Genealogie van Cornelis Corneliss van der Poel

I Cornelis Corneliss van der Poel is geboren omstreeks 1600, zoon van Cornelis van der Poel. Cornelis is overleden vóór 5 januari 1677, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Kwitantie - voor ontvangst geld terzake 2 morgen land te Houten
Datering:24-03-1646
Aktenummer:19
Datum:24-03-1646
Soort akte:Kwitantie
Notaris:B. TERBEECK VAN COESFELT
Samenvatting:voor ontvangst geld terzake 2 morgen land te Houten
Personen:
Eerste Partij: Anthonis Henricksz van Tiellandt
Woonplaats: Wageningen
Tweede Partij: Wessel Gerrits de Vries, zwager
Echtgenoot: x Jannichgen Henricks
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Cornelis Cornelisz van de Poell, zwager
Echtgenoot: x Neeltgen Henricks
Woonplaats: buyten de Catarynenpoort
Tweede Partij: Jan Jansz de Reuver, zwager
Echtgenoot: x Annichgen Henricx
Woonplaats: buyten de Catarynenpoort
Bijzonderheden:betreft leengoed van huis van Vianen
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U035a002

Procuratie - om voor het leenhof huis van Vianen zyn aandeel in de 2 morgen land te Houten op naam van zyn zwager Wessell Gerritsz De Bries, borger te Utrecht, te stellen
Datering:04-07-1646
Aktenummer:31
Datum:04-07-1646
Soort akte:Procuratie
Notaris:B. TERBEECK VAN COESFELT
Samenvatting:om voor het leenhof huis van Vianen zyn aandeel in de 2 morgen land te Houten op naam van zyn zwager Wessell Gerritsz De Bries, borger te Utrecht, te stellen
Personen:
Constituant: Cornelis Cornelisz van de Poell
Echtgenoot: x Neeltgen Henricks
Woonplaats: buyten Ste. Catarynenpoort
Geconstitueerde: Aelbert Wasman
Beroep: procureur camere van justitie tot Vianen
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U035a002

Verklaring - over herroeping beledigingen aan het adres van Cornelis Cornelisz van de Poel
Aktenummer:6
Datum:09-05-1663
Soort akte:Verklaring
Notaris:D. WOERTMAN
Samenvatting:over herroeping beledigingen aan het adres van Cornelis Cornelisz van de Poel
Personen:
Verklaarder: Cornelis Brecht
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen:sententie d.d. 20-12-1661 van gerecht van Utrecht
Bijzonderheden:beledigde neemt hiermee genoegen
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U065a001

Aktenummer:78
Datum:01-05-1666
Soort akte:Overeenkomst
Notaris:H. VAN ZUYLEN
Samenvatting:partyen gaan in compagnie werken als rietdekkers
Eerste Partij: Cornelis Corneliss van de Poel
Beroep: meester rietdecker
Woonplaats: de Noort
Tweede Partij: Jan Antoniss van Tielant
Beroep: gewesene knecht van Cornelis Corneliss van de Poel
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U048a003

Akkoord - over betaling door eerste party in verband met borgtocht of garantie ten behoeve van Cornelis Corneliss van der Poel en tweede party
Aktenummer:15
Datum:30-06-1679
Soort akte:Akkoord
Notaris:F. VAN MERKERCK
Samenvatting:over betaling door eerste party in verband met borgtocht of garantie ten behoeve van Cornelis Corneliss van der Poel en tweede party
Personen:
Eerste Partij: Jacobus Vlugh
Woonplaats: Meydrecht
Tweede Partij: Joannes van Bitterschoten
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U077a005
Beroep:
voerman en decker te Pijlsweert
Cornelis trouwde met Neeltje Hendericks van Tielant (ook: van Tielem). Neeltje is een dochter van Hendrick (Dircksz?) van Tielant.
Notitie bij Neeltje: Akte Inventarisnummer U72a7, aktenummer 4
Aktedatum 05-01-1677
Aktesoort Overdracht
Notaris W. VAN VELPEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Neeltgen Hendricxs
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis van de Poell
Naam tweede partij: Arnoldus Corneliss van de Poell, zoon
Soort onroerend goed: huys c.a. metten hoff en 2 woningen annex
Gerecht onroerend goed: Pylsweerd, op den Noort
Bijzonderheden: met verkoop door moeder aan zoon van vee, hooi en stro en
: gereedschappen, voor welke koop de zoon diverse schulden,
: vanwege achterstallige pachten zal voldoen

Huur en verhuur
Aktenummer:57
Datum:04-05-1677
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:F. VAN MERKERCK
Personen:
Verhuurder: Jan Janss van Vlooten alias Jan Pellen
Beroep: bleycker
Woonplaats: tusschen de Wittevrouwenpoort en de Weertpoort ontrent de Drilleweyde
Huurder: Neeltje Hendrickss van Tiellant
Echtgenoot: wed. Cornelis Corneliss van de Poell
Woonplaats: tusschen de Wittevrouwenpoort en de Weertpoort ontrent Drilleweyde
onroerend goed:
sydecamertgen van huysinge; tusschen de Wittevrouwenpoort en de Weertpoort ontrent de Drilleweyde
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U077a004

Koop en verkoop - van huurweer en beterschap van huizen en land te Pylsweert en Oudenoord
Datering:19-12-1677
Aktenummer:84
Notaris:F. VAN MERKERCK
Samenvatting:van huurweer en beterschap van huizen en land te Pylsweert en Oudenoord
Verkoper: Neeltje Hendrickss van Tielant
Echtgenoot: wed. Cornelis van de Poel
Beroep: in leven voerman
Verkoper: Henderick van de Poel, onmondige zoon
Voogd: Jan Pellen
Beroep: bleycker
Woonplaats:Wittevrouwen
Voogd: Aert Ghysbertss van Zyll
Woonplaats: Hooghlande
Koper: Aernoldus van der Poel, zoon
Echtgenoot: x Neeltje Cornelis de Keyser
Beroep:voerman
Woonplaats:Pylsweert
Verwijzingen:transport d.d. 21-05-1652 voor het gerecht van Pylsweerd transport d.d. 25-06-1660 voor het gerecht van Pylsweerd plecht d.d. 21-02-1662 voor het gerecht van Pylsweerd
Bijzonderheden:land in erfpacht van de ambachtsheer van Pylsweerd
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U077a004

Akte Inventarisnummer U77a4, aktenummer 86
Aktedatum 29-12-1677
Aktesoort Akkoord
Notaris F. VAN MERKERCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Neeltje Henderickss van Tielant
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis van der Poel
Beroep eerste partij: in leven voerman en decker
Naam eerste partij: Henderick van der Poel, onmondige zoon
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Pellen
Naam voogd eerste partij: voogd: Aert Ghysbertss van Zyll
Naam tweede partij: Arnoldus van der Poel
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltje Corneliss de Keyser
Samenvatting inhoud akte: over achterstallige huur
Verwijzingen: transport d.d. 19-12-1677 voor het gerecht van Pylsweerd
Verwijzingen: plecht d.d. 21-02-1662 voor het gerecht van Pylsweerd
Kinderen van Cornelis en Neeltje:
1 Henderick van der Poel.
2 Anthoni Corneliss (Teunis Cornelisse) van der Poel (alias Spitsbergen), geboren omstreeks 1631. Volgt II-a.
3 Arnoldus Cornelisse van der Poel, geboren in 1654. Volgt II-b.
tc_vd_poel.jpg
1 tc vd poel
II-a Anthoni Corneliss (Teunis Cornelisse) van der Poel (alias Spitsbergen) (afb. 1) is geboren omstreeks 1631, zoon van Cornelis Corneliss van der Poel (zie I) en Neeltje Hendericks van Tielant (ook: van Tielem). Teunis Cornelisse is overleden na 17 juni 1687 in Albany (New York) (USA), minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Teunis Cornelisse: Van Der Poel, Teunis Cornelisse, alias Spitsbergen, in Beverwyck, 1660-87; he owned half of Constapel’s island opposite Paerde Hoeck; 1671 was one of the magistrates of Albany; made his will June 17, 1687, and spoke of his wife Catrina Janse Croon, to whom het left a house and lot in Amsterdam, which she devides to het three daughters: Elisabeth w. of Bennony Van Corlaer (late wid. of Sybrant van Schaick); Maria w. of Anthony Van Schaick; and Johanna w. of Barent Lewis.
Bron: Genealogies of the First Settlers of Albany. ISBN: 0-8063-0729-3.

Datering: 25-08-1676
Aktenummer: 178
Soort akte: Akkoord
Notaris: J. DUERKANT
Samenvatting: over het vestigen van een plecht f 800,- op haar huis buiten de Weerdpoort
Eerste Partij: Neeltgen Hendricks van Tielant
Echtgenoot: wed. Cornelis Corneliss van der Poel
Woonplaats: buyten de Weertpoort, Hoogenoort
Tweede Partij: Anthoni Corneliss van der Poel
Beroep: out- commissaris in Albani in America
Gemachtigde: Dirck Janss Croon
Beroep: coopman
Woonplaats: Amsterdam
Verwijzingen: eisen d.d. 4-4-1676 voor het gerecht van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a006
Functie:
out- commissaris in Albani in America
Teunis Cornelisse trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1655 met Catrina Janse Croon, ongeveer 4 jaar oud. Catrina is geboren omstreeks 1651. Catrina is overleden na 1688 in Watervliet, Rensselaer Manor, New York, minstens 37 jaar oud.
Kinderen van Teunis Cornelisse en Catrina:
1 Johanna Anthonis van der Poel. Johanna:
(1) trouwde op 16 juli 1686 met Barent Lewis, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 20 april 1664 in New York (USA). Barent is overleden in juni 1694 in New York (USA), 30 jaar oud.
(2) trouwde op 22 juni 1694 met Jan van Struyden (ook: van Stryent).
albany_plan_1695.png
2 Albany_plan_1695
2 Elizabeth (Lysbeth) van der Poel (ook: van der Pool) (afb. 2), geboren in 1656 in Albany (New York) (USA). Lysbeth is overleden in 1690 in Albany (New York) (USA), 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij Lysbeth: Elizabeth Vanderpoel was born during the mid-1650s. She was the daughter of Teunise Cornelise and Catharina Croon Vanderpoel.
About 1675, she married Sybrant Van Schaick. He died a decade into the marriage. In June 1686, the widow married a slightly younger Benomi Van Curler at the Albany Dutch church. By 1700, nine of her children from the two marriages had been christened in Albany where she was a long-time member and frequent baptism sponsor.
Elizabeth raised her family in a comfortable Albany home. In 1683, she was named sole heir of Sybrant Van Schaick. Following the death of her second husband in 1704, she carried on as the head of her first ward household for several decades. Several of her children became prominent Albany residents.
"Aged and weak," widow Elizabeth Vanderpoel Van Schaick Van Curler filed a will in November 1750. By that time, her daughter, Maria, was caring for her mother. Elizabeth died in January 1754 and was buried from the Albany church.

Will of Elizabeth Vanderpoel V. S. Van Corlear - 1750

In the name of God, Amen, November 7, 1750. I, Elizabeth Van Corlaer, of Albany, widow, being aged and weak.
I leave to Sybrant Van Schaick, the eldest son of my eldest son, Goosen Van Schaick, deceased, a New Large Dutch Bible, as cost in Holland 20 or 22 Guilders, Holland money. This allot to him for his birth right.
I leave to my son, Gerrit Van Schaick, my two books, made by Wilhelmn a Brakel. I leave to my daughter Maria, widow of Johanes Glandorf, all my clothing and household stuff, and all I have, except my plate and money, and book debts, and bonds, And I also leave to my daughter, Maria Glandorf, for her faithful attendance on me, £50 extra.
All the rest I leave to my children and grand children, viz. to Sybrant, Jacob, Abraham, and Deborah, wife of Johanes Beekman, being the children of my deceased son, Goosen Van Schaick[.] And to my sons Anthony and Gerritt, And Sybrant, Adrian, Johanes, and Anthony Quackenboss, and their sisters, Neghtltie and Catarina, the children of my daughter Catarina, deceased, And to my daughter Johana, wife of Nicholas Grosebeck, living at New Burnswick, And to Benjamin, Johanes, Catarina, wife of Hendrick Bulson, and Elizabeth, wife of Andries Scherp, being children of my daughter Alida, deceased, wife of Solomon Godway, And to my son Arenalt Van Corlaer, and my daughter, Maria Glandorf. £40 [of] my estate is in the hands if my son, Anthony Van Schaick.

[Here follows a list or account (not found/included here) between her and some of her children for money lent.] I make my sons, Sybrant and Gerritt Van Schaick, and my daughter, Maria Glandorf, executors.

notes

Will dated November 7, 1750. Witnesses, Richard Miller, James Wilson, Johanes Vanderheyden. “Translated from the Original Dutch by Jacob Goelet, sworn Translator of Dutch language.” Probated February 11, 1757. Printed in Abstract of Wills volume 29, pp. 172-73. Some spelling, punctuation, and paragraphing supplied.
Lysbeth:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1675 met Sybrant Goosense van Schaick, ongeveer 22 jaar oud. Sybrant is geboren in 1653 in Albany (New York) (USA), zoon van Goosen Gerritsen van Schaick en Gerritje Brantse Peelen van Nieukerke. Sybrant is overleden op 20 mei 1686, 32 of 33 jaar oud.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 2 juni 1686 in Albany (New York) (USA) [bron: Records of the Reformed Dutch Church of Albany, New York, 1683–1809] met Benoni/Benomy van Corlaer (ook: van Korlaar, Curler), minstens 34 jaar oud. Benoni/Benomy is geboren vóór 1652.
Notitie bij Benoni/Benomy: According to traditional sources, Benoni/Benomy Van Corlear (Van Curler) was born about 1660. He was believed to be the illegitimate son of Arent and Anna Schaets Van Corlear. These New Netherland pioneers also were founders of Schenectady. His father died under mysterious circumstances in 1666. We seek defining information on his background and upbringing!

In June 1686, Benoni married Albany native Elizabeth Vanderpoel at the Albany Dutch church where he was a church officer and frequent baptism sponsor. She was a widow with a number of Van Schaick children. By 1700, five of Benomy’s children had been christened in Albany.

Benoni was identified as a glazier, brewer, and sloopmaster. His Albany house was listed on Albany assessment rolls beginning in 1689. He also served the community as constable, assessor, and juror. He served in the Albany militia. He was elected to the city council - representing the third ward as an assistant beginning in 1691. He later served as first ward assistant. This Albany mainstay frequently signed community action petitions during the 1690s and early 1700s.

Benoni Van Corlear died about 1704. Surrounded by family members, his wife survived into the 1750s.
Beroep:
glazenmaker, brouwer, sloepmeester
3 Marietje van der Poel, geboren in 1661. Marietje is overleden in 1743, 81 of 82 jaar oud. Marietje trouwde met Antoni Goosense van Schaick. Antoni is geboren in 1655, zoon van Goosen Gerritsen van Schaick en Gerritje Brantse Peelen van Nieukerke. Antoni is overleden, 81 of 82 jaar oud. Hij is begraven in 1737.
tr_acvdpoel_ncdekeijser.jpg
3 tr acvdpoel ncdekeijser
II-b Arnoldus Cornelisse van der Poel (afb. 3) is geboren in 1654, zoon van Cornelis Corneliss van der Poel (zie I) en Neeltje Hendericks van Tielant (ook: van Tielem).
Notitie bij Arnoldus: Protest - tegen aanvaarding boedel Cornelis van de Poell, vader
Aktenummer: 3
Datum: 05-01-1677
Soort akte: Protest
Notaris:W. VAN VELPEN
Samenvatting: tegen aanvaarding boedel Cornelis van de Poell, vader
Personen:
Protesteerder: Arnoldus Corneliss van de Poell, 23 jaar
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U072a007

Overdracht
Aktenummer: 4
Datum: 05-01-1677
Soort akte: Overdracht
Notaris: W. VAN VELPEN
Personen:
Overdrager: Neeltgen Hendricxs
Echtgenoot: wed. Cornelis van de Poell
Ontvanger: Arnoldus Corneliss van de Poell, zoon
onroerend goed: huys c.a. metten hoff en 2 woningen annex;
Gerecht: Pylsweerd, op den Noort
Bijzonderheden: met verkoop door moeder aan zoon van vee, hooi en stro en
gereedschappen, voor welke koop de zoon diverse schulden, vanwege achterstallige pachten zal voldoen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U072a007

Huur en verhuur
Datering: 07-04-1677
Aktenummer: 232
Notaris: J. DUERKANT
Verhuurder: Frederick Elioth
Echtgenoot: x Cornelia van Vollenhoven
Beroep: waerdyn en assajeur van de munte der staten ’s lants van Utrecht
Huurder: Arnoldus Corneliss van de Poel
onroerend goed: een viertel weylants;
Gerecht: Achtienhoven, op Schulpen
Bijzonderheden: met schuldbekentenis f 120,-, vanwege achterstallige pacht van zyn moeder Neeltgen Hendricks, weduwe van Cornelis Corneliss van de Poel
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a006

Akte Inventarisnummer U83b2, aktenummer 42
Aktedatum 02-08-1677
Aktesoort Testament
Notaris N. VONCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Arnoldus Cornelisen van der Poel
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltien Cornelis Keyser
Woonplaats eerste partij: op te Noort
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende

Akte Inventarisnummer U77a4, aktenummer 60
Aktedatum 07-05-1677
Aktesoort Procuratie
Notaris F. VAN MERKERCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aernoldus van de Poel
: ( Arnoldus Cornelisen van der Poel )
Beroep eerste partij: voerman op ’t groote veer t’ Utrecht
Woonplaats eerste partij: Pylsweert
Naam tweede partij: Johan Barbe
Beroep tweede partij: procureur gerechte van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen
Beroep:
voerman op ’t groote veer t’ Utrecht
Arnoldus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25 november 1676 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met Neeltjen Cornelis de Keijser. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10 november 1676 in Utrecht [bron: RK trouwboek van Utrecht].
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Neeltjen: Akte Inventarisnummer U83b1, aktenummer 207
Aktedatum 09_11_1676
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. VONCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Arnoldus Corneliss van de Poel
Woonplaats eerste partij: op te Noort
Naam assistent eerste partij: ass.: Neeltien Hendriks van Tielem, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis van de Poel
Naam echtgenote assistent: ass.: Jan Pellen, voogd
Naam echtgenote assistent: ass.: Aert van Syll
Naam tweede partij: Neeltien Cornelis d’ Keyser
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Hermbout Corneliss, halfbroer en voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Claes Corneliss d’ Keyser, broer en voogd
Neeltjen is geboren in Achttienhoven?, dochter van Cornelis de Keijser.
Notitie bij Neeltjen: Akte Inventarisnummer U83b9, aktenummer 6
Aktedatum 29_01_1684
Aktesoort Testament
Notaris N. VONCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Claes Corneliss Keyser
Woonplaats eerste partij: in de Gagel
Naam tweede partij: Gerrit Corneliss Keyser, broer
Naam tweede partij: Merrigien Corneliss Keyser, zuster
Naam tweede partij: de kinderen van Neeltien Cornelis Keysers, zuster, en
: Arnoldus Corneliss Poell
Samenvatting inhoud akte: voor vruchtgebruik ten behoeve van Arnoldus van de Poell
: gedurende de minderjarigheid van zyn kinderen
Bijzonderheden: met benoeming van Gerrit Corneliss Keyser tot voogd

Akte Inventarisnummer U83b10, aktenummer 5
Aktedatum 16_01_1685
Aktesoort Uitkoop
Notaris N. VONCK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Gerrit Corneliss Keyser
Naam eerste partij: Merrigien Cornelis Keyser
Woonplaats eerste partij: in de Gagel
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Neeltien Cornelis Keyser en
: Arnoldus Corneliss Poell
Naam voogd tweede partij: voogd: Arnoldus Corneliss Poell
Naam echtgenote voogd: x Neeltien Cornelis Keyser
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit Corneliss Keyser
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Claes Corneliss Keyser, broer,
: overleden d.d. 30-1-1684
Verwijzingen: testament d.d. 29-1-1684 voor notaris N. Vonck

Akte Inventarisnummer U162a2, aktenummer 170
Aktedatum 09-12-1719
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris C. F. PRONCKERT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Marrichien Corneliss Keyser:
Naam eerste partij: Gerrit Cornelisse Kyser
Naam eerste partij: Neeltie Cornelisse Keyser
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arnoldus van der Poell
Naam eerste partij: Evert van Hattem
Naam echtgenote eerste partij: x Gerrichie Ariens van der Poell
Naam eerste partij: Johanna van der Poell
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem van Oudenallen
Beroep gemachtigde: advocaet hove van Utrecht
Naam tweede partij: Steven Centen van Vreeswyk
Soort onroerend goed: halve hoeff lands groot 8 mergen
Ligging onroerend goed: Gageldyck
Belendingen onroerend goed: achter: Kernmelcksweteringh
: boven: Snellert Clasen
: beneden: Gerrit Petersen en Hendrick Boelaer
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven
Verwijzingen: [procuratie d.d. 7-12-1719 voor notaris C.F. Pronckert]
Bijzonderheden: Neeltie Cornelisse Keyser is erfgename van dochter
: Cornelia van der Poell
Bijzonderheden: leenroerig aan het huis van Pylsweerd
Kinderen van Arnoldus en Neeltjen:
1 Gerritje (Gerrichie Ariens) van der Poel. Gerrichie Ariens ging in ondertrouw op 26 december 1701 in Veldhuizen [bron: gerecht van Veldhuizen] met Evert Peterse van Hattum.
Notitie bij het huwelijk van Gerrichie Ariens en Evert: bruid jd. en bruidegom jm. beiden wonende te Veldhuizen.
Notitie bij Evert: Akte Inventarisnummer U125a1, aktenummer 199
Aktedatum 15-01-1707
Aktesoort Overdracht
Notaris H. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Evert Peterse van Hattum
Naam echtgenote eerste partij: x Gerrigie Ariz van der Poel
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven, aan de Gagel
Naam tweede partij: Cornelis van Pylsweert
Beroep tweede partij: mr chirurgyn
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van vee en roerende goederen wegens pachtschuld

Akte Inventarisnummer U184a10, aktenummer 35
Aktedatum 16-02-1743
Aktesoort Procuratie
Notaris H. VAN DAM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Evert van Hattum
Naam echtgenote eerste partij: x Gerritje van der Poel
Naam eerste partij: Philip van der Scheer
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje van Hattum, dochter
Naam eerste partij: Cornelis van Hattum, zoon
Naam eerste partij: Pieter van Hattum, zoon
Naam eerste partij: Jan van Hattum, zoon
Naam eerste partij: Jan van Linschooten ( Jan van der Hall )
Naam echtgenote eerste partij: x Merritje van Hattum, dochter
Naam eerste partij: Huybert van Zoest
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia van Hattum, dochter
Naam eerste partij: Arnolda van Hattum, dochter
Naam eerste partij: Aart de Jongh
Naam echtgenote eerste partij: x Anthonia van Hattum, dochter
Naam tweede partij: Jan Godart van Oudenallen
Beroep tweede partij: advocaat hove van Utregt
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en overdracht van een huis in de dubbele huizen met een
: uitgang in de Flieruilensteeg naby de stad Utrecht
Bijzonderheden: Evert van Hattum en Gerritje van der Poel zien af
: van vruchtgebruik en hun kinderen zyn erfgenamen van
: Johanna van der Poel
Bijzonderheden: handtekening Jan van Linschooten ontbreekt; wel is onderte-
: kend door Jan van der Hall

Procuratie - tot verkoop van perceel land onder Achttienhoven
Datering: 07-04-1764
Aktenummer: 16
Notaris: J. VAN LANCKOM
Kinderen en kleinkinderen van + Evert van Hattem en + Gerrigje van der Poel:
Constituant: Hendrik van Klarenbeek
Echtgenoot: x Arnolda van Hattem
Constituant: Cornelis van Hattem
Constituant: Jan Smit
Echtgenoot: x Cornelia van Hattem
Constituant: Hendrik Scheen, zoon van + Neeltje van Hattem by Philip Scheen
Constituant: Gysbert Versteeg
Echtgenoot: x Neeltje Schouten, dochter van + Neeltje van Hattem by Jan Schouten
Constituant: Gerritje de Jong, dochter van + Antje Evertse van Hattem by Arie de Jong
Constituant: Evert van Hattem, zoon van + Peter van Hattem
Kinderen van + Marritje Evertse van Hattem by Jan van Stal:
Constituant: Jannigie van Stal
Constituant: Marritje van Stal
Geconstitueerde: Johannes Solsbergh
Verwijzingen: testament d.d. 8-9-1733 voor notaris J.H. van Lathum
Bijzonderheden: comparanten ook als erfgenamen van
Johanna van der Poel, in leven geestelyke dochter
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U204a008
2 Cornelia Aarts van der Poel.
Notitie bij Cornelia: Akte Inventarisnummer U158a2, aktenummer 76
Aktedatum 08-06-1720
Aktesoort Overdracht
Notaris I. VAN RUNNENBURGH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Cornelia Aartss van der Poel:
Naam eerste partij: Neeltjen Cornelis Keyser, moeder
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arnoldus van der Poel, vader
Naam eerste partij: Johanna van der Poel, zuster
Naam eerste partij: Gerrigje van der Poel, zuster
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Evert van Hattum
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Anna Teeringh
Samenvatting inhoud akte: van obligatie groot f 500,- ten laste van de provincie
: Utrecht
tr_hjsnoek_cavdpoel.jpg
4 tr hjsnoek cavdpoel
Cornelia trouwde op 27 februari 1712 in Utrecht [bron: trouwboek gerecht van Utrecht] met Henrick Jacobs Snoeck (afb. 4), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Henrick: Akte Inventarisnummer U118a3, aktenummer 202
Aktedatum 01-02-1712
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Henrick Jacobs Snoeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Jurriaensz Snoeck, grootvader en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Jansen van Oort, oom en voogd
Naam tweede partij: Cornelia van der Poel
Naam assistent tweede partij: ass.: Arnoldus van der Poel, vader
Henrick is een zoon van Jacob Jacobsz Snoeck en Peternelligie Willems van Oostveen. Hij is gedoopt op 20 oktober 1687 in Utrecht (buiten de Weerd).
3 Johanna van der Poel.
Notitie bij Johanna: Schuldbekentenis - f 100,- vanwege lening
Datering: 19-02-1727
Aktenummer: 14
Notaris: E. VERRYKEN
Samenvatting: f 100,- vanwege lening
Personen: Schuldenaar: Pieter Gooris van Dort
Beroep: huysman
Woonplaats: Vleuten
Schuldeiser: Johanna van de Poel
Beroep: geestelyke dochter of klopien
Woonplaats: De Weert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U129a009

Schuldbekentenis - f 500,- vanwege lening
Datering: 18-03-1727
Aktenummer: 23
Notaris: E. VERRYKEN
Samenvatting: f 500,- vanwege lening
Schuldenaar: Cornelis Boetselaer
Beroep: schoenmakersbaas
Woonplaats: Vechten
Schuldeiser: Johanna van der Poel
Beroep: geestelyke dochter of klopien
Woonplaats: Bemuurde Weert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U129a009

Akte Inventarisnummer U177a3, aktenummer 19
Aktedatum 02-06-1731
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Johanna van der Poell
Beroep eerste partij: geestelyke doghter
Naam tweede partij: Cornelis van Hattum
Soort onroerend goed: 3 mergen lands
Ligging onroerend goed: Binnenweghsendyck
Belendingen onroerend goed: achter: Gageldyk
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Akte Inventarisnummer U177a9, aktenummer 28
Aktedatum 11-11-1752
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Johanna van der Poel:
Naam eerste partij: kinderen Gerritje van der Poel en Evert van Hattum:
Naam eerste partij: Neeltje Evers
Naam echtgenote eerste partij: wed. Philip Scheen
Naam eerste partij: Cornelis van Hattum
Naam eerste partij: Arien Gerritse
Naam echtgenote eerste partij: x Anthonia van Hattum
Naam eerste partij: Merritje van Hattum
Naam eerste partij: Huybert van Zoest
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia van Hattum
Naam eerste partij: Hendrik Clarenbeek
Naam echtgenote eerste partij: x Arnolda van Hattum
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Peter van Hattum en
: Merrighje ten Hogen
Naam tweede partij: Josina van Deventer
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Harmanus Cock
Soort onroerend goed: 3 mergen soo wey en hooyland
Ligging onroerend goed: Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: Binneweghsedyk
: ene zyde: N.N., wed. Reyer Aardse
: andere zyde: Jan Corsen
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Bijzonderheden: Johanna van der Poel, zuster van Gerritje van der Poel
Religie:
geestelijke
4 [waarschijnlijk] Hendrick Aertsz van der Poel, geboren omstreeks 1680. Volgt III.
III Hendrick Aertsz van der Poel is geboren omstreeks 1680, zoon van [waarschijnlijk] Arnoldus Cornelisse van der Poel (zie II-b) en [waarschijnlijk] Neeltjen Cornelis de Keijser. Hendrick trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 2 november 1700 in Utrecht [bron: RK trouwboek van Utrecht] met Aeltje Abrahamsz van Deutecom, nadat zij op 18 oktober 1700 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-08-2013 12:21