Parenteel Pieter van Klaveren
PARENTEEL
van
Pieter van KLAVEREN>index

   I. Pieter van KLAVEREN, geb. Broekhuijzen ca. 1735, bouwman, overl. Gouda zaterdag 29 nov. 1794, zn van Dirk Pieterz van CLAVEREN en Aertje Elb. RIETVELD,
  ondertr. Gouda, tr. ald. vrijdag 3 jan. 1777 Kunera de KRUIJF, geb. Benschop zondag 7 sept. 1749, bouwvrouw, dr van Johannes (jan) de KRUIJFF en Elsje Cornelisz van der IJSSEL, die hertr. met Pieter MOL, bouwman.

   IIa. (van I) Joannes van KLAVEREN, ged. (rk) Gouda zondag 27 febr. 1780, veldwachter te Sluipwijk, overl. Gouda dinsdag 24 april 1860, zn van Pieter van KLAVEREN en Kunera de KRUIJF,
  ondertr./tr. zondag 29 april/zondag 13 mei 1810 Maria van MINDERHOUT, geb./ged. Breda vrijdag 7/zaterdag 15 nov. 1777, overl. ca. 1860, dr van Johannes van MINDERHOUT en Maria Catharina EMMEN.

   IIb. (van I) Egbertus van KLAVEREN, geb. Broekhuijzen zondag 12 jan. 1783, groenteman, tuinman, overl. Gouda donderdag 13 juni 1861, zn van Pieter van KLAVEREN en Kunera de KRUIJF,   ondertr. (1) Gouda, tr. (burg.st.)/tr. kerkel. (rk) ald. zondag 25 nov. 1810 Cornelia (neeltje) GORISSEN, geb. ald. vrijdag 16 nov. 1792, ged. (rk) Gouda, overl. ald. dinsdag 20 juli 1819, dr van Jan GORISSEN en Maria COOLMEES,
  ondertr. (2) Gouda, tr. ald. woensdag 7 juni 1820 Annemarie LOOMAN, geb. ald. woensdag 30 jan. 1799, naaister, overl. Gouda woensdag 29 jan. 1862, dr van Joannes 'lamme' LOOMAN en Wilhelmina PETERS.

   IIIa. (van IIa) Maria Catharina van KLAVEREN, ged. Gouda woensdag 27 maart 1811, winkelierster, overl. ald. zondag 24 jan. 1904, dr van Joannes van KLAVEREN en Maria van MINDERHOUT,
  tr. kerkel. Gouda vrijdag 11 aug. 1837 Johannes Jacobus BANTZINGER, geb. Amsterdam dinsdag 24 maart 1812, overl. Gouda dinsdag 16 sept. 1873, zn van Johannes Jacobus jr. BANTZINGER en Adriana Lucia Jacoba WETERINGS.

   IIIb. (van IIa) Joannes Petrus van KLAVEREN, ged. Sluipwijk vrijdag 6 nov. 1818, tabakskerver/winkelier, overl. Rotterdam maandag 4 juni 1888, zn van Joannes van KLAVEREN en Maria van MINDERHOUT,
  tr. (1) woensdag 27 april 1842 Maria Elisabeth de KEIJZER, geb. Gouda dinsdag 11 aug. 1818, overl. Rotterdam woensdag 16 april 1873, dr van Cornelis de KEIJZER, broodbakkersknecht, schippersknecht, op de Bodegraafse schuit; Karnemelksloot, rond 1816, korenkoopman, en Maria LOUIS ook LOWIES.,
  tr. (2) Rotterdam woensdag 28 mei 1879 Pieternella JACQUEMIJN, geb. Gorichem zaterdag 15 dec. 1827, winkelierster, overl. Rotterdam maandag 25 jan. 1892, dr van Pieter JAQUEMIJN en Neeltje de KOK, eerder gehuwd met Hendrikus DEURSONT.

   IIIc. (van IIb) Egbertus Dirk van KLAVEREN, geb. Gouda woensdag 30 maart 1831, ged. (rk) ald., pakhuisbediende, overl. ald. zaterdag 5 jan. 1901, zn van Egbertus van KLAVEREN en Annemarie LOOMAN,   ondertr. (1) Gouda, tr. ald. woensdag 18 april 1860, tr. kerkel. (rk) ald. Maria Elisabeth van LEEUWEN, geb. Gouda vrijdag 27 aug. 1830, dienstbode, overl. ald. dinsdag 29 maart 1881, dr van Nicolaas Johannes van LEEUWEN, pijpenmakersknecht, en Cornelia VONK, dienstbode,   tr. (2) Gouda woensdag 9 nov. 1881 Wilhelmina van VLIET, geb. Broek vrijdag 24 maart 1843, huisvrouw, overl. Gouda dinsdag 14 febr. 1911, dr van Nicolaas van VLIET en Maria TROMP.
   IIId. (van IIb) Arnoldus Egbertus van KLAVEREN, geb. Gouda maandag 26 okt. 1835, ged. (rk) ald., tabakskerver, overl. Rotterdam maandag 6 aug. 1900, zn van Egbertus van KLAVEREN en Annemarie LOOMAN,
  ondertr. Gouda, tr. (burg.st.)/tr. kerkel. (rk) ald. woensdag 27 okt. 1858 Wijnanda ROOZENSTRATEN, geb. Gorichem dinsdag 11 juni 1833, naaister, overl. Rotterdam maandag 17 okt. 1927, dr van Hendrikus ROOZENSTRATEN en Cornelia Neeltje JANMAAT.

   IVa. (van IIIa) Cornelis Adrianus Bernardus BANTZINGER, geb. Gouda zaterdag 31 juli 1852, overl. 1932, zn van Johannes Jacobus BANTZINGER en Maria Catharina van KLAVEREN,
  tr. (rk) Avereest dinsdag 17 okt. 1876 Sophia Adriana H. M. BREUKEL, geb. 1854, overl. 1919, dr van Atephanus Josephus Hendrikus BREUKEL en Maria Sophia Johanna de HOOG.

   IVb. (van IIIb) Geertruida Cornelia van KLAVEREN, geb. Gouda donderdag 20 mei 1847, dienstbode, overl. Rotterdam donderdag 21 dec. 1882, dr van Joannes Petrus van KLAVEREN en Maria Elisabeth de KEIJZER,
  tr. Rotterdam woensdag 23 sept. 1874 Pieter Reinier ZAPPEY, geb. ald. woensdag 25 aug. 1847, pakhuisbediende, overl. ald. zaterdag 5 maart 1887, zn van verm. Reijnerus Johannes A. de KEIJZER, broodbakkersknecht, sjouwer, en Maria Charlotte ZAPPEY, mangelster.

   IVc. (van IIIb) Johannes Jacobus van KLAVEREN, geb. Gouda maandag 16 aug. 1852, stoker/machinist, overl. 1 maandag 19 aug. 1889, zn van Joannes Petrus van KLAVEREN en Maria Elisabeth de KEIJZER,
  tr. Rotterdam vrijdag 22 aug. 1879 Petronella ARIES, geb. Nijmegen woensdag 27 nov. 1850, dr van Wessel ARIES, stoker, en Dina A. van HULST.

   IVd. (van IIIb) Elisabeth Maria van KLAVEREN, geb. Gouda woensdag 16 aug. 1854, dr van Joannes Petrus van KLAVEREN en Maria Elisabeth de KEIJZER,
  tr. N.N.

   IVe. (van IIIc) Egbertus Nicolaas van KLAVEREN, geb. Gouda vrijdag 24 jan. 1862, ged. (rk) ald., timmerman, overl. ald. zondag 15 april 1888, zn van Egbertus Dirk van KLAVEREN en Maria Elisabeth van LEEUWEN,
  ondertr. Gouda, tr. ald. woensdag 17 maart 1886 Cornelia Elisabeth MIMPEN, geb. ald. vrijdag 5 okt. 1860, dienstbode, overl. donderdag 25 jan. 1912, dr van Matheus MIMPEN, schoenmaker, en Hendrika Barbara de KNOOP.

   IVf. (van IIIc) Hendrikus Lubertus van KLAVEREN, geb. Gouda maandag 26 maart 1866, schoenmaker, overl. Utrecht maandag 31 jan. 1949, zn van Egbertus Dirk van KLAVEREN en Maria Elisabeth van LEEUWEN,
  tr. Utrecht woensdag 12 nov. 1890 Cornelia Maria KLOET, geb. Breda dinsdag 14 april 1868, overl. Utrecht woensdag 14 mei 1952, dr van verm. Cornelis KLOET en Wilhelmina van GASTEL.

   IVg. (van IIIc) Nicolaas Wijnandus van KLAVEREN, geb./ged. (rk) Gouda zaterdag 5/maandag 7 aug. 1882, postbeambte, overl. Utrecht woensdag 21 nov. 1973, zn van Egbertus Dirk van KLAVEREN en Wilhelmina van VLIET,
  tr. Gouda woensdag 26 juli 1911 Johanna Sophia DRIES, geb. ald. ca. donderdag 13 jan. 1887, overl. maandag 31 jan. 1983, dr van Andreas DRIES, timmerman, en Wilhelmina ZUIJDVELD, koffiehuis-houdster.
   IVh. (van IIIc) Johannes T. van KLAVEREN, geb. Gouda woensdag 26 maart 1884, ged. (rk) ald., suikerbollenmaker, overl./begr. ald. zondag 17/woensdag 20 jan. 1915, zn van Egbertus Dirk van KLAVEREN en Wilhelmina van VLIET,
  tr. Gouda woensdag 30 juni 1909 Maria van GOGH, geb. ald. woensdag 13 april 1881, ged. (rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl. Gouda zaterdag 1 mei 1971, dr van Gijsbertus van GOGH, stucadoor, en Jacoba de WILDE, huisvrouw.

   IVi. (van IIId) Egbertus Hendrikus van KLAVEREN, geb. Rotterdam zaterdag 20 juni 1868, zn van Arnoldus Egbertus van KLAVEREN en Wijnanda ROOZENSTRATEN,
  tr. Rotterdam woensdag 29 aug. 1894 Theodora Elisabeth M. ALINKHOF, geb. ald. zaterdag 20 okt. 1866, naaister, dr van Jan Arnoldus ALINKHOF en Barbara Petronella de RUIJSSER.

   Va. (van IVa) Johan Jacob BANTZINGER, geb. Gouda woensdag 25 jan. 1882, overl. 1944, zn van Cornelis Adrianus Bernardus BANTZINGER en Sophia Adriana H. M. BREUKEL,
  tr. Sittard maandag 11 aug. 1913 Maria Gerardina Josephina JANSSEN, geb. ald. maandag 20 juli 1891, overl. Hilversum maandag 10 maart 1975, dr van Hendrik JANSSEN en Maria Theresia SCHMEITZ.

   Vb. (van IVd) Jean Pierre Gustave van KLAVEREN, geb. Brussel zaterdag 19 juni 1875, zn van Elisabeth Maria van KLAVEREN,
  tr. Marie Elodie VANASSCHE, geb. Vive Saint Eloy dinsdag 6 maart 1883, dr van Augustinus van ASSCHE en Julie HIMPE.

   Vc. (van IVe) Theodorus Wilhelmus van KLAVEREN, rk, geb./ged. (rk) Gouda vrijdag 14/zondag 16 mei 1886, fabriekswerker, treinmachinist, op de route Oostvoorne naar Rotterdam en Hellevoetsluis naar Rotterdam, overl. Brielle donderdag 28 april 1966, zn van Egbertus Nicolaas van KLAVEREN en Cornelia Elisabeth MIMPEN,
  tr. Gouda woensdag 5 aug. 1908 Maria Helena RATTEN, geb. Dordrecht ca. 1888, dr van Peter RATTEN en Leonarda KOENDERS.

   Vd. (van IVh) Egbertus Theodorus Anthonius van KLAVEREN, rk, geb. Gouda dinsdag 31 mei 1910, ged. (rk) ald., stoker, incasseerder, overl./gecremeerd Utrecht woensdag 5/maandag 10 mei 1993, zn van Johannes T. van KLAVEREN en Maria van GOGH,
  ondertr./tr. Dreumel zaterdag 20 mei/woensdag 7 juni 1939, tr. kerkel. (rk) ald. woensdag 7 juni 1939 Hendrika Maria van SOMMEREN, geb. ald. zondag 18 juni 1911, ged. (rk) Dreumel, dienstbode/huisvrouw, overl./gecremeerd Utrecht maandag 4/vrijdag 8 nov. 1991, dr van Hendrikus Marinus van SOMMEREN, planter, en Wilhelmina DRIESSEN.

   Ve. (van IVh) Jacoba Maria van KLAVEREN, geb. Gouda vrijdag 18 juli 1913, ged. (rk) ald., huisvrouw, overl./gecremeerd ald. woensdag 16/dinsdag 22 juni 2004, dr van Johannes T. van KLAVEREN en Maria van GOGH,
  tr. ca. 1936 Seine BOOIJ, geb. Hoogeveen 2 dinsdag 15 jan. 1907, chauffeur, overl. Gouda zondag 20 jan. 1980, zn van Seine BOOY, schipper, en Aaltje PROFIJT.

   VIa. (van Va) Maria Theresia BANTZINGER, geb. 1922, overl. 1990, dr van Johan Jacob BANTZINGER en Maria Gerardina Josephina JANSSEN,
  tr. Johannes Marinus REINBOUD, geb. 1920, redacteur (De Navorscher), overl. 1986.

   VIb. (van Vb) Louis van KLAVEREN, geb. Ixelles vrijdag 27 april 1906, zn van Jean Pierre Gustave van KLAVEREN en Marie Elodie VANASSCHE,
  tr. Les Pavillions sous Bois zaterdag 11 mei 1929 Simone Georgette MAURICE, geb. ald. maandag 6 sept. 1909.

   VIc. (van Vc) Theo van KLAVEREN, geb. Hellevoetsluis donderdag 4 dec. 1930, overl. Rotterdam vrijdag 10 maart 1972, zn van Theodorus Wilhelmus van KLAVEREN en Maria Helena RATTEN,
  tr. Wilhelmina Theodora J. VARENHOUT, geb. vrijdag 7 juli 1933.

   VII. (van VIb) Roger Maurice Marcel van KLAVEREN, geb. Les Pavillions sous Bois woensdag 7 maart 1934, zn van Louis van KLAVEREN en Simone Georgette MAURICE,
  tr. Asnières sur Seine 92 zaterdag 24 juli 1965 Michèle Suzanne AGOSTINI, geb. Parijs 3ème zondag 6 jan. 1946.

Noten
1. Overleden in de Javazee 6gr.30 Z.BR en 108gr.50 O.L aan boord van het Nederlandse Stoomschip Noord-Holland.
2. *mogelijk geboren te Sleen in Drente.


Index op PARENTEEL
van
Pieter van KLAVEREN


|A|B|C|D|E|G|H|I|J|K|L|M|O|P|R|S|T|V|W|Z|

                       - A -
Adriaans, Hendricus ............................. {IVf.3}
Adriaans, Maria Antonia (1891- ) ................ {IVf.3}
Agostini, Michèle Suzanne (1946- ) .............. {VII}
Alinkhof, Jan Arnoldus .......................... {IVi}
Alinkhof, Theodora Elisabeth M. (1866- ) ........ {IVi}
Aries, Petronella (1850- ) ...................... {IVc}
Aries, Wessel ................................... {IVc}
Assche, Augustinus van (1851- ) ................. {Vb}
                       - B -
Bakker, Pieter (1876-1965) ...................... {IVe.3}
Bantzinger, Adriana M. J. (1847- ) .............. IIIa.6
Bantzinger, Anneke .............................. Va.6
Bantzinger, Cornelia L. J. (1846- ) ............. IIIa.5
Bantzinger, Cornelis Adrianus Bernardus ......... Va.1
Bantzinger, Cornelis Adrianus Bernardus (1852-1932) IIIa.7, IVa, {Va}
Bantzinger, Henny ............................... Va.2
Bantzinger, Jan ................................. Va.3
Bantzinger, Johan Jacob (1882-1944) ............. IVa.2, Va, {VIa}
Bantzinger, Johannes J. (1843- ) ................ IIIa.4
Bantzinger, Johannes Jacobus (1812-1873) ........ {IIIa}, {IVa}
Bantzinger, Johannes Jacobus jr. (1779- ) ....... {IIIa}
Bantzinger, Lucia A. J. (1840- ) ................ IIIa.2
Bantzinger, Maria Catharina (1838-1920) ......... IIIa.1
Bantzinger, Maria Johanna Sophia Cornelia (1879- ) IVa.1
Bantzinger, Maria L. C. (1841- ) ................ IIIa.3
Bantzinger, Maria Theresia (1922-1990) .......... Va.4, VIa
Bantzinger, Marietje ............................ Va.7
Bantzinger, Sjef ................................ Va.5
Basten, Elisabeth van ( -1876) .................. {IIIa.1}
Booij, Seine (1907-1980) ........................ {Ve}
Booy, Seine (1849-1917) ......................... {Ve}
Bos, Johanna P. ................................. {IVf.5}
Breukel, Atephanus Josephus Hendrikus ........... {IVa}
Breukel, Sophia Adriana H. M. (1854-1919) ....... {IVa}, {Va}
Burgemeester, Agnes ............................. {IIIb(1).5}
                       - C -
Clarenbeek, Johannes L. ......................... {IVg.1}
Claveren, Dirk Pieterz van (1690-1776) .......... {I}
Clemens, Johannes A.M. .......................... {IVf.6}
Coolmees, Maria ................................. {IIb}
                       - D -
Deursont, Hendrikus ............................. {IIIb}
Dries, Andreas (1845- ) ......................... {IVg}
Dries, Johanna Sophia (1887-1983) ............... {IVg}
Driessen, Wilhelmina (1872-1946) ................ {Vd}
                       - E -
Emmen, Maria Catharina .......................... {IIa}
                       - G -
Gastel, Wilhelmina van (1834- ) ................. {IVf}
Gielhuis, Dirkje (1823- ) ....................... {IIb(2).2}
Gielhuis, Elisabeth ............................. {IIb(2).2}
Gisolt, Elisabeth A.F. .......................... {IVc.2}
Gogh, Gijsbertus van (1834-1900) ................ {IVh}
Gogh, Maria van (1881-1971) ..................... {IVh}, {Vd}, {Ve}
Gorissen, Cornelia (neeltje) (1792-1819) ........ {IIb}
Gorissen, Jan ................................... {IIb}
                       - H -
Haaren, Gerardina van (1864- ) .................. {IVi.1}
Hendriks, Joannes (1860- ) ...................... {IVi.1}
Hendriks, Petronella F. (1897- ) ................ {IVi.1}
Hennen, Johannes van (1816- ) ................... {IIb(2).2}
Hessing, Paulus Laurens ( -1876) ................ {IIIa.1}
Hessing, Paulus Laurens (1842- ) ................ {IIIa.1}
Himpe, Julie (1853- ) ........................... {Vb}
Hoeffgen, Fransiscus Petrus (1876- ) ............ {IVc.2}
Hoeffgen, Johannes Josephus ..................... {IVc.2}
Hoog, Maria Sophia Johanna de ................... {IVa}
Hulst, Dina A. van .............................. {IVc}
                       - I -
IJssel, Elsje Cornelisz van der (1722- ) ........ {I}
                       - J -
Jacquemijn, Pieternella (1827-1892) ............. {IIIb}
Janmaat, Cornelia Neeltje ....................... {IIId}
Janssen, Hendrik (1852-1922) .................... {Va}
Janssen, Maria Gerardina Josephina (1891-1975) .. {Va}, {VIa}
Jaquemijn, Pieter ............................... {IIIb}
                       - K -
Keijzer, Cornelis de (1793-1873) ................ {IIIb}
Keijzer, Maria Elisabeth de (1818-1873) ......... {IIIb}, {IVb}, {IVc}, {IVd}
Keijzer, Reijnerus Johannes A. de (1800-1874) ... {IVb}
Klaveren, Aletta Cunera van (1817-1817) ......... IIa.4
Klaveren, Anne Marie ook wel Maria Johanna van (1812-1821) IIb(1).1
Klaveren, Arnoldus Egbertus van (1835-1900) ..... IIb(2).8, IIId, {IVi}
Klaveren, Arnoldus Wijnandus Johannes van (1895- ) IVi.1
Klaveren, Clara Maria van (1830-1830) ........... IIb(2).5
Klaveren, Cornelia Adriana van (1850- ) ......... IIIb(1).6
Klaveren, Cornelia Maria van (1861-1866) ........ IIId.2
Klaveren, Cornelia Maria J. van (1868- ) ........ IIIc(1).4
Klaveren, Cornelia Maria Josephina van (1900-1938) IVf.6
Klaveren, Cornelis van (1784-1784) .............. I.4
Klaveren, Cornelis van (1892-1979) .............. IVf.1
Klaveren, Cornelis Johannes van (1856-1856) ..... IIIb(1).9
Klaveren, Cornelis Johannes van (1857-1857) ..... IIIb(1).10
Klaveren, Cunera Catharina van (1815-1815) ...... IIa.3
Klaveren, Daniel van (1824-1825) ................ IIb(2).3
Klaveren, Dirk Joannes van (1819-1822) .......... IIa.6
Klaveren, Egberta Maria van (1888-1965) ......... IVe.3
Klaveren, Egbertha Elizabeth Theodora van (1905-1974) IVi.5
Klaveren, Egbertus van .......................... Vc.1
Klaveren, Egbertus van (1783-1861) .............. I.3, IIb, {IIIc}, {IIId}
Klaveren, Egbertus Dirk van (1831-1901) ......... IIb(2).6, IIIc, {IVe}, {IVf}, {IVg}, {IVh}
Klaveren, Egbertus Hendrikus van (1868- ) ....... IIId.5, IVi
Klaveren, Egbertus Nicolaas van (1862-1888) ..... IIIc(1).1, IVe, {Vc}
Klaveren, Egbertus Theodorus Anthonius van (1910-1993) IVh.1, Vd
Klaveren, Elisabeth Maria van (1854- ) .......... IIIb(1).8, IVd, {Vb}
Klaveren, Elisabeth Maria van (1863- ) .......... IIId.3
Klaveren, Fransiscus Bernardus Josephus van (1902- ) IVi.4
Klaveren, Geertruida Cornelia van (1847-1882) ... IIIb(1).4, IVb
Klaveren, Hendrikus Johannes van (1870-1871) .... IIId.6
Klaveren, Hendrikus Lambertus van (1899- ) ...... IVf.5
Klaveren, Hendrikus Lubertus van (1866-1949) .... IIIc(1).3, IVf
Klaveren, Henricus Lambertus van (1919- ) ....... IVg.3
Klaveren, Jacoba Maria van (1873- ) ............. IIId.7
Klaveren, Jacoba Maria van (1913-2004) .......... IVh.2, Ve
Klaveren, Jean Pierre Gustave van (1875- ) ...... IVd.1, Vb, {VIb}
Klaveren, Joannes van (1780-1860) ............... I.2, IIa, {IIIa}, {IIIb}
Klaveren, Joannes Petrus van (1818-1819) ........ IIb(1).3
Klaveren, Joannes Petrus van (1818-1888) ........ IIa.5, IIIb, {IVb}, {IVc}, {IVd}
Klaveren, Joannes Petrus van (1822-1871) ........ IIb(2).2
Klaveren, Johanna Anthonia van (1914- ) ......... IVg.2
Klaveren, Johannes Arnoldus van (1873-1875) ..... IIIc(1).7
Klaveren, Johannes Arnoldus Josephus van (1897- ) IVi.2
Klaveren, Johannes Cornelis van (1843-1843) ..... IIIb(1).1
Klaveren, Johannes Jacobus van (1852-1889) ...... IIIb(1).7, IVc
Klaveren, Johannes Nicolaas van (1926- ) ........ IVg.4
Klaveren, Johannes Petrus van (1846-1846) ....... IIIb(1).3
Klaveren, Johannes Petrus van (1881-1884) ....... IVc.3
Klaveren, Johannes Petrus T. A. van (1871-1873) . IIIc(1).6
Klaveren, Johannes T. van (1884-1915) ........... IIIc(2).2, IVh, {Vd}, {Ve}
Klaveren, Johannes Wijnandus van (1876-1876) .... IIIc(1).8
Klaveren, Lamberta Maria van (1849-1887) ........ IIIb(1).5
Klaveren, Louis van (1906- ) .................... Vb.1, VIb, {VII}
Klaveren, Maria van (1828-1829) ................. IIb(2).4
Klaveren, Maria Catharina van (1811-1904) ....... IIa.1, IIIa, {IVa}
Klaveren, Maria Elisabeth van (1833-1861) ....... IIb(2).7
Klaveren, Maria Elisabeth van (1844- ) .......... IIIb(1).2
Klaveren, Maria Elisabeth van (1879- ) .......... IVc.2
Klaveren, Maria Elisabeth van (1893-1970) ....... IVf.2
Klaveren, Nicolaas Wijnandus van (1882-1973) .... IIIc(2).1, IVg
Klaveren, Nicolaas Wijnandus A. van (1864-1865) . IIIc(1).2
Klaveren, Petronella Geertruida van (1815-1872) . IIb(1).2
Klaveren, Petronella Maria van (1869-1878) ...... IIIc(1).5
Klaveren, Pieter van (1735-1794) ................ I, {IIa}, {IIb}
Klaveren, Pieter Dirk van (1814-1815) ........... IIa.2
Klaveren, Ria van ( -2003) ...................... Vc.2
Klaveren, Roger Maurice Marcel van (1934- ) ..... VIb.1, VII
Klaveren, Theo van (1930-1972) .................. Vc.3, VIc
Klaveren, Theodorus Dirk van (1778-1813) ........ I.1
Klaveren, Theodorus Egbertus van (1895-1970) .... IVf.3
Klaveren, Theodorus Wilhelmus van (1886-1966) ... IVe.1, Vc, {VIc}
Klaveren, Wessel van (1872-1946) ................ IVc.1
Klaveren, Wijnandus Egberts van (1900- ) ........ IVi.3
Klaveren, Wilhelmina Kniera van (1821-1849) ..... IIb(2).1
Klaveren, Wilhelmina Maria van (1860-1860) ...... IIId.1
Klaveren, Wilhelmina Maria van (1866-1869) ...... IIId.4
Klaveren, Wilhelmina Maria van (1912- ) ......... IVg.1
Klaveren, Wilhelmus Hendrikus van (1897-1975) ... IVf.4
Klaveren, Wilhelmus Matheus van (1887-1887) ..... IVe.2
Klaveren, Xerverius Cornelis Petrus van (1859-1859) IIIb(1).11
Klingenberg, Antoinette ......................... {IIId.3}
Kloet, Cornelia Maria (1868-1952) ............... {IVf}
Kloet, Cornelis (1842- ) ........................ {IVf}
Knoop, Hendrika Barbara de (1836-1870) .......... {IVe}
Koenders, Leonarda .............................. {Vc}
Kok, Neeltje de ................................. {IIIb}
Kruijf, Kunera de (1749- ) ...................... {I}, {IIa}, {IIb}
Kruijff, Johannes (jan) de ...................... {I}
                       - L -
Lauteslager, Maria Hendrika (1893- ) ............ {IVf.1}
Leeuwen, Johannes Jacobus van (1807-1870) ....... {IIIa.1}
Leeuwen, Johannes Jacobus van (1839-1875) ....... {IIIa.1}
Leeuwen, Maria Elisabeth van (1830-1881) ........ {IIIc}, {IVe}, {IVf}
Leeuwen, Nicolaas Johannes van (1807- ) ......... {IIIc}
Looman, Annemarie (1799-1862) ................... {IIb}, {IIIc}, {IIId}
Looman, Joannes ( -1809) ........................ {IIb}
Louis ook Lowies., Maria (1789-1841) ............ {IIIb}
                       - M -
Maurice, Simone Georgette (1909- ) .............. {VIb}, {VII}
Mimpen, Cornelia Elisabeth (1860-1912) .......... {IVe}, {Vc}
Mimpen, Matheus (1835-1872) ..................... {IVe}
Minderhout, Johannes van (1730- ) ............... {IIa}
Minderhout, Maria van (1777-1860) ............... {IIa}, {IIIa}, {IIIb}
Mol, Pieter (1768- ) ............................ {I}
                       - O -
Ophof, Adriaantje ............................... {IIId.3}
                       - P -
Peters, Wilhelmina ( -1811) ..................... {IIb}
Profijt, Aaltje (1865- ) ........................ {Ve}
                       - R -
Ratten, Maria Helena (1888- ) ................... {Vc}, {VIc}
Ratten, Peter ................................... {Vc}
Reinboud, Johannes Marinus (1920-1986) .......... {VIa}
Rietveld, Aertje Elb. ........................... {I}
Roozenstraten, Hendrikus ........................ {IIId}
Roozenstraten, Wijnanda (1833-1927) ............. {IIId}, {IVi}
Ruijsser, Barbara Petronella de ................. {IVi}
                       - S -
Saris, Johanna Maria ............................ {IVf.3}
Schmeitz, Maria Theresia (1862-1937) ............ {Va}
Sommeren, Hendrika Maria van (1911-1991) ........ {Vd}
Sommeren, Hendrikus Marinus van (1871-1955) ..... {Vd}
                       - T -
Thamer, Willem Frederik ......................... {IIIb(1).5}
Thamer, Willem Frederik (1844-1887) ............. {IIIb(1).5}
Tromp, Maria .................................... {IIIc}
                       - V -
Van Hassel, Gijsbert Antonius (1905-1974) ....... {IVi.5}
Vanassche, Marie Elodie (1883- ) ................ {Vb}, {VIb}
Varenhout, Wilhelmina Theodora J. (1933- ) ...... {VIc}
Velzen, Johanna Maria van (1806-1871) ........... {IIIa.1}
Vliet, Nicolaas van ............................. {IIIc}
Vliet, Wilhelmina van (1843-1911) ............... {IIIc}, {IVg}, {IVh}
Vonk, Cornelia (1795- ) ......................... {IIIc}
                       - W -
Weterings, Adriana Lucia Jacoba (1780- ) ........ {IIIa}
Wieffering, Cornelus Jacobus .................... {IIId.3}
Wieffering, Gijsbertus Johannes (1857- ) ........ {IIId.3}
Wilde, Jacoba de (1838-1921) .................... {IVh}
Wreesman, Willem A.L. ........................... {IVg.2}
                       - Z -
Zappey, Maria Charlotte (1816- ) ................ {IVb}
Zappey, Pieter Reinier (1847-1887) .............. {IVb}
Zappey, Pieter Reinier (1881-1894) .............. IVb.1
Zuijdveld, Wilhelmina (1843- ) .................. {IVg}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #