genealogie Van Klaveren, Van Sommeren, Faaij en Kouwenhoven
KWARTIERSTAAT
van
Hendrika Maria van SOMMEREN


>indexGeneratie I (>II)

1. Hendrika Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel zondag 18 juni 1911, ged. (rk) ald., dienstbode/huisvrouw, overl./gecremeerd Utrecht maandag 4/vrijdag 8 nov. 1991, ondertr. Dreumel, tr./tr. kerkel. (rk) ald. woensdag 7 juni 1939 Egbertus Theodorus Anthonius van KLAVEREN, rk, geb. Gouda dinsdag 31 mei 1910, ged. (rk) ald., stoker, incasseerder, overl./gecremeerd Utrecht woensdag 5/maandag 10 mei 1993, zn van Johannes T. van KLAVEREN, suikerbollenmaker, en Maria van GOGH, dienstbode/huisvrouw.

Generatie II (<I, >III)

2. (>4, >5) Hendrikus Marinus van SOMMEREN, geb. Dreumel zondag 5 maart 1871, planter, overl. ald. dinsdag 31 mei 1955, tr. ald. woensdag 6 juli 1898
3. (>6, >7) Wilhelmina DRIESSEN, geb. Dreumel donderdag 18 juli 1872, overl. ald. donderdag 26 dec. 1946.
2a Leonardus van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1865, ged. (rk) ald., overl. ald. zondag 4 sept. 1887.
2b Helena Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel zaterdag 14 april 1866, ged. (rk) ald., overl. ald. woensdag 5 maart 1941, tr. Dreumel woensdag 6 mei 1908 Johannes BROEDERS, geb. ca. 1865, zn van Theodorus BROEDERS en Petronella van WICHEN.
2c Wilhelmina Mie van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1867, ged. (rk) ald.
2d Petronella van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1868, ged. (rk) ald., tr. ald. woensdag 7 juni 1905 Theodorus van ZON, landbouwer.
2e Johannes van SOMMEREN, geb. Dreumel febr. 1868, overl. ald. vrijdag 1 mei 1868.
2f Johanna van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1869, ged. (rk) ald., overl. ald. woensdag 2 jan. 1935, tr. Dreumel woensdag 22 april 1896 Anthonius JANSSEN, geb. ca. 1865, schoenmaker, overl. Tiel vrijdag 23 mei 1941, zn van Gradus JANSSEN en Maria JANSSEN.
2h Anna Maria van SOMMEREN, geb. Dreumel ca. 1874, tr. (1) (rk) ald. woensdag 6 mei 1908 Wilhelm van OORSOUW, geb. ald. ca. 1871, planter, overl. Dreumel maandag 22 febr. 1909, zn van Nicolaas van OORSOUW en Petronella DRIESSEN, tr. (2) ald. woensdag 8 nov. 1911 Nicolaas VELD, zn van Peter VELD en Maria van OS.
2i Grada van SOMMEREN, geb. Dreumel vrijdag 2 april 1880, overl. ald. zondag 25 april 1880.
3a Geertrui DRIESSEN, geb. Dreumel dinsdag 20 april 1869, ged. (rk) ald., overl./begr. Varik donderdag 18/dinsdag 23 april 1957, tr. (bs) Dreumel donderdag 6 mei 1909 Rozienus van OS, geb. Hurwenen dinsdag 26 mei 1863, overl./begr. ald./Varik zondag 25/woensdag 28 april 1948, zn van Christiaan van OS en Wilhelmina van DINTHER, wedn. van Geertrijde van de HEUVEL.
3b Gerardus DRIESSEN, geb./ged. Dreumel dinsdag 7/woensdag 8 maart 1871, planter, tr. ald. woensdag 9 april 1902 Petronella GERLAG (GARLAG), geb. ald. zaterdag 25 nov. 1876, dr van Josephus GERLAG, sluiswachter, watermolenaar, en Johanna HOKS.
3d Johannes DRIESSEN, geb. Dreumel maandag 20 okt. 1873, ged. (rk) ald., overl. ald. woensdag 14 april 1875.
3e Johannes DRIESSEN, geb. Dreumel vrijdag 17 maart 1876, ged. (rk) ald., overl. vóór 1971, begr. Eindhoven, tr. Dreumel woensdag 5 aug. 1903 Petronella Catharina BOUMANS, geb. zaterdag 10 sept. 1881, overl./begr. Eindhoven woensdag 10/zaterdag 13 nov. 1971, dr van Gerardus Gradus BOUMANS en Wilhelmina VINK.
3f Arnoldus DRIESSEN, geb. Dreumel donderdag 8 mei 1879, planter, overl. Beneden-Leeuwen maandag 2 sept. 1968, tr. Dreumel woensdag 17 april 1907 Maria de VREE, geb. donderdag 9 aug. 1883, overl. ald. maandag 19 jan. 1948, dr van Frederik de VREE en Antonia van LEEUWEN.


Generatie III (<II, >IV)

4. (<2) (>8, >9) Willem van SOMMEREN, geb. Wamel zaterdag 23 sept. 1826, arbeider, overl. Dreumel donderdag 18 juni 1896, tr. ald. donderdag 14 april 1864
5. (<2) (>10, >11) Wilhelmina LUIJPEN, geb. Dreumel donderdag 22 jan. 1835, overl. ald. maandag 16 juli 1917.
4a antonia van SOMMEREN, geb. Wamel donderdag 21 febr. 1811, tr. ald. woensdag 29 april 1857 Cornelis van GENT, geb. Leeuwen dinsdag 14 febr. 1826, zn van Matthijs van GENT en Anna van den HURK.
4b Petronella van SOMMEREN, geb. Wamel ca. 1813, overl. Dreumel zondag 7 jan. 1855, tr. ald. zaterdag 20 febr. 1841 Quirinus Dominicus SMULDERS, geb. ald. zaterdag 25 mei 1805, landbouwer, overl. Dreumel zondag 12 april 1874, zn van Jan SMULDERS en Margareta Appollonia VERMEULEN, eerder gehuwd met Johanna VAARTHUIJZEN.
4c Elisabeth van SOMMEREN, geb. Wamel donderdag 14 juli 1814, tr. ald. woensdag 6 juli 1842 Jan van DREUMEL, geb. ald. vrijdag 28 jan. 1814, zn van Gradus van DREUMEL en Sara van WIJK.
4d Johanna van SOMMEREN, geb. Wamel ca. 1816, overl. Dreumel zondag 10 sept. 1893, tr. Nicolaas van den BOOM, geb. Wamel ca. 1815, arbeider, overl. Dreumel zondag 16 nov. 1890, zn van Jan van den BOOM en Maria OOMS.
4e Maria van SOMMEREN, geb. Wamel dinsdag 29 dec. 1818, overl. Bergharen donderdag 30 maart 1911, tr. Wamel woensdag 9 juni 1847 Aalbert van de GEIJN, geb. Bergharen dinsdag 26 aug. 1817, zn van Petronella van de GEIJN.
  Moeder is Petronella van de Geijn, naam vader is niet bekend.
5a Johanna LUIJPEN, geb. Dreumel dinsdag 17 mei 1825, overl. ald. maandag 3 dec. 1900, tr. ald. zaterdag 21 mei 1853 Marcelis Peter SCHREEVEN, geb. Dreumel ca. 1824, landbouwer, zn van Ruth SCHREEVEN, onderwijzer, en Catharina SMULDERS.
5b Helena LUIJPEN, geb. Dreumel zondag 12 aug. 1827, overl. ald. zaterdag 22 mei 1852.
  niet gehuwd
5c Elisabeth LUIJPEN, geb. Dreumel dinsdag 27 april 1830, overl. ald. maandag 1 mei 1848.
6. (<3) (>12, >13) Arnoldus DRIESSEN, geb. Dreumel maandag 9 nov. 1835, dienstknecht, overl./begr. ald. zondag 18/woensdag 21 juni 1922, tr. ald. donderdag 20 febr. 1868
7. (<3) (>14, >15) Marianne LUIJPEN, geb. Dreumel vrijdag 14 sept. 1838, dienstbode/huisvrouw, overl./begr. ald. vrijdag 2/maandag 5 febr. 1917.
6a Gerardus DRIESSEN, geb. Dreumel zaterdag 23 febr. 1828, schipper, overl. ald. woensdag 19 jan. 1881, tr. ald. donderdag 14 mei 1857 Hendrika van LEEUWEN, geb. Dreumel zondag 30 juni 1833, overl. ald. zondag 18 febr. 1906, dr van Piet van LEEUWEN, arbeider, en Maria de KEIJSER, arbeidster.
6b Evert DRIESSEN, geb. Dreumel zaterdag 13 okt. 1832, tr. (1) ald. dinsdag 9 april 1861 Geertrui STENSEN, geb. ald. donderdag 12 febr. 1829, dr van Uijda STENSEN en Wilhelmina VOS, tr. (2) Dreumel woensdag 4 juli 1894 Maria SAS, geb. ald. donderdag 17 aug. 1843, dr van Lambertus Dominicus SAS, karreman, en Johanna KOOIJMANS, eerder gehuwd met Hendrikus JANSSEN.
6d Petronella DRIESSEN, geb. Dreumel ca. 1839, tr. ald. woensdag 27 jan. 1864 Nicolaas van OORSOUW, geb. ca. 1835, zn van Arnoldus van O(O)RSOUW en Elisabeth van KOOLWIJK.
7a Johanna LUIJPEN, geb. Dreumel maandag 6 okt. 1823, overl. ald. vrijdag 22 april 1870, tr. ald. zaterdag 3 febr. 1849 Michiel van de WEERD, geb. Dreumel ca. 1817, arbeider, zn van Francis van de WEERD en Maria van SONSBEEK.
7b Quirinus LUIJPEN, geb. Dreumel donderdag 11 mei 1826, arbeider, overl. ald. maandag 24 okt. 1870, tr. ald. zaterdag 15 jan. 1859 Lena van de HEUVEL, geb. Alphen a/d Maas zaterdag 27 mei 1826, overl. Dreumel vrijdag 16 maart 1900, dr van Johannes Maria van de HEUVEL en Cornelia JANSSEN.
7c Quirina LUIJPEN, geb. Dreumel vrijdag 12 mei 1826.
7d Maria Johanna LUIJPEN, geb. Dreumel woensdag 13 mei 1829, overl. ald. maandag 29 aug. 1831.
7e Anthonius LUIJPEN, geb. Dreumel dinsdag 2 okt. 1832, arbeider, overl. ald. donderdag 19 nov. 1885, tr. ald. donderdag 17 nov. 1859 Maria GERLAG, geb. Dreumel donderdag 10 jan. 1839, dr van Gerrit GERLAG en Anna DISTROVIL.
7f Elisabeth LUIJPEN, geb. Dreumel donderdag 15 okt. 1835, overl. ald. dinsdag 25 sept. 1849.
7h Theodora LUIJPEN, geb. Dreumel woensdag 6 april 1842, arbeidster, overl. zaterdag 12 aug. 1922, tr. ald. dinsdag 23 mei 1865 Hendrikus van KOOLWIJK, geb. ald. maandag 13 maart 1837, arbeider, overl. Dreumel zaterdag 9 jan. 1904, zn van Cornelis van KOOLWIJK, visser, en Johanna van der AKKER, arbeidster.
7i Maria LUIJPEN, geb. Dreumel zaterdag 19 april 1845, overl. ald. woensdag 23 april 1845.


Generatie IV (<III, >V)

8. (<4) (>16, >17) Leonardus van SOMMEREN, geb. Wamel zaterdag 24 maart 1781, tr.
9. (<4) (>18, >19) Johanna SCHILTMANS, geb. Wamel maandag 3 nov. 1788, overl. ald. maandag 24 febr. 1873, tr. (2) ald. vrijdag 3 febr. 1837 Gerardus LEMMERS, geb. Wamel woensdag 13 jan. 1790, arbeider, overl. Leeuwen donderdag 4 jan. 1866, zn van Lambert LEMMERS en Wilhelmina WILLEMSE (HENDRIKS).
  Johanna is misschien geboren Wamel 30-10-1788 met als ouders Anthonius Schiltmans en Elisabeth Theese of ze is misschien geboren Wamel 19-12-1788 met als ouders Woltenis Schiltmans en joanna Kraemen.
8a Elisabeth van SOMMEREN, geb. Wamel maandag 13 febr. 1775.
8b Wilhelmina van SOMMEREN, ged. Wamel dinsdag 2 mei 1775.
8c Elisabeth van SOMMEREN, ged. Wamel vrijdag 21 febr. 1777, tr. ald. dinsdag 6 maart 1810 Arnoldus van WEERDENBURG, geb. Dreumel zaterdag 4 dec. 1773, zn van Nicolaas van WEERDENBURG en Digna van de HURK.
8d Joannis van SOMMEREN, ged. Wamel vrijdag 12 febr. 1779.
8f Wilhelmus van SOMMEREN, ged. Wamel woensdag 4 juni 1783, overl. Batenburg zaterdag 11 febr. 1871, tr. Wamel dinsdag 14 mei 1811 Hendrica de VERVER, geb. Maasbommel maandag 23 febr. 1778, overl. Batenburg dinsdag 17 mei 1859, dr van Antoon de VERVER en Joanna van EL(C)K.
8g Jacobus van SOMMEREN, ged. Wamel donderdag 14 sept. 1786, overl. Leeuwen woensdag 20 febr. 1839, tr. Wamel donderdag 24 febr. 1814 Joanna STERKENBURG, ged. (rk) ald. maandag 5 jan. 1789, overl. Leeuwen maandag 19 febr. 1855, dr van Jacobus STERKENBURG en Mechtildis THIJSSEN.
9a Walterus SCHILTMANS, ged. Wamel zondag 1 jan. 1786.
10. (<5) (>20, >21) Hendrik LUIJPEN, geb. Dreumel dinsdag 19 nov. 1793, arbeider, overl. ald. zondag 14 nov. 1869, tr. (bs) ald. dinsdag 4 mei 1824
11. (<5) (>22, >23) Maria KOOIJMANS, geb. Dreumel dinsdag 12 nov. 1793, overl. ald. zondag 12 febr. 1871.
10a Elisabetha LUIJPEN, ged. Dreumel maandag 11 sept. 1786.
10b Matthias Augustinus LUIJPEN, ged. Dreumel woensdag 22 aug. 1787, overl. ald. donderdag 11 april 1816.
10c Theodora LUIJPEN, ged. Dreumel zaterdag 12 dec. 1789.
10d Joannes LUIJPEN, ged. Dreumel donderdag 20 okt. 1791, overl. ald. donderdag 16 april 1874, tr. ald. dinsdag 23 jan. 1816 Maria WILLEMS(E), geb. Dreumel vrijdag 17 febr. 1786, dr van Gerrit WILLEMS(E) en Geertrui CRIELEN.
10f =14.
11b Joannes KOOIJMANS, geb. Dreumel dinsdag 27 jan. 1795, tr. ald. donderdag 9 juni 1825 Barbara van OORSCHOT, geb. ald. maandag 1 mei 1797, dr van Rudolf van OORSCHOT, landbouwer, en Gerarda TIEBOSCH.
11c Henrica KOOIJMANS, geb. Dreumel dinsdag 5 april 1796.
11d Theodorus KOOIJMANS, geb. Dreumel zondag 14 mei 1797.
11e Henrica KOOIJMANS, geb. Dreumel woensdag 12 sept. 1798, tr. ald. vrijdag 1 juni 1838 Peter van OOIJEN, geb. ald. donderdag 21 febr. 1805, zn van Gerardus van OOIJEN en Theodora van TEIFELEN.
11f Theodorus KOOIJMANS, geb. Dreumel donderdag 24 juli 1800, tr. (bs) Ewijk dinsdag 25 april 1837 Maria Theodora DECKERS, geb. ald. zaterdag 19 maart 1803, dr van Johannes DECKERS en Petronella van ZUIJLEN.
12. (<6) (>24, >25) Willem DRIESSEN, geb. Dreumel dinsdag 10 dec. 1799, ged. (rk) ald., schipper/arbeider, overl. ald. zondag 20 febr. 1870, tr. (2) Dreumel donderdag 28 dec. 1843 Hendrika van GEMERT, geb. ca. 1820, overl. ald. vrijdag 28 dec. 1883, dr van Bernardus van GEMERT en Helena SALET, tr. (1) (bs) ald. woensdag 23 mei 1827
13. (<6) (>26, >27) Geertrui van WIJK, geb. Wamel maandag 22 jan. 1798, overl. Dreumel vrijdag 2 sept. 1842.
12b Cornelia DRIESSEN, geb. Dreumel dinsdag 29 juni 1802, overl. ald. zaterdag 27 dec. 1873, tr. ald. donderdag 31 jan. 1828 Theodorus van BUREN, geb. Dreumel zondag 12 mei 1805, zn van Gerardus van BUREN, arbeider, en Mechtildis de JONGH.
12c Gerardus DRIESSEN, geb. Dreumel maandag 23 jan. 1804, tr. (bs) ald. zaterdag 25 aug. 1827 Elisabeth Dorathea MULDER, geb. Nijmegen zondag 19 okt. 1806, dr van Lourens MULDER en Gilia ANDRIESSEN.
13b Johannes van WIJK, geb. Wamel dinsdag 13 aug. 1799, tr. ald. donderdag 26 febr. 1852 Berbera van BEERS, geb. Dreumel vrijdag 20 sept. 1811, dr van Jan van BEERS en Maria HOL, die hertr. met Jan L. van KERKHOF.
13c Maria van WIJK, geb. Wamel vrijdag 1 jan. 1802.
13d Johanna van WIJK, geb. Wamel maandag 30 jan. 1804.
13e Johanna van WIJK, geb. Wamel donderdag 17 okt. 1805.
13f Francisca van WIJK, geb. Wamel dinsdag 29 dec. 1807.
14. (<7) (>20, >21) Gradus LUIJPEN, geb./ged. (rk) Dreumel maandag 4 april 1796, dagloner/arbeider, overl. ald. maandag 27 juni 1853, ondertr. ald., tr. (bs) Dreumel vrijdag 29 aug. 1823, tr. kerkel. (rk) ald.
15. (<7) (>30, >31) Maria GIJSBERTS, geb./ged. (rk) Dreumel zondag 8/woensdag 18 aug. 1802, overl. ald. dinsdag 8 febr. 1887.


Generatie V (<IV, >VI)

16. (<8) Petrus van SOMMEREN, tr. (bs) Wamel zondag 3 jan. 1773
17. (<8) (>34, >35) Antonia van HEES, ged. Wamel dinsdag 27 okt. 1744.
17b Gertrudis van HEES, geb. Wamel zondag 13 okt. 1748.
17c Maria van HEES, geb. Wamel dinsdag 2 maart 1751.
17d Adam van HEES, geb. Wamel woensdag 16 okt. 1754.
17e Franciscus van HEES, geb. Wamel woensdag 16 okt. 1754.
17f Aldegonda van HEES, ged. (rk) Wamel zaterdag 26 febr. 1757, tr./tr. kerkel. (rk) Leeuwen/Puiflijk zondag 16/maandag 17 maart 1777 Antonius Aerts van der HURCK, geb./ged. (rk) Leeuwen/Puiflijk vrijdag 12 jan. 1748/dinsdag 17 juni 1749, zn van Arnoldus Jansen van der HURCK en Odillia DERKS.
17g Maria van HEES, ged. (rk) Wamel vrijdag 5 dec. 1760.
18. (<9) Antonius SCHILTMANS, overl. Wamel dinsdag 24 sept. 1805, tr.
19. (<9) (>38, >39) Elisabeth TIJSSEN, geb. Wamel dinsdag 4 sept. 1742, overl. ald. maandag 2 jan. 1826.
19b Adamus ADAMS, ged. Wamel zaterdag 15 aug. 1744.
20. (<10) (>40, >41) Quirijn LUIJPEN, geb. Dreumel zondag 21 okt. 1759, arbeider, overl. ald. vrijdag 29 maart 1822, tr. (2) Wamel maandag 11 sept. 1797 Maria RENKENS, geb. Wamel/Dreumel ca. 1744, overl. Dreumel zaterdag 6 febr. 1830, dr van Daan RENKENS en Antonia FIERE, tr. (1) (bs) ald. zaterdag 22 okt. 1785
21. (<10) (>42, >43) Johanna KOOIJMANS, geb. Dreumel vrijdag 20 sept. 1765, overl. ald. zaterdag 9 april 1796.
20a Henricus LUIJPEN, geb. Maasbommel zondag 19 okt. 1749.
20b Maria LUIJPEN, geb. Wamel zaterdag 13 mei 1752.
20c Maria LUIJPEN, geb. Wamel dinsdag 7 mei 1754.
20d Johannes LUIJPEN, geb. Wamel maandag 8 sept. 1755.
20e Johannes LUIJPEN, geb. Wamel woensdag 19 jan. 1757.
21a Joanna KOOIJMANS, geb. Dreumel maandag 12 maart 1764, overl. vóór sept. 1765.
21c Andrea KOOIJMANS, geb. Dreumel woensdag 17 juni 1767.
21d Maria Joanna KOOIJMANS, geb. Dreumel maandag 26 maart 1770.
22. (<11) (>44, >45) Florus KOOIJMANS, geb. Dreumel ca. 1754, arbeider, landbouwer, overl. ald. dinsdag 5 jan. 1830, tr. (rk) ald. zondag 30 dec. 1792
23. (<11) (>46, >47) Helena STEEG, geb. Leur ca. 1759, overl. Dreumel zondag 17 maart 1844.
24. (<12) Everardus Willems DRIESSEN, geb. ca. 1751, gewezen soldaat, overl. Dreumel vrijdag 26 dec. 1806 (overlijdingsdatum kan ook 26 december 1806 zijn.), begr. ald. zaterdag 27 dec. 1806, tr. (bs) ald. dinsdag 22 jan. 1799
  Everardus liet bij zijn dood in 1806 na vrouw en drie kinderen.
25. (<12) (>50, >51) Catharina KOOIJMANS, ged. (rk) Dreumel woensdag 21 okt. 1772, arbeidster, overl. na 1806.
25a Theodorus COIJMANS, ged. (rk) Dreumel vrijdag 2 maart 1770.
25c Gerarda COIJMANS, ged. (rk) Dreumel zaterdag 14 dec. 1776.
26. (<13) (>52, >53) Bernardus van WIJK, geb. Wamel zondag 4 maart 1770, tr. (bs) ald. donderdag 4 mei 1797
27. (<13) (>54, >55) Petronella van BALLEGOIJ, geb. Wamel maandag 17 juni 1771, overl. vóór 1827.
26a Hendrika van WIJK, geb. Wamel zaterdag 29 aug. 1767.
26b Gertrudis van WIJK, geb. Wamel dinsdag 10 jan. 1769.
27a Wilhelmus BALLEGOIJ, geb. Wamel dinsdag 20 juni 1769.
27c Gerrit van BALLEGOIJ, tr. Wamel dinsdag 24 april 1798 Maria VERWOERD.
28-29=20-21.
30. (<15) (>60, >61) Anthonie GIJSBERTS, geb. Dreumel dinsdag 5 maart 1771, dagloner, overl. ald. dinsdag 26 mei 1829, tr. (bs) ald. dinsdag 6 mei 1800
31. (<15) (>62, >63) Marie Anna BAIJENS, geb. Lithoijen ca. 1758, overl. Dreumel zondag 25 okt. 1835.
30b Gerarda JANSEN, ged. Dreumel vrijdag 21 mei 1773.
30c Wilhelmina JANSEN, ged. Dreumel vrijdag 27 sept. 1776.
30d Barbara JANSEN, ged. Dreumel zondag 12 dec. 1779.


Generatie VI (<V, >VII)

34. (<17) Leonardi Janse van HEES, tr. (1) Wamel zondag 1 mei 1735 Antonia Hendriks (Tuniske) van TIEM, geb. ald. vóór 1715, dr van Henricus Hendrickse van Tiem FONTEIJN en Gerarda Tunnissen van OIJEN, tr. (2) ald. donderdag 7 maart 1743
35. (<17) (>70, >71) Elisabeth ADAMS THIJSSEN, ged. (rk) Wamel zondag 21 dec. 1721.
35b Apolonia THIJSSEN, geb. Wamel woensdag 12 juni 1726.
38. (<19) Lamert(Adams) THIJSSEN, tr.
39. (<19) Johanna GREMMEN.
40. (<20) Matthijs LUIJPEN, overl. Dreumel zondag 1 nov. 1772, tr.
41. (<20) Theodora (Hendricks) SCHOENMAKERS, overl. Dreumel zaterdag 16 mei 1772.
42. (<21) (>84, >85) Jan Frederiks KOOIJMANS, ged. Dreumel zondag 5 juli 1733, overl. ald. zaterdag 8 febr. 1806, tr. (rk) ca. 1760
43. (<21) Elisabeth van MOOK, geb. ca. 1740, overl. Dreumel dinsdag 19 april 1796.
42a Gerardus KOOIJMANS, geb. Dreumel dinsdag 5 april 1718.
42b Anne Maria KOOIJMANS, geb. Dreumel maandag 23 sept. 1720.
42c Joanna KOOIJMANS, geb. Dreumel maandag 14 juni 1723.
42d Aldegundis KOOIJMANS, geb. Dreumel donderdag 10 jan. 1726.
42e Gerardus KOOIJMANS, geb. Dreumel maandag 20 dec. 1728.
42f Arnoldus KOOIJMANS, geb. Dreumel woensdag 3 jan. 1731.
42h Joanna KOOIJMANS, geb. Dreumel donderdag 21 juni 1736.
42i Adrianus KOOIJMANS, geb. Dreumel donderdag 21 mei 1739.
44. (<22) Johannes KOOIJMANS, tr.
45. (<22) Maria BROUWERS.
46. (<23) Jan STEEG, tr.
47. (<23) Johanna DERKS.
50. (<25) (>100, >101) Floor Theodori COIJMAN, ged. (rk) Dreumel donderdag 30 mei 1720, overl. ald. vrijdag 18 dec. 1812, ondertr. (1)/tr. (bs) Tiel/Wamel donderdag 17 april/zondag 4 mei 1755, tr. kerkel. (rk) Dreumel donderdag 8 mei 1755 Gerarda COIJMANS, ged. ald. donderdag 8 mei 1732, dr van Arnoldus Gerardi COIJMANS en Huberti PETRI (DIRKS), tr. (2)
  (attest naar Dreumel)
  (met dispensatie 3e gr gelijke bloedverwantschap in de zijlijn)
51. (<25) Barbara Willemse van DEIJSEL, overl. Dreumel vrijdag 14 maart 1806.
50b Alardus COIJMANS, ged. (rk) Dreumel dinsdag 30 jan. 1725, overl. ald. zaterdag 10 mei 1777, (met dispensatie in dubbele 4e gr gelijke bloedverwantschap) (bs) ald. zondag 30 april 1758, tr. kerkel. (rk) Dreumel zondag 30 april 1758 Nicolaa van der EIJK, geb. ald. woensdag 4 jan. 1730, dr van Gerardus Claessen van der EIJK en Helena Aelders COIJMANS.
52. (<26) (>104, >105) Fransiscus van WIJK, geb. Wamel donderdag 16 jan. 1738, overl. zaterdag 14 juni 1806, tr. (2) zondag 22 dec. 1776 Pieternel LEGARDE, tr. (1) ald. dinsdag 21 okt. 1766
53. (<26) (>106, >107) Gertrudis BROUWERS, geb. Wamel donderdag 26 mei 1740.
52a Johanna van WIJK, geb. Wamel vrijdag 9 jan. 1733.
52b Hendrikus van WIJK, geb. Wamel woensdag 17 maart 1734.
52c Petrus van WIJK, geb. Wamel zaterdag 24 sept. 1735.
52e Johannes van WIJK, geb. Wamel maandag 21 sept. 1739.
52f Hendrika van WIJK, geb. Wamel zondag 6 aug. 1741.
53b Hendrikus BROUWERS, geb. Wamel vrijdag 16 maart 1742.
53c Lambertus BROUWERS, geb. Wamel vrijdag 15 jan. 1745.
54. (<27) (>108, >109) Joannes BALLEGOIJ, tr.
55. (<27) Maria NIJTMANS.
60. (<30) Gisbertus JANSEN (de JONG), tr. Dreumel zondag 18 mei 1766
61. (<30) Maria TOONE (SCHIPPERS).
62. (<31) Aart BAIJENS, tr.
63. (<31) Maria van LENT.


Generatie VII (<VI, >VIII)

70. (<35) Adam THIJSSEN, tr.
71. (<35) Aldegonda (aeltie) LAMERS.
84. (<42) Fredericus Gerritese KOOIJMANS, tr. (rk) ca. 1715
85. (<42) Andregisme andregisme ookwel andrea johanna, theodora jansen of andrea janse gijsen. GIJSEN.
100. (<50) (>200, >201) Theodorus Florentii COIJMANS, tr.
101. (<50) Arnolda ALARDI  1.
100a Joanna COIJMANS, ged. Dreumel woensdag 8 juli 1711, tr. (1) (rk) ald. zondag 19 mei 1737 Anthonius Cornelisse KEIJSERS, tr. (2) (rk) ald. maandag 30 april 1753 Gerardus Paulus JACOBS, ged. Winssen, overl. Dreumel zaterdag 20 aug. 1791.
100b Aleijdis Florisse COIJMANS, ged. Dreumel zaterdag 26 jan. 1715.
100c Joannis Florisse COIJMANS.
104. (<52) Henricus van WIJK, tr.
105. (<52) Joanne FRANSE.
106. (<53) Bernardis BROUWERS, tr.
107. (<53) (>214, >215) Gerdrudis van KERKHOF.
107b =109.
108. (<54) Arnoldus van BALLEGOIJ, tr.
109. (<54) (>214, >215) Joanna van KERKHOF.


Generatie VIII (<VII, >IX)

200. (<100) (>400) Florentius Gosuini COIJMANS, tr.
201. (<100) Hendrina MICHAELIS.
214. (<107) Lambertus van KERKHOF, tr.
215. (<107) ? VRAAGTEKEN.
218-219=214-215.


Generatie IX (<VIII, >X)

400. (<200) (>800, >801) Gosuinus Theodori COIJMANS, tr. N.N.
400a Joannes COIJMANS, tr. N.N. N.N.
400b Cornelis Dirkse COIJMANS, geb. ca. 1655, tr. (1) Ida Jans HOL, geb. ca. 1655, overl. vóór 1687, dr van Jan Hendrikse HOL en Geertruida ADRIAANSE, ondertr. (2)/tr. Dreumel donderdag 29 mei/zaterdag 19 juli 1687 Jenneke Seele de KOCK, geb. vóór 1660, dr van Ceel Peters de KOCK.
400c Joanna Theodori COIJMANS.
400e Elisabeth Theodori COIJMANS.
400f Gerardus Theodori COIJMANS, tr. N.N. N.N.


Generatie X (<IX, >XI)

800. (<400) (>1600, >1601) Theodorus Gerardi COIJMANS, geb. ca. 1635, tr. vóór 1658
801. (<400) Elisabeth PETERS, geb. vóór 1638.
800a Anna Gerardi COIJMANS, tr. Nicolaas Lamberti SMULDERS.
800c Antonius Gerardi COIJMANS.


Generatie XI (<X)

1600. (<800) Gerrit Dircksen COIJMANS, tr. vóór 1640
1601. (<800) N.N. N.N.


Noten

1. bij de geboorte van Floor Theodori werd de moeder vermeld als Adriana Janse.


Index op KWARTIERSTAAT
van
Hendrika Maria van SOMMEREN


|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Z|

                       - A -
Adams, Adamus (1744- ) .......................... 19b
Adams Thijssen, Elisabeth (1721- ) .............. 35
Adriaanse, Geertruida ........................... {400b}
Akker, Johanna van der (1799-1858) .............. {7h}
Alardi, Arnolda ................................. 101
Andriessen, Gilia ............................... {12c}
                       - B -
Baijens, Aart ................................... 62
Baijens, Marie Anna (1758-1835) ................. 31
Ballegoij, Arnoldus van ......................... 108
Ballegoij, Gerrit van ........................... 27c
Ballegoij, Joannes .............................. 54
Ballegoij, Petronella van (1771-1827) ........... 27
Ballegoij, Wilhelmus (1769- ) ................... 27a
Beers, Berbera van (1811- ) ..................... {13b}
Beers, Jan van .................................. {13b}
Boom, Jan van den ............................... {4d}
Boom, Nicolaas van den (1815-1890) .............. {4d}
Boumans, Gerardus Gradus (1844- ) ............... {3e}
Boumans, Petronella Catharina (1881-1971) ....... {3e}
Broeders, Johannes (1865- ) ..................... {2b}
Broeders, Theodorus ............................. {2b}
Brouwers, Bernardis ............................. 106
Brouwers, Gertrudis (1740- ) .................... 53
Brouwers, Hendrikus (1742- ) .................... 53b
Brouwers, Lambertus (1745- ) .................... 53c
Brouwers, Maria ................................. 45
Buren, Gerardus van (1742-1825) ................. {12b}
Buren, Theodorus van (1805- ) ................... {12b}
                       - C -
Coijman, Floor Theodori (1720-1812) ............. 50
Coijmans, Alardus (1725-1777) ................... 50b
Coijmans, Aleijdis Florisse (1715- ) ............ 100b
Coijmans, Anna Gerardi .......................... 800a
Coijmans, Antonius Gerardi ...................... 800c
Coijmans, Arnoldus Gerardi ...................... {50}
Coijmans, Cornelis Dirkse (1655- ) .............. 400b
Coijmans, Elisabeth Theodori .................... 400e
Coijmans, Florentius Gosuini .................... 200
Coijmans, Gerarda (1732- ) ...................... {50}
Coijmans, Gerarda (1776- ) ...................... 25c
Coijmans, Gerardus Theodori ..................... 400f
Coijmans, Gerrit Dircksen ....................... 1600
Coijmans, Gosuinus Theodori ..................... 400
Coijmans, Helena Aelders ........................ {50b}
Coijmans, Joanna (1711- ) ....................... 100a
Coijmans, Joanna Theodori ....................... 400c
Coijmans, Joannes ............................... 400a
Coijmans, Joannis Florisse ...................... 100c
Coijmans, Theodorus (1770- ) .................... 25a
Coijmans, Theodorus Florentii ................... 100
Coijmans, Theodorus Gerardi (1635- ) ............ 800
Crielen, Geertrui ............................... {10d}
                       - D -
Deckers, Johannes ............................... {11f}
Deckers, Maria Theodora (1803- ) ................ {11f}
Deijsel, Barbara Willemse van ( -1806) .......... 51
Derks, Johanna .................................. 47
Derks, Odillia .................................. {17f}
Dinther, Wilhelmina van ......................... {3a}
Distrovil, Anna ................................. {7e}
Dreumel, Gradus van ............................. {4c}
Dreumel, Jan van (1814- ) ....................... {4c}
Driessen, Arnoldus (1835-1922) .................. 6
Driessen, Arnoldus (1879-1968) .................. 3f
Driessen, Cornelia (1802-1873) .................. 12b
Driessen, Everardus Willems (1751-1806) ......... 24
Driessen, Evert (1832- ) ........................ 6b
Driessen, Geertrui (1869-1957) .................. 3a
Driessen, Gerardus (1804- ) ..................... 12c
Driessen, Gerardus (1828-1881) .................. 6a
Driessen, Gerardus (1871- ) ..................... 3b
Driessen, Johannes (1873-1875) .................. 3d
Driessen, Johannes (1876-1971) .................. 3e
Driessen, Petronella (1839- ) ................... {2h}, 6d
Driessen, Wilhelmina (1872-1946) ................ 3
Driessen, Willem (1799-1870) .................... 12
                       - E -
Eijk, Gerardus Claessen van der ................. {50b}
Eijk, Nicolaa van der (1730- ) .................. {50b}
El(c)k, Joanna van .............................. {8f}
                       - F -
Fiere, Antonia .................................. {20}
Fonteijn, Henricus Hendrickse van Tiem .......... {34}
Franse, Joanne .................................. 105
                       - G -
Geijn, Aalbert van de (1817- ) .................. {4e}
Geijn, Petronella van de ........................ {4e}
Gemert, Bernardus van ........................... {12}
Gemert, Hendrika van (1820-1883) ................ {12}
Gent, Cornelis van (1826- ) ..................... {4a}
Gent, Matthijs van (1800- ) ..................... {4a}
Gerlag, Gerrit .................................. {7e}
Gerlag, Josephus (1814-1893) .................... {3b}
Gerlag, Maria (1839- ) .......................... {7e}
Gerlag (Garlag), Petronella (1876- ) ............ {3b}
Gijsberts, Anthonie (1771-1829) ................. 30
Gijsberts, Maria (1802-1887) .................... 15
Gijsen, Andregisme andregisme ookwel andrea johanna, t.j.o.a.j.g. 85
Gogh, Maria van (1881-1971) ..................... {1}
Gremmen, Johanna ................................ 39
                       - H -
Hees, Adam van (1754- ) ......................... 17d
Hees, Aldegonda van (1757- ) .................... 17f
Hees, Antonia van (1744- ) ...................... 17
Hees, Franciscus van (1754- ) ................... 17e
Hees, Gertrudis van (1748- ) .................... 17b
Hees, Leonardi Janse van ........................ 34
Hees, Maria van (1751- ) ........................ 17c
Hees, Maria van (1760- ) ........................ 17g
Heuvel, Geertrijde van de ( -1909) .............. {3a}
Heuvel, Johannes Maria van de ................... {7b}
Heuvel, Lena van de (1826-1900) ................. {7b}
Hoks, Johanna (1844- ) .......................... {3b}
Hol, Ida Jans (1655-1687) ....................... {400b}
Hol, Jan Hendrikse .............................. {400b}
Hol, Maria ...................................... {13b}
Hurck, Antonius Aerts van der (1748- ) .......... {17f}
Hurck, Arnoldus Jansen van der .................. {17f}
Hurk, Anna van den (1796- ) ..................... {4a}
Hurk, Digna van de .............................. {8c}
                       - J -
Jacobs, Gerardus Paulus ( -1791) ................ {100a}
Jansen, Barbara (1779- ) ........................ 30d
Jansen, Gerarda (1773- ) ........................ 30b
Jansen, Wilhelmina (1776- ) ..................... 30c
Jansen (de Jong), Gisbertus ..................... 60
Janssen, Anthonius (1865-1941) .................. {2f}
Janssen, Cornelia ............................... {7b}
Janssen, Gradus ................................. {2f}
Janssen, Hendrikus (1843- ) ..................... {6b}
Janssen, Maria .................................. {2f}
Jongh, Mechtildis de (1762- ) ................... {12b}
                       - K -
Keijser, Maria de (1796-1866) ................... {6a}
Keijsers, Anthonius Cornelisse .................. {100a}
Kerkhof, Gerdrudis van .......................... 107, 107b
Kerkhof, Jan L. van ............................. {13b}
Kerkhof, Joanna van ............................. 109
Kerkhof, Lambertus van .......................... 214, 218
Klaveren, Egbertus Theodorus Anthonius van (1910-1993) {1}
Klaveren, Johannes T. van (1884-1915) ........... {1}
Kock, Ceel Peters de ............................ {400b}
Kock, Jenneke Seele de (1660- ) ................. {400b}
Kooijmans, Adrianus (1739- ) .................... 42i
Kooijmans, Aldegundis (1726- ) .................. 42d
Kooijmans, Andrea (1767- ) ...................... 21c
Kooijmans, Anne Maria (1720- ) .................. 42b
Kooijmans, Arnoldus (1731- ) .................... 42f
Kooijmans, Catharina (1772-1806) ................ 25
Kooijmans, Florus (1754-1830) ................... 22
Kooijmans, Fredericus Gerritese ................. 84
Kooijmans, Gerardus (1718- ) .................... 42a
Kooijmans, Gerardus (1728- ) .................... 42e
Kooijmans, Henrica (1796- ) ..................... 11c
Kooijmans, Henrica (1798- ) ..................... 11e
Kooijmans, Jan Frederiks (1733-1806) ............ 42
Kooijmans, Joanna (1723- ) ...................... 42c
Kooijmans, Joanna (1736- ) ...................... 42h
Kooijmans, Joanna (1764-1765) ................... 21a
Kooijmans, Joannes (1795- ) ..................... 11b
Kooijmans, Johanna (1765-1796) .................. 21, 29
Kooijmans, Johanna (1810-1881) .................. {6b}
Kooijmans, Johannes ............................. 44
Kooijmans, Maria (1793-1871) .................... 11
Kooijmans, Maria Joanna (1770- ) ................ 21d
Kooijmans, Theodorus (1797- ) ................... 11d
Kooijmans, Theodorus (1800- ) ................... 11f
Koolwijk, Cornelis van (1790-1857) .............. {7h}
Koolwijk, Elisabeth van (1788-1869) ............. {6d}
Koolwijk, Hendrikus van (1837-1904) ............. {7h}
                       - L -
Lamers, Aldegonda (aeltie) ...................... 71
Leeuwen, Antonia van ............................ {3f}
Leeuwen, Hendrika van (1833-1906) ............... {6a}
Leeuwen, Piet van (1799-1879) ................... {6a}
Legarde, Pieternel .............................. {52}
Lemmers, Gerardus (1790-1866) ................... {9}
Lemmers, Lambert ................................ {9}
Lent, Maria van ................................. 63
Luijpen, Anthonius (1832-1885) .................. 7e
Luijpen, Elisabeth (1830-1848) .................. 5c
Luijpen, Elisabeth (1835-1849) .................. 7f
Luijpen, Elisabetha (1786- ) .................... 10a
Luijpen, Gradus (1796-1853) ..................... 14
Luijpen, Helena (1827-1852) ..................... 5b
Luijpen, Hendrik (1793-1869) .................... 10
Luijpen, Henricus (1749- ) ...................... 20a
Luijpen, Joannes (1791-1874) .................... 10d, 10f
Luijpen, Johanna (1823-1870) .................... 7a
Luijpen, Johanna (1825-1900) .................... 5a
Luijpen, Johannes (1755- ) ...................... 20d
Luijpen, Johannes (1757- ) ...................... 20e
Luijpen, Maria (1752- ) ......................... 20b
Luijpen, Maria (1754- ) ......................... 20c
Luijpen, Maria (1845-1845) ...................... 7i
Luijpen, Maria Johanna (1829-1831) .............. 7d
Luijpen, Marianne (1838-1917) ................... 7
Luijpen, Matthias Augustinus (1787-1816) ........ 10b
Luijpen, Matthijs ( -1772) ...................... 40
Luijpen, Quirijn (1759-1822) .................... 20, 28
Luijpen, Quirina (1826- ) ....................... 7c
Luijpen, Quirinus (1826-1870) ................... 7b
Luijpen, Theodora (1789- ) ...................... 10c
Luijpen, Theodora (1842-1922) ................... 7h
Luijpen, Wilhelmina (1835-1917) ................. 5
                       - M -
Michaelis, Hendrina ............................. 201
Mook, Elisabeth van (1740-1796) ................. 43
Mulder, Elisabeth Dorathea (1806- ) ............. {12c}
Mulder, Lourens ................................. {12c}
                       - N -
N.N, N.N. ....................................... {400f}
N.N., N.N. ...................................... 1601
N.N., N.N. ...................................... {400a}
Nijtmans, Maria ................................. 55
                       - O -
O(o)rsouw, Arnoldus van (1794-1867) ............. {6d}
Oijen, Gerarda Tunnissen van .................... {34}
Ooijen, Gerardus van ............................ {11e}
Ooijen, Peter van (1805- ) ...................... {11e}
Ooms, Maria ..................................... {4d}
Oorschot, Barbara van (1797- ) .................. {11b}
Oorschot, Rudolf van ............................ {11b}
Oorsouw, Nicolaas van (1835- ) .................. {2h}, {6d}
Oorsouw, Wilhelm van (1871-1909) ................ {2h}
Os, Christiaan van .............................. {3a}
Os, Maria van ................................... {2h}
Os, Rozienus van (1863-1948) .................... {3a}
                       - P -
Peters, Elisabeth (1638- ) ...................... 801
Petri (Dirks), Huberti .......................... {50}
                       - R -
Renkens, Daan ................................... {20}
Renkens, Maria (1744-1830) ...................... {20}
                       - S -
Salet, Helena ................................... {12}
Sas, Lambertus Dominicus (1810-1895) ............ {6b}
Sas, Maria (1843- ) ............................. {6b}
Schiltmans, Antonius ( -1805) ................... 18
Schiltmans, Johanna (1788-1873) ................. 9
Schiltmans, Walterus (1786- ) ................... 9a
Schoenmakers, Theodora (Hendricks) ( -1772) ..... 41
Schreeven, Marcelis Peter (1824- ) .............. {5a}
Schreeven, Ruth (1791- ) ........................ {5a}
Smulders, Catharina (1798-1843) ................. {5a}
Smulders, Jan ................................... {4b}
Smulders, Nicolaas Lamberti ..................... {800a}
Smulders, Quirinus Dominicus (1805-1874) ........ {4b}
Sommeren, Anna Maria van (1874- ) ............... 2h
Sommeren, antonia van (1811- ) .................. 4a
Sommeren, Elisabeth van (1775- ) ................ 8a
Sommeren, Elisabeth van (1777- ) ................ 8c
Sommeren, Elisabeth van (1814- ) ................ 4c
Sommeren, Grada van (1880-1880) ................. 2i
Sommeren, Helena Maria van (1866-1941) .......... 2b
Sommeren, Hendrika Maria van (1911-1991) ........ 1
Sommeren, Hendrikus Marinus van (1871-1955) ..... 2
Sommeren, Jacobus van (1786-1839) ............... 8g
Sommeren, Joannis van (1779- ) .................. 8d
Sommeren, Johanna van (1816-1893) ............... 4d
Sommeren, Johanna van (1869-1935) ............... 2f
Sommeren, Johannes van (1868-1868) .............. 2e
Sommeren, Leonardus van (1781- ) ................ 8
Sommeren, Leonardus van (1865-1887) ............. 2a
Sommeren, Maria van (1818-1911) ................. 4e
Sommeren, Petronella van (1813-1855) ............ 4b
Sommeren, Petronella van (1868- ) ............... 2d
Sommeren, Petrus van ............................ 16
Sommeren, Wilhelmina van (1775- ) ............... 8b
Sommeren, Wilhelmina Mie van (1867- ) ........... 2c
Sommeren, Wilhelmus van (1783-1871) ............. 8f
Sommeren, Willem van (1826-1896) ................ 4
Sonsbeek, Maria van (1783-1844) ................. {7a}
Steeg, Helena (1759-1844) ....................... 23
Steeg, Jan ...................................... 46
Stensen, Geertrui (1829- ) ...................... {6b}
Stensen, Uijda .................................. {6b}
Sterkenburg, Jacobus (1748-1807) ................ {8g}
Sterkenburg, Joanna (1789-1855) ................. {8g}
                       - T -
Teifelen, Theodora van .......................... {11e}
Thijssen, Adam .................................. 70
Thijssen, Apolonia (1726- ) ..................... 35b
Thijssen, Lamert(Adams) ......................... 38
Thijssen, Mechtildis ............................ {8g}
Tiebosch, Gerarda ............................... {11b}
Tiem, Antonia Hendriks (Tuniske) van (1715- ) ... {34}
Tijssen, Elisabeth (1742-1826) .................. 19
Toone (Schippers), Maria ........................ 61
                       - V -
Vaarthuijzen, Johanna ........................... {4b}
Veld, Nicolaas .................................. {2h}
Veld, Peter ..................................... {2h}
Vermeulen, Margareta Appollonia ................. {4b}
Verver, Antoon de ............................... {8f}
Verver, Hendrica de (1778-1859) ................. {8f}
Verwoerd, Maria ................................. {27c}
Vink, Wilhelmina (1839- ) ....................... {3e}
Vos, Wilhelmina ................................. {6b}
Vraagteken, ? ................................... 215, 219
Vree, Frederik de ............................... {3f}
Vree, Maria de (1883-1948) ...................... {3f}
                       - W -
Weerd, Francis van de ........................... {7a}
Weerd, Michiel van de (1817- ) .................. {7a}
Weerdenburg, Arnoldus van (1773- ) .............. {8c}
Weerdenburg, Nicolaas van ....................... {8c}
Wichen, Petronella van .......................... {2b}
Wijk, Bernardus van (1770- ) .................... 26
Wijk, Francisca van (1807- ) .................... 13f
Wijk, Fransiscus van (1738-1806) ................ 52
Wijk, Geertrui van (1798-1842) .................. 13
Wijk, Gertrudis van (1769- ) .................... 26b
Wijk, Hendrika van (1741- ) ..................... 52f
Wijk, Hendrika van (1767- ) ..................... 26a
Wijk, Hendrikus van (1734- ) .................... 52b
Wijk, Henricus van .............................. 104
Wijk, Johanna van (1733- ) ...................... 52a
Wijk, Johanna van (1804- ) ...................... 13d
Wijk, Johanna van (1805- ) ...................... 13e
Wijk, Johannes van (1739- ) ..................... 52e
Wijk, Johannes van (1799- ) ..................... 13b
Wijk, Maria van (1802- ) ........................ 13c
Wijk, Petrus van (1735- ) ....................... 52c
Wijk, Sara van .................................. {4c}
Willems(e), Gerrit .............................. {10d}
Willems(e), Maria (1786- ) ...................... {10d}
Willemse (Hendriks), Wilhelmina ................. {9}
                       - Z -
Zon, Theodorus van .............................. {2d}
Zuijlen, Petronella van ......................... {11f}

Terug naar het begin.