Woudrichem RA495, 07-Nov-1600


bron: Woudrichem RA495 , 07-Nov-1600
Ick Florijs Gerijtsse Cant bekenne ontfangen te hebben
van Gorijs Vranken als voecht wesende van sijn broers
kynderen Aryen Vranken salyger, dye somme van
drye gulden. Dye welke voerschreven drye gulden hij mij
schuldych is van rentemesters koeyken dye welke
ick hem over gestelt hadde, waer van hij mij geloft
hadde dye somme van vijf gulden. Welke voorschreven
vijf gulden is twe gulden op betaelt.
In kennysse der waerheyt soe hebbe ick Florys
Gerytsse Cant dese quytancye den seventen november
anno XVIc ondertekent.      Florys Gerytsse Cant


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
als u interesse hebt in dit document dan kunt u per email een scan bij mij opvragen/
if you are interested in this document you may request a scan by email.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA