Heerkens
PARENTEEL
van
Reinier HEERKENS>index

   I. Reinier HEERKENS, geb. Varik ca. 1712, schipper, overl./begr. Gouda zaterdag 14/dinsdag 17 febr. 1778, ondertr. (1)/tr. ald. zondag 24/vrijdag 22 febr. 1737, tr. kerkel. ald. zondag 10 maart 1737 Maria van KLEEF, geb. Gouda dinsdag 11 sept. 1714, begr. ald. maandag 24 sept. 1764, dr van Ary Thomaszn. van KLEEF en Geertje Jans van der BEN, tr. (2) ald. zaterdag 22 maart 1766 Agnietje CORSS, begr. Gouda dinsdag 5 april 1774.

   IIa. (van I) Martinus HEERKENS, geb. Gouda, ged. (gr) zondag 14 dec. 1738, schipper, overl. ald. woensdag 2 dec. 1789, zn van Reinier HEERKENS en Maria van KLEEF, ondertr./tr. kerkel. vrijdag 5 aug./dinsdag 13 dec. 1763 Gerarda van de BERG, ged. (r.k.) ald. zaterdag 5 jan. 1737, overl. Gouda maandag 29 aug. 1814, dr van Gerardus van den BERGH en Catharina van LOENEN.
   IIb. (van I) Thomas HEERKENS, ged. Gouda zondag 3 febr. 1743, overl. Nieuwekerk a/d/ IJssel dinsdag 4 sept. 1798, zn van Reinier HEERKENS en Maria van KLEEF, tr./tr. kerkel. Gouda maandag 21 okt./zondag 10 nov. 1765 Cornelia WEELDENBURG, ged. ald. vrijdag 22 sept. 1741, overl. ald. woensdag 27 maart 1811, dr van Benjamin WEELDENBURG en Sara van den BURG.
   IIc. (van I) Arien HEERKENS, ged. Gouda woensdag 13 sept. 1747, overl. ald. dinsdag 12 aug. 1817, zn van Reinier HEERKENS en Maria van KLEEF, ondertr./tr. ald. zondag 14/zondag 28 mei 1769 Susanna de BOS, werkster, overl. Gouda maandag 4 juni 1827.
   IIIa. (van IIa) Thomas HEERKENS, geb./ged. (r.k.) Gouda vrijdag 21/dinsdag 25 jan. 1774, pijpenmakersknecht, pijpenmaker, arbeider, overl. ald. dinsdag 1 dec. 1846, zn van Martinus HEERKENS en Gerarda van de BERG, tr. ald. zondag 17 dec. 1797 Wilhelmina de GRUIJL, geb. Gouda woensdag 9 dec. 1772, overl. ald. vrijdag 28 mei 1847, dr van Hendrik de GRUIJL en Francijntje KETEL.
   IIIb. (van IIa) Gerrit HEERKENS, geb. Gouda 1776, ged. (r.k.) ald. zaterdag 28 sept. 1776, arbeider, pijpenmaker, sjouwer, overl. ald. zaterdag 3 aug. 1850, zn van Martinus HEERKENS en Gerarda van de BERG, tr. Gouda zondag 9 febr. 1800 Maria KEPPEL, geb. Herwijnen zondag 23 dec. 1770, dr van Cornelis KEPPEL en Maria van ZANTEN.
   IIIc. (van IIb) Maria HEERKENS, ged. (r.k.) Gouda zaterdag 9 okt. 1779, naaister, overl. ald. woensdag 16 sept. 1846, dr van Thomas HEERKENS en Cornelia WEELDENBURG, tr. ald. vrijdag 27 dec. 1816 Ignatius BATTINCK, ged. Gouda donderdag 15 sept. 1768, brugophaler, overl. ald. zaterdag 25 sept. 1824, zn van Gijsbertus BATTINCK en Catharina GERRITS.    IVa. (van IIIa) Martinus Anthonius HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 27 april 1798, pijpenmaker, overl. ald. zaterdag 13 juni 1874, zn van Thomas HEERKENS en Wilhelmina de GRUIJL, tr. (burg.st.) ald. woensdag 27 nov. 1822 Lena BEGEER, geb. Gouda woensdag 7 mei 1800, pijpmaakster, overl. ald. zondag 5 dec. 1858, dr van Bastiaan BEGEER en Jacoba van de BERG.
   IVb. (van IIIa) Hendrik HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 11 april 1800, pijpenmaker, kleiwerker, arbeider, Hendrik had voor zijn huwelijk een affaire met de in huis zijnde dienstbode Elisabeth Bergmans. Hij verwekte bij haar een kind wat op 23 februari 1824 geboren werd. Bij aangifte van het kind in bijzijn van zijn vader Thomas heeft hij het erkend maar tot een huwelijk is het nooit gekomen. Het kind Wilhelmina geheten stierf op 14 november 1824 te Gouda., overl. maandag 18 juni 1866, zn van Thomas HEERKENS en Wilhelmina de GRUIJL, tr. Gouda woensdag 2 aug. 1826 Marrigje OOMS, ged. ald. zondag 12 jan. 1806, pijpmaakster, overl. ald. vrijdag 13 dec. 1878, dr van Jacobus OOMS en Adriana PRINSE.
   IVc. (van IIIa) Gerardus Franciscus HEERKENS, ged. (r.k.) Gouda vrijdag 29 okt. 1802, pijpenmakersknecht, pijpenmaker, overl. ald. maandag 3 dec. 1888, zn van Thomas HEERKENS en Wilhelmina de GRUIJL, tr. ald. woensdag 4 aug. 1830 Klazina KOPPENHOL, ged. Gouda vrijdag 17 sept. 1802, pijpenmaakster, overl. ald. maandag 18 nov. 1889, dr van Nicolas KOPPENHOL en Adriana KABAUT.
   IVd. (van IIIa) Franciscus HEERKENS, ged. (r.k.) Gouda woensdag 10 april 1805, zn van Thomas HEERKENS en Wilhelmina de GRUIJL, tr. (1) ald. woensdag 6 juni 1827 Johanna WEELDENBURG, ged. (r.k.) ald. woensdag 11 nov. 1801, pijpenmaakster, overl. Gouda donderdag 25 dec. 1834, dr van Vincent WEELDENBURG en Elisabeth VERHOEF, tr. (2) ald. woensdag 2 sept. 1835 Pieternella van der KEELE, geb. Delft, naaister, overl. Gouda zondag 5 juli 1840, dr van Petrus van der KEELE en Niesje WENDERICKS, tr. (3) ald. woensdag 11 aug. 1841 Christina OVERDAM, ged. (r.k.) ald. woensdag 1 dec. 1802, overl. Gouda donderdag 18 febr. 1847, dr van Arie OVERDAM en Engje BAARS, tr. (4) ald. woensdag 6 juni 1849 Catharina STRAVER, ged. (r.k.) ald. donderdag 12 april 1810, overl. Gouda donderdag 14 okt. 1875, dr van Gijsbertus STRAVER en Cornelia de RIET, eerder gehuwd met Anthonius LOMBER.
   IVe. (van IIIa) Maria HEERKENS, ged. (r.k.) Gouda donderdag 2 juni 1808, hekelster, overl. ald. dinsdag 25 jan. 1881, dr van Thomas HEERKENS en Wilhelmina de GRUIJL, tr. (1) N.N., tr. (2) ald. woensdag 3 febr. 1841 Stefanus van ZIJL, ged. (r.k.) Gouda woensdag 11 febr. 1807, overl. ald. woensdag 6 juni 1866, zn van Bernardus van ZIJL en Maria RAEVENSTIJN.
   IVf. (van IIIb) Martinus HEERKENS, ged. Gouda zaterdag 28 nov. 1801, zn van Gerrit HEERKENS en Maria KEPPEL, tr. ald. woensdag 17 mei 1826 Elisabeth van OUDSHOORN, ged. ald. maandag 22 april 1805, pijpenmaakster, overl. Rotterdam zondag 12 jan. 1890, dr van Adrianus van OUDSHOORN en Lucia van der LAAN.
   Va. (van IVa) Thomas HEERKENS, geb. Gouda woensdag 30 jan. 1822, pijpenmaker, overl. ald. donderdag 12 nov. 1896, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Lena BEGEER, tr. (burg.st.) ald. woensdag 10 juli 1850 Johanna de JONG, geb. Gouda woensdag 19 jan. 1825, pijpmaakster, overl. ald. vrijdag 6 sept. 1901, dr van Cornelius de JONG, pijpenmakersknecht/pijpmaker, en Johanna Elisabeth FLUX, pijpenmaakster.
   Vb. (van IVa) Willem HEERKENS, geb. Gouda maandag 28 april 1828, sjouwer, pijpenmaker, overl. ald. donderdag 10 dec. 1874, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Lena BEGEER, tr. ald. woensdag 29 april 1863 Elisabeth OLTHUIJSEN, geb. Gouda maandag 10 maart 1834, overl. ald. dinsdag 1 mei 1888, dr van Anthoni OLTHUIJSEN en Dirkje DE KONING, die hertr. met Gerrit YPELAAR.    Vc. (van IVa) Martinus Anthonius HEERKENS, geb. Gouda donderdag 14 mei 1835, gerstpakker, sjouwer, arbeider, overl. ald. maandag 13 april 1896, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Lena BEGEER, tr. ald. woensdag 4 mei 1864 Bregetta Johanna SPIJKERMAN, geb. Gouda vrijdag 13 jan. 1843, overl. ald. maandag 8 maart 1897, dr van Gerardus SPIJKERMAN en Elizabeth van der HAM.
   Vd. (van IVa) Helena Christina HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 10 febr. 1843, pijpenmaakster, overl. ald. zondag 1 sept. 1912, dr van Martinus Anthonius HEERKENS en Lena BEGEER, tr. ald. woensdag 28 juli 1869 Johannes EVERLING, geb. Gouda zaterdag 21 okt. 1848, touwspinner, overl. ald. vrijdag 25 nov. 1921, zn van Johan Dirk EVERLING, kleingarenspinner, touwspinner, en Adriana LAURIER, hekelster.
   Ve. (van IVb) Wilhelmina Johanna HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 5 mei 1827, pijpmaakster, overl. ald. donderdag 8 april 1897, dr van Hendrik HEERKENS en Marrigje OOMS, tr. ald. woensdag 21 nov. 1849 Johannes van der STEEN, geb. Gouda vrijdag 6 mei 1825, touwslager, overl. ald. zondag 9 sept. 1900, zn van Michiel van der STEEN en Wilhelmina KRUISHEER.
   Vf. (van IVb) Adriana Wilhelmina HEERKENS, geb. Gouda donderdag 26 mei 1831, pijpmaakster, overl. ald. zaterdag 20 febr. 1904, dr van Hendrik HEERKENS en Marrigje OOMS, tr. ald. woensdag 21 april 1858 Everhardus Franciscus van der DRAAY, geb. Gouda maandag 7 april 1834, pijpenmaker, overl. ald. zaterdag 20 april 1912, zn van Machiel van der DRAAY, pijpenmaker, en Francina BLOK, pijpmaakster.
   Vg. (van IVb) Hendrika HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 13 jan. 1838, overl. ald. donderdag 17 jan. 1901, dr van Hendrik HEERKENS en Marrigje OOMS, tr. (1) ald. woensdag 24 april 1867 Willem BOS, geb. Gouda zaterdag 4 mei 1833, overl. ald. donderdag 17 dec. 1874, zn van Laurens BOS en Doortje NOBEL, tr. (2) ald. woensdag 17 mei 1876 Matthijs NABBE, geb. Gouda zondag 16 juli 1843, sjouwer, overl. ald. zaterdag 12 jan. 1907, zn van Machiel NABBE en Elizabeth den EDEL.
   Vh. (van IVc) Hendrika Cornelia HEERKENS, geb. Gouda maandag 17 jan. 1831, overl. ald. vrijdag 29 jan. 1915, dr van Gerardus Franciscus HEERKENS en Klazina KOPPENHOL, tr. (1) ald. woensdag 2 april 1856 Abraham NOOTENBOOM, geb. Gouda zondag 9 febr. 1834, touwspinner, overl. ald. maandag 5 sept. 1864, zn van Abraham NOOTENBOOM en Clasina SONSBEEK, tr. (2) ald. woensdag 16 maart 1870 Cornelis Marinus GOUDRIAAN, geb. Gorinchem maandag 27 dec. 1819, pottenbakker, overl. Gouda vrijdag 3 juni 1887, zn van Cornelis GOUDRIAAN en Geertje van ALENBERG, eerder gehuwd met Elisabeth Jacoba TUINENBERG.
   Vi. (van IVc) Wilhelmina HEERKENS, geb. Gouda donderdag 17 okt. 1833, overl. ald. woensdag 30 nov. 1904, dr van Gerardus Franciscus HEERKENS en Klazina KOPPENHOL, tr. (1) ald. woensdag 1 sept. 1869 Arie Hendrik van der DRAAY, geb. Gouda vrijdag 5 febr. 1836, overl. ald. zondag 4 sept. 1870, zn van Machiel van der DRAAY, pijpenmaker, en Francina BLOK, pijpmaakster, tr. (2) ald. woensdag 16 dec. 1874 Gerrit de JONG, geb. Gouda donderdag 6 dec. 1821, mandenmaker, zn van Jan de JONG en Pieternella de JONG.
   Vj. (van IVd) Elisabeth HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 31 juli 1830, overl. ald. maandag 19 juni 1899, dr van Franciscus HEERKENS en Johanna WEELDENBURG, tr. ald. woensdag 14 nov. 1855 Arie van VUUREN, geb. Hazerswoude woensdag 23 jan. 1828, blokmaker, klompenmaker, arbeider, overl. Gouda woensdag 23 okt. 1872, zn van Teunis van VUUREN en Johanna TWAALFHOVEN.
   Vk. (van IVd) Johanna Adriana HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 27 febr. 1838, hekelster, overl. vrijdag 25 juni 1886, dr van Franciscus HEERKENS en Pieternella van der KEELE, tr. ald. woensdag 8 juni 1859 Petrus PRINSENBERG, geb. ald. donderdag 18 sept. 1834, touwspinner, overl. Veenhuizen/Norg zondag 4 jan. 1891, zn van Johannes PRINSENBERG en Cornelia PIJPENZEEL.
   Vl. (van IVd) Ingje HEERKENS, geb. Gouda maandag 15 mei 1843, overl. ald. donderdag 18 mei 1905, dr van Franciscus HEERKENS en Christina OVERDAM, tr. ald. woensdag 12 febr. 1873 Willem PASTOORS, geb. Gouda donderdag 22 dec. 1842, opperman, overl. ald. dinsdag 3 aug. 1909, zn van Hendrik PASTOORS en Josina van WAAS.
   Vm. (van IVe) Wilhelmina HEERKENS, geb. Gouda woensdag 27 maart 1833, hekelster, overl. ald. zaterdag 25 april 1903, dr van Maria HEERKENS, tr. (1) N.N., tr. (2) ald. woensdag 1 febr. 1860 Wiggerius KUIS, geb. Gouda zaterdag 2 nov. 1839, zn van Lucas Hendrikus KUIS en Johanna van der POOL.
   Vn. (van IVf) Adrianus HEERKENS, geb. Gouda zondag 5 april 1829, molenaarsknecht, arbeider, sjouwer, overl. ald. woensdag 7 aug. 1872, zn van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. ald. woensdag 14 febr. 1855 Neeltje BRANSSEN, geb. Gouda vrijdag 28 dec. 1827, dr van Arie BRANSSEN en Jannigje KELLER.
   Vo. (van IVf) Maria HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 2 april 1831, dienstbode, dr van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. Rotterdam woensdag 24 aug. 1859 Carl Robert KOPICKI, geb. ca. 1829, zn van Carl KOPICKI en Anna Maria KLEMANN.
   Vp. (van IVf) Gerrit HEERKENS, geb. Gouda zondag 11 aug. 1839, touwspinner, overl. ald. donderdag 16 dec. 1937, zn van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. ald. woensdag 4 aug. 1869 Maria Johanna van SPINGELEN, r.k., geb. Gouda vrijdag 9 april 1830, winkelierster, overl./begr. ald. vrijdag 10/maandag 13 dec. 1915, dr van Johannes van SPINGELEN en Jacoba VAN ROON, eerder gehuwd met Petrus van ASTEN.    Vq. (van IVf) Cornelis HEERKENS, geb. Gouda donderdag 3 maart 1842, touwspinner, overl. ald. donderdag 2 juni 1910, zn van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. ald. woensdag 6 mei 1868 Maartje de JONG, ned.herv., geb. Gouda zaterdag 26 nov. 1842, hekelster, overl. ald. woensdag 5 mei 1909, dr van Jan Leendert de JONG en Maartje van STRAALEN.
   Vr. (van IVf) Francina Martina HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 30 dec. 1845, dienstbode, dr van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. Rotterdam woensdag 16 aug. 1871 Gerardus Johannes SIMONS, geb. Briele maandag 3 aug. 1846, kleermaker, overl. Rotterdam, zn van Cornelis Johannes SIMONS en Alida BREURING.
   Vs. (van IVf) Marinus Martinus HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 18 mei 1852, schippersknecht, overl./begr. Rotterdam maandag 3/vrijdag 7 mei 1937, zn van Martinus HEERKENS en Elisabeth van OUDSHOORN, tr. ald. woensdag 19 april 1882 Josina Carolina van der MEY, geb. ca. 1859, dr van Gerardus Cornelis van der MEIJ en Christina Josina RIJNNOY.
   VIa. (van Va) Martinus Anthonius HEERKENS, r.k., geb. Gouda vrijdag 15 nov. 1850, metselaar, overl. ald. maandag 11 dec. 1933, gewettigde zn van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. ald. woensdag 3 okt. 1877 Johanna BROEKHUIZEN, geb. Gouda zaterdag 17 aug. 1850, fabrieksarbeidster, overl. ald. maandag 20 nov. 1916, dr van Anthoni BROEKHUIZEN en Aagje MOLENAAR.
   VIb. (van Va) Leendert HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 24 april 1855, opperman/metselaar/pijpmaker, overl. ald. woensdag 25 juli 1923, zn van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. (1) (burg.st.) ald. woensdag 30 juli 1879 Johanna BOUTER, geb. Moordrecht dinsdag 12 maart 1861, dienstbode/huisvrouw, overl./begr. Gouda zaterdag 23/maandag 25 mei 1908, dr van Arie BOUTER, arbeider, en Trijntje SNATERSEN, winkelierster, tr. (2) ald. woensdag 19 okt. 1910 Mijntje KRUIJT, geb. donderdag 23 april 1868, dr van Leendert KRUIJT en Elisabeth BROER, wed. van Thomas BROEKHUISEN.
   VIc. (van Va) Johanna HEERKENS, geb. Gouda maandag 25 okt. 1858, overl. ald. zaterdag 25 april 1931, dr van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. ald. woensdag 4 mei 1881 Abraham de KORTE, geb. Gouda donderdag 25 nov. 1858, zaagmolenaarsknecht, houtzager, overl. donderdag 1 maart 1951, zn van Cornelis de KORTE, touwspinner, en Alida NOOTENBOOM, naaister.
   VId. (van Va) Alida HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 21 juni 1861, fabrieksarbeidster, overl. ald. dinsdag 13 juni 1933, dr van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. (1) ald. woensdag 26 april 1893 Johannes van der ZWALM, geb. Gouda woensdag 22 mei 1850, touwspinner, overl. ald. maandag 14 sept. 1931, zn van Willem van der ZWALM en Teuna Aletta KOOREVAAR, laatst gehuwd met Maria LAURIER, eerder gehuwd met Adriana Cornelia BENNIS (BREMMIS), dienstbode, tr. (2) N.N.
   VIe. (van Va) Cornelis HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 21 okt. 1865, bleekersknecht, geboren in de Vuilevestesteeg wijk N no. 143, overl. Den Haag zondag 9 aug. 1931, zn van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. Gouda woensdag 10 okt. 1888 Clemensia van GASSEL, geb. ald. donderdag 31 jan. 1867, overl. na 1931.
   VIf. (van Va) Matthijs HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 27 aug. 1867, overl. Den Haag maandag 11 juli 1904, zn van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. Gouda woensdag 9 nov. 1892 Hendrika BLANKENBURG, geb. ald. zondag 21 dec. 1873, dr van Cornelis BLANKENBURG en Lena van VLIET.
   VIg. (van Va) Anthonia HEERKENS, r.k., geb. Gouda zondag 12 juni 1870, overl./begr. ald. vrijdag 16/maandag 19 juli 1943, dr van Thomas HEERKENS en Johanna de JONG, tr. (burg.st.) ald. woensdag 8 mei 1895 Johannes Hendrikus WIEZER, geb. Gouda donderdag 9 maart 1871, pijpmaker, kelner, overl. ald. woensdag 24 febr. 1926, zn van Hendrik WIEZER en Anna Maria JANZEN.
   VIh. (van Vb) Elizabeth HEERKENS, geb. Gouda maandag 22 okt. 1866, fabriekarbeidster, dr van Willem HEERKENS en Elisabeth OLTHUIJSEN.
   VIi. (van Vc) Martinus Anthonius HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 18 april 1865, schippersknecht, overl. Delft maandag 14 april 1902, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Bregetta Johanna SPIJKERMAN, tr. Gouda woensdag 19 april 1899 Johanna Maria van ASTEN, geb. ald. zaterdag 11 dec. 1869, werkster, dr van Johannes Thomas van ASTEN en Johanna Maria van de KLEYN, gescheiden echtgenote van Paulus van WEEZEL.
   VIj. (van Vc) Gerardus Hendrikus HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 25 okt. 1867, arbeider, sjouwer, heibaas, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Bregetta Johanna SPIJKERMAN, tr. vóór 1895 Geertruida DEELEN, geb. Stolwijk maandag 2 aug. 1875.
   VIk. (van Vc) Elizabeth Christina HEERKENS, geb. Gouda zondag 17 jan. 1875, overl. ald. donderdag 19 juli 1945, dr van Martinus Anthonius HEERKENS en Bregetta Johanna SPIJKERMAN, tr. ald. woensdag 4 okt. 1893 Teunis BOERE, geb. Moordrecht maandag 9 dec. 1867, heibaas, overl. Gouda zondag 15 mei 1938, zn van Teunis BOERE en Adriana van GRIEKEN.
   VIl. (van Vc) Hendrika Susanne HEERKENS, geb. Gouda donderdag 18 sept. 1884, overl. ald. woensdag 2 sept. 1953, dr van Martinus Anthonius HEERKENS en Bregetta Johanna SPIJKERMAN, tr. ald. woensdag 8 juni 1910 Hendricus Adrianus HOUDIJCK, geb. Gouda vrijdag 28 dec. 1883, schilder, plateelschilder, winkelier, overl. na 1953, zn van Martinus Hubertus HOUDIJCK en Anna Maria Cornelia KABEL.
   VIm. (van Vk) Johannes Franciscus PRINSENBERG, geb. Gouda dinsdag 10 maart 1863, zn van Petrus PRINSENBERG en Johanna Adriana HEERKENS, tr. (burg.st.) Hellevoetsluis donderdag 18 jan. 1894 Catharina Luciea TIRION, geb. Zaltbommel ca. 1865, dr van Godefridus Nicolaas TIRION en Margaretha MORRING.
   VIn. (van Vm) Johanna Maria HEERKENS, geb. Gouda maandag 19 mei 1856, fabrieksarbeidster, overl. ald. woensdag 26 dec. 1923, dr van Wilhelmina HEERKENS, tr. (1) N.N., tr. (2) ald. woensdag 30 juni 1880 Frederik Engelbertus Johannes BRIJBERG, geb. Leiden zondag 12 maart 1854, fabrieksarbeider, sigarenmaker, overl. Gouda maandag 24 mei 1926, zn van Frederik Engelbertus BRIJBERG en Elizabeth ARBOUM.
   VIo. (van Vn) Arie Johannes HEERKENS, geb. Gouda maandag 5 jan. 1857, sigarenmaker, overl. woensdag 14 dec. 1887, zn van Adrianus HEERKENS en Neeltje BRANSSEN, tr. Teuntje WENDELS, geb. Schoonhoven zondag 29 mei 1859, Teuntje krijgt 3 jaar na het overlijden van haar man Arie Johannes nog een zoon genaamd Arie Jacobus Wendels. In 1891 woonde bij haar Arie de Werk geboren 14 oktober 1865. Hij vertreke op 15 juni 1891 als blikslager naar Rotterdam. Een week later vertrekt zij ook met haar zoon daar naartoe.
   VIp. (van Vn) Bertus HEERKENS, geb. Gouda maandag 11 april 1859, winkelier, zn van Adrianus HEERKENS en Neeltje BRANSSEN, tr. ald. woensdag 1 okt. 1884 Johanna Christina C. W. HEESTERMAN, geb. Delft zaterdag 17 dec. 1864, dr van Willem HEESTERMAN en Johanna Christina SWARTRIJ.
   VIq. (van Vp) Martinus Marinus HEERKENS, r.k., geb. Gouda woensdag 8 juni 1870, kapper, overl./begr. ald. vrijdag 13/dinsdag 17 dec. 1946, zn van Gerrit HEERKENS en Maria Johanna van SPINGELEN, tr. ald. woensdag 29 mei 1895 Susanna Johanna KOELMAN, lid der derde orde van den H. Franciscus en van de congregatie der H. Familie., r.k., geb. Gouda dinsdag 2 juni 1868, overl. ald. donderdag 13 april 1939, begr. maandag 17 april 1939, dr van Robertus Ludovicus KOELMAN en Johanna LANS.
   VIr. (van Vq) Maartje HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 26 febr. 1875, overl. Koudekerk a/d Rijn donderdag 21 mei 1959, begr. ald. maandag 25 mei 1959, dr van Cornelis HEERKENS en Maartje de JONG, tr. Gouda woensdag 11 jan. 1911 Johannes STARING, geb. Hazerswoude zaterdag 18 nov. 1871, overl./begr. ald. woensdag 21/maandag 26 aug. 1946, zn van Cornelis STARING en Jacoba van der BERG, eerder gehuwd met Cornelia van der HAAR.
   VIs. (van Vq) Maria Martine HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 18 nov. 1881, overl. ald. zaterdag 15 jan. 1949, dr van Cornelis HEERKENS en Maartje de JONG, tr. ald. woensdag 6 nov. 1907 Cornelis van KEMPEN, geb. Zwammerdam donderdag 25 sept. 1884, sjouwer, overl. na 1949, zn van Cornelis van KEMPEN en Huibertje van HOOGDALEM.
   VIt. (van Vq) Cornelis HEERKENS, geb. Gouda zondag 5 okt. 1884, magazijnmeester, overl. ald. vrijdag 16 febr. 1945, zn van Cornelis HEERKENS en Maartje de JONG, tr. ald. woensdag 24 aug. 1910 Pietje van ELSWIJK, geb. Hazerswoude donderdag 5 nov. 1885, overl. Gouda maandag 20 april 1942, dr van Arie van ELSWIJK en Louisa Cornelia van WEEREN.
   VIIa. (van VIa) Aagje BROEKHUIZEN, ned.herv., geb. Gouda donderdag 15 jan. 1874, naaister, overl. ald. zondag 3 jan. 1954, gewettigde dr van Martinus Anthonius HEERKENS en Johanna BROEKHUIZEN, tr. ald. woensdag 13 sept. 1893 Jan Philip WEGENWIJS, geb. Amsterdam woensdag 11 okt. 1871, bakkersknecht, overl. Gouda woensdag 23 juni 1948, zn van Frederik WEGENWIJS en Gerarda Maria Sophia HÖPKEN.
   VIIb. (van VIa) Maria HEERKENS, ned.herv., geb. Gouda maandag 24 sept. 1883, overl. ald. maandag 15 mei 1939, dr van Martinus Anthonius HEERKENS en Johanna BROEKHUIZEN, tr. ald. woensdag 26 april 1905 Cornelis van MOURIK, geb. Gouda zaterdag 25 dec. 1880, klompenmaker, zn van Christiaan van MOURIK en Alida Cornelia MATZE.
   VIIc. (van VIb) Catherina HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 23 dec. 1879, huisvrouw, overl./begr. ald. donderdag 13/maandag 17 okt. 1955, dr van Leendert HEERKENS en Johanna BOUTER, tr. (burg.st.)/tr. kerkel. (r.k.) ald. woensdag 9 jan. 1901 Johannes van EIJK, geb. Gouda vrijdag 30 april 1880, winkelknecht/reiziger, overl./begr. ald. donderdag 17/maandag 21 aug. 1961, zn van Cornelus van EIJK, sjouwersman/fabriekswerker, en Johanna de BRUIN, fabriekswerkster/huisvrouw.
   VIId. (van VIb) Adrianus HEERKENS, geb. Gouda zondag 13 dec. 1885, sigarenmaker, tabakskerver, overl./begr. vrijdag 11/dinsdag 15 mei 1962, zn van Leendert HEERKENS en Johanna BOUTER, tr. ald. woensdag 3 juni 1908 Margaretha Maria KALMEIJER, geb. ald. zaterdag 26 sept. 1885, overl. Gouda donderdag 31 maart 1977, dr van Christiaan KALMEYER en Johanna van LOON.
   VIIe. (van VIb) Abraham HEERKENS, 31, geb. Gouda donderdag 31 maart 1898, overl. Den Haag woensdag 25 juni 1980, zn van Leendert HEERKENS en Johanna BOUTER, tr. ald. woensdag 9 aug. 1922 Catharina Pieternella Maria van der ELST, geb. Dordrecht zaterdag 25 maart 1899, dr van Johannes Jacobus van der ELST en Bastiaantje de VOS.
   VIIf. (van VIb) Maria Johanna HEERKENS, geb. Gouda dinsdag 10 febr. 1903, dr van Leendert HEERKENS en Johanna BOUTER, tr. Den Haag woensdag 6 juni 1928 Johannes MEERSHOEK, geb. `s Gravenhage zaterdag 25 febr. 1905, overl. ald. woensdag 5 nov. 1975, zn van Leonardus Theodorus Lambertus MEERSHOEK, glazenwascher, en Elisabeth Johanna SIEPMAN.
   VIIg. (van VId) Anthonius Martinus HEERKENS, geb. Gouda maandag 28 nov. 1887, fabrieksarbeider, overl. ald. vrijdag 6 dec. 1963, zn van Alida HEERKENS, tr. ald. woensdag 29 sept. 1915 Catharina Diderica BRUIJSTENS, geb. Gouda maandag 1 nov. 1886, overl. ald. dinsdag 17 nov. 1942, dr van Johannes Franciscus BRUIJSTENS en Engelina van der HOVEN, wed. van Fredrik van LOON.
   VIIh. (van VIe) Wilhelmina HEERKENS, r.k., geb. Gouda zaterdag 2 nov. 1901, overl./begr. ald. zondag 26/donderdag 30 juli 1981, dr van Cornelis HEERKENS en Clemensia van GASSEL, tr. Cornelis M.A. VESSEUR, overl. jan. 1975.
   VIIi. (van VIe) Hendrikus Jacobus M. HEERKENS, geb. Gouda donderdag 12 mei 1904, zn van Cornelis HEERKENS en Clemensia van GASSEL, tr. Den Haag woensdag 16 okt. 1929 Catharina Clara T. H. de HAAN, geb. ald. ca. 1905.
   VIIj. (van VIi) Martinus Anthonius HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 25 mei 1900, heier, grondwerker, overl. Den Haag maandag 8 juli 1968, zn van Martinus Anthonius HEERKENS en Johanna Maria van ASTEN, ondertr./tr. Gouda zaterdag 24 sept./woensdag 5 okt. 1921 Johanna Margaretha RIETVELD, geb. ald. zondag 13 jan. 1901, overl. na 1968, dr van Leendert Cornelis RIETVELD en Dirkje den BLIJKER.
   VIIk. (van VIq) Robertus Ludovicius Gerrit HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 20 maart 1896, kapper, overl. Amsterdam zondag 21 dec. 1969, zn van Martinus Marinus HEERKENS en Susanna Johanna KOELMAN, lid der derde orde van den H. Franciscus en van de congregatie der H. Familie., tr. ald. woensdag 30 april 1924 Geertruida Louisa NOLLET, geb. ald. dinsdag 3 okt. 1893, overl. Amsterdam zondag 18 nov. 1956.
   VIIl. (van VIq) Johannes Martinus HEERKENS, geb. Gouda woensdag 10 sept. 1902, metaaldraaier, kantoorbediende, overl. ald. donderdag 22 nov. 1973, zn van Martinus Marinus HEERKENS en Susanna Johanna KOELMAN, lid der derde orde van den H. Franciscus en van de congregatie der H. Familie., tr. ald. woensdag 17 juni 1925 Johanna Anthonia van AGTEN, geb. Gouda dinsdag 22 mei 1900, overl. ald. donderdag 29 nov. 1990, dr van Hermanus van AGTEN en Geertrui Petronella de BRUIN.
   VIIIa. (van VIIc) Cornelia Maria van EIJK, geb. Gouda zaterdag 22 okt. 1904, huisvrouw, overl./begr. ald./Haastrecht zaterdag 28 febr./dinsdag 3 maart 1981, dr van Johannes van EIJK en Catherina HEERKENS, tr. (burg.st.)/tr. kerkel. (r.k.) Gouda woensdag 4 mei 1927 Anthonius FAAIJ, r.k., geb. de Vlist woensdag 7 mei 1902, bleeker/waschmeester, overl./begr. Gouda/Haastrecht zondag 15/donderdag 19 juli 1990, zn van Adrianus FAAIJ, arbeider/veehouwersknecht, en Adriana COMPIER, huisvrouw.
   VIIIb. (van VIId) Johannes Christiaan Anthonius HEERKENS, geb. Gouda maandag 22 maart 1909, bakker, overl. ald. maandag 5 nov. 1973, zn van Adrianus HEERKENS en Margaretha Maria KALMEIJER, tr. ald. woensdag 20 juli 1932 Johanna Pieternella van der SLOOT, geb. Gouda zaterdag 21 jan. 1911, overl./begr. ald. maandag 16/donderdag 19 okt. 1989.
   VIIIc. (van VIId) Christiaan Johannes Joseph HEERKENS, geb. Gouda woensdag 28 sept. 1910, winkelbediende, overl./begr. ald. woensdag 2/maandag 7 mei 1990, zn van Adrianus HEERKENS en Margaretha Maria KALMEIJER, tr. ald. woensdag 6 dec. 1933 Maria VOS, geb. Gouda zondag 15 jan. 1911, overl./begr. ald. donderdag 29 juli/dinsdag 3 aug. 2004.
   VIIId. (van VIId) Leonardus Joseph HEERKENS, geb. Gouda zaterdag 24 april 1920, overl./begr. ald. dinsdag 30 maart/zaterdag 3 april 2004, zn van Adrianus HEERKENS en Margaretha Maria KALMEIJER, tr./tr. kerkel. (r.k.) ald. woensdag 27 okt. 1943/dinsdag 25 sept. 1945 Theodora Johanna KOEMANS, geb. Gouda maandag 20 juni 1921, dr van Adrianus Johannes KOEMANS en Theodora de KNEGT.
   VIIIe. (van VIIg) Anthonius Wilhelmus HEERKENS, geb. Gouda vrijdag 6 april 1928, zn van Anthonius Martinus HEERKENS en Catharina Diderica BRUIJSTENS, tr. ald. woensdag 7 sept. 1955 Lena Willemijntje BLOOT, geb. ald. maandag 14 maart 1927, overl./begr. Gouda woensdag 20/maandag 25 juli 2005, dr van Arie BLOOT en Lijntje van de WATER.
Noten
1. bron: Ron Schuurmans
2. Bron: Ron Schuurmans


Index op PARENTEEL
van
Reinier HEERKENS


|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Y|Z|

                   - A -
Agten, Hermanus van ...................... {VIIl}
Agten, Johanna Anthonia van (1900-1990) .. {VIIl}
Alenberg, Geertje van .................... {Vh}
Alsemgeest, Adriana Johanna van (1883- ) . {Vr.8}
Alsemgeest, Gerardus Cornelis van ........ {Vr.8}
Alves, Hendrika (1825- ) ................. {Vo.2}
Arboum, Elizabeth ........................ {VIn}
Asten, Johanna Maria van (1869- ) ........ {VIi}, {VIIj}
Asten, Johannes Thomas van ............... {VIi}
Asten, Petrus van ........................ {Vp}
                   - B -
Baars, Engje ............................. {IVd}
Bakker, Hendrina ......................... {VIc.1}
Battinck, Gijsbertus ..................... {IIIc}
Battinck, Ignatius (1768-1824) ........... {IIIc}
Batting, Catharina Cornelia (1822- ) ..... IIIc.1
Bea Vooijs, Magteltje de ................. {IIc.2}
Begeer, Bastiaan (1776-1814) ............. {IVa}
Begeer, Lena (1800-1858) ................. {IVa}, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}
Ben, Geertje Jans van der ................ {I}
Bennis (Bremmis), Adriana Cornelia (1853- ) {VId}
Berg, Gerarda van de (1737-1814) ......... {IIa}, {IIIa}, {IIIb}
Berg, Jacoba van de (1766- ) ............. {IVa}
Berg, Jacoba van der ..................... {VIr}
Berg, Jannigje van den ................... {Vc.4}
Bergh, Gerardus van den .................. {IIa}
Beuzekom, Maria Margaretha van ........... {VIc.6}
Bijlsma, Feike ........................... {VIk.5}
Blankenburg, Cornelis .................... {VIf}
Blankenburg, Hendrika (1873- ) ........... {VIf}
Blesgraaf, Engelbert Gerrit (1878- ) ..... {VIb(1).10}
Blesgraaf, Gerrit (1901- ) ............... {VIb(1).10}
Blijker, Dirkje den ...................... {VIIj}
Blok, Francina ........................... {Vf}, {Vi}
Blokkerus, Petronella Dorethea ........... {Vr.1}
Bloot, Arie .............................. {VIIIe}
Bloot, Lena Willemijntje (1927-2005) ..... {VIIIe}
Boere, Adriana (1899- ) .................. VIk.3
Boere, Bregetta Johanna (1901- ) ......... VIk.5
Boere, Hendrika Elizabeth (1908- ) ....... VIk.7
Boere, Hillegonda (1912- ) ............... VIk.8
Boere, Leendert Johannes (1900- ) ........ VIk.4
Boere, Martinus Anthonius (1897- ) ....... VIk.2
Boere, Teunis ............................ {VIk}
Boere, Teunis (1867-1938) ................ {VIk}
Boere, Teunis (1894- ) ................... VIk.1
Boere, Willempje (1903- ) ................ VIk.6
Bos, Laurens ............................. {Vg}
Bos, Laurens (1866-1867) ................. Vg(1).1
Bos, Susanna de ( -1827) ................. {IIc}
Bos, Willem (1833-1874) .................. {Vg}
Boshuisen, Johanna ....................... {IIa.4}
Bouter, Arie (1822-1874) ................. {VIb}
Bouter, Johanna (1861-1908) .............. {VIb}, {VIIc}, {VIId}, {VIIe}, {VIIf}
Brabander, Maria de ...................... {Vr.8}
Brabander, Maria Adriana (1880- ) ........ {Vr.7}
Branssen, Arie ........................... {Vn}
Branssen, Neeltje (1827- ) ............... {Vn}, {VIo}, {VIp}
Brauns, Gerrit ........................... {Vq.1}
Brauns, Gerrit (1867-1939) ............... {Vq.1}
Breur, Jacobus Martinus (1876- ) ......... {Vs.3}
Breur, Matheus ........................... {Vs.3}
Breuring, Alida .......................... {Vr}
Brijberg, Elisabeth Wilhelmina Maria (1882- ) VIn(2).1
Brijberg, Frederik (1897- ) .............. VIn(2).3
Brijberg, Frederik Engelbertus ........... {VIn}
Brijberg, Frederik Engelbertus Johannes (1854-1926) {VIn}
Brijberg, Johanna Maria (1900- ) ......... VIn(2).4
Brijberg, Wilhelmina Anthonia (1888- ) ... VIn(2).2
Broekhuisen, Thomas ( -1906) ............. {VIb}
Broekhuizen, Aagje (1874-1954) ........... VIa.1, VIIa
Broekhuizen, Anthoni ..................... {VIa}
Broekhuizen, Johanna (1850-1916) ......... {VIa}, {VIIa}, {VIIb}
Broer, Elisabeth ......................... {VIb}
Bron, Martina ( -1883) ................... {Ve.3}
Bruijstens, Catharina Diderica (1886-1942) {VIIg}, {VIIIe}
Bruijstens, Johannes Franciscus (1863- ) . {VIIg}
Bruin, Geertrui Petronella de ............ {VIIl}
Bruin, Johanna de (1858-1945) ............ {VIIc}
Burg, Sara van den ....................... {IIb}
                   - C -
Collinè, Hendrica ........................ {IVb.2}
Collinè, Hendrica (1835-1906) ............ {IVb.2}
Compier, Adriana (1872-1952) ............. {VIIIa}
Corss, Agnietje ( -1774) ................. {I}
                   - D -
De Koning, Dirkje ........................ {Vb}
Deelen, Geertruida (1875- ) .............. {VIj}
Delvooije, Joannes ....................... {VIj.1}
Delvooije, Karel Christiaan (1887- ) ..... {VIj.1}
Dijkman, Johannes (1823- ) ............... {IIIc.1}
Dijkman, Theodorus ....................... {IIIc.1}
Dirkboer, G.J. ........................... {VIl.1}
Draay, Adam van der (1860- ) ............. Vf.1
Draay, Arie Hendrik van der (1836-1870) .. {Vi}
Draay, Everhardus Franciscus van der (1834-1912) {Vf}
Draay, Francina van der (1865-1865) ...... Vf.2
Draay, Giel van der (1871-1872) .......... Vi(2).1
Draay, Hendrik van der ................... {IIa.4}
Draay, Hendrik van der (1866-1937) ....... Vf.3
Draay, Machiel van der ................... {Vf}, {Vi}
Draay, Marrigje van der (1758-1847) ...... {IIa.4}
Duuren, Arie van ......................... {VIIb.4}
                   - E -
Edel, Elizabeth den ...................... {Vg}
Edelman, Engelina ........................ {VIb(1).2}
Eijk, Adriana van (1922- ) ............... VIIc.11
Eijk, Adrianus A. van (1911- ) ........... VIIc.6
Eijk, Alida Cornelia van (1923-2011) ..... VIIc.12
Eijk, Anthonia van (1915-2001) ........... VIIc.7
Eijk, Catharina M. van (1906-1976) ....... VIIc.4
Eijk, Cornelia Maria van (1904-1981) ..... VIIc.3, VIIIa
Eijk, Cornelus van (1857-1924) ........... {VIIc}
Eijk, Johanna M. van (1901-1932) ......... VIIc.1
Eijk, Johannes van (1880-1961) ........... {VIIc}, {VIIIa}
Eijk, Johannes van (1908-1976) ........... VIIc.5
Eijk, Leonardus J. van (1903-1980) ....... VIIc.2
Eijk, Maria J. van (1918- ) .............. VIIc.9
Eijk, Mea van (1916-2004) ................ VIIc.8
Eijk, Wilhelmina van (1920-2005) ......... VIIc.10
Elisabeth, Francina (1837-1840) .......... IVd(2).2
Elisabeth, Maria Francina (1835-1836) .... IVd(2).1
Elisabeth, Thoma (1833-1836) ............. IVd(1).3
Elst, Catharina Pieternella Maria van der (1899- ) {VIIe}
Elst, Johannes Jacobus van der ........... {VIIe}
Elswijk, Arie van ........................ {VIt}
Elswijk, Pietje van (1885-1942) .......... {VIt}
Everling, Adriana (1884- ) ............... Vd(2).6
Everling, Dirkje (1881-1881) ............. Vd(2).5
Everling, Geertruy (1872-1872) ........... Vd(2).3
Everling, Johan Dirk (1821- ) ............ {Vd}
Everling, Johanna Catharina (1877- ) ..... Vd(2).4
Everling, Johannes (1848-1921) ........... {Vd}
Everling, Johannes Dirk (1869-1869) ...... Vd(2).1
Everling, Lena Bregetta (1870- ) ......... Vd(2).2
                   - F -
Faaij, Adrianus (1868-1952) .............. {VIIIa}
Faaij, Anthonius (1902-1990) ............. {VIIIa}
Faaij, Nicolaas (1822- ) ................. {Ve.9}
Faaij, Nicolaas (1869- ) ................. {Ve.9}
Flux, Johanna Elisabeth (1794-1870) ...... {Va}
                   - G -
Gassel, Clemensia van (1867-1931) ........ {VIe}, {VIIh}, {VIIi}
Gerrits, Catharina ....................... {IIIc}
Gielen, Franciscus Joannes ............... {Vr.3}
Gielen, Franciscus Joseph (1875- ) ....... {Vr.3}
Goudriaan, Cornelis ...................... {Vh}
Goudriaan, Cornelis Marinus (1819-1887) .. {Vh}
Goudriaan, Daniel (1873- ) ............... Vh(2).2
Goudriaan, Petronella (1871- ) ........... Vh(2).1
Gregorowitch, Frederik Karel ............. {VIb(1).8}
Gregorowitsch, Sevenin Herman J. (1890-1955) {VIb(1).8}
Grieken, Adriana van ..................... {VIk}
Groenendaal, Johan Engelinus ............. {VIt.2}
Gruijl, Hendrik de ....................... {IIIa}
Gruijl, Wilhelmina de (1772-1847) ........ {IIIa}, {IVa}, {IVb}, {IVc}, {IVd}, {IVe}
Gruyl, Aaaltje de ........................ {Vq.5}
                   - H -
Haan, Catharina Clara T. H. de (1905- ) .. {VIIi}
Haar, Cornelia van der ................... {VIr}
Ham, Elizabeth van der ................... {Vc}
Hart, Jacoba `t .......................... {Vs.1}
Heerkens, Abraham (1898-1980) ............ VIb(1).11, VIIe
Heerkens, Adam (1841-1859) ............... IVb.7
Heerkens, Adriana (1745- ) ............... I(1).5
Heerkens, Adriana Cornelia (1874-1874) ... Vp.2
Heerkens, Adriana Wilhelmina (1831-1904) . IVb.3, Vf
Heerkens, Adrianus (1829-1872) ........... IVf.2, Vn, {VIo}, {VIp}
Heerkens, Adrianus (1879-1879) ........... VIo.1
Heerkens, Adrianus (1882-1882) ........... VIo.3
Heerkens, Adrianus (1884-1885) ........... VIb(1).3
Heerkens, Adrianus (1885-1962) ........... VIb(1).4, VIId, {VIIIb}, {VIIIc}, {VIIId}
Heerkens, Adrianus (1916- ) .............. VIId.3
Heerkens, Adrianus Phillippus (1887-1916)  VIp.2
Heerkens, Adrianusn Anthonius (1921- ) ... VIIg.4
Heerkens, Alida (1861-1933) .............. Va.6, VId, {VIIg}
Heerkens, Alida (1885-1885) .............. VIa.6
Heerkens, Alida (1886-1887) .............. VIa.7
Heerkens, Alida (1899-1978) .............. VIb(1).12
Heerkens, Alida Engelina Wijnanda (1916- ) VIIg.1
Heerkens, Anthonia (1870-1943) ........... Va.10, VIg
Heerkens, Anthonia (1882-1962) ........... VIb(1).2
Heerkens, Anthonia Adriana (1835-1847) ... IVb.5
Heerkens, Anthonius Maria (1926- ) ....... VIId.7
Heerkens, Anthonius Martinus (1879-1879) . VIa.2
Heerkens, Anthonius Martinus (1887-1963) . VId(2).1, VIIg, {VIIIe}
Heerkens, Anthonius Martinus (1893- ) .... VIf.1
Heerkens, Anthonius Wilhelmus (1928- ) ... VIIg.6, VIIIe
Heerkens, Antonia Mariav (1900- ) ........ VIe.11
Heerkens, Antonie (1888-1888) ............ VIa.8
Heerkens, Antonie (1891-1891) ............ VIa.9
Heerkens, Arie Bertus Johannes (1883-1883) VIo.4
Heerkens, Arie Johannes (1857-1887) ...... Vn.2, VIo
Heerkens, Arien (1740-1744) .............. I(1).3
Heerkens, Arien (1747-1817) .............. I(1).6, IIc
Heerkens, Ary (1784- ) ................... IIc.6
Heerkens, Bastiaan (1825-1838) ........... IVa.2
Heerkens, Bernardus Anthonius (1923- ) ... VIId.6
Heerkens, Berthus Cornelis Johannes (1892- ) VIp.5
Heerkens, Bertus (1859- ) ................ Vn.3, VIp
Heerkens, Bregetta Johanna (1879-1899) ... Vc.7
Heerkens, Bregetta Johanna (1896-1896) ... VIj.2
Heerkens, Bregetta Johanna (1912- ) ...... VIj.5
Heerkens, Catherina (1879-1955) .......... VIb(1).1, VIIc, {VIIIa}
Heerkens, Christiaan Johannes Joseph (1910-1990) VIId.2, VIIIc
Heerkens, Christina Josina (1886- ) ...... Vs.3
Heerkens, Clazina (1837-1847) ............ IVc.3
Heerkens, Clemens Joseph (1903-1905) ..... VIe.13
Heerkens, Clemensia (1906-1906) .......... VIe.16
Heerkens, Cornelia (1837- ) .............. IVf.6
Heerkens, Cornelia (1863-1865) ........... Va.7
Heerkens, Cornelia (1896- ) .............. VIb(1).10
Heerkens, Cornelia Bertha Johanna (1890- ) VIp.4
Heerkens, Cornelis (1842-1910) ........... IVf.8, Vq, {VIr}, {VIs}, {VIt}
Heerkens, Cornelis (1857-1857) ........... Va.4
Heerkens, Cornelis (1865-1931) ........... Va.8, VIe, {VIIh}, {VIIi}
Heerkens, Cornelis (1884-1945) ........... Vq.8, VIt
Heerkens, Cornelis (1894- ) .............. VIf.2
Heerkens, Cornelis (1896- ) .............. VIe.8
Heerkens, Cornelis (1911- ) .............. VIt.1
Heerkens, Cornelius (1805-1805) .......... IIIb.5
Heerkens, Cornelius Gerardus (1811-1814) . IIIb.8
Heerkens, Dirkje (1886-1889) ............. VIo.7
Heerkens, Elisabeth (1830-1899) .......... IVd(1).2, Vj
Heerkens, Elisabeth (1868-1936) .......... Vq.1
Heerkens, Elizabeth (1866- ) ............. Vb.3, VIh
Heerkens, Elizabeth Christina (1875-1945)  Vc.5, VIk
Heerkens, Elizabeth Martina (1850-1851) .. IVf.10
Heerkens, Engelbertha (1897-1898) ........ VIe.9
Heerkens, Engelbertha (1909- ) ........... VIe.17
Heerkens, Engelina Catharina (1919-2003) . VIIg.3
Heerkens, Francina Martina (1835-1837) ... IVf.5
Heerkens, Francina Martina (1845- ) ...... IVf.9, Vr
Heerkens, Franciscus (1802-1805) ......... IIIa.4
Heerkens, Franciscus (1805- ) ............ IIIa.5, IVd, {Vj}, {Vk}, {Vl}
Heerkens, Franciscus Anthonius (1846-1848) IVb.8
Heerkens, Fredericus Wijnandus (1917-1975) VIIg.2
Heerkens, Frederik Hubertus Johannes (1879-1879) VIn(1).1
Heerkens, Gerardus (1769-1774) ........... IIa.3
Heerkens, Gerardus (1827-1828) ........... IVf.1
Heerkens, Gerardus (1833-1835) ........... IVf.4
Heerkens, Gerardus (1874-1874) ........... Vp.3
Heerkens, Gerardus Anthonius (1899-1918) . VIq.3
Heerkens, Gerardus Cornelis (1884- ) ..... Vs.2
Heerkens, Gerardus Franciscus (1802-1888)  IIIa.3, IVc, {Vh}, {Vi}
Heerkens, Gerardus Hendrikus (1867- ) .... Vc.2, VIj
Heerkens, Gerardus Hendrikus (1910- ) .... VIj.4
Heerkens, Gerardus Jacobus (1885-1885) ... VIo.6
Heerkens, Gerardus Petrus (1899-1899) .... VIe.10
Heerkens, Gerrit (1776-1850) ............. IIa.6, IIIb, {IVf}
Heerkens, Gerrit (1839-1937) ............. IVf.7, Vp, {VIq}
Heerkens, Gerrit (1860-1899) ............. Vi(1).1
Heerkens, Helena Christina (1843-1912) ... IVa.7, Vd
Heerkens, Hendrik (1800-1866) ............ IIIa.2, IVb, {Ve}, {Vf}, {Vg}
Heerkens, Hendrika (1838-1901) ........... IVb.6, Vg
Heerkens, Hendrika Cornelia (1831-1915) .. IVc.1, Vh
Heerkens, Hendrika Leena Geertruida (1900- ) VIf.5
Heerkens, Hendrika Susanne (1884-1953) ... Vc.9, VIl
Heerkens, Hendrikus Jacobus M. (1904- ) .. VIe.14, VIIi
Heerkens, Hendrikus Johannes (1877-1880) . Vc.6
Heerkens, Hermanus (1846-1848) ........... IVa.8
Heerkens, Ingje (1843-1905) .............. IVd(3).1, Vl
Heerkens, Jacoba Engelbertha M. (1893-1893) VIe.4
Heerkens, Jacobus (1753-1755) ............ I(1).7
Heerkens, Jacobus (1772- ) ............... IIc.2
Heerkens, Jacobus (1777-1778) ............ IIb.4
Heerkens, Jacobus (1784-1784) ............ IIb.6
Heerkens, Jacobus (1832-1838) ............ IVa.4
Heerkens, Jacobus Anthonius (1829-1904) .. IVb.2
Heerkens, Jan Leendert (1871-1871) ....... Vq.2
Heerkens, Jan Leendert (1872-1890) ....... Vq.3
Heerkens, Jansje (1898- ) ................ VIj.3
Heerkens, Johanna (1853-1856) ............ Va.2
Heerkens, Johanna (1858-1931) ............ Va.5, VIc
Heerkens, Johanna (1880-1963) ............ VIa.3
Heerkens, Johanna (1890-1890) ............ VIb(1).6
Heerkens, Johanna Adriana (1838-1886) .... IVd(2).3, Vk, {VIm}
Heerkens, Johanna Alida (1925- ) ......... VIIg.5
Heerkens, Johanna Christine Catharina W. (1885- ) VIp.1
Heerkens, Johanna Josephina (1892-1892) .. VIe.3
Heerkens, Johanna Margaretha Maria (1918- ) VIId.4
Heerkens, Johanna Maria (1856-1923) ...... Vm(1).1, VIn
Heerkens, Johanna Maria (1891-1955) ...... VIb(1).8
Heerkens, Johanna Maria (1894-1894) ...... VIe.5
Heerkens, Johanna Petronella (1877-1950) . Vq.5
Heerkens, Johanna Willemina (1889-1890) .. VIe.1
Heerkens, Johannes (1861-1865) ........... Vn.4
Heerkens, Johannes Adrianus Martinus (1866- ) Vn.7
Heerkens, Johannes Christiaan Anthonius (1909-1973) VIId.1, VIIIb
Heerkens, Johannes Hendrikus (1882-1900) . Vc.8
Heerkens, Johannes Jacobus (1838-1861) ... IVa.6
Heerkens, Johannes Martinus (1896- ) ..... VIf.3
Heerkens, Johannes Martinus (1902-1973) .. VIq.4, VIIl
Heerkens, Josina (1838- ) ................ IVc.4
Heerkens, Kaatje (1895- ) ................ VIj.1
Heerkens, Klazine (1867- ) ............... Vi(1).2
Heerkens, Leendert (1780- ) .............. IIc.5
Heerkens, Leendert (1855-1923) ........... Va.3, VIb, {VIIc}, {VIId}, {VIIe}, {VIIf}
Heerkens, Leendert (1870-1872) ........... Vc.3
Heerkens, Leendert (1872- ) .............. Vc.4
Heerkens, Leonardus (1888-1951) .......... VIb(1).5
Heerkens, Leonardus Hendricus (1898- ) ... VIf.4
Heerkens, Leonardus Joseph (1920-2004) ... VIId.5, VIIId
Heerkens, Louisa Cornelia (1916- ) ....... VIt.2
Heerkens, Maarten (1737-1738) ............ I(1).1
Heerkens, Maarten (1793-1827) ............ IIc.9
Heerkens, Maartje (1875-1959) ............ Vq.4, VIr
Heerkens, Maria (1779-1846) .............. IIb.5, IIIc
Heerkens, Maria (1787- ) ................. IIc.7
Heerkens, Maria (1807-1807) .............. IIIb.6
Heerkens, Maria (1808-1881) .............. IIIa.6, IVe, {Vm}
Heerkens, Maria (1813-1814) .............. IIIb.9
Heerkens, Maria (1817-1817) .............. IIIb.10
Heerkens, Maria (1831- ) ................. IVf.3, Vo
Heerkens, Maria (1880-1880) .............. Vq.6
Heerkens, Maria (1882-1882) .............. VIa.4
Heerkens, Maria (1883-1939) .............. VIa.5, VIIb
Heerkens, Maria Johanna (1897- ) ......... VIq.2
Heerkens, Maria Johanna (1902-1902) ...... VIb(1).13
Heerkens, Maria Johanna (1903- ) ......... VIb(1).14, VIIf
Heerkens, Maria Martina (1883- ) ......... Vs.1
Heerkens, Maria Martine (1881-1949) ...... Vq.7, VIs
Heerkens, Marinus Martinus (1852-1937) ... IVf.11, Vs
Heerkens, Martinus (1738-1789) ........... I(1).2, IIa, {IIIa}, {IIIb}
Heerkens, Martinus (1771-1860) ........... IIa.4
Heerkens, Martinus (1800- ) .............. IIIb.1
Heerkens, Martinus (1801- ) .............. IIIb.2, IVf, {Vn}, {Vo}, {Vp}, {Vq}, {Vr}, {Vs}
Heerkens, Martinus (1855-1862) ........... Vn.1
Heerkens, Martinus (1865-1865) ........... Vn.6
Heerkens, Martinus Anthonius (1798-1874) . IIIa.1, IVa, {Va}, {Vb}, {Vc}, {Vd}
Heerkens, Martinus Anthonius (1835-1896) . IVa.5, Vc, {VIi}, {VIj}, {VIk}, {VIl}
Heerkens, Martinus Anthonius (1850-1933) . Va.1, VIa, {VIIa}, {VIIb}
Heerkens, Martinus Anthonius (1864-1885) . Vb.2
Heerkens, Martinus Anthonius (1865-1902) . Vc.1, VIi, {VIIj}
Heerkens, Martinus Anthonius (1867-1938) . Vd(1).1
Heerkens, Martinus Anthonius (1887-1887) . VIh.1
Heerkens, Martinus Anthonius (1900-1968) . VIi.1, VIIj
Heerkens, Martinus Marinus (1870-1946) ... Vp.1, VIq, {VIIk}, {VIIl}
Heerkens, Matthijs (1867-1904) ........... Va.9, VIf
Heerkens, Matthijs Hendricus (1901- ) .... VIf.6
Heerkens, N.N. (1773) .................... IIb.2
Heerkens, N.N. (1775- ) .................. IIb.3
Heerkens, N.N. (1863- ) .................. Vb.1
Heerkens, N.N. (1864-1864) ............... Vn.5
Heerkens, N.N. (1869- ) .................. Vb.4
Heerkens, N.N. (1870- ) .................. Vb.5
Heerkens, N.N. (1871- ) .................. Vb.6
Heerkens, N.N. (1872- ) .................. Vb.7
Heerkens, N.N. (1890-1890) ............... VIb(1).7
Heerkens, Neeltje (1880-1882) ............ VIo.2
Heerkens, Neeltje (1883-1888) ............ VIo.5
Heerkens, Petrus (1895-1895) ............. VIe.7
Heerkens, Petrus (1905-1905) ............. VIe.15
Heerkens, Reijnierus (1803-1803) ......... IIIb.3
Heerkens, Reijnierus (1804-1804) ......... IIIb.4
Heerkens, Reinier (1712-1778) ............ I, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Heerkens, Reinier (1766-1766) ............ IIb.1
Heerkens, Reinier (1769- ) ............... IIc.1
Heerkens, Reinier (1774-1774) ............ IIc.3
Heerkens, Reinier (1778- ) ............... IIc.4
Heerkens, Reinier (1791- ) ............... IIc.8
Heerkens, Reinierus (1764-1766) .......... IIa.1
Heerkens, Reinierus (1767- ) ............. IIa.2
Heerkens, Robertus Ludovicius Gerrit (1896-1969) VIq.1, VIIk
Heerkens, Teunis (1818-1847) ............. IIIa.8
Heerkens, Thomas (1743-1798) ............. I(1).4, IIb, {IIIc}
Heerkens, Thomas (1774-1846) ............. IIa.5, IIIa, {IVa}, {IVb}, {IVc}, {IVd}, {IVe}
Heerkens, Thomas (1810-1810) ............. IIIb.7
Heerkens, Thomas (1822-1896) ............. IVa.1, Va, {VIa}, {VIb}, {VIc}, {VId}, {VIe}, {VIf}, {VIg}
Heerkens, Thomas (1833- ) ................ IVb.4
Heerkens, Thomas (1841-1842) ............. IVc.5
Heerkens, Wilhelmina (1811-1830) ......... IIIa.7
Heerkens, Wilhelmina (1827-1839) ......... IVd(1).1
Heerkens, Wilhelmina (1833-1903) ......... IVe(1).1, Vm, {VIn}
Heerkens, Wilhelmina (1833-1904) ......... IVc.2, Vi
Heerkens, Wilhelmina (1893- ) ............ VIb(1).9
Heerkens, Wilhelmina (1901-1981) ......... VIe.12, VIIh
Heerkens, Wilhelmina Johanna (1827-1897) . IVb.1, Ve
Heerkens, Wilhelmina Johanna (1891-1891) . VIe.2
Heerkens, Wilhelmina Maria (1894-1894) ... VIe.6
Heerkens, Willem (1828-1874) ............. IVa.3, Vb, {VIh}
Heerkens, Willem (1889- ) ................ VIp.3
Heesterman, Johanna Christina C. W. (1864- ) {VIp}
Heesterman, Willem ....................... {VIp}
Hertog, L. P. den ........................ {VIIg.1}
Heulen, Johanna van ...................... {VIIa.8}
Heymenberg, Gerrit (1875- ) .............. {VIa.3}
Heymenberg, Jacobus ...................... {VIa.3}
Hogendoorn, Wilhelmina Johanna ........... {VIIa.2}
Hooftman, Margaretha Maria ............... {VIp.5}
Hoogdalem, Huibertje van ................. {VIs}
Hoosbeek, Cornelis ....................... {VIs.3}
Höpken, Gerarda Maria Sophia ............. {VIIa}
Hortensius, Pieter ....................... {VIIg.3}
Houdijck, Anna Hendrika Geertruida (1911- ) VIl.1
Houdijck, Hendricus Adrianus (1883-1953) . {VIl}
Houdijck, Hendrika Susanne (1914- ) ...... VIl.2
Houdijck, Martinus Hubertus .............. {VIl}
Hoven, Engelina van der (1864-1941) ...... {VIIg}
                   - J -
Jansen, Elisabeth (1840- ) ............... {Vi(3).1}
Jansen, Gerardus Joannes ................. {Vr.1}
Jansen, Gerardus Martinus (1867- ) ....... {Vr.1}
Janssen, Gerardus Anthonius (1884- ) ..... {Vr.6}
Janssen, Gerrit .......................... {Vr.6}
Janzen, Anna Maria ....................... {VIg}
Jong, Catharina de (1867-1935) ........... {Vd(1).1}
Jong, Cornelius de (1794-1846) ........... {Va}
Jong, Gerrit de (1821- ) ................. {Vi}
Jong, Jan de ............................. {Vi}
Jong, Jan Leendert de .................... {Vq}
Jong, Johanna de (1825-1901) ............. {Va}, {VIa}, {VIb}, {VIc}, {VId}, {VIe}, {VIf}, {VIg}
Jong, Maartje de (1842-1909) ............. {Vq}, {VIr}, {VIs}, {VIt}
Jong, Pieter de .......................... {Vd(1).1}
Jong, Pieternella de ..................... {Vi}
Jong, Vincent de (1876- ) ................ Vi(3).1
                   - K -
Kabaut, Adriana .......................... {IVc}
Kabel, Anna Maria Cornelia ............... {VIl}
Kalmeijer, Margaretha Maria (1885-1977) .. {VIId}, {VIIIb}, {VIIIc}, {VIIId}
Kalmeyer, Christiaan ..................... {VIId}
Kanold, Maria Hanna ...................... {VIr.1}
Kassel, Francijntje van .................. {Vs.3}
Keele, Petrus van der .................... {IVd}
Keele, Pieternella van der ( -1840) ...... {IVd}, {Vk}
Keij, Cornelis A.M. ...................... {VIk.6}
Keizer, Cornelis de (1880- ) ............. {VIb(1).2}
Keizer, Wilhelmus Cent de ................ {VIb(1).2}
Keller, Jannigje ......................... {Vn}
Kempen, Cornelia van (1912-1989) ......... VIs.3
Kempen, Cornelis van ..................... {VIs}
Kempen, Cornelis van (1884-1949) ......... {VIs}
Kempen, Cornelis van (1917- ) ............ VIs.5
Kempen, Elisabeth van (1913- ) ........... VIs.4
Kempen, Huiberta van (1908- ) ............ VIs.1
Kempen, Maartje van (1910- ) ............. VIs.2
Keppel, Cornelis ......................... {IIIb}
Keppel, Maria (1770- ) ................... {IIIb}, {IVf}
Ketel, Francijntje ....................... {IIIa}
Klaassen, Georgius Antonius (1893- ) ..... {VIj.3}
Klaassen, Stephanus ...................... {VIj.3}
Kleef, Ary Thomaszn. van ................. {I}
Kleef, Maria van (1714-1764) ............. {I}, {IIa}, {IIb}, {IIc}
Kleijn, Alida van der .................... {Ve.9}
Klemann, Anna Maria ...................... {Vo}
Kleyn, Johanna Maria van de .............. {VIi}
Klijn, Alida Lena ........................ {VIn(2).3}
Knegt, Theodora de ....................... {VIIId}
Koelman, Robertus Ludovicus .............. {VIq}
Koelman, Susanna Johanna (1868-1939) ..... {VIq}, {VIIk}, {VIIl}
Koemans, Adrianus Johannes ............... {VIIId}
Koemans, Theodora Johanna (1921- ) ....... {VIIId}
Koorevaar, Teuna Aletta .................. {VId}
Kopicki, Carl ............................ {Vo}
Kopicki, Carl Robert (1829- ) ............ {Vo}
Kopicki, Carl Robert (1871- ) ............ Vo.3
Kopicki, Elisabeth Maria (1864- ) ........ Vo.2
Kopicki, Maria Elisabeth (1862- ) ........ Vo.1
Koppenhol, Klazina (1802-1889) ........... {IVc}, {Vh}, {Vi}
Koppenhol, Nicolas ....................... {IVc}
Korte, Abraham de (1858-1951) ............ {VIc}
Korte, Abraham de (1895-1945) ............ VIc.7
Korte, Alida de (1887-1902) .............. VIc.2
Korte, Alida de (1897- ) ................. VIc.8
Korte, Anthonius Martinus de (1891-1892) . VIc.5
Korte, Anthonius Martinus de (1893- ) .... VIc.6
Korte, Clazina de (1890- ) ............... VIc.4
Korte, Cornelis de (1829- ) .............. {VIc}
Korte, Cornelis de (1885- ) .............. VIc.1
Korte, Elizabeth de (1901- ) ............. VIc.10
Korte, Johanna de (1889- ) ............... VIc.3
Korte, Martinus Anthonius de (1899- ) .... VIc.9
Korte, Matthijs de (1903-1903) ........... VIc.11
Kruijf, Aaltje de ........................ {VIa.3}
Kruijt, Leendert ( -1868) ................ {VIb}
Kruijt, Mijntje (1868- ) ................. {VIb}
Kruisheer, Wilhelmina .................... {Ve}
Kuijer, Wilhelmus (1859- ) ............... {Vs.1}
Kuijer, Wilhelmus Arnoldus ............... {Vs.1}
Kuis, Cornelis (1866- ) .................. Vm(2).2
Kuis, Hubertus Gerardus (1874- ) ......... Vm(2).5
Kuis, Johannes (1869- ) .................. Vm(2).3
Kuis, Lucas Hendrikus .................... {Vm}
Kuis, Nicolaas (1864- ) .................. Vm(2).1
Kuis, Wiggerius (1839- ) ................. {Vm}
Kuis, Wiggerius (1870- ) ................. Vm(2).4
                   - L -
Laan, Lucia van der ...................... {IVf}
Lans, Johanna ............................ {VIq}
Laurier, Adriana (1821-1860) ............. {Vd}
Laurier, Maria ........................... {VId}
Leest, Gerrit van (1877-1936) ............ {Vq.5}
Leest, Wilhelmus van ..................... {Vq.5}
Leeuwen, Th. Dirk van (1911-1999) ........ {VIIc.7}
Lens, Elisabeth (1925-2012) .............. {VIId.6}
Lens, Maria Johanna (1872-1922) .......... {VIa.3}
Loenen, Catharina van .................... {IIa}
Lomber, Anthonius ........................ {IVd}
Loo, Joanna van .......................... {VIb(1).10}
Loon, Fredrik van (1887-1913) ............ {VIIg}
Loon, Johanna van ........................ {VIId}
                   - M -
Matze, Alida Cornelia .................... {VIIb}
Meershoek, Johannes (1905-1975) .......... {VIIf}
Meershoek, Leonardus (1902-1985) ......... {VIb(1).12}
Meershoek, Leonardus Theodorus Lambertus (1868-1945) {VIb(1).12}, {VIIf}
Meij, Gerardus Cornelis van der .......... {Vs}
Meulen, Gepke van der .................... {Vr.5}
Meulen, Joannes van der .................. {Vr.5}
Mey, Josina Carolina van der (1859- ) .... {Vs}
Middelkoop, Geertruida van (1875- ) ...... {Vc.4}
Middelkoop, Pieter Willem van (1828- ) ... {Vc.4}
Moes, Catharina .......................... {VIj.3}
Molenaar, Aagje .......................... {VIa}
Morring, Margaretha ...................... {VIm}
Mourik, Aagje Maria Johanna van (1910- ) . VIIb.4
Mourik, Alida Cornelia van (1906- ) ...... VIIb.1
Mourik, Christiaan van ................... {VIIb}
Mourik, Christiaan van (1908- ) .......... VIIb.3
Mourik, Cornelia van (1916- ) ............ VIIb.7
Mourik, Cornelis van (1880- ) ............ {VIIb}
Mourik, Johanna van (1907- ) ............. VIIb.2
Mourik, Maria Cornelia Elisabeth van (1912- ) VIIb.5
Mourik, Martinus Anthonius van (1913- ) .. VIIb.6
                   - N -
Nabbe, Hendricus (1879- ) ................ Vg(2).1
Nabbe, Machiel ........................... {Vg}
Nabbe, Matthijs (1843-1907) .............. {Vg}
Nederhof, Cornelia ....................... {VIc.9}
Neefs, Adriana Petronella Maria .......... {Vr.6}
Nieuwenhuizen, Maria Adriana ............. {Vf.3}
Nobel, Doortje ........................... {Vg}
Nollet, Geertruida Louisa (1893-1956) .... {VIIk}
Nootenboom, Abraham ...................... {Vh}
Nootenboom, Abraham (1834-1864) .......... {Vh}
Nootenboom, Abraham (1859- ) ............. Vh(1).2
Nootenboom, Alida (1828- ) ............... {VIc}
Nootenboom, Clazina (1861-1864) .......... Vh(1).3
Nootenboom, Cornelia (1856-1872) ......... Vh(1).1
Nootenboom, Gerarda (1865- ) ............. Vh(1).4
                   - O -
Ocasek, Johanna .......................... {VIIc.2}
Olthuijsen, Anthoni ...................... {Vb}
Olthuijsen, Elisabeth (1834-1888) ........ {Vb}, {VIh}
Ooms, Jacobus ............................ {IVb}
Ooms, Marrigje (1806-1878) ............... {IVb}, {Ve}, {Vf}, {Vg}
Oosterom, Nicolaas van ................... {VIr.2}
Oudijck, Nicolaas ........................ {VId(1).4}
Oudshoorn, Adrianus van .................. {IVf}
Oudshoorn, Elisabeth van (1805-1890) ..... {IVf}, {Vn}, {Vo}, {Vp}, {Vq}, {Vr}, {Vs}
Overdam, Arie ............................ {IVd}
Overdam, Christina (1802-1847) ........... {IVd}, {Vl}
                   - P -
Pastoors, Elisabeth (1879- ) ............. Vl.3
Pastoors, Franciscus (1876- ) ............ Vl.2
Pastoors, Franciscus (1884- ) ............ Vl.5
Pastoors, Hendrik ........................ {Vl}
Pastoors, Josina (1873- ) ................ Vl.1
Pastoors, Wilhelmina Aghata (1881- ) ..... Vl.4
Pastoors, Willem (1842-1909) ............. {Vl}
Pijpenzeel, Cornelia ..................... {Vk}
Pool, Johanna van der .................... {Vm}
Pouw, Maria Isabella van der ............. {VIb(1).8}
Prinse, Adriana .......................... {IVb}
Prinsenberg, Franciscus Johannes (1860-1862) Vk.2
Prinsenberg, Franciscus Johannes (1866- )  Vk.4
Prinsenberg, Godefridus Johannes (1894- )  VIm.1
Prinsenberg, Johannes .................... {Vk}
Prinsenberg, Johannes Franciscus (1859-1860) Vk.1
Prinsenberg, Johannes Franciscus (1863- )  Vk.3, VIm
Prinsenberg, Petrus (1834-1891) .......... {Vk}, {VIm}
Prinsenberg, Theodora Hendrika (1877- ) .. {Vi(3).1}
Prinsenberg, Theodorus Hendrikus (1847- )  {Vi(3).1}
                   - R -
Raevenstijn, Maria ....................... {IVe}
Riet, Cornelia de ........................ {IVd}
Rietveld, Johanna Margaretha (1901-1968) . {VIIj}
Rietveld, Leendert Cornelis .............. {VIIj}
Rijnnoy, Christina Josina ................ {Vs}
Ronde, Magdelena de ...................... {VIj.1}
Rooy, Cornelia Catharina Hendrika de ..... {VIc.7}
                   - S -
Scheepsbouwer, Franciscus ................ {VId(1).3}
Seuren, Liesbet N. van (1910- ) .......... {VIIc.6}
Siepman, Elisabeth Johanna (1875-1961) ... {VIb(1).12}, {VIIf}
Simmers, Johanna (1862- ) ................ {Vi(1).1}
Simmers, Johannes ........................ {Vi(1).1}
Simons, Alida Elisabeth (1872- ) ......... Vr.1
Simons, Carl Robbert (1877- ) ............ Vr.5
Simons, Cornelia Francina (1874-1959) .... Vr.3
Simons, Cornelis Johannes ................ {Vr}
Simons, Cornelis Johannes (1876- ) ....... Vr.4
Simons, Franciscus (1884- ) .............. Vr.8
Simons, Gerardus Johannes (1846- ) ....... {Vr}
Simons, Gerardus Marinus (1881- ) ........ Vr.7
Simons, Hubertus (1886-1886) ............. Vr.9
Simons, Johannes (1890-1897) ............. Vr.10
Simons, Martinus Gerardus (1873- ) ....... Vr.2
Simons, Theodora Helena (1879-1976) ...... Vr.6
Sipkema, Trijntje ........................ {Vr.5}
Sloot, Johanna Pieternella van der (1911-1989) {VIIIb}
Snatersen, Trijntje (1832-1890) .......... {VIb}
Snoey, Theodorus ......................... {VIc.8}
Sonsbeek, Clasina ........................ {Vh}
Spijkerman, Bregetta Johanna (1843-1897) . {Vc}, {VIi}, {VIj}, {VIk}, {VIl}
Spijkerman, Gerardus ..................... {Vc}
Spingelen, Johannes van .................. {Vp}
Spingelen, Maria Johanna van (1830-1915) . {Vp}, {VIq}
Staring, Cornelis ........................ {VIr}
Staring, Johannes (1871-1946) ............ {VIr}
Staring, Johannes (1913-1989) ............ VIr.1
Staring, Maartje (1916- ) ................ VIr.2
Steen, Francina van der (1859- ) ......... Ve.3
Steen, Hendrik van der (1851-1875) ....... Ve.1
Steen, Jacobus van der (1864- ) .......... Ve.5
Steen, Johannes van der (1825-1900) ...... {Ve}
Steen, Johannes van der (1870-1871) ...... Ve.8
Steen, Johannes Adam van der (1861-1863) . Ve.4
Steen, Maggiel van der (1866-1867) ....... Ve.6
Steen, Margje van der (1868- ) ........... Ve.7
Steen, Marrigje van der (1854-1859) ...... Ve.2
Steen, Michiel van der ................... {Ve}
Steen, Rika van der (1874- ) ............. Ve.9
Steenwinkel, Adrianus (1861- ) ........... {Ve.3}
Steenwinkel, Leendert .................... {Ve.3}
Straalen, Maartje van .................... {Vq}
Straver, Catharina (1810-1875) ........... {IVd}
Straver, Gerrit (1877- ) ................. {VIIc.5}
Straver, Gijsbertus ...................... {IVd}
Straver, Johanna Catharina (1909- ) ...... {VIIc.5}
Strigt, Sophia van der ................... {Vi(1).1}
Swartrij, Johanna Christina .............. {VIp}
                   - T -
Teuchner, Georg .......................... {VIIc.2}
Teuchner, Hedwig Barbara (1905- ) ........ {VIIc.2}
Timbergen, S. ( -1995) ................... {VIIc.8}
Tirion, Catharina Luciea (1865- ) ........ {VIm}
Tirion, Godefridus Nicolaas .............. {VIm}
Tuinenberg, Elisabeth Jacoba ............. {Vh}
Twaalfhoven, Johanna ..................... {Vj}
                   - V -
Van Roon, Jacoba ......................... {Vp}
Vergunst, Sijtje ......................... {VIr.1}
Verhoef, Elisabeth ....................... {IVd}
Verhoeven, Wilhelmina .................... {IIIc.1}
Verweij, Maria (1872- ) .................. {VIIc.5}
Vesseur, Cornelis M.A. ( -1975) .......... {VIIh}
Vesseur, Johannes Cornelis A. ............ VIIh.1
Visser, Maria ............................ {Vq.1}
Vliet, Catharina van ..................... {VIIb.3}
Vliet, Lena van .......................... {VIf}
Vluggen, Joanna Geertruida ............... {Vr.3}
Vooijs, Cornelis ......................... {VIs.2}
Vos, Bastiaantje de ...................... {VIIe}
Vos, Maria (1911-2004) ................... {VIIIc}
Vuuren, Antonia van (1858- ) ............. Vj.2
Vuuren, Arie van (1828-1872) ............. {Vj}
Vuuren, Franciscus van (1861-1862) ....... Vj.3
Vuuren, Johanna van (1866- ) ............. Vj.4
Vuuren, Johanna Antonia van (1857- ) ..... Vj.1
Vuuren, Teunis van ....................... {Vj}
                   - W -
Waas, Josina van ......................... {Vl}
Walschots, Anthonius A. B. (1921-1958) ... {VIIc.9}
Water, Lijntje van de .................... {VIIIe}
Weeldenburg, Benjamin .................... {IIb}
Weeldenburg, Cornelia (1741-1811) ........ {IIb}, {IIIc}
Weeldenburg, Johanna (1801-1834) ......... {IVd}, {Vj}
Weeldenburg, Vincent ..................... {IVd}
Weerdt, Arent van ........................ {VIp.5}
Weerdt, Cornelia van (1898- ) ............ {VIp.5}
Weeren, Louisa Cornelia van .............. {VIt}
Weezel, Paulus van ....................... {VIi}
Wegenwijs, Aagje (1897- ) ................ VIIa.4
Wegenwijs, Berdina Johanna Frederica (1899- ) VIIa.5
Wegenwijs, Frederik ...................... {VIIa}
Wegenwijs, Frederika Wilhelmina (1903- ) . VIIa.6
Wegenwijs, Gerarda Maria Sophia (1894- ) . VIIa.1
Wegenwijs, Jan Philip (1871-1948) ........ {VIIa}
Wegenwijs, Jan Philip (1908- ) ........... VIIa.9
Wegenwijs, Johan Conrad Friedrich (1918-1983) VIIa.11
Wegenwijs, Johanna (1896- ) .............. VIIa.3
Wegenwijs, Maria Johanna (1904-1908) ..... VIIa.7
Wegenwijs, Maria Johanna (1910- ) ........ VIIa.10
Wegenwijs, Martinus Antonius (1895-1967) . VIIa.2
Wegenwijs, Wilhelmus Johannes (1907- ) ... VIIa.8
Weger, Jan de ............................ {VIIb.2}
Wendels, Teuntje (1859- ) ................ {VIo}
Wendericks, Niesje ....................... {IVd}
Werkhoven, Chrisyina Maria ............... {VIc.9}
Wiezer, Anthonius Martinus (1898- ) ...... VIg.3
Wiezer, Clemens Cornelis (1909- ) ........ VIg.8
Wiezer, Gerardus Marinus (1907- ) ........ VIg.7
Wiezer, Hendrik .......................... {VIg}
Wiezer, Hendrika Johanna (1900- ) ........ VIg.4
Wiezer, Johanna Maria (1896-1897) ........ VIg.2
Wiezer, Johannes Hendrikus (1871-1926) ... {VIg}
Wiezer, Johannes Hendrikus (1903- ) ...... VIg.5
Wiezer, Maria Margaretha (1895-1896) ..... VIg.1
Wiezer, Marinus Martinus (1910- ) ........ VIg.9
Wiezer, Martinus Marinus (1917- ) ........ VIg.10
Wiezer, Matthijs Martinus (1905- ) ....... VIg.6
Wijk, Dirkje van ......................... {Vd(1).1}
Wit, Jacobus Petrus de (1916-1977) ....... {VIIc.10}
Wolf, Gerardus Johannes de (1857- ) ...... {Vo.2}
Wolf, Hendricus Matheus de (1831- ) ...... {Vo.2}
                   - Y -
Ypelaar, Gerrit .......................... {Vb}
                   - Z -
Zanten, Maria van ........................ {IIIb}
Zijl, Bernardus van ...................... {IVe}
Zijl, Stefanus van (1807-1866) ........... {IVe}
Zwalm, Adrianus van der (1897- ) ......... VId(1).2
Zwalm, Alida van der (1903- ) ............ VId(1).4
Zwalm, Hendrika van der (1898- ) ......... VId(1).3
Zwalm, Johanna Alida van der (1894- ) .... VId(1).1
Zwalm, Johannes van der (1850-1931) ...... {VId}
Zwalm, Willem van der .................... {VId}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #