Genealogische bronnen

Sources for genealogy

In de loop van de jaren heb ik aardig wat bronnen verzameld over het dorp Andel en omgeving (het land van Altena). Van veel van deze bronnen heb ik ook transcripties gemaakt. Wellicht zit hier informatie bij die voor anderen interessant is, daarom stel ik deze transcripties hier beschikbaar voor belangstellenden. Over the last few years I have collected a nice collection of genealogical sources on the village of Andel and the surrounding area (het land van Altena). I have transcribed many of these sources. Maybe, this collection contains information that might be interesting to others, that is why I decided to publish these transcriptions.
Naast bronnen verzamel ik ook oude ansichten en fotos van Andel, hier vindt u enkele voorbeelden. Besides sources I also collect old postcards and photographs from Andel, visit this page to see some examples.
Kijk ook eens op mijn andere web paginas, over: Dont forget to visit my other webpages, about:
Voor wie meer over mijzelf wil weten vindt u hier een pagina over mijn persoon, en een pagina over mijn werk. In case you wish to know more about me, here you can find a page about myself and a page about my work.

Hier volgt een lijst met bronbewerkingen van het dorp Andel die ik in de loop der jaren heb gemaakt:


Diverse bronnen slaan op het grotere gebied van het land van Altena, met daarin ook informatie over Andel:
In de loop der tijd heb ik ook een aantal bronnen van omliggende plaatsen bewerkt (of gehad van anderen) waarin vaak enkele gegevens voorkomen mbt Andel. Hieronder volgen ze:
Bij vragen en opmerkingen over deze website kunt u contact met mij opnemen.
If you have questions or remarks please contact me .