PARENTEEL
van
Lambertus JASPERS>index

   I. Lambertus JASPERS, bouwman, tr. Barbara BEHREN.

   II. (van I) Johannes Theodorus JASPERS, geb. Limbricht Guttekoven maandag 10 juli 1786, overl. Woerden maandag 18 april 1853, zn van Lambertus JASPERS en Barbara BEHREN, tr. (1) Guttekoven zondag 6 april 1806 Maria Catharina van HUTEN, tr. (2)/tr. kerkel. (r.k.) Gouda zondag 14 april 1811/woensdag 28 maart 1810 Maria Wilhelmina van KLAVEREN, geb. ald. zondag 18 juni 1786, overl. ald. woensdag 6 aug. 1834, dr van Johannes Jan van KLAVEREN en Hendrica van BUNSCHOTEN, tr. (3) (b.s.) Gouda woensdag 3 dec. 1834 Elizabeth STREEFLAND, geb. Haastrecht zondag 20 sept. 1812, dr van Arie STREEFLAND en Willemina TERNEUZEN, werkster.
   IIIa. (van II) Lambertus JASPERS, geb. Gouda dinsdag 11 febr. 1812, klederbleker, overl. ald. maandag 25 maart 1889, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (b.s.) ald. zondag 19 sept. 1830 Elisabeth LINSEN, geb. Nederweert zondag 23 aug. 1807, werkbode, dr van Godefridus LINSEN, kuiper, en Joanna Maria KETELAARS.
   IIIb. (van II) Pieter JASPERS, geb. Gouda dinsdag 10 aug. 1813, overl. Amersfoort zondag 26 aug. 1894, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (1) (b.s.) Gouda woensdag 12 maart 1834 Martina van der STEEN, geb. ald. zondag 28 febr. 1813, werkbode, overl. ald. vrijdag 13 jan. 1837, dr van Machiel van der STEEN, kuipersbaas, en Catharina VERZIJL, tr. (2) (b.s.) Gouda woensdag 28 juni 1837 Anna Catharina KÖPPENS, r.k., geb. Buchten ca. 1809, overl. Gouda zondag 9 febr. 1879, dr van Jacobus KÖPPENS en Barbara DOKMAN.
   IIIc. (van II) Andreas Andries JASPERS, geb. Gouda dinsdag 4 juli 1815, molenaarsknecht, korenmolenaar, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (b.s.) Rotterdam woensdag 14 nov. 1838 Maria Johanna BELLERASKI, geb. Vlissingen dinsdag 13 febr. 1821, dr van Pieter BELLERASKI, schoenmaker, en Maria Josepha FETTERLY ook FETTERLIG.
   IIId. (van II) Johanna JASPERS, geb. Gouda zaterdag 26 aug. 1820, overl. Rotterdam donderdag 19 aug. 1869, dr van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (b.s.) ald. woensdag 1 okt. 1845 Franciscus ALINKHOF, geb. ald. maandag 21 jan. 1822, zn van Frans ALINKHOF en Theodora de LEEUW.
   IIIe. (van II) Adrianus JASPERS, r.k., geb. Gouda dinsdag 6 mei 1823, klederbleker, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (1) (b.s.) ald. woensdag 17 nov. 1841 Johanna STRENG, geb. Stein ca. 1820, overl. Gouda vrijdag 21 mei 1847, dr van Cornelis STRENG en Joanna DEKKER, tr. (2) (b.s.) ald. woensdag 30 juni 1847 Maria ZWANENBURG, r.k., geb. ald. donderdag 3 maart 1825, dr van Johannes ZWANENBURG en Maria de KORTE.
   IIIf. (van II) Johannes JASPERS, r.k., geb. Gouda woensdag 21 nov. 1827, klederbleker, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Maria Wilhelmina van KLAVEREN, tr. (b.s.) ald. donderdag 25 juli 1850 Maria Elisabeth VERHUIJSEN, r.k., geb. Nederweert vrijdag 9 nov. 1827, dr van Henricus VERHUIJSEN, linnenwever, en Margaretha LINSEN.
   IVa. (van IIIa) Petrus JASPERS, r.k., geb. Rotterdam woensdag 5 juni 1833, overl. ald. woensdag 30 maart 1887, zn van Lambertus JASPERS en Elisabeth LINSEN, tr. (b.s.) Gouda woensdag 7 febr. 1855 Elisabeth JANSEN, geb. ald. dinsdag 20 nov. 1827, overl. Rotterdam zondag 11 nov. 1888, dr van Jan JANSEN, sluiswachter, en Elisabeth DEKKER.
   IVb. (van IIIa) Godefridus JASPERS, r.k., geb. Rotterdam zondag 5 febr. 1837, overl. Gouda dinsdag 10 juli 1906, zn van Lambertus JASPERS en Elisabeth LINSEN, tr. (b.s.) ald. woensdag 31 dec. 1862 Johanna Maria WALTMANS, r.k., geb. ald. maandag 6 aug. 1838, overl. Gouda woensdag 9 aug. 1916, dr van Johannes Hendrikus WALTMANS en Johanna van DIJK.
   IVc. (van IIIa) Johannes Theodorus JASPERS, r.k., geb. Gouda zondag 30 dec. 1838, klederbleker, zn van Lambertus JASPERS en Elisabeth LINSEN, tr. (b.s.) ald. woensdag 13 jan. 1864 Barbara Elisabeth ZWANENBURG, r.k., geb. ald. vrijdag 8 april 1842, dr van Johannes ZWANENBURG en Maria de KORTE.
   IVd. (van IIIb) Johannes Lambertus JASPERS, geb. Gouda zondag 11 okt. 1846, bleeker, overl. ald. donderdag 24 nov. 1921, zn van Pieter JASPERS en Anna Catharina KÖPPENS, tr. (b.s.) ald. woensdag 4 sept. 1872 Margrietha DUQUINO, geb. Gouda zaterdag 8 maart 1851, overl. ald. zondag 9 nov. 1890, dr van Joannes DUQUINO en Johanna van DIJK.
   IVe. (van IIIc) Johannes Theodorus JASPERS, r.k., geb. Rotterdam zaterdag 9 maart 1839, timmermansknecht, overl. Gouda zaterdag 20 aug. 1910, zn van Andreas Andries JASPERS en Maria Johanna BELLERASKI, tr. (b.s.) ald. woensdag 31 juli 1867 Elizabeth van BEUZEKOM, geb. ald. zondag 4 jan. 1846, overl. Gouda maandag 6 juli 1925, dr van Paulus van BEUZEKOM, aanspreker, en Elisabeth de BORGIE.
   IVf. (van IIIc) Cornelia Christina JASPERS, r.k., geb. Gouda woensdag 23 juni 1852, overl. ald. dinsdag 11 mei 1909, dr van Andreas Andries JASPERS en Maria Johanna BELLERASKI, tr. (b.s.) ald. woensdag 1 nov. 1871 Frederik STOLK, geb. Gouda zaterdag 15 febr. 1851, fabriekswerker, touwspinner, zn van Jan STOLK en Johanna Barbara DAAMEN.    IVg. (van IIIc) Jacobus Johan JASPERS, r.k., geb. Gouda zondag 22 febr. 1857, zn van Andreas Andries JASPERS en Maria Johanna BELLERASKI, tr. (b.s.) ald. woensdag 23 april 1879 Catharina Johanna de DOES, geb. Moordrecht vrijdag 7 april 1854, overl. Gouda maandag 12 jan. 1925, dr van Arnoldus Theodorus de DOES en Alida KLOOS, werkster.
   IVh. (van IIIc) Petrus Andreas JASPERS, r.k., geb. Gouda donderdag 10 febr. 1859, koetsier, vrachtrijder, overl. Rotterdam woensdag 1 febr. 1933, zn van Andreas Andries JASPERS en Maria Johanna BELLERASKI, tr. (b.s.) Gouda woensdag 19 dec. 1877, gescheiden Rotterdam donderdag 16 okt. 1919 van Catharina Cornelia DIJKMAN, geb. Gouda zaterdag 4 febr. 1860, fabriekswerkster, overl. Rotterdam zondag 2 juni 1940, dr van Johannes DIJKMAN, pijpenmaker, en Catharina Cornelia BATTING, naaister.
   IVi. (van IIIf) Theodorus JASPERS, r.k., geb. Gouda zondag 4 nov. 1855, zn van Johannes JASPERS en Maria Elisabeth VERHUIJSEN, tr. (b.s.) ald. woensdag 5 juli 1876 Maria ZWAMBACH, r.k., geb. Hagestein woensdag 12 maart 1856, dr van Willem ZWAMBACH, arbeider, bouwman, en Johanna van STRAATEN.
   Va. (van IVa) Johannes Lambertus JASPERS, geb. Rotterdam zondag 20 jan. 1861, zn van Petrus JASPERS en Elisabeth JANSEN, tr. (b.s.) ald. donderdag 1 mei 1884 Antonia Maria SCHWEITZER, geb. ald. donderdag 20 febr. 1862, dr van Johannes Petrus SCHWEITZER en Maria LEERENTVELD.
   Vb. (van IVb) Lambertus JASPERS, r.k., geb. Gouda zaterdag 10 okt. 1863, overl. ald. zaterdag 7 dec. 1918, zn van Godefridus JASPERS en Johanna Maria WALTMANS, tr. (b.s.) ald. woensdag 30 april 1890 Margaretha Maria SCHRAVE, r.k., geb. Gouda woensdag 7 april 1869, overl./begr. ald. zondag 6/woensdag 9 jan. 1929, dr van Hubertus SCHRAVE, brandersknecht, bierbrouwersknecht, en Neeltje van VLIET.    Vc. (van IVe) Paulus JASPERS, geb. Gouda donderdag 6 aug. 1891, overl. ald. donderdag 27 febr. 1964, zn van Johannes Theodorus JASPERS en Elizabeth van BEUZEKOM, tr. (b.s.) ald. woensdag 21 juni 1922 Geertruida Johanna VONK, geb. Gouda zondag 7 juni 1896, dr van Dirk VONK, behanger, en Engelina Maria van der HEIJDEN.


Index op PARENTEEL
van
Lambertus JASPERS


|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Y|Z|

          - A -
Alinkhof, Franciscus (1822- ) {IIId}
Alinkhof, Franciscus (1854-1854) IIId.6
Alinkhof, Franciscus Theodorus (1856- ) IIId.7
Alinkhof, Frans (1790- ) {IIId}
Alinkhof, Hendrika Johanna Maria (1862- ) IIId.10
Alinkhof, Johanna (1850-1853) IIId.4
Alinkhof, Johanna Elizabeth Maria (1859-1861) IIId.9
Alinkhof, Maria Elizabeth (1847-1847) IIId.2
Alinkhof, Maria Elizabeth (1848- ) IIId.3
Alinkhof, Theodora (1846-1846) IIId.1
Alinkhof, Theodora Elizabeth (1852- ) IIId.5
Alinkhof, Theodorus Johannes (1858-1858) IIId.8
Amersfoort, Marrigje .. {IVd.2}
          - B -
Baars, Alida Elisabeth (1841- ) {IIIa.4}
Baars, Geerlof ........ {IIIa.4}
Baartwijk, Anna Margarita (1889- ) {IVh.4}
Baartwijk, Machiel .... {IVh.4}
Bakker, Johannes Filippus (1887-1960) {IVh.5}
Bakker, Nicolaas Adriaan {IVh.5}
Batting, Catharina Cornelia (1822- ) {IVh}
Behren, Barbara ....... {I}, {II}
Belleraski, Maria Johanna (1821- ) {IIIc}, {IVe}, {IVf}, {IVg}, {IVh}
Belleraski, Pieter (1803-1835) {IIIc}
Berkel, Cornelis van .. {IVh.7}
Berkel, Jacob van (1893- ) {IVh.7}
Beuzekom, Elizabeth van (1846-1925) {IVe}, {Vc}
Beuzekom, Paulus van ( -1879) {IVe}
Bloos, Alida (1874- ) . {IVf.1}
Bloos, Hendrik ( -1885) {IVf.1}
Boekmeijer, Willemina Cornelia {IVe.5}
Boijmans, Hendrika Maria Janke (1894- ) {IVh.2}
Boijmans, Willem Alexander Hendrik {IVh.2}
Bootsman, Jannetje .... {IVd.5}
Borgie, Elisabeth de .. {IVe}
Bos, Antje van den (1864-1912) {IVh.8}
Bosman, Maria ......... {IIIe(1).1}
Broek, Adriaan van den  {IIIf.1}
Broek, Christiaan van den (1848- ) {IIIf.1}
Broos, Carolina Maria (1889-1951) {Va.1}
Broos, Willem ......... {Va.1}
Brunolt, Rudolph ...... {IVe.5}
Brunolt, Rudolph (1884- ) {IVe.5}
Bunschoten, Hendrica van {II}
          - C -
Crepin, Maria Allegonda Jacqueline {IVb.12}
          - D -
Daamen, Johanna Barbara {IVf}
Dekker, Elisabeth ..... {IVa}
Dekker, Joanna ........ {IIIe}
Dielemans, Cornelis ( -1908) {IVg.4}
Dielemans, Frederika Maria (1889- ) {IVg.4}
Dijk, Johanna van ..... {IVb}
Dijk, Johanna van ( -1853) {IVd}
Dijkman, Catharina Cornelia (1860-1940) {IVh}
Dijkman, Johannes (1823- ) {IVh}
Does, Arnoldus Theodorus de ( -1878) {IVg}
Does, Catharina Johanna de (1854-1925) {IVg}
Dokman, Barbara ....... {IIIb}
Dortland, Elisabeth (1896- ) {IVg.6}
Dortland, Gerrit ...... {IVg.6}
Drimmelen, Johanna Maria Cornelia van {Vb.1}
Duquino, Joannes ( -1862) {IVd}
Duquino, Margrietha (1851-1890) {IVd}
          - E -
Eijbergen, Aaltje ..... {IVe.3}
Ende, Frederik Willem van den {IVd.7}
Ende, Simon van den (1888- ) {IVd.7}
          - F -
Fetterly ook Fetterlig, Maria Josepha (1806- ) {IIIc}
          - G -
Geelhoed, Anna (1880- ) {IVh.2}
Geelhoed, Arie Pieter . {IVh.2}
          - H -
Haan, Lena de ......... {IVf.2}
Heijden, Aletta Hendrica van der ( -1880) {IVf.6}
Heijden, Engelina Maria van der ( -1899) {Vc}
Heuvel, Allegonda van den {IIIe(2).4}
Hofstede, Dirk Johannes (1875- ) {IVf.2}
Hofstede, Leendert .... {IVf.2}
Houtman, Adrianus Hendrikus {Vb.1}
Houtman, Margaretha Josephina Maria (1907- ) {Vb.1}
Hubers, Carolina Petronella {IVb.7}
Huten, Maria Catharina van {II}
          - J -
Jabroer, Eva .......... {IVb.9}
Jansen, Elisabeth (1827-1888) {IVa}, {Va}
Jansen, Jan (1798- ) .. {IVa}
Jaspers, Adriana Elizabeth (1884-1885) IVd.6
Jaspers, Adriana Maria (1886- ) IVd.7
Jaspers, Adrianus (1823- ) II(2).7, IIIe
Jaspers, Adrianus Anthonius (1868-1869) IVc.4
Jaspers, Alida (1895- ) IVh.9
Jaspers, Alida Maria (1885-1894) IVg.3
Jaspers, Andreas (1862-1862) IIIc.9
Jaspers, Andreas Adrianus (1865-1939) IIIc.11
Jaspers, Andreas Andries (1815- ) II(2).3, IIIc, {IVe}, {IVf}, {IVg}, {IVh}
Jaspers, Andreas Cornelis (1898-1898) IVh.10
Jaspers, Andreas Jacobus (1887- ) IVg.4
Jaspers, Andreas Petrus (1884- ) IVh.4
Jaspers, Andries (1881-1893) IVe.7
Jaspers, Anna Catharina (1873-1893) IVd.1
Jaspers, Anthonia Adriana (1864-1867) IIIe(2).13
Jaspers, Anthonius (1869-1869) IVc.5
Jaspers, Antonia (Maria) (1859-1861) IIIe(2).9
Jaspers, Antonius (1840- ) IIIa.4
Jaspers, Antonius (1878-1958) IVb.10
Jaspers, Antonius Lambertus (1879- ) IVc.11
Jaspers, Arnoldus Theodorus (1892-1923) IVg.6
Jaspers, Catharina Johanna (1879- ) IVd.3
Jaspers, Christina (1902- ) IVh.12
Jaspers, Cornelia Christina (1852-1909) IIIc.6, IVf
Jaspers, Cornelis (1844- ) IIIe(1).1
Jaspers, doodgeb. zn (1940) Vc.1
Jaspers, Elisabeth (1818- ) II(2).5
Jaspers, Elisabeth (1863-1864) IIIc.10
Jaspers, Elisabeth (1867-1867) IVb.4
Jaspers, Elisabeth Johanna (1843-1904) IIIb(2).1
Jaspers, Elisabeth Johanna (1869-1870) IVb.5
Jaspers, Elisabeth Josephina (1862-1882) IVa.4
Jaspers, Elisabeth Maria (1873-1874) IVc.8
Jaspers, Elisabeth Maria (1877-1877) IVc.9
Jaspers, Elisabeth Maria (1879- ) IVc.10
Jaspers, Elizabeth (1856-1856) IIIe(2).7
Jaspers, Elizabeth Maria (1857-1869) IIIe(2).8
Jaspers, Elizabeth Maria (1875-1876) IVb.8
Jaspers, Godefridus (1837-1906) IIIa.2, IVb, {Vb}
Jaspers, Hendricus Anthonius (1870-1942) IVb.6
Jaspers, Hubertus Godefridus Anthonius (1906-1960) Vb.1
Jaspers, Jacobus Adrianus (1873- ) IIIe(2).14
Jaspers, Jacobus Johan (1857- ) IIIc.7, IVg
Jaspers, Jacobus Johannes (1894- ) IVh.8
Jaspers, Johanna (1820-1869) II(2).6, IIId
Jaspers, Johanna (1852- ) IIIe(2).4
Jaspers, Johanna Elisabeth (1845- ) IIIc.4
Jaspers, Johanna Elisabeth (1865-1865) IVb.2
Jaspers, Johanna Elisabeth (1866- ) IVb.3
Jaspers, Johanna Elizabeth (1866-1871) IVa.6
Jaspers, Johanna Elizabeth (1880- ) IVi.1
Jaspers, Johanna Maria (1850- ) IIIc.5
Jaspers, Johanna Maria (1851- ) IIIe(2).3
Jaspers, Johanna Maria (1864-1864) IVa.5
Jaspers, Johanna Maria (1871-1873) IVe.2
Jaspers, Johanna Maria (1871-1871) IVa.7
Jaspers, Johanna Maria (1878-1878) IVh.1
Jaspers, Johanna Maria (1880-1880) IVg.1
Jaspers, Johanna Maria (1890- ) IVg.5
Jaspers, Johanna Maria Elizabeth (1868- ) IVe.1
Jaspers, Johanna Theodora (1880-1881) IVe.6
Jaspers, Johanna Theodora (1883- ) IVe.8
Jaspers, Johannes (1827- ) II(2).8, IIIf, {IVi}
Jaspers, Johannes Adrianus (1861-1862) IIIe(2).10
Jaspers, Johannes Adrianus (1862-1863) IIIe(2).11
Jaspers, Johannes Franciscus (1849-1850) IIIe(2).2
Jaspers, Johannes Franciscus (1853-1855) IIIe(2).5
Jaspers, Johannes Hendrikus (1817- ) II(2).4
Jaspers, Johannes Jacob (1882-1887) IVg.2
Jaspers, Johannes Lambertus (1846-1921) IIIb(2).2, IVd
Jaspers, Johannes Lambertus (1861- ) IVa.3, Va
Jaspers, Johannes Lambertus (1866- ) IVc.2
Jaspers, Johannes Lambertus (1877-1953) IVb.9
Jaspers, Johannes Petrus (1855-1855) IIIe(2).6
Jaspers, Johannes Petrus (1879-1954) IVh.2
Jaspers, Johannes Theodorus (1786-1853) I.1, II, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}, {IIIe}, {IIIf}
Jaspers, Johannes Theodorus (1836-1837) IIIb(1).1
Jaspers, Johannes Theodorus (1838- ) IIIa.3, IVc
Jaspers, Johannes Theodorus (1839-1910) IIIc.1, IVe, {Vc}
Jaspers, Johannes Theodorus (1848- ) IIIe(2).1
Jaspers, Lambertus .... I, {II}
Jaspers, Lambertus (1812-1889) II(2).1, IIIa, {IVa}, {IVb}, {IVc}
Jaspers, Lambertus (1856-1858) IVa.1
Jaspers, Lambertus (1863-1918) IVb.1, Vb
Jaspers, Lambertus Johannes (1858-1865) IVa.2
Jaspers, Lambertus Johannes (1864-1935) IVc.1
Jaspers, Margaretha (1850- ) IIIa.6
Jaspers, Margaretha Paulina (1880-1891) IVb.11
Jaspers, Margrietha (1851- ) IIIf.1
Jaspers, Maria (1877-1902) IVe.4
Jaspers, Maria (1900- ) IVh.11
Jaspers, Maria Catharina (1889- ) IVh.6
Jaspers, Maria Elisabeth (1847- ) IIIa.5
Jaspers, Maria Elisabeth (1871-1871) IVc.6
Jaspers, Maria Elisabeth (1872-1945) IVc.7
Jaspers, Maria Elizabeth (1877- ) IVd.2
Jaspers, Maria Johanna (1862-1863) IIIe(2).12
Jaspers, Maria Johanna (1886- ) IVh.5
Jaspers, Maria Josepha (1843-1886) IIIc.3
Jaspers, Maria Margaretha (1878- ) IVe.5
Jaspers, Matthijs Johannes (1873- ) IVb.7
Jaspers, Paulina Elizabeth (1873-1924) IVe.3
Jaspers, Paulina Johanna (1883-1937) IVb.12
Jaspers, Paulus (1891-1964) IVe.10, Vc
Jaspers, Petrus (1833-1887) IIIa.1, IVa, {Va}
Jaspers, Petrus (1881-1883) IVd.4
Jaspers, Petrus (1887- ) Va.1
Jaspers, Petrus Andreas (1859-1933) IIIc.8, IVh
Jaspers, Petrus Andreas (1882-1882) IVh.3
Jaspers, Petrus Anthonius (1883- ) IVd.5
Jaspers, Petrus Johannes (1867-1869) IVc.3
Jaspers, Pieter (1813-1894) II(2).2, IIIb, {IVd}
Jaspers, Pieter (1841- ) IIIc.2
Jaspers, Pieternella Maria (1891- ) IVh.7
Jaspers, Poulus (1884-1886) IVe.9
Jaspers, Theodorus (1855- ) IIIf.2, IVi
          - K -
Kade, Pieternella van der {IVe.1}
Ketelaars, Joanna Maria {IIIa}
Klaveren, Johannes Jan van (1740-1815) {II}
Klaveren, Maria Wilhelmina van (1786-1834) {II}, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}, {IIIe}, {IIIf}
Kleijn, Christoffel de  {IVh.12}
Kleijn, Johannes Hendrikus de (1900- ) {IVh.12}
Kloos, Alida .......... {IVg}
Knegt, Jacobus de ( -1875) {IVe.1}
Knegt, Johannes Jacobus de (1866- ) {IVe.1}
Kogel, Helena de (1864-1948) {IVh.11}
Köppens, Anna Catharina (1809-1879) {IIIb}, {IVd}
Köppens, Jacobus ...... {IIIb}
Korte, Maria de ....... {IIIe}, {IVc}
Kruijff, Antonia Cornelia de ( -1869) {IIIb(2).1}
          - L -
Laan, Johanna van der . {IVg.6}
Leerentveld, Maria .... {Va}
Leeuw, Theodora de (1786- ) {IIId}
Leeuwen, Adrianus van (1837- ) {IIIc.3}
Leeuwen, Simon van .... {IIIc.3}
Leeuwen, Willem Jacobus Maria van (1876- ) {IVd.3}
Leeuwen, Willem Johannes van {IVd.3}
Leeuwensteijn, Teuntje  {IIIc.3}
Linsen, Elisabeth (1807- ) {IIIa}, {IVa}, {IVb}, {IVc}
Linsen, Godefridus (1771-1830) {IIIa}
Linsen, Margaretha (1799-1882) {IIIf}
          - M -
Meijer, Cornelia ...... {IVh.5}
Molenaar, Hendrik Arnoldus (1863-1941) {IVh.11}
Molenaar, Johan (1894-1958) {IVh.11}
          - N -
Natzijl, Bastiaan Antonius Cornelis (1872-1931) {IVb.12}
Natzijl, Melis ........ {IVb.12}
          - O -
Otter, Adrianus den (1898- ) {IVh.9}
Otter, Harmen Adrianus den {IVh.9}
Otto, Maria ........... {IVh.9}
          - P -
Pavoordt, Agnes van de  {IVd.3}
          - R -
Rabouw, Alida (1877- )  {IVf.6}
Rabouw, Cornelis Petrus {IVf.6}
Rijgersberg, Wilhelmina {IVg.4}
          - S -
Schaik, Gerrit van (1876- ) {IVe.3}
Schaik, Jan van ....... {IVe.3}
Schneijderberg, Anna Margarita {IVh.4}
Schoenmaker, Wilhelmina {IVh.7}
Schrave, Hubertus (1835- ) {Vb}
Schrave, Margaretha Maria (1869-1929) {Vb}
Schutte, Geertruida Josephina Maria (1874- ) {IVb.7}
Schutte, Johannes Hermanus {IVb.7}
Schweitzer, Antonia Maria (1862- ) {Va}
Schweitzer, Johannes Petrus {Va}
Slenters, Hendrik Jacobus (1845- ) {IVb.9}
Slenters, Maria Johanna Hendrica (1877- ) {IVb.9}
Spelt, Klara van der (1858-1922) {IVh.6}
Spierings, Johannes Hendrikus {IIIe(2).4}
Spierings, Johannes Hendrikus (1841- ) {IIIe(2).4}
Spruijt, Franciscus Henricus (1888- ) {IVg.5}
Spruijt, Hendrik ...... {IVg.5}
Steen, Machiel van der  {IIIb}
Steen, Martina van der (1813-1837) {IIIb}
Stigter, Adriana Cornelia (1840- ) {IIIe(1).1}
Stigter, Cornelis ..... {IIIe(1).1}
Stolk, doodgeb. zn (1886) IVf.3
Stolk, Frederik (1851- ) {IVf}
Stolk, Frederik (1881- ) IVf.6
Stolk, Hendrikus (1879-1880) IVf.5
Stolk, Jan ( -1860) ... {IVf}
Stolk, Johanna Barbara (1877- ) IVf.4
Stolk, Johanna Maria (1875- ) IVf.2
Stolk, Johannes Jacobus (1872-1944) IVf.1
Stolwijk, Johanna ( -1903) {IVg.5}
Straaten, Johanna van . {IVi}
Streefland, Arie ...... {II}
Streefland, Elizabeth (1812- ) {II}
Streng, Cornelis ...... {IIIe}
Streng, Johanna (1820-1847) {IIIe}
          - T -
Terneuzen, Willemina .. {II}
Ton, Arie (1861-1944) . {IVh.8}
Ton, Geertruida (1894- ) {IVh.8}
Trooster, Bernardus Engelbertus (1873- ) {IVf.4}
Trooster, Gerardus Johannes ( -1885) {IVf.4}
Tuurling, Alida ....... {IIIa.4}
          - V -
Verheul, Maria Elizabeth (1870-1951) {IVb.6}
Verheul, Petrus ( -1872) {IVb.6}
Verhooijsen, Helena ( -1850) {IIIf.1}
Verhuijsen, Henricus (1802-1836) {IIIf}
Verhuijsen, Maria Elisabeth (1827- ) {IIIf}, {IVi}
Verweij, Kors ......... {IVd.2}
Verweij, Wijnand (1882- ) {IVd.2}
Verweijer, Maria ...... {IVf.4}
Verzijl, Adrianus Cornelis Christianus (1845- ) {IIIb(2).1}
Verzijl, Catharina ( -1816) {IIIb}
Verzijl, Huibert Martinus {IIIb(2).1}
Visser, Jacomina Johanna Geertruida {IVd.7}
Vliet, Neeltje van (1839- ) {Vb}
Vonk, Dirk (1858-1903)  {Vc}
Vonk, Geertruida Johanna (1896- ) {Vc}
          - W -
Waltmans, Johanna Maria (1838-1916) {IVb}, {Vb}
Waltmans, Johannes Hendrikus {IVb}
Wankum, Johanna Elisabeth van {IVb.6}
Weers, Adriana Suzanne Samina {IVb.3}
Weger, Daniël de (1857-1926) {IVh.6}
Weger, Frank de (1885- ) {IVh.6}
Werkhoven, Maria Agatha van {IVb.3}
Westermeijer, Hendrika  {Va.1}
Wiessner, Cornelia Jacoba {IVh.2}
Wildenburg, Albertus Theodorus {IVb.3}
Wildenburg, Cornelis Franciscus (1865- ) {IVb.3}
Woerkum, Anna van ..... {IVh.12}
          - Y -
Ypema, Clasina (1890- ) {IVd.5}
Ypema, Dirk ........... {IVd.5}
          - Z -
Zijdeman, Wilhelmina .. {IVf.1}
Zwaagman, Janke ....... {IVh.2}
Zwambach, Maria (1856- ) {IVi}
Zwambach, Willem (1827- ) {IVi}
Zwanenburg, Barbara Elisabeth (1842- ) {IVc}
Zwanenburg, Johannes .. {IIIe}, {IVc}
Zwanenburg, Maria (1825- ) {IIIe}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #