Stichting Kattenzorg Nijmegen

 
 
 
     
   Geachte heer/ mevrouw  
 

 

Middels dit schrijven vestigen wij gaarne uw aandacht op Stichting Kattenzorg Nijmegen (SKN), sinds 1982 een stichting zonder enige subsidievorm die volledig werkzaam is door de inzet van uitsluitend vele vrijwilligers.

Stichting Kattenzorg bemiddelt en/of adviseert in de ruimste zin van het woord bij de herplaatsing van katten, o.m. in het kader van het zoeken van een nieuw tehuis voor katten waar men afstand van wil c.q. moet doen. SKN is echter geen asiel/pension !!!! Regelmatig wordt de hulp van SKN ingeroepen bij overlast veroorzaakt door zwerf-en verwilderde katten. Deze katten worden zoveel als mogelijk gevangen, vervolgens geneutraliseerd (castratie c.q. sterilisatie) en teruggeplaatst in hun eigen buurt. In voorkomende gevallen worden deze katten om te herstellen tijdelijk opgevangen en indien noodzakelijk wordt een medicatie toegediend vňňr terugplaatsing.

De kosten van genoemde “vangacties” zijn aanmerkelijk door b.v. sterilistatie, toepassing van medicijnen en overige opvangkosten. Voor dit alles, en ook nog andere activiteiten, heeft onze Stichting behoefte aan financiële ondersteuning middels donaties van sponsoren die een hart voor dieren hebben. Indien u SKN wilt ondersteunen kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op ons rekeningnummer: 167826042 onder vermelding van “sponsor” en naam en adres of de naam van het bedrijf.

Ook op andere manieren is het mogelijk Stichting Kattenzorg daadwerkelijk te ondersteunen, wij zijn gaarne bereid u hierover vrijblijvend te informeren. Hiervoor kunt u ons via onderstaande telefoonnumers altijd bereiken. Vanzelfsprekend houden wij u periodiek op de hoogte omtrent het resultaat naar aanleiding van uw ondersteuning van onze Stichting.

Tevens is het mogelijk in onze uitgave De Kattenpraat, welke 2 x per jaar wordt uitgegeven een advertentie van uw bedrijf of instelling te plaatsen.

Indien u nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u kontakt opnemen met telefoonnummer: 06 - 41 54 39 55 , schrijven of e-mailen mag ook, ons e-mail adres is katzorg@planet.nl.

Onder dankzegging namens alle vrijwilligers van de Stichting Kattenzorg Nijmegen.

Stichting Kattenzorg Nijmegen


 
 

 

Stichting Kattenzorg Nijmegen
woensdag en vrijdag:
Telefoon:

Donaties o.v.v. bedrijf of instelling:
 10.00 - 12.00 uur
  06 - 41543955/ b.g.g.06 - 21583924

  
  107254506

 
 

 

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41056256