platteland. De meeste pastoors gaan op de gewone voet verder. De invoering van het Protestantisme van hogerhand verloopt in het Kromme Rijngebied niet bepaald vlot. Dit is vooral te danken aan tegenwerking van de adel. Ook in Bunnik gaat Jan van Gouda voort met het celebreren van de H. Mis alsof er niets aan de hand is. In 1593, dus 13 jaar na de officiële afschaffing van het Katholicisme, oefent de Bunnikse pastoor nog volledig zijn ambt uit.
In 1596 doet de eerste predikant, ds Cornelis Jansz. van Cothen, zijn intrede in Bunnik en pas dan wordt de kerk ontdaan van altaren, beelden en ornamenten en voor de Hervormden ingericht. Maar de pastoor blijft ook dan actief. Hij gaat nu buiten de kerk de Mis lezen in boerderijen als Ter Hul en op kastelen als Groenewoude en Amelisweerd.
In 1606 klaagt ds Gerard Cornelisz. de Vliegher uit Bunnik, dat er maar 25 à 30 mensen bij hem in de kerk komen, terwijl Bunnik en Vechten in die tijd circa 250 inwoners tellen. Het overgrote deel van de bevolking bleef het oude geloof trouw.
Na de dood van pastoor Van Gouda worden de verweesde katholieken onregelmatig door priesters van elders verzorgd. Zij lezen de Mis op de kastelen van de katholieke edelen in de buurt: Amelisweerd, Rhijnauwen, Rijsenburg.
Tegen het midden van de 17e eeuw wordt een vaste statie Bunnik opgericht, die zich uitstrekt over Bunnik, Vechten, Amelisweerd, Rhijnauwen, Werkhoven, Zeist, Driebergen en zelfs een deel van het tegenwoordige Soesterberg.
Binnen de grenzen van deze statie wonen ongeveer 1450 mensen, daaronder meegerekend de protestanten, die in aantal toenemen en in Zeist en waarschijnlijk ook in Driebergen al de meerderheid vormen.
De eerste pastoor van de statie is vermoedelijk Gilles de Ridder van Groenestein geweest, die in Bunnik omstreeks 1647 werkzaam was.
Intussen is nu ook binnen de muren van het kasteel Rhijnauwen de eerste vaste schuilkerk voor de statie Bunnik ingericht. Deze kerk wordt het eerst vermeld in 1643.
Herstel
In 1718, als de uitoefening van de katholieke eredienst al weer openlijker kan geschieden, wordt een zeer bescheiden schuilkerk gebouwd in het achteraf gelegen gehucht Schoudermantel. Met de omverwerping van de Verenigde Provinciën in 1795 komt er een einde aan de bevoorrechte positie van de Hervormde kerk en krijgen de katholieken vrijheid van godsdienst. Omdat de schuilkerk van 1718 allang niet meer voldeed probeert pastoor Baenens met een beroep op de staatsregeling van 1798 de Hervormde kerk terug te krijgen, maar deze poging mislukt. Men gaat het dan zoeken in opknappen van de oude kerk. Maar na alle lapwerk in de jaren 1819-1823 schrijft pastoor Jacobus Zoon in 1840 over de kerk: "Bunnik heeft een ellendig laag kerkgebouw, eerder lijkende naar een boerenachterhuis als naar een kerk; is zeer laag en bedompt". De kosten voor herstel vielen zo hoog uit, dat men in 1845 besloot een nieuwe kerk te bouwen.

De oude Barbarakerk
Er werd een noodkerk neergezet, de oude kerk geheel afgebroken en op dezelfde plaats een nieuwe gebouwd, een waterstaatskerk, naar een ontwerp van architect W.J. Vogelpoel. Het werk werd uitgevoerd door P. Kusters, die voor f 12.700,- had ingeschreven.
Op 29 oktober 1845 werd de kerk ingewijd door C.L. Baron van Wijkerslooth, Heer van Schalkwijk, Bisschop van Curium i.p.i., in aanwezigheid van een 30-tal priesters. Bij de volkstelling van 1849 telt de parochie, die Bunnik, Odijk, Vechten en Rhijnauwen omvat,

920 katholieken: 575 in Bunnik en Vechten, 313 in Odijk, 32 in Rhijnauwen
479 protestanten: 322 in Bunnik en Vechten, 110 in Odijk, 47 in Rhijnauwen

In 1853 wordt de Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland hersteld. De statie Bunnik wordt dan bij mandement van Mgr. Johannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht, tot parochie verheven onder de bescherming van de H. Barbara. In 1864 werd achter de kerk een nieuwe pastorie gebouwd met een prachtige siergevel aan de kant van de Kromme Rijn. Voor de boeren, die met paard en wagen ter kerke gingen, was er een stalling naast de kerk en voor degenen, die vaak te voet van verre moesten komen, waren er "toiletten". De mannen zetten pet of hoed af en de vrouwen maakten een kruis bij het passeren van het kruis, dat tegen het lijkenhuisje op het kerkhof vóór de kerk stond. Aan de Kromme Rijn woonde de koster, die de zorg droeg voor de kerk, kerkhof, terrein en tuin. In de winter voorzag hij ook de rijkere boerinnen van een stoof met gloeiende kool. Zij alleen zaten er warm bij in de onverwarmde kerk.

Uitbreiding
De in 1845 gebouwde kerk was eenvoudig en klein: 400 plaatsen. Op 4 mei 1885 gaf de Aartsbisschop machtiging tot uitbreiding met een nieuw priesterkoor. Het oude werd verwijderd en een nieuw gebouwd, naar een ontwerp van architect L.C. Heezemans. Het werk werd uitgevoerd voor f 7.199,- door W. Kok te Rijsenburg. Door deze uitbreiding kwamen er ongeveer 100 plaatsen bij: totaal nu 500. In 1909 werden door een verbouwing van de koortribune nog 40 extra plaatsen aangebracht. Zo sober als de kerk van buiten was, was zij het aanvankelijk ook van binnen. Pas vanaf de 80-er jaren krijgt zij een wat sierlijker interieur. Het nieuwe priesterkoor kreeg een stenen altaar met hardstenen trappen, een retabel en ijzeren tabernakel, ontworpen en uitgevoerd in de werkplaats van H. van der Geld te Den Bosch. Deze firma leverde in 1885 tevens twee zijaltaren, toegewijd aan Maria en Jozef.Op 1 december 1885 consacreerde Mgr. Schaepman het nieuwe altaar waarbij hij relikwieën insloot van de martelaren Laetus en Damianus. Het priesterkoor werd in 1891 verder opgesierd door de kunstschilder Jansen uit Zevenaar.In 1907 werd een eikenhouten preekstoel aangebracht. Een beeldhouwer uit Den Bosch beeld de op de kuip de vier Evangelisten uit en op het klankbord vier beroemde volkspredikers. In 1940 werd deze preekstoel verkocht voor f 300,- aan de kerk van S. Sebastianus te Herpen. De kerk had een orgel met 12 registers, gebouwd door Maarschalkerweerd uit Utrecht. In 1940 is het overgeplaatst naar de kapel van het S. Antoniusziekenhuis in Utrecht.

Het einde van de oude Barbara
Boven de ingang prijkte de vrome tekst: "SOLI DEO GLORIA" (aan God alleen de eer), maar veel eer aan God legde de parochie Bunnik met de in de loop der jaren vervallen kerk niet meer in. "Een hopeloos geval", zei pastoor Hegge later nog eens tegen zijn opvolger. In het tweede kwartaal van de 20e eeuw ging het dorp Bunnik zich bovendien sterk uitbreiden. De kerk werd veel te klein. Op 6 Februari 1938 vroeg pastoor Hegge aan de Aartsbisschop toestemming een nieuwe kerk te mogen bouwen. Op 22 februari verleende de bisschop de machtiging. Op 9 oktober 1940 werd de nieuwe kerk door hem geconsacreerd.
Bron: bijdrage van Dr. Van Buijtenen en Prof. Dr. Dekker in de parochiegids uit 1965 van de Barbarakerk en van F. Maarschalkerweerd in ’de Bunniker’ van oktober 1979.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) IJsselstein, 1786
Inventarisnummer:1578
Aktenummer: 839
Naam: Anthonij van der Poel
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Gerecht Odijk
-
Bij afbeelding 200260:
datering 18/09/1769
beschrijving Gezicht op het kasteel en de Nicolaaskerk te IJsselstein vanaf de Achtersloot, uit het westen, met op de voorgrond enkele landarbeiders bezig met maaien en het maken van hooischelven.
vervaardiger Burg, D. van der (tekenaar)
Getuige bij:
31-10-1739   doop Maria (Mie) (van) Sennekes (ook: Sunneken, Sunnekens, Sinckens, Sintius) (1739-1810)   [oom moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
25-09-1777   doop [waarschijnlijk] Antonius (Anthonij, Toon) van den Brink (1777-1839)   [grootvader moederszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
28-06-1808   doop [waarschijnlijk] Hannes van der Poel (1808-1865) [zie VI-h,7]   [grootvader vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
begr_ndekorte.jpg
223 begr ndekorte
Antonij, Toon Cornelisse trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19 november 1747 in Montfoort [bron: RK trouwboek van Montfoort] met Cornelia (Neeltje Aartse) de Korte (afb. 223), 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonij, Toon Cornelisse en Neeltje Aartse: Daar zijn voornemens het in de huwelijken staat te begeven Antony vd Poell jongman woonende onder Linschoten met Neeltje de Korten jonge dochter geboren in Willescop en wonende mede onder Linschoten. Iemand eenige wettige redenen hebbende of weetende .... personen niet den egten staat zouden mogen treden kan zig ten behoorlijken tijd en plaatse ....
segt het voort.
bron: 19.11.1747 Willeskop 2302/122-124.
Neeltje Aartse is geboren in Willeskop, dochter van Aert Teunisse de Korte en Neeltie Pieters Ruwen. Zij is gedoopt op 3 november 1731 in Montfoort [bron: RK doopboek van Montfoort]. Bij de doop van Neeltje Aartse was de volgende getuige aanwezig: Marij (Marigie Pieters) Ruwen (geb. 1698) [tante moederszijde]. Neeltje Aartse is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 4 november 1793 in Haastrecht [bron: gaarder begraven Haastrecht inv.nr. Gaarder 2]. Bij de begrafenis van Neeltje Aartse was de volgende getuige aanwezig: Bartholomeus (Bart, Bernardus) de Lange (1749-1823) [schoonzoon].
Notitie bij Neeltje Aartse: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1784
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 130v
Naam: Neeltje de Korte
Leeftijd: 58 jaar
Ouders: Aart de Korte en Neeltje Ruuwe
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 01-04-1784
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Korte Linschoten.
Getuige bij:
    geboorteaangifte [waarschijnlijk] Neeltje de Lange (1794-1794)   [grootmoeder moederszijde]    
19-03-1792   doop Arie van den IJssel (1792-1865)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
Kinderen van Antonij, Toon Cornelisse en Neeltje Aartse:
1 Cornelis (Kees) van der Poel, geboren in Willeskop. Volgt VI-h.
aartvdpoel.jpg
224 aartvdpoel
2 Aart van der Poel (afb. 224), geboren in Oudewater (Roozendaal). Hij is gedoopt op 11 oktober 1749 in Oudewater [bron: RK doopboek van Oudewater]. Bij de doop van Aart was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje (Adriana) de Korte (1726-1781) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Aart: getuige is Adriana de Corte.
Aart is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 11 november 1749 in Haastrecht [bron: gaarder begraven Haastrecht].
Notitie bij overlijden van Aart: gaarder begraven Haastrecht 1749
inventarisnummer Gaarder 3
bladzijde 21
datum 11-11-1749
naam Aart van der Poel
aangever Aryaantje de Corten
mariavdpoel.jpg
225 mariavdpoel
3 Maria (Maritje) van der Poel (afb. 225), geboren in Willeskop. Zij is gedoopt op 3 maart 1751 in Oudewater [bron: RK doopboek van Oudewater]. Bij de doop van Maritje was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansse van Rossum (±1680-na 1755) [zie IV-d] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Maritje: getuige is Maria Jans.
Maritje is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 10 april 1789 in Schalkwijk [bron: RK begraafboek van Schalkwijk].
huw_jvdbrink_mvdpoel.jpg
226 huw jvdbrink mvdpoel
Maritje trouwde, 20 jaar oud, op 26 november 1771 in Schalkwijk [bron: RK trouwboek van Schalkwijk] met Johannes (Hannes) van den Brink (afb. 226), 26 jaar oud, nadat zij op 7 november 1771 in Tull en ’t Waal in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van Tull en ’t Waal].
Notitie bij het huwelijk van Maritje en Hannes: getuigen zijn Maria de Becker en Elisabet Ekelschot.
Hannes is geboren in Hardenbroek (gem. Driebergen-Rijsenburg), zoon van Evert Gerritsen (Everd) van den Brink en Merrigje Janssen (Mensje) van den Berg. Hij is gedoopt op 1 september 1745 in Werkhoven [bron: RK doopboek van Werkhoven]. Hannes is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op 14 mei 1784 in Tull en ’t Waal.
ovl_avdpoel_1754.jpg
227 ovl avdpoel 1754
4 Adrianus van der Poel (afb. 227), geboren in IJsselstein (Achtersloot). Hij is gedoopt op 30 maart 1754 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Pieters Ruwen (geb. 1698) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: moeder is Catharina de Korte en getuige is Cornelia de Korte; de pastoor heeft dus waarschijnlijk de moeder en de getuige verwisseld.
Adrianus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 1 mei 1754 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
begr_kosten_mvdpoel.jpg
228 begr kosten mvdpoel
5 Maria (Mie) van der Poel (afb. 228), geboren in IJsselstein (Meerlo). Zij is gedoopt op 24 mei 1755 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Mie was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansse van Rossum (±1680-na 1755) [zie IV-d] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mie: getuige is Maria van der Poel.
Mie is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 8 oktober 1811 in Haastrecht [bron: gaarder begraven Haastrecht].
Notitie bij overlijden van Mie: gaarder begraven Haastrecht 1811
inv.nr. DTB 20; blz.19; datum: 8-10-1811; annotatie: 57 jr. (geh. met Bart de Lange)
Notitie bij Mie: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1789
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 190v
Naam: Maria van der Poel
Leeftijd: 34 jaar
Ouders: Toon van der Poel en Cornelia de Corte
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 11-03-1789
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Haastrecht.
Getuige bij:
13-09-1784   doop Antonius (Teunis) van den IJssel (1784-1845)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
13-05-1795   doop Neeltje van den IJssel (geb. 1795)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
29-03-1798   doop Antonius van den IJssel (geb. 1798)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
20-09-1801   doop Hermannus van den IJssel (1801-1843)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
03-08-1807   doop Neeltje van den IJssel (1807-1833)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
10-07-1829   huwelijk Hermannus van den IJssel (1801-1843) en Antonia Oostendorp (1798-1879)   [tante moederszijde bruidegom]   [bron: Genlias]
tr_bdelange_mvdpoel.jpg
229 tr bdelange mvdpoel
Mie trouwde, 33 jaar oud, op 26 april 1789 in Haastrecht [bron: RK trouwboek Haastrecht] met Bartholomeus (Bart, Bernardus) de Lange (afb. 229), 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mie en Bart, Bernardus: toegangsnummer: ac835
inventarisnummer: 8
instelling: Streekarchief Midden-Holland
Bart, Bernardus is geboren in Lange Ruige Weide, zoon van Cornelis de Lange en Geertruij (Gerrigje) Hoogenboom. Hij is gedoopt op 21 februari 1749 in Oudewater [bron: RK doopboek van Oudewater].
Notitie bij de geboorte van Bart, Bernardus: getuige is Jan Stuijvenberg.
Bart, Bernardus is overleden op 20 januari 1823 om 06:00 in Haastrecht (huis no. 79), 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 januari 1823 [bron: overlijdensakte nr. 4]. Bij de overlijdensaangifte van Bart, Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Pontsioen (geb. 1775), Nicolaas Roos (1785-1868) [schoonzoon] en Franciskus Boot (1800-1869).
Notitie bij overlijden van Bart, Bernardus: De ouders worden niet genoemd.
Getuige bij:
28-02-1790   doop Cornelius van Keulen (1790-1818)   [oom moederszijde]   [bron: RK doopboek van Woerden]
04-11-1793   begrafenis Neeltje Aartse de Korte (1731-1793) [zie V-f]   [schoonzoon]   [bron: gaarder begraven Haastrecht inv.nr. Gaarder 2]
dp_avdpoel_1757.jpg
230 dp avdpoel 1757
6 Adrianus van der Poel (afb. 230), geboren in IJsselstein (Achtersloot). Hij is gedoopt op 31 december 1757 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Pieters Ruwen (geb. 1698) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: getuige is Cornelia de Korte.
Adrianus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 24 februari 1759 in IJsselstein.
7 Arnoldus (Arie) van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Volgt VI-i.
ovlneeltjevdpoel.jpg
231 ovlneeltjevdpoel
8 Cornelia (Neeltje) van der Poel (afb. 231). Zij is gedoopt op 11 oktober 1762 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Pieters Ruwen (geb. 1698) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: moeder is Helena de Koster en getuige is Cornelia de Koster.
Neeltje is overleden op 3 januari 1841 om 13:00 in Montfoort, 78 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 januari 1841 [bron: overlijdensakte nr. 3]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Suppers (1776-1848) en Gijsbert van Jaarsveld (1796-1849).
Notitie bij overlijden van Neeltje: Moeder word genoemd: Neeltje van den Brink.
Notitie bij Neeltje: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1781
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 94v
Naam: Cornelia van der Poel
Leeftijd: 18 jaar
Ouders: Toon van der Poel en Helena de Koster
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 20-02-1781
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Montfoort en was slechts 3 jaar geldig.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1784
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 130
Naam: Cornelia van der Poel
Leeftijd: 21 jaar
Ouders: Thoon van der Poel en Helena de Koster
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 19-02-1784
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Linschoten.
-
Beheersnummer: M058
Archief: Stad Montfoort
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) Montfoort, 1784
Inventarisnummer: 182
Aktenummer: 299
Naam: Cornelia van der Poel
Leeftijd: 21 jaar
Ouders: Thoon van der Poel en Helena de Koster
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 19-02-1784
Inhoud: Deze akte was oorspronkelijk bestemd voor Linschoten.
-
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-10
Inventarisnr: 28
Kantoorplaats: IJsselstein
Memorienr: 185
Registratie datum: 10-05-1841
Overledene Neeltje van der Poel
Overlijdensplaats: Montfoort
Overlijdensdatum: 03-01-1841
Nadere informatie nummer op film: 506. Weduwe van Willem van den IJssel
Getuige bij:
    geboorteaangifte [waarschijnlijk] Machtildis van den Brink (geb. 1779)   [tante moederszijde]    
10-08-1772   doop [waarschijnlijk] Cornelia (Neeltje) van den Brink (1772-1836)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
Neeltje trouwde, 18 jaar oud, op 16 april 1781 in Montfoort [bron: trouwboek gerecht van Montfoort] met Willem van den IJssel (ook: van den IJzel), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 april 1781 in Montfoort [bron: RK trouwboek van Montfoort]. Bij het kerkelijk huwelijk van Neeltje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Groenewoud en Cornelius Joannes Voorn.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem: Bij het huwelijk was Willem woonachtig te Montfoort, en Cornelia woonachtig te IJsselstein.
Willem is geboren in Oukoop, zoon van Arien Cornelisse van den IJssel en Jacomijntje Cornelia van de Bilt. Hij is gedoopt op 17 november 1753 in Oudewater [bron: RK doopboek van Oudewater]. Willem is overleden op 6 november 1811 om 01:00 in Montfoort, 57 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 november 1811 [bron: overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jacobus (Japik) Kemp (1768-1843).
Adres:
    Achterstraat, Montfoort    
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
30-04-1791   doop Willemijn (Hermina) van den IJssel (1791-1823)   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Montfoort]
cornelisvdpoel.jpg
232 cornelisvdpoel
VI-h Cornelis (Kees) van der Poel (afb. 232) is geboren in Willeskop, zoon van Antonius (Antonij, Toon Cornelisse) van der Poel (zie V-f) en Cornelia (Neeltje Aartse) de Korte. Hij is gedoopt op 7 december 1747 in Oudewater [bron: RK doopboek van Oudewater]. Bij de doop van Kees was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansse van Rossum (±1680-na 1755) [zie IV-d] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Kees: getuige is Maria van Rossum.
Kees is overleden op 19 juli 1823 om 01:00 in Laagnieuwkoop (huis nr. 16), 75 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1823 [bron: overlijdensakte nr. 6]. Bij de overlijdensaangifte van Kees waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelis Rosweijde (1770-1847) en Pieter Groenendijk (1797-1850).
Notitie bij Kees: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 6
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 206
Registratie datum: 24-01-1824
Overledene Cornelis van den Poel
Overlijdensplaats: Laagnieuwkoop
Overlijdensdatum: 19-06-1823
Nadere informatie nummer op film : 2680. familienaam slecht leesbaar
Adressen:
    huis nr. 16, Laagnieuwkoop    
van ±1786   Haarzuilens   [bron: inwonerslijsten voormalige gerechten HVV]
Beroep:
    daggelder    
Getuige bij:
18-05-1794   doop Jan Hooman (1794-1864)   [aangetrouwde oom vaderszijde]    
04-06-1797   doop Cornelia van der Poel (1797-1851) [zie VI-i,2]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Harmelen]
Kees:
extract_begr_hhoman.jpg
233 extract begr hhoman
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 24 mei 1785 in Vleuten (De Haar) [bron: trouwboek gerecht van Haarzuilens] met Hesther (Haasje Jans, Aafje) Homan (ook: Hoijman) (afb. 233), 28 jaar oud, nadat zij op 6 mei 1785 in Vleuten (De Haar) in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van Haarzuilens]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24 mei 1785 in Vleuten [bron: RK trouwboek van Vleuten]. Bij het kerkelijk huwelijk van Kees en Haasje Jans, Aafje waren de volgende getuigen aanwezig: Mie Jaspers en Rijk Massop.
Notitie bij het huwelijk van Kees en Haasje Jans, Aafje: gerecht de Haar
grp: 2ea09
rau: 714
datum: 1785.05.06
soort: huw. aang.
pt1: Poel, Cornelis van der, jm. geb. Montfoort, won. de Haar
pt2: Hooman, Haasje, jd. geb. Breudijk, won. de Haar
-
gerecht de Haar
grp: 2ea02
rau: 707
datum: 1785.05.06
datum: 1785.05.24
soort: huw. aang./huw.
pt1: Poel, Cornelis van der, jm. geb. Montfoort, won. de Haar
pt2: Hooman, Haasje, jd. geb. Breudijk, won. de Haar
Haasje Jans, Aafje is geboren in Harmelen (Breudijk), dochter van Jan Jansz Homan en Johanna Jans (Hanna) Vermeent. Zij is gedoopt op 21 oktober 1756 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten].
Notitie bij de geboorte van Haasje Jans, Aafje: getuige is Hendrik Spaan.
Haasje Jans, Aafje is overleden in Laagnieuwkoop, 34 jaar oud. Zij is begraven op 30 augustus 1791 in Kockengen.
Notitie bij Haasje Jans, Aafje: akte van indemniteit: 2HC028
Naam vader: Poel, (Cornelis) van der
Naam moeder: Hooman, (Aafje)
Kinderen: Jan, Arie
Kinderen vv:
Datum afgifte: 1792.01.28
Datum ingeschreven:
Afgegeven door: de Haar Zuijlens
Naam gerecht: Afg.gerecht de Haar 1779-1810 (GAV30)
-
Beheersnummer: W220
Archief: Gerecht Harmelen c.a.
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) Harmelen, 1785
Inventarisnummer: 311
Aktenummer: 184a
Naam: Aasje Hooman
Leeftijd: 29 jaar
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Gerecht Breudijk-Munnincks
Datum: 07-05-1785
Inhoud: Het gerecht verklaart dat het Rooms-katholiek armbestuur van Vleuten garant staat voor eventuele ondersteuning.
Opmerkingen: Geboren in de Breudijk. Het archiefstuk bevat tevens de akte van Grietje Goedhart uit 1788.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 9 januari 1798 in Harmelen [bron: trouwboek gerecht van Harmelen] met Maria van Riet, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 9 januari 1798 in Breukelen [bron: RK trouwboek van Breukelen].
Notitie bij het huwelijk van Kees en Maria: getuigen bij het kerkelijk huwelijk te Breukelen zijn Maria Gasse en Arie Dekker.

Kerkelijk huwelijk tevens in Teckop op 7 januari 1798 (P1762/52). Ten tijde van het huwelijk woonde Maria van Riet in Ter Aa, en Cornelis in Laagnieuwkoop.

Cornelis van der, wednr. van Haasje Homan, geb. Willescop, won. Laag Nieuwkoop (Utr), en Maria van Riet, j.d. geb. Breukelen, won. Ter Aa, tr. 9-1-1798 in de R.K. kerk te Breukelen, Nr. 1762.
Maria is een dochter van Willem Arisse van Riet en Jacomijntje Arisse (Jocomyna, Willemijntje) Breeborst (ook: Breedbos, Breedtbaert). Zij is gedoopt op 28 november 1763 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marie Steekelenburg (ovl. 1780) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Mari Stekelenburg.
Maria is overleden op 5 oktober 1831 om 15:00 in Vleuten, 67 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 oktober 1831 [bron: overlijdensakte nr. 32].
Adres:
    huis nr. 92, Vleuten    
Kinderen van Kees en Haasje Jans, Aafje:
ovl_avdpoel.jpg
234 ovl avdpoel
1 Antoni van der Poel (afb. 234). Hij is gedoopt op 9 maart 1786 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten].
Notitie bij de geboorte van Antoni: getuige is Mie van der Poel.
Antoni is overleden op 20 juni 1812 in Breukelen-Nijenrode, 26 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1812 [bron: overlijdensakte nr. 40]. Bij de overlijdensaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Langen (geb. 1775) en [waarschijnlijk] Hendrik van Es (1785-1854). Antoni bleef ongehuwd.
2 Jan van der Poel, geboren in Vleuten (Op den Heuvel onder de Haar). Volgt VII-j.
3 Arie van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Volgt VII-k.
Kinderen van Kees en Maria:
4 Willem van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Volgt VII-l.
5 Cornelius van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Hij is gedoopt op 26 februari 1802 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Anna Mie van der Poel.
6 Cornelia (Neeltje) van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Zij is gedoopt op 6 mei 1805 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: getuige is Peter de Korte.
Neeltje is overleden op 23 november 1835 om 08:00 in Vleuten (huis nr. 93), 30 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1835 [bron: overlijdensakte nr. 20]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Evert van Dijk (1744-1839).
Notitie bij Neeltje: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 24
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 148
Registratie datum: 14-03-1836
Overledene Neeltje van den Poel
Overlijdensplaats: Vleuten
Overlijdensdatum: 23-11-1835
Nadere informatie nummer op film : 2720.
Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 20 juli 1831 in Maarssenbroek [bron: huwelijksakte nr. 2] met Gerardus Gouverneur, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Marcelis van Bemmel (geb. 1773), Cornelis van Oostweert (1780-1853), Arie van den Broek (1795-1864) [achterneef moederszijde bruid] en Albertus (Bart) Verdam (1806-1881).
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Gerardus: Bij hun huwelijk d.d. 22-07-1831 in Maarssenbroek hebben Gerardus Gouverneur en Neeltje van der Poel Willem erkend.
Gerardus is een zoon van Willem Gouverneur(s) en Johanna (Annigje) Verweij (ook: Terweij). Hij is gedoopt op 2 december 1805 in Utrecht. Gerardus is overleden op 12 augustus 1883 om 04:00 in Oudenrijn (huis no. 3), 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 augustus 1883 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Gouverneur (geboren van der Poel) (1831-1900) [zoon]. Gerardus trouwde later op 24 april 1838 in Vleuten [bron: Genlias] met Cornelia Werman (ook: Wieman) (1806-1888).
Notitie bij Gerardus: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, gewone mond, platte kin, blond haar, blonde wenkbrauwen, geen merkbare tekenen 1 el, 7 palm lang, nr. 400.
Beroep:
    boerenknecht, arbeider    
7 Johannes (Hannes) van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Hij is gedoopt op 28 juni 1808 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Hannes was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Antonij, Toon Cornelisse van der Poel (±1725-1783) [zie V-f] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hannes: getuige is Antonius van der Poel.
Hannes is overleden op 6 juni 1865 om 12:00 in Vleuten (huis nr. 168), 56 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1865 [bron: overlijdensakte nr. 15]. Hannes bleef ongehuwd.
Adressen:
    Kockengen   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1860]
vanaf 1845   Laagnieuwkoop (als knecht werkzaam bij Willem van Kooten en Neeltje Treuren)   [bron: Volkstelling Laagnieuwkoop 1845]
van 25-11-1849 tot 28-12-1855   Gerverscop 7, Gerverscop (woonde in bij het gezin Louis van Rooijen en Maria van Rijn als landbouwersknecht)   [bron: bevolkingsregister Harmelen 1850-1860]
vanaf 28-12-1855   Achtersloot 55, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
tot 18-02-1857   Laagnieuwkoop   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1861]
vanaf 18-02-1857   Achtersloot 55, IJsselstein (als arbeider bij Cornelis van den Berg en Wilhelmina Loenen)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1861]
tot 07-11-1864   Laagnieuwkoop   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
van 07-11-1864 tot 12-09-1865   (wijk A 208), Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
vanaf 12-09-1865   IJsselstein (nazoeken: datum is na overlijden!)   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
Beroepen:
van 25-11-1849 tot 28-12-1855   landbouwersknecht   [bron: bevolkingsregister Gerverscop]
van 1850 tot 1860   arbeider   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
Religie:
    Rooms-Katholiek    
8 Adrianus van der Poel, geboren in Laagnieuwkoop. Hij is gedoopt op 19 augustus 1810 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [broer].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: getuige is Jan van der Poel.
vdpoelxliesemeijer.jpg
235 vdpoelxliesemeijer
VII-j Jan van der Poel (afb. 235) is geboren in Vleuten (Op den Heuvel onder de Haar), zoon van Cornelis (Kees) van der Poel (zie VI-h) en Hesther (Haasje Jans, Aafje) Homan (ook: Hoijman). Hij is gedoopt op 19 augustus 1788 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johanna Jans (Hanna) Vermeent (geb. 1722) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige is Hanna Homan.
Jan is overleden op 12 september 1827 om 09:00 in Vinkeveen (aan de Veenzijde huis nr. 97a), 39 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1827 [bron: overlijdensakte nr. 23].
Adres:
    Aan de Veenzijde 97a, Vinkeveen    
Beroep:
    werkman, arbeider, veenman, veehouder    
Getuige bij:
19-08-1810   doop [waarschijnlijk] Adrianus van der Poel (geb. 1810) [zie VI-h,8]   [broer]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
20-02-1816   overlijdensaangifte Haasje van der Poel (1816-1816) [zie VII-j,1]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 8]
14-05-1817   geboorteaangifte Jan van der Poel (1817-1817) [zie VII-j,2]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 19]
04-08-1817   overlijdensaangifte Jan van der Poel (1817-1817) [zie VII-j,2]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 23]
01-08-1818   geboorteaangifte Antonie van der Poel (1818-1818) [zie VII-j,3]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 25]
24-10-1818   overlijdensaangifte Antonie van der Poel (1818-1818) [zie VII-j,3]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 14]
18-11-1822   overlijdensaangifte Jannetje Liesemeijer (ook: Liezemeijer) (1794-1822) [zie VII-j]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 35]
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 4 mei 1815 in Vinkeveen [bron: huwelijksakte nr. 4] met Johanna (Jannetje) Liesemeijer (ook: Liezemeijer), 20 jaar oud. Jannetje is geboren in Vinkeveen (Demmerik), dochter van Jan Liesemeijer (ook: Liezemeijer) en Neeltje Janse Bakker. Zij is gedoopt op 27 november 1794 in Vinkeveen [bron: RK doopboek van Vinkeveen]. Jannetje is overleden op 16 november 1822 om 10:00 in Vinkeveen (huis no. 12), 27 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1822 [bron: overlijdensakte nr. 35]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (1787-1849) [broer] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [echtgenoot].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 4 januari 1826 in Vinkeveen [bron: huwelijksakte nr. 1] met Petronella Pothuijzen, 42 jaar oud. Petronella is een dochter van Jasper Pothuijzen en Gijsje Plomp. Zij is gedoopt op 23 december 1783 in Nieuwer-Amstel [bron: Doopboek der Roomsch Katholijke kerk, aan de Hand naar Leijden]. Petronella is overleden op 16 mei 1861 om 06:00 in Vinkeveen en Waverveen (huis nr. 127a), 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1861 [bron: overlijdensakte nr. 40]. Bij de overlijdensaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dijk (geb. 1817) [zoon]. Petronella is weduwe van Klaas van Dijk (1780-1821), met wie zij trouwde op 12 februari 1814 in Vinkeveen [bron: Genlias].
Beroep:
    winkelierster    
Kinderen van Jan en Jannetje:
1 Haasje van der Poel, geboren op 24 januari 1816 om 23:00 in Vinkeveen [bron: geboorteakte nr. 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1816 [bron: geboorteakte nr. 5]. Haasje is overleden op 19 februari 1816 om 03:00 in Vinkeveen (huis nr. 14), 26 dagen oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1816 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Haasje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (1787-1849) [oom moederszijde] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [vader].
2 Jan van der Poel, geboren op 13 mei 1817 om 02:00 in Vinkeveen [bron: geboorteakte nr. 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1817 [bron: geboorteakte nr. 19]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (ook: Liezemeijer) (±1755-1827) [grootvader moederszijde], Jan Liesemeijer (1787-1849) [oom moederszijde] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [vader]. Jan is overleden op 3 augustus 1817 om 20:00 in Vinkeveen (huis nr. 14), 2 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 augustus 1817 [bron: overlijdensakte nr. 23]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (ook: Liezemeijer) (±1755-1827) [grootvader moederszijde] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [vader].
3 Antonie van der Poel, geboren op 31 juli 1818 in Vinkeveen [bron: geboorteakte nr. 25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1818 [bron: geboorteakte nr. 25]. Bij de geboorteaangifte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (ook: Liezemeijer) (±1755-1827) [grootvader moederszijde], Jan Liesemeijer (1787-1849) [oom moederszijde] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [vader].
Notitie bij de geboorte van Antonie: geboortetijd is staat niet vermeld.
Antonie is overleden op 23 oktober 1818 om 12:00 in Vinkeveen, 2 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1818 [bron: overlijdensakte nr. 14]. Bij de overlijdensaangifte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Liesemeijer (ook: Liezemeijer) (±1755-1827) [grootvader moederszijde] en Jan van der Poel (1788-1827) [zie VII-j] [vader].
geb_cvdpoel.jpg
236 geb cvdpoel
4 Cornelia (Neeltje) van der Poel (afb. 236), geboren op 25 december 1819 om 06:00 in Vinkeveen [bron: geboorteakte nr. 38]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1819 [bron: geboorteakte nr. 38]. Neeltje is overleden op 4 januari 1858 om 08:00 in Vinkeveen en Waverveen (huis nr. 165), 38 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1858 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dijk (geb. 1817). Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 14 januari 1852 in Vinkeveen en Waverveen [bron: huwelijksakte nr. 1] met Anthonius van Lunsen, 30 jaar oud. Anthonius is geboren op 12 februari 1821 om 20:00 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 9], zoon van Johannes Jansz (Johannis) van Lunsen en Aleidis Albertusdr (Alida) Runderkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1821 [bron: geboorteakte nr. 9]. Anthonius is overleden op 21 februari 1895 om 21:00 in Utrecht (Rozenstraat 1), 74 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 302]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1895 [bron: overlijdensakte nr. 302]. Anthonius trouwde later op 31 mei 1858 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Genlias] met Adriaantje (Jaantje) den Hartog (1820-1859). Anthonius trouwde later op 21 augustus 1860 in Wilnis [bron: Genlias] met Alida (Aaltje) Hogenes (1830-1918).
Adres:
tot 21-02-1895   Rozenstraat 1, Utrecht    
Beroep:
    arbeider    
br_avdvpoelxdspronk.jpg
237 br avdvpoelxdspronk
VII-k Arie van der Poel (afb. 237) is geboren in Laagnieuwkoop, zoon van Cornelis (Kees) van der Poel (zie VI-h) en Hesther (Haasje Jans, Aafje) Homan (ook: Hoijman). Hij is gedoopt op 18 april 1791 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Arie van der Poel (1759-1808) [zie VI-i] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Arie: getuige is Arie van der Poel.
Arie is overleden op 19 april 1868 om 11:00 in Utrecht, 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 516]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1868 [bron: overlijdensakte nr. 516].
Notitie bij overlijden van Arie: overleden in het huis gelegen aan de Lange Viesteeg (wijk C 167); thans Lange Viestraat 22.
Notitie bij Arie: De foto van de Potterstraat is gedateerd ca. 1905.
-
Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, kleine mond, ronde kin, lichtbruin haar, lichtbruine wenkbrauwen, 5 voeten 6 duim en 3 streek lang. Laatst gewoond te Amsterdam.
Op 23 december 1813 aangenomen voor zes jaren en 5 ducaten handgeld. Arie was eerder in Franse dienst als soldaat bij de garde soldee vanaf 8 maart 1811. Gevangen genomen door de Russen op 28 november 1813. Vocht ondermeer in 1814 te Naarden en in 1815 in Frankrijk. Uit dienst op 1 november 1819.
Bron: stamboek 356, 11e afdeling infanterie 1814-1818 nr. 944.
Adressen:
van 1850 tot 1860   Neude (wijk G 54), Utrecht (vanaf 1890 wijk G 23)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
van 1866 tot 19-04-1868   Potterstraat (wijk C 122), Utrecht (destijds ook Potte(n)straat; vanaf 1890 wijk G 3/5)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
Beroep:
    koetsier    
Arie trouwde, 33 jaar oud, op 19 mei 1824 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 126] met Theodora (Dirkje) Spronk, 35 jaar oud. Dirkje is een dochter van Baldewijn Spronk en Jannetje de Keijzer. Zij is gedoopt op 22 november 1788 in Beesd [bron: RK doopboek van Beesd].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: getuige is Jacoba de Keijser.
Dirkje is overleden op 20 augustus 1867 om 23:00 in Utrecht, 78 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1206]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1867 [bron: overlijdensakte nr. 1206].
Notitie bij overlijden van Dirkje: overleden in het huis gelegen aan de Koestraat (wijk C 782).
Beroep:
    dienstbaar    
vdpoelxkoster.jpg
238 vdpoelxkoster
VII-l Willem van der Poel (afb. 238) is geboren in Laagnieuwkoop, zoon van Cornelis (Kees) van der Poel (zie VI-h) en Maria van Riet. Hij is gedoopt op 18 februari 1800 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Annigje van Riet (geb. 1775) [tante moederszijde]. Willem is overleden op 22 april 1848 om 06:00 in Kockengen, 48 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1848 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Willem bleef kinderloos.
Beroep:
    koopman    
Willem trouwde, 47 jaar oud, op 11 november 1847 in Teckop [bron: huwelijksakte nr. 2] met Joanna Koster, ongeveer 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Gijsbertsz (Klaas) Stolwijk (1785-1825), Cornelis de Rijk (1790-1852), Cornelis van Vliet (geb. 1804) en Pieter Koster (1808-1863) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Joanna: Willem woonde t.t.v. het huwelijk te Teckop en Joanna te Kamerik-Houtdijken.
Joanna is geboren omstreeks 1816 in Wilnis, dochter van Hannes Koster en Cornelia van den Berg. Joanna is overleden op 28 november 1886 om 19:00 in Kockengen, ongeveer 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1886 [bron: overlijdensakte nr. 20]. Joanna trouwde later op 18 februari 1849 in Kockengen [bron: Genlias] met Aart van der Wal (1812-1892).
Beroep:
    dienstmeid, koopvrouw    
huw_poel_galecop.jpg
239 huw_poel_galecop
VI-i Arnoldus (Arie) van der Poel (afb. 239) is geboren in IJsselstein (Achtersloot), zoon van Antonius (Antonij, Toon Cornelisse) van der Poel (zie V-f) en Cornelia (Neeltje Aartse) de Korte. Hij is gedoopt op 17 december 1759 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Pieters Ruwen (geb. 1698) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Arie: getuige is Cornelia de Korte.
Arie is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 9 mei 1808 in Zeist (op ’t oude kerkhof) [bron: NH begraafboek van Zeist].
Notitie bij overlijden van Arie: Permissie Billet voor Arie van der Poel oud 46 jaar. Door der Arme begraven. aangegeven door P. de Liefde.
Notitie bij Arie: Afstamming op basis van naamgeving kinderen.
Adressen:
tot 1803   Maarssen    
vanaf 1804   Zeist    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Getuige bij:
18-04-1791   doop Arie van der Poel (1791-1868) [zie VII-k]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
doop_j_galecop.jpg
240 doop j galecop
Arie trouwde, 34 jaar oud, op 29 november 1794 in Utrecht [bron: register van huwelijken gesloten voor de schepenen] met Johanna (Jannetje) Galecop (ook: Gaalkop) (afb. 240), 26 jaar oud, nadat zij op 15 november 1794 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: huwelijksafkondigingen Utrecht]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29 november 1794 in Teckop [bron: RK trouwboek van Teckop]. Bij het kerkelijk huwelijk van Arie en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje de Lange en Weyntje Slager. Jannetje is geboren in Zuilen, dochter van Theodorus (Dirk, Derk) (van) Galecop (ook: Gaelkop) en Maria (Mie) (van) Sennekes (ook: Sunneken, Sunnekens, Sinckens, Sintius). Zij is gedoopt op 29 juni 1768 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis (Geertruij) Sunnekes (ook: Sunneken) (1734-1817) [tante moederszijde]. Jannetje is overleden op 16 juli 1833 om 18:00 in Zeist (op den Heuvel), 65 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1833 [bron: overlijdensakte nr. 28]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Dijk (1783-1845) [schoonzoon] en Antonius van der Poel (1801-1840) [zie VI-i,4] [zoon].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-2
Inventarisnr: 204
Kantoorplaats: Amersfoort
Memorienr: 108
Registratie datum: 28-10-1833
Overledene Johanna Galecop
Overlijdensplaats: Zeist
Overlijdensdatum: 17-07-1833
Nadere informatie nummer op film : 1451. gehuwd met Van de Poel

Memorie van aangifte den nalatenschap van Johanna Galecop, weduwe van Adrianus van de Poel

Mij ondergeteekenden Theodorus van de Poel, daghuurder, Cornelia van de Poel, buiten beroep, Maria van de Poel, huisvrouw van Jacobus van Dijk, vleeschhouwersknecht, tenderen door mijnen echtgenoot geautoriseerd en geadsesteerd, en Antonius van de Poel, daghuurder, alhier wonende in de gemeente van Zeijst, kiezen de domicilie ten kantore van den Heer Frans Nicolaas van Bern, burgemeester van Zeijst en aldaar woonachtig, aan den Utrechtsen straatweg, en geteekend No 142, verklaren:
Dat de nalatenschap van onze moeder Johanna Galecop, weduwe van Adrianus van de Poel, overleden te Zeijst, den zeventienden July achttienhonderd drieendertig, laatst gedomicilieerd geweest te Zeijst, door ons, kinderen bij versterf wordt geerfd; Dat tot deze nalatenschap behoort:

De helft in ten stuk gronds, groot vier roeden en veertig ellen, gelegen in de gemeente Zeijst, op den muscoviterschen heuvel, en bekend op het kadaster onder No 447, 448 van sectie B.
Eindelijk verklaren mij, dat door dit overlijden geen fidei-commis is gedevolueerd, noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door niemand buiten ons iets uit deze nalatenschap wordt genoten.
Zeijst, den 28n October 1833.
Maria van Poel
Jakobest van Dijk
Dit X merk is gesteld door Theodorus van de Poel
Dit X merk door Cornelia van de Poel
Dit X door Antonius van de Poel, die verklaarden niet te kunnen schrijven, het welk getuigen
Lodewijk Leenhard
Johan Balledix
Adres:
tot 16-07-1833   Voorheuvel (percelen sectie B 447/448), Zeist    
Getuige bij:
30-09-1800   doop Geertruij van den Brink (1800-1879)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Arie en Jannetje:
doop_dvdpoel.jpg
241 doop dvdpoel
1 Dirk van der Poel (afb. 241), geboren in Harmelen (Kortjak). Hij is gedoopt op 7 november 1795 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gerarda (Gerrigje) Galekop (1773-1824) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Dirk: getuige is Gerrigje Gaalekop.
Dirk is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 15 december 1795 in Indijk [bron: Aangifte van lijken 1740-1805].
Notitie bij overlijden van Dirk: Pro Deo begraven.
ovlcorneliavdpoel.jpg
242 ovlcorneliavdpoel
2 Cornelia van der Poel (afb. 242). Zij is gedoopt op 4 juni 1797 in Harmelen [bron: RK doopboek van Harmelen]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Kees van der Poel (1747-1823) [zie VI-h] [oom vaderszijde]. Cornelia is overleden op 7 februari 1851 om 07:00 in Zeist, 53 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1851 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Koudijs en Thomas Liedermooij.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Wijk bij Duurstede,
Memorienummer: 54
Datum akte: 06-05-1851
Blijkt dat op: 07-02-1851 is overleden te Zeist
Naam: Cornelia van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-9
Inventarisnummer: 100
Te vinden op microfilmnummer: 1349

Memorie van aangifte der nalatenschap van Cornelia van der Poel

De ondergetekende Franciscus Michael Marlet, klompenmaker wonende te Zeijst aan den heuvel, in hoedanigheid als executeur van het testament van wijlen zijn schoonzuster Cornelia van der Poel, door haar op den negenden augustus achttienhonderdvijftig, ten overstaan van den notaris Johannes Cornelis Schadee, in tegenwoordigheid van getuigen te Zeijst verleden, na haar afsterven op de minute geregistreerd, domicilie kiezende aan zijne woonplaats.
Verklaart
Dat Cornelia van der Poel op den zevenden februarij dezes jaars ongehuwd, zonder nating van ad-of descendenten te Zeijst overleden, aldaar het laatst is gedomicileerd geweest.
Dat de overledene bij het hiervoren aangehaalde testament na herroeping aan alle vroegere door haar gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, heeft geinstitueerd tot erfgenamen van al de goederen, zoo roerende als onroerende, die hare zuivere nalatenschap zullen uitmaken, geene hoe ook genaamd daarvan uitgezonderd hare zuster Maria van der Poel en de ondergetekende Franciscus Michael Marlet, gehuwd met dezelve Maria van der Poel, tezamen voor gelijke gedeelten.
Dat ingeval de overledene zonder over hare na te laten goederen beschikt te hebben, was komen te sterven, als dan tot hare nalatenschap zouden zijn geregtigd geweest.
De kinderen van haren vóóroverledenen broeder Dirk van der Poel, Adrianus, Dilia, Johannes en Antonius bij zijn huisvrouw Willemina Cattenberg in huwelijk verwekt, voor de ééne helft en Maria van der Poel, huisvrouw van Franciscus Michael Marlet hiervoren genoemd voor de ander helft. Dat door dit overlijden geen fidei-commis gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is, noch den eigendom van usufructuair kapitaal of goed is overgegaan en dat door niemand buiten de opgenoemden iets uit deze nalatenschap wordt genoten.
Bestaande het actief der nalatenschap van Cornelia van der Poel en het navolgenden onroerende goederen.
Artikel een.
Een derde gedeelte in eene daghuurderswoning met schuur, erf en grond gelegen in de Gemeente Zeijst aan den Heuvel, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeenten, bekend in sectie B nummers 447 als huis en erf groot eene roede, 80 ellen en nummer 448 als tuin groot twee roeden, zestig ellen belend aan de ene zijde door de goederen van Hendrik Blaaken en aan de andere zijde door die van de Hervormde Diaconie der gemeente Zeijst, voor de aangevers voor het geheel gewaardeerd op tweehonderd tien gulden, dus van één derde zeventig guldens f70,-.
Artikel twee. Roerende goederen.
De overledene niets hoe ook genaamd van dien aard nagelaten hebbende wordt deze post alhier gebragt voor Memorie.
Gereede gelden.
Ontvangen van de directie van het Nederlandsch Begrafenisfonds gevestigd te Rotterdam onder directie van J.F. Moormans en H.W. Laurentius de som van vijfenveertig gulden f45,-
Het actief bedraagt hondervijftien gulden f115,-
Het passief.
bestaat alleen in de betaalde doodschulden en begrafeniskosten ter somma van negenendertig gulden f39,-
Zoodat het zuiver saldo dezer nalatenschap bedraagt de som van zesenzeventig gulden f76,-
Getekend te Zeijst den 6den Mei 1851.
F.M. Marlet
Notitie bij Cornelia: Beheersnummer: W220
Archief: Gerecht Harmelen c.a.
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) Harmelen, 1804
Inventarisnummer: 311
Aktenummer: 7
Naam: Cornelia van der Poel
Ouders: Arie van der Poel en Johanna Gaalcop
Uitgever: Schoutambacht Indijk
Datum: 12-05-1804
Inhoud: Deze akte was oorspronkelijk bestemd voor Breukelen.
Cornelia bleef ongehuwd.
Beroep:
    naaister    
3 Theodorus (Dirk, Derk) van der Poel, gedoopt op 7 juli 1799 in Harmelen. Volgt VII-m.
ovlantoniusvdpoel.jpg
243 ovlantoniusvdpoel
4 Antonius van der Poel (afb. 243), geboren in Breukelen-Proosdij. Hij is gedoopt op 16 juni 1801 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Neeltje (Cornelia?) (Neeltje) van der Poel. Antonius is overleden op 10 maart 1840 om 01:30 in Zeist (op den Heuvel; wijk A 224), 38 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1840 [bron: overlijdensakte nr. 22]. Bij de overlijdensaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Dijk (1783-1845) [zwager] en Antonij van Tellingen (geb. 1791).
Notitie bij overlijden van Antonius: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-2
Inventarisnr: 206
Kantoorplaats: Amersfoort
Memorienr: 57
Registratie datum: 15-08-1840
Overledene Antonius van de Poel
Overlijdensplaats: Zeist
Overlijdensdatum: 12-03-1840
Nadere informatie nummer op film : 2024.
Antonius bleef ongehuwd.
Beroep:
    daghuurder    
Getuige bij:
17-07-1833   overlijdensaangifte Jannetje Galecop (ook: Gaalkop) (1768-1833) [zie VI-i]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 28]
09-07-1838   overlijdensaangifte Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m]   [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 39]
ovlmariavdpoel.jpg
244 ovlmariavdpoel
5 Maria van der Poel (afb. 244), geboren in Breukelen-Proosdij. Zij is gedoopt op 8 februari 1803 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis (Geertrui, Truij) Galecop (1773-1836) [tante moederszijde]. Maria is overleden op 7 mei 1883 om 04:30 in Zeist (wijk D 177), 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1883 [bron: overlijdensakte nr. 56]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1844) en Jaan Bredée (geb. 1859).
Notitie bij overlijden van Maria: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Wijk bij Duurstede, Memorienummer: 12
Datum akte: 03-01-1884
Blijkt dat op: 07-05-1883 is overleden te Zeist
Naam: Maria van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-9
Inventarisnummer: 113
Te vinden op microfilmnummer: 1246
Opmerkingen: echtg. Franciscus Michael Marlot

Memorie van aangifte voor het recht van successie der nalatenschap van Maria van der Poel.
De ondergeteekende Franciscus Michael Marlet, zonder beroep, wonende te Zeist kiezende ten deze domicilie ten kantore van den notaris Arnout Vosmaer te Zeist.
Verklaart: dat op den 7den Mei 1883 te harer woonplaats te Zeist is overleden zijne echtgenoote Maria van der Poel, eerder weduwe van Jacobus van Dijk, zonder nalating van erfgenamen in de rechte lijn: dat zij bij haar testament op den 17den augustus 1866 verleden voor den notaris mr. H.C. van Diggelen te Zeist den aangever in deze heeft benoemd tot den éénigen erfgenaam harer nalatenschap; dat zij geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat anders haar overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen;
en dat hare nalatenschap bestaat uit:
1. elf vierentwintigste deelen in een huis tot twee woningen ingericht met schuur, erf en grond, bekend bij het kadaster van Zeist, in sectie B no 2166 en 2167, ter grootte van vier vierk. roeden 28 vierk. ellen, door den aangever voor het geheel geschat op de verkoopwaarde ten dage van het overlijden f1000,- is voor 11/24ste f458,33
2. De helft in eenige meubelen en inboedel door den aangever geschat als voren op f40,- is voor de helft f20,-
Totaal van de nalatenschap van Maria van der Poel vierhonderdachtenzeventig gulden, drie en dertig en een halve cent f478,33
Aldus opgemaakt en onderteekend ter .. aan het kantoor der successierechten te Wijk bij Duurstede.
F.M. Marlet
De ... is schuldig over f478,33 4%= f19,13
38 opcenten f7,27
(totaal) f26,41
Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor regt van successie negentien gulden dertien en een halve cent zoo 38 opcenten zeven gulden zevenentwintig en een halve cent tezamen zes en twintig gulden een en veertig cent.
Specifieke nota verzonden 3 januari 1884
De ontvanger.
Maria bleef kinderloos.
Beroep:
    werkster    
Maria:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 24 augustus 1832 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 10] met Jacobus van Dijk, 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Lodewijk Leonhard (ook: Leenhard) (1770-1840) en Hendrik Wiebolt (geb. 1799).
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jacobus: Huwelijksafkondigingen op 5 en 12 augustus 1832 te Zeist.
Het huwelijk voltrok zich om 18:00 uur.
Jacobus is geboren in Zeist, zoon van Philippus Teunissen van Dijk en Jannigje Camu(s). Hij is gedoopt op 12 september 1783 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Jacobus is overleden op 28 januari 1845 om 22:00 in Zeist (huis nr. 224a), 61 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1845 [bron: overlijdensakte nr. 4].
Beroep:
    vleeshouwersknecht, daghuurder    
Getuige bij:
17-07-1833   overlijdensaangifte Jannetje Galecop (ook: Gaalkop) (1768-1833) [zie VI-i]   [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 28]
24-04-1838   geboorteaangifte Anthonij van der Poel (1838-1858) [zie VII-m,5]   [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: geboorteakte nr. 45]
09-07-1838   overlijdensaangifte Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m]   [zwager]   [bron: overlijdensakte nr. 39]
12-03-1840   overlijdensaangifte Antonius van der Poel (1801-1840) [zie VI-i,4]   [zwager]   [bron: overlijdensakte nr. 22]
huw_marletxvdpoel.jpg
245 huw marletxvdpoel
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13 juli 1848 in Driebergen [bron: huwelijksakte nr. 4] met Franciscus Michael Marlet (afb. 245), 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Franciscus: Van dit huwelijk zijn geen huwelijksbijlagen bewaard gebleven.
Franciscus is geboren op 20 augustus 1816 om 22:00 in Driebergen-Rijsenburg [bron: geboorteakte nr. 16], zoon van Franciscus (Frans, Frank) Marlet en Maria Barbara Triebels (ook: Tribels, Frebels, Dribels, Geubels). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1816 [bron: geboorteakte nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Franciscus (Frans, Frank) Marlet (1776-1849) [vader]. Franciscus is overleden op 19 februari 1898 om 11:00 in Utrecht (Landstraat 5), 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 286]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 februari 1898 [bron: overlijdensakte nr. 286]. Franciscus is weduwnaar van Elizabeth Romijn (1818-1844), met wie hij trouwde op 29 april 1841 in Driebergen.
Notitie bij Franciscus: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, sproetig, 1 el 7 palmen 3 duimen lang. Wegens broederdienst vrijgesteld.
Adressen:
tot 02-1847   Driebergen   [bron: bevolkingsregister Zeist 1880-1890]
vanaf 02-1847   (wijk D 177), Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist 1880-1890]
vanaf 02-1847   (wijk A 141), Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist 1880-1890]
tot 19-02-1898   Landstraat 5, Utrecht   [bron: overlijdensakte nr. 286]
Beroep:
    hoedenmaker, klompenmaker, spoorwegwachter    
mariavdpoel1.jpg
246 mariavdpoel1
6 Maria van der Poel (afb. 246). Zij is gedoopt op 28 december 1804 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Maria van der Poel.
Maria is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 19 maart 1808 in Zeist [bron: NH begraafboek van Zeist].
br_vdpoel_kappenberg.jpg
247 br vdpoel kappenberg
VII-m Theodorus (Dirk, Derk) van der Poel (afb. 247), zoon van Arnoldus (Arie) van der Poel (zie VI-i) en Johanna (Jannetje) Galecop (ook: Gaalkop). Hij is gedoopt op 7 juli 1799 in Harmelen [bron: RK doopboek van Harmelen]. Bij de doop van Dirk, Derk was de volgende getuige aanwezig: Maria (Mie) (van) Sennekes (ook: Sunneken, Sunnekens, Sinckens, Sintius) (1739-1810) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Dirk, Derk: getuige is Maria Galekop.
Dirk, Derk is overleden op 8 juli 1838 om 03:30 in Zeist (op den Heuvel; wijk A 224), 39 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juli 1838 [bron: overlijdensakte nr. 39]. Bij de overlijdensaangifte van Dirk, Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Dijk (1783-1845) [zwager] en Antonius van der Poel (1801-1840) [zie VI-i,4] [broer].
Notitie bij Dirk, Derk: Beheersnummer: W220
Archief: Gerecht Harmelen c.a.
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) Harmelen, 1804
Inventarisnummer: 311
Aktenummer: 7
Naam: Theodorus van der Poel
Ouders: Arie van der Poel en Johanna Gaalcop
Uitgever: Schoutambacht Indijk
Datum: 12-05-1804
Inhoud: Deze akte was oorspronkelijk bestemd voor Breukelen.
Adres:
    Op den Heuvel nr. 224, Zeist    
Beroep:
    daghuurder    
Getuige bij:
02-11-1831   geboorteaangifte Adrianus van der Poel (1831-1880) [zie VII-m,1]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 71]
07-01-1833   geboorteaangifte Dilia van der Poel (1833-1919) [zie VII-m,2]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 1]
25-01-1835   geboorteaangifte Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 8]
30-10-1836   geboorteaangifte Antonie van der Poel (1836-1838) [zie VII-m,4]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 109]
Dirk, Derk trouwde, 31 jaar oud, op 23 oktober 1830 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 15] met Wilhelmina (Mijntje) Kappenberg, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk, Derk en Mijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij van der Veen (geb. 1778), Hendrik Boekweg (1790-1859), Hendrik Jacobus van der Linden (geb. 1791) en Hendrik Wiebolt (geb. 1799).
Notitie bij het huwelijk van Dirk, Derk en Mijntje: De huwelijksafkondigingen vonden plaats op 10 en 17 oktober 1830 te Zeist.
Het huwelijk zelf vond plaats om half zeven ’s avonds.
Mijntje is geboren op 17 januari 1810 in Zeist, dochter van Joannes Theodorus (Jan) Kappenberg (ook: Kappenburg, Kattenberg) en Dilia (ook: Delia) (Ida, Oda, Oetje) van Odijk (ook: van Ooij, van Oijen, van Noijen). Zij is gedoopt op 21 januari 1810 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
Notitie bij de geboorte van Mijntje: getuige is Albertje van Oije.
Mijntje is overleden op 5 juni 1884 om 14:00 in Zeist, 74 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1884 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Bij de overlijdensaangifte van Mijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h] [zoon].
Adres:
    (wijk D 176), Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist 1880-1890]
Beroep:
    werkster (1858)    
Kinderen van Dirk, Derk en Mijntje:
adrianusvdpoel.jpg
248 adrianusvdpoel
1 Adrianus van der Poel (afb. 248), geboren op 2 november 1831 om 01:00 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 71]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 november 1831 [bron: geboorteakte nr. 71]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m] [vader]. Adrianus is overleden op 27 maart 1880 om 10:30 in Ommen (Ommerschans huis nr.20), 48 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 24 (Ommen)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1880 [bron: overlijdensakte nr. 24 (Ommen)]. Bij de overlijdensaangifte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Josephus Manuelle Lambour (1819-1892) en Tjark Dolfing (1849-1915).
Notitie bij overlijden van Adrianus: Toegangnr: 481; Inventarisnr: 457; Gemeente: Utrecht; Soort akte: Overlijdensakte; Aktenummer: 646; Aangiftedatum: 19-04-1880; Nadere informatie: zie extract Sterfregister gem. Ommen.
Notitie bij Adrianus: Adrianus heeft enkele jaren tijdelijk doorgebracht in de Ommerschans.
Aanleiding hiertoe was een veroordeling door de officier van justitie gedaan tijdens de rechtzitting in de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 26 april 1877.
De veroordeling meld ondermeer het volgende: "Adrianus van der Poel, oud 45 jaar, sjouwerman, geboren te Zeist, zonder vaste woonplaats beklaagd van op 15 april 1877 te Vught te zijn aangehouden, als zijnde zonder vaste woonplaats, middelen van bestaan, en ongewoon eenig ambacht of beroep uit te oefenen. Gehoord den officier van justitie in zijn requisitor, strekkende dat het der regtbank behage, den beklaagde schuldig te verklaren aan het bij dagvaarding ten laste gelegde en te veroordelen tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tijd van vijfenveertig dagen. De overbrenging te gelasten naar een bedelaarsgesticht.
Gezien het proces-verbaal der teregtzitting van den 19 april 1877 en de verdere stukken van het geding.
Nadat ieder regter zijn gevoelen geuit heeft volgens de wet. Overwegende dat ter teregtzitting is voorgelezen een op ambtseed opgemaakt procesverbaal van twee rijksveldwachters inhoudende dat de beklaagde den 15 april te Vught is aangehouden, als zijnde zonder vaste woonplaats, zonder middelen van bestaan en zonder werk;
Overwegende dat de beklaagde ter teregtzitting heeft bekend, op datum voormeld onder bovengenoemde omstandigheden rondzwervende te zijn bevonden, en aangehouden, zoodat het wettig en overtuigend bewijs voor de aanklagt is geleverd, zijnde het van bedrijf voorzien bij art. 269-271 code pénal; Regtdoende in naam des Konings!
Verklaart Adrianus van der Poel schuldig aan landlooperij, gepleegd in voege voorschreven;
Overwegende dat bij gemis aan geldelijk nadeel, de armoedige en verlaten toestand van de beklaagde de toepassing van art. 463 code pénal veroorlooft, terwijl zijne geaardheid eenzame opsluiting aanbeveelt. Gewezen door de heeren mrs. Tilman, Presiderend Regter, Jhr van Sleeuwen en de Roij, Regters, en uitgesproken ter openbare teregtzitting der regtbank voornoemd, den zesentwintigsten april 1800 zevenenzeventig in tegenwoordigheid van voornoemde heren en van mrs. Jhr. ...... subst. officier Faunay, subst. griffier" [bron: Strafvonnissen ’s-Hertogenbosch]

De Code Pénal is het strafwetboek uit 1810 tot stand gekomen tijdens de heerschappij van Napoleon.
De in de veroordeling genoemde artikelen luiden als volgt:
§ II. – VAGABONDAGE.
ARTICLE 269.
Le vagabondage est un délit.
ARTICLE 270.
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession.
ARTICLE 271.
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu’il déterminera, eu égard à leur conduite.
ARTICLE 463.
Dans tous les cas où la peine d’emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n’excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l’amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Nadat Adrianus zijn gevangenisstraf had uitgezeten werd hij vermoedelijk per direct overgebracht naar de Ommerschans in Drenthe.

In de negentiende eeuw kreeg de Ommerschans, die voor die tijd een fortificatie ter bescherming van de zuidgrens van Groningen, Friesland en Drente was geweest, een nieuwe bestemming. In 1818 was door generaal Johannes van den Bosch het initiatief genomen voor een Maatschappij van Weldadigheid die tot doel had om het groeiend aantal paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen op te voeden tot zedelijkheid en een eerlijk zelfbestaan, door hen onder te brengen in landbouwkolonies.
Met subsidie van Koning Willem I werden de eerste kolonies gesticht op de woeste gronden in zuid-oost Friesland, zuid-west Drente en het noorden van Overijssel. Daar ontstonden de kolonies Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Kenmerk van deze drie kolonies was dat men daar - weliswaar onder toezicht, maar toch in betrekkelijke vrijheid - zelfstandig kleinschalige landbouw kon uitoefenen. De kolonies kregen echter ook te maken met lieden die niet wilden of niet konden werken. Voor hen bedacht men een veel strengere kolonievorm, namelijk een waarin men onder dwang arbeid moest verrichten. Veenhuizen, in het noorden van Drente, was de grootste dwangkolonie van de Maatschappij; Ommerschans, in het noorden van Overijssel, een goede tweede. Deze kolonie kwam in 1822 gereed. Centraal stond het hoofdgebouw, een twee verdiepingen tellend kloosterachtig vierkant gebouw met een grote binnenplaats en met blinde buitenmuren van 100 meter elk. Dit hoofdgebouw was de verblijfplaats van 1000 tot 1200 bedelaars, die in zalen van 40 a 50 personen waren ondergebracht, naar sexe gescheiden. Over de binnenplaats was een houten hek aangebracht, waartussen wachters patrouilleerden. Op de binnenplaats, maar ook in een reeks van bijgebouwen, waren werkplaatsen ingericht waarin de arbeid moest worden verricht. Het ging daarbij om spinnen, naaien, weven, breien en verstellen voor vrouwen, en om klompen, schoenen en kleren maken voor mannen. Ook was er een smederij, een touwslagerij, een spijkermakerij en een timmerwerkplaats. Vanwege het ontsnappingsgevaar was het complex met een gracht omgeven, met op de hoeken veldwachtersposten. Buiten de gracht lag een twintigtal boerderijen, waar men, onder geleide van een detachement van 25 soldaten, landarbeid verrichtte.
De beloning voor arbeid was nominaal fl. 1.50 per week. Daarvan werd fl. 1,- ingehouden voor kost en werkkleding. De overige 50 cent werd uitbetaald in bonnen die buiten de kolonie geen waarde hadden en dus alleen besteed konden worden in de winkel van de kolonie. Wie niet in staat was om de hele dag te werken werd gekort op zijn uitkering; wie extra werk kon verzetten had de mogelijkheid om meer dan fl. 1.50 verdienen. Wie op deze wijze meer dan fl. 75,- had weten te sparen kon in aanmerking komen om vrijgesteld te worden uit de kolonie.

[bron: Onno Boonstra, Nijmegen, 9 mei 2000]
-
198-85 Klapper op naam van de veroordeelden
Persoon in vonnis Adrianus van der Poel
Rechtbank:Amsterdam
Jaar:1869
Vonnisnummer:984
Voornaam:Adrianus
Tussenvoegsel:van der
Achternaam:Poel
Leeftijd:38
Rol:Gedaagde
Toegangsnummer:198 Arrondissementsrechtbank Amsterdam
Inventarisnummer:85
bron: Noord-Hollands Archief
Adrianus bleef ongehuwd.
Adres:
van ±01-06-1877 tot 27-03-1880   Ommerschans nr. 20, Ommen    
Beroep:
    arbeider, sjouwerman    
ovl_d_vdpoel.jpg
249 ovl d vdpoel
2 Dilia van der Poel (afb. 249), geboren op 6 januari 1833 om 11:00 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 1]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1833 [bron: geboorteakte nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Dilia was de volgende getuige aanwezig: Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m] [vader]. Dilia is overleden op 24 februari 1919 om 21:00 in Montfoort, 86 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1919 [bron: overlijdensakte nr. 10].
Beroep:
    naaister    
Dilia trouwde, 40 jaar oud, op 29 mei 1873 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 12] met Andries van Schaik (geboren Jacobs), 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dilia en Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Eck (1799-1882), Gijsbert Cornelis van Sprang (1831-1882), Arnold Antonij Gaijmans (1848-1901) en Jan Elias Huijdecoper (1850-1916). Andries is geboren op 2 maart 1829 om 16:00 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 25], zoon van Maria Jacobs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 maart 1829 [bron: geboorteakte nr. 25]. Bij de geboorteaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Aaltje van der Horst (1801-1854).
Notitie bij de geboorte van Andries: Dit kind is gewettigd bij opvolgend huwelijk door Frederik van Schaik, zie huwelijksregister van 1829 bladzijde 6.
Andries is overleden op 5 maart 1909 om 23:00 in Zeist, 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 maart 1909 [bron: overlijdensakte nr. 34]. Bij de overlijdensaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Willem Gadellaa (geb. 1844). Andries is weduwnaar van Elsje Kalman (1828-1872), met wie hij trouwde op 15 april 1852 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 7].
Adres:
van ±1875   Wijk D 370 (Pompweg 33?), Zeist (t.t.v. de geboorte van Willemina)    
Beroep:
    metselaarsknecht    
Getuige bij:
23-05-1889   huwelijk Elbert van den Brink (1865-1891) en Theodora Wilhelmina van der Poel (1863-1893) [zie VIII-h,1]   [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 18]
3 Johannes (Jan) van der Poel, geboren op 24 januari 1835 in Zeist. Volgt VIII-h.
4 Antonie van der Poel, geboren op 30 oktober 1836 om 03:30 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 109]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1836 [bron: geboorteakte nr. 109]. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m] [vader]. Antonie is overleden op 2 maart 1838 om 21:00 in Zeist, 1 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1838 [bron: overlijdensakte nr. 14]. Bij de overlijdensaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Cornelis de Greef (1792-1861).
Notitie bij overlijden van Antonie: Overleden in de woning nr. 224 op den Heuvel.
5 Anthonij van der Poel, geboren op 23 april 1838 om 08:00 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 45]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1838 [bron: geboorteakte nr. 45]. Bij de geboorteaangifte van Anthonij was de volgende getuige aanwezig: Jacobus van Dijk (1783-1845) [aangetrouwde oom vaderszijde]. Anthonij is overleden op 6 april 1858 om 19:00 in Zeist, 19 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1858 [bron: overlijdensakte nr. 44]. Bij de overlijdensaangifte van Anthonij was de volgende getuige aanwezig: Thomas Liedermooij. Anthonij bleef ongehuwd.
Beroep:
    dagloner    
br_vdpoel_vdbergh.jpg
250 br vdpoel vdbergh
VIII-h Johannes (Jan) van der Poel (afb. 250) is geboren op 24 januari 1835 om 23:30 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 8], zoon van Theodorus (Dirk, Derk) van der Poel (zie VII-m) en Wilhelmina (Mijntje) Kappenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1835 [bron: geboorteakte nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Liefde (geb. 1773), Hendrik Wiebolt (geb. 1799) en Dirk, Derk van der Poel (1799-1838) [zie VII-m] [vader]. Jan is overleden op 28 maart 1898 om 16:00 in Zeist, 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1898 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hermanus Hoogstraten (1860-1932) en Anthonij Hendrikus Tellingen (geb. 1865).
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: Joh. van der Poel geb. 24-1-1835, van beroep arbeider, ingeschreven ligting 1854, loting no. 23; 29 april 1854 ingelijfd; volbragte dienst 15-5-1859 ontslagen.
Adressen:
van 1862 tot 1864   Wijk H 50, Zeist (Austerlitz)    
van 1864 tot 1870   Wijk D 305 (Voorheuvel 7?), Zeist    
van 1870 tot 1872   Wijk D 400 (Bergweg 25?), Zeist    
van 1872 tot 1884   Wijk D 327 (Oude Arnhemseweg 153), Zeist (in 1888 omgenummerd naar wijk D 364)    
vanaf 1884   Wijk D 364 (Oude Arnhemseweg 153), Zeist    
Beroep:
    arbeider "bij de Voorheuvel" te Zeist    
Getuige bij:
04-08-1870   geboorteaangifte Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 116]
05-02-1872   overlijdensaangifte Elisabeth van Denderen (1813-1872)   [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 8]
17-05-1877   huwelijk Cornelis Schouten (1848-1934) en Johanna Margaretha van den Bergh (1841-1917)   [zwager bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 18]
23-11-1882   huwelijk Hendrikus Willemsen (1855-1930) en Adriana van den Bergh (1848-1920)   [zwager bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 45]
06-06-1884   overlijdensaangifte Mijntje Kappenberg (1810-1884) [zie VII-m]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 42]
24-05-1886   overlijdensaangifte Maria van den Bergh (1837-1886) [zie VIII-h]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 62]
21-04-1892   overlijdensaangifte Hendrikus Antonius van der Poel (1868-1892) [zie VIII-h,4]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 76]
04-03-1893   overlijdensaangifte Theodora Wilhelmina van der Poel (1863-1893) [zie VIII-h,1]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 19]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 8 mei 1862 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 8] met Maria van den Bergh, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Ee (1796-1864), Jan Geijtenbeek (geb. 1803), Thomas Antonie Klomp (1808-1866) en Antonie van Elst (geb. 1832).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: De huwelijksafkondigingen vonden plaats op 27 april en 4 mei 1862 te Zeist.
Maria is geboren op 12 maart 1837 om 12:00 in Zeist [bron: geboorteakte nr. 20], dochter van Henricus van den Bergh en Elisabeth van Denderen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1837 [bron: geboorteakte nr. 20]. Maria is overleden op 23 mei 1886 om 22:15 in Zeist, 49 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 62]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 mei 1886 [bron: overlijdensakte nr. 62]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie van Elst (geb. 1832) en Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h] [echtgenoot].
Beroep:
    dienstmeid    
Kinderen van Jan en Maria:
ovl_thwvdpoel.jpg
251 ovl thwvdpoel
1 Theodora Wilhelmina van der Poel (afb. 251), geboren op 7 april 1863 om 22:00 in Zeist (wijk H 50, Austerlitz) [bron: geboorteakte nr. 69]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1863 [bron: geboorteakte nr. 69]. Theodora is overleden op 3 maart 1893 om 17:45 in Zeist, 29 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1893 [bron: overlijdensakte nr. 19]. Bij de overlijdensaangifte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h] [vader] en Anthonij Hendrikus Tellingen (geb. 1865).
Adressen:
tot 02-02-1884   ’s-Gravenhage   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 02-02-1884 tot 28-05-1885   Nachtegaalstraat (wijk I 51), Utrecht (als dienstbode bij Teunis Snoekc en Francisca (Fanny) Louisa Kilian)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
vanaf 28-05-1885   Zeist   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van ±1892 tot 01-02-1893   Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 01-02-1893 tot 03-03-1893   Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    dienstbode    
vdpoelvdbrink.jpg
252 vdpoelvdbrink
Theodora trouwde, 26 jaar oud, op 23 mei 1889 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 18] met Elbert van den Brink (afb. 252), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodora en Elbert waren de volgende getuigen aanwezig: Andries van Schaik (geboren Jacobs) (1829-1909) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid], Willem van den Brink (1837-1912) [oom vaderszijde bruidegom], Cornelis van der Mast (1847-1915) [oom moederszijde bruidegom] en Cornelis Schouten (1848-1934) [aangetrouwde oom moederszijde bruid]. Elbert is geboren op 3 januari 1865 om 19:30 in Zeist (wijk D 118) [bron: geboorteakte nr. 2], zoon van Elbert van den Brink en Petronella van der Mast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1865 [bron: geboorteakte nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Elbert was de volgende getuige aanwezig: Fredrik Jan Beeftink (geb. 1836). Elbert is overleden op 11 september 1891 om 21:00 in Zeist, 26 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 94]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1891 [bron: overlijdensakte nr. 94]. Bij de overlijdensaangifte van Elbert waren de volgende getuigen aanwezig: Elbert van den Brink (1838-1900) [vader] en Isaak de Goede (1845-1894) [aangetrouwde neef van vader echtgenote].
Adres:
    (wijk D 363), Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist 1880-1890]
Beroep:
    metselaarsknecht    
ovl_adv_hjvdpoel.jpg
253 ovl adv hjvdpoel
2 Hendrika Johanna van der Poel (afb. 253), geboren op 2 november 1864 om 00:30 in Zeist (wijk D 305) [bron: geboorteakte nr. 133]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 november 1864 [bron: geboorteakte nr. 133]. Hendrika is overleden op 30 maart 1927 in Laren (NH), 62 jaar oud.
Beroep:
    dienstbode    
flinkxvdpoel1.jpg
254 flinkxvdpoel1
Hendrika trouwde, 36 jaar oud, op 13 juni 1901 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 43] met Christiaan Flink (afb. 254), 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Christiaan Flink (1856-1938) [broer bruidegom], Cornelis Lambertus Flink (1860-1942) [broer bruidegom], Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [broer bruid] en Johannes van der Poel (1872-1946) [zie IX-k] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Christiaan: Christiaan was ten tijde van het huwelijk woonachtig in Laren (NH).
Christiaan is geboren op 5 juni 1864 om 02:15 in Naarden (Marktstraat 423) [bron: geboorteakte nr. 62], zoon van Cornelis Flink en Maria Reijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 juni 1864 [bron: geboorteakte nr. 62]. Christiaan is overleden op 30 juni 1941 om 09:30 in Hilversum (Laarderweg 204), 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 452]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1941 [bron: overlijdensakte nr. 452].
Adressen:
tot 09-04-1893   Utrecht   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 09-04-1893 tot 08-09-1900   Zeist (inwonend bij zijn zwager Johannes van der Poel)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 08-09-1900   Laren (NH)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    koperslager    
Getuige bij:
22-08-1901   huwelijk Nicolaas Christiaan Flink (1856-1938) en Willemina Antonia van der Poel (1866-1911) [zie VIII-h,3]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 57]
ovl_wavdpoel.jpg
255 ovl wavdpoel
3 Willemina Antonia van der Poel (afb. 255), geboren op 8 september 1866 om 09:30 in Zeist (wijk D 305) [bron: geboorteakte nr. 122]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1866 [bron: geboorteakte nr. 122]. Willemina is overleden op 11 oktober 1911 om 17:30 in Bussum, 45 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 153]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 oktober 1911 [bron: overlijdensakte nr. 153].
Notitie bij Willemina: Voor haar huwelijk werkte ze als dienstbode bij de familie Povel aan de Herengracht 142 te Amsterdam. Hendrik Lodewijk Povel (geboren op 3 juli 1837 te Amsterdam, overleden op 1 november 1904 aldaar) was advocaat en procureur te Amsterdam, en lid van de Provinciale Staten te Noord-Holland.
Adressen:
van 10-03-1884 tot 16-05-1884   Burgstraat (wijk J 64), Utrecht (als dienstbode bij Anthonius Johannes Snoekc en Agnes Margaretha Hackfoort; tegenwoordig Wolter Heukelslaan.)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 16-05-1884 tot 25-03-1885   Kerkstraat (wijk J 29bis), Utrecht (als dienstbode bij Anthonius Johannes Snoekc en Agnes Margaretha Hackfoort)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 25-03-1885 tot 01-05-1885   Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 22-05-1885 tot 11-10-1886   Turfmarkt 79 (later 92), Gouda (als dienstbode bij Wilhelm Comfurius en Geertruida Minxi de Vries)   [bron: bevolkingsregister Gouda 1880-1900]
van 11-10-1886 tot 02-08-1887   Nachtegaalstraat (wijk I 51), Utrecht (als dienstbode bij Teunis Snoekc en Francisca (Fanny) Louisa Kilian)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 02-08-1887 tot 31-12-1889   Burgstraat (wijk J 50), Utrecht (als dienstbode bij Anthonius Johannes Snoekc en Agnes Margaretha Hackfoort; tegenwoordig Wolter Heukelslaan.)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 31-12-1889 tot 05-05-1892   Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 30-05-1892 tot 18-07-1895   Herengracht 142, Amsterdam (wijk RR/Rg 2; 140/173; 6/H L. Povel; als dienstbode)   [bron: bevolkingsregister Amsterdam Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten)]
vanaf 17-07-1895   Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    dienstbode    
flinkxvdpoel2.jpg
256 flinkxvdpoel2
Willemina trouwde, 34 jaar oud, op 22 augustus 1901 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 57] met Nicolaas Christiaan Flink (afb. 256), 44 jaar oud, nadat zij op 8 augustus 1901 in Zeist in ondertrouw zijn gegaan [bron: Utrechts Nieuwsblad van 12 augustus 1901]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaan Flink (1864-1941) [broer bruidegom], Franciscus Johannes Uijlenbroek (1870-1953) [zwager bruid], Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [broer bruid] en Johannes van der Poel (1872-1946) [zie IX-k] [broer bruid]. Nicolaas is geboren op 15 december 1856 om 16:00 in Naarden (Marktstraat 423) [bron: geboorteakte nr. 79], zoon van Cornelis Flink en Maria Reijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 december 1856 [bron: geboorteakte nr. 79]. Nicolaas is overleden op 18 juni 1938 om 23:00 in Utrecht, 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1100]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 juni 1938 [bron: overlijdensakte nr. 1100]. Nicolaas trouwde later op 2 oktober 1912 in Bussum [bron: Genlias] met Petronella Johanna Ooms (geb. 1869).
Adres:
vanaf 08-09-1900   Laren (NH)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    blikslager, koperslager    
Getuige bij:
13-06-1901   huwelijk Christiaan Flink (1864-1941) en Hendrika Johanna van der Poel (1864-1927) [zie VIII-h,2]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 43]
ovl_havdpoel.jpg
257 ovl havdpoel
4 Hendrikus Antonius van der Poel (afb. 257), geboren op 19 december 1868 om 17:30 in Zeist (wijk D 305) [bron: geboorteakte nr. 190]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1868 [bron: geboorteakte nr. 190]. Hendrikus is overleden op 21 april 1892 om 04:30 in Zeist, 23 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1892 [bron: overlijdensakte nr. 76]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h] [vader] en Anthonij Hendrikus Tellingen (geb. 1865). Hendrikus bleef ongehuwd.
Beroep:
    fabrieksarbeider    
5 Antonius Theodorus van der Poel, geboren op 3 augustus 1870 in Zeist (wijk D 400). Volgt IX-j.
6 Johannes van der Poel, geboren op 6 oktober 1872 in Zeist (wijk D 327). Volgt IX-k.
7 Elizabeth van der Poel, geboren op 25 juli 1874 om 04:00 in Zeist (wijk D 327) [bron: geboorteakte nr. 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juli 1874 [bron: geboorteakte nr. 75]. Elizabeth is overleden op 26 juli 1942 om 05:00 in Zeist, 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 295]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1942 [bron: overlijdensakte nr. 295]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Greeven (geb. 1887).
kostermanxvdpoel.jpg
258 kostermanxvdpoel
Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op 5 november 1903 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 62] met Gerardus Wouterus Kosterman (afb. 258), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elizabeth en Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendrikus Kosterman (1868-1934) [broer bruidegom], Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [broer bruid], Johannes van der Poel (1872-1946) [zie IX-k] [broer bruid] en Johan Hendrik (Jan) Kosterman (geb. 1879) [broer bruidegom]. Gerardus is geboren op 2 december 1877 om 12:00 in Wijk bij Duurstede (wijk A 349) [bron: geboorteakte nr. 95], zoon van Johan Hendrik Kosterman en Johanna Maria Eijsvogel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 december 1877 [bron: geboorteakte nr. 95]. Gerardus is overleden op 5 februari 1910 om 17:00 in Zeist, 32 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1910 [bron: overlijdensakte nr. 22]. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Johan Hendrik Kosterman (geb. 1883) [broer].
Adressen:
    Pompweg (tegenwoordig Johan de Meesterstraat en de Schaerweijdelaan)   [bron: bevolkingsregister Zeist 1900-1915]
    Oude Arnhemseweg 89, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist 1900-1915]
    Schaepmanlaan 37, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    timmerman    
Getuige bij:
29-10-1903   huwelijk Johannes van der Poel (1872-1946) en Christina Willemina Verboekend (1876-1929) [zie IX-k]       [bron: huwelijksakte nr. 61]
8 Delia van der Poel, geboren op 31 december 1876 om 19:00 in Zeist (wijk D 327) [bron: geboorteakte nr. 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1877 [bron: geboorteakte nr. 2]. Delia is overleden op 9 december 1951 om 06:30 in Delft, 74 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 679]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 december 1951 [bron: overlijdensakte nr. 679].
uijlenbroekxvdpoel.jpg
259 uijlenbroekxvdpoel
Delia trouwde, 23 jaar oud, op 17 mei 1900 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 18] met Franciscus Johannes Uijlenbroek (afb. 259), 30 jaar oud, nadat zij op 3 mei 1900 in Zeist in ondertrouw zijn gegaan [bron: Utrechts Nieuwsblad van 7 mei 1900]. Bij het burgerlijk huwelijk van Delia en Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Hoogstraten (1859-1939) [zwager bruidegom], Herman Wilhelm Uijlenbroek (1865-1911) [broer bruidegom], Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [broer bruid] en Johannes van der Poel (1872-1946) [zie IX-k] [broer bruid]. Franciscus is geboren op 1 mei 1870 om 20:00 in Zeist (wijk D 57) [bron: geboorteakte nr. 67], zoon van Wilhelm Herman Uijlenbroek en Helena Catharina van Nimwegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1870 [bron: geboorteakte nr. 67]. Franciscus is overleden op 15 maart 1953 om 11:00 in Delft, 82 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 172]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1953 [bron: overlijdensakte nr. 172]. Hij is begraven op 18 maart 1953 in Delft (RK Begraafplaats Nassaulaan).
Adressen:
vanaf 11-11-1893   vd Madestraat 21, Delft    
van 1900 tot ±1905   Voorheuvel 21, Zeist    
van ±1905   Westerstraat 154, Delft    
Beroepen:
van voor 28-08-1891   zinkgieter (bij firma Schütz?) te Zeist (Zinkgieterij Schütz te Zeist werd later overgenomen door de firma Braat.)    
van 28-08-1891 tot 11-11-1893   zinkwerker bij Firma F.W. Braat te Amsterdam    
van ±1905   koperslager    
Getuige bij:
22-08-1901   huwelijk Nicolaas Christiaan Flink (1856-1938) en Willemina Antonia van der Poel (1866-1911) [zie VIII-h,3]   [zwager bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 57]
29-10-1903   huwelijk Johannes van der Poel (1872-1946) en Christina Willemina Verboekend (1876-1929) [zie IX-k]   [zwager bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 61]
22-08-1904   geboorteaangifte Johannes Theodorus van der Poel (1904-1954) [zie X-p]   [aangetrouwde oom vaderszijde]    
9 Theodorus Johannes van der Poel, geboren op 5 februari 1884 in Zeist (wijk D 364). Volgt IX-l.
athvdpoel.jpg
260 athvdpoel
IX-j Antonius Theodorus van der Poel (afb. 260) is geboren op 3 augustus 1870 om 21:00 in Zeist (wijk D 400) [bron: geboorteakte nr. 116], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VIII-h) en Maria van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 augustus 1870 [bron: geboorteakte nr. 116]. Bij de geboorteaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Poel (1835-1898) [zie VIII-h] [vader], Fredrik Jan Beeftink (geb. 1836) en Gijsbert Cornelis van Sprang (geb. 1841). Antonius is overleden op 16 januari 1929 om 12:00 in Heerlen, 58 jaar oud (oorzaak: leukemie) [bron: overlijdensakte nr. 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 januari 1929 [bron: overlijdensakte nr. 28]. Bij de overlijdensaangifte van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Sjef van der Poel (geboren: Limpens) (1901-1978) [zie X-o] [zoon]. Hij is begraven in januari 1929 in Eygelshoven.
Notitie bij Antonius: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, kleine mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, gewicht 63 kg, arbeider, 1,675 m lang.
Antonius heeft gediend onder het 1e Regiment Huzaren 2e Eskadron van 1 augustus 1890 tot 18 oktober 1897. Daarna werd hij overgeplaatst naar het 2e Regiment Huzaren te Venlo, waar hij op 20 juli 1898 afzwaaide. Tussentijds kreeg hij op 7 mei 1896 een onderscheidingsteken voor zes jaar trouwe dienst.

De Huzaren in Venlo

Tussen 1816 en 1913 waren de Huzaren in Venlo gelegerd.
In de beginjaren lag het 4e regiment huzaren, toen nog Dragonders geheten, in de stad.
Later aangevuld met de helft van het 2e regiment, de andere helft was in Roermond gelegerd.
Officieel kwamen de 2 eskadrons van het 2e regiment pas op 1 april 1881 te Venlo in garnizoen.
De Huzarenkazerne lag aan de oostkant van de stad, rond de gebouwen van de oude Minderbroedersklooster die ook door de militairen werden gebruikt.
Oefeningen hielden de huzaren op de grote Venlose Heide.
Daar trokken ze onder muzikale begeleiding naar toe, wat altijd weer een mooi schouwspel was voor de Venlonaren,
net als de uitvoeringen die ze gaven op de markt voor het stadhuis.
De huzaren drukten ook nog op een andere manier hun stempel op Venlo,
het uitgaansleven werd voor een deel door hen beheerst.
Een bekend etablissement waar ze vaak te vinden waren, was café de “Razzel-Dazzel” aan de Steenstraat,
waar momenteel café “Baer de Woers” is gevestigd.
Aan de aanwezigheid van de Huzaren in de stad kwam in 1913 een einde.
Omdat Venlo aan het begin van het jaar 1900 ruimte nodig had voor woningbouw, sloot de gemeente in 1910 een overeenkomst met het Rijk.
Venlo ruilde de grond en de gebouwen van het voormalig Fort Sint Michael in Blerick voor het 7 hectare grote terrein van de Huzarenkazerne.
Omdat dit terrein meer waard was, betaalde de stad het Rijk ook nog eens 230.000 gulden.
De huzaren moesten vanwege de grondruil vertrekken, al werd officieel gesteld dat er militaire redenen voor waren.
Op 28 april 1913 vertrokken de huzaren naar hun nieuwe garnizoensstad Tilburg, vele Venlonaren deden hen uitgeleide.
Niet lang daarna werden de gebouwen, op de kapel van het Minderbroederklooster en het Arsenaal na, gesloopt.
De kapel, indertijd in gebruik als opslagloods, heeft op vandaag zijn oude bestemming terug gekregen.
Wat er na het plat bombarderen van het Arsenaal in 1944 nog aan de huzaren herinnerd,
is de vijver in het Rosarium, wat vroeger de drinkplaats was voor de paarden.
In het jaar1910 werd door de gemeente bedongen dat er een garnizoen zou blijven van 800 tot 900 manschappen en
wel op het voormalig ‘Fort Sint Michael’ gelegen aan de overkant van de maas.
Dit fort werd op 30juni 1909 voor 57.430 gulden gekocht van weduwe Seegers.
Bij de wet van 15 juli 1910 werd de huzarenkazerne 72.579 hectare groot door het Rijk dat in financiële nood zat verkocht aan de gemeente.
De gemeente kreeg op 15 augustus 1915 het gehele terrein in eigendom.
-
De vondeling Gabriel van Schovend werd gevonden op 31 december 1918 op de openbare weg (Schaesbergerweg/Torenstraat) voor perceel Schovensbosch te Eygelshoven. Hij was op dat moment ongeveer vijf maanden oud, en zou voorlopig ondergebracht worden bij de familie Van der Poel. Aangegeven door Gabriel Knubben, 48 jaar, van beroep koetsier. Hij huwde Mia Joosten en overleed op 11 december 1991 te Kerkrade op 73-jarige leeftijd.
-
De familie Van der Poel x Limpens hadden een hond genaamd ’Fidel’.
Adressen:
van 14-07-1890 tot 18-10-1897   Prins Willem III kazerne, Beestenmarktkazerne, Amersfoort (als vrijwilliger in dienst gesteld bij het 1e Regiment Huzaren)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 18-10-1897 tot 20-07-1898   Venlo (in dienst bij het 2e Regiment Huzaren)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 20-07-1898 tot 11-09-1899   Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 11-09-1899 tot ±1907   Kerkrade   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van ±1907 tot ±1929   Torenstraat 1, Eygelshoven, Nederland (N 50 53 43.2, E 6 3 11.7)    
Beroepen:
van ±1890   metselaarsknecht    
vanaf 11-09-1899   koetsier (van de familie De Maurissens woonachtig op kasteel Nieuw-Erenstein te Kerkrade)   [bron: bevolkingsregister Kerkrade]
van ±1907   koetsier / chauffeur (van de familie P.H.R. Pierre-Baecker te Eygelshoven.
De heer R. Pierre was directeur van de mijnmaatschappij "Laura en Vereeniging" te Eygelshoven. De automobiel op de foto is waarschijnlijk een Wolseley of een Deasy (vlgs mevr. Vissers-van der Poel Dixie genaamd).)
   
Getuige bij:
17-05-1900   huwelijk Franciscus Johannes Uijlenbroek (1870-1953) en Delia van der Poel (1876-1951) [zie VIII-h,8]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 18]
13-06-1901   huwelijk Christiaan Flink (1864-1941) en Hendrika Johanna van der Poel (1864-1927) [zie VIII-h,2]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 43]
22-08-1901   huwelijk Nicolaas Christiaan Flink (1856-1938) en Willemina Antonia van der Poel (1866-1911) [zie VIII-h,3]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 57]
29-10-1903   huwelijk Johannes van der Poel (1872-1946) en Christina Willemina Verboekend (1876-1929) [zie IX-k]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 61]
05-11-1903   huwelijk Gerardus Wouterus Kosterman (1877-1910) en Elizabeth van der Poel (1874-1942) [zie VIII-h,7]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 62]
25-05-1908   geboorteaangifte Mientje van der Poel (1908-2001) [zie IX-j,2]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 23]
09-04-1912   geboorteaangifte Jo van der Poel (1912-1995) [zie IX-j,3]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 13]
mg_limpens.jpg
261 mg limpens
Antonius trouwde, 36 jaar oud, op 5 juli 1907 in Nuth [bron: huwelijksakte nr. 2] met Maria Gertrudis Limpens (afb. 261), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonius en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Joseph Kunkels (geb. 1869), Servaas Joseph Offermans (1869-1931), Jan Gerard Wouters (1881-1917) en Hubert Joseph Kunkels (1881-1933). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 5 juli 1907 in Nuth [bron: RK trouwboek van Nuth]. Bij het kerkelijk huwelijk van Antonius en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes (Sjeng) Limpens (1878-1930) [broer bruid] en Anna Maria (An) Limpens (1886-1980) [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Maria: A.D. 1900 septimo, mensis julii die sexto, factis, cum dispensatione super tertia, duabus proclamationibus in Eygelshoven, sponsi parochia, et Leodii in parochia Stae. Veronicae, ubi sponsa nuper habitaverat, atque in nostro etiam parochia, ubi sponsa pro tempore apud matrem habitavit, nec ullo impedimento detento, coram me infrascripto, matrimonium contraxerunt: Antonius van der Poel, oriundus ex Zeist, et Gertrudis Limpens, testibus prae aliis Joannes Limpens en Anna Limpens, H. Claessen, par.

In het jaar des Heren 1907, op 6 juli, sloten Antonius van der Poel, oorspronkelijk uit Zeist, en Gertrudis Limpens t.o.v. ondergetekende en (o.a.) de getuigen Johannes Limpens en Anna Limpens een kerkelijk huwelijk, nadat (met dispensatie voor de derde "roep") twee "roepen" waren gedaan in Eygelshoven, de parochie van de bruidegom, in Luik, in de parochie van de H. Veronica waar de bruid tot voor kort woonde, en ook in onze parochie, waar de bruid (momenteel) tijdelijk bij haar moeder woont, en (nadat) geen enkel beletsel aan het licht was gekomen. H. Claessen, pastoor

De huwelijksafkondigingen vonden plaats te Eijgelshoven op 23 en 30 juni 1907.
Maria is geboren op 9 januari 1880 om 12:00 in Nuth (Grijzegrubben) [bron: geboorteakte nr. 3], dochter van Jan Godfried (Godfried) Limpens en Maria Anna Philomina (Philomena) Meijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1880 [bron: geboorteakte nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Godfried (Godfried) Limpens (1846-1904) [vader], Hendricus Hubertus Raven (geb. 1850) en Hubert Beckers (geb. 1856). Maria is overleden op 1 mei 1947 in Maastricht (Maasbrug), 67 jaar oud (oorzaak: beroerte). Zij is begraven op 4 mei 1947 in Nuth (kerkhof).
Notitie bij Maria: Maria werkte vóór haar huwelijk als dienstmeid. Niet zeker is wáár ze allemaal heeft gewerkt. Bronnen vermelden: Fam. Maurissens te Kerkrade, Freule Ruijs De Beerenbrouck te Luik (B), Fam. Marchant et d’Ansembourg te Amstenrade en/of Gulpen.
Zeker is dat zij tussen 15 december 1893 en 1 oktober 1894 (dus op 13-jarige leeftijd) in Schinnen als dienstmeid werkzaam was, en vanaf 1 oktober 1894 in Voerendaal verbleef. In december 1897 keert ze in Schinnen terug. Vervolgens vertrekt ze op 27 maart(?) 1899 naar Gulpen. (Bron: bevolkingsregister dienstboden gemeente Schinnen).

Maria Gertrudis van der Poel-Limpens vertrok, ruim een jaar na het overlijden van haar man, op 6 maart 1930 met haar nog ongehuwde kinderen naar Nuth. Daar trok ze in bij haar zus Anna Maria en zwager J.H. Odekerken woonachtig aan de Reymersbekerweg 22 in de buurtschap Leeuw (in de volksmond ’Luij’). Het huis staat er nog steeds. Later woonde ze in de kom van Nuth aan de Kerkstraat 28.
Kinderen van haar vertellen op latere leeftijd dat zij op de Maasbrug in Maastricht werd getroffen door een beroerte en ter plekke sterft.
Zij ligt begraven op het kerkhof van Nuth. Haar graf bestaat nog steeds.
Adressen:
van 15-12-1893 tot 01-10-1894   Schinnen (werkzaam als dienstmeid)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Schinnen]
van 01-10-1894 tot 12-1897   Voerendaal    
van 12-1897 tot 27-03-1899   Schinnen    
vanaf 28-03-1899   A 1, Gulpen (werkzaam als dienstbode)   [bron: bevolkingsregister Gulpen Dienstboden en knechten 1861-1900]
tot 1907   Liege (B)    
tot 06-03-1930   Torenstraat 1, Eygelshoven    
vanaf 06-03-1930   Reijmersbekerweg 22, Nuth (Leeuw)    
van na 1930   Kerkstraat 28 (nu: Dorpstraat), Nuth    
van na 1930   Pletsmolenweg, Nuth    
Beroep:
    dienstmeid (ondermeer van de familie Marchant et d’Ansembourg woonachtig te kasteel Neubourg te Gulpen)    
Kinderen van Antonius en Maria:
1 Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens), geboren op 3 juni 1901 in Nuth (Grijzegrubben). Volgt X-o.
geb_mapvdpoel.jpg
262 geb mapvdpoel
2 Maria Anna Philomena (Mientje) van der Poel (afb. 262), geboren op 25 mei 1908 om 03:00 in Eygelshoven [bron: geboorteakte nr. 23]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1908 [bron: geboorteakte nr. 23]. Bij de geboorteaangifte van Mientje waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [vader], Hubert Haeren (geb. 1882) en Jan Leonard Haeren (geb. 1886). Mientje is overleden op 7 maart 2001 in Haarlem, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op 12 maart 2001 in Velsen.
Adres:
    Anthony Fokkerlaan 30-1, 2024 JE Haarlem    
Beroep:
van 05-05-1926 tot 08-05-1931   winkeljuffrouw (in dienst bij patisserie en lunchroom Quanjel a/d Emmastraat 26 te Heerlen (tegenwoordig Pancratiusstraat 17))   [bron: bevolkingsregister alleenstaanden Heerlen]
Getuige bij:
11-03-1935   doop Toon van der Poel (1935-2011) [zie XI-ae]   [tante vaderszijde]    
Mientje trouwde, 23 jaar oud, op 18 september 1931 in Nuth met Franciscus Hubertus Mari(n)us Wilhelmus Hermens, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18 september 1931 in Nuth. Franciscus is geboren op 25 mei 1907 in Valkenburg a/d Geul, zoon van [waarschijnlijk] Guillaume (Willem) Hermens en [waarschijnlijk] Maria Christina Hubertina Dorren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1907 [bron: tienjarige tafels BS Valkenburg-Houthem]. Franciscus is overleden op 20 augustus 1990 in Haarlem, 83 jaar oud.
Beroep:
    ingenieur    
geb_hjvdpoel.jpg
263 geb hjvdpoel
3 Hendrika Johanna (Jo) van der Poel (afb. 263), geboren op 9 april 1912 om 05:00 in Eygelshoven [bron: geboorteakte nr. 13]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 april 1912 [bron: geboorteakte nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [vader], Peter Brouns (geb. 1883) en Christiaan Joseph Hubert Jongen (geb. 1886). Jo is overleden op 7 oktober 1995 in Nuth, 83 jaar oud. Zij is begraven op 12 oktober 1995 in Nuth [bron: bidprentje].
bruiloft_harstvdp.jpg
264 bruiloft_harstvdp
Jo trouwde, 32 jaar oud, op 14 juli 1944 in Nuth met Jan Andreas (Andrees, André) Harst (afb. 264), 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 augustus 1944 in Nuth. Andrees, André is geboren op 4 mei 1913 in Nuth, zoon van Jan Lodewijk (Louis) Harst en Maria Johanna Hubertina Wintjens. Andrees, André is overleden op 1 januari 2006 in Nuth, 92 jaar oud. Hij is begraven op 5 januari 2006 in Nuth.
Notitie bij Andrees, André: Laatst woonachtig in zorgcentrum "Op den Toren" in Nuth.
Adres:
    Molenveld 11, 6361 EP Nuth    
huwadvvdpoelsimons.jpg
265 huwadvvdpoelsimons
4 Maria Mathilda (Tilly) van der Poel (afb. 265), geboren op 7 juli 1915 in Eygelshoven. Bij de geboorteaangifte van Tilly waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Herman Mulkens (geb. 1881) en Johan Joseph Quaedvlieg (geb. 1893). Tilly is overleden op 25 augustus 1988, 73 jaar oud. Zij is begraven in Heerlen (kerkhof). Tilly bleef kinderloos.
Adressen:
    Bekkerveld 26, 6417 CL Heerlen    
tot 11-10-1933   Heerlen    
vanaf 11-10-1933   Nuth    
Beroep:
van 25-06-1931 tot 11-10-1933   winkeljuffrouw (in dienst bij patisserie en lunchroom Quanjel a/d Emmastraat 26 te Heerlen (tegenwoordig Pancratiusstraat 17))   [bron: bevolkingsregister alleenstaanden Heerlen]
adv_lsimons.jpg
266 adv lsimons
Tilly trouwde, 23 jaar oud, op 23 augustus 1938 in Hoensbroek met Louis M.H.J. (Lou) Simons (afb. 266), 29 jaar oud. Lou is geboren op 1 maart 1909 in Dordrecht, zoon van Jozef Aloijsius Marie Simons en Maria Hubertina Constantina Cremers. Lou is overleden op 6 juni 1970, 61 jaar oud. Hij is begraven op 10 juni 1970 in Heerlen (kerkhof).
Adres:
    Verlengde Wilhelminastraat 47, Hoensbroek    
Beroep:
    accountant    
Functie:
    Res. 1e luitenant M.A.    
5 Maria Hubertina (Mia) van der Poel, geboren op 29 december 1919 in Eygelshoven. Bij de geboorteaangifte van Mia waren de volgende getuigen aanwezig: Mathijs Joseph Werry (geb. 1858) en Frans Joseph Driessens (geb. 1880).
Adressen:
van 01-04-1936 tot 05-03-1937   Prinses Julianastraat 3 (nu: Mirbachstraat), Eygelshoven   [bron: bevolkingsregister Eygelshoven]
vanaf 05-03-1937   Kerkstraat 28 (nu: Smeijstersstraat), Nuth    
ovl_adv_jvissers.jpg
267 ovl adv jvissers
Mia trouwde, 24 jaar oud, in augustus 1944 in Nuth met Johannes Fransicus (Jan) Vissers (afb. 267), 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Nuth. Jan is geboren op 30 maart 1920 in Nuth, zoon van Franciscus Hubertus Vissers en Agatha Boels. Jan is overleden op 28 januari 1993 in Heerlen, 72 jaar oud.
Adres:
    Valkenburgerweg 59a, 6361 EB Nuth    
Beroep:
    groepschef NS    
huwadvvdpoeldaemen.jpg
268 huwadvvdpoeldaemen
6 Anna Maria (Lie) van der Poel (afb. 268), geboren op 5 juni 1921 in Eygelshoven. Bij de geboorteaangifte van Lie waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Janssen (geb. 1884) en Egbertus Saayer (geb. 1885). Lie trouwde, 21 jaar oud, op 11 november 1942 in Nuth met Joanus Lambertus (Lambert) Daemen, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 juni 1943 in Nuth (Bavokerk) [bron: Limburger Koerier (12-06-1943)]. Lambert is geboren op 10 september 1915 in Hulsberg, zoon van [waarschijnlijk] Joannes Hubertus Daemen en [waarschijnlijk] Maria Louisa Boshouwers.
Adressen:
    Weidestraat 40, 6333 DE Schimmert    
    Sint Remigiusstraat 15, 6333 CW Schimmert    
vanaf 16-06-1943   Valkenburgerweg 50, Nuth    
7 Antonius Theodorus van der Poel, geboren op 24 juli 1922 in Eygelshoven. Bij de geboorteaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Mathijs Joseph Werry (geb. 1858) en Egbertus Saayer (geb. 1885). Antonius is overleden op 28 juli 1922 in Eygelshoven, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juli 1922 [bron: overlijdensakte nr. 22].
8 Franciska Anna (Cis) van der Poel, geboren op 1 januari 1925 in Eygelshoven. Bij de geboorteaangifte van Cis waren de volgende getuigen aanwezig: Antoon Dohmen (geb. 1881) en Johannes Hermanus (Herman) Slangen (1888-1946).
Adressen:
    Albert Schweitzerstraat 30, 6441 HG Brunssum    
    Dorpstraat 10, 6444 AL Brunssum    
b2649_17_9.jpg
269 b2649_17_9
Cis trouwde, 31 jaar oud, op 24 juli 1956 in Brunssum met Frans Joseph (Frans) Deumes (afb. 269), 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14 augustus 1957 in Brunssum. Frans is geboren op 24 april 1930 in Brunssum, zoon van Frans Josef Deumes en Maria Gertruda Kleuters. Frans is overleden op 20 oktober 1986 in Brunssum, 56 jaar oud. Hij is gecremeerd op 24 oktober 1986 in Heerlen (Imstenrade).
Notitie bij Frans: Frans Deumes was werkzaam als leraar creatieve vakken aan de LTS te Brunssum en als directeur van de School van Vrije Uren.
Frans maakte o.a. glas-in-loodramen voor de Wallfahrtskapelle Maria Heimsuchung te Wegberg-Holtum en kruiswegstaties in de parochiekerk van Boxmeer. Ook maakte hij mozaieken voor openbare basisschool "De Schatkist" aan de Truytstraat te Eygelshoven en voor een balkon aan de Mozartstraat 6 te Brunssum.
Beroepen:
    leraar creatieve vakken aan de LTS te Brunssum    
    directeur van de School van Vrije Uren    
    beeldhouwer, glasschilder, schilder, kunstenaar    
Opleiding:
    Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht    
jg_vd_poel.jpg
270 JG vd Poel
X-o Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens) (afb. 270) is geboren op 3 juni 1901 om 20:00 in Nuth (Grijzegrubben) [bron: geboorteakte nr. 17], zoon van Antonius Theodorus van der Poel (zie IX-j) en Maria Gertrudis Limpens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juni 1901 [bron: geboorteakte nr. 17]. Bij de geboorteaangifte van Sjef waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Severens (geb. 1839), Jan Godfried (Godfried) Limpens (1846-1904) [grootvader moederszijde] en Servaas Joseph Offermans (1869-1931). Hij is gedoopt op 4 juni 1901 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Bij de doop van Sjef waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Godfried (Godfried) Limpens (1846-1904) [grootvader moederszijde] en Maria Anna Philomina (Philomena) Meijs (1854-1929) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Sjef: Joannes Godefridus werd geboren als Joannes Godefridus Limpens, onwettig kind uit Maria Gertrudis Limpens, ongehuwd woonachtig te Nuth, van beroep dienstmeid. Erkenning 14 april 1908 door Antonius Theodorus van der Poel, 37 jaar, koetsier.

De doopakte vermeld het volgende:
Limpens Joannes Godefridus per subsequens matrimonium nomen Joannes Godefridus van der Poel 1907 6 juli.
Anno Domini 1900 primo, mensis Juni die quarto baptisatus est Joannes Godefridus, natus pridie filius naturalis Mariae Gertrudis Limpens. Susceptures fuere Joa. Godefridus Limpens et Maria Philomena Meys. H. Claessens parochus. Matrimonium iniit in Eygelshoven cum Josepha Schleyper die 13u mensis Junii 1927.
Sjef is overleden op 21 juli 1978 om 08:45 in Sittard (ziekenhuis), 77 jaar oud [bron: bidprentje]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1978 [bron: Uittreksel]. Bij de overlijdensaangifte van Sjef was de volgende getuige aanwezig: Eugenius Otten. Hij is begraven op 25 juli 1978 in Eygelshoven [bron: bidprentje].
Notitie bij Sjef: Joannes Godefridus diende vanaf 17 maart 1922 als gewoon dienstplichtige in het 13e Regiment Infanterie met mobilisatiebestemming 13e Depotbataljon Staf.; lengte 1m 744mm, geen merkbare tekenen.
Joannes Godefridus vertrok op 17 juni 1927 naar de gemeente Kerkrade, en woonde daar zeer waarschijnlijk in buurtschap ’de Vink’, tegen de grens met Eygelshoven. Alleen dochter Riet werd hier geboren.
Sjef werd op 30 april 1963 onderscheiden met de eremedaille in goud.

106 Gemeente Eygelshoven
1. Inventaris archief Gemeentesecretarie
1.2. Afzonderlijk: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.7. Openbare gezondheid. Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1.2.7.7. Ruimtelijke ordening
1.2.7.7.3. Aankoop en ruiling van percelen grond en huizen ten behoeve van bestemmingsplannen
1.2.7.7.3.6. Bestemmingsplan Waubacherveld
1178 Akte van overdracht betreffende aankoop van percelen hakhout aan de Rimburgerweg van J.G. van der Poel, met bijbehorende stukken
Datering:1967
Adressen:
van 28-06-1927 tot 14-06-1930   Eygelshoverweg 53, Kerkrade (Vink)    
van 15-06-1930 tot 19-01-1940   Prinses Julianastraat 3 (nu: Mirbachstraat), Eygelshoven (N 50 53 26.4, E 6 3 59)    
van 20-01-1940 tot 18-09-1949   Hoofdstraat 38 (thans Veldhofstraat 58), Eygelshoven (N 50 53 34.8, E 6 3 44.4)    
vanaf 19-09-1949   Hubertusstraat 27, Eygelshoven (N 50 53 36.9, E 6 3 49.2)    
Beroepen:
    bouwkundig opzichter (1935-1945)   [bron: distributiekaart no. 028912]
tot 1922   kerkschilder    
vanaf 1922   bouwkundige "mijn Laura & Vereeniging"    
van ±1963   chef bouwbureau "mijn Laura & Vereeniging"    
Getuige bij:
17-01-1929   overlijdensaangifte Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 28]
16-08-1935   huwelijk Wilhelm(in)us Bernardus (Wim) Rosmuller (1907-1991) en Anna Maria Schleijper (1908-1988)   [zwager bruid]    
09-05-1962   doop John van der Poel (geb. 1962) [zie XII-u]   [grootvader vaderszijde]    
j_schleyper.jpg
271 j schleyper
Sjef trouwde, 26 jaar oud, op 10 juni 1927 in Eygelshoven met Josepha (Seefke) Schleijper (afb. 271), 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sjef en Seefke waren de volgende getuigen aanwezig: Marcelle Roukens en Mathijs Joseph Werry (geb. 1858). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13 juni 1927 in Eygelshoven. Seefke is geboren op 2 oktober 1903 om 00:00 in Kerkrade (Spekholzerheide) [bron: geboorteakte nr. 367], dochter van Lambert Joseph Schleijper en Maria Catharina Debets. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1903 [bron: geboorteakte nr. 367]. Bij de geboorteaangifte van Seefke waren de volgende getuigen aanwezig: Hubert Rutten (geb. 1862) en Willem Merx (geb. 1869). Seefke is overleden op 12 oktober 1977 in Kerkrade (St.Jozef-ziekenhuis), 74 jaar oud. Zij is begraven op 17 oktober 1977 in Eygelshoven.
Getuige bij:
09-10-1966   doop Joost van der Poel (geb. 1966) [zie XII-v]   [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Sjef en Seefke:
riet_vd_poel.jpg
272 Riet vd Poel
1 Maria Josepha Lambertina (Riet) van der Poel (afb. 272), geboren op 10 november 1929 om 06:00 in Kerkrade. Zij is gedoopt op 11 november 1929 in Kerkrade. Riet is overleden op 25 december 1996 in Eygelshoven, 67 jaar oud (oorzaak: hersenbloeding). Zij is begraven op 30 december 1996 in Eygelshoven [bron: bidprentje]. Riet bleef ongehuwd.
Adressen:
tot 1982   Hubertusstraat 27, 6471 ES Eygelshoven (N 50 53 36.9, E 6 3 49.2)    
van 1982 tot 1992   Torenstraat 19a, 6471 JX Eygelshoven (N 50 53 40.3, E 6 3 23.7)    
van 01-01-1992 tot 25-12-1996   Laethof 64, 6471 GH Eygelshoven (N 50 53 42.8, E 6 3 32.9)    
Beroep:
    accountant (ondermeer bij Modezaak Welten-Bronkhorst, Annastraat 18 te Geleen)    
sjefto.jpg
273 sjefto
2 Maria Catharina Francisca (Toos, To) van der Poel (afb. 273), geboren op 11 oktober 1931 om 10:15 in Eygelshoven (Prinses Julianastraat 3). Bij de geboorteaangifte van Toos, To waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert Joseph Schleijper (1870-1941) [grootvader moederszijde] en Willem Hubert Collon (geb. 1901). Zij is gedoopt op 12 oktober 1931 in Eygelshoven. Toos, To is overleden op 6 september 1993 in Kerkrade, 61 jaar oud. Zij is gecremeerd op 11 september 1993 in Heerlen (Imstenrade) [bron: bidprentje].
Adressen:
tot ±1982   Fringslaan 49, 6471 EN Eygelshoven    
van ±1982   Smalweide 30, 6471 JN Eygelshoven    
Beroep:
    medewerkster bibliotheek Eygelshoven    
Toos, To trouwde in Eygelshoven met Joseph Willem (Sjef) Slangen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Eygelshoven. Sjef is geboren op 15 mei 1927 in Eygelshoven, zoon van Johannes Hermanus (Herman) Slangen en Anna Catharina Hubertina Haeren. Sjef is overleden op 9 juli 1999 in Eygelshoven, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op 14 juli 1999 in Heerlen (Imstenrade) [bron: bidprentje].
Adres:
    Laethof, 6471 G Eygelshoven    
Beroep:
    electriciën op de mijn Julia te Eygelshoven, later bij Limagas te Landgraaf    
Toos, To en Sjef bleven kinderloos.
3 Antonius Jozef Theodorus (Toon) van der Poel, geboren op 8 maart 1935 in Eygelshoven (Prinses Julianastraat 3). Volgt XI-ae.
henk_vd_poel.jpg
274 Henk vd Poel
4 Hendrik Johannes Jozef (Henk) van der Poel (afb. 274), geboren op 15 februari 1939 om 05:05 in Eygelshoven (Prinses Julianastraat 3). Hij is gedoopt op 17 februari 1939 in Eygelshoven. Henk is overleden op 7 juli 1981 in Eygelshoven, 42 jaar oud (oorzaak: hartstilstand). Hij is begraven op 11 juli 1981 in Eygelshoven [bron: bidprentje]. Henk bleef ongehuwd.
Adres:
tot 07-07-1981   Hubertusstraat 27, Eygelshoven (N 50 53 36.9, E 6 3 49.2)    
Beroep:
    bouwkundig tekenaar "Ons Limburg" te Heerlen    
Getuige bij:
20-05-1961   kerkelijk huwelijk Toon van der Poel (1935-2011) en Ria L’Ortye (geb. 1933) [zie XI-ae]   [broer bruidegom]    
toon_vd_poel.jpg
275 Toon vd Poel
XI-ae Antonius Jozef Theodorus (Toon) van der Poel (afb. 275) is geboren op 8 maart 1935 om 15:30 in Eygelshoven (Prinses Julianastraat 3), zoon van Joannes Godefridus (Sjef) van der Poel (geboren: Limpens) (zie X-o) en Josepha (Seefke) Schleijper. Bij de geboorteaangifte van Toon was de volgende getuige aanwezig: Maria Sofia Leonie Bemelmans (1904-1964). Hij is gedoopt op 11 maart 1935 in Eygelshoven. Bij de doop van Toon waren de volgende getuigen aanwezig: Antoon Joseph (Antoon) Schleijper (1896-1961) [oom moederszijde] en Mientje van der Poel (1908-2001) [zie IX-j,2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Toon: Vader wegens ziekte verhinderd aangifte te doen.
Toon is overleden op 27 mei 2011 om 00:25 in Weert (ziekenhuis), 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 200202]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 2011 [bron: overlijdensakte nr. 200202]. Bij de overlijdensaangifte van Toon was de volgende getuige aanwezig: Petrus Theodorus (Peter) Pruijmboom (geb. 1986). Hij is begraven op 1 juni 2011 in Stramproy.
Adressen:
vanaf 24-06-1961   Sint Jozefslaan 169, Weert (N 51 14 38.6, E 5 42 8.3)    
van 01-07-1964 tot 13-10-2006   Beeleweg 9, 6039 BA Stramproy (N 51 11 48.7, E 5 42 57.9)    
van 14-10-2006 tot 2007   Oude Trambaan 68, 6039 GN Stramproy (N 51 11 32.4, E 5 43 31.3)    
vanaf 2007   Reinenstraat 5, 6039 CT Stramproy (N 51 11 28.4, E 5 43 8.3)    
Beroep:
    werktuigbouwkundig tekenaar (W.B.M. a/h Industrieterrein te Stramproy; Stals Staalbedrijf a/d Molenweg te Stramproy; te Stokkem (B); NERA/Ramaekers B.V. te Weert)    
ria_lortye.jpg
276 Ria LOrtye
Toon trouwde, 25 jaar oud, op 10 februari 1961 in Nieuwenhagen met Maria Helena Theresia (Ria) L’Ortye (afb. 276), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20 mei 1961 in Nieuwenhagen. Bij het kerkelijk huwelijk van Toon en Ria waren de volgende getuigen aanwezig: Walter Leonardus Hubertus (Walter) L’Ortye (geb. 1929) [broer bruid] en Henk van der Poel (1939-1981) [zie X-o,4] [broer bruidegom]. Ria is geboren op 24 december 1933 in Nieuwenhagen, dochter van Hendrik Hubert Jozef (Jozef) L’Ortye en Maria (Maria) Lennartz. Bij de doop van Ria waren de volgende getuigen aanwezig: Emil Hubert (Emiel) L’Ortye (1886-1954) [oom vaderszijde] en Helene (Lenchen) Lennartz (1894-1965) [tante moederszijde].
Beroepen:
    gezinsverzorgster    
van 1951 tot 1961   assistente postkantoor in Rimburg, later Nieuwenhagen    
lidmaatschap:
vanaf 1972   Lid van het dameskoor van de St. Willibrordusparochie te Stramproy.    
Getuige bij:
    doop Maria Johanna Henriette Bernadette (Marjo) L’Ortye (geb. 1965)   [tante vaderszijde]    
    doop Maria Gusta Hubertina (Marianne) Meekels (geb. 1964)   [tante moederszijde]    
27-07-1997   doop Matthijs van der Poel (geb. 1997) [zie XII-v,2]   [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Toon en Ria:
1 Johannes Antonius Marie (John) van der Poel, geboren op 7 mei 1962 in Weert. Volgt XII-u.
2 Joseph Hendrik Marie Emile (Joost) van der Poel, geboren op 26 september 1966 in Stramproy (Beeleweg 9). Volgt XII-v.
XII-u Johannes Antonius Marie (John) van der Poel is geboren op 7 mei 1962 om 12:30 in Weert, zoon van Antonius Jozef Theodorus (Toon) van der Poel (zie XI-ae) en Maria Helena Theresia (Ria) L’Ortye. Hij is gedoopt op 9 mei 1962 in Weert (kapel ziekenhuis). Bij de doop van John waren de volgende getuigen aanwezig: Maria (Maria) Lennartz (1898-1964) [grootmoeder moederszijde] en Sjef van der Poel (geboren: Limpens) (1901-1978) [zie X-o] [grootvader vaderszijde].
Adressen:
    Op den Toren 8, 6361 VD Nuth    
    Tulpstraat 110, 6361 JD Nuth (Vaesrade)    
vanaf 1993   Parklaan 57, 6361 VT Nuth    
tot 05-2013   Schulsbergweg 8, 6286 BM Nijswiller    
vanaf 05-2013   Parklaan 17, Nuth    
Beroep:
    hovenier in dienst van Alex Gisbertz te Beek    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
lidmaatschap:
    Lid van het wereldlijk koor ’Orpheus’ te Nuth.    
Getuige bij:
05-09-1991   huwelijk Joost van der Poel (geb. 1966) en Willemijn van Peer (geb. 1970) [zie XII-v]   [broer bruidegom]    
06-09-1991   kerkelijk huwelijk Joost van der Poel (geb. 1966) en Willemijn van Peer (geb. 1970) [zie XII-v]   [broer bruidegom]    
27-07-1997   doop Matthijs van der Poel (geb. 1997) [zie XII-v,2]   [oom vaderszijde]    
John ging samenwonen met Angela Vanweersch. Het samenwonen werd beëindigd omstreeks 1 maart 2013. Angela is geboren op 15 oktober 1957 in Heerlen, dochter van Joseph (Jos, Sjef) Vanweersch en Barbe Antoinette Savelsberg.
p1010755.jpg
277 P1010755
XII-v Joseph Hendrik Marie Emile (Joost) van der Poel (afb. 277) is geboren op 26 september 1966 om 09:10 in Stramproy (Beeleweg 9), zoon van Antonius Jozef Theodorus (Toon) van der Poel (zie XI-ae) en Maria Helena Theresia (Ria) L’Ortye. Hij is gedoopt op 9 oktober 1966 in Stramproy (St. Willibrorduskerk). Bij de doop van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Seefke Schleijper (1903-1977) [zie X-o] [grootmoeder vaderszijde] en Josephus Hubertus Hendrikus (Joep) L’Ortye (1927-2000) [oom moederszijde].
Adressen:
van 26-09-1966 tot 08-?-1985   Beeleweg 9, Stramproy (N 51 11 48.7, E 5 42 57.9)    
van 08-?-1985 tot 06-?-1990   Deken Nicolayestraat 2, 6411 CM Heerlen (studentenkameradres, N 50 53 5.5, E 5 58 38.4)    
van 06-?-1990 tot 1991   Beeleweg 9, 6039 BA Stramproy (N 51 11 48.7, E 5 42 57.9)    
van 05-09-1991 tot 1993   Parklaan 57, 6361 VT Nuth (N 50 54 51.9, E 5 53 7.3)    
van 1993 tot 1994   Jacob Catsstraat 9, 6445 BH Brunssum (N 50 56 0.2, E 5 58 8.3)    
van 1994 tot 31-10-1997   Steenstraat 2b, 6141 AS Limbricht (N 51 0 52.2, E 5 50 23.9)    
van 01-11-1997 tot 30-11-2006   Klutjesstraat 2, 6039 EV Stramproy (N 51 11 28.6, E 5 42 55.4)    
vanaf 01-12-2006   Prinses Beatrixstraat 53, 6039 CH Stramproy (N 51 11 34.3, E 5 43 1.4)    
Beroepen:
van 08-1990 tot 06-1991   bouwkundig tekenaar Architectenbureau Ton Wijnhoven te Weert (Ton Wijnhoven, Maastraat 10, 6001 EC Weert)    
vanaf 15-10-1991   bouwkundig tekenaar AGS Architekten & Planners b.v. te Heerlen (AGS Architekten & Planners b.v.
Valkenburgerweg 54, Heerlen tot 2000
Oliemolenstraat 60, Heerlen vanaf 2000)
   
Opleidingen:
van 1978 tot 1982   LTS Weert opleiding bouwkunde    
van 1982 tot 1985   MTS Roermond opleiding bouwkunde    
van 1985 tot 1986   HTS Heerlen opleiding informatica    
van 1986 tot 1990   HTS Heerlen opleiding bouwkunde    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
Getuige bij:
1993   doop Franciscus Leonardus Jacobus (Frank) Verdonschot (geb. 1993)   [aangetrouwde oom moederszijde]    
08-10-1993   geboorteaangifte Jan-Willem van der Poel (geb. 1993) [zie XII-v,1]   [vader]   [bron: BS Brunssum aktenr. 11A0706]
16-06-1997   geboorteaangifte Matthijs van der Poel (geb. 1997) [zie XII-v,2]   [vader]    
02-10-2000   geboorteaangifte Irene van der Poel (geb. 2000) [zie XII-v,3]   [vader]   [bron: BS Weert aktenr. 100780]
26-10-2003   doop Petrus Antonius Franciscus Maria (Pieter) Broeders (geb. 2003)   [aangetrouwde oom moederszijde]    
willemijn_v_peer.jpg
278 Willemijn v Peer
Joost trouwde, 24 jaar oud, op 5 september 1991 in Stramproy met Wilhelmina Helena Maria (Willemijn) van Peer (afb. 278), 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Joost en Willemijn waren de volgende getuigen aanwezig: John van der Poel (geb. 1962) [zie XII-u] [broer bruidegom] en Paula Gerarda Maria (Paulien) van Peer (geb. 1968) [zus bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 6 september 1991 in Stramproy (St. Willibrorduskerk). Bij het kerkelijk huwelijk van Joost en Willemijn waren de volgende getuigen aanwezig: John van der Poel (geb. 1962) [zie XII-u] [broer bruidegom] en Paula Gerarda Maria (Paulien) van Peer (geb. 1968) [zus bruid]. Willemijn is geboren op 24 januari 1970 in Stramproy, dochter van Franciscus Gerardus (Frans) van Peer en Dimphena Theresia Maria (Diny) Luijkx. Zij is gedoopt op 4 april 1970 in Stramproy (St. Willibrorduskerk). Bij de doop van Willemijn waren de volgende getuigen aanwezig: Leny Overtoom (1924-1996) [aangetrouwde tante vaderszijde] en Reinier Maria (René) van Peer (1926-1978) [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Willemijn: Willemijn werd geboren in het huis aan de Joachimstraat in huis nr.6.
Beroepen:
van 1988 tot 1991   doktersassistente polikliniek K.N.O. St. Jans Gasthuis te Weert    
van 1991 tot 1993   doktersassistente in verscheidene dokterspraktijken    
vanaf 2009   verkoopster bij opticien Walter Leurs in Stramproy    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
Getuige bij:
1993   doop Franciscus Leonardus Jacobus (Frank) Verdonschot (geb. 1993)   [tante moederszijde]    
26-10-2003   doop Petrus Antonius Franciscus Maria (Pieter) Broeders (geb. 2003)   [tante moederszijde]    
Kinderen van Joost en Willemijn:
jan_willem_van_der_poel.jpg
279 jan-willem van der poel
1 Johannes Antonius Franciscus (Jan-Willem) van der Poel (afb. 279), geboren op 7 oktober 1993 om 10:50 in Brunssum. Bij de geboorte woog Jan-Willem 3160 gr. en was hij 53 cm. lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1993 [bron: BS Brunssum aktenr. 11A0706]. Bij de geboorteaangifte van Jan-Willem was de volgende getuige aanwezig: Joost van der Poel (geb. 1966) [zie XII-v] [vader]. Hij is gedoopt op 30 oktober 1993 in Hoensbroek (kleine St. Jan). Bij de doop van Jan-Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Hubertus Leonardus Severinus (Huub) Verdonschot (geb. 1964) [aangetrouwde oom moederszijde] en Joanna Cornelia Maria (Hanneke) van Peer (geb. 1966) [tante moederszijde].
Adres:
van 01-09-2012 tot 01-12-2012   Statenlaan 103, 5042 RR Tilburg    
matthijs_van_der_poel.jpg
280 matthijs van der poel
2 Matthias Johannes Maria (Matthijs) van der Poel (afb. 280), geboren op 15 juni 1997 om 11:37 in Sittard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1997. Bij de geboorteaangifte van Matthijs was de volgende getuige aanwezig: Joost van der Poel (geb. 1966) [zie XII-v] [vader]. Hij is gedoopt op 27 juli 1997 in Limbricht (St. Salviuskerk). Bij de doop van Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Ria L’Ortye (geb. 1933) [zie XI-ae] [grootmoeder vaderszijde] en John van der Poel (geb. 1962) [zie XII-u] [oom vaderszijde].
irene_van_der_poel.jpg
281 irene van der poel
3 Irene Petronella Paula Dimphena (Irene) van der Poel (afb. 281), geboren op 1 oktober 2000 om 01:03 in Stramproy. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 2000 [bron: BS Weert aktenr. 100780]. Bij de geboorteaangifte van Irene was de volgende getuige aanwezig: Joost van der Poel (geb. 1966) [zie XII-v] [vader]. Zij is gedoopt op 17 december 2000 in Stramproy (St. Willibrorduskerk). Bij de doop van Irene waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Adrianus Maria (Peter) Broeders (geb. 1963) [aangetrouwde oom moederszijde] en Paula Gerarda Maria (Paulien) van Peer (geb. 1968) [tante moederszijde].
vdpoelxverboekend.jpg
282 vdpoelxverboekend
IX-k Johannes van der Poel (afb. 282) is geboren op 6 oktober 1872 om 08:00 in Zeist (wijk D 327) [bron: geboorteakte nr. 143], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VIII-h) en Maria van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1872 [bron: geboorteakte nr. 143]. Johannes is overleden op 12 oktober 1946 in Langbroek, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 oktober 1946 [bron: overlijdensakte nr. 21].
Notitie bij overlijden van Johannes: De overledene was woonachtig in Zeist [bron: Wijksche Courant 19-10-1946]
-
Tragisch ongeval
Arbeiders, die werkzaam waren in een boomgaard in deze gemeente troffen in een greppel het lijk van een 74-jarige inwoner van Zeist aan, dat daar schijnbaar al geruimen tijd had gelegen. Sedert 10 Oct. werd deze persoon vermist. Blijkbaar is hij onwel geworden, in de greppel gevallen en daar overleden.
Bron: Stichtsche Courant van vrijdag 18 oktober 1946
Adressen:
    Schaepmanlaan 55, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 25-11-1889   Amersfoort   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van ±1892 tot 27-11-1897   Deventer (hier diende Johannes bij een regiment huzaren)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 27-11-1897   Noordweg F39, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 1904   Schaerweidelaan 7, Zeist    
vanaf 31-08-1908   Noordweg 25, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
tot 15-10-1941   Constantijn Huygenslaan 30 (39), Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 15-10-1941   Schaepmanlaan 44, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    bleker    
Getuige bij:
17-05-1900   huwelijk Franciscus Johannes Uijlenbroek (1870-1953) en Delia van der Poel (1876-1951) [zie VIII-h,8]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 18]
13-06-1901   huwelijk Christiaan Flink (1864-1941) en Hendrika Johanna van der Poel (1864-1927) [zie VIII-h,2]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 43]
22-08-1901   huwelijk Nicolaas Christiaan Flink (1856-1938) en Willemina Antonia van der Poel (1866-1911) [zie VIII-h,3]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 57]
05-11-1903   huwelijk Gerardus Wouterus Kosterman (1877-1910) en Elizabeth van der Poel (1874-1942) [zie VIII-h,7]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 62]
16-11-1916   huwelijk Theodorus Johannes van der Poel (1884-1945) en Johanna van Zanten (geb. 1890) [zie IX-l]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 105]
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 29 oktober 1903 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 61] met Christina Willemina Verboekend, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Dieten (1846-1924) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid], Franciscus Johannes Uijlenbroek (1870-1953) [zwager bruidegom], Antonius Theodorus van der Poel (1870-1929) [zie IX-j] [broer bruidegom] en Gerardus Wouterus Kosterman (1877-1910). Christina is geboren op 5 augustus 1876 om 09:30 in Zeist (wijk D 348) [bron: geboorteakte nr. 123], dochter van Johannes Verboekend en Gertrudis (Gerrigje) Hagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1876 [bron: geboorteakte nr. 123]. Christina is overleden op 3 februari 1929 om 13:00 in Zeist, 52 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1929 [bron: overlijdensakte nr. 24]. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Pieter Aloysius Oremus (geb. 1891).
Kinderen van Johannes en Christina:
1 Johannes Theodorus van der Poel, geboren op 20 augustus 1904 in Zeist. Volgt X-p.
2 Gerardus Johannes van der Poel, geboren op 3 september 1905 in Zeist. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 september 1905. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Cornelis Tewes (1856-1930) en Christianus Verboekend (1875-1937) [oom moederszijde]. Gerardus is overleden op 23 januari 1943 in Zeist, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1943 [bron: overlijdensakte nr. 46]. Gerardus bleef ongehuwd.
Beroep:
    magazijnbediende   [bron: bevolkingsregister Zeist]
3 Anthonius Theodorus van der Poel, geboren op 3 januari 1908 in Zeist. Volgt X-q.
X-p Johannes Theodorus van der Poel is geboren op 20 augustus 1904 in Zeist, zoon van Johannes van der Poel (zie IX-k) en Christina Willemina Verboekend. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1904. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Johannes Uijlenbroek (1870-1953) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Christianus Verboekend (1875-1937) [oom moederszijde]. Johannes is overleden op 9 december 1954 om 13:30 in Zeist, 50 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 600]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1954 [bron: overlijdensakte nr. 600].
Beroep:
    (brood-)bakker; metaaldraaier   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Functies:
    secretaris (1920-1922; 1924) (Bouwvereniging ’St. Aloysius’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    secretaris (1920-1922; 1924) (Bouwvereniging ’Volkshuisvesting’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 27 februari 1930 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 21] met Gerarda Maria van den Brink, 31 jaar oud. Gerarda is geboren op 24 juni 1898 in Zeist, dochter van Adrianus van den Brink en Jantje Leeflang.
Kinderen van Johannes en Gerarda:
1 Christina Willemina van der Poel, geboren op 24 juni 1934 in Zeist. Christina trouwde, 20 jaar oud, op 24 september 1954 met Michaël Nahon, 23 jaar oud. Michaël is geboren op 26 mei 1931, zoon van Nicola Nahon en Ida Louise Petronella Broekhuijsen.
Adressen:
van 06-10-1952 tot 30-09-1954   Van Reenenweg 27bis, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 30-09-1954   Volkerakstraat 84, 2595 VG ’s-Gravenhage   [bron: bevolkingsregister Zeist]
2 Jantje Gerarda van der Poel, geboren op 22 januari 1939 in Zeist.
Adres:
van 06-10-1952 tot 17-08-1965   Van Reenenweg 27bis, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 25 april 1963 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Antonius Hubertus Maria van Tol, 24 jaar oud. Antonius is geboren op 22 april 1939 in Amsterdam.
Adres:
vanaf 17-08-1965   Zeilstraat 51 ii, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Zeist]
3 Johannes Adrianus van der Poel, geboren omstreeks 30 augustus 1940 in Zeist [bron: Het Nieuws van 30 augustus 1940]. Johannes is overleden op 26 juni 1941 om 15:30 in Zeist, ongeveer 9 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 300]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juni 1941 [bron: overlijdensakte nr. 300]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Greeven (geb. 1887).
X-q Anthonius Theodorus van der Poel is geboren op 3 januari 1908 in Zeist, zoon van Johannes van der Poel (zie IX-k) en Christina Willemina Verboekend. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1908. Bij de geboorteaangifte van Anthonius waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Donath en Johan Anton Wewer. Anthonius is overleden op 1 augustus 1980 in Zeist, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensakte nr. 222].
Adressen:
van 16-07-1937 tot 28-06-1979   Schaepmanlaan 44, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 28-06-1979   Brinkhove 1, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroepen:
    chemisch textielverver   [bron: bevolkingsregister Zeist]
    perser   [bron: bevolkingsregister Zeist]
    kleermaker   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Anthonius trouwde, 28 jaar oud, op 25 juni 1936 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Marianne Kleinert, 28 jaar oud, nadat zij omstreeks 12 juni 1936 in Zeist in ondertrouw zijn gegaan [bron: Utrechts Nieuwsblad van 13 juni 1936]. Marianne is geboren op 13 februari 1908 in Essen-Borbeck (D), dochter van Johann Kleinert en Maria Nawwrocki. Marianne is overleden op 27 augustus 1978 in Utrecht, 70 jaar oud.
Adressen:
tot 18-06-1929   Essen-Frintrop (D)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 18-06-1929   Oude Postweg 49, Zeist (Austerlitz)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Kinderen van Anthonius en Marianne:
1 Johannes Anthonius van der Poel, geboren op 17 november 1936 in Zeist. Volgt XI-af.
2 Marianne Magdalena van der Poel, geboren op 23 maart 1940 in Zeist [bron: Utrechts Volksblad van 1 april 1940]. Marianne trouwde, 24 jaar oud, op 9 oktober 1964 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Antonius Pancratius Koek, 30 jaar oud. Antonius is geboren op 2 juni 1934 in Alkemade.
Adres:
vanaf 16-10-1964   Noordeinde 183, Alkemade   [bron: bevolkingsregister Zeist]
3 Anthonia Gerarda van der Poel, geboren op 26 november 1946 in Zeist. Anthonia trouwde, 22 jaar oud, op 7 november 1969 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Hendrik Wassens, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 6 augustus 1946 in Avereest.
Adressen:
van 08-01-1954 tot 15-12-1971   Dr. Schaepmanlaan 44, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 15-12-1971   Vackenordestraat 42, 8081 TL Elburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
graf_javdpoel.jpg
283 graf javdpoel
XI-af Johannes Anthonius van der Poel (afb. 283) is geboren op 17 november 1936 in Zeist, zoon van Anthonius Theodorus van der Poel (zie X-q) en Marianne Kleinert. Johannes is overleden op 5 januari 1996, 59 jaar oud. Hij is begraven in Zeist. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 12 oktober 1972 [bron: bevolkingsregister Zeist] met W.M.W. van Leeuwen.
Adres:
    Johan van Oldenbarneveltlaan 219, 3705 HE Zeist    
vdpoelxvzanten.jpg
284 vdpoelxvzanten
IX-l Theodorus Johannes van der Poel (afb. 284) is geboren op 5 februari 1884 om 23:30 in Zeist (wijk D 364) [bron: geboorteakte nr. 15], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VIII-h) en Maria van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1884 [bron: geboorteakte nr. 15]. Theodorus is overleden op 18 juni 1945 in Zeist, 61 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum). Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1945 [bron: overlijdensakte nr. 967].
Adressen:
    Schaepmanlaan 4, Zeist    
    Noordweg 25, Zeist    
    Schaepmanlaan 30, Zeist   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    metaal- / koperdraaier; agent levensverzekeringsmaatschappij    
Functies:
    voorzitter (1918; 1920-1922) (R.C. Bilbiotheek; R.C. Bibilotheek en Leeszaal; vanaf 1920 R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    agent (1929-1932; 1934-1937) (Coöperatieve Levensverzekeringsmaatschappij ’Concordia’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    commissaris (1915-1918; 1920-1921) (Jongenspatronaat ’St. Aloysius’ te Zeist)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    penningmeester (1914-1917; 1918; 1920-1922; 1924-1927; 1929-1932; 1934-1939) (R.C. Vereeniging ’St. Jozef’; (vanaf 1909) R.C. Werklieden-Vereeniging ’St. Jozef’, Afdeling Zeist en Omstreken)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    commissaris (1918; 1920-1922) (Coöperatieve bakkerij en consumptie-Vereeniging ’de Ster’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    voorzitter (1918; 1920-1921) (Metaalbewerkersgilde ’St. Eloij’ (1914-1917); Metaalbewerkersbond, bij de vakbond aangesloten (1918-1921); ’St. Eloij’, metaalbewerkersbond, bij de vakbond aangesloten (vanaf 1922))   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    penningmeester (1918; 1920-1922) (R.C. Patronaatscommissie ’St. Aloysius’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    commissaris (1914-1917) (R.C. Patronaatscommissie ’St. Aloysius’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    propagandist (1934-1936) (R.K. Wijkverpl. ’Het Wit-Gele Kruis’, Afd. Zeist)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    commissaris (1936-1938) (R.C. Bouwvakarbeiders ’St. Jozef’
opgenomen vakken: metselaars, opperlieden, sjouwerlieden, schilders en aanverwante vakken)
  [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    bode (1934-1936) (R.K. fonds tot Bestrijding der kosten van Ziekenhuisverpleging in de Prov. Utrecht)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    penningmeester (1932) (Katholieke Radio Vereeniging ’Albertus Magnus’)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
lidmaatschap:
    Bouwvereniging ’Volkshuisvesting’; 1918, van 1925 tot 1927, van 1929 tot 1931 en van 1934 tot 1939   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
    Bouwvereniging ’Volkshuisvesting’; 1918; 1925-1927; 1929-1931; 1934-1939)   [bron: Kerk in Steigers - Katholiek Zeist in woord en beeld / Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen]
Theodorus trouwde, 32 jaar oud, op 16 november 1916 in Zeist [bron: huwelijksakte nr. 105] met Johanna van Zanten, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1872-1946) [zie IX-k] [broer bruidegom] en Hermanus Daniël van Zanten (1877-1935) [broer bruid]. Johanna is geboren op 4 oktober 1890 om 16:00 in Zeist (wijk D 413) [bron: geboorteakte nr. 166], dochter van Hendrik van Zanten en Hermina Balk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1890 [bron: geboorteakte nr. 166].
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 N.N. van der Poel, levenloos geboren zoon, geboren op 31 augustus 1917 om 08:30 in Zeist [bron: overlijdensakte nr. 198]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 september 1917 [bron: overlijdensakte nr. 198]. Bij de overlijdensaangifte van N.N. was de volgende getuige aanwezig: Pieter Aloysius Oremus (geb. 1891).
2 Johannes Theodorus Maria (Jo) van der Poel, geboren op 1 februari 1919 in Zeist. Volgt X-r.
3 Hermina van der Poel, geboren op 22 april 1920 in Zeist.
Adressen:
van 05-02-1955 tot 01-07-1955   Gezichtslaan 162, De Bilt (Bilthoven) (Op dit adres was het sanatorium ’Berg en Bosch’ gevestigd)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 01-07-1955 tot 04-04-1975   Dr. Schaepmanlaan 2F, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 04-04-1975   Couwenhoven 2711, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
4 Maria van der Poel, geboren op 13 juli 1921 in Zeist.
5 Hendrik Joseph van der Poel, geboren op 20 juni 1923 in Zeist [bron: Utrechts Nieuwsblad van 30 juni 1923]. Hendrik is overleden op 14 juli 1994 in Zeist, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensakte nr. 21A0489].
Adressen:
van 03-06-1975 tot 31-05-1994   Laan van Vollenhove 822, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 31-05-1994 tot 14-07-1994   Heideweg 2, Zeist (op dit adres is het wooncentrum ’Klein Heerewegen’ gevestigd)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    wasbaas; loopknecht; medewerker Kersten werkplaats   [bron: bevolkingsregister Zeist]
6 Johanna Theodora van der Poel, geboren op 5 april 1925 in Zeist [bron: Utrechts Nieuwsblad van 10 april 1925]. Johanna is overleden op 29 december 1925 om 23:45 in Zeist, 8 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 236]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1925 [bron: overlijdensakte nr. 236]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Leendert de Sain (geb. 1873).
7 Theodorus Johannes van der Poel, geboren op 16 mei 1928 in Zeist. Volgt X-s.
graf_bosxvdpoel.jpg
285 graf bosxvdpoel
8 Johanna Maria Theresia van der Poel (afb. 285), geboren op 20 september 1929 in Zeist. Johanna is overleden op 15 november 1992 in Zeist, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensakte nr. 21A0682]. Zij is begraven op 19 november 1992 in Zeist [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Beroep:
    telefoniste   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 9 juli 1953 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Hubertus Adrianus Cornelis Bos, 24 jaar oud. Hubertus is geboren op 1 april 1929 in Jutphaas. Hubertus is overleden op 31 juli 2007 in Zeist, 78 jaar oud. Hij is begraven [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Adressen:
van 07-10-1953 tot 14-11-1956   Laan van Henegouwen 35, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 14-11-1956 tot 04-12-1962   Laan van Henegouwen 60, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 04-12-1962   Kroostweg 202, Zeist (wijzigt op 1 juli 1981 in Kroostweg-Noord 202)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
tot 25-09-1950   Matroos speciale dienst 2e klasse (op troepentransportschip Goya)   [bron: ‘Eeremedaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst’ voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers, 1946-1951 - R.P.M. Rhoen]
9 Margaretha Felicitas van der Poel, geboren op 30 oktober 1930 in Zeist.
Beroep:
    dienstbode; naaister   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Margaretha trouwde, 27 jaar oud, op 9 oktober 1958 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Johannes Baptist Staal, 34 jaar oud. Johannes is geboren op 6 april 1924 in Rijsenburg.
Adres:
vanaf 14-10-1958   Hogesteeg 5, Driebergen-Rijsenburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
X-r Johannes Theodorus Maria (Jo) van der Poel is geboren op 1 februari 1919 in Zeist, zoon van Theodorus Johannes van der Poel (zie IX-l) en Johanna van Zanten. Jo is overleden na 1979, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Jo: geslaagd voor eindexamen machineschrijven in januari 1936. gemobiliseerd militair in de meidagen van 1940.
Adressen:
tot 27-06-1944   Dr. Schaepmanlaan 2F, Zeist    
van 27-06-1944 tot 12-10-1953   Molenweg 21, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 12-10-1953 tot 10-02-1989   Van Reenenweg 20, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 10-02-1989   Karolingersweg 111, Wijk bij Duurstede   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroepen:
    tijdelijk ambtenaar    
    hoofd afdeling boekhouding (gemeentelijke sociale dienst van Zeist)    
Jo trouwde, 25 jaar oud, op 27 juni 1944 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Cornelia van Eyck, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 6 augustus 1921 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendricus Cornelis van Eyck en Cornelia Debets.
Adres:
    Arnhemse Bovenweg 80/518, 3708 AH Zeist (Wooncentrum Heerewegen)    
telefoonnummer:
    030-6921846    
Kinderen van Jo en Cornelia:
1 N.N. van der Poel, levenloos geboren dochter, geboren op 23 maart 1945 in Zeist. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1945 [bron: overlijdensakte nr. 577].
2 Johanna Maria Theresia van der Poel, geboren op 19 maart 1946 in Zeist.
Adressen:
van 12-10-1953 tot 03-08-1965   Van Reenenweg 20, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 03-08-1965   Mont-Saint-Aignan, Frankrijk (met A.M. Robin)   [bron: bevolkingsregister Zeist]
3 Henricus Cornelis (Harry) van der Poel, geboren op 19 mei 1950 in Zeist. Volgt XI-ag.
4 Theodorus Gerardus Antonius (Theo) van der Poel, geboren op 7 april 1951 in Zeist. Volgt XI-ah.
5 Josephine Cornelia Maria (Josephine) van der Poel, geboren op 21 juni 1956 in Zeist.
Beroep:
    bankemployé   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Opleiding:
    LHNO Huishoudschool te Zeist   [bron: Schoolbank]
Josephine trouwde, 24 jaar oud, op 25 juni 1980 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Hendrik Slotboom, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 24 januari 1958 in Veenendaal.
Adres:
vanaf 07-07-1980   Zuiderkruis 144, Veenendaal   [bron: bevolkingsregister Zeist]
XI-ag Henricus Cornelis (Harry) van der Poel is geboren op 19 mei 1950 in Zeist, zoon van Johannes Theodorus Maria (Jo) van der Poel (zie X-r) en Cornelia van Eyck.
Adressen:
van 12-10-1953 tot 09-01-1976   Van Reenenweg 20, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 09-01-1976 tot 25-02-1982   Couwenhoven 2901, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 25-02-1982   Dommel 56, Wijk bij Duurstede   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    electriciën/electrotechnicus   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Harry trouwde, 26 jaar oud, op 23 december 1976 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Ljubica Novakovic, 22 jaar oud. Ljubica is geboren op 15 juni 1954 in Vajuga (Servië), dochter van N.N. Novakovic.
Kinderen van Harry en Ljubica:
1 Dominique van der Poel, geboren op 10 september 1984 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijksche Courant van 12 september 1984].
Beroep:
vanaf 02-2006   medewerker buitendienst (Van Echtelt Metaal Wijk bij Duurstede)   [bron: facebook]
Opleidingen:
    Revius Doorn - VBO Elektrotechniek (?-2000)   [bron: Wijksche Courant jaargang 2000]
vanaf 2000   Schoonoord te Zeist   [bron: facebook]
angelique_van_der_poel.jpg
286 angelique van der poel
2 Angelique van der Poel (afb. 286), geboren op 4 november 1986 in Wijk bij Duurstede.
Beroepen:
van 11-2003 tot 04-2012   Commercieel medewerker (HEMA)   [bron: LinkedIn]
van 04-2012 tot 06-2013   Verkoop en Service Adviseur Particulieren (Rabobank Vijfheerenlanden)   [bron: LinkedIn]
vanaf 06-2013   Commercieel Ondersteuner Bedrijven (Rabobank Vallei en Rijn / Ede)   [bron: LinkedIn]
Opleidingen:
van 1999 tot 2003   Revius Lyceum Wijk bij Duurstede   [bron: LinkedIn]
van 2003 tot 2006   ROC ASA Abstede (Bedrijfseconomie & Accountancy)   [bron: LinkedIn]
van 2006 tot 2011   Hogeschool van Utrecht (Bachelor of Business Administration, Management, Economie en Recht)   [bron: LinkedIn]
XI-ah Theodorus Gerardus Antonius (Theo) van der Poel is geboren op 7 april 1951 in Zeist, zoon van Johannes Theodorus Maria (Jo) van der Poel (zie X-r) en Cornelia van Eyck.
Adressen:
van 12-10-1953 tot 28-02-1975   Van Reenenweg 20, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 28-02-1975   Van Humboldtstraat 110, Utrecht   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van ±1990   Rozehof 12, 3411 BZ Lopik    
Beroep:
    bankemployé   [bron: bevolkingsregister Zeist]
telefoonnummer:
    0348-552492    
Theo trouwde, 23 jaar oud, op 30 januari 1975 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Johanna Gezina (Joke) van Bennekom, 22 jaar oud. Joke is geboren op 19 november 1952.
Kinderen van Theo en Joke:
ciska_vd_poel.jpg
287 ciska vd poel
1 Ciska van der Poel (afb. 287), geboren op 13 augustus (jaar onbekend) in Utrecht?.
Adres:
    Halen (B)   [bron: facebook]
Beroep:
    (werkzaam bij woonzorgcentrum Sint-Augustinus te Diest)    
Opleidingen:
    RSG de Drie Waarden te Schoonhoven   [bron: facebook]
    Universiteit Hivset Turnhout (B)   [bron: facebook]
Ciska begon een relatie met N.N. N.N.
2 Vincent van der Poel, geboren omstreeks 1981 in Utrecht?. Volgt XII-w.
vincent_vd_poel.jpg
288 vincent vd poel
XII-w Vincent van der Poel (afb. 288) is geboren omstreeks 1981 in Utrecht?, zoon van Theodorus Gerardus Antonius (Theo) van der Poel (zie XI-ah) en Johanna Gezina (Joke) van Bennekom.
Opleiding:
van 1994 tot 1998   LTS   [bron: facebook]
Vincent begon een relatie met N.N. N.N..
Kinderen van Vincent en N.N.:
1 N.N. van der Poel.
2 N.N. van der Poel.
3 N.N. van der Poel.
X-s Theodorus Johannes van der Poel is geboren op 16 mei 1928 in Zeist [bron: Utrechts Nieuwsblad van 25 mei 1928], zoon van Theodorus Johannes van der Poel (zie IX-l) en Johanna van Zanten.
Notitie bij Theodorus: Poel, van der; Theodorus Johannes; geb. 16 mei 1928 te Zeist; Marinier 3e klasse varende op het schip Johan van Oldebarnevelt; 22 februari 1950 teruggekeerd (Eeremedaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers, 1946-1951).
Adressen:
    Zeeweg 412, 1852 CZ Heiloo (niet zeker!)   [bron: zoekenbel.nl]
van 08-11-1952 tot 04-10-1954   Van der Heijdenlaan 33, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 04-10-1954   Oudegracht 197, Alkmaar   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    schrijver   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 5 november 1952 in Zeist [bron: bevolkingsregister Zeist] met Johanna Hendrika Koeleman, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 11 oktober 1933 in Soest.
huw_poel_jaarsveld.jpg
289 huw_poel_jaarsveld
V-g Jan Cornelisz (Jan) van der Poel (afb. 289) is geboren omstreeks 1725, zoon van Cornelis (Cornelis Janssen) van der Poel (zie IV-d) en Maria Jansse van Rossum. Jan is overleden op 25 maart 1795 in IJsselstein (Achtersloot), ongeveer 70 jaar oud [bron: RK begraafboek van IJsselstein]. Hij is begraven op 27 maart 1795 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
Notitie bij Jan: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) IJsselstein, 1749
Inventarisnummer: 797
Folionummer: 50
Naam: Jan Cornelisz van der Poel
Uitgever: Gerecht Odijk
Datum: 19-12-1749
Akte van indemniteit afgegeven te Odijk 19 december 1749 (nr.47).
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) IJsselstein, 1749
Inventarisnummer: 1572
Aktenummer: 212
Naam: Jan Cornelisz van de Poel
Uitgever: Gerecht Odijk
Datum: 19-12-1749
Inhoud: Deze akte was bestemd voor IJsselstein.
Religie:
    Rooms Katholiek    
begr_mvjaarsvelt.jpg
290 begr mvjaarsvelt
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 4 januari 1750 in Jutphaas [bron: Huwelijksregister der Gereformeerde Gemeente te Jutphaas] met Maria (Merrigje, Marrigje Aris) van Jaarsvelt (afb. 290), 18 jaar oud, nadat zij op 20 december 1749 in IJsselstein in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG trouwboek IJsselstein 1732-1797 (216)].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Merrigje, Marrigje Aris: Datum ondertrouw: 04-01-1750
Man: Jan Cornelis van der Poel
Wonende te: Jutphaas (komende van Odijk)
Vrouw: Marrigje Aris van Jaarsveld
Wonende te: Achtersloot IJsselstein.
Merrigje, Marrigje Aris is geboren in IJsselstein (Achtersloot), dochter van Arien Gerritz (Arie) van Jaarsvelt en Pietertje Willems (Peetje) van der Linden. Zij is gedoopt op 4 februari 1731 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Merrigje, Marrigje Aris was de volgende getuige aanwezig: Meijntje Janse (Mijnsje) van Kesteren [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Merrigje, Marrigje Aris: In doopakte Marritje genoemd.
Merrigje, Marrigje Aris is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 26 maart 1799 in Kamerik [bron: NH begraafboek van Kamerik].
Notitie bij Merrigje, Marrigje Aris: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1796
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 235v
Naam: Marritje van Jaarsvelt
Leeftijd: 65 jaar
Ouders: Arien Gerritsz van Jaarsvelt en Pietertje Willemse van der Linden
Uitgever: Municipaliteit IJsselstein
Datum: 04-05-1796
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Kamerik.
Adres:
vanaf 04-05-1796   Kamerik   [bron: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1796]
Religie:
    Nederlands Hervormd    
Kinderen van Jan en Merrigje, Marrigje Aris:
1 Cornelius van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Hij is gedoopt op 24 maart 1750 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansse van Rossum (±1680-na 1755) [zie IV-d] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: getuige is Maria van Rossum.
Cornelius is overleden op 15 april 1750 in IJsselstein, 22 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Overlijden niet zeker.
2 Cornelius van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Volgt VI-j.
pieternella_vd_poel.jpg
291 pieternella vd poel
3 Pieternella van der Poel (afb. 291). Zij is gedoopt op 28 februari 1753 in IJsselstein [bron: NG doopboek IJsselstein]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Pietertje Willems (Peetje) van der Linden (1710-na 1746) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: getuige is Pieternella van Jaarsveld.
4 Maria van der Poel, geboren omstreeks 1754 in IJsselstein (Achtersloot?). Maria is overleden op 9 oktober 1830 om 09:00 in Harmelen (huis nr. 60), ongeveer 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 oktober 1830 [bron: overlijdensakte nr. 33].
Notitie bij overlijden van Maria: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 15
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 97
Registratie datum: 30-06-1831
Overledene Maria van der Poel
Overlijdensplaats: Harmelen
Overlijdensdatum: 09-10-1830
Nadere informatie nummer op film : 2031.
Notitie bij Maria: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1782
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 106
Naam: Maria van der Poel
Leeftijd: 28 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Marritje van Jaarsveld
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 02-03-1782
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Woerden.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1785
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 144v
Naam: Maria van der Poel
Leeftijd: 31 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Marritje van Jaarsveld
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 10-08-1785
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Kamerik-Houtdijken.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1808
Inventarisnummer: 1570
Folionummer: 47v
Naam: Maria van der Poel
Leeftijd: 54 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Marritje van Jaarsvelt
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 25-07-1808
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Woerden.
-
Beheersnummer: W220
Archief: Gerecht Harmelen c.a.
Type index: Akten van indemniteit (ingekomen) Harmelen, 1808
Inventarisnummer: 311
Aktenummer: 47
Naam: Maria van der Poel
Leeftijd: 54 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Marritje van Jaarsveld
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Gemeente IJsselstein
Datum: 25-07-1808
Inhoud: Deze akte was oorspronkelijk bestemd voor een verhuizing naar Woerden.
tr_avrooijen_mvdpoel.jpg
292 tr avrooijen mvdpoel
Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 7 april 1782 in Woerden [bron: trouwboek gerecht van Woerden] met Arie van Rooijen (afb. 292), ongeveer 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 7 april 1782 in Woerden [bron: RK trouwboek van Woerden].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Arie: getuigen kerkelijk huwelijk zijn Haasje de Jongh en Anna Veenendaal.
Arie is geboren omstreeks 1750 in IJsselstein, zoon van [waarschijnlijk] Huijbert van Rooijen en [waarschijnlijk] Annigje Koperdraad. Arie is overleden vóór 9 oktober 1830, ten hoogste 80 jaar oud.
5 Adrianus (Arie) van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Volgt VI-k.
6 Johannes (Jan) van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Volgt VI-l.
7 Johannes van der Poel. Hij is gedoopt op 28 december 1760 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Johannes: getuige is Neeltje van Senden.
8 Gerardus van der Poel. Hij is gedoopt op 20 april 1763 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Agnes (Agniesje, Niesje) Sennekes (ook: Zunneke, Sinnekes, Seneber, Sinniker, Linneker, Zenneker) (1736-1812) [nicht vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: getuige is Niesje van Senekes.
Gerardus is overleden op 12 oktober 1764 in IJsselstein, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overlijden niet zeker.
begr_pvdpoel.jpg
293 begr pvdpoel
9 Petronella van der Poel (afb. 293), geboren in IJsselstein (Achtersloot). Zij is gedoopt op 27 augustus 1765 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Petronella: getuige is Maria van ’t Geijn.
Petronella is overleden op 18 november 1810 in Vleuten (Op den Hogen Ham), 45 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Arie van der Poel (1756-1838) [zie VI-k] [broer]. Zij is begraven op 21 november 1810 in Vleuten [bron: NH begraafboek van Vleuten]. Petronella bleef ongehuwd.
10 Gerardus (Gerrit) van der Poel, geboren in IJsselstein (Achtersloot). Hij is gedoopt op 22 augustus 1767 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: getuige is Cornelis van Jaarsvelt.
Gerrit is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 20 november 1769 in IJsselstein [bron: NH begraafboek van IJsselstein].
Notitie bij overlijden van Gerrit: niet zeker! Kan ook 27 juni 1771 of 27 mei 1775 of 28 juli 1797 zijn.
tr_cvdpoel_kbode.jpg
294 tr cvdpoel kbode
VI-j Cornelius van der Poel (afb. 294) is geboren in IJsselstein (Achtersloot), zoon van Jan Cornelisz (Jan) van der Poel (zie V-g) en Maria (Merrigje, Marrigje Aris) van Jaarsvelt. Hij is gedoopt op 28 mei 1751 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansse van Rossum (±1680-na 1755) [zie IV-d] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: getuige is Maria van Rossum.
Cornelius is overleden op 14 januari 1824 om 12:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 21), 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 januari 1824 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ekerschot (1787-1867) en Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [zoon].
Notitie bij Cornelius: Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1781
Inventarisnummer:1569
Folionummer: 93v
Naam: Cornelis van der Poel
Leeftijd: 33 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Maria van Jaarsveld
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 22-01-1781
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Woerden.
Adres:
    Woonhuis nr. 21, Breukelen-Nijenrode    
Beroep:
    werkman    
Getuige bij:
22-01-1789   doop Toon van der Poel (1789-1859) [zie VI-l,3]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Cornelius trouwde, 29 jaar oud, op 12 februari 1781 in Woerden [bron: trouwboek gerecht van Woerden] met Clasina (Klaasje) Boode (ook: Bodé, Goedee), 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12 februari 1781 in Woerden [bron: RK trouwboek van Woerden]. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Klaasje was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Catrina Pieters (Caatje Pieterse) van Segveld.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Klaasje: trouwen gerecht: Cornelis van der Poel jongman van IJsselstein thans wonende alhier.
getuigen kerkelijk huwelijk zijn Joanna Veenendaal en Trijntje Zeghveld.
Klaasje is geboren in Vreeswijk (aan de vaart), dochter van Bernardus (Barend Hendricus) Budde en Aertie (Aafje Phaese) van Uden (ook: van Uijen, van Elten, van Stralen). Zij is gedoopt op 19 oktober 1749 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Bij de doop van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Gritie Tijssen Straalen (ook: van Assen) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Klaasje: getuige is Grietje Nieuwenhuis.
Klaasje is overleden op 18 februari 1830 om 11:00 in Breukelen-Nijenrode, 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1830 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Bij de overlijdensaangifte van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [zoon]. Klaasje is weduwe van Jan Dirckse van Alphen (1747-vóór 1781), met wie zij trouwde op 3 april 1780 in Woerden [bron: trouwboek gerecht van Woerden].
Getuige bij:
17-09-1784   doop Maria (Marrigje) van Rooijen (geb. 1784)   [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Woerden]
12-09-1795   doop Josef Valkenburg (geb. 1795)   [tante moederszijde]    
Kinderen van Cornelius en Klaasje:
1 Marregje van der Poel, geboren in Woerden (in de buitenwijken). Zij is gedoopt op 6 december 1781 in Woerden [bron: RK doopboek van Woerden]. Bij de doop van Marregje was de volgende getuige aanwezig: Aertje Budde (geb. 1751) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Marregje: getuige is Aeltje Booden.
2 Hendrickje (Hendrika, Hendje, Hijntje) van der Poel, geboren in Woerden (Ouweland). Zij is gedoopt op 6 augustus 1783 in Woerden [bron: RK doopboek van Woerden]. Bij de doop van Hendrika, Hendje, Hijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan Budde (ook: Bodé) (1754-1827) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrika, Hendje, Hijntje: getuige is Joannes Boode.
Hendrika, Hendje, Hijntje is overleden op 14 november 1866 om 13:00 in Bennebroek (Dageraad), 83 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1866 [bron: overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika, Hendje, Hijntje was de volgende getuige aanwezig: Anthonie van Rossum (1823-1890) [zoon].
Notitie bij overlijden van Hendrika, Hendje, Hijntje: overleden in het huis staande op Dageraad.
Hendrika, Hendje, Hijntje trouwde, 18 jaar oud, op 25 mei 1802 in Breukelen [bron: RK trouwboek van Breukelen] met Anthonius (Anthonie) van Rossum, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika, Hendje, Hijntje en Anthonie: getuigen zijn Maria Gasse en Christie Kemmenaar.
Anthonie is geboren in Breukelen, zoon van Hermanus (Herme) van Rossum en Jannegtje (Jannigje, Jaantie) Billege(e)st. Hij is gedoopt op 11 juni 1782 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Anthonie is overleden op 22 april 1858 om 18:00 in Bennebroek (aan de Laan), 75 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1858 [bron: overlijdensakte].
Beroep:
    tuinbaas    
3 Arnolda (Aagje, Aefje) van der Poel, geboren in Breukelen-Nijenrode. Zij is gedoopt op 12 juli 1788 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Aagje, Aefje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie van der Poel (1756-1838) [zie VI-k] [oom vaderszijde] en Cornelis van Elteren (geboren: van Rossum) (1762-1835) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Aagje, Aefje: tweelingzus van Jannigje.
getuigen zijn Arie van der Poel en Cornelis van Elteren.
Aagje, Aefje is overleden op 6 juli 1838 om 10:00 in Breukelen-St. Pieters, 49 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1838 [bron: overlijdensakte nr. 8].
Adressen:
tot ±1788   Woerden    
van ±1788   Maarssen    
Getuige bij:
05-08-1804   doop Cornelius van Rossum (1804-1856)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Breukelen]
Aagje, Aefje trouwde, 40 jaar oud, op 12 juni 1829 in Breukelen-Nijenrode [bron: huwelijksakte nr. 4] met Johannes (Jan) van den Berg, 36 jaar oud. Jan is geboren in Harmelen, zoon van Jan van den Berg en Elisabeth (Lijsje) den Haan. Hij is gedoopt op 6 februari 1793 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Jan is overleden op 12 augustus 1847 om 23:00 in Oudwulven (Waaien), 54 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 augustus 1847 [bron: overlijdensakte nr. 5]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Sturkenboom (1781-1851) en Gerrit van den Berg (1795-1852) [achterneef vaderszijde]. Jan trouwde later op 11 mei 1840 in Maarssen (Maarssenbroek) [bron: Genlias] met Grietje van den Ham (1794-1841).
Beroep:
    boereknecht    
4 Jannigje (Jansje) van der Poel. Zij is gedoopt op 12 juli 1788 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Jansje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie van der Poel (1756-1838) [zie VI-k] [oom vaderszijde] en Cornelis van Elteren (geboren: van Rossum) (1762-1835) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jansje: tweelingzus van Arnolda.
getuigen zijn Arie van der Poel en Cornelis van Enteren.
Jansje is overleden op 1 december 1836 om 21:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 14), 48 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 december 1836 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Jansje trouwde, 25 jaar oud, op 10 december 1813 in Breukelen-Nijenrode [bron: huwelijksakte nr. 21] met Justus (Joost, Joseph) van Schalkwijk, 23 jaar oud. Joost, Joseph is geboren in Cothen, zoon van Jan Keesen van Schalkwijk en Alida (Aaltje) Spee. Hij is gedoopt op 17 mei 1790 in Werkhoven [bron: RK doopboek van Werkhoven]. Joost, Joseph is overleden vóór 1850, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joost, Joseph: Overleden tussen 1840 en 1850.
Beroep:
    arbeider    
5 Cornelius van der Poel. Hij is gedoopt op 19 september 1791 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: getuige is Maria van der Poel.
6 Johannes (Jan) van der Poel, geboren in Breukelen-Nijenrode. Volgt VII-n.
br_vdpoel_vdhoven.jpg
295 br vdpoel vdhoven
VII-n Johannes (Jan) van der Poel (afb. 295) is geboren in Breukelen-Nijenrode, zoon van Cornelius van der Poel (zie VI-j) en Clasina (Klaasje) Boode (ook: Bodé, Goedee). Hij is gedoopt op 8 december 1793 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelia (Neeltje) van Elteren (geboren: van Rossum) (1766-1837) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige is Neeltje van Ellessen.
Jan is overleden op 4 april 1853 om 03:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 290), 59 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1853 [bron: overlijdensakte nr. 20].
Adres:
    Broekdijk huis nr. 290, Breukelen   [bron: bevolkingsregister Breukelen 1850-1862]
Beroep:
    veehouder, landman    
Getuige bij:
15-01-1824   overlijdensaangifte Cornelius van der Poel (1751-1824) [zie VI-j]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 2]
19-02-1830   overlijdensaangifte Klaasje Boode (ook: Bodé, Goedee) (1749-1830) [zie VI-j]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 7]
09-01-1832   overlijdensaangifte Matje van Pesselen (1811-1832) [zie VII-n]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 2]
30-07-1838   geboorteaangifte Aafje van der Poel (1838-1909) [zie VII-n,6]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 39]
04-11-1839   geboorteaangifte Jan van der Poel (1839-vóór 1912) [zie VIII-i]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 56]
30-06-1845   overlijdensaangifte Gerrigje van der Poel (1844-1845) [zie VII-n,9]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 19]
23-04-1850   overlijdensaangifte Arie van der Poel (1849-1850) [zie VII-n,11]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 17]
Jan:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 20 november 1829 in Breukelen-Nijenrode [bron: huwelijksakte nr. 7] met Maria (Matje) van Pesselen, 18 jaar oud. Matje is geboren in Breukelen-Nijenrode, dochter van Joannes (Jan) van Pesselen en Elizabeth (Lijsje) Berkmeijer. Zij is gedoopt op 15 februari 1811 in Breukelen [bron: RK doopboek van Breukelen]. Bij de doop van Matje was de volgende getuige aanwezig: Stephana (Steeventje) van Pesselen (1765-1826) [tante vaderszijde]. Matje is overleden op 8 januari 1832 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 10), 20 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1832 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [echtgenoot].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 15 november 1832 in Breukelen-Nijenrode [bron: huwelijksakte nr. 9] met Lamberta (Bartje) van der Hoeven (ook: Hoorn, Hoven), 26 jaar oud. Bartje is geboren in Zuilen, dochter van Jan van der Hoeven en Cornelia Hoveling. Zij is gedoopt op 5 januari 1806 in Utrecht (Buiten Wittevrouwen). Bartje is overleden op 23 december 1888 om 16:00 in Abcoude-Baambrugge, 82 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1888 [bron: overlijdensakte nr. 33]. Bij de overlijdensaangifte van Bartje was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Poel (geb. 1848) [zie VIII-j] [zoon]. Bartje trouwde later op 14 juli 1854 in Breukelen-Nijenrode [bron: Genlias] met Willem Verweij (1821-1897).
Kinderen van Jan en Matje:
1 Cornelis van der Poel, geboren op 3 oktober 1830 om 11:30 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1830 [bron: geboorteakte nr. 49]. Cornelis is overleden op 23 februari 1831 om 06:00 in Breukelen-Nijenrode, 4 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1831 [bron: overlijdensakte nr. 3].
Notitie bij Cornelis: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 18
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 31
Registratie datum: 04-03-1831
Overledene Cornelis van der Poel
Overlijdensplaats: Breukelen Nijenrode
Overlijdensdatum: 23-01-1831
Nadere informatie nummer op film : 1035.
2 Elizabeth van der Poel, geboren op 6 december 1831 om 10:00 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1831 [bron: geboorteakte nr. 55]. Elizabeth is overleden op 29 mei 1856 om 16:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 334), 24 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1856 [bron: overlijdensakte nr. 20]. Elizabeth bleef ongehuwd.
Kinderen van Jan en Bartje:
3 Clazina (Klaasje) van der Poel, geboren op 19 januari 1834 om 21:00 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1834 [bron: geboorteakte nr. 5]. Klaasje is overleden op 18 juni 1866 om 04:30 in Abcoude-Proostdij, 32 jaar oud (oorzaak: cholera) [bron: overlijdensakte nr. 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1866 [bron: overlijdensakte nr. 44]. Bij de overlijdensaangifte van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Buijs (1835-1866) [echtgenoot].
art_cholera_abcoude.jpg
296 art cholera abcoude
Klaasje trouwde, 27 jaar oud, op 3 januari 1862 in Abcoude-Proostdij [bron: huwelijksakte nr. 1] met Cornelis Buijs (afb. 296), 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 23 maart 1835 om 22:30 in Abcoude-Proostdij [bron: geboorteakte nr. 10], zoon van Cornelis Buijs en Engeltje Terwegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1835 [bron: geboorteakte nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Buijs [vader]. Cornelis is overleden op 2 juli 1866 om 15:00 in Amsterdam, 31 jaar oud (oorzaak: cholera) [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1866 [bron: overlijdensakte].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overleden in het huis staande aan de Achterburgwal, kanton 1, buurt B, huis no. 34.
Tevens aangegeven op 2 augustus 1866 (Bron: overlijdensakte nr. 77, BS Abcoude-Proostdij)
Notitie bij Cornelis: Het artikel over cholera is overgenomen uit de ’Kroniek van Abcoude en Baambrugge’ geschreven door Wim Timmer.
Adres:
    Dorpstraat 56a K, Abcoude-Proostdij   [bron: bevolkingsregister Abcoude-Proostdij]
Beroep:
    werkman; melkboer    
Getuige bij:
18-06-1866   overlijdensaangifte Klaasje van der Poel (1834-1866) [zie VII-n,3]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 44]
4 Cornelia van der Poel, geboren op 20 mei 1835 om 01:00 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1835 [bron: geboorteakte nr. 29]. Cornelia is overleden op 20 november 1903 om 22:30 in Utrecht (Van den Boschstraat 3), 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1706]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 november 1903 [bron: overlijdensakte nr. 1706].
Adressen:
    (blad 517 huis 310 br utrecht 1880-1890)    
van 1901 tot 1903   Van den Boschstraat 3, Utrecht    
huw_vhattemvdpoel.jpg
297 huw vhattemvdpoel
Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 2 maart 1866 in Sloten [bron: huwelijksakte nr. 4] met Pieter van Hattem (afb. 297), 34 jaar oud. Pieter is geboren op 10 januari 1832 om 02:00 in Hagestein [bron: geboorteakte nr. 1], zoon van Mijntje van Hattem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1832 [bron: geboorteakte nr. 1]. Pieter is overleden op 30 september 1901 om 16:00 in Utrecht (Oranjestraat 33), 69 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1614]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 oktober 1901 [bron: overlijdensakte nr. 1614].
Adressen:
van 04-07-1890 tot 30-08-1890   Wijde Waterstraat 77 (wijk C 496), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
vanaf 30-08-1890   1e Kleine Lijnpad (wijk L 18), Utrecht (blad 2831)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
tot 1901   Oranjestraat 33 (wijk C 295), Utrecht    
Beroep:
    arbeider    
5 Cornelis van der Poel, geboren op 6 december 1836 om 08:00 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1836 [bron: geboorteakte nr. 55]. Cornelis is overleden op 9 maart 1855 om 19:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 290), 18 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1855 [bron: overlijdensakte nr. 16]. Cornelis bleef ongehuwd.
6 Aafje van der Poel, geboren op 28 juli 1838 om 12:30 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1838 [bron: geboorteakte nr. 39]. Bij de geboorteaangifte van Aafje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [vader]. Aafje is overleden op 22 juli 1909 om 12:00 in Nieuwkoop, 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1909 [bron: overlijdensakte nr. 25]. Bij de overlijdensaangifte van Aafje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Leeuwen (geb. 1835) [echtgenoot].
Notitie bij Aafje: bron bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen
deel 9
naam Aafje van der Poel
geboren 03-06-1842 te Breukelen
adres 17
kerk RK
ingekomen 24-09-1873 van Leimuiden
vertrokken 10-10-1873 naar deel 1/195
plaatsnaam Nieuwveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Adressen:
    Vreeland   [bron: bevolkingsregistratie]
tot 24-09-1873   Leimuiden   [bron: bevolkingsregister Nieuwveen 1861-1875 deel 9]
van 24-09-1873 tot 10-10-1873   17, Nieuwveen   [bron: bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen deel 9]
vanaf 23-03-1892   Nieuwkoop   [bron: bevolkingsregister 1885-1900 Nieuwveen deel 4]
Beroep:
    dienstbode, werkster    
Aafje:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 27 september 1873 in Nieuwveen [bron: huwelijksakte nr. 9] met Gerrit de Kuijer, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafje en Gerrit: Gerrit de Kuijer, 45 jaar, arbeider, geboren te IJsselstein, wonende te Nieuwveen, weduwnaar van Jannetje van Jaarsveld
Aafje van der Poel, 35 jaar, dienstbode, geboren te Breukelen, wonende te Leimuiden, de bruid kan niet schrijven.
Gerrit is geboren op 20 september 1827 in IJsselstein, zoon van Cornelis Kuijer en Henrica van der Linden. Gerrit is overleden op 27 februari 1891 om 23:30 in Nieuwveen, 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1891 [bron: overlijdensakte nr. 14]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus de Kuijer (geb. 1856) [zoon]. Gerrit is weduwnaar van Jannigje van Jaarsveld (1828-vóór 1873), met wie hij trouwde op 17 mei 1854 in IJsselstein [bron: Genlias].
Adressen:
    168c, Nieuwveen   [bron: bevolkingsregister Nieuwveen 1875-1885 deel 2]
    20, Nieuwveen   [bron: bevolkingsregister 1885-1900 Nieuwveen deel 4]
vanaf 10-10-1873   8   [bron: bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen deel 1]
Beroep:
    arbeider; werkman    
Religie:
    Rooms Katholiek    
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 25 februari 1892 in Nieuwveen [bron: huwelijksakte nr. 1] met Cornelis van Leeuwen, 56 jaar oud. Cornelis is geboren op 8 september 1835 om 17:30 in Nieuwkoop en Noorden [bron: geboorteakte nr. 69], zoon van Jan van Leeuwen en Maria Voorend. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1835 [bron: geboorteakte nr. 69]. Cornelis is weduwnaar van Petronella Verkuijl (1839-1886), met wie hij trouwde op 6 november 1863 in Nieuwkoop en Noorden [bron: huwelijksakte nr. 26].
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
23-07-1909   overlijdensaangifte Aafje van der Poel (1838-1909) [zie VII-n,6]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 25]
7 Jan van der Poel, geboren op 2 november 1839 in Breukelen-Nijenrode. Volgt VIII-i.
8 Matje van der Poel, geboren op 15 januari 1843 om 18:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6) [bron: geboorteakte nr. 4]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 januari 1843 [bron: geboorteakte nr. 4]. Matje is overleden op 21 mei 1879 om 20:00 in Nieuwer-Amstel (wijk F 93), 36 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 151]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1879 [bron: overlijdensakte nr. 151]. Bij de overlijdensaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Poel (geb. 1848) [zie VIII-j] [broer]. Matje trouwde, 27 jaar oud, op 2 februari 1870 in Nieuwer-Amstel [bron: huwelijksakte nr. 7] met Zweerbartus Verweij, 47 jaar oud. Zweerbartus is geboren op 12 april 1822 in Portengen, zoon van Johannes Verweij en Aaltje van Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1822 [bron: geboorteakte nr. 2]. Zweerbartus trouwde voorheen op 15 september 1848 in Zevenhoven (gem. Nieuwkoop) met Cornelia (Neeltje) Zijerveld (ook: Zuijderveld) (geb. 1798).
9 Gerrigje van der Poel, geboren op 23 september 1844 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1844 [bron: geboorteakte nr. 49]. Gerrigje is overleden op 29 juni 1845 om 04:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6), 9 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juni 1845 [bron: overlijdensakte nr. 19]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [vader].
10 Johannes van der Poel, geboren op 12 april 1848 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6). Volgt VIII-j.
11 Arie van der Poel, geboren op 11 november 1849 om 01:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6) [bron: geboorteakte nr. 52]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1849 [bron: geboorteakte nr. 52]. Arie is overleden op 21 april 1850 om 05:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 290), 5 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1850 [bron: overlijdensakte nr. 17]. Bij de overlijdensaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [vader].
VIII-i Jan van der Poel is geboren op 2 november 1839 om 09:00 in Breukelen-Nijenrode [bron: geboorteakte nr. 56], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VII-n) en Lamberta (Bartje) van der Hoeven (ook: Hoorn, Hoven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 november 1839 [bron: geboorteakte nr. 56]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1793-1853) [zie VII-n] [vader]. Jan is overleden vóór 10 augustus 1912, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
    werkman    
Getuige bij:
10-10-1881   geboorteaangifte Jan van der Poel (geb. 1881) [zie IX-m]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 89]
Jan trouwde, 40 jaar oud, op 5 februari 1880 in Weesperkarspel [bron: huwelijksakte nr. 5] met Margaretha Maria Bos, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Margaretha: bruid en bruidegom woonden t.t.v. het huwelijk in Weesperkarspel.
Margaretha is geboren op 10 september 1843 om 10:00 in Culemborg (Redichem) (huis nr. 75B) [bron: geboorteakte nr. 113], dochter van Abraham Bos (ook: van den Bosch) en Maria Pauwels. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1843 [bron: geboorteakte nr. 113]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Abraham Bos (ook: van den Bosch) (geb. 1795) [vader]. Margaretha is overleden vóór 10 augustus 1912, ten hoogste 68 jaar oud.
Beroep:
    dienstbode    
Kind van Jan en Margaretha:
1 Jan van der Poel, geboren op 8 oktober 1881 in Ouder-Amstel (wijk G 135a). Volgt IX-m.
huw_jvdpoelxgvdpas.jpg
298 huw jvdpoelxgvdpas
IX-m Jan van der Poel (afb. 298) is geboren op 8 oktober 1881 om 22:00 in Ouder-Amstel (wijk G 135a) [bron: geboorteakte nr. 89], zoon van Jan van der Poel (zie VIII-i) en Margaretha Maria Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1881 [bron: geboorteakte nr. 89]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1839-vóór 1912) [zie VIII-i] [vader].
Beroep:
    schilder    
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 10 augustus 1912 in Hilversum [bron: huwelijksakte nr. 148] met Gijsberta van der Pas, 28 jaar oud, nadat zij omstreeks 27 juli 1912 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: De Gooi- en Eemlander].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gijsberta: Erkenning 1 kind.
Gijsberta is geboren op 22 oktober 1883 om 14:00 in Hilversum [bron: geboorteakte nr. 409], dochter van Jan van der Pas en Geertje Boelhouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1883 [bron: geboorteakte nr. 409].
Notitie bij de geboorte van Gijsberta: geboren in het huis aan het Ruitersche boschje nr. 109. Tegenwoordig Ruitersweg.
Kinderen van Jan en Gijsberta:
1 Geertruida Margareta van der Poel, geboren in 1909. Geertruida is overleden op 3 januari 1933 om 11:00 in Hilversum (Boschdrift 153), 23 of 24 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1933 [bron: overlijdensakte nr. 2].
2 Johannes Gerardes Lambertus van der Poel, geboren omstreeks 23 juli 1913 in Hilversum.
3 Gerarda Cornelia Elberta van der Poel, geboren omstreeks 15 januari 1921 in Hilversum. Gerarda trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 16 februari 1948 in Hilversum [bron: De Gooi- en Eemlander] met J.P. van Wees, nadat zij omstreeks 30 januari 1948 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: De Gooi- en Eemlander].
huw_jvdpoelxhvdpol.jpg
299 huw jvdpoelxhvdpol
VIII-j Johannes van der Poel (afb. 299) is geboren op 12 april 1848 om 23:00 in Breukelen-Nijenrode (huis nr. 6) [bron: geboorteakte nr. 11], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VII-n) en Lamberta (Bartje) van der Hoeven (ook: Hoorn, Hoven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1848 [bron: geboorteakte nr. 11].
Adressen:
    Vreeland   [bron: bevolkingsregistratie]
van 07-06-1897 tot 21-07-1897   Hoedenmakersstraat 179 (buurt ONA Oud-Nieuwer-Amstel), Amsterdam (In 1904 hernoemd tot van Ostadestraat (gedeelte bij de Amsteldijk))   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 21-07-1897   Kuipersstraat 146 (buurt ONA Oud-Nieuwer-Amstel), Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
van ±1888   werkman; arbeider wonende te Nieuwer-Amstel (thans Amstelveen)   [bron: overlijdensakte Lamberta van der Hoeven]
Getuige bij:
23-05-1879   overlijdensaangifte Matje van der Poel (1843-1879) [zie VII-n,8]   [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 151]
24-12-1888   overlijdensaangifte Bartje van der Hoeven (ook: Hoorn, Hoven) (1806-1888) [zie VII-n]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 33]
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 26 maart 1879 in Nieuwer-Amstel [bron: huwelijksakte nr. 20] met Heintje van de Pol, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 3 juni 1898 in Amsterdam (op grond van overspel door de man gepleegd) [bron: echtscheidingsakte Reg.18 fol. 26v]. Heintje is geboren op 11 februari 1851 om 10:00 in Barneveld [bron: geboorteakte nr. 95], dochter van Aart van de Pol en Wilhelmina Hunnestijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1851 [bron: geboorteakte nr. 95]. Heintje is overleden op 18 juni 1908 om 07:00 in Apeldoorn, 57 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 335]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1908 [bron: overlijdensakte nr. 335].
Notitie bij overlijden van Heintje: wonende te Amsterdam; overleden ten huize van Jan Lensink.
Heintje trouwde later op 9 mei 1900 in Amsterdam [bron: huwelijksakte nr. Reg.13 fol. 10v] met Arie van Lienen (1842-vóór 1908).
ovl_avdpoel1.jpg
300 ovl avdpoel1
VI-k Adrianus (Arie) van der Poel (afb. 300) is geboren in IJsselstein (Achtersloot), zoon van Jan Cornelisz (Jan) van der Poel (zie V-g) en Maria (Merrigje, Marrigje Aris) van Jaarsvelt. Hij is gedoopt op 26 januari 1756 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Arie: getuige is Maria van ’t Geijn.
Arie is overleden op 26 februari 1838 om 12:00 in Kamerik-Houtdijken (huis nr. 3), 82 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1838 [bron: overlijdensakte nr. 8].
Notitie bij overlijden van Arie: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 29
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 128
Registratie datum: 24-05-1838
Overledene Arie van der Poel
Overlijdensplaats: Kamerik Houtdijken
Overlijdensdatum: 26-02-1838
Nadere informatie nummer op film : 449.

De nalatenschap van de overledene bestaat uit navolgende:
Actief.
1e. Eene huizinge, schuur en eng, mitsgaders 2 bunders bouw- wei als boschland, staande en gelegen in de gemeente Kamerik Houtdijken, belend ten zuiden de erven Versteeg en de erven ten westen de erven Versteeg, ten noordz het volgende perceel ten oosten den breudijk.
Door de aangevers waardig geschat op de som van duizend gulden zegge f1000,-
2e. Een perceel weiland, groot 1 bunder 27 roeden 72 ellen gelegen onder de gemeente Harmelen, belend ten zuiden het vorige perceel ten westen de weledelgeboren Heer Adriaan van Beusichem van Harmelen ten noorden de erven Pouw en ten oosten den breudijk. Als boven getaxeerd op de som van vierhonderd gulden zegge f400,-
3e. Een perceel hooiland, groots 1 bunder 27 roeden en 72 ellen mede gelegen onder de gemeente Harmelen, belend ten zuiden ten westen en ten oosten Cornelis Versteeg en ten noorden den breudijk.
Als boven getaxeerd op de som van vijfhonderd gulden, zegge f500,-
4e. Een daggelderswoning met 14 roeden 19 ellen lang, staande en gelegen mede in de gemeente Harmelen, belend ten zuidende Rhijn ten westen Cornelis Versteeg, ten noorden de straatweg en ten oosten de Heer Both Hendriksen.
Als boven getaxeerd op de som van vierhonderd gulden, zegge f400,-
5e. Eenig weinig huisraad, als boven getaxeerd op de som van negen en negentig gulden, zeggen f99,-
6e. Eenige weinige vrouwenkleederen, als boven getaxeerd op de som van zeventien gulden, vijftig cents, zegge f17,50
7e. Eenige manskleederen, als boven getaxeerd op de som van acht en veertig guldens, vijftig cents, zegge f48,50
8e. Eenig .... gemerkt .... en ...., als boven getaxeerd op de som van vier en zestig gulden, tachtig cents, zegge f64,80
9e. Eene schuldvordering ten laste van Arie Lexsmond en Marrigje de Jong, echtelieden te Benschop, blijkens obligatie met hypotheek den .. julij 18.1 ten overstaan van den notaris ...... en getuigen .... den gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, ter somma van zeshonderd gulden, zegge f600,-
Zeven maanden zesentwintig dagen renten a 5 pourcent, sedert den 1e july 1837, daarop te goed maakt transporterende ...
10e.(grotendeels onleesbaar, m.u.v. de bedragen) f330,- en f13,57. Tezamen f343,57
11e. Eene hypothecaire schuldvordering ten laste van Jannigje de Bruijn weduwe van Antonie de Lange, te Kamerik en de Houtdijken en van Gijsbert de Lange, mede te Kamerik en de Houtdijken; groot duizend gulden, rentende 5 pourcent verschijnende jaarlijksch 1e november, blijkens obligatie met hypotheek, den 5e december 1834 ten overstaan van den notaris N. de Haan J:Z, en getuigen te Woerden gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, zegge f1000,-
Drie maanden zes en twintig dagen renten sedert 1e november 1837 daarop te goede, maakt zestien gulden, twaalf cents, zegge f16,12
Tezamen f1016,12
12e. Van de weduwe Jan de Bruijn, te Kamerik eene schuldvordering ten haren lasten, wegens geleende gelden de som van honderd gulden, met twee jaren renten, a 5 pourcents, maakt honderd en tien gulden, zijnde hiervan geen bewijs, zegge f110,-
13e. Van de weduwe van Hendrik Lagerburg, te Harmelen wegens een verkochte koe, de som van veertig gulden, zegge f40,-
14e. Van Dirk van Keulen, te Harmelen, wegens verkocht brandhout, de som van vijf en zestig gulden doch wegens insolvabiliteit van deze debiteur, door de aangevers waardig geschat op vijftig pourcent, dus twee en dertig gulden, vijftig cents, zegge f32,50
15e. Van Pieter van Leeuwen, te Woerden; wegens verkocht brandhout, de som van veertig gulden, zegge f40,-
16e. Van den notaris N. de Haan J:Z te Woerden, voor verkocht bomen, zullende verschijnen 1e november aanstaande, de som van honderd zeven en twintig gulden, zegge f127,-
17e. Van diversen de huur van de vaste goederen hiervoor vermeld tot de dag van het overlijden, de som van acht gulden, zegge f8,-
18e. De kontante pennings op de dag van het overlijden in den ....., bedragen de som van twee honderd achtentachtig gulden, vijf en dertig cents, zegge f288,35
totaal f5155,01

Passief.
Dit bestaat alléén uit de kosten van de laatste ziekte
Notitie bij Arie: Bovengenoemde Arie woonde aan de Breudijk te Kamerik Houtdijken (tegenwoordig industrieterrein Putkop). Het huis met erf was gelegen in sectie D nr.24, het bos- en bouwland sectie D nr. 20 t/m 26. Hij bezat ook bouwland in de gemeente Harmelen, sectie E nr. 308, 309, 311, 315 t/m 318.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1785
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 145
Naam: Arie van der Poel
Leeftijd: 29 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Maria van Jaarsveld
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 02-09-1785
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Woerden.
-
Beheersnummer: Y001
Archief: Stad IJsselstein
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) IJsselstein, 1790
Inventarisnummer: 1569
Folionummer: 207
Naam: Arie van der Poel
Leeftijd: 34 jaar
Ouders: Jan van der Poel en Maria van Jaarsvelt
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Stad IJsselstein
Datum: 09-11-1790
Inhoud: Deze akte was bestemd voor Kamerik.
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1811
Inventarisnummer: 8768
Aktenummer: 165
Naam: Poel, Arie van der
Datum: 05-11-1811
Hoedanigheid: geldgever
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1812
Inventarisnummer: 8770
Aktenummer: 367
Naam: Poel, Arie van der
Datum: 11-12-1812
Hoedanigheid: geldgever
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1815
Inventarisnummer: 8780
Aktenummer: 81
Naam: Poel, Arie van der
Woonplaats: Woerden
Datum: 18-04-1815
Hoedanigheid: koper
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8773A
Aktenummer: 24
Naam: Poel, Arie van den
Beroep: bouwman
Woonplaats: Breudijk-Harmelen
Datum: 19-02-1816
Hoedanigheid: koper
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8781
Aktenummer: 65
Naam: Poel, Arie van der
Woonplaats: Woerden
Datum: 04-04-1816
Hoedanigheid: koper
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8781
Aktenummer: 100
Naam: Poel, Arie van der
Woonplaats: Breudijk
Datum: 18-05-1816
Hoedanigheid: huwelijkspartner, testateur
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8781
Aktenummer: 101
Naam: Poel, Arie van der
Woonplaats: Breudijk
Datum: 18-05-1816
Hoedanigheid: erfgenaam, huwelijkspartner
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8781
Aktenummer: 155
Naam: Poel, Arie van der
Beroep: werkman
Woonplaats: Indijk
Datum: 18-07-1816
Hoedanigheid: koper
-
Art. 4 Indijk
‘gaande van het voormelde punt in eene zuidelijke rigting, langs de westzijde van de Gerverkopsche
Waterkeering, tot aan de ontmoeting eener watering genaamd de uitwatering van Gerverskop, volgende alsdan
het midden dezer gezegde uitwatering tot aan den boomgaard behoorende aan het domcapittel van Utrecht,
passerende in dezen loop den Gerverskopsen molen, welke aan de gemeente Kamerijk Houdijken behoort; van
dit punt gaat de grensscheiding langs de oostzijde van gemelde boomgaard en huizinge van het domcapittel van
Utrecht, tot in het midden van de Bruijdijker uitwatering, en vervolgens in eene oostelijke strekking door het
midden van gemelde uitwatering, tot aan de scheiding der perceelen van Izak Voorsteeg in de gemeente
Kamerijk Houdijken en dat van Adriaan van Beusechemin de gemeente Indijk, als dan volgt de grensscheiding
de scheiding der gezegde perceelen tot aan den Bruijdijkerdijk bij de woning van Arie van der Poel in de
gemeente Kamerijk Houdijken en voorts langs de noordzijde van gemelde Bruijdijkerdijk in eene westelijke
strekking tot aan eenen paal staande aan gemelde dijk bij de scheiding der perceelen van het domcapittel van
Utrecht in de gemeente Kamerijk Houdijken en dat van Jacob Woudenberg in de gemeente Woerden’.
Bron: Proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Kamerijk Houdijken
-
Art. 8 Kamerik Houtdijken
‘door den sloot gelegen tusschen de perceelen land van Peter van Leeuwen in de gemeente Harmelen en dat van D. de Koning en
consorten in de gemeente Kamerik Houdijken gelegen,in eene oostwaardsche strekking tot aan den Breudijkerweg, vervolgens langs
de noordzijde van den Breudijkkerweg, oostwaards aan tot aan den eersten sloot welke gevonden word aande noordoosten kant van
de woning van Arie van der Poel, vervolgens in eenenoordelijke strekking langs deze gemelde sloot totaan de Breudijkker
uitwatering, alwaar gemelde sloot de scheiding maakt tusschen de perceelen van Isak Voorsteeg en dat van Adriaan van Beusekom,
vervolgens door het midden van gemelde Breudijkker uitwatering in eene zuidwaardsche strekking tot aaneen weg gelegen langs een
boomgaard van de domijne van het Capittel den Dom te Utrecht, vervolgens in eene noordwestelijke strekking langs de gemelde weg
tot aan de uitwatering van Gerverskop, daar na doorhet midden van gemelde uitwatering van Gerverskop in eene
noordwestwaardsche strekking tot aan den hoek van den Gerverskopsenweg, voorts in de vorige strekking langs de Gerverskopse
waterkering tot aan de noordzijde van de kade genaamd de Landscheiding’.
Bron: Tweede proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Harmelen, Vereenigd met den Indijk
Arie bleef kinderloos.
Beroep:
    bouwman; werkman    
Getuige bij:
    overlijdensaangifte Petronella van der Poel (1765-1810) [zie V-g,9]   [broer]    
25-11-1785   doop Annigje van der Poel (1785-1837) [zie VI-l,1]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
12-07-1788   doop Aagje, Aefje van der Poel (1788-1838) [zie VI-j,3]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Maarssen]
12-07-1788   doop Jansje van der Poel (1788-1836) [zie VI-j,4]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Maarssen]
10-06-1794   doop Jan van der Poel (1794-1819) [zie VII-p]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Arie trouwde, 43 jaar oud, op 26 november 1799 in Teckop [bron: RK trouwboek van Teckop] met Cornelia de Hit (ook: de Wit, de Ket), 44 of 45 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Arie en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje de Lange en Weyntje Slager. Cornelia is geboren in 1754 in Gieltjesdorp, dochter van [waarschijnlijk] Hendrik Teunisse de Hit en [waarschijnlijk] Willemijntje Arisse van Oostrom. Cornelia is overleden op 5 oktober 1834 om 10:00 in Kamerik-Houtdijken, 79 of 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 oktober 1834 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Abraham de Wit (geb. 1798).
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden in huis no. 3.
Notitie bij Cornelia: Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1816
Inventarisnummer: 8773A
Aktenummer: 24
Naam: Hid, Kornelia de
Beroep: bouwvrouw
Woonplaats: Breudijk-Harmelen
Datum: 19-02-1816
Hoedanigheid: koper
huw_vdpoelxrijnenstijn.jpg
301 huw vdpoelxrijnenstijn
VI-l Johannes (Jan) van der Poel (afb. 301) is geboren in IJsselstein (Achtersloot), zoon van Jan Cornelisz (Jan) van der Poel (zie V-g) en Maria (Merrigje, Marrigje Aris) van Jaarsvelt. Hij is gedoopt op 24 november 1758 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Janssen van der Poel (1682-na 1758) [zie IV-d] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige is Cornelis van der Poel.
Jan is overleden op 24 augustus 1808 in IJsselstein (Eiteren), 49 jaar oud [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein]. Hij is begraven op 26 augustus 1808 in IJsselstein [bron: RK begraafboek van IJsselstein]. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 21 november 1784 in IJsselstein [bron: trouwboek gerecht van IJsselstein] met Teuntje (Toontje) van Rijn(enstijn), 24 jaar oud, nadat zij op 7 november 1784 in IJsselstein in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van IJsselstein]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21 november 1784 in IJsselstein [bron: RK trouwboek van IJsselstein]. Toontje is geboren in Jutphaas (aen de Rijn), dochter van Anthony van Rhijn en Agnes (de) Kock. Zij is gedoopt op 18 augustus 1760 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Toontje is overleden op 17 november 1833 om 14:00 in IJsselstein, 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1833 [bron: overlijdensakte nr. 95]. Bij de overlijdensaangifte van Toontje waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas de Kuijer (geb. 1790) en Willem Wildschut (1800-1874) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Toontje: getuige Thomas de Kuijer is een goede bekende van de overledene.
Adres:
van ±1825   no. 40, IJsselstein   [bron: geboorteakte nr. 23 Johanna van der Poel geb. 17-03-1825]
Beroep:
    werkster    
Getuige bij:
19-01-1821   geboorteaangifte Hendrik van der Poel (1821-1882)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: geboorteakte nr. 10]
18-03-1825   geboorteaangifte Johanna van der Poel (ook: Wildschut) (1825-1831)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: geboorteakte nr. 23]
Kinderen van Jan en Toontje:
1 Annetje (Annigje) van der Poel, geboren in IJsselstein (Eiteren). Zij is gedoopt op 25 november 1785 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Arie van der Poel (1756-1838) [zie VI-k] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Annigje: getuige is Arie van der Poel.
Annigje is overleden op 2 juni 1837 om 03:00 in Jutphaas (Nedereijnd), 51 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1837 [bron: overlijdensakte nr. 27]. Bij de overlijdensaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Daalhuijsen (ook: Daalhuizen) (1787-1855) [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Annigje: Overleden aan het Nedereind Nr.135.
Annigje trouwde, 28 jaar oud, op 9 november 1814 in Jutphaas [bron: huwelijksakte nr. 15] met Cornelis Daalhuijsen (ook: Daalhuizen), 27 jaar oud. Cornelis is geboren in Jutphaas (aen de Rijn), zoon van Bart/Bernardus Daalhuijsen (ook: Johannes Bernardus Hendrikus Daalman) en Pieternella van Doorn. Hij is gedoopt op 12 maart 1787 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Cornelis is overleden op 7 februari 1855 om 02:00 in Jutphaas (wijk A 184), 67 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1855 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Antonij Daalhuizen (1826-1899) [zoon]. Cornelis trouwde voorheen met Elisabeth Goes.
Beroep:
    boerenknecht    
Getuige bij:
03-06-1837   overlijdensaangifte Annigje van der Poel (1785-1837) [zie VI-l,1]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 27]
2 Jan van der Poel, geboren in IJsselstein (Eiteren). Volgt VII-o.
ovlantonijvdpoel.jpg
302 ovlantonijvdpoel
3 Anthonie (Toon) van der Poel (afb. 302), geboren in Benschop. Hij is gedoopt op 22 januari 1789 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Toon was de volgende getuige aanwezig: Cornelius van der Poel (1751-1824) [zie VI-j] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Toon: getuige is Cornelis van der Poel.
Toon is overleden op 24 augustus 1859 om 00:00 in Lopik (huis no. 176), 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 augustus 1859 [bron: overlijdensakte nr. 23]. Bij de overlijdensaangifte van Toon waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Schippers (geb. 1804) en Krijn Kerver (ook: Kervel) (geb. 1829) [neef]. Toon bleef ongehuwd.
Adressen:
tot 01-05-1856   4, Zevender   [bron: Volkstelling Zevender, 1840-1840]
van 01-05-1856 tot 05-1857   70b (81), Willige Langerak   [bron: bevolkingsregister Willige Langerak 1850-1858]
vanaf 05-1857   Beneden het Dorp 149, huis nr.176, Lopik   [bron: bevolkingsregister Lopik]
Beroep:
    arbeider, daggelder    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
Getuige bij:
18-03-1825   geboorteaangifte Johanna van der Poel (ook: Wildschut) (1825-1831)   [oom moederszijde]   [bron: geboorteakte nr. 23]
4 Maria (Merrigje) van der Poel, geboren in Benschop. Zij is gedoopt op 1 april 1791 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Merrigje was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Joanna van Heusden.
Notitie bij de geboorte van Merrigje: getuige is Jannitje van Heusden.
Merrigje is overleden op 28 maart 1873 om 21:00 in Jaarsveld (huis no. 104), 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1873 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Bij de overlijdensaangifte van Merrigje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Hoefnagel (geb. 1819).
Adressen:
tot 01-05-1856   4, Zevender   [bron: Volkstelling Zevender, 1840-1840]
van 01-05-1856 tot 05-1857   70b (81), Willige Langerak   [bron: bevolkingsregister Willige Langerak 1850-1858]
vanaf 05-1857   Beneden het Dorp 149, huis nr.176, Lopik   [bron: bevolkingsregister Lopik]
tot 08-11-1869   no. 195a, Lopik   [bron: Bevolkingsregister Lopik, 1862-1880]
van 08-11-1869 tot 28-03-1873   no. 104, Jaarsveld   [bron: bevolkingsregister Jaarsveld dienstboden en knechten 1860-1900]
Beroep:
    dienstmeid    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
Merrigje trouwde, 37 jaar oud, op 13 januari 1829 in Lopik [bron: huwelijksakte nr. 1] met Jacobus Kerver, 46 jaar oud. Jacobus is geboren in Lopik, zoon van Krijn Jacobsz (Quirinus) Kerver en Cecilia (Celigje) Kopier. Hij is gedoopt op 22 januari 1782 in Cabauw [bron: RK doopboek van Cabauw]. Jacobus is overleden op 11 januari 1836 om 03:00 in Zevender (huis nr. 4), 53 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 januari 1836 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Jacobus is weduwnaar van Geertruida de Vos (1781-1814), met wie hij trouwde op 10 juni 1813 in Polsbroek [bron: Genlias].
Beroep:
    werkman    
5 Johannes (Jan) van der Poel, geboren in IJsselstein (Eiteren). Volgt VII-p.
6 Henrica (Hendrika) van der Poel, geboren in IJsselstein (Eiteren). Zij is gedoopt op 11 mei 1798 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: getuige is Klaasje Kok.
Hendrika is overleden op 19 november 1867 om 18:00 in IJsselstein (wijk C 198d), 69 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1867 [bron: overlijdensakte nr. 84]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Theodorus van Kleef (geb. 1821) [schoonzoon].
Notitie bij Hendrika: Beheersnummer: Y002
Archief: Gemeente IJsselstein
Type index: Bevolkingsregister IJsselstein, 1860-1880
Inventarisnummer: 1361
Folionummer: 311
Naam: Hendrika van der Poel
Geboren: 00-00-1799 te IJsselstein
Overlijden: 19-11-1867 te IJsselstein
Betrekking tot gezinshoofd: hoofd
Burgerlijke staat: weduwe
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Beroep: werkster
Adres: Eiteren, C198d
Opmerkingen: Deel 3, bladzijde 81.
Adressen:
vanaf 1840   Aan de Wal 235a, IJsselstein   [bron: volkstelling IJsselstein 1840-1840]
van 1850 tot 1861   Hoogenbiezen 31, IJsselstein (De Hoogenbiezen (tegenwoordig Hogebiezen) ligt in het verlengde van de Achtersloot)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1861]
van 1861 tot 1867   Eiteren (wijk C 198d), IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
Beroep:
    werkster   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
Religie:
    Rooms Katholiek    
Hendrika:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30 september 1821 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 15] met Dirk van Zanten, 32 jaar oud. Dirk is een zoon van Hendrik van Zanten en Adriana van Eijk. Hij is gedoopt op 27 september 1789 in IJsselstein [bron: NG doopboek IJsselstein]. Dirk is overleden op 13 september 1831 om 01:00 in IJsselstein (huis nr. 200), 41 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 72]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 september 1831 [bron: overlijdensakte nr. 72].
Beroep:
    daggelder    
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 21 november 1849 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 23] met Arie Schoonderwoert, 54 jaar oud. Arie is geboren in IJsselstein (Eiteren), zoon van Adrianus (Janus) Schoonderwoert en Cornelia Meulevliet (ook: Molevliet). Hij is gedoopt op 2 maart 1795 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Arie is overleden op 7 januari 1864 om 18:30 in IJsselstein (wijk B 81), 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1864 [bron: overlijdensakte nr. 5]. Arie is weduwnaar van Jannigje Heijman (geb. 1792), met wie hij trouwde op 15 februari 1829 in IJsselstein [bron: Genlias].
Adres:
    Hoogenbiezen 31, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
Beroepen:
    baander   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
    boerenknecht, 1829    
7 Jannitje (Janna) van der Poel. Zij is gedoopt op 27 mei 1803 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Janna: getuige is Anna van der Poel.
Janna is overleden op 6 februari 1870 om 17:00 in IJsselstein, 66 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1870 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem Wildschut (1800-1874) [echtgenoot].
Religie:
    Rooms Katholiek    
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 24 augustus 1828 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 19] met Willem Wildschut, 27 jaar oud. Willem is een zoon van Hendrik Wildschut en Jannigje van der Tier. Hij is gedoopt op 12 september 1800 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Willem is overleden op 6 januari 1874 om 07:00 in IJsselstein, 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 januari 1874 [bron: overlijdensakte nr. 4]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Dirk van Hattum (geb. ±1835) [schoonzoon].
Adressen:
    Poortdijk 144a, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1861]
    Wed 69, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
    Eiteren (wijk C 208), IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
Beroep:
    arbeider, werkman    
Getuige bij:
18-03-1825   geboorteaangifte Johanna van der Poel (ook: Wildschut) (1825-1831)       [bron: geboorteakte nr. 23]
18-11-1833   overlijdensaangifte Toontje van Rijn(enstijn) (1760-1833) [zie VI-l]   [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 95]
07-02-1870   overlijdensaangifte Janna van der Poel (1803-1870) [zie VI-l,7]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 10]
huwakte_vdpoelstuivenberg.jpg
303 huwakte vdpoelstuivenberg
VII-o Jan van der Poel (afb. 303) is geboren in IJsselstein (Eiteren), zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VI-l) en Teuntje (Toontje) van Rijn(enstijn). Hij is gedoopt op 10 maart 1787 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige is Piternel van Rijn.
Jan is overleden op 4 oktober 1832 om 09:00 in IJsselstein, 45 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 oktober 1832 [bron: overlijdensakte nr. 68].
Notitie bij Jan: Toegangnr: 337-10
Inventarisnr: 11
Kantoorplaats: IJsselstein
Memorienr: 184
Registratie datum: 25-02-1834
Naam: Jan van der Poel
Overlijdensplaats: IJsselstein
Overlijdensdatum: 04-10-1832
nummer op film: 1339.
Adres:
    huis nr. 93, IJsselstein    
Beroep:
    daggelder, kleermaker    
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 6 oktober 1811 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 4] met Geertruij Stuivenberg, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in oktober 1811 in IJsselstein [bron: RK trouwboek van IJsselstein]. Geertruij is geboren in Benschop, dochter van Gerrit Stuivenberg en Maria van Schaik. Zij is gedoopt op 30 januari 1780 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Geertruij is overleden op 23 februari 1861 om 16:00 in IJsselstein (huis nr. 89), 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1861 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Balk (1818-1887) en Johannes (Hannes) van Zelst (1832-1906). Geertruij is weduwe van Jeurrien (Jurrie) Gerse (ook: Gerritsen) (1777-1808), met wie zij trouwde omstreeks 1805.
Adressen:
    ’t Wet 94a, IJsselstein (’t Wet heet tegenwoordig Schuttersgracht)   [bron: IJsselstein volkstelling 1840-1840]
tot 23-02-1861   ’t Wet 98, IJsselstein (’t Wet heet tegenwoordig Schuttersgracht)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1860]
Religie:
    Rooms Katholiek    
Kinderen van Jan en Geertruij:
1 Janna (Jans) van der Poel, geboren op 25 januari 1812 om 20:00 in IJsselstein [bron: geboorteakte (nr. 9)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1812 [bron: geboorteakte (nr. 9)]. Jans is overleden op 17 juli 1875 om 08:00 in IJsselstein (nr. 193), 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1875 [bron: overlijdensakte nr. 59]. Bij de overlijdensaangifte van Jans was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Linden (geb. 1842) [schoonzoon].
Notitie bij Jans: Naam: Jansje van der Poel
Leeftijd: 28 jaar
Religie: RK
Straat: ’t wet
Huisnummer: 93
Gemeente: IJsselstein
Periode: 1840
Inventarisnummer: 1354
Bron: IJsselstein volkstelling 1840 (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard; archief Gemeente IJsselstein, inv. 1354)
Adres:
    ’t Wet 98, IJsselstein (’t Wet heet tegenwoordig Schuttersgracht)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1860]
Jans:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18 september 1836 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 25] met Marten van Elst, 26 jaar oud. Marten is een zoon van Albertus (Bart) van Elst en Henderijntje (Andrijntje) van Roijen. Hij is gedoopt op 10 augustus 1810 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Marten is overleden op 20 maart 1844 om 10:00 in IJsselstein (’t Wet huis nr. 93), 33 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 maart 1844 [bron: overlijdensakte nr. 27]. Bij de overlijdensaangifte van Marten waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Wildschut (1766-1855) en Arie van Elst (1799-1879) [broer].
Adres:
vanaf 1840   ’t Wet 93, IJsselstein (’t Wet heet tegenwoordig Schuttersgracht)   [bron: IJsselstein volkstelling]
Beroep:
vanaf 1840   koperslager   [bron: IJsselstein volkstelling]
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 11 oktober 1855 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 15] met Arie Mastwijk, 41 jaar oud. Arie is geboren op 8 juli 1814 in IJsselstein, zoon van Aart Mastwijk en Jannigje van Groeningen. Arie is overleden op 19 februari 1870 om 13:30 in IJsselstein (nr. 159), 55 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 februari 1870 [bron: overlijdensakte nr. 16]. Arie is weduwnaar van Elizabeth Flink (1813-1854), met wie hij trouwde op 25 mei 1839 in Schoonhoven [bron: Genlias].
Adres:
    Eiteren 115b, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
Beroep:
    arbeider   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
2 Gerrit van der Poel, geboren op 28 februari 1816 om 05:00 in IJsselstein [bron: geboorteakte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 februari 1816 [bron: geboorteakte].
3 Geertruij van der Poel, geboren op 14 september 1820 om 18:00 in IJsselstein [bron: geboorteakte nr. 73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1820 [bron: geboorteakte nr. 73]. Geertruij is overleden op 8 juni 1900 om 00:30 in IJsselstein, 79 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1900 [bron: overlijdensakte nr. 37]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Kruijf (1858-1929) [schoonzoon] en Nicolaas de Kruif (geb. 1862) [schoonzoon].
Adressen:
    ’t Wet 29, IJsselstein (’t Wet heet tegenwoordig Schuttersgracht)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1850-1860]
    Voorstraat 3c, 12, IJsselstein (Deel 1, bladzijde 67a)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
    Wed 56b, IJsselstein (Deel 1, bladzijde 67a)   [bron: bevolkingsregister IJsselstein 1861-1880]
Geertruij trouwde, 27 jaar oud, op 23 augustus 1848 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 13] met Gerrit van Zoelen, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 6 oktober 1819 om 19:00 in IJsselstein [bron: geboorteakte nr. 81], zoon van Gerrit van Zoelen en Wilhelmina (Mijntje) de Ridder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1819 [bron: geboorteakte nr. 81]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van der Roest (geb. 1765) en Antonius de Wild (1770-1836) [aangetrouwde oom moederszijde]. Gerrit is overleden op 3 december 1894 om 16:00 in IJsselstein, 75 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1894 [bron: overlijdensakte nr. 82]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Kruijf (1858-1929) [schoonzoon] en Nicolaas de Kruif (geb. 1862) [schoonzoon].
Adres:
    ’t Wet 29, IJsselstein   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
Beroep:
    metselaarsknecht, metselaar   [bron: bevolkingsregister IJsselstein]
extractdoopjanvdpoel.jpg
304 extractdoopjanvdpoel
VII-p Johannes (Jan) van der Poel (afb. 304) is geboren in IJsselstein (Eiteren), zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VI-l) en Teuntje (Toontje) van Rijn(enstijn). Hij is gedoopt op 10 juni 1794 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Arie van der Poel (1756-1838) [zie VI-k] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: getuige is Arie van der Poel.
Jan is overleden op 27 april 1819 om 08:00 in Zevender (huis nr. 2), 24 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 april 1819 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Isaac (Yzak) van den Berg (geb. 1772) en [waarschijnlijk] Antonie van Vliet (1781-1856).
Adres:
    no. 2, Cabauw    
Beroep:
    werkman, arbeider, dagloner    
Religie:
    Rooms-Katholiek    
Getuige bij:
24-03-1818   overlijdensaangifte Hendrika van der Poel (1817-1818) [zie VII-p,1]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 10]
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 16 januari 1817 in Lopik [bron: huwelijksakte nr. 1] met Adriana (Aaltje) van den Berg, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis van Wijngaarden (geb. 1743), Gerrit van Buuren (geb. 1758), Isaac (Yzak) van den Berg (geb. 1772) en Jan van der Wal (geb. 1784).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje: de getuigen Teunis van Wijngaarden en Gerrit van Buuren zijn vrienden van de bruidegom, Isaac van den Berg is een oom van de bruid en Jan van der Wal een neef van de bruid.
Aaltje is geboren in Lopik, dochter van Jan van den Berg en Maria van den Berg. Zij is gedoopt op 19 september 1792 in Cabauw [bron: RK doopboek van Cabauw]. Aaltje is overleden op 1 december 1853 om 01:00 in Lopik, 61 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1853 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Matheus (Matthijs) Zwartenbol (1799-1867) [echtgenoot]. Aaltje trouwde later op 11 februari 1841 in Lopik [bron: Genlias] met Matheus (Matthijs) Zwartenbol (1799-1867).
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Hendrika van der Poel, geboren op 21 februari 1817 om 10:00 in Lopik [bron: geboorteakte nr. 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1817 [bron: geboorteakte nr. 5]. Hendrika is overleden op 23 maart 1818 om 04:00 in Lopik (huis no. 125), 1 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1818 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Houdijker (1783-1854) en Jan van der Poel (1794-1819) [zie VII-p] [vader].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-5
Inventarisnr: 1
Kantoorplaats: Montfoort
Memorienr: 47
Registratie datum: 21-12-1818
Overledene Hendrica van der Poel
Overlijdensplaats: Lopik
Overlijdensdatum: 23-03-1818
Nadere informatie nummer op film : 89.
2 Johannes (Jan) van der Poel, geboren op 30 januari 1819 in Cabauw. Volgt VIII-k.
br_vdpoelxvermeulen.jpg
305 br vdpoelxvermeulen
VIII-k Johannes (Jan) van der Poel (afb. 305) is geboren op 30 januari 1819 om 04:00 in Cabauw [bron: geboorteakte nr. 1], zoon van Johannes (Jan) van der Poel (zie VII-p) en Adriana (Aaltje) van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 januari 1819 [bron: geboorteakte nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Anthonie Grosnel (ook: Crosnel, Cruisnel, Krusnel) (1781-1832) [stiefvader van moeder]. Jan is overleden op 26 december 1880 om 09:00 in Vreeswijk, 61 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 48]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 december 1880 [bron: overlijdensakte nr. 48].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, gewone mond, spitse kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, geen merkbare tekenen, lengte 1 el, 6 pl., 1 dm., 6 st..
Jan bleef kinderloos.
Adressen:
    nummer 9, Cabauw    
tot 25-11-1850   Gerverscop 8, Gerverscop (als landbouwersknecht bij Cornelis Verhoef en Maria van Wijk)   [bron: bevolkingsregister Harmelen 1850-1860]
vanaf 01-09-1851   huis nr. 117, Vreeswijk (als landbouwersknecht bij Cornelis Berendsen en (Anna) Maria Vermeulen)   [bron: bevolkingsregister Vreeswijk 1860-1900]
Beroep:
    boerenknecht, werkman (Beheersnummer: L008
Archief: Gemeente Cabauw
Type index: Volkstelling Cabauw, 1840-1840
Inventarisnummer: 256
Folionummer: 14)
  [bron: Volkstelling Cabauw, 1840-1840]
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 18 oktober 1851 in Vreeswijk [bron: huwelijksakte nr. 6] met (Anna) Maria (Annemie) Vermeulen, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Annemie: getuigen zijn Cornelis Kars, wethouder der gemeente, oud vierenvijftig jaar, Pieter Steins, zeilenmaker, oud dertig jaren, Hendrik Mol, geregtsdienaar, oud drieenveertig jaren, Gijsbertus de Vette, geregtsdienaar, oud zesenveertig jaren, allen hierwonende.
Annemie is geboren in IJsselstein (Hogendijk), dochter van Teunis Vermeulen en Alida (Aaltje) van Schaijk. Zij is gedoopt op 15 oktober 1807 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Annemie is overleden op 12 november 1885 om 01:00 in Vreeswijk, 78 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1885 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Annemie is weduwe van Cornelius Berendse (1800-1850), met wie zij trouwde op 7 januari 1830 in Lopik [bron: Genlias].
Notitie bij Annemie: Beheersnummer: L156
Archief: Notarieel archief Lopik
Type index: Notariële akten Lopik, 1881
Inventarisnummer: 1161
Aktenummer: 8145
Naam: Jan van der Poel
Datum: 21-02-1881
Type akte: verkoop
Inhoud: Anna Maria Vermeulen, weduwe van Jan van der Poel, zonder beroep te Vreeswijk, verkoopt aan Hendrik Schoonderwoerd, arbeider te Jaarsveld, een huis, erf, tuin en grond op Dijkveld onder Vreeswijk, voor 1450 gulden.
Retroacta: 28-07-1853, notaris W.H.J. Cambier van Nooten te Lopik.
Beroep:
    werkster    

terug naar begin

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-08-2013 20:46