driessen

PARENTEEL

van

Everardus Willems DRIESSEN


index

   
I. Everardus Willems DRIESSEN, geb. ca. 1751, gewezen soldaat, overl. Dreumel vrijdag 26 dec. 1806 (overlijdingsdatum kan ook 26 december 1806 zijn.), begr. ald. zaterdag 27 dec. 1806,   tr. (bs) Dreumel dinsdag 22 jan. 1799 Catharina KOOIJMANS, ged. (rk) ald. woensdag 21 okt. 1772, arbeidster, overl. na 1806, dr van Floor Theodori COIJMAN en Barbara Willemse van DEIJSEL.
   IIa. (van I) Willem DRIESSEN, geb. Dreumel dinsdag 10 dec. 1799, ged. (rk) ald., schipper/arbeider, overl. ald. zondag 20 febr. 1870, zn van Everardus Willems DRIESSEN en Catharina KOOIJMANS,
  tr. (1) (bs) Dreumel woensdag 23 mei 1827 Geertrui van WIJK, geb. Wamel maandag 22 jan. 1798, overl. Dreumel vrijdag 2 sept. 1842, dr van Bernardus van WIJK en Petronella van BALLEGOIJ,
  tr. (2) Dreumel donderdag 28 dec. 1843 Hendrika van GEMERT, geb. ca. 1820, overl. ald. vrijdag 28 dec. 1883, dr van Bernardus van GEMERT en Helena SALET.

   IIb. (van I) Cornelia DRIESSEN, geb. Dreumel dinsdag 29 juni 1802, overl. ald. zaterdag 27 dec. 1873, dr van Everardus Willems DRIESSEN en Catharina KOOIJMANS,
  tr. Dreumel donderdag 31 jan. 1828 Theodorus van BUREN, geb. ald. zondag 12 mei 1805, zn van Gerardus van BUREN, arbeider, en Mechtildis de JONGH.

   IIc. (van I) Gerardus DRIESSEN, geb. Dreumel maandag 23 jan. 1804, zn van Everardus Willems DRIESSEN en Catharina KOOIJMANS,
  tr. (bs) Dreumel zaterdag 25 aug. 1827 Elisabeth Dorathea MULDER, geb. Nijmegen ca. zondag 19 okt. 1806, dr van Lourens MULDER en Gilia ANDRIESSEN.
   IIIa. (van IIa) Gerardus DRIESSEN, geb. Dreumel zaterdag 23 febr. 1828, schipper, overl. ald. woensdag 19 jan. 1881, zn van Willem DRIESSEN en Geertrui van WIJK,
  tr. Dreumel donderdag 14 mei 1857 Hendrika van LEEUWEN, geb. ald. zondag 30 juni 1833, overl. ald. zondag 18 febr. 1906, dr van Piet van LEEUWEN, arbeider, en Maria de KEIJSER, arbeidster.

   IIIb. (van IIa) Evert DRIESSEN, geb. Dreumel zaterdag 13 okt. 1832, zn van Willem DRIESSEN en Geertrui van WIJK,
  tr. (1) Dreumel dinsdag 9 april 1861 Geertrui STENSEN, geb. ald. donderdag 12 febr. 1829, dr van Uijda STENSEN en Wilhelmina VOS,
  tr. (2) Dreumel woensdag 4 juli 1894 Maria SAS, geb. ald. donderdag 17 aug. 1843, dr van Lambertus Dominicus SAS, karreman, en Johanna KOOIJMANS, eerder gehuwd met Hendrikus JANSSEN.

   IIIc. (van IIa) Arnoldus DRIESSEN, geb. Dreumel maandag 9 nov. 1835, dienstknecht, overl./begr. ald. zondag 18/woensdag 21 juni 1922, zn van Willem DRIESSEN en Geertrui van WIJK,
  tr. Dreumel donderdag 20 febr. 1868 Marianne LUIJPEN, geb. ald. vrijdag 14 sept. 1838, dienstbode/huisvrouw, overl./begr. ald. vrijdag 2/maandag 5 febr. 1917, dr van Gradus LUIJPEN, dagloner/arbeider, en Maria GIJSBERTS.

   IIId. (van IIa) Petronella DRIESSEN, geb. Dreumel ca. 1839, dr van Willem DRIESSEN en Geertrui van WIJK,
  tr. Dreumel woensdag 27 jan. 1864 Nicolaas van OORSOUW, geb. ca. 1835, zn van Arnoldus van O(O)RSOUW en Elisabeth van KOOLWIJK.

   IIIe. (van IIa) Helena DRIESSEN, geb. Dreumel ca. 1861, overl. ald. vrijdag 16 juni 1922, dr van Willem DRIESSEN en Hendrika van GEMERT,
  tr. (bs) Dreumel woensdag 4 juni 1884 Johannes van der EIJK, geb. ald. ca. 1850, overl. ald. woensdag 22 jan. 1919, zn van Cornelis van der EIJK, arbeider, en Gijsberta Barbera de KONING.

   IIIf. (van IIb) Catharina van BUREN, geb. Dreumel zaterdag 24 april 1830, dr van Theodorus van BUREN en Cornelia DRIESSEN,
  tr. (1) Tiel zaterdag 1 okt. 1853 Johannes van den HURK, geb. ald. maandag 7 april 1828, zn van Jan van den HURK en Margarita VERBURG,
  tr. (2) Tiel zaterdag 10 jan. 1874 Gijsbertus BAKKER, geb. ald. ca. 1838, zn van Hendrik BAKKER en Johanna BURGERS.

   IIIg. (van IIb) Evert van BUREN, geb. Dreumel ca. 1842, zn van Theodorus van BUREN en Cornelia DRIESSEN,
  tr. Dreumel donderdag 20 febr. 1868 Johanna SLOT, geb. Alphen 1843, dr van Johannes SLOT en Johanna van LEEUWEN.

   IIIh. (van IIc) Gerardus DRIESSEN (MULDER), geb. Nijmegen zondag 11 sept. 1825, zn van Gerardus DRIESSEN en Elisabeth Dorathea MULDER,   tr. Maastricht donderdag 10 aug. 1848 Antoinette Hubertine KORTENRAIJ, dr van Johannes Cornelis KORTENRAIJ en Anna GOURMEZ.
   IVa. (van IIIa) Petronella DRIESSEN, geb. Dreumel ca. 1865, overl. ald. vrijdag 11 dec. 1942, dr van Gerardus DRIESSEN en Hendrika van LEEUWEN,
  tr. Dreumel woensdag 13 okt. 1897 Marinus van den BOSCH, geb. ald. ca. 1870, arbeider, zn van Hendrikus Albertus van den BOSCH en Dina van de GRAAF.

   IVb. (van IIIa) Antonia Francisca DRIESSEN, geb. Dreumel ca. 1873, dr van Gerardus DRIESSEN en Hendrika van LEEUWEN,
  tr. Dreumel dinsdag 8 juni 1897 Adrianus LUIJPEN, geb. ald. ca. 1872, arbeider, grondwerker, zn van Gerardus LUIJPEN, planter, en Petronella de WILD, plantster.

   IVc. (van IIIc) Gerardus DRIESSEN, geb./ged. Dreumel dinsdag 7/woensdag 8 maart 1871, planter, zn van Arnoldus DRIESSEN en Marianne LUIJPEN,
  tr. Dreumel woensdag 9 april 1902 Petronella GERLAG (GARLAG), geb. ald. zaterdag 25 nov. 1876, dr van Josephus GERLAG, sluiswachter, watermolenaar, en Johanna HOKS.

   IVd. (van IIIc) Wilhelmina DRIESSEN, geb. Dreumel donderdag 18 juli 1872, overl. ald. donderdag 26 dec. 1946, dr van Arnoldus DRIESSEN en Marianne LUIJPEN,
  tr. Dreumel woensdag 6 juli 1898 Hendrikus Marinus van SOMMEREN, geb. ald. zondag 5 maart 1871, planter, overl. ald. dinsdag 31 mei 1955, zn van Willem van SOMMEREN, arbeider, en Wilhelmina LUIJPEN.

   IVe. (van IIId) Elisabeth van OORSOUW, geb. Dreumel ca. 1865, overl. ald. donderdag 15 dec. 1910, dr van Nicolaas van OORSOUW en Petronella DRIESSEN,
  tr. Dreumel woensdag 1 juni 1892 Adrianus van LENT, geb. ca. 1860, zn van Jan van LENT en Petronella HOKS.

   IVf. (van IIId) Arnolda van OORSOUW, geb. Dreumel ca. 1869, overl. ald. donderdag 19 aug. 1937, dr van Nicolaas van OORSOUW en Petronella DRIESSEN,
  tr. Dreumel woensdag 18 mei 1892 Johannes BEUKEMA, geb. Haarlem ca. 1869, overl. Dreumel woensdag 19 okt. 1938, zn van Johannes BEUKEMA en Helena DIEMEL.

   IVg. (van IIId) Gerardus van OORSOUW, geb. Dreumel zaterdag 21 maart 1874, zn van Nicolaas van OORSOUW en Petronella DRIESSEN,
  tr. Wamel woensdag 22 mei 1907 Maria Elisabeth HOCK, geb. ald. zaterdag 1 maart 1879, dr van Jan HOCK en Arnolda VERMEULEN.

   IVh. (van IIIf) Dirkje van den HURK, geb. Tiel ca. 1857, dr van Johannes van den HURK en Catharina van BUREN,
  tr. (bs) Utrecht woensdag 12 okt. 1881 Martinus WESTBROEK, geb. Zeist ca. 1857, zn van Lodewijk WESTBROEK en Gerritje SWANENBURG.

   IVi. (van IIIh) Anna Maria DRIESSEN, dr van Gerardus DRIESSEN (MULDER) en Antoinette Hubertine KORTENRAIJ,
  tr. (bs) Maastricht woensdag 3 maart 1880 Franciscus DINGENA, geb. ald., zn van Gerardus DINGENA en Maria Ida SMIT.

   Va. (van IVd) Maria Anna van SOMMEREN, geb. Dreumel zaterdag 27 jan. 1900, ged. (rk) ald., overl. Utrecht 1975, dr van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Johannes W. van KESTEREN, geb. vrijdag 15 juni 1900, wasserijbediende, overl. Utrecht.

   Vb. (van IVd) Wilhelmus Leonardus van SOMMEREN, geb. Dreumel vrijdag 10 okt. 1902, ged. (rk) ald., mandenmaker, overl. Tiel 1 woensdag 12 okt. 1977, begr. Dreumel, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Dreumel dinsdag 23 sept. 1930 Katherina Johanna Maria van LEUR, geb. Essen zaterdag 25 febr. 1911, overl./begr. Tiel/Dreumel maandag 6/donderdag 9 juli 1992.

   Vc. (van IVd) Arnoldus Johannes van SOMMEREN, geb. Dreumel vrijdag 11 maart 1904, ged. (rk) ald., overl. ald. donderdag 28 maart 1946, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Dreumel donderdag 1 juni 1933 Johanna Geertruda LAMERS, geb. ald. zondag 30 dec. 1906, overl./begr. ald. zaterdag 10/woensdag 14 dec. 1988, dr van Hendrikus LAMERS, landarbeider, en Huberdina van LENT.

   Vd. (van IVd) Leonardus Jozeph van SOMMEREN, geb. Dreumel woensdag 25 okt. 1905, ged. (rk) ald., overl. Beneden-Leeuwen 2 vrijdag 18 sept. 1970, begr. Dreumel dinsdag 22 sept. 1970, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Cornelia Maria LAMERS, geb. zaterdag 27 febr. 1909, overl./begr. Tiel/Dreumel maandag 31 juli/vrijdag 4 aug. 1978, dr van Hendrikus LAMERS, landarbeider, en Huberdina van LENT.

   Ve. (van IVd) Gerardus van SOMMEREN, geb. Dreumel zaterdag 24 okt. 1908, ged. (rk) ald., handelaar, overl./begr. ald. dinsdag 11/vrijdag 14 juni 1991, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Catharina Berdina VERBRUGGEN, geb. donderdag 15 dec. 1910.

   Vf. (van IVd) Hendrika Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel zondag 18 juni 1911, ged. (rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl./gecremeerd Utrecht maandag 4/vrijdag 8 nov. 1991, dr van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  ondertr. Dreumel, tr./tr. kerkel. (rk) ald. woensdag 7 juni 1939 Egbertus Theodorus Anthonius van KLAVEREN, rk, geb. Gouda dinsdag 31 mei 1910, ged. (rk) ald., stoker, incasseerder, overl./gecremeerd Utrecht woensdag 5/maandag 10 mei 1993, zn van Johannes T. van KLAVEREN, suikerbollenmaker, en Maria van GOGH, dienstbode/huisvrouw.

Noten
1. in het St. Andreas-ziekenhuis.
2. in Huize St. Elisabeth.


Index op PARENTEEL
van
Everardus Willems DRIESSEN


|A|B|C|D|E|G|H|J|K|L|M|N|O|P|S|V|W|

                       - A -
Adams, Anthonius Marinus ........................ {IIIg.4}
Adams, Gerardus ................................. {IIIg.4}
Amstel, Francisca van ........................... {IIIg.3}
Amstel, Johannes van ............................ {IIIg.3}
Andriessen, Gilia ............................... {IIc}
                       - B -
Bakker, Gijsbertus (1838- ) ..................... {IIIf}
Bakker, Hendrik ................................. {IIIf}
Ballegoij, Petronella van (1771-1827) ........... {IIa}
Beers, Cornelis van ............................. {IVb.1}
Beers, Hendrik Gerard van (1900- ) .............. {IVb.1}
Beukema, Helena (1894-1896) ..................... IVf.1
Beukema, Johannes ............................... {IVf}
Beukema, Johannes (1869-1938) ................... {IVf}
Bol, Adrianus ................................... {IIIe.7}
Bol, Adrianus Lourenzus (1886- ) ................ {IIIe.7}
Bosch, Berdina Grada van den (1897-1898) ........ IVa.1
Bosch, Gradus Hendrikus van den (1899-1924) ..... IVa.2
Bosch, Hendrika Grada van den (1901-1906) ....... IVa.3
Bosch, Hendrikus Albertus van den ............... {IVa}
Bosch, Marinus van den (1870- ) ................. {IVa}
Boumans, Gerardus Gradus (1844- ) ............... {IIIc.5}
Boumans, Petronella Catharina (1881-1971) ....... {IIIc.5}
Buren, Catharina van (1830- ) ................... IIb.2, IIIf, {IVh}
Buren, Evert van (1842- ) ....................... IIb.3, IIIg
Buren, Geertrui van ............................. IIIg.4
Buren, Geertruida van (1870-1876) ............... IIIg.1
Buren, Gerardus van (1742-1825) ................. {IIb}
Buren, Gerardus van (1828- ) .................... IIb.1
Buren, Johannes van ............................. IIIg.3
Buren, Theodorus van ............................ IIIg.2
Buren, Theodorus van (1805- ) ................... {IIb}, {IIIf}, {IIIg}
Burgers, Johanna ................................ {IIIf}
                       - C -
Caris, Elisabeth ................................ {IIIh.3}
Coijman, Floor Theodori (1720-1812) ............. {I}
                       - D -
Deijsel, Barbara Willemse van ( -1806) .......... {I}
Diemel, Helena .................................. {IVf}
Dingena, Franciscus ............................. {IVi}
Dingena, Gerardus ............................... {IVi}
Dinther, Wilhelmina van ......................... {IIIc.1}
Doornmalen, Antonette van ....................... {IIa(2).2}
Driessen, Anna Maria ............................ IIIh.2, IVi
Driessen, Antoinetta (1877- ) ................... IVi.1
Driessen, Antonia Francisca (1873- ) ............ IIIa.4, IVb
Driessen, Arnoldus (1835-1922) .................. IIa(1).3, IIIc, {IVc}, {IVd}
Driessen, Arnoldus (1879-1968) .................. IIIc.6
Driessen, Bernardus (1858-1861) ................. IIa(2).4
Driessen, Cornelia (1802-1873) .................. I.2, IIb, {IIIf}, {IIIg}
Driessen, Everardus Willems (1751-1806) ......... I, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Driessen, Evert (1832- ) ........................ IIa(1).2, IIIb
Driessen, Geertrui (1869-1957) .................. IIIc.1
Driessen, Gerardus (1804- ) ..................... I.3, IIc, {IIIh}
Driessen, Gerardus (1828-1881) .................. IIa(1).1, IIIa, {IVa}, {IVb}
Driessen, Gerardus (1869-1870) .................. IIIb(1).3
Driessen, Gerardus (1871- ) ..................... IIIc.2, IVc
Driessen, Gerrit (1845-1866) .................... IIa(2).1
Driessen, Helena (1861-1922) .................... IIa(2).5, IIIe
Driessen, Jan (1852-1885) ....................... IIa(2).2
Driessen, Johannes (1873-1875) .................. IIIc.4
Driessen, Johannes (1876-1971) .................. IIIc.5
Driessen, Lambert Hubert ........................ IIIh.3
Driessen, Maria Gertrudis Antoinetta ............ IIIh.1
Driessen, N.N. (1863-1863) ...................... IIIb(1).1
Driessen, N.N. (1864-1864) ...................... IIIb(1).2
Driessen, Peter (1859-1863) ..................... IIIa.1
Driessen, Petronella (1839- ) ................... IIa(1).4, IIId, {IVe}, {IVf}, {IVg}
Driessen, Petronella (1865-1942) ................ IIIa.2, IVa
Driessen, Wilhelmina (1872-1946) ................ IIIc.3, IVd, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}, {Ve}, {Vf}
Driessen, Wilhelmus (1871- ) .................... IIIb(1).4
Driessen, Wilhelmus Franciscus (1871- ) ......... IIIa.3
Driessen, Willem (1799-1870) .................... I.1, IIa, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}, {IIIe}
Driessen, Willem (1854-1860) .................... IIa(2).3
Driessen (Mulder), Gerardus (1825- ) ............ IIc.1, IIIh, {IVi}
Duuren, Maria van ............................... {IIIe.5}
                       - E -
Eijk, Clasina van (1880- ) ...................... {IIIa.3}
Eijk, Cornelis van der (1807- ) ................. {IIIe}
Eijk, Cornelis van der (1894- ) ................. IIIe.5
Eijk, Evert van der (1851-1929) ................. {IIIa.3}
Eijk, Gijsberta Hendrika van der (1886- ) ....... IIIe.1
Eijk, Hendrika van der (1891-1892) .............. IIIe.4
Eijk, Hendrikus van der (1903-1904) ............. IIIe.9
Eijk, Johanna Geertruida van der (1899- ) ....... IIIe.7
Eijk, Johannes van der (1850-1919) .............. {IIIe}
Eijk, Johannes Stephanus van der (1897-1897) .... IIIe.6
Eijk, Maria Helena van der (1901-1901) .......... IIIe.8
Eijk, Wilhelmus van der (1887-1888) ............. IIIe.2
Eijk, Wilhelmus van der (1888-1910) ............. IIIe.3
Eik, Petronella van der ......................... {IVb.1}
Elbers, Christina Wendelina ..................... {IIIg.4}
Erp, Jan van (1860- ) ........................... {IIId.2}
Erp, Johannes van ............................... {IIId.2}
                       - G -
Gemert, Bernardus van ........................... {IIa}
Gemert, Hendrika van (1820-1883) ................ {IIa}, {IIIe}
Gemert, Theodora Arnoldus van (1873- ) .......... {IIIb(1).4}
Gemert, Theodorus Arnoldus van .................. {IIIb(1).4}
Gerlag, Josephus (1814-1893) .................... {IVc}
Gerlag (Garlag), Petronella (1876- ) ............ {IVc}
Gerritsen, Adrianus ............................. {IIIe.5}
Gerritsen, Jacoba Johanna (1896- ) .............. {IIIe.5}
Gijsberts, Maria (1802-1887) .................... {IIIc}
Gogh, Maria van (1881-1971) ..................... {Vf}
Gourmez, Anna ................................... {IIIh}
Graaf, Dina van de .............................. {IVa}
                       - H -
Heck, Gradus Martinus van (1877- ) .............. {IIIe.1}
Heck, Jan van ................................... {IIIe.1}
Herpen, Antonia Maria van ....................... {IIIg.2}
Herpen, Johannes van ............................ {IIIg.2}
Heukelum, Jenneke van ........................... {IIIb(1).4}
Heuvel, Geertrijde van de ( -1909) .............. {IIIc.1}
Hock, Jan ....................................... {IVg}
Hock, Maria Elisabeth (1879- ) .................. {IVg}
Hoks, Johanna (1844- ) .......................... {IVc}
Hoks, Petronella ................................ {IVe}
Hurk, Dirkje van den (1857- ) ................... IIIf(1).1, IVh
Hurk, Jan van den ............................... {IIIf}
Hurk, Joannes van den (1866- ) .................. IIIf(1).2
Hurk, Johannes van den (1828- ) ................. {IIIf}, {IVh}
                       - J -
Janssen, Hendrikus (1843- ) ..................... {IIIb}
Jongh, Mechtildis de (1762- ) ................... {IIb}
                       - K -
Keijser, Maria de (1796-1866) ................... {IIIa}
Kesteren, Johannes W. van (1900- ) .............. {Va}
Klarenbeek, Antonia Maria Tonen ................. {IIIe.1}
Klaveren, Egbertus Theodorus Anthonius van (1910-1993) {Vf}
Klaveren, Johannes T. van (1884-1915) ........... {Vf}
Kommer, Johannes Petrus ......................... {IIb.1}
Kommer, Maria (1833- ) .......................... {IIb.1}
Koning, Gijsberta Barbera de (1807-1865) ........ {IIIe}
Kooijmans, Catharina (1772-1806) ................ {I}, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Kooijmans, Johanna (1810-1881) .................. {IIIb}
Koolwijk, Elisabeth van (1788-1869) ............. {IIId}
Kortenraij, Antoinette Hubertine ................ {IIIh}, {IVi}
Kortenraij, Johannes Cornelis ................... {IIIh}
Kuijlen, Joanna ................................. {IIIg.3}
                       - L -
Lamers, Cornelia Maria (1909-1978) .............. {Vd}
Lamers, Hendrikus (1871-1941) ................... {Vc}, {Vd}
Lamers, Johanna Geertruda (1906-1988) ........... {Vc}
Leeuwen, Antonia van ............................ {IIIc.6}
Leeuwen, Hendrika van (1833-1906) ............... {IIIa}, {IVa}, {IVb}
Leeuwen, Johanna van ............................ {IIIg}
Leeuwen, Piet van (1799-1879) ................... {IIIa}
Lent, Adriana Elisabeth van (1899-1900) ......... IVe.3
Lent, Adrianus van (1860- ) ..................... {IVe}
Lent, Adrianus Gerardus van (1901-1902) ......... IVe.4
Lent, Adrien Gerardus van (1898-1899) ........... IVe.2
Lent, Geertruida Maria van (1904-1904) .......... IVe.6
Lent, Gosewina van .............................. {IIIe.7}
Lent, Huberdina van ............................. {Vc}, {Vd}
Lent, Jan van ................................... {IVe}
Lent, Johanna Geertruida van (1905-1905) ........ IVe.7
Lent, Johannes Nicolaas van (1897-1916) ......... IVe.1
Lent, Lambertus Johannes van (1903-1921) ........ IVe.5
Lent, Nicolaas Anthonius van (1908-1910) ........ IVe.8
Leur, Katherina Johanna Maria van (1911-1992) ... {Vb}
Liefkens, Geertrui .............................. {IIId.2}
Loon, Johanna van ............................... {IIIg.2}
Luijpen, Adrianus (1872- ) ...................... {IVb}
Luijpen, Arnolda Hendrika (1902-1920) ........... IVb.2
Luijpen, Gerardus (1822-1909) ................... {IVb}
Luijpen, Gertruda Arnolda (1913-1920) ........... IVb.5
Luijpen, Gradus (1796-1853) ..................... {IIIc}
Luijpen, Hendrika Maria (1903-1904) ............. IVb.3
Luijpen, Hendrikus Adrianus (1910-1915) ......... IVb.4
Luijpen, Marianne (1838-1917) ................... {IIIc}, {IVc}, {IVd}
Luijpen, Petronella Gerarda (1898- ) ............ IVb.1
Luijpen, Wilhelmina (1835-1917) ................. {IIId.4}, {IVd}
                       - M -
Meijer, Johanna Maria ........................... {IIIf(1).2}
Mulder, Elisabeth Dorathea (1806- ) ............. {IIc}, {IIIh}
Mulder, Lourens ................................. {IIc}
                       - N -
Nimwegen, Dirk van .............................. {IIIf(1).2}
Nimwegen, Maria van (1871- ) .................... {IIIf(1).2}
                       - O -
O(o)rsouw, Arnoldus van (1794-1867) ............. {IIId}
Oorsouw, Arnolda van (1869-1937) ................ IIId.3, IVf
Oorsouw, Elisabeth van (1865-1910) .............. IIId.1, IVe
Oorsouw, Geertruida van (1867- ) ................ IIId.2
Oorsouw, Gerardus van (1874- ) .................. IIId.5, IVg
Oorsouw, Nicolaas van (1835- ) .................. {IIId}, {IVe}, {IVf}, {IVg}
Oorsouw, Wilhelm van (1871-1909) ................ IIId.4
Os, Christiaan van .............................. {IIIc.1}
Os, Rozienus van (1863-1948) .................... {IIIc.1}
                       - P -
Ponsioen, Alida ................................. {IIb.1}
                       - S -
Salet, Helena ................................... {IIa}
Sas, Lambertus Dominicus (1810-1895) ............ {IIIb}
Sas, Maria (1843- ) ............................. {IIIb}
Slot, Johanna (1843- ) .......................... {IIIg}
Slot, Johannes .................................. {IIIg}
Smit, Maria Ida ................................. {IVi}
Sommeren, Anna Maria van (1874- ) ............... {IIId.4}
Sommeren, Arnoldus Johannes van (1904-1946) ..... IVd.5, Vc
Sommeren, Gerardus van (1908-1991) .............. IVd.8, Ve
Sommeren, Helena Maria van (1907-1989) .......... IVd.7
Sommeren, Hendrika Maria van (1911-1991) ........ IVd.9, Vf
Sommeren, Hendrikus Marinus van (1871-1955) ..... {IVd}, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}, {Ve}, {Vf}
Sommeren, Leonardus Jozeph van (1905-1970) ...... IVd.6, Vd
Sommeren, Maria Anna van (1900-1975) ............ IVd.2, Va
Sommeren, N.N. van ( -1914) ..................... IVd.10
Sommeren, Nellij Petronella van (1920- ) ........ IVd.11
Sommeren, Wilhelmina van (1898-1959) ............ IVd.1
Sommeren, Wilhelmus Leonardus van (1901-1902) ... IVd.3
Sommeren, Wilhelmus Leonardus van (1902-1977) ... IVd.4, Vb
Sommeren, Willem van (1826-1896) ................ {IIId.4}, {IVd}
Stensen, Geertrui (1829- ) ...................... {IIIb}
Stensen, Uijda .................................. {IIIb}
Swanenburg, Gerritje ............................ {IVh}
                       - V -
Veld, Nicolaas .................................. {IIId.4}
Verbruggen, Catharina Berdina (1910- ) .......... {Ve}
Verburg, Margarita .............................. {IIIf}
Vermeulen, Arnolda .............................. {IVg}
Vink, Wilhelmina (1839- ) ....................... {IIIc.5}
Vos, Wilhelmina ................................. {IIIb}
Vrede, Anna Barbara de .......................... {IIIh.1}
Vree, Frederik de ............................... {IIIc.6}
Vree, Maria de (1883-1948) ...................... {IIIc.6}
                       - W -
Weerd, Maria van de (1849-1901) ................. {IIIa.3}
Welters, Luduvicus Hubertus ..................... {IIIh.3}
Welters, Maria Elisabeth ........................ {IIIh.3}
Wesche, Johannes Hendrik ........................ {IIIh.1}
Wesche, Johannes Hubertus ....................... {IIIh.1}
Westbroek, Gerardus (1880- ) .................... IVh.1
Westbroek, Lodewijk ............................. {IVh}
Westbroek, Martinus (1857- ) .................... {IVh}
Wijk, Bernardus van (1770- ) .................... {IIa}
Wijk, Geertrui van (1798-1842) .................. {IIa}, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}
Wijts, Johanna .................................. {IIIe.7}
Wild, Petronella de (1830-1907) ................. {IVb}
Wordrager, Johanna Maria van (1858- ) ........... {IIa(2).2}
Wordrager, Roelof van ........................... {IIa(2).2}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #