KWARTIERSTAAT
van
Hendrikus Marinus Jacobus van KLAVEREN


I (>II)

1 Hendrikus Marinus Jacobus van KLAVEREN, geb./ged.(rk) Utrecht 15 febr. 1944, maquettemaker, ondertr. Gouda, tr. ald. 9 dec. 1971, tr.kerk.(rk) ald. 12 jan. 1972 Johanna Maria Catharina FAAIJ, Lid in de orde van Oranje Nassau, geb. Gouda 30 april 1943, ged.(rk) ald., gezinsverzorgster/huisvrouw, dr van Anthonius FAAIJ, bleeker/waschmeester, en Cornelia Maria van EIJK, huisvrouw.

II (<I, >III)

2 Egbertus Theodorus Anthonius van KLAVEREN, geb. Gouda 31 mei 1910, ged.(rk) ald., stoker/incasseerder, overl./gecremeerd Utrecht 5 /10 mei 1993, ondertr. Dreumel, tr. ald. 7 juni 1939, tr.kerk.(rk) ald. 7 juni 1939:
3 Hendrika Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel 18 juni 1911, ged.(rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl./gecremeerd te Utrecht 3 /6 nov. 1991.

III (<II, >IV)

4 (<2) (>8, >9) Johannes T. van KLAVEREN, geb. Gouda 26 maart 1884, ged.(rk) ald., suikerbollenmaker, overl./begr. ald. 17 /20 jan. 1915, tr. Gouda 30 juni 1909, tr.kerk.(rk):
5 (<2) (>10, >11) Maria van GOGH, geb. Gouda 13 april 1881, ged.(rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl. ald. 1 mei 1971, begr. Gouda.

6 (<3) (>12, >13) Hendrikus Marinus van SOMMEREN, geb. Dreumel 5 maart 1871, ged.(rk), planter, overl. ald. 31 mei 1955, tr. Dreumel 6 juli 1898, tr.kerk.(rk):
7 (<3) (>14, >15) Wilhelmina DRIESSEN, geb. Dreumel 18 juli 1872, ged.(rk), overl. ald. 26 dec. 1946.

IV (<III, >V)

8 (<4) (>16, >17) Egbertus Dirk van KLAVEREN, geb. Gouda 30 maart 1831, ged.(rk) ald., pakhuisbediende, overl. ald. 5 jan. 1901, begr. Gouda, ondertr. (1) Gouda, tr. ald. 18 april 1860, tr.kerk.(rk) ald. Maria Elisabeth van LEEUWEN, geb. Gouda 27 aug. 1830, ged.(r), dienstbode, overl. ald. 29 maart 1881, begr. ald., dr van Nicolaas Johannes van LEEUWEN en Cornelia VONK; tr. (2) Gouda 9 nov. 1881, tr.kerk.(rk):
9 (<4) (>18, >19) Wilhelmina van VLIET, geb. Broek 24 maart 1843, ged.(rk), huisvrouw, overl. Gouda 14 febr. 1911, begr. ald.

10 (<5) (>20, >21) Gijsbertus van GOGH, geb. Gouda 18 mei 1834, ged.(rk), stucadoor, overl. ca. 1900, tr. Gouda 5 mei 1869, tr.kerk.(rk):
11 (<5) (>22, >23) Jacoba de WILDE, geb. Gouda 26 april 1838, ged.(rk), huisvrouw, overl. ald. 10 maart 1921.

12 (<6) (>24, >25) Willem van SOMMEREN, geb. Wamel 23 sept. 1826, ged.(rk), arbeider, overl. Dreumel 18 juni 1896, tr. Dreumel 14 april 1864:
13 (<6) (>26, >27) Wilhelmina LUIJPEN, geb. Dreumel 22 jan. 1835, ged.(rk), overl. ald. 16 juli 1917, begr. ald.

14 (<7) (>28, >29) Arnoldus DRIESSEN, geb. Dreumel 9 nov. 1835, ged.(rk), dienstknecht, overl./begr. ald. 18 /21 juni 1922, tr. Dreumel 20 febr. 1868, tr.kerk.(rk):
15 (<7) (>30, >31) Marianne LUIJPEN, geb. Dreumel 14 sept. 1838, ged.(rk), dienstbode/huisvrouw, overl./begr. ald. 2 /5 febr. 1917.

V (<IV, >VI)

16 (<8) (>32, >33) Egbertus van KLAVEREN, geb. Broekhuijzen 12 jan. 1783, ged.(rk), groenteman, overl. Gouda 13 juni 1861, begr. ald., ondertr. (1) Gouda, tr.(bs) ald. 25 nov. 1810, tr.kerk.(rk) ald. 25 nov. 1810 Cornelia (neeltje) GORISSEN, geb. Gouda 16 nov. 1792, ged.(rk) ald., overl. ald. 20 juli 1819, begr. Gouda, dr van Jan GORISSEN en Maria COOLMEES; ondertr. (2) ald., tr. ald. 7 juni 1820, tr.kerk.(rk):
17 (<8) (>34, >35) Annemarie LOOMAN, geb. Gouda 30 jan. 1799, ged.(rk), overl. ald. 29 jan. 1862, begr. ald.

18 (<9) Nicolaas van VLIET, tr.:
19 (<9) Maria TROMP.

20 (<10) (>40, >41) Johannes van GOGH, geb. Gouda 1 nov. 1797, ged.(rk), pijpmakersknecht, overl. ald. 31 dec. 1872, begr. ald., tr.(bs) Gouda 17 okt. 1821, tr.kerk.(rk):
21 (<10) (>42, >43) Catherina BEZEM, geb. Gouda 29 april 1799, ged.(rk), pijpmaakster, overl. ald. 6 nov. 1877, begr. ald.

22 (<11) (>44, >45) Johannes de WILDE, geb. Gouda 7 maart 1811, baanspinner, overl. ald. 9 febr. 1846, begr. ald., tr.(bs) Gouda 9 aug. 1837:
23 (<11) (>46, >47) Maria VERMEIJ, geb. Gouda 15 juni 1813, overl. ald. 9 aug. 1852, begr. ald.

24 (<12) (>48, >49) Leonardus van SOMMEREN, geb. Wamel 24 maart 1781, tr.kerk.(rk):
25 (<12) Johanna SCHILTMANS.

26 (<13) (>52, >53) Hendrik LUIJPEN, geb. Dreumel 19 nov. 1793, ged.(rk), arbeider, overl. na 1864, tr.(bs) Dreumel 4 mei 1824, tr.kerk.(rk):
27 (<13) (>54, >55) Maria KOOIJMANS, geb. Dreumel 12 nov. 1793, ged.(rk), overl. na 1864.

28 (<14) (>56, >57) Willem DRIESSEN, geb. Dreumel 10 dec. 1799, ged.(rk) ald., schipper/arbeider, overl. na febr. 1868, tr.(bs) Dreumel 23 mei 1827, tr.kerk.(rk):
29 (<14) (>58, >59) Geertrui van WIJK, geb. Wamel 22 jan. 1798, ged.(rk), overl. vóór febr. 1868.

30 (<15) (>52, >53) Gradus LUIJPEN, geb./ged.(rk) Dreumel 4 april 1796, dagloner/arbeider, overl. ald. 27 juni 1853, begr. ald., ondertr. Dreumel, tr.(bs) ald. 29 aug. 1823, tr.kerk.(rk) ald.:
31 (<15) (>62, >63) Maria GIJSBERTS, geb./ged.(rk) Dreumel 8 /18 aug. 1802, overl. ald. 8 febr. 1887, begr. ald.

VI (<V, >VII)

32 (<16) (>64, >65) Pieter van KLAVEREN, geb. Broekhuijzen ca. 1735, bouwman, overl. Gouda 29 nov. 1794, begr. ald., ondertr. Gouda, tr. ald. 3 jan. 1777, tr.kerk.(rk):
33 (<16) (>66, >67) Kunera de KRUIJF, geb. Benschop 7 sept. 1749, ged.(rk), bouwvrouw, tr. (2) Gouda ca. 1796 Pieter MOL, geb. ca. 1768, bouwman.

34 (<17) Joannes "lamme" LOOMAN, geb. Lemmerik, overl. Gouda 17 april 1809, tr. Gouda 12 febr. 1793:
35 (<17) Wilhelmina PETERS, geb. Nederwaard, overl. Gouda 18 febr. 1811.

40 (<20) (>80, >81) Jan van GOGH, geb. Gouda 5 jan. 1758, ged.(rk), pijpmakersknecht, overl. ald. 3 juni 1820, begr. ald., tr.(bs) Gouda 18 juni 1780:
41 (<20) (>82, >83) Maria BLOM, geb. ca. 1755, ged.(rk), pijpmaakster, overl. Gouda 12 maart 1852, begr. ald.

42 (<21) (>84, >85) Joannes BESEM, koledrager, overl. Gouda 18 maart 1834, tr.(bs) Gouda 23 okt. 1791:
43 (<21) (>86, >87) Joanna NABBE, winkelierster, overl. 15 jan. 1835.

44 (<22) (>88, >89) Christiaan de WILDE, geb. Oudewater 5 juni 1770, touwslager, overl. Gouda 16 jan. 1828, tr.(bs) Gouda 22 mei 1796:
45 (<22) (>90, >91) Maria KROON, geb. Gouda 17 juni 1766, touwslager, overl. ald. 12 juni 1828, begr. ald.

46 (<23) (>92, >93) Pieter VERMEIJ, geb. Gouda 16 dec. 1789, baandersknecht, overl. ald. 15 nov. 1859, begr. ald., tr. (2) Marrigje van der STEEN; tr.(bs) (1) Gouda 3 aug. 1814:
47 (<23) (>94, >95) Wilhelmina BAKKER, geb. Gouda 21 nov. 1790, overl. ald. 30 maart 1847, begr. ald.

48 (<24) Petrus van SOMMEREN, tr.(bs) Wamel 3 jan. 1773, tr.kerk.(rk):
49 (<24) (>98, >99) Antonia van HEES, ged. Wamel 27 okt. 1744.

52 (<26) (>104, >105) Quirijn LUIJPEN, geb. Dreumel ca. 1759, ged.(rk), arbeider, overl. ald. 29 maart 1822, tr.(bs) Dreumel 22 okt. 1785:
53 (<26) (>106, >107) Johanna KOOIJMANS, geb. Dreumel 20 sept. 1765, ged.(rk), overl. ald. 9 april 1796.

54 (<27) Florus KOOIJMANS, tr.(rk) ca. 1790:
55 (<27) Helena STEEG.

56 (<28) Everardus Willems DRIESSEN, geb. ca. 1775, ged.(rk), overl./begr. Dreumel 26 /27 mei 1806, tr.(bs) Dreumel 22 jan. 1799, tr.kerk.(rk):
57 (<28) Catharina KOOIJMANS, arbeidster, overl. na 1806.

58 (<29) (>116, >117) Bernardus van WIJK, geb. Wamel 4 maart 1770, tr.(bs) Wamel 4 mei 1797:
59 (<29) (>118, >119) Petronella van BALLEGOIJ, geb. Wamel 17 juni 1771, overl. vóór 1827.

60 = 52 LUIJPEN, Quirijn.
61 = 53 KOOIJMANS, Johanna.

62 (<31) Anthonie GIJSBERTS, dagloner, tr.(bs) Dreumel 6 mei 1800:
63 (<31) Marie Anna BAIJENS.

VII (<VI, >VIII)

64 (<32) (>128, >129) Dirk Pieterz van CLAVEREN, geb. Broekhuijzen 30 jan. 1690, overl. 29 sept. 1776, tr. 19 april 1717:
65 (<32) Aertje Elb. RIETVELD.

66 (<33) Johannes (jan) de KRUIJFF, geb. Hondswijk, ondertr. 13 febr. 1745, tr.(bs) Benschop 28 febr. 1745:
67 (<33) (>134, >135) Elsje Cornelisz (elisabeth) van der IJSSEL, geb. Benschop 23 mei 1722.

80 (<40) (>160, >161) Arend van GOGH, geb. Gouda 27 nov. 1720, tr. Gouda 4 juni 1747:
81 (<40) Cornelia THOEN.

82 (<41) Jacob BLOM, tr.:
83 (<41) Margaretha NOOT.

84 (<42) Pieter BESEM, tr.:
85 (<42) Joanna PAUW.

86 (<43) Michaelis NABBE, tr.:
87 (<43) Getrudis MELKER.

88 (<44) (>176, >177) Pieter de WILDE, geb. Oudewater 24 nov. 1741, tr. Oudewater 7 juni 1767:
89 (<44) Elisabeth HITTERS.

90 (<45) (>180, >181) Cornelis KROON, geb. Gouda 23 nov. 1738, tr.(bt) Gouda 12 mei 1765:
91 (<45) Johanna SCHALKWIJK.

92 (<46) (>184, >185) Arij VERMEIJ, geb. Gouda 19 aug. 1753, overl. ald. 12 juli 1826, tr. (1) 26 juli 1778 Johanna VOORHAGEN; tr. (2) Gouda 29 juli 1787:
93 (<46) (>186, >187) Maria VERMEUL(EN), geb. Gouda 13 nov. 1754, overl. ald. 4 maart 1829, tr. (1) 28 sept. 1777 Frederik van de BERG.

94 (<47) Pieter BAKKER, tr. Gouda 18 juni 1780:
95 (<47) (>190, >191) Maria KLARE, geb. Haastrecht 23 nov. 1756.

98 (<49) Leonardi Janse van HEES, tr.:
99 (<49) Elisabeth ADAMS.

104 (<52) Matthijs LUIJPEN, overl. Dreumel 1 nov. 1772, tr.:
105 (<52) Theodora SCHOENMAKERS, overl. Dreumel 16 mei 1772.

106 (<53) (>212, >213) Jan Frederiks KOOIJMANS, ged. Dreumel 5 juli 1733, overl. ald. 8 febr. 1806, tr.(rk) ca. 1760:
107 (<53) Elisabeth van MOOK, geb. ca. 1740, overl. Dreumel 19 april 1796.

116 (<58) (>232, >233) Fransiscus van WIJK, geb. Wamel 16 jan. 1738, tr. Wamel 21 okt. 1766:
117 (<58) (>234, >235) Gertrudis BROUWERS, geb. Wamel 26 mei 1740.

118 (<59) (>236, >237) Joannes BALLEGOIJ, tr.:
119 (<59) Maria NIJTMANS.

VIII (<VII, >IX)

128 (<64) Pieter Dirkz van CLAVEREN, geb. Broekhuijzen ca. 1660, overl. 25 okt. 1717, tr.(bs) Moordrecht 24 nov. 1696, trouwdatum kan ook 25 november 1686 zijn.:
129 (<64) Maria Paulus Pauwelse VERSCHOOR, geb. Haastrecht, overl. Moordrecht 7 aug. 1723.

134 (<67) Kornelis Kornelisz van der IJSSEL, geb. IJsselstein, ondertr. 5 nov. 1717, tr. IJsselstein 21 nov. 1717:
135 (<67) Jannetie Peters van de BOOGAARD, geb. Hagestein.

160 (<80) Hendrik van GOGH, tr. (1) Annetje van REE, geb. Schiedam; tr.(tweede huwelijk van ieder.) (2) 10 april 1718:
161 (<80) Sara SOUDAAN.

176 (<88) Jan de WILDE, tr. Oudewater 26 mei 1738:
177 (<88) Neeltje SCHALKWIJK.

180 (<90) Dirk KROON, tr.:
181 (<90) Marij VISCH.

184 (<92) Gerrit VERMEIJ, tr. Gouda 11 april 1735:
185 (<92) Maria STAFELU.

186 (<93) Dirk VERMEUL, tr. Gouda 19 maart 1747:
187 (<93) Gergie VALK.

190 (<95) Adrianus Dirkje CLARE, geb. Oudewater, tr.(gr) 20 mei 1753:
191 (<95) (>382, >383) Aaltje (aleijdis) VERDONCK, geb. Haastrecht 23 aug. 1727.

212 (<106) Fredericus Gerritese KOOIJMANS, tr.(rk) ca. 1715:
213 (<106) Andregisme andregisme ookwel andrea johanna, theodora jansen of andrea janse gijsen. GIJSEN.

232 (<116) Henricus van WIJK, tr.:
233 (<116) Joanne FRANSE.

234 (<117) Bernardis BROUWERS, tr.:
235 (<117) (>470, >471) Gerdrudis van KERKHOF.

236 (<118) Arnoldus van BALLEGOIJ, tr.:
237 (<118) (>470, >471) Joanna van KERKHOF.

IX (<VIII)

382 (<191) Arien Huibertz DONK, geb. Graafland, tr. Haastrecht 28 mei 1723:
383 (<191) Marigje Klaasse SMIT, geb. Roozendaal.

470 (<235) Lambertus van KERKHOF, tr.:
471 (<235)? VRAAGTEKEN.

474 = 470 van KERKHOF, Lambertus.
475 = 471 VRAAGTEKEN?  ?
Berichtje sturen naar Henk van Klaveren, altijd welkom!!!!