genealogie, stamboom. kwartierstaat, Van Klaveren,van Gogh, Van Sommeren, driessen, Bouwens, Faaij,van Eijk en Kouwenhoven, Bouwens
PARENTEEL
van
Jean DIEU>index

   I. Jean DIEU, geb. ca. 1580, overl. vóór vrijdag 18 nov. 1639, tr. Marie DIGNUM, overl. zondag 30 sept. 1657.

   II. (van I) Jean Jeanz. DIEU, geb. ca. 1615, zn van Jean DIEU en Marie DIGNUM, ondertr. Delft zondag 3 jan. 1638, tr. 1638 Maria GALBLOIS, ged. ald. zondag 7 febr. 1621, overl. ald. woensdag 29 nov. 1679.
   III. (van II) Johannes Jeanz. DIEU, geb. Delft 1638, ged. ald. dinsdag 30 nov. 1638, overl./begr. Leiden zaterdag 8/zaterdag 15 febr. 1710, zn van Jean Jeanz. DIEU en Maria GALBLOIS, tr. ald. zondag 16 febr. 1676 Jacomijntje Jacobs PIONIER (PIONNIE).
   IV. (van III) Jacobus Jansz. DIEU, geb. Leiden 1679, ged. ald. dinsdag 21 nov. 1679, zn van Johannes Jeanz. DIEU en Jacomijntje Jacobs PIONIER (PIONNIE), tr. ald. maandag 17 april 1702 Willemijntje Dirkse WEIJNANTS (WIJNANTS), geb. Leiden 1680, ged. ald. dinsdag 22 okt. 1680.
   V. (van IV) Gerrit Jacobsz. de JEU (DIEU), geb. Leiden 1714, ged. ald. woensdag 14 maart 1714, zn van Jacobus Jansz. DIEU en Willemijntje Dirkse WEIJNANTS (WIJNANTS), tr. (1) Lijsbet de GEUS, tr. (2) Woubrugge zondag 5 okt. 1749 Cornelia Dirkje van der WAAL, geb. Bakenes-Waarden zondag 26 sept. 1723, ged. zondag 29 juni 1727.
   VIa. (van V) Gerrit de JEU, ged. Nieuwkoop zondag 8 aug. 1756, overl. Woubrugge dinsdag 18 maart 1834, zn van Gerrit Jacobsz. de JEU (DIEU) en Cornelia Dirkje van der WAAL, tr. (1) Willemtje van TOL, tr. (2) Maartje HOOGTEILING, ged. Oegstgeest ca. 1777, overl. Woubrugge vrijdag 6 mei 1836, dr van Klaas HOOGTEILING en Grietje Hendriksdr VERGUNST.
   VIb. (van V) Jan de JEU, ged. Nieuwkoop woensdag 31 jan. 1759, geitenverkoper, overl. Koudekerk zaterdag 16 aug. 1834, zn van Gerrit Jacobsz. de JEU (DIEU) en Cornelia Dirkje van der WAAL, tr. ald. zondag 4 mei 1783 Pietertje VERWEIJ, geb. ald. ca. 1762, overl. Aarlanderveen dinsdag 28 febr. 1804, dr van Nanne Karsse VERWEIJ en Maria Janse BOER.
   VIIa. (van VIa) Catharina de JEU, geb. Woubrugge ca. 1791, dr van Gerrit de JEU en Willemtje van TOL, tr. ald. vrijdag 2 mei 1828 Claas KROES, geb. Alkemade ca. 1793, zn van Gerrit KROES en Marrigje van DAM, die hertr. met Adriana VERHAGEN.
   VIIb. (van VIa) Gerrit de JEU, geb. Woubrugge ca. 1794, arbeider, zn van Gerrit de JEU en Willemtje van TOL, tr. (1) vóór 1830 Maria SPRUITENBURG, tr. (2) ald. donderdag 11 juni 1835 Maartje van LEEUWEN, geb. Zwammerdam ca. 1800, werkster, dr van Jan van LEEUWEN en Saartje BUURMAN.
   VIIc. (van VIa) Margaretha de JEU, geb./ged. Woubrugge donderdag 24/zondag 27 okt. 1799, overl. Alkemade donderdag 10 jan. 1867, dr van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. (1) Dirk LOOS, geb. ca. 1801, overl. ald. maandag 6 febr. 1860, zn van Kornelis LOOS en Aaltje ? FAMILIENAAM van AALTJE was bij het overlijden van haar zoon DIRK in 1867 niet bekend., tr. (2) Jan Gerrit HEUVELMAN, geb. ca. 1798, overl. ald. vrijdag 26 sept. 1862, zn van Jan HEUVELMAN en Lijsbeth GEBBE, eerder gehuwd met Maria KRAMPEN.
   VIId. (van VIa) Cornelia de JEU, geb./ged. Woubrugge woensdag 29 okt./zondag 16 nov. 1800, overl. Alkemade zondag 1 mei 1864, dr van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. Dirk L'AMI.
   VIIe. (van VIa) Pieter Gerritz de JEU, geb./ged. Woubrugge woensdag 30 dec. 1801/donderdag 7 jan. 1802, arbeider, overl. Oude Wetering donderdag 27 nov. 1884, begr. Roelofarendsveen, zn van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. Rijnsaterwoude donderdag 14 mei 1829 Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, geb. ald. woensdag 2 mei 1810, overl. Alkemade zaterdag 2 juli 1881, dr van Hendricus Pietersz. NIEUWLAND en Maartje GRIFFELJOEN.
   VIIf. (van VIa) Hendrika de JEU, geb./ged. Woubrugge maandag 1/zondag 21 okt. 1804, overl. Alkemade zaterdag 24 juni 1848, dr van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. Woubrugge donderdag 18 maart 1830 Maarten VERMEIJ, geb. Rijnsaterwoude ca. 1796, zn van Arij VERMEIJ en Lena de BRUIN.
   VIIg. (van VIa) Dirk de JEU, geb./ged. Woubrugge maandag 5 jan./donderdag 26 febr. 1807, zn van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. (1) ald. donderdag 28 april 1831 Trijntje van MEIJNEN, geb. ald. ca. 1809, dr van Arij van MIJNEN en Henrica VISCH, tr. (2) Woubrugge donderdag 4 juli 1844 Jannetje BATELAAN, geb. ald. ca. 1820, dr van Gerrit BATELAAN en Adriana BAKKER.
   VIIh. (van VIa) Klaasje de JEU, geb. ca. 1802, dr van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING, tr. Kors de JEU, geb./ged. Oudshoorn vrijdag 29 mei/zondag 7 juni 1801, zn van Jan de JEU, geitenverkoper, en Pietertje VERWEIJ.
   VIIi. (van VIb) Marijtje de JEU, geb./ged. Leiderdorp zaterdag 23 april/zondag 1 mei 1785, overl. zaterdag 1 okt. 1853, dr van Jan de JEU en Pietertje VERWEIJ, tr. Klaas HOOGTEIJLING, geb. ca. 1782, overl. Alphen dinsdag 14 sept. 1847.
   VIIj. (van VIb) Gerrit de JEU, geb./ged. Oudshoorn zondag 30 maart/zondag 6 april 1794, arbeider, zn van Jan de JEU en Pietertje VERWEIJ, tr. ald. donderdag 4 okt. 1821 Annigje DOMBURG, geb. Bodegraven ca. 1797, dr van Willem DOMBURG en Willempje de GANS.
   VIIk. (van VIb) Kors de JEU, geb./ged. Oudshoorn vrijdag 29 mei/zondag 7 juni 1801, zn van Jan de JEU en Pietertje VERWEIJ, tr. Klaasje de JEU, geb. ca. 1802, dr van Gerrit de JEU en Maartje HOOGTEILING.
   VIIIa. (van VIIb) Willemina de JEU, geb. Zoeterwoude ca. 1828, dienstbode, overl. Alkemade vrijdag 11 sept. 1891, dr van Gerrit de JEU en Maria SPRUITENBURG, tr. (1) (b.s.) Woubrugge donderdag 12 sept. 1872 Willem VROMANS, ged. ald. ca. 1804, sjouwerman, zn van Gerrit VROMANS en Johanna Maria van der LIP, tr. (2) (b.s.) ald. donderdag 3 nov. 1881 Klaas BOL, geb. Alkemade ca. 1825, arbeider, wedn. van Samulina Margaretha van ES.
   VIIIb. (van VIIb) Saartje de JEU, geb. Woubrugge ca. 1840, dr van Gerrit de JEU en Maartje van LEEUWEN, tr. (b.s.) Oudshoorn vrijdag 15 dec. 1865 Hermanus SMIT, geb. Aarlanderveen ca. 1837, arbeider, zn van Klaas SMIT en Neeltje IDENBURG.
   VIIIc. (van VIIb) Gerrit de JEU, geb. Woubrugge, overl. Moercapelle zondag 10 juli 1864, zn van Gerrit de JEU en Maartje van LEEUWEN, tr. (b.s.) Broek donderdag 13 nov. 1862 Klasina ROSBERGEN, geb. ald. maandag 19 dec. 1842, overl. Rotterdam donderdag 19 febr. 1891, dr van Pieter ROSBERGEN en Maria VERWAAL.    VIIId. (van VIIe) Hendrik de JEU, geb. Rijnsaterwoude donderdag 19 febr. 1829 ald. donderdag 14 mei 1829, overl. ald. donderdag 22 dec. 1892, gewettigde zn van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. (b.s.) Rijnsaterwoude zondag 6 mei 1855 Hendrica van DAM, geb. ald. ca. 1830, naaister, dr van Jan van DAM en Cornelia POT.
   VIIIe. (van VIIe) Gerrit de JEU, geb. Rijnsaterswoude woensdag 21 sept. 1831, zn van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. (b.s.) Aalsmeer donderdag 12 mei 1859 Neeltje van VEEN, geb. ald. ca. 1837, dr van Thomas van VEEN en Dirkje WIJMAN.
   VIIIf. (van VIIe) Cornelis de JEU, geb. Rijnsaterwoude maandag 23 febr. 1835, overl. Alkemade maandag 8 juli 1901, zn van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. (1) Wilhelmina WUBBEN, geb. ca. 1832, overl. ald. maandag 25 sept. 1893, dr van Johannes WUBBEN en Clazina VALE, tr. (2) Françoise Rosine MORICHARD.
   VIIIg. (van VIIe) Maartje de JEU, geb. Rijnsaterwoude zondag 3 dec. 1837, overl. Alkemade donderdag 7 febr. 1884, dr van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. Jacob van AMERONGEN, geb. ca. 1838, overl. ald. zaterdag 1 febr. 1890, zn van Evert van AMERONGEN en Antje NIGTEN.
   VIIIh. (van VIIe) Leendert de JEU, geb. Rijnsaterwoude zaterdag 15 febr. 1840, boerenarbeider, overl. zaterdag 25 maart 1916, zn van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. (b.s.) Alkemade donderdag 4 febr. 1864 Joanna van der SPEK, geb. ald. donderdag 15 dec. 1842, overl. ald. vrijdag 12 nov. 1909, dr van Elisabeth van der SPEK.
   VIIIi. (van VIIe) Jacob de JEU, geb. Rijnsaterswoude donderdag 5 sept. 1844, zn van Pieter Gerritz de JEU en Adriana Hendriksdr NIEUWLAND, tr. (b.s.) Haarlemmermeer donderdag 18 juli 1867 Louwerina SPEELMANS, geb. Fijnaart ca. 1848, dr van Johannes SPEELMANS en Antonia van HAM.
   VIIIj. (van VIIf) Lena VERM(E)IJ, geb. ca. 1834, overl. Alkemade zondag 17 juni 1866, dr van Maarten VERMEIJ en Hendrika de JEU, tr. Cornelis Willemszoon HOGENBOOM.    VIIIk. (van VIIf) Lijsje VERM(E)IJ, geb. ca. 1839, overl. Alkemade maandag 15 nov. 1920, dr van Maarten VERMEIJ en Hendrika de JEU, tr. (1) Nicolaas van der KRUGT, geb. ca. 1841, overl. ald. zondag 10 dec. 1871, zn van Dirk van der KLUGT en Alida BIJLEMEER, tr. (2) Franciscus BERBIERS, geb. ca. 1841, overl. ald. donderdag 29 okt. 1891, zn van Franciscus BERBIERS en Maria Theodora KLAASSEN.
   VIIIl. (van VIIh, VIIk) Dirk de JEU, geb. Koudekerk zondag 8 dec. 1833, zn van Kors de JEU en Klaasje de JEU, tr. (b.s.) ald. zondag 1 maart 1857 Stijntje GROEN, geb. Oudshoorn zaterdag 3 maart 1838, dr van Cornelis GROEN en Jacoba van VLIET.
   VIIIm. (van VIIi) Cornelis HOOGTEIJLING, geb. Alphen ca. 1813, zn van Klaas HOOGTEIJLING en Marijtje de JEU, tr. (b.s.) ald. zaterdag 19 mei 1838 Cornelia VREIJENHOEF, geb. Boskoop ca. 1814.
   IXa. (van VIIIe) Pieter de JEU, geb. Aalsmeer ca. 1863, zn van Gerrit de JEU en Neeltje van VEEN, tr. (b.s.) ald. woensdag 14 mei 1890 Geertruida van TOL, geb. ald. ca. 1864, dr van Jacobus van TOL en Johanna HOOGENDOORN.
   IXb. (van VIIIh) Pieter de JEU, geb. Alkemade zondag 22 mei 1864, baggerman, overl. donderdag 4 mei 1939, zn van Leendert de JEU en Joanna van der SPEK, tr. (1) (r.k.) ca. 1889 Catharina DETERS, overl. zaterdag 28 april 1894, tr. (2) (r.k.) dinsdag 21 mei 1895 Petronella Gerarda PAAUW, geb. ald. vrijdag 7 maart 1873, overl. ald. woensdag 18 maart 1908, dr van Reinier PAAUW en Johanna de JONG, tr. (3) donderdag 7 jan. 1909 Maria Wilhelmina VREESWIJK.
   IXc. (van VIIIh) Cornelis de JEU, geb. Alkemade donderdag 28 nov. 1867, zn van Leendert de JEU en Joanna van der SPEK, tr. Woubrugge woensdag 8 sept. 1897 Aantje BISSCHOP, geb. Oudshoorn ca. 1867, dr van Jozef BISSCHOP en Jansje van ZWIETEN.
   IXd. (van VIIIl) Dirkje de JEU, geb. Koudekerk zaterdag 1 juni 1867, dr van Dirk de JEU en Stijntje GROEN, tr. (b.s.) ald. donderdag 21 maart 1889 Hendrik van der WAGT, geb. Alphen ca. 1865, zn van Jan Cornelis van der WAGT en Maria HOOGTEIJLING.
   IXe. (van VIIIm) Maria HOOGTEIJLING, geb. Alphen ca. 1841, dr van Cornelis HOOGTEIJLING en Cornelia VREIJENHOEF, tr. (b.s.) ald. donderdag 22 sept. 1864 Jan Cornelis van der WAGT, geb. Aarlanderveen ca. 1843, zn van Hendrik van der WAGT en Hermina van OMMEREN.
   Xa. (van IXb) Pieter de JEU, geb. zaterdag 10 nov. 1900, zn van Pieter de JEU en Petronella Gerarda PAAUW, tr. Anna Klazina van der POUW KRAAN.
   Xb. (van IXe) Hendrik van der WAGT, geb. Alphen ca. 1865, zn van Jan Cornelis van der WAGT en Maria HOOGTEIJLING, tr. (b.s.) Koudekerk donderdag 21 maart 1889 Dirkje de JEU, geb. ald. zaterdag 1 juni 1867, dr van Dirk de JEU en Stijntje GROEN.
   XI. (van Xa) Theresia Maria Agatha de JEU, geb. maandag 1 nov. 1937, overl./gecremeerd Heemskerk/Haarlem dinsdag 9/dinsdag 16 april 2013, dr van Pieter de JEU en Anna Klazina van der POUW KRAAN, tr. (r.k.) Oude Wetering dinsdag 19 sept. 1967 Josephus Johannes Maria VISSER, geb. woensdag 14 juli 1937, overl./gecremeerd Alkmaar/Haarlem woensdag 14/woensdag 21 maart 2012, zn van Joannes Theodorus VISSER en Theodora Agatha SCHOONENBERG.


Index op PARENTEEL
van
Jean DIEU


|?|A|B|C|D|E|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Z|

                         - ? -
?, Aaltje ........................................... {VIIc}
                         - A -
Amerongen, Boudewijn van (1867-1867) ................ VIIIg.2
Amerongen, Evert van ................................ {VIIIg}
Amerongen, Gerarda Johanna van (1865-1910) .......... VIIIg.1
Amerongen, Jacob van (1838-1890) .................... {VIIIg}
Amerongen, Pieter van (1869-1869) ................... VIIIg.3
Amerongen, Pieter van (1870-1870) ................... VIIIg.4
                         - B -
Baars, Mechteltje ................................... {VIIIl.5}
Bakker, Adriana ..................................... {VIIg}
Bakker, Neeltje ..................................... {VIa(2).9}
Batelaan, Gerrit .................................... {VIIg}
Batelaan, Jannetje (1820- ) ......................... {VIIg}
Berbiers, Franciscus ................................ {VIIIk}
Berbiers, Franciscus (1841-1891) .................... {VIIIk}
Berbiers, Franciscus Dominucus (1875- ) ............. VIIIk(2).1
Berbiers, Martinus (1884-1884) ...................... VIIIk(2).2
Berg, Gerritje van den .............................. {VIIc(1).4}
Bijlemeer, Alida .................................... {VIIIk}
Bisschop, Aantje (1867- ) ........................... {IXc}
Bisschop, Jozef ..................................... {IXc}
Blanken, Gerrit ..................................... {VIIi.2}
Blanken, Hendrik (1821- ) ........................... {VIIi.2}
Boer, Maria Janse ................................... {VIb}
Bol, Klaas (1825- ) ................................. {VIIIa}
Broekman, Dirkje .................................... {VIIIc.2}
Bruin, Lena de ...................................... {VIIf}
Burgman, Johanna .................................... {VIIIe.1}
Buurman, Saartje (1762-1838) ........................ {VIIb}
                         - C -
Castelelijn, Gerrit ................................. {VIIc(1).3}
                         - D -
Dam, Hendrica van (1830- ) .......................... {VIIId}
Dam, Jan van ........................................ {VIIId}
Dam, Marrigje van ................................... {VIIa}
Deters, Catharina ( -1894) .......................... {IXb}
Dieu, Jacobus Jansz. (1679- ) ....................... III.1, IV, {V}
Dieu, Jean (1580-1639) .............................. I, {II}
Dieu, Jean Jeanz. (1615- ) .......................... I.1, II, {III}
Dieu, Johannes Jeanz. (1638-1710) ................... II.1, III, {IV}
Dignum, Marie ( -1657) .............................. {I}, {II}
Dijt, Antje ......................................... {VIIe.3}
Domburg, Annigje (1797- ) ........................... {VIIj}
Domburg, Willem ..................................... {VIIj}
                         - E -
Eijkelboom, Jan ..................................... {VIIIl.5}
Eijkelboom, Jan (1870- ) ............................ {VIIIl.5}
Ende, Wilhelmus van der (1837-1916) ................. {VIIj.2}
Es, Samulina Margaretha van (1836-1880) ............. {VIIIa}
                         - G -
Galblois, Maria (1621-1679) ......................... {II}, {III}
Gans, Willempje de .................................. {VIIj}
Gebbe, Lijsbeth ..................................... {VIIc}
Geus, Lijsbet de .................................... {V}
Gooijer, Willem de .................................. {IXa.1}
Gooijer, Willem de (1899- ) ......................... {IXa.1}
Götken, Maria ....................................... {VIIIk(2).1}
Graaf, Pieter van der (1807- ) ...................... {VIa(2).9}
Graaff, Jilles van der .............................. {VIa(2).9}
Grieken, Johannes van (1883- ) ...................... {VIIIi.1}
Grieken, Petrus van ................................. {VIIIi.1}
Griffeljoen, Maartje ................................ {VIIe}
Groen, Cornelis ..................................... {VIIIl}
Groen, Stijntje (1838- ) ............................ {VIIIl}, {IXd}, {Xb}
Guldenmond, Herman (1882- ) ......................... {VIIIl.7}
Guldenmond, Wilhelmina .............................. {VIIIl.7}
                         - H -
Ham, Antonia van .................................... {VIIIi}
Heuvelman, Jan ...................................... {VIIc}
Heuvelman, Jan Gerrit (1798-1862) ................... {VIIc}
Hilders, Adrianus ................................... {VIIIe.1}, {VIIIe.3}
Hilders, Johannes (1861- ) .......................... {VIIIe.1}
Hilders, Maria (1870- ) ............................. {VIIIe.3}
Hinken Kemper, Bernardus ............................ {VIIIk(2).1}
Hinken Kemper, Hendrika Josina (1882- ) ............. {VIIIk(2).1}
Hoenderdaal, Antje van 't ........................... {VIIIl.1}
Hoeve, Jannetje van der ............................. {VIa(2).12}
Hogenboom, Cornelis Willemszoon ..................... {VIIIj}
Hogenboom, Dirk (1863-1875) ......................... VIIIj.2
Hogenboom, Johannes (1865-1869) ..................... VIIIj.4
Hogenboom, Marijtje (1864-1864) ..................... VIIIj.3
Hogenboom, N.N. (1866-1866) ......................... VIIIj.5
Hogenboom, Willem (1861-1870) ....................... VIIIj.1
Hoogendijk, Wouter Willem (1824- ) .................. {VIIh.3}
Hoogendoorn, Cornelia ............................... {VIIIe.1}
Hoogendoorn, Johanna ................................ {IXa}
Hoogeveen, Maria .................................... {VIIc(1).4}
Hoogteijling, Cornelis (1813- ) ..................... VIIi.1, VIIIm, {IXe}
Hoogteijling, Grietje (1821- ) ...................... VIIi.2
Hoogteijling, Klaas (1782-1847) ..................... {VIIi}, {VIIIm}
Hoogteijling, Maria (1841- ) ........................ VIIIm.1, {IXd}, IXe, {Xb}
Hoogteiling, Klaas (1736- ) ......................... {VIa}
Hoogteiling, Maartje (1777-1836) .................... {VIa}, {VIIc}, {VIId}, {VIIe}, {VIIf}, {VIIg}, {VIIh}, {VIIk}
                         - I -
Idenburg, Neeltje ................................... {VIIIb}
                         - J -
Jeu, Adriana de (1863- ) ............................ VIIId.1
Jeu, Adriana de (1863-1934) ......................... VIIIf(1).1
Jeu, Adriana de (1870-1925) ......................... VIIIh.4
Jeu, Antje de (1869- ) .............................. VIIIl.4
Jeu, Antonia de (1886- ) ............................ VIIIi.1
Jeu, Arnoldus J. P. de (1893-1893) .................. IXb(1).2
Jeu, Catharina de (1791- ) .......................... VIa(1).1, VIIa
Jeu, Catharina J. J. de (1903- ) .................... IXb(2).5
Jeu, Clasina de (1846-1846) ......................... VIIe.9
Jeu, Clasina de (1847-1848) ......................... VIIe.10
Jeu, Cornelia de (1789-1790) ........................ VIb.3
Jeu, Cornelia de (1790- ) ........................... VIb.4
Jeu, Cornelia de (1800-1864) ........................ VIa(2).3, VIId
Jeu, Cornelia Theodora de (1895- ) .................. IXa.1
Jeu, Cornelis de (1775- ) ........................... V(2).4
Jeu, Cornelis de (1803- ) ........................... VIa(2).5
Jeu, Cornelis de (1814-1882) ........................ VIa(2).11
Jeu, Cornelis de (1832- ) ........................... VIIj.1
Jeu, Cornelis de (1835-1901) ........................ VIIe.4, VIIIf
Jeu, Cornelis de (1865- ) ........................... VIIIl.2
Jeu, Cornelis de (1867- ) ........................... VIIIh.3, IXc
Jeu, Dirk de (1807- ) ............................... VIa(2).7, VIIg
Jeu, Dirk de (1832- ) ............................... VIIh.7
Jeu, Dirk de (1833- ) ............................... VIIh.8, VIIIl, {IXd}, {Xb}
Jeu, Dirk de (1851-1851) ............................ VIIe.11
Jeu, Dirkje de (1860- ) ............................. VIIIe.1
Jeu, Dirkje de (1867- ) ............................. VIIIl.3, IXd, {Xb}
Jeu, Elisabeth de (1811- ) .......................... VIa(2).9
Jeu, Elisabeth de (1865- ) .......................... VIIIh.2
Jeu, Gerrit de ( -1864) ............................. VIIb(2).2, VIIIc
Jeu, Gerrit de (1756-1834) .......................... V(2).1, VIa, {VIIa}, {VIIb}, {VIIc}, {VIId}, {VIIe}, {VIIf}, {VIIg}, {VIIh}, {VIIk}
Jeu, Gerrit de (1783- ) ............................. VIb.1
Jeu, Gerrit de (1794- ) ............................. VIa(1).2, VIIb, {VIIIa}, {VIIIb}, {VIIIc}
Jeu, Gerrit de (1794- ) ............................. VIb.6, VIIj
Jeu, Gerrit de (1828- ) ............................. VIIh.4
Jeu, Gerrit de (1829- ) ............................. VIIh.6
Jeu, Gerrit de (1831- ) ............................. VIIe.2, VIIIe, {IXa}
Jeu, Helena M. de (1890-1890) ....................... IXb(1).1
Jeu, Hendrik de (1829-1892) ......................... VIIe.1, VIIId
Jeu, Hendrika de (1804-1848) ........................ VIa(2).6, VIIf, {VIIIj}, {VIIIk}
Jeu, Hermanus J. de (1911- ) ........................ IXb(3).2
Jeu, Jacob de (1844- ) .............................. VIIe.8, VIIIi
Jeu, Jacoba Gerarda de (1900- ) ..................... IXa.3
Jeu, Jacoba Maria de (1879- ) ....................... VIIIh.9
Jeu, Jacoba Maria de (1880- ) ....................... VIIIh.10
Jeu, Jacobus de (1874-1874) ......................... VIIIh.6
Jeu, Jacobus de (1875-1876) ......................... VIIIh.7
Jeu, Jacobus de (1883-1902) ......................... VIIIh.11
Jeu, Jacobus de (1904-1947) ......................... IXc.3
Jeu, Jacobus G. de (1914-1919) ...................... IXb(3).3
Jeu, Jan de (1759-1834) ............................. V(2).2, VIb, {VIIh}, {VIIi}, {VIIj}, {VIIk}
Jeu, Jan de (1823- ) ................................ VIIh.1
Jeu, Jannetje de (1798- ) ........................... VIb.7
Jeu, Jansje de ...................................... IXc.4
Jeu, Johan G. de (1898-1901) ........................ IXb(2).3
Jeu, Johan J. de (1906- ) ........................... IXb(2).6
Jeu, Johanna Catharina de (1896- ) .................. IXa.2
Jeu, Johannes Jacobus de (1872- ) ................... VIIIh.5
Jeu, Johannes Josephus de (1900- ) .................. IXc.2
Jeu, Klaasje de (1797- ) ............................ VIa(2).1
Jeu, Klaasje de (1802- ) ............................ VIa(2).8, VIIh, {VIIk}, {VIIIl}
Jeu, Klaasje de (1877- ) ............................ VIIIl.6
Jeu, Koosje de (1859- ) ............................. VIIIl.1
Jeu, Kors de (1801- ) ............................... VIb.8, {VIIh}, VIIk, {VIIIl}
Jeu, Leendert de (1840-1916) ........................ VIIe.6, VIIIh, {IXb}, {IXc}
Jeu, Leonardus de (1898- ) .......................... IXc.1
Jeu, Lijsje de (1841- ) ............................. VIIh.10
Jeu, Lijsje de (1842-1851) .......................... VIIe.7
Jeu, Maartje de (1824- ) ............................ VIIh.2
Jeu, Maartje de (1837-1884) ......................... VIIe.5, VIIIg
Jeu, Maartje de (1845- ) ............................ VIIg(2).1
Jeu, Maartje de (1864- ) ............................ VIIIc.2
Jeu, Maartje de (1874- ) ............................ VIIIl.5
Jeu, Margaretha de (1799-1867) ...................... VIa(2).2, VIIc
Jeu, Maria de (1863- ) .............................. VIIIc.1
Jeu, Maria Jacoba de (1877-1880) .................... VIIIh.8
Jeu, Marijtje de (1761- ) ........................... V(2).3
Jeu, Marijtje de (1785-1853) ........................ VIb.2, VIIi, {VIIIm}
Jeu, Marijtje de (1818- ) ........................... VIa(2).12
Jeu, Marijtje de (1828- ) ........................... VIIh.5
Jeu, Marijtje de (1837- ) ........................... VIIh.9
Jeu, Matje de (1834- ) .............................. VIIe.3
Jeu, Nanne de (1792- ) .............................. VIb.5
Jeu, Petronella de .................................. Xa.2
Jeu, Petronella M. G. de (1909- ) ................... IXb(3).1
Jeu, Pieter de ...................................... Xa.3
Jeu, Pieter de (1863- ) ............................. VIIIe.2, IXa
Jeu, Pieter de (1864-1939) .......................... VIIIh.1, IXb, {Xa}
Jeu, Pieter de (1900- ) ............................. IXb(2).4, Xa, {XI}
Jeu, Pieter Gerritz de (1801-1884) .................. VIa(2).4, VIIe, {VIIId}, {VIIIe}, {VIIIf}, {VIIIg}, {VIIIh}, {VIIIi}
Jeu, Pieter L. de (1896- ) .......................... IXb(2).1
Jeu, Pietertje de (1825-1902) ....................... VIIh.3
Jeu, Pietje de (1881- ) ............................. VIIIl.7
Jeu, Raynerius J. de (1897- ) ....................... IXb(2).2
Jeu, Saartje de (1840- ) ............................ VIIb(2).1, VIIIb
Jeu, Simon de (1835- ) .............................. VIIj.3
Jeu, Theresia Maria Agatha de (1937-2013) ........... Xa.1, XI
Jeu, Thomas de (1867- ) ............................. VIIIe.3
Jeu, Willemijntje de (1813-1813) .................... VIa(2).10
Jeu, Willemijntje de (1833- ) ....................... VIIj.2
Jeu, Willemina de (1828-1891) ....................... VIIb(1).1, VIIIa
Jeu (Dieu), Gerrit Jacobsz. de (1714- ) ............. IV.1, V, {VIa}, {VIb}
Jong, Johanna de (1833-1902) ........................ {IXb}
Jong, Klaasje de (1824- ) ........................... {VIIh.3}
                         - K -
Klaassen, Maria Theodora ............................ {VIIIk}
Klaveren, Gerrit van (1873- ) ....................... {VIIIl.6}
Klaveren, Simon van ................................. {VIIIl.6}
Klein, Hendrikus Petrus ............................. {VIIIg.1}
Klugt, Dirk van der ................................. {VIIIk}
Klugt, Dirk van der (1870-1870) ..................... VIIIk(1).1
Koeleman, Alida Maria ............................... {VIIe.3}
Krampen, Maria ...................................... {VIIc}
Kras, Eugenie Josephine ............................. {IXc.3}
Kroes, Claas (1793- ) ............................... {VIIa}
Kroes, Gerrit ....................................... {VIIa}
Kroes, Gerrit (1836-1837) ........................... VIIa.1
Krugt, Nicolaas van der (1841-1871) ................. {VIIIk}
Kuijl, Arie van der ................................. {VIIIc.2}
Kuijl, Cent van der (1869- ) ........................ {VIIIc.2}
                         - L -
L'Ami, Dirk ......................................... {VIId}
L'Ami, Kornelia (1821-1821) ......................... VIId.1
Lagewaart, Anna ..................................... {VIIi.2}
Leeuwen, Cornelia van ............................... {VIIIi.1}
Leeuwen, Cornelis van ............................... {VIIIl.1}
Leeuwen, Jan van (1766-1829) ........................ {VIIb}
Leeuwen, Johannes van (1854- ) ...................... {VIIIl.1}
Leeuwen, Maartje van (1800- ) ....................... {VIIb}, {VIIIb}, {VIIIc}
Leeuwen, Sara van (1794- ) .......................... {VIIh.3}
Leliveld, Dirkje .................................... {VIIIc.2}
Lip, Johanna Maria van der .......................... {VIIIa}
Lok, Elizabeth ...................................... {VIIIc.2}
Loos, Aaltje (1827-1827) ............................ VIIc(1).1
Loos, Alida (1830-1905) ............................. VIIc(1).2
Loos, Dirk (1801-1860) .............................. {VIIc}
Loos, Gerarda (1832-1867) ........................... VIIc(1).3
Loos, Hendrik (1840-1915) ........................... VIIc(1).4
Loos, Hendrik (1842-1843) ........................... VIIc(1).5
Loos, Kornelis ...................................... {VIIc}
                         - M -
Majenburg, Gijsberta ................................ {IXa.3}
Mank, Adrianus ...................................... {VIIId.1}
Mank, Cornelis (1866- ) ............................. {VIIId.1}
Marel, Maartje van der .............................. {VIIIl.2}
Meijnen, Trijntje van (1809- ) ...................... {VIIg}
Middelkoop, Hendrik (1818- ) ........................ {VIa(2).12}
Middelkoop, Hermanus ................................ {VIa(2).12}
Mijnen, Arij van .................................... {VIIg}
Morichard, Françoise Rosine ......................... {VIIIf}
                         - N -
Naderman, Hendrik ................................... {VIIc(1).2}
Nieuwland, Adriana Hendriksdr (1810-1881) ........... {VIIe}, {VIIId}, {VIIIe}, {VIIIf}, {VIIIg}, {VIIIh}, {VIIIi}
Nieuwland, Hendricus Pietersz. ...................... {VIIe}
Nigten, Antje ....................................... {VIIIg}
                         - O -
Ommeren, Hermina van ................................ {IXe}
Oomen, Helena ....................................... {VIIf.2}
                         - P -
Paauw, Petronella Gerarda (1873-1908) ............... {IXb}, {Xa}
Paauw, Reinier (1831-1907) .......................... {IXb}
Piet, Grietje ....................................... {IXa.1}
Pionier (Pionnie), Jacomijntje Jacobs ............... {III}, {IV}
Pot, Cornelia ....................................... {VIIId}
Pouw Kraan, Anna Klazina van der .................... {Xa}, {XI}
                         - R -
Rekelhof, Leonardus Johannes (1832- ) ............... {VIIe.3}
Rekelhof, Pieter .................................... {VIIe.3}
Rosbergen, Klasina (1842-1891) ...................... {VIIIc}
Rosbergen, Pieter ................................... {VIIIc}
                         - S -
Schoonenberg, Theodora Agatha (1908-1980) ........... {XI}
Sepers, Jacobus (1861- ) ............................ {VIIIc.2}
Sepers, Matthijs .................................... {VIIIc.2}
Smit, Hermanus (1837- ) ............................. {VIIIb}
Smit, Klaas ......................................... {VIIIb}
Smit, Maarten (1864- ) .............................. VIIIb.1
Smits, Lambertus .................................... {IXa.3}
Smits, Wijnandus (1896- ) ........................... {IXa.3}
Speelmans, Johannes ................................. {VIIIi}
Speelmans, Louwerina (1848- ) ....................... {VIIIi}
Spek, Elisabeth van der ( -1862) .................... {VIIIh}
Spek, Joanna van der (1842-1909) .................... {VIIIh}, {IXb}, {IXc}
Springintveld, Athonius (1861- ) .................... {VIIIe.1}
Springintveld, Jacob ................................ {VIIIe.1}
Spruitenburg, Maria ................................. {VIIb}, {VIIIa}
                         - T -
Tol, Geertruida van (1864- ) ........................ {IXa}
Tol, Jacobus van .................................... {IXa}
Tol, Willemtje van .................................. {VIa}, {VIIa}, {VIIb}
                         - V -
Vale, Clazina ....................................... {VIIIf}
Veen, Neeltje van (1837- ) .......................... {VIIIe}, {IXa}
Veen, Thomas van .................................... {VIIIe}
Veldhuis, Rudolf Anthonius (1924-2004) .............. {Xa.2}
Vergunst, Cornelis (1794- ) ......................... {VIIh.3}
Vergunst, Grietje Hendriksdr (1752- ) ............... {VIa}
Vergunst, Klaas (1822- ) ............................ {VIIh.3}
Verhagen, Adriana ................................... {VIIa}
Verm(e)ij, Lena (1834-1866) ......................... VIIf.1, VIIIj
Verm(e)ij, Lijsje (1839-1920) ....................... VIIf.3, VIIIk
Vermeij, Arij ....................................... {VIIf}
Vermeij, Gerrit (1835-1918) ......................... VIIf.2
Vermeij, Maarten (1796- ) ........................... {VIIf}, {VIIIj}, {VIIIk}
Versluis, Johannes .................................. {IXa.2}
Versluis, Johannes (1890- ) ......................... {IXa.2}
Verwaal, Maria ...................................... {VIIIc}
Verweij, Nanne Karsse ............................... {VIb}
Verweij, Pietertje (1762-1804) ...................... {VIb}, {VIIh}, {VIIi}, {VIIj}, {VIIk}
Visch, Henrica ...................................... {VIIg}
Visser, Joannes Theodorus (1906-1949) ............... {XI}
Visser, Josephus Johannes Maria (1937-2012) ......... {XI}
Vliet, Jacoba van ................................... {VIIIl}
Vliet, Johannes van (1873- ) ........................ {VIIIl.4}
Vliet, Willem van ................................... {VIIIl.4}
Vork, Maria ......................................... {VIIId.1}
Vreeswijk, Maria Wilhelmina ......................... {IXb}
Vreijenhoef, Cornelia (1814- ) ...................... {VIIIm}, {IXe}
Vries, Geertje de (1865- ) .......................... {VIIIl.2}
Vries, Sijbren de ................................... {VIIIl.2}
Vrij, Pietertje de .................................. {VIIIl.4}
Vromans, Gerrit ..................................... {VIIIa}
Vromans, Maria (1872- ) ............................. VIIIa(1).1
Vromans, Willem (1804- ) ............................ {VIIIa}
                         - W -
Waal, Cornelia Dirkje van der (1723- ) .............. {V}, {VIa}, {VIb}
Wacht, Cornelia van der ............................. {VIIIl.6}
Wagt, Cornelia van der (1899- ) ..................... IXd.3
Wagt, Dirk Jan van der (1890- ) ..................... IXd.1
Wagt, Hendrik van der ............................... {IXe}
Wagt, Hendrik van der (1865- ) ...................... {IXd}, IXe.1, Xb
Wagt, Jacoba van der (1902- ) ....................... IXd.5
Wagt, Jacoba Klazina van der (1901- ) ............... IXd.4
Wagt, Jan Cornelis van der (1843- ) ................. {IXd}, {IXe}, {Xb}
Wagt, Steintje van der (1891- ) ..................... IXd.2
Wassenberg, Maria ................................... {VIIIe.1}, {VIIIe.3}
Weijnants (Wijnants), Willemijntje Dirkse (1680- ) .. {IV}, {V}
Wesselman, Alida Adriana Leonarda (1940-2007) ....... {Xa.3}
Wesselman, Gerardus ................................. {VIIIf(1).1}
Wieringen, Gerardus van ............................. {IXc.4}
Wijman, Dirkje ...................................... {VIIIe}
Witte, Grietje ...................................... {VIIe.3}
Wubben, Johannes .................................... {VIIIf}
Wubben, Pieter (1867-1870) .......................... VIIIf(1).2
Wubben, Wilhelmina (1832-1893) ...................... {VIIIf}
                         - Z -
Zijm, Hendrik (1817- ) .............................. {VIIe.3}
Zijm, Jan ........................................... {VIIe.3}
Zoet, Cornelis ...................................... {VIIIh.4}
Zwaan, Lena van der ................................. {IXa.2}
Zwieten, Jansje van ................................. {IXc}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #