PARENTEEL
van
Petrus van SOMMEREN>index

   I. Petrus van SOMMEREN,
  tr. (burg.st.) Wamel zondag 3 jan. 1773 Antonia van HEES, ged. ald. dinsdag 27 okt. 1744, dr van Leonardi Janse van HEES en Elisabeth ADAMS THIJSSEN.

   IIa. (van I) Leonardus van SOMMEREN, geb. Wamel zaterdag 24 maart 1781, zn van Petrus van SOMMEREN en Antonia van HEES,
  tr. Johanna SCHILTMANS, geb./ged. Wamel zondag 6 jan./donderdag 30 okt. 1788, overl. ald. maandag 24 febr. 1873, dr van Antonius SCHILTMANS en Elisabeth TIJSSEN (THEESE), die hertr. met Gerardus LEMMERS, arbeider.

   IIb. (van I) Wilhelmus van SOMMEREN, ged. Wamel woensdag 4 juni 1783, overl. Batenburg zaterdag 11 febr. 1871, zn van Petrus van SOMMEREN en Antonia van HEES,
  tr. Wamel dinsdag 14 mei 1811 Hendrica de VERVER, geb. Maasbommel maandag 23 febr. 1778, overl. Batenburg dinsdag 17 mei 1859, dr van Antoon de VERVER en Joanna van EL(C)K.

   IIc. (van I) Jacobus van SOMMEREN, ged. Wamel donderdag 14 sept. 1786, overl. Leeuwen woensdag 20 febr. 1839, zn van Petrus van SOMMEREN en Antonia van HEES,
  tr. Wamel donderdag 24 febr. 1814 Joanna STERKENBURG, ged. (rk) ald. maandag 5 jan. 1789, overl. Leeuwen maandag 19 febr. 1855, dr van Jacobus STERKENBURG en Mechtildis THIJSSEN.

   IIIa. (van IIa) Petronella van SOMMEREN, geb. Wamel ca. 1813, overl. Dreumel zondag 7 jan. 1855, dr van Leonardus van SOMMEREN en Johanna SCHILTMANS,
  tr. Dreumel zaterdag 20 febr. 1841 Quirinus Dominicus SMULDERS, geb. ald. zaterdag 25 mei 1805, landbouwer, overl. ald. zondag 12 april 1874, zn van Jan SMULDERS en Margareta Appollonia VERMEULEN, eerder gehuwd met Johanna VAARTHUIJZEN.

   IIIb. (van IIa) Elisabeth van SOMMEREN, geb. Wamel donderdag 14 juli 1814, dr van Leonardus van SOMMEREN en Johanna SCHILTMANS,
  tr. Wamel woensdag 6 juli 1842 Jan van DREUMEL, geb. ald. vrijdag 28 jan. 1814, zn van Gradus van DREUMEL en Sara van WIJK.

   IIIc. (van IIa) Johanna van SOMMEREN, geb. Wamel ca. 1816, overl. Dreumel zondag 10 sept. 1893, dr van Leonardus van SOMMEREN en Johanna SCHILTMANS,
  tr. Nicolaas van den BOOM, geb. Wamel ca. 1815, arbeider, overl. Dreumel zondag 16 nov. 1890, zn van Jan van den BOOM en Maria OOMS.

   IIId. (van IIa) Maria van SOMMEREN, geb. Wamel dinsdag 29 dec. 1818, overl. Bergharen donderdag 30 maart 1911, dr van Leonardus van SOMMEREN en Johanna SCHILTMANS,
  tr. Wamel woensdag 9 juni 1847 Aalbert van de GEIJN, geb. Bergharen dinsdag 26 aug. 1817, zn van Petronella van de GEIJN.

   IIIe. (van IIa) Willem van SOMMEREN, geb. Wamel zaterdag 23 sept. 1826, arbeider, overl. Dreumel donderdag 18 juni 1896, zn van Leonardus van SOMMEREN en Johanna SCHILTMANS,
  tr. Dreumel donderdag 14 april 1864 Wilhelmina LUIJPEN, geb. ald. donderdag 22 jan. 1835, overl. ald. maandag 16 juli 1917, dr van Hendrik LUIJPEN, arbeider, en Maria KOOIJMANS.

   IIIf. (van IIb) Antoon van SOMMEREN, geb. Batenburg donderdag 14 jan. 1813, zn van Wilhelmus van SOMMEREN en Hendrica de VERVER,
  tr. (burg.st.) Batenburg maandag 4 febr. 1839 Gerardina KOOIJMANS, geb. ald. vrijdag 25 dec. 1818, overl. ald. dinsdag 14 nov. 1848, dr van Gradus KOOIJMANS en Maria KERSTEN.

   IIIg. (van IIb) Peter van SOMMEREN, geb. Batenburg vrijdag 16 okt. 1818, Klompenmaker, overl. Batenburg zaterdag 11 mei 1901, zn van Wilhelmus van SOMMEREN en Hendrica de VERVER,
  tr. (burg.st.) Batenburg donderdag 28 sept. 1871 Wilhelmina MOOREN, geb. Appeltern zondag 29 aug. 1841, overl. Batenburg dinsdag 9 april 1929, dr van Egbert MOOREN en Maria JANSSEN.
   IVa. (van IIIb) Gradus van DREUMEL, geb. Wamel zaterdag 22 febr. 1845, zn van Jan van DREUMEL en Elisabeth van SOMMEREN,
  tr. Wamel donderdag 12 febr. 1874 Maria HULSEN, geb. Leeuwen woensdag 16 maart 1842, dr van Anton HULSEN en Helena den HARTOG, eerder gehuwd met Gijsbertus BIJL.

   IVb. (van IIIb) Johanna van DREUMEL, geb. Leeuwen zondag 1 juni 1851, dr van Jan van DREUMEL en Elisabeth van SOMMEREN,
  tr. Wamel vrijdag 28 april 1882 Jan OLTHOF, geb. ald. donderdag 14 mei 1846, zn van Gerrit OLTHOF en Elisabeth HEIJKAMP.

   IVc. (van IIIb) Roelof van DREUMEL, geb. Leeuwen zondag 6 nov. 1853, zn van Jan van DREUMEL en Elisabeth van SOMMEREN,
  tr. Wamel donderdag 26 nov. 1885 Jansje van der DONK, geb. vrijdag 5 febr. 1858, dr van Adrianus van der DONK en Johanna LAST.

   IVd. (van IIIc) Leonardus van den BOOM, geb. Dreumel zaterdag 10 aug. 1844, overl. ald. dinsdag 29 sept. 1925, zn van Nicolaas van den BOOM en Johanna van SOMMEREN,
  tr. Dreumel woensdag 21 april 1875 Geertruida HOKS, geb. ald. dinsdag 11 jan. 1848, overl. ald. vrijdag 27 nov. 1914, dr van Johannes HOKS ook wel HAKS en Petronella VINK.

   IVe. (van IIIc) Jan van den BOOM, geb. Dreumel ca. 1850, landbouwer, overl. `s-Hertogenbosch woensdag 3 febr. 1926, zn van Nicolaas van den BOOM en Johanna van SOMMEREN,
  tr. (burg.st.) Dreumel woensdag 2 mei 1888 Maria van LEEUWEN, geb. ald. ca. 1849, overl. ald. zaterdag 7 nov. 1925, dr van Jan van LEEUWEN en Helena van SNEPSEN.

   IVf. (van IIIc) Peter van den BOOM, geb. Dreumel zondag 15 april 1855, overl. ald. zondag 17 sept. 1933, zn van Nicolaas van den BOOM en Johanna van SOMMEREN,
  tr. (1) (burg.st.) Dreumel woensdag 20 febr. 1878 Elisabeth van WIJK, geb. ald. donderdag 10 nov. 1853, dr van Gradus van WIJK en Alegonda de BOND,
  tr. (2) (burg.st.) Dreumel vrijdag 21 juli 1893 Johanna Cornelia VISSER, geb. Tiel ca. 1860, overl. Dreumel maandag 30 maart 1942, dr van Bernardus VISSER en Antonia van IJZENDOORN, eerder gehuwd met Willem VERMEULEN.

   IVg. (van IIIc) Johanna van den BOOM, v, geb. Dreumel ca. 1856, overl. ald. dinsdag 4 nov. 1941, dr van Nicolaas van den BOOM en Johanna van SOMMEREN,
  tr. (burg.st.) Dreumel dinsdag 10 mei 1887 Johannes van WEZEL, geb. ca. 1849, overl. ald. dinsdag 12 mei 1925, zn van Daniel van WEZEL en Johanna van STRALEN.

   IVh. (van IIId) Leonardus Bernardus van de GHEIJN, geb. Bergharen zaterdag 29 dec. 1849, arbeider, overl. ald. dinsdag 30 april 1940, zn van Aalbert van de GEIJN en Maria van SOMMEREN,
  tr. (1) (burg.st.) Bergharen maandag 16 mei 1887 Anna Antonia van SWAMBAGT, geb. ald. zondag 25 juli 1858, overl. ald. dinsdag 6 dec. 1887, dr van Peter van SWAMBAGT en Johanna VINK,
  tr. (2) (burg.st.) Beuningen donderdag 22 nov. 1888 Johanna PETERS, geb. Overasselt ca. 1860, dr van Hendrikus PETERS en Maria KRIEG.

   IVi. (van IIIe) Petronella van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1868, ged. (rk) ald., dr van Willem van SOMMEREN en Wilhelmina LUIJPEN,
  tr. Dreumel woensdag 7 juni 1905 Theodorus van ZON, landbouwer.

   IVj. (van IIIe) Johanna van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1869, ged. (rk) ald., overl. ald. woensdag 2 jan. 1935, dr van Willem van SOMMEREN en Wilhelmina LUIJPEN,
  tr. Dreumel woensdag 22 april 1896 Anthonius JANSSEN, geb. ca. 1865, schoenmaker, overl. Tiel vrijdag 23 mei 1941, zn van Gradus JANSSEN en Maria JANSSEN.

   IVk. (van IIIe) Hendrikus Marinus van SOMMEREN, geb. Dreumel zondag 5 maart 1871, planter, overl. ald. dinsdag 31 mei 1955, zn van Willem van SOMMEREN en Wilhelmina LUIJPEN,
  tr. Dreumel woensdag 6 juli 1898 Wilhelmina DRIESSEN, geb. ald. donderdag 18 juli 1872, overl. ald. donderdag 26 dec. 1946, dr van Arnoldus DRIESSEN, dienstknecht, en Marianne LUIJPEN, dienstbode/huisvrouw.

   IVl. (van IIIe) Anna Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1874, dr van Willem van SOMMEREN en Wilhelmina LUIJPEN,
  tr. (1) (rk) Dreumel woensdag 6 mei 1908 Wilhelm van OORSOUW, geb. ald. ca. 1871, planter, overl. ald. maandag 22 febr. 1909, zn van Nicolaas van OORSOUW en Petronella DRIESSEN,
  tr. (2) Dreumel woensdag 8 nov. 1911 Nicolaas VELD, zn van Peter VELD en Maria van OS.

   IVm. (van IIIf) Arnoldus van SOMMEREN, alias Manke Nol en Jan Viool, geb. Batenburg vrijdag 7 jan. 1842, Hij is overleden in Huize Voorburg., overl. Vught dinsdag 22 mei 1928, zn van Antoon van SOMMEREN en Gerardina KOOIJMANS,   tr. (burg.st.) Breda woensdag 8 april 1874 Cornelia Johanna Margaretha BAKKER, geb. Edam ca. 1843, dr van Gerrit Siverds Sjoerds BAKKER, bakkersknecht, en Margaretha van DIJK.
   Va. (van IVk) Maria Anna van SOMMEREN, geb. Dreumel zaterdag 27 jan. 1900, ged. (rk) ald., overl. Utrecht 1975, dr van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Johannes W. van KESTEREN, geb. vrijdag 15 juni 1900, wasserijbediende, overl. Utrecht.

   Vb. (van IVk) Wilhelmus Leonardus van SOMMEREN, geb. Dreumel vrijdag 10 okt. 1902, ged. (rk) ald., mandenmaker, overl. Tiel 1 woensdag 12 okt. 1977, begr. Dreumel, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Dreumel dinsdag 23 sept. 1930 Katherina Johanna Maria van LEUR, geb. Essen zaterdag 25 febr. 1911, overl./begr. Tiel/Dreumel maandag 6/donderdag 9 juli 1992.

   Vc. (van IVk) Arnoldus Johannes van SOMMEREN, geb. Dreumel vrijdag 11 maart 1904, ged. (rk) ald., overl. ald. donderdag 28 maart 1946, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Dreumel donderdag 1 juni 1933 Johanna Geertruda LAMERS, geb. ald. zondag 30 dec. 1906, overl./begr. ald. zaterdag 10/woensdag 14 dec. 1988, dr van Hendrikus LAMERS, landarbeider, en Huberdina van LENT.

   Vd. (van IVk) Leonardus Jozeph van SOMMEREN, geb. Dreumel woensdag 25 okt. 1905, ged. (rk) ald., overl. Beneden-Leeuwen 2 vrijdag 18 sept. 1970, begr. Dreumel dinsdag 22 sept. 1970, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Cornelia Maria LAMERS, geb. zaterdag 27 febr. 1909, overl./begr. Tiel/Dreumel maandag 31 juli/vrijdag 4 aug. 1978, dr van Hendrikus LAMERS, landarbeider, en Huberdina van LENT.

   Ve. (van IVk) Gerardus van SOMMEREN, geb. Dreumel zaterdag 24 okt. 1908, ged. (rk) ald., handelaar, overl./begr. ald. dinsdag 11/vrijdag 14 juni 1991, zn van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  tr. Catharina Berdina VERBRUGGEN, geb. donderdag 15 dec. 1910.

   Vf. (van IVk) Hendrika Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel zondag 18 juni 1911, ged. (rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl./gecremeerd Utrecht maandag 4/vrijdag 8 nov. 1991, dr van Hendrikus Marinus van SOMMEREN en Wilhelmina DRIESSEN,
  ondertr./tr. Dreumel zaterdag 20 mei/woensdag 7 juni 1939, tr. kerkel. (rk) ald. woensdag 7 juni 1939 Egbertus Theodorus Anthonius van KLAVEREN, rk, geb. Gouda dinsdag 31 mei 1910, ged. (rk) ald., stoker, incasseerder, overl./gecremeerd Utrecht woensdag 5/maandag 10 mei 1993, zn van Johannes T. van KLAVEREN, suikerbollenmaker, en Maria van GOGH, dienstbode/huisvrouw.

   Vg. (van IVm) Maria Gerardina van SOMMEREN, geb. Tilburg, dr van Arnoldus van SOMMEREN, alias Manke Nol en Jan Viool, en Cornelia Johanna Margaretha BAKKER,   tr. (burg.st.) `s-Hertogenbosch zaterdag 3 febr. 1900 Theodorus Marinus DANIELS, geb. ald., zn van Mathijs Daniel DANIELS en Dorothea Maria KENNIS.
Noten
1. in het St. Andreas-ziekenhuis.
2. in Huize St. Elisabeth.


Index op PARENTEEL
van
Petrus van SOMMEREN


|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|O|P|R|S|T|V|W|Z|

                       - A -
Adams Thijssen, Elisabeth (1721- ) .............. {I}
                       - B -
Bakker, Cornelia Johanna Margaretha (1843- ) .... {IVm}, {Vg}
Bakker, Gerrit Siverds Sjoerds (1812- ) ......... {IVm}
Bekkers, Hendrikus Jacobus ...................... {IVa.1}
Bekkers, Hermanus (1868- ) ...................... {IVa.1}
Bergen, Franciscus Cornelius van ................ {IVb.2}
Bergen, Johanna Catharina van (1890- ) .......... {IVb.2}
Bijl, Gerardus de (1883- ) ...................... {IVd.5}
Bijl, Gijsbertus ................................ {IVa}
Bijl, Lambertus de .............................. {IVd.3}, {IVd.5}
Bijl, Petrus de (1876- ) ........................ {IVd.3}
Bleij, Jan ...................................... {IVg.2}
Bleij, Johannes Theodorus (1893- ) .............. {IVg.2}
Bond, Alegonda de ............................... {IVf}
Boom, Aaltje van den (1887-1888) ................ IVf(1).4
Boom, Anna van den (1885- ) ..................... IVd.6
Boom, Antoon van den (1881- ) ................... IVf(1).2
Boom, Arnoldus van den (1889-1890) .............. IVf(1).5
Boom, Clasina van den (1887- ) .................. IVd.7
Boom, Elisabeth van den (1896- ) ................ IVf(2).1
Boom, Gerarda van den (1851-1852) ............... IIIc.4
Boom, Gerarda van den (1879- ) .................. IVd.3
Boom, Gerardus van den (1854-1874) .............. IIIc.5
Boom, Gradus van den (1876-1876) ................ IVd.1
Boom, Gradus van den (1880-1914) ................ IVf(1).1
Boom, Helena van den (1891- ) ................... IVe.2
Boom, Jan van den ............................... {IIIc}
Boom, Jan van den (1850-1926) ................... IIIc.3, IVe
Boom, Johanna van den (1856-1941) ............... IIIc.7, IVg
Boom, Johanna van den (1881-1938) ............... IVd.4
Boom, Johanna Maria van den (1902-1904) ......... IVf(2).3
Boom, Johannes Leonardus van den (1890- ) ....... IVe.1
Boom, Leonardus van den (1844-1925) ............. IIIc.1, IVd
Boom, Leonardus van den (1892- ) ................ IVd.8
Boom, Maria van den (1847- ) .................... IIIc.2
Boom, Maria van den (1883- ) .................... IVd.5
Boom, Marinus van den (1900-1900) ............... IVf(2).2
Boom, Nicolaas van den (1815-1890) .............. {IIIc}, {IVd}, {IVe}, {IVf}, {IVg}
Boom, Nicolaas van den (1885- ) ................. IVf(1).3
Boom, Peter van den (1855-1933) ................. IIIc.6, IVf
Boom, Petronella van den (1877- ) ............... IVd.2
Broeders, Johannes (1865- ) ..................... {IIIe.2}
Broeders, Theodorus ............................. {IIIe.2}
Brugmans, Megchelina ............................ {IVf(2).1}
                       - C -
Clijnen, Derk ................................... {IIb.3}
Clijnen, Johannes (1829- ) ...................... {IIb.3}
Croonen, Antonia ................................ {IVe.1}
                       - D -
Daniels, Arnoldus Johannes (1902- ) ............. Vg.2
Daniels, Mathijs Daniel ......................... {Vg}
Daniels, Theodora Maria (1901- ) ................ Vg.1
Daniels, Theodorus Marinus ...................... {Vg}
Deursen, Johanna van (1880- ) ................... {IVf(1).2}
Deursen, Mathijs van (1881- ) ................... {IVd.4}
Deursen, Michiel van (1826-1896) ................ {IVd.2}, {IVd.4}
Deursen, Rudolf van (1874- ) .................... {IVd.2}
Deursen, Willem van (1847-1912) ................. {IVf(1).2}
Dijk, Margaretha van (1811- ) ................... {IVm}
Dijk, Maria van ................................. {IIIf.4}
Donk, Adrianus van der .......................... {IVc}
Donk, Jansje van der (1858- ) ................... {IVc}
Dreumel, Cornelis van (1881- ) .................. IVa.2
Dreumel, Elisabeth van (1885- ) ................. IVa.3
Dreumel, Gijsberta van (1875- ) ................. IVa.1
Dreumel, Gijsbertus van (1886- ) ................ IVc.1
Dreumel, Gradus van ............................. {IIIb}
Dreumel, Gradus van (1845- ) .................... IIIb.2, IVa
Dreumel, Jan van (1814- ) ....................... {IIIb}, {IVa}, {IVb}, {IVc}
Dreumel, Johanna van (1851- ) ................... IIIb.3, IVb
Dreumel, Johanna van (1890- ) ................... IVc.3
Dreumel, Johanna Adriana van (1889- ) ........... IVc.2
Dreumel, Leonardus van (1843- ) ................. IIIb.1
Dreumel, Roelof van (1853- ) .................... IIIb.4, IVc
Driessen, Arnoldus (1835-1922) .................. {IVk}
Driessen, Petronella (1839- ) ................... {IVl}
Driessen, Wilhelmina (1872-1946) ................ {IVk}, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}, {Ve}, {Vf}
Dungen, Cornelia van den (1903- ) ............... {Vg.2}
Dungen, Hendrikus van den ....................... {Vg.2}
                       - E -
El(c)k, Joanna van .............................. {IIb}
                       - F -
Feasen, Clasina ................................. {IVb.3}
                       - G -
Geijn, Aalbert van de (1817- ) .................. {IIId}, {IVh}
Geijn, Petronella van de ........................ {IIId}
Gelder, Anna van ................................ {IIc.1}
Gent, Cornelis van (1826- ) ..................... {IIa.1}
Gent, Matthijs van (1800- ) ..................... {IIa.1}
Geurts, Maria ................................... {IVa.2}
Gheijn, Anna Maria van de (1897-1942) ........... IVh(2).2
Gheijn, Gerarda van de (1893-1933) .............. IVh(2).1
Gheijn, Grada van de (1854- ) ................... IIId.3
Gheijn, Leonardus Bernardus van de (1849-1940) .. IIId.1, IVh
Gheijn, Petronella van de (1903-1903) ........... IVh(2).4
Gheijn, Petrus van de (1898-1900) ............... IVh(2).3
Gogh, Maria van (1881-1971) ..................... {Vf}
Groenland, Adrianus ............................. {Vg.1}
Groenland, Johannea Godefridus (1900- ) ......... {Vg.1}
Gubbels, Jan Peter .............................. {IVe.1}
Gubbels, Johanna Hendrika (1886- ) .............. {IVe.1}
Gulik, Johannes van (1856- ) .................... {IIIf.4}
Gulik, Willem van ............................... {IIIf.4}
                       - H -
Hanssen, Arnoldus Nicolaas (1892- ) ............. {IVa.3}
Hanssen, Gradus Arnoldus ........................ {IVa.3}
Hartman, Wilhelmina Maria ....................... {IVb.4}
Hartog, Helena den .............................. {IVa}
Hees, Antonia van (1744- ) ...................... {I}, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Hees, Leonardi Janse van ........................ {I}
Heijkamp, Elisabeth ............................. {IVb}
Hemmers, Elisabeth .............................. {IVd.7}
Hendriks, Johannes (1816-1893) .................. {IIb.2}
Hendriks, Peter ................................. {IIb.2}
Hoff, Katharina van den ......................... {IVa.3}
Hoks, Geertruida (1848-1914) .................... {IVd}
Hoks ook wel Haks, Johannes (1809- ) ............ {IVd}
Hol, Jan ........................................ {IIc.1}
Hol, Maria (1813- ) ............................. {IIc.1}
Hulsen, Anton ................................... {IVa}
Hulsen, Maria (1842- ) .......................... {IVa}
Hurk, Anna van den (1796- ) ..................... {IIa.1}
Hurk, Berdina van den (1835-1902) ............... {IVd.2}, {IVd.4}
Hurk, Digna van de .............................. {I.3}
                       - I -
IJzendoorn, Antonia van ......................... {IVf}
                       - J -
Jansen, Johanna ................................. {IIb.2}
Janssen, Albertus Theodorus (1894- ) ............ {IVc.3}
Janssen, Anthonius (1865-1941) .................. {IVj}
Janssen, Elisabeth .............................. {IVc.2}, {IVc.3}
Janssen, Gerardus Antonius (1902-1904) .......... IVj.3
Janssen, Gradus ................................. {IVj}
Janssen, Maria .................................. {IIIg}
Janssen, Maria .................................. {IVj}
Janssen, Wilhelmina (1898-1904) ................. IVj.1
Janssen, Wilhelmus (1892- ) ..................... {IVc.2}
Janssen, Wilhelmus Gerardus (1900-1904) ......... IVj.2
Janssen, Willem ................................. {IVc.2}, {IVc.3}
                       - K -
Kaspers, Johanna ................................ {IIIb.1}
Kennis, Dorothea Maria .......................... {Vg}
Kerkhof, Petronella van ......................... {IIc.2}
Kersten, Maria (1774-1841) ...................... {IIIf}
Kessel, Anna Maria van .......................... {IVd.3}, {IVd.5}
Kesteren, Johannes W. van (1900- ) .............. {Va}
Klaveren, Egbertus Theodorus Anthonius van (1910-1993) {Vf}
Klaveren, Johannes T. van (1884-1915) ........... {Vf}
Klerken, Jacobus ................................ {IVb.3}
Klerken, Joannes (1893- ) ....................... {IVb.3}
Kolvenbach, Johannes Hendrik .................... {IVf(2).1}
Kolvenbach, Johannes Hendrik (1894- ) ........... {IVf(2).1}
Kooijman, Cornelia .............................. {IVg.1}
Kooijmans, Gerardina (1818-1848) ................ {IIIf}, {IVm}
Kooijmans, Gerardus (1837-1906) ................. {IVf(1).1}
Kooijmans, Gradus ............................... {IIIf}
Kooijmans, Maria (1793-1871) .................... {IIIe}
Kooijmans, Petronella (1878- ) .................. {IVf(1).1}
Krevel, Catharina van (1852-1889) ............... {IVf(1).2}
Krieg, Maria .................................... {IIId.3}, {IVh}
Kruijsbergen, Adrianus van ...................... {IVd.8}
Kruijsbergen, Maria Anna van (1895- ) ........... {IVd.8}
Kuijpers, Nicolaas .............................. {IVe.2}
Kuijpers, Nicolaas (1885- ) ..................... {IVe.2}
                       - L -
Laar, Maria van de (1840- ) ..................... {IVf(1).1}
Lamers, Cornelia Maria (1909-1978) .............. {Vd}
Lamers, Hendrikus (1871-1941) ................... {Vc}, {Vd}
Lamers, Johanna Geertruda (1906-1988) ........... {Vc}
Last, Johanna ................................... {IVc}
Leeuwen, Jan van ................................ {IVe}
Leeuwen, Maria van (1849-1925) .................. {IVe}
Lemmers, Gerardus (1790-1866) ................... {IIa}
Lent, Huberdina van ............................. {Vc}, {Vd}
Leur, Katherina Johanna Maria van (1911-1992) ... {Vb}
Loeffen, Henricus (1855-1907) ................... {IVh(2).1}
Loeffen, Johannes Matthijs (1894- ) ............. {IVh(2).1}
Loeffen, Matheus Theodorus ...................... {IVh(2).2}
Luijpen, Hendrik (1793-1869) .................... {IIIe}
Luijpen, Marianne (1838-1917) ................... {IVk}
Luijpen, Wilhelmina (1835-1917) ................. {IIIe}, {IVi}, {IVj}, {IVk}, {IVl}
                       - M -
Melssen, Anna Maria ............................. {IVd.6}
Merwijk, Anna van ............................... {IIc.3}
Mooren, Egbert .................................. {IIIg}
Mooren, Wilhelmina (1841-1929) .................. {IIIg}
Mooren (Mobre), Maria van ....................... {IIIc.2}
Mourik, Cecilia van (1893- ) .................... {IVf(1).3}
Mourik, Johannes van ............................ {IVf(1).3}
                       - O -
Oijen, Adriana Elisabeth van (1887- ) ........... {IVa.2}
Oijen, Peter van ................................ {IVa.2}
Olthof, Antoon (1889- ) ......................... IVb.4
Olthof, Elisabeth (1883-1911) ................... IVb.1
Olthof, Gerrit .................................. {IVb}
Olthof, Grada (1888- ) .......................... IVb.3
Olthof, Jan (1846- ) ............................ {IVb}
Olthof, Johanna Elisabeth ....................... IVb.5
Olthof, Johannes (1885- ) ....................... IVb.2
Ooms, Maria ..................................... {IIIc}
Oorschot, Aaldert van ........................... {IVg.1}
Oorschot, Johannes Theodorus van (1883- ) ....... {IVg.1}
Oorsouw, Maria van .............................. {IVf(1).3}
Oorsouw, Nicolaas van (1835- ) .................. {IVl}
Oorsouw, Wilhelm van (1871-1909) ................ {IVl}
Oort, Helena van ................................ {IVe.2}
Os, Maria van ................................... {IVl}
                       - P -
Peters, Andries (1854- ) ........................ {IIId.3}
Peters, Hendrikus ............................... {IIId.3}, {IVh}
Peters, Johanna (1860- ) ........................ {IVh}
Poel, Anna Maria van de ......................... {IVa.1}
                       - R -
Roelofs, Hendrina ............................... {IVc.1}
                       - S -
Salet, Gerarda .................................. {IVg.2}
Scheere, Johannes ............................... {IIc.2}
Scheere, Michiel (1819- ) ....................... {IIc.2}
Schiltmans, Antonius ( -1805) ................... {IIa}
Schiltmans, Johanna (1788-1873) ................. {IIa}, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}, {IIIe}
Smits, Hendrika (1840- ) ........................ {IIIb.1}
Smits, Johannis ................................. {IIIb.1}
Smits, Maria (1821- ) ........................... {IIc.3}
Smits, Roelof ................................... {IIc.3}
Smulders, Jan ................................... {IIIa}
Smulders, Johanna ............................... {IVd.8}
Smulders, NN (1855-1855) ........................ IIIa.2
Smulders, Quirinus Dominicus (1805-1874) ........ {IIIa}
Smulders, Wilhelmina (1848-1865) ................ IIIa.1
Snepsen, Helena van ............................. {IVe}
Someren, Daniel van ............................. {IVd.7}
Someren, Gerard van (1879- ) .................... {IVd.7}
Sommeren, Alberdina van (1815-1893) ............. IIb.2
Sommeren, Anna Maria van (1874- ) ............... IIIe.8, IVl
Sommeren, Anthonius van (1852-1873) ............. IIId.2
Sommeren, Antonia van (1811- ) .................. IIa.1
Sommeren, Antoon van (1813- ) ................... IIb.1, IIIf, {IVm}
Sommeren, Arnoldus van (1842-1928) .............. IIIf.1, IVm, {Vg}
Sommeren, Arnoldus Johannes van (1904-1946) ..... IVk.5, Vc
Sommeren, Elisabeth van (1775- ) ................ I.1
Sommeren, Elisabeth van (1777- ) ................ I.3
Sommeren, Elisabeth van (1814- ) ................ IIa.3, IIIb, {IVa}, {IVb}, {IVc}
Sommeren, Gerardus van (1908-1991) .............. IVk.8, Ve
Sommeren, Grada van (1880-1880) ................. IIIe.9
Sommeren, Helena Maria van (1866-1941) .......... IIIe.2
Sommeren, Helena Maria van (1907-1989) .......... IVk.7
Sommeren, Hendrika Maria van (1911-1991) ........ IVk.9, Vf
Sommeren, Hendrika Wilhelmina Maria van (1874-1884) IIIg.1
Sommeren, Hendrikus Marinus van (1871-1955) ..... IIIe.7, IVk, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}, {Ve}, {Vf}
Sommeren, Jacob van (1820- ) .................... IIc.3
Sommeren, Jacobus van (1786-1839) ............... I.7, IIc
Sommeren, Jacobus van (1844-1862) ............... IIIf.2
Sommeren, Joannis van (1779- ) .................. I.4
Sommeren, Johanna van (1816-1893) ............... IIa.4, IIIc, {IVd}, {IVe}, {IVf}, {IVg}
Sommeren, Johanna van (1859-1879) ............... IIId.6
Sommeren, Johanna van (1869-1935) ............... IIIe.6, IVj
Sommeren, Johannes van (1861-1863) .............. IIId.7
Sommeren, Johannes van (1868-1868) .............. IIIe.5
Sommeren, Leonardus van (1781- ) ................ I.5, IIa, {IIIa}, {IIIb}, {IIIc}, {IIId}, {IIIe}
Sommeren, Leonardus van (1865-1887) ............. IIIe.1
Sommeren, Leonardus Jozeph van (1905-1970) ...... IVk.6, Vd
Sommeren, Maria van (1818-1911) ................. IIa.5, IIId, {IVh}
Sommeren, Maria van (1845-1845) ................. IIIf.3
Sommeren, Maria van (1847- ) .................... IIIf.4
Sommeren, Maria Anna van (1900-1975) ............ IVk.2, Va
Sommeren, Maria Elisabeth van (1881-1933) ....... IIIg.3
Sommeren, Maria Gerardina van ................... IVm.1, Vg
Sommeren, Mechelina van (1816- ) ................ IIc.2
Sommeren, N.N. van ( -1914) ..................... IVk.10
Sommeren, N.N. van (1854-1854) .................. IIId.4
Sommeren, Nellij Petronella van (1920- ) ........ IVk.11
Sommeren, Peter van (1815- ) .................... IIc.1
Sommeren, Peter van (1818-1901) ................. IIb.4, IIIg
Sommeren, Petronella van (1813-1855) ............ IIa.2, IIIa
Sommeren, Petronella van (1868- ) ............... IIIe.4, IVi
Sommeren, Petrus van ............................ I, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Sommeren, Petrus van (1856-1903) ................ IIId.5
Sommeren, Tonia van (1816-1884) ................. IIb.3
Sommeren, Wilhelmina van (1775- ) ............... I.2
Sommeren, Wilhelmina van (1875-1942) ............ IIIg.2
Sommeren, Wilhelmina van (1898-1959) ............ IVk.1
Sommeren, Wilhelmina Mie van (1867- ) ........... IIIe.3
Sommeren, Wilhelmus van (1783-1871) ............. I.6, IIb, {IIIf}, {IIIg}
Sommeren, Wilhelmus Egbertus van (1883-1883) .... IIIg.4
Sommeren, Wilhelmus Leonardus van (1901-1902) ... IVk.3
Sommeren, Wilhelmus Leonardus van (1902-1977) ... IVk.4, Vb
Sommeren, Willem van (1826-1896) ................ IIa.6, IIIe, {IVi}, {IVj}, {IVk}, {IVl}
Sterkenburg, Jacobus (1748-1807) ................ {IIc}
Sterkenburg, Joanna (1789-1855) ................. {IIc}
Steur, Francis .................................. {IVd.6}
Steur, Johannes Wilhelmus (1881- ) .............. {IVd.6}
Stralen, Johanna van ............................ {IVg}
Swambagt, Anna Antonia van (1858-1887) .......... {IVh}
Swambagt, Peter van ............................. {IVh}
                       - T -
Thijssen, Johanna (1855-1919) ................... {IVh(2).1}
Thijssen, Mechtildis ............................ {IIc}
Tijssen (Theese), Elisabeth (1742-1826) ......... {IIa}
Timmermans, Jacomina ............................ {IIb.3}
                       - V -
Vaarthuijzen, Johanna ........................... {IIIa}
Veld, Nicolaas .................................. {IVl}
Veld, Peter ..................................... {IVl}
Velden, Engelbert Jacobus van der (1831-1910) ... {IIIc.2}
Velden, Peter van der ........................... {IIIc.2}
Verbruggen, Catharina Berdina (1910- ) .......... {Ve}
Verbruggen, Johanna Maria ....................... {Vg.1}
Verhoeven, Adrianus ............................. {IVb.5}
Verhoeven, Johannes ............................. {IVb.5}
Vermeulen, Margareta Appollonia ................. {IIIa}
Vermeulen, Willem ............................... {IVf}
Verver, Antoon de ............................... {IIb}
Verver, Hendrica de (1778-1859) ................. {IIb}, {IIIf}, {IIIg}
Vink, Johanna ................................... {IVh}
Vink, Petronella ................................ {IVd}
Visser, Bernardus ............................... {IVf}
Visser, Johanna Cornelia (1860-1942) ............ {IVf}
                       - W -
Weerdenburg, Arnoldus van (1773- ) .............. {I.3}
Weerdenburg, Nicolaas van ....................... {I.3}
Weert, Adriana van .............................. {Vg.2}
Wemmers, Johannes ............................... {IVc.1}
Wemmers, Maria Wilhelmina (1891- ) .............. {IVc.1}
Wennekers, Petronella ........................... {IVb.2}
Wezel, Daat van (1888- ) ........................ IVg.1
Wezel, Daniel van ............................... {IVg}
Wezel, Johanna van (1890- ) ..................... IVg.2
Wezel, Johannes van (1849-1925) ................. {IVg}
Wichen, Petronella van .......................... {IIIe.2}
Wijk, Elisabeth van (1853- ) .................... {IVf}
Wijk, Gradus van ................................ {IVf}
Wijk, Sara van .................................. {IIIb}
Wijnen, Elisabeth ............................... {IVb.5}
Wolf, Christianus Anthonius Maria ............... {IVb.4}
Wolf, Hendrika Maria Elisabeth (1887- ) ......... {IVb.4}
                       - Z -
Zon, Theodorus van .............................. {IVi}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #