Genealogie van Dirk van Haastrecht

Genealogie van Dirk Jacobsz van Haastrecht


aangepast op 11 oktober 2011
 
I    Dirk Jacobsz van Haastrecht, bouwman, genoemd in de morgenboeken van Wassenaar, geboren ca 1475.
Kinderen:
   1.  Jacob Dirk Jacobsz.z van Haastrecht (zie II).
   2.  Johannes Dirksz van Haastrecht, geboren ca 1510 te Wassenaar.

II    Jacob Dirk Jacobsz.z van Haastrecht, bouwman Ambacht Wassenaar (Rijsdorp, achter de kerk) heeft eigen en pachtland, geboren ca 1500 te Wassenaar, overleden 1563-1579. Jacob Dirckz bruyckt zyn woening met xx margen voir lv lb x st. Noch bruykt hy ii margen voir xv lb x st. Noch bruyckt hy ½ margen getaxeert voir i lb x st, somma lx lb xv st, bron Tiende Penning Wassenaar 1544, ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv. nr. 524 (flOv)Risdorp.
Gehuwd ca 1530.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jacobsz van Haastrecht (zie IIIa).
   2.  Cornelis Jacobsz van Haestert (Fits) (zie IIIb).
   3.  Johannes Jacobsz van Haastrecht, geboren ca 1535.
   4.  Leendert Jacobsz van Haastrecht, geboren ca 1538.

IIIa    Jacob Jacobsz van Haastrecht, woont Wilsveen, Ambacht Stompwijk, geboren ca 1530, overleden v28-1-1582.
Gehuwd ca 1560 met Aeltgen Jansdr van der Lubbe, overleden voor 1609.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Jacobsz van Haastrecht (zie IVa).

IIIb    Cornelis Jacobsz van Haestert (Fits), geboren 1531-1534, overleden v30-5-1613.
Gehuwd met Emerentia Jacobsdr Hillenaar, wonende Zuidwijk te Wassenaar, overleden ca 1625 te Wassenaar. Wassenaar, ORA 1599-1621 396v; Emerentia Jacobsdr, weduwe van Cornelis Jacobsz van Haastert wonende binnen Zuidwijk met Leendert Jacobsz haar gekoren voogd ten eenre en Jacob Cornelis van Haastert, Pieter Cornelis van Haastert, Anna Cornelis van Haastert en Ariaantje Jansdr van Langeveld weduwe van Dirk Cornelisz van Haastert allen kinderen en behuwddochter van Cornelis Jacobsz van Haastert delen de boedel. Jacob krijgt de woning, waar zijn moeder ook woont, Ariaantje van Langeveld krijgt land, Pieter en Anna krijgen elk 1200 gulden. Dochter van Jacob Pietersz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Cornelisz van Haestert (Fits) (zie IVb).
   2.  Anna Cornelisdr van Haestert (Fits), geboren ca 1589.
Gehuwd n7-11-1617 met Leendert Adriaensz van Langevelt, in 1623 wonende te Wassenaar, geboren ca 1595. Hoofdgeld 1623 Wassenaar; Lenaert Ariensz Langevelt ende Anna Cornelisdr zijn huijsvrouwe met Arien ende Cornelis hare kinderen en 2 dienstboden, zoon van Adriaen Jansz van Langevelt, wonende te Wassenaar, en Annetje Gerritsdr (de jonge).
   3.  Pieter van Haestert (Fits), geboren ca 1592, overleden v28-3-1657.
   4.  Dirck Cornelisz van Haestert (zie IVc).

IVa    Jasper Jacobsz van Haastrecht, weesmeester van Voorburg en in 1597 ambachtsbewaarder van de zuidzijde van Tedingerbroek. Geboren ca 1560 te Voorburg, begraven op 21-08-1618 te Voorburg. ORA Wassenaar; 4-3-1582. Cornelis Jacobsz is bij brief schuldig gebleven aan Jasper Jacobsz weeskind van Jacob Jacobsz 150 gulden wegens de besterfenis welke zijn moeder Aeltge Jansdr van haar portie in de woning en boedel van Jacob Dirckz aanbestorven is en hem Jasper Jacobsz mede voor zijn vaders erfdeel bewezen en daarvoor hij 9 gulden rente per jaar zal betalen tot Jasper gehuwd is en dan de hoofdsom met rente ineens zal aflossen ..., alles volgens een obligatievan 18-1-1582.(Het lijkt erop dat Jasper geen broers en zusters heeft.)
pacht in 1584 "Huis Leeuwesteyn", een ridderhofstede, in Voorburg. eigendom van de familie van Alckemade. Hij sluit in 1602 een hypotheek af en koopt het naburige "Huis Damsigt", een huis, stal, tuinmanshuis, tuinen en een boomgaard; aan beide zijden van de sloot gelegen en groot 2 morgen, 3 hond en nog de helft van de oost- en westtuin en boomgaard tot in de vliet strekkende, alsmede 9 hond weiland. Zijn kinderen erven in 1623 land in Tedingerbroek.
Gehuwd ca 1585 met Maertgen Jansdr van der Horst, geboren ca 1560, overleden v1-2-1640, dochter van Jan Jansz van der Horst (hos), woont Ambacht Stompwyk ca 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jaspersz van Haastrecht (zie Va).
   2.  Jannetgen Jaspersdr van Haastrecht, geboren ca 1590, overleden 1666 te Veur.
Gehuwd ca 1622 met Leendert Jansz van Nierop, in 1632-1654 eigenaar van Vreedenrust te Veur, geboren voor 1600, overleden voor 1666 te Veur, waarschijnlijk in 1661. In het hoofdgeld van 1622 wordt hij met zijn vrouw Jannetje genoemd als inwonend bij zijn ouders, zonder kinderen. Hij woont in Veur, Ambacht Voorschoten en bezit "Coxhoorn" in Tedingerbroek onder Nootdorp, 22-5 1641. Zoon van Jan Jacobsz van Nierop, woont Voorschoten (Noordbuurt) 15-1-1623, comp. ter weeskamer, Voorschoten, 10-2-1627, en Leuntgen Dircxdr, wordt genoemd in het hoofdgeld van Voorschoten 1622.
   3.  Jan Jaspers van Haastrecht (zie Vb).
   4.  Claesge van Haastrecht, geboren ca 1595, overleden op 20-12-1678.
Gehuwd met Huijbrecht Davidsen Lelienvelt, overleden voor 1678.
   5.  Cornelis Jaspers van Haastrecht (zie Vc).
   6.  Maartge van Haastrecht, geboren ca 1606, overleden op 31-07-1692 te Voorburg.

IVb    Jacob Cornelisz van Haestert (Fits), geboren ca 1584, begraven op 01-02-1635 te Wassenaar. Hoofdgeld Wassenaar 1623: Jacob Cornelis Haestert (z) ende Gerritgen Ariensdr zijn Huijsvr met Cornelis, Arien ende Jennetgen Hare kinderen en 2 dienstboden.
Gehuwd voor 1619 met Gerritge Adriaensdr van Langevelt, geboren ca 1590, begraven op 11-07-1632 te Wassenaar, dochter van Adriaen Jansz van Langevelt, wonende te Wassenaar, en Annetje Gerritsdr (de jonge).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobsz van Haestert (zie Vd).
   2.  Arien Jacobs van Haastrecht, geboren ca 1620 te Wassenaar, overleden voor 1625 te Wassenaar.
   3.  Jannetje Jacobs van Haastrecht, geboren ca 1621, overleden op 18-12-1679 te Wassenaar.
Gehuwd op 18-05-1649 te Wassenaar met Simon Claesz Hillenaer, geboren voor 1620, begraven op 21-08-1674 te Wassenaar, zoon van Claes Claesz Hillenaar (de oude) en Annitge Sijmonsdr van Poelgeest.
   4.  Trijntje van Haastrecht, geboren ca 1623.
   5.  Arijen van Haastrecht, geboren ca 1625.
   6.  Dirck (Fitsie) Jacobs van Haastrecht (zie Ve).
   7.  Emerentia van Haastrecht, gedoopt op 04-04-1629 te Wassenaar.
   8.  Jan Jacobsz van Haestert (Fitsie) (zie Vf).

IVc    Dirck Cornelisz van Haestert, geboren ca 1593, overleden v7-11-1617.
Gehuwd voor 1614 met Ariaantje Jansdr Langevelt, geboren voor 1595. In het hoofdgeld van Wassenaar staat Job Cornelis Verberch met Adriaentje Jansdr met Jan Dircxz haar voorkint. Op 23-7-1631 is een Jan Dircxz van Haestert begraven te Wassenaar, dochter van Jan Willemsz Langevelt, op 7-11-1617 gekoren voogd van zijn dochter Ariaantje, en Maritgen Dircxdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dircksz van Haestert, geboren voor 1617, begraven op 23-07-1631 te Wassenaar, genoemd als voorkind van Ariaantje Jansdr van Langeveld in het hoofdgeld van Wassenaar.

Va    Jacob Jaspersz van Haastrecht, weesmeester te Veur (1651), hij steekt turf op zijn land te Stompwijk. Geboren ca 1586 te Voorburg, overleden v11-3-1671. In 1623 voogd over zijn jongste broer Cornelis en zijn zus Maartge (ARA Recht. Arch. Voorburg 4, f. 22v).
Gehuwd ca 1615 met Cornelia Gijzen Suijderbosch, geboren ca 1595, overleden ca 1675, dochter van Gijsbrecht Cornelisz Suijderbosch, wonende in de Starrevaartspolder aan de vliet in de banne van Stompwijk, en Aaltje Jansdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Jacobsz van Haastrecht (zie VIa).
   2.  Jacob Jacobsz van Haastrecht (zie VIb).
   3.  Jan Jacobsz van Haastrecht, veenman, geboren ca 1623, overleden 1678-1684.
Gehuwd op 22-01-1663 te Stompwijk met Maartje Leenderts van IJsbergen, geboren ca 1633, dochter van Leendert Gijsz van IJsbergen en Apollonia Dircksdr.
   4.  Apolonia (Leuntje) van Haastrecht, woont te Leijdschendam onder de banne van Stompwijk, geboren ca 1625, overleden voor 1666.
Gehuwd met Crijn Claasz van Dulcom.
   5.  Maarten Jacobsz van Haastrecht (zie VIc).
   6.  Jannetge Jacobsdr van Haastrecht, tapster, wonende op de Leidschendam te Stompwijk, geboren ca 1632, begraven op 30-11-1700 te Stompwijk.
Gehuwd (1) op 21-04-1671 te Stompwijk met Huig Huijgens van den Bosch, in 1674 herbergier, komende van Wilsveen, wonende op de Leidschendam in 1679, geboren ca 1625, overleden op 03-11-1680 te Leidschendam.
Ondertrouwd (2) op 24-05-1681 te Veur, gehuwd op 22-06-1681 te Veur met Pieter Barentsz Jongekoning, wonende Veur, overleden voor 1684, zoon van Barent Dammasz Jongekoning.
   7.  Gijsbert Jacobs van Haastrecht, overleden na 1678, genoemd als erfgenaam van de weduwe van Jacob Jaspersz in 1678, het kan zijn dat het hier de kleinzoon betreft; kohier 200 penning Rijnland 1678A 065.

Vb    Jan Jaspers van Haastrecht, veenman, wonende te Voorburg, geboren ca 1593.
Gehuwd met Hadewij Hugens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Jansz van Haastert (zie VId).

Vc    Cornelis Jaspers van Haastrecht, geboren ca 1600, overleden op 26-07-1669 te Voorburg.
Gehuwd met Leentje Pieters Groen, geboren ca 1606, overleden op 22-10-1674 te Voorburg, dochter van Pieter Aemsz Groen, bouwman op de Sijde Wooninge te Veur, en Anna Jansdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisse van Haastrecht, geboren ca 1631.
   2.  Jasper Cornelisz van Haastrecht (zie VIe).
   3.  Annetge van Haastrecht, in 1671 wonende te Voorschoten, geboren ca 1633, overleden n 2-8-1671.
   4.  Jan van Haastrecht, in 1671 wonende te Voorschoten, geboren ca 1634, overleden n 2-8-1671.

Vd    Cornelis Jacobsz van Haestert, geboren ca 1617 te Wassenaar, begraven op 14-02-1681 te Wassenaar.
Gehuwd op 04-06-1647 te Wassenaar met Maartje Jans van der Kluft, geboren ca 11-1623, overleden ca 1653 te Wassenaar, dochter van Jan Cors van der Kluft en Niesge Dircksdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda (Gerritje) Cornelisdr van Haastrecht, gedoopt op 18-04-1648 te Wassenaar (getuige(n): Arij Jacobs, Jannetge Jacobs), overleden 1695.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 18-05-1666 te Wassenaar met Leendert Cornelisz van Breederoo.
   2.  Jan Cornelisz van Haastrecht (zie VIf).
   3.  Jacob Cornelisz van Haastrecht, geboren ca 1651.

Ve    Dirck (Fitsie) Jacobs van Haastrecht, geboren ca 1626. Hij bezit in 1666 3 haardsteden te Oostdorp, Wassenaar.
Gehuwd op 04-09-1657 te Wassenaar met Geertje Heijndricks van Blauwesonnevelt, geboren ca 1627 te Wassenaar, overleden op 10-11-1698 te Lisse, dochter van Hendrick Crijnen van Blauwesonnevelt en Aeltgen Louwendr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dircx van Haastrecht, gedoopt op 24-05-1657 te Wassenaar (getuige(n): Frank Pietersz Quant, Jannetje Jacobs), overleden voor 1670.
   2.  Catharina van Haastrecht, gedoopt op 03-06-1658 te Wassenaar (getuige(n): Jan Jacobs, Jannetge Jacobs).
   3.  Gerritje Dircx van Haastrecht, gedoopt op 05-02-1660 te Wassenaar (getuige(n): Cors Hendriks, Jannetje Jacobs).
   4.  Maria Dircks van Haastrecht, gedoopt op 17-03-1661 te Wassenaar (getuige(n): Jan Floris, Geertje Cors).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1695 te Lisse met Dirk Arisse van Leeuwen.
   5.  Emerentia van Haastrecht, gedoopt op 30-01-1663 te Wassenaar (getuige(n): Jan Jacobs, Jannetje Jacobs), overleden op 27-05-1701 te Wassenaar op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1688 te Wassenaar, attest afgegeven om elders te trouwen met Pieter Gerrits Barendregt, geboren ca 1667.
   6.  Jacob Dircks van Haastrecht, gedoopt op 20-11-1664 te Wassenaar (getuige(n): Jan Jacobs van Haastrecht, Jannetje Jacobs).
   7.  Heijndrick Dircks van Haastrecht (zie VIg).
   8.  Cornelis Diercx van Haastrecht, gedoopt op 06-12-1670 te Wassenaar (getuige(n): Gerbrant Quant, Gerritje Cornelis), voor zijn naam staat; d de graef.

Vf    Jan Jacobsz van Haestert (Fitsie), geboren ca 1631, overleden voor 1700. Hij bezit in 1666 3 haardsteden in het dorp Wassenaar, verhuurd aan Gerrit Jansz (fol 5), en 2 haardsteden men een oven en een fornuis te Deijl, Wassenaar.
Gehuwd op 06-05-1658 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 04-05-1658 te Wassenaar met Beatrix (Jatrix) Jacobsdr van Duvoord, geboren ca 1637, overleden op 12-04-1723 te Wassenaar, dochter van Jacob Adriaensz van Duvoorde, molenaar, en Aechte van Maerendijck van Egmont.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz van Haastert (zie VIh).
   2.  Agatha (Aechie) Jans van Haestert, gedoopt op 09-06-1661 te Wassenaar (getuige(n): Willeboord Corn., Claesge Corn.), overleden na7-4-1704.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-04-1686 te Wassenaar met Leendert Engelen van Vinckesteijn, geboren ca 1662, overleden op 07-04-1704 te Katwijk, begraven op 07-04-1704 te Wassenaar, zoon van Engel Leendertsz van Vinckesteijn.
   3.  Arent van Haastert, in 1700 ongehuwd wonende te Wassenaar, gedoopt op 03-10-1663 te Wassenaar (getuige(n): .... en Claesgen Corn.), overleden op 20-04-1743 te Wassenaar op 79-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Jansz van Haastert (zie VIi).
   5.  Arien Jansz van Haastrecht, in 1700 ongehuwd, wonende te Wassenaar, gedoopt op 15-02-1671 te Wassenaar (getuige(n): Dirk Jacobs, Jannetje Jacobs), overleden op 29-08-1729 te Wassenaar op 58-jarige leeftijd.

VIa    Jasper Jacobsz van Haastrecht, geboren ca 1615, overleden voor 1668. Hij woonde in de Starrevaartsepolder aan de Vliet in de ban van Stompwijk.
Gehuwd voor 1653 met Geertje Cornelis Suijderbosch, geboren ca 1621 te Voorburg, overleden op 11-03-1671 te Voorburg, dochter van Cornelis Gijsbrechtsz Suijderbosch en onbekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jasperse van Haastrecht, waarschijnlijk geen kinderen, geboren voor 1653, overleden op 10-06-1722. Recht Arch Stompwijk 31-158, dd 9-12-1722, bij de verdeling van de erfenis van Jan Jaspers van Haastrecht en Neeltje Grabels Gouda, gaat de helft naar de familie Grabels Gouda, de andere helft naar de kinderen en kleinkinderen van Jasper Jacobs van Haastrecht. met name: Gijsbert Jaspers van Haastrecht en Simon van den Bosch, in huwelijk hebbende Aeltie van Haastrecht, ieder voor een vierde part. Jan Cornelis van Haastrecht, Jasper Cornelis van Haastrecht, Pieter Cors van der Speck, getrouwd met Geertrui Cornelis van Haastrecht, als kinderen van Cornelis Jaspers van Haastrecht, samen voor een vierde part. Jan Jacobs van Haastrecht, Jasper Jacobs van Haastrecht, Dirck Jacobs Coster, getrouwd met Cornelia Jacobs van Haastrecht, Aagje Jacobs van Haastrecht, Ermpje Jacobs van Haastrecht, Gerrit van Nierop en Cornelis Coppel als voogden over Cornelia en Aalbrecht Claese Droogh, nagelaten kinderen van Geertrui Jacobs van Haastrecht als mede over de weeskinderen van Marijtie Jacobs van Haastrecht, kinderen en kindskinderen van Jacob Jaspers van Haastrecht samen voor een vierde part. Het testament is gemaakt op 19-6-1721.
Gehuwd (1) op 24-01-1674 te Stompwijk met Maartje Jans, overleden voor 1694, dochter van Jan Jans.
Gehuwd (2) op 09-08-1693 te Stompwijk met Neeltje Gabrielsdr Gouda, begraven op 15-05-1714 te Stompwijk.
   2.  Gijsbert Jaspersz van Haastrecht (zie VIIa).
   3.  Aeltie Jasperse van Haastrecht, geboren ca 1657, begraven op 04-10-1729 te Stompwijk.
Gehuwd op 07-05-1678 te Delft met Simon Pieters van den Bosch, geboren ca 1651, overleden na 1722.
   4.  Cornelis Jaspersz van Haastrecht (zie VIIb).
   5.  Jacob Jaspersz van Haastrecht (zie VIIc).

VIb    Jacob Jacobsz van Haastrecht, Hij steekt turf te Stompwijk, geboren ca 1618 te Voorburg, overleden v 3-9-1671. Weduwe Aagje Cornelis van Suijderbosch leent op 3-9-1671 een bedrag aan Gerrit Leenders IJsbergen te Stompwijk, Treckweg. Zijn moeder Leuntje Dircks te Voorschoten staat borg.
Gehuwd voor 1661 met Aagje Cornelis Suijderbosch, geboren ca 1625, overleden na 1687, dochter van Cornelis Gijsbrechtsz Suijderbosch en Maritgen Arents.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobs van Haastrecht (zie VIId).
   2.  Maria Jacobsdr van Haastrecht, geboren ca 1662, overleden voor 1752.
Gehuwd voor de kerk op 25-02-1685 te Veur (getuige(n): Aleidis Jasperse en Cornelia Gerrits) met Claes Arendze. Arisz Wassenaar, geboren voor 1660, overleden voor 1724, zoon van Arij Claes Maertensz Wassenaer en Jannitge Cornelisdr.
   3.  Jannetje Jacobsdr van Haastrecht, geboren ca 1664.
   4.  Jan Jacobsz van Haastrecht, hij heeft kinderen die in 1731 nog minderjarig zijn, geboren ca 1666, overleden voor 1731. Hij is vanaf 1690 gebruiker en vanaf 1712 gebruiker/eigenaar van eem woning aan de Heerenwegh te Veur met 20 morgen land.
Gehuwd ca 1689 met Lijsbeth Bouwens van den Berg, begraven op 11-10-1726 te Voorschoten, dochter van Boudewijn Pieters van den Berg en Ermpje Willems van Coppel.
   5.  Aleida Jacobsdr van Haastrecht, geboren ca 1668.

VIc    Maarten Jacobsz van Haastrecht, schepen van Veur, geboren ca 1628, overleden na 1678, op 15-1-1674 genoemd als schepen van Veur.
Kind:
   1.  Jacob Maartens van Haastrecht (zie VIIe).

VId    Jasper Jansz van Haastert, wonende Rijswijk, geboren ca 1630, begraven op 22-06-1695 te Rijswijk.
Gehuwd ca 1664 met Adelij Huijgen, geboren ca 1635, overleden op 27-02-1699 te Rijswijk, begraven op 27-02-1699 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) van Haastert, gedoopt op 29-10-1665 te Rijswijk (getuige(n): Cornelis Jasperse en Joanna Jasperse), overleden op 12-01-1737 te Rijswijk op 71-jarige leeftijd.
   2.  Petronella Jaspersdr van Haastrecht, gedoopt op 23-08-1667 te Rijswijk (getuige(n): Henricus Frederiks Hogeling en Adrian Henrici), overleden na 1715.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-02-1690 te Rijswijk met Franciscus (Vranck) Cornelisz. van Schilperoort, wonende rond 1700 Maasland? Geboren ca 1667 te Maasland, zoon van Cornelis Jansz Schilperoort, wonende te Maasland of Schiedam, en Maertgen Simonsdr.
   3.  Nicolaas Jasperse van Haastert (zie VIIf).
   4.  Agatha van Haastert, gedoopt op 04-05-1671 te Rijswijk (getuige(n): Guilidma Davids en David Pauli), overleden voor 1672.
   5.  Agatha (Aegje) Jaspers van Haastert, gedoopt op 24-08-1672 te Rijswijk (getuige(n): David Pauli en Cornelia Pauli), overleden op 30-03-1714 te Wateringen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1698 met Dirck Hendricks, geboren voor 1675, overleden voor 1700.
Ondertrouwd (2) op 08-01-1700 te Rijswijk (getuige(n): Ga Rijswijk), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-01-1700 te Wateringen (getuige(n): Fups Cornelisse) met Cornelis Joppe van de Rotte, geboren ca 1676, overleden op 27-12-1725 te Wateringen.
   6.  Nicolaas van Haastert, gedoopt op 30-03-1676 te Rijswijk (getuige(n): Henricus Nicolai en Helena Nicolai).
   7.  Hugo (Huijg) Jaspers van Haastert (zie VIIg).
   8.  Henricus van Haastert, gedoopt op 09-11-1680 te Rijswijk (getuige(n): Simon Jans en Helena Claas), overleden na 1717.
   9.  Helena Jaspers van Haastert, gedoopt op 19-11-1685 te Rijswijk (getuige(n): Simon Jooste), begraven op 23-12-1739 te Wateringen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1706 te Wateringen (getuige(n): Marietje Cornelisse Geertruijt Knuijmans) met Teunis Pieters van de Marck (Merck), overleden voor 1739.
   10.  Laurentius van Haastert, gedoopt op 18-10-1688 te Rijswijk (getuige(n): Simon Joosten van Rijn).

VIe    Jasper Cornelisz van Haastrecht, in 1671 wonende te Voorburg, geboren ca 1632. Not Arch. Stompwijk, 2-8-1671, Jasper en Jan Cornelisz van Haastrecht, Annetje Cornelis, kinderen en mede erfgenamen van Cornelis Jaspers en Leentje Pieters, wonende in de Ambacht Voorburg, bekennen verhuurd te hebben aan Jacob Cornelisz Kraan zekere woning als huis, schuur en bargen te Veur liggende aan de oostzijde van de landscheiding.
Gehuwd op 28-05-1675 te Wassenaar met Trijntje Pieters van Raaphorst, geboren voor 1649, dochter van Pieter Cornelisz van Raephorst, ook genoemd Cockhorn, en Lijntge Dircks van Wou.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jasperse van Haastrecht (zie VIIh).
   2.  Annetje Jasse van Haastrecht, geboren voor 1685.
Gehuwd op 02-06-1709 te Voorschoten, gehuwd voor de kerk op 02-07-1709 te Veur (getuige(n): Casper van Haastert) met Dammas Dirkse van der Bijl, overleden v28-9-1736.

VIf    Jan Cornelisz van Haastrecht, geboren ca 1650, overleden na 1700.
Gehuwd op 29-06-1677 te Wassenaar met Jannetje Joris van der Horst, geboren na 1640, dochter van Joris Jansz van der Horst, wonende te Stompwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 06-01-1679 te Wassenaar (getuige(n): Jan Floris, Gerritie Corn).
   2.  Maria van Haastrecht, gedoopt op 18-12-1682 te Wassenaar (getuige(n): Pieter Floris, Gerritie Cornelis).

VIg    Heijndrick Dircks van Haastrecht, wonende te Valkenburg, gedoopt op 02-03-1667 te Wassenaar (getuige(n): Cors Heijndrix, Maertje Heijndrix).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-10-1688 te Noordwijk-Binnen met Machteldje Harmensdr van Heijningen, overleden voor 1694.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 10-11-1694 te Voorschoten met Weijntie Andriesse van Bentvelsen (van der Graef), overleden na 1740.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harmen Hendriksz van Haastrecht, genoemd als getuige in 1726, geboren ca 1690.
   2.  Geertrui Heijndricksdr van Haastrecht, geboren ca 1692.
Gehuwd op 31-01-1717 te Katwijk met Jan Jansz Outshoorn.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Andreas van Haastert (zie VIIi).
   4.  Catharina van Haastrecht, gedoopt op 03-03-1702 te Oegstgeest (getuige(n): Jacob Dirckse, Maritie Dirckse).
   5.  Theodorus (Dirck) Heijndricks van Haastert (zie VIIj).
   6.  Leonardus van Haastert (zie VIIk).
   7.  Emerentia Hendriks van Haastrecht, gedoopt op 03-02-1709 te Oegstgeest (getuige(n): Dirk Pieterse, Geertie Pieterse), overleden op 21-02-1748 te Wassenaar op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-05-1730 te Wassenaar met Cornelis Jansz Kortekaas, 33 jaar oud, gedoopt op 20-12-1696 te Wassenaar, overleden op 07-12-1770 te Wassenaar op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariens Kortekaas en Leuntje Ariens van Rijn.

VIh    Jacob Jansz van Haastert, gedoopt op 29-01-1659 te Wassenaar (getuige(n): Dirck Jacobs, Jannitge Jacobs), overleden op 22-09-1728 te Wassenaar op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06-06-1696 te Wassenaar, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-06-1696 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 18-06-1696 te Wassenaar met Joanna Leendertsdr van Bredero, 30 jaar oud, gedoopt op 15-10-1665 te Wassenaar (getuige(n): Cors Hendriks, Crijntie Pieters), overleden op 16-01-1715 te Wassenaar op 49-jarige leeftijd, dochter van Leendert Hendriksz van Brederode (Bouwman), woont in huis ter Weer te Wassenaar, en Anna Cornelisdr Hillenaer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Jacobs van Haastert, gedoopt op 25-07-1697 te Wassenaar (getuige(n): Hendrik Leenders, Willem Leenders), overleden op 21-10-1730 te Wassenaar op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-04-1717 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 25-04-1717 te Wassenaar met Maarten Jansze Ruijgrock, geboren ca 1680 te Den Haag/Wassenaar, overleden op 29-06-1767 te Wassenaar, zoon van Jan Leendertsz Ruijchrock en Marietje Cornelisdr van der Loos.
   2.  Beatrix Jacobs van Haastert (Haestert), gedoopt op 01-04-1699 te Wassenaar (getuige(n): Arie Jans, Beatrix Jacobs).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1723 te Wassenaar met Samuel Jaspersz Heijnsberg, bij zijn huwelijk wonende te Warmond.
   3.  Leendert van Haastert, gedoopt op 29-06-1701 te Wassenaar (getuige(n): Cornelis Leenders, Anna Cornelis), overleden op 13-07-1701 te Wassenaar, 14 dagen oud.
   4.  Anna van Haastert, gedoopt op 18-10-1702 te Wassenaar (getuige(n): Cornelis Leenders, Anna Leenders), overleden op 21-10-1705 te Wassenaar op 3-jarige leeftijd.
   5.  Cornelia van Haastert, gedoopt op 12-03-1704 te Wassenaar (getuige(n): Hendrik Leenders, Machtel Leenders), overleden op 10-04-1775 te Wassenaar op 71-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01-02-1726 te Wassenaar, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-02-1726 te Wassenaar met Gerrebrand Danesz van Velsen, 26 jaar oud, gedoopt op 03-09-1699 te Wassenaar, overleden op 15-08-1747 te Wassenaar op 47-jarige leeftijd, zoon van Daniel Eversz van Velsen en Aeltie Gerbrandsdr van Wouw.
   6.  Anna (Antje) van Haastert (Haasdregd), gedoopt op 30-01-1711 te Wassenaar (getuige(n): Anna Cnelis, Cnelis Leenderse), overleden op 14-12-1781 te Wassenaar op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-09-1731 te Wassenaar met Christoffer Reijersz van der Velde, 23 jaar oud, gedoopt op 15-01-1708 te Wassenaar, overleden op 09-06-1758 te Wassenaar op 50-jarige leeftijd, zoon van Reijer Jans van der Velde en Apollonia Dircksdr Overclift.

VIi    Cornelis Jansz van Haastert, gedoopt op 15-07-1666 te Wassenaar (getuige(n): Jacob Corn, Gerritie Corn), overleden op 17-09-1717 te Wassenaar op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1696 te Wassenaar met Fijtje Arendsdr van Rijn, overleden op 18-04-1729 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Cornelisse van Haastert, overleden op 30-08-1730 te Wassenaar.
Gehuwd op 19-05-1726 te Wassenaar met Cornelis Pieterse Binkhorst, geboren ca 1690, overleden op 01-03-1759 te Wassenaar, zoon van Pieter Pieterse Binkhorst, in 1700 wonende te Wassenaar, en Marijke Cornelisse Verburch.
   2.  Jan Cornelisz van Haastert (zie VIIl).

VIIa    Gijsbert Jaspersz van Haastrecht, bouwman en schepen van Veur, geboren ca 1656, overleden na 1722, vermeld in 1682 als Ghijs Jaspersen van Haester.
Gehuwd (1) ca 1677 met Cornelia Jacobsdr, overleden voor 1682.
Gehuwd (2) op 03-05-1682 te Voorburg (getuige(n): Jan Jonckbloet en Mary de Leeuw), gehuwd voor de kerk op 08-05-1682 te Veur met Neeltge Lennaerts van Dulcom, 22 jaar oud, gedoopt op 03-03-1660 te Voorburg, dochter van Lenaert Adriaensz van Dulcom en Maertge Lenaertsdr van der Hos (Horst).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jasper Gijsbertsz van Haester, broodbakker te Veur nabij de Scheijdinge, geboren op 21-05-1679 te Veur, overleden n23-8-1740. Jasper Gijsbertsz van Haester wordt samen met Coert Jansz Luijnenburgh benoemd als voogd over de minderjarige kinderen van de overleden Jasper Cornelis van Haastrecht en Marijtje Lourisdr van Rijn in het testament dd 1-12-1735 van Neeltje Janse van der Kooy, weduwe van Cornelis Jaspersz. van Haastrecht. Neeltje Janse van der Kooy was zijn tante.
In zijn testament dd 23-8-1740 bedenkt hij zijn halfbroers Jacob Gijsberts en Dirck Gijsberts en wijlen Leendert Gijsberts elk met fl. 100,- en laat hij zijn huis, de bakkerij en overige bezittingen na aan zijn halfzusters Aagje en Maria, ieder voor de helft.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Leendert Gijsbertse van Haastrecht (zie VIIIa).
   3.  Maria van Haastrecht, gedoopt op 03-05-1685 te Veur.
   4.  Geertrude van Haastrecht, gedoopt op 18-02-1687 te Veur.
   5.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 20-05-1688, overleden voor 1690.
   6.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 16-01-1690 te Veur.
   7.  Jacobus (Cobus) Gijsen van Haastrecht (van Haestert) (zie VIIIb).
   8.  Maria van Haastrecht, zij was waarschijnlijk ongehuwd en woonde bij haar halfbroer Jasper, geboren op 30-03-1695 te Veur.
   9.  Agatha van Haastrecht, zij was waarschijnlijk ongehuwd en woonde bij haar halfbroer Jasper, gedoopt op 21-04-1699 te Veur, overleden na 1740.
   10.  Theodorus (Dirck) Gijsen van Haastrecht (zie VIIIc).

VIIb    Cornelis Jaspersz van Haastrecht, bouwman onder de banne van Stompwijk, geboren ca 1658 te Voorburg, overleden op 21-10-1720, begraven op 21-10-1720 te Stompwijk.
Gehuwd op 02-11-1681 te Stompwijk, gehuwd voor de kerk op 11-11-1681 te Stompwijk (getuige(n): Annetje Jans en Leentje Jans) met Neeltje Janse van der Kooy, ook Coy, Coyman, Kooyman, geboren ca 1659 te Stompwijk, overleden op 15-08-1737, dochter van Jan Gerrits Coyman (Kooijman, Koij), woont Stompwijk, attestatie 27-5-1676, en Maartje Cornelis van Eijck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Cornelis van Haastert, zij heeft een zoon en dochter uit haar huwelijk met Goeman, geboren voor 1683, overleden na 1737.
Ondertrouwd (1) op 06-11-1699 te Stompwijk met Jan Leenderts Goeman, timmerman te Veur.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-02-1722 te Veur (getuige(n): Maria Jois de Lange en Jacoba van Ruit) met Pieter Corse (Christiaans) van der Spek.
   2.  Jasper (Jasse) Cornelisz van Haastert (zie VIIId).
   3.  Jan Cornelisz van Haastrecht (zie VIIIe).
   4.  Nicolaus Cornelisz van Haastrecht, geen nakomelingen, gedoopt op 03-10-1691 te Stompwijk (getuige(n): Dirk Jans en Leuntje Jans), overleden voor 1722.

VIIc    Jacob Jaspersz van Haastrecht, bij zijn huwelijk wonend te Veur, beëdigd bakker, geboren ca 1659 te Stompwijk, overleden op 21-05-1720 te Voorburg. Hij verbouwde ook rogge, hield wat vee en had een boomgaard (ARA Not. Arch. 8191 (Voorburg) akten 23, 25 dd 1 en 27 juli 1734).
Gehuwd op 25-04-1683 te Leiden met Annetie Jansdr van Roen, bij haar huwelijk wonend te Catwijck op Rijn, geboren ca 1663, overleden op 23-05-1733 te Voorburg, dochter van Jan Leendertsz van Roen (Rhoon), woonde te Voorburg, later bouwman te Katwijk, en Maertge Lenaertsdr van der Hos (Horst).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruijd Jacobsdr van Haastrecht, gedoopt op 15-05-1684 te Voorburg, overleden op 13-04-1719 te Maasland op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-02-1715 te Voorburg, gehuwd voor de kerk op 10-02-1715 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Maria Jacobse van Aestrecht en Anna Maria van der Goes) met Nicolaas Aalbertsz Droogh, geboren voor 1696 te Maasland.
   2.  Jan Jacobsz van Haastrecht, op 23-3-1739 genoemd als bejaard jongman, gedoopt op 26-12-1686 te Voorburg (getuige(n): Neeltie Leenders), overleden n23-3-1739.
   3.  Marijtje Jacobsdr van Haastrecht, gedoopt ca 1688 te Voorburg, overleden op 12-09-1719 te Rozenburg.
Gehuwd op 02-02-1716 te Voorburg met Cornelis Maartensz van Leeuwen, geboren ca 1682 te Zwartewaal, overleden op 24-12-1761 te Poeldijk, zoon van Maerten Willemsz van Leeuwen en Maertje Maertensdr van der Gaagh.
   4.  Cornelia Jacobse van Haastrecht, gedoopt op 29-05-1692 te Voorburg (getuige(n): Jan Ariens?, Neeltie Leenderts), overleden op 21-01-1747 te Voorburg op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-05-1722 te Voorburg met Dirk Jacobse Coster, 26 jaar oud, gedoopt op 16-01-1696 te Voorburg (getuige(n): Arie Dirks Coster en Neeltie Dircks van der Speck), overleden op 26-03-1772 te Voorburg op 76-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dirkse Coster, compareert te Voorburg 31-5-1720, en Geertje Cornelisse van Teylingen.
   5.  Jasper Jacobsz van Haastrecht (zie VIIIf).
   6.  Ermpje Jacobsdr van Haastrecht, gedoopt op 10-03-1698 te Voorburg (getuige(n): Lauris Leendertse, Cornelia Lauris).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-09-1722 te Voorburg met Jan Cornelis Noortveen, 22 jaar oud, gedoopt op 29-11-1699 te Voorburg, zoon van Cornelis Jansz Noortveen en Adriaantje Isaaksdr van Veen.
   7.  Aagje Jacobsdr van Haastrecht, gedoopt op 20-08-1700 te Voorburg (getuige(n): Gijsbert Jacobse, Neeltie Leenderse).

VIId    Cornelis Jacobs van Haastrecht, bouwman, hij koopt in 1720 Bouwlust te Veur, geboren ca 1661, overleden na 1748.
Gehuwd op 20-05-1696 te Voorschoten met Jobje Pieters van Rijn, geboren ca 1670 te Voorschoten, overleden na 1748, dochter van Pieter Dircks van Rijn, wonende te Voorschoten, en Gijsje Gerritsdr van der Meer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsje van Haastrecht, geboren ca 1698.
Gehuwd op 17-08-1718 te Voorschoten met Gerrit Jansz Turkenburg.
   2.  Aagje Cornelisdr van Haastrecht, gedoopt op 06-11-1700 te Voorschoten (getuige(n): Maria Jacobs, Gijsbert Jacobs).
Ondertrouwd op 17-10-1721 te Veur, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-11-1721 te Voorschoten met Dirck Cornelisz Wassenaar.
   3.  Jacob Cornelisz van Haastert (zie VIIIg).
   4.  Niesje van Haastrecht, geboren ca 1706.
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1730 te Wassenaar met Cornelis Cornelisz Persoon, zoon van Cornelis Cornelisz Persoon en Maria Pietersdr van Noort.
   5.  Gertrudis van Haastrecht, gedoopt op 24-01-1708 te Voorschoten (getuige(n): Dirck Pieters van Rhijn en Marijtje Pieters van Rhijn).
   6.  Maria van Haastrecht, geboren ca 1710.

VIIe    Jacob Maartens van Haastrecht, bouwman te Veur, geboren voor 1680, begraven op 03-01-1726 te Voorschoten. Het gezin woont van 1721 tot 1729 als huurder op Vreedenrust te Veur.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-04-1704 te Veur met Apolonia (Leentje) Cornelisse van den Bosch, overleden voor 1711.
Gehuwd (2) op 29-10-1711 te Veur, gehuwd voor de kerk op 15-11-1711 te Veur (getuige(n): Helena Maartens) met Cornelia Claesse van der Maade (Maten), geboren ca 1688, overleden v29-7-1748, dochter van Nicolaas (Claas) Joosten van der Maade (Maaten), pachter van Vreedenrust te Veur van 1688 tot 1720.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maarten Japikse van Haastert (zie VIIIh).
   2.  Cornelis Japikse van Haastert (zie VIIIi).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Helena Japikse van Haastert, geboren ca 1712, overleden op 18-09-1793 te Voorschoten.
Gehuwd voor de kerk op 28-06-1733 te Veur (getuige(n): Apolonia Nicolai van der Maden, Adriana Nicolai van der Maden) met Leendert Corsen Groenewegen, geboren voor 1710, overleden op 03-12-1793 te Voorschoten.
   4.  Leonardus van Haastert (zie VIIIj).
   5.  Gijsbertus van Haastert (zie VIIIk).

VIIf    Nicolaas Jasperse van Haastert, gedoopt op 31-10-1669 te Rijswijk (getuige(n): Henricus Nicolai en Leonarda Nicolai).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 01-05-1701 te Hillegersberg met Catharina Cornelis Groeneweghe Coninges (Groenewegen), overleden voor 1714.
Ondertrouwd (2) op 26-01-1713 te Voorburg, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 26-02-1713 te Voorburg met Alida (Aaltje) Baarthoutsdr van der Clauw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertrudis Claes van Haastert, gedoopt op 06-06-1703 te Den Haag (getuige(n): Cornelius Willems Poldervaart en Anna Willemse Poldervaart), overleden op 05-10-1782 te Wassenaar op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-01-1726 te Wassenaar met Jan Cornelisz van der Lubbe, 23 jaar oud, gedoopt op 08-04-1702 te Oegstgeest, overleden op 03-11-1796 te Wassenaar op 94-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz Lubbe en Neeltie IJsbrands van Velsen.
   2.  Jasper (Caspar) Claas van Haastert (Haasdregt) (zie VIIIl).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Catharina Claes van Haastert, gedoopt op 08-02-1714 te den Haag, RK Assendelftstr (getuige(n): Jean Storme, Anna Panedenater?), overleden op 13-02-1792 te Den Haag op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-04-1732 te Den Haag, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-04-1732 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 27-04-1732 te Den Haag, RK Casuaristr met Adrianus Arie Sas.
   4.  Bart Claes van Haastert, genoemd als doopgetuige in 1738, geboren ca 1716.

VIIg    Hugo (Huijg) Jaspers van Haastert, wonende Voorburg, gedoopt op 28-07-1678 te Rijswijk (getuige(n): Hugo Theodori en Ava), overleden op 21-01-1731 te Voorburg op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1706 te Rijswijk met Marijtje Danes van Balen (Bauldien), geboren ca 1682, overleden n10-5-1738, dochter van Daniel van Balen, wonende te Veur, en Cornelia Jacobs Vernuft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel van Haastert, geboren ca 1709, begraven op 09-03-1709 te Rijswijk.
   2.  Cornelia van Haastert, geboren ca 1710.
Gehuwd op 10-05-1738 te Voorburg met Jan Rose, zoon van Jacobus Rosen.
   3.  Daniel van Haaster, gedoopt op 21-10-1712 te Delft (getuige(n): Joannes van Bale, Maria van Bale), overleden op 08-12-1712 te Voorburg, 48 dagen oud.
   4.  Laurentius van Haaster, gedoopt op 02-10-1714 te Voorburg (getuige(n): Hendricus en Lena van Haestregt).
   5.  Ade van Haaster, gedoopt op 17-09-1716 te Voorburg (getuige(n): Hendrik Jasperse van Hasdreght en Leentie Jasperse van Hasdreght).
   6.  Aaltje van Haaster, gedoopt op 05-06-1718 te Voorburg (getuige(n): .. Jaspers van Haasdreght en Heijndrickje Jaspers van Haasdreght).
Ondertrouwd op 20-10-1748 te Den Haag, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-11-1748 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 02-11-1748 te Den Haag, RK Casuaristraat met Egidius Minné (Mené ), in 1748 weduwnaar.
   7.  Adel van Haaster, gedoopt op 08-11-1719 te Voorburg (getuige(n): Hendrik van Haaster en Leentie van Haaster).
   8.  Aagje van Haaster, gedoopt op 22-07-1721 te Voorburg (getuige(n): Hendrik Jasperse van Haastreght en Leentie Jasperse van Haastreght).
   9.  Agatha van Haaster, gedoopt op 09-07-1723 te Voorburg (getuige(n): Hendrick Jasperse van Haastreght en Leentie Jasperse van Haastreght), overleden op 13-09-1794 te Den Haag op 71-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-08-1750 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-08-1750 te Den Haag, RK Oude Molstraat met Willem Koene, van Sonsbeek.

VIIh    Cornelis Jasperse van Haastrecht, geboren voor 1684, overleden op 09-01-1751 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk op 17-04-1711 te Veur met Wilhelmina Leenderse Raaphorst, geboren voor 1693, overleden te Veur, begraven op 31-08-1724 te Voorschoten, dochter van Leendert Aelbrechtse Raaphorst, bouwman op de Rhijnhof te Wateringen, en Seijtje Cornelisse van Leeuwen (Slot).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelis van Haastrecht, genoemd als huwelijksgetuige bij zus Maria in 1734, geboren ca 1712, overleden na 1734.
   2.  Maria Cornelisse van Haastert, geboren ca 1714.
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1734 te Veur (getuige(n): Simon van den Bosch, Petrus Cornelis van Haastert) met Jan Jassen van den Bosch.
   3.  Jasper Cornelisz van Haastrecht (zie VIIIm).
   4.  Cornelis van Haastrecht (zie VIIIn).
   5.  Catharina (Kaatje) Cornelis van Haastrecht, geboren voor 1720.
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1741 te Veur met Thomas Hendriks van Rooij.
   6.  Leendert Cornelisse van Haastrecht (zie VIIIo).
   7.  kind van Haastrecht, geboren op 20-07-1724 te Veur, begraven op 20-07-1724 te Voorschoten.

VIIi    Andreas van Haastert, gedoopt op 10-05-1700 te Oegstgeest (getuige(n): Cnelis Andriesse, Aeltie Cnelisse), overleden op 19-07-1769 te Den Haag op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-01-1723 te Waddinxveen met Grietje Dircks Ackervelt, geboren 1698 te Waddinxveen, overleden voor 1732.
Ondertrouwd (2) op 10-02-1732 te Den Haag, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-02-1732 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 23-02-1732 te RK Casuaristraast met Maria Leenderts van Dam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirck van Haastrecht, gedoopt op 17-04-1724 te Waddinxveen (getuige(n): Wijntje Andries van der Graef).
   2.  Weijntie van Haastert, gedoopt op 09-06-1726 te Rotterdam, RK Leeuwenstr (getuige(n): Harmen Hendrickse van Haestricht, Dirck van Haestricht).
   3.  Andries van Haastert, gedoopt op 03-04-1728 te Rotterdam (getuige(n): Dirk van Hastert, Emmerentia van Hassert), begraven op 29-04-1728 te Rotterdam, 26 dagen oud.
   4.  Weijntje van Haastert, gedoopt op 27-05-1730 te Leiden, RK Kuipersteeg (getuige(n): Dirck Hendrikse van Haesteren, Emerentie Hendrickse van Haesteren).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jacobus van Haaster (zie VIIIp).
   6.  Leonardus van Haastert (zie VIIIq).
   7.  Simon van Haastert, gedoopt op 07-09-1736 te Den Haag (getuige(n): Petrus van Haes, Agnes van der Sluis), overleden voor 1745.
   8.  Haijda (IJda) van Haastert, gedoopt op 05-10-1738 te Den Haag, RK Casuaristr, overleden op 28-08-1799 te Den Haag op 60-jarige leeftijd, begraven te Eikenduinen.
Ondertrouwd op 13-09-1767 te Den Haag met Hendrik Bouwman, in 1767 soldaat van Haarlem, in garnizoen te Grave.
   9.  Wijntie van Haastert, gedoopt op 15-04-1742 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Cornelia Rietbroek).
   10.  Simon van Haastert, gedoopt op 27-03-1745 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Aplonia Overbeek).
   11.  Joanna Jacoba van Haastert, gedoopt op 22-06-1747 te Den Haag, RK Casuaristr.
   12.  Emerentia van Haastrecht, gedoopt op 28-02-1749 te Den Haag, RK Casuariestr (getuige(n): Cornelius en Ludovica Cortecaes).

VIIj    Theodorus (Dirck) Heijndricks van Haastert, gedoopt op 21-05-1702 te Oegstgeest (getuige(n): Jacob Dirckse, Maritie Dirckse).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-09-1729 te Valkenburg met Cornelia Pieters Vergunst, 27 jaar oud, gedoopt op 13-08-1702 te Valkenburg (getuige(n): G..stie Cornelisdr vergunst, Anna Catharina van Kampen), dochter van Pieter Cornelisse Vergunst en Willemijntje Cornelisse Raaphorst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Weijna van Haastert, gedoopt op 14-08-1729 te Oegstgeest (getuige(n): Weijntie Andries, Andries Hendriks van Haaster).
   2.  Joanna (Jannetje) Dirks van Haastert, gedoopt op 18-12-1730 te Oegstgeest (getuige(n): Pieternel Vergunst, Gerrit van den Boogaard), overleden op 23-02-1812 te Wassenaar op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1754 te Wassenaar met Joachem Teeuwesz Oosterveer, 26 jaar oud, gedoopt op 03-03-1728 te Wassenaar, overleden op 29-07-1818 te Wassenaar op 90-jarige leeftijd, zoon van Teeuwes Oosterveer en Jannetje Outshoorn.
   3.  Alida (Aaltje) van Haastert, gedoopt op 06-01-1732 te Oegstgeest (getuige(n): Leendert van Haaster, Emerentia van Haaster).
Ondertrouwd op 05-04-1755 te Valkenburg met Hermann Parlevliet, 22 jaar oud, gedoopt op 23-11-1732 te Rijnsburg, zoon van Gerrit Dirks Parlevliet en Lijsbeth Simonsdr Duijndam.
   4.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 15-04-1733 te Oegstgeest (getuige(n): Dirk Jans van Rhoon, Jannetje Dirks van Rhoon).
   5.  Petronella van Haaster, gedoopt op 29-04-1734 te Oegstgeest (getuige(n): Hendrik van Haaster, Pieternel Vergunst).
   6.  Hendricus van Haaster, waarschijnlijk jong overleden, gedoopt op 12-07-1735 te Oegstgeest (getuige(n): Hendrik van Haaster, Weijntie Andries).
   7.  Maria van Haastert, gedoopt op 03-06-1737 te Oegstgeest (getuige(n): Hendrik van Haester, Wijntie Andries).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-08-1770 te Valkenburg met Jan de Lange, 28 jaar oud, gedoopt op 18-03-1742 te Valkenburg, zoon van Klaas de Lange en Barbara Gravekam.
   8.  Hendrik van Haastert (zie VIIIr).
   9.  Petrus van Haastrecht (zie VIIIs).
   10.  Gerardus van Haastert, gedoopt op 17-01-1745 te Oegstgeest (getuige(n): Gerrit Bogaert, Pieternel Vergunst).

VIIk    Leonardus van Haastert, gedoopt op 20-10-1706 te Oegstgeest, (getuige(n): Jacob Janse Ruigrok, Cornelia Andriese), overleden op 17-02-1762 te Wassenaar op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1732 te Wassenaar met Cornelia Willems Rietbroek, 25 jaar oud, gedoopt op 21-09-1706 te Voorschoten (getuige(n): Corelis Janse, Marrijtje Jans), overleden op 18-09-1782 te Wassenaar op 75-jarige leeftijd, dochter van Willibrordus Willemse Rietbroek, in 1700 wonende te Wassenaar, en Aegtje Jans van Rijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agie Leenders van Haastert, gedoopt op 15-02-1733 te Wassenaar (getuige(n): Wilm en Trijntie Corsen), overleden op 06-09-1820 te Wassenaar op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-11-1761 te Wassenaar met Teunis van der Wansom, overleden op 14-04-1804 te Wassenaar, waarschijnlijk een zoon van Jan van der Wanssem en Pieternel Thunis.
   2.  Lourentius van Haastert, waarschijnlijk ongehuwd, gedoopt op 10-08-1734 te Wassenaar (getuige(n): Dirk Wilmse, Emerentia Hendriks), overleden op 08-11-1805 te Wassenaar op 71-jarige leeftijd.
   3.  Wintie van Haastert, gedoopt op 14-04-1736 te Wassenaar (getuige(n): Andries Hendriksz, Marijtje Obdam), overleden op 07-08-1736 te Wassenaar, 115 dagen oud.
   4.  Weijntje (Wina, Dina) van Haastert, gedoopt op 07-10-1737 te Wassenaar (getuige(n): Andries Haaster, Marijtie Leenders), overleden op 20-03-1819 te Den Haag op 81-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 11-12-1762 te Den Haag, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-12-1762 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 15-12-1762 te Den Haag met Joost Huijgensz Vermeulen, gedoopt te Den Haag.
   5.  Willemina van Haastert, gedoopt op 06-04-1740 te Wassenaar (getuige(n): Tijs Wilmse, Segnera Corsen).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1771 te Voorschoten met Gerrit Tettero, 30 jaar oud, gedoopt op 06-05-1741 te Veur, zoon van Hubertus Martinus Tettero en Maria Teunisse de Loos.
   6.  Hendrik van Haastert, ongehuwd, gedoopt op 02-03-1742 te Wassenaar (getuige(n): Cornelis Cortecaes, Marijtie van Haaster), overleden op 15-11-1825 te Wassenaar op 83-jarige leeftijd.
   7.  Willemijntie van Haastert, gedoopt op 29-08-1745 te Wassenaar (getuige(n): Willem en Trijntje Rietbroek), overleden op 09-03-1813 te Leiden op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-05-1772 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 31-05-1772 te Wassenaar met Crijn Bartsz Remmerswaal, 24 jaar oud, gedoopt op 10-11-1747 te Wassenaar, overleden voor 1813, zoon van Bart Crijns Remmerswaal en Geertie Arisdr Hoogkamer.
   8.  Emmerensje van Haastert, ongehuwd, gedoopt op 02-01-1749 te Wassenaar (getuige(n): Andries van Haestert, Marijtje van Haastert), overleden op 05-11-1827 te Wassenaar op 78-jarige leeftijd.

VIIl    Jan Cornelisz van Haastert, bij zijn huwelijk wonende te Wassenaar.
Gehuwd op 16-04-1730 te Voorschoten met Marijtje Dirkse Persoon, 26 jaar oud, gedoopt op 13-02-1704 te Voorschoten, dochter van Dirck Cornelisz Persoon en Ariaantje Joans Flore Hammerlaen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia van Haastert, gedoopt op 10-05-1743 te Voorschoten (getuige(n): Cornelis Pieterse Binckhorst), overleden voor 1746.
   2.  Sophia (Fijtje) van Haastert, in 1785 doopgetuige met Jeroen van Schie, gedoopt op 20-03-1746 te Voorschoten (getuige(n): Cornelis Pieterse Binckhorst, Marijtje van Alphen).
   3.  Adriana van Haastert, gedoopt op 14-10-1750 te Voorschoten (getuige(n): Jan Dirkse van der Geest, Jannetje Dirkse Persoon).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-01-1782 te Lisse met Bernardus (Barend) Jansz van der Voort, 43 jaar oud, gedoopt op 16-01-1739 te Oegstgeest, zoon van Jan Jansz van der Voort en Dirkje Cornelisse van Heijkoop.

VIIIa    Leendert Gijsbertse van Haastrecht, geboren op 11-01-1684 te Veur, begraven op 13-09-1727 te Voorschoten op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-09-1720 te Veur, gehuwd voor de kerk op 03-08-1720 te Veur (getuige(n): Apolonia Rijne en Cornelia van Nierop) met Marijtje Willems van Alenburgh, wonende 1735 Voorschoten, geboren voor 1700, begraven 8-1769 te Voorschoten, dochter van Willem Pellenaers van Alenburgh en Apolonia Ariens IJsbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia (Leuntje) van Haastrecht, gedoopt op 08-12-1721 te Voorschoten (getuige(n): Jacob Gijsbertse van Haestrecht en Cornelia Wilms van Alenburgh).
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 02-05-1756 te Veur met Leendert Aalbrechts Raaphorst.
   2.  Gijsbertus van Haastrecht (zie IXa).
   3.  Pellenaer (Pelle) Leendertse van Haastert (zie IXb).
   4.  Apollonia (Pleuntje) van Haastrecht, in 1783 doopgetuige, gedoopt op 19-08-1727 te Voorschoten (getuige(n): Marijtje Wilms van Alenburg en Arie Wilms van Alenburg), overleden op 15-03-1790 te Wassenaar op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11-11-1749 met Jacob Philips van der Salm, overleden op 10-03-1763 te Wassenaar.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 28-06-1767 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 28-06-1767 te Wassenaar met Dirk van Haastert, 38 jaar oud, gedoopt op 04-06-1729 te Wassenaar (getuige(n): Sijmen en Leena Dirks), zoon van Jasper (Caspar) Claas van Haastert (Haasdregt) (zie VIIIl) en Immetje Dirks van Schepen.

VIIIb    Jacobus (Cobus) Gijsen van Haastrecht (van Haestert), geboren op 04-05-1691 te Veur, begraven op 12-02-1769 te Wassenaar op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 22-01-1719 te Veur, gehuwd voor de kerk op 22-01-1719 te Veur (getuige(n): Maria Willems van Alenburg en Maria Bolte) met Apolonia Willems van Alenburgh, geboren voor 1700, overleden voor 1722, dochter van Willem Pellenaers van Alenburgh en Apolonia Ariens IJsbergen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 03-11-1722 te Wassenaar met Annetje Laurens Raaphorst, 24 jaar oud, gedoopt op 19-02-1698 te Wassenaar, overleden op 10-01-1733 te Wassenaar op 34-jarige leeftijd, dochter van Lauris van Raephorst en Petronella Aris van Wouw.
Gehuwd voor de kerk (3) op 41-jarige leeftijd op 03-05-1733 te Wassenaar met Afie Gijsse Hillenaar, geboren ca 1713 te Wassenaar, overleden op 25-03-1760 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Cornelisz Hillenaar en Maria Teunisdr van Linschoten.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna van Haastert, gedoopt op 02-09-1719 te Voorschoten (getuige(n): Cornelis en Cornelia Willems van Alenburg).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geertruij van Haastert, gedoopt op 20-08-1723 te Wassenaar (getuige(n): Jasper Gijsen, Marijtie Gijsen), overleden op 21-12-1771 te Wassenaar op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1745 te Wassenaar met Leendert Leenderse Ruigrok, 32 jaar oud, gedoopt op 21-08-1712 te Wassenaar (getuige(n): Leendert Jansz Duijnste en Trijn Jans Langevelt), overleden op 11-12-1799 te Wassenaar op 87-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jansz. Ruygrok en Crijntie Janz van Langevelt.
   3.  Maria van Haastert, gedoopt op 08-10-1724 te Wassenaar (getuige(n): ... van Raaphorst), overleden op 10-09-1729 te Wassenaar op 4-jarige leeftijd.
   4.  Apollonia van Haastert, gedoopt op 21-03-1727 te Wassenaar (getuige(n): Cnelis Pelle Alenburg, Marij Willems Alenburg), overleden op 30-06-1761 te Wassenaar op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1749 met Jacob Claes van der Son, 21 jaar oud, gedoopt op 30-10-1727 te Wassenaar, begraven op 07-02-1782 te Wassenaar op 54-jarige leeftijd, zoon van Claes Claesz van der Son en Gerritie Cornelisdr Hillenaar.
   5.  Arij van Haastert, gedoopt op 09-08-1728 te Wassenaar (getuige(n): Gerrit van Wouw, Merijtie Raaphorst), overleden op 30-11-1728 te Wassenaar, 113 dagen oud.
   6.  Lena van Haastert, gedoopt op 25-06-1730 te Wassenaar (getuige(n): Gerrit van Wouw, Merijtie Raaphorst), overleden op 06-03-1731 te Wassenaar, 254 dagen oud.
   7.  Gijsbert van Haastert, gedoopt op 13-12-1731 te Wassenaar (getuige(n): Dirk van Haasdreg, Aegie van Haesdreg), overleden op 13-05-1732 te Wassenaar, 152 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   8.  Gijsbertus van Haastrecht, gedoopt op 27-09-1734 te Wassenaar (getuige(n): Jasper Gijsen, Achie Gijsen), overleden op 08-11-1735 te Wassenaar op 1-jarige leeftijd.
   9.  Anna van Haastrecht, gedoopt op 24-10-1735 te Wassenaar (getuige(n): Laurens en Maria Raaphorst), overleden op 22-04-1773 te Wassenaar op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-04-1757 te Wassenaar met Willem Leenders Ruijchrock, 35 jaar oud, gedoopt op 14-02-1722 te Wassenaar (getuige(n): Perillisius Domina, Anna Maria Camminga), overleden op 16-10-1759 te Wassenaar op 37-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jansz. Ruygrok en Clasie Jansdr Lapeer.
Ondertrouwd (2) op 05-10-1760 te Den Haag, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1760 te Wassenaar met Willem Laurens van der Klugt, geboren en wonende te den Haag, overleden voor 1763.
Gehuwd (3) op 27-jarige leeftijd op 29-05-1763 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 29-05-1763 te Wassenaar met Willem Jacobsz van der Peet, 22 jaar oud, gedoopt op 22-09-1740 te Oegstgeest, overleden op 21-10-1797 te Wassenaar op 57-jarige leeftijd, zoon van Jacob Maartens van der Peet en Leentje Crijne Hoogkamer.
   10.  Gijsbert van Haastrecht, gedoopt op 24-10-1736 te Wassenaar (getuige(n): Gijsbert Hillenaar, Cnelia Gijsen), overleden op 13-01-1758 te Wassenaar op 21-jarige leeftijd.
   11.  Gijsbert van Haastrecht, gedoopt op 10-02-1738 te Wassenaar (getuige(n): Jasper Gijsen, Agie Gijsen), begraven op 20-04-1738 te Wassenaar, 69 dagen oud.
   12.  Gijsbert van Haastert (zie IXc).
   13.  Leendert van Haastrecht (zie IXd).
   14.  Antonius van Haastrecht, gedoopt op 07-10-1744 te Wassenaar (getuige(n): Jan Willemse van de Drift, Cornelia Hillenaar).
   15.  Nicolaus van Haastrecht (zie IXe).
   16.  Neeltje Jacobs van Haastrecht, uit Wassenaar, gedoopt op 06-01-1747 te Wassenaar (getuige(n): Jasper van Haasdregt, Merijtie van Haasdregt), overleden voor 1829.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 29-01-1769 te Wassenaar met Leendert Leendertse Nagtegaal, 33 jaar oud, gedoopt op 27-05-1735 te Voorschoten (getuige(n): Pellenaar Cornelis van der Ham en Trijntje Wittebrood), overleden op 08-10-1775 te Voorschoten op 40-jarige leeftijd, zoon van Leendert Janse Nagtegaal, wonende 1735 in Voorschoten, en Marijtje Willems van Alenburgh, wonende 1735 Voorschoten.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-11-1777 te Voorschoten met Willem Kortswager (Kokswaal), 33 jaar oud, gedoopt op 04-11-1744 te Voorschoten, overleden op 18-03-1829 te Voorschoten op 84-jarige leeftijd, zoon van Reijnier Kortswager en Ariaantje Outshoorn.
   17.  Jasper van Haastrecht (zie IXf).

VIIIc    Theodorus (Dirck) Gijsen van Haastrecht. Hij verkoopt op 15-10-1731 de herberg Schakenbosch in Veur aan Adriaan van Maastricht (bron genealogie van Rijn).
Gehuwd (1) op 25-07-1719 te Stompwijk (getuige(n): Joannes Japikse van der Clauw, Petronella van der Clauw) met Maria Japikse van der Clauw, 21 jaar oud, gedoopt op 20-04-1698 te Stompwijk, begraven op 04-03-1727 te Voorschoten op 28-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pieterse van der Clauw en Neeltje Jans Perridon.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-07-1727 te Veur (getuige(n): Anna Wesseling, Maria Ridder) met Cornelia Jois van Rijn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus (Dirk) Dirkse van Haastrecht (zie IXg).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 07-08-1730 te Veur (getuige(n): Caspar van Haastert, Maria van Haastert).

VIIId    Jasper (Jasse) Cornelisz van Haastert, bouwman, geboren ca 1685 te Veur, overleden v1-12-1735.
Gehuwd op 04-04-1723 te Stompwijk met Maria (Marijtje) Louwen van Rijn, 23 jaar oud, geboren op 20-07-1699 te Stompwijk, overleden n14-3-1760, dochter van Louris Willemsz van Rijn, bouwman, en Dieuwertje Cornelisdr. Coole.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (Kees) Jasperse van Haastrecht (Haastert) (zie IXh).
   2.  Laurentius van Haastert, gedoopt op 28-02-1725 te Veur (getuige(n): Wilhelmus Louwe van Rijn en Johannes Cornelis van Rijn), begraven op 09-05-1725 te Stompwijk, 70 dagen oud.
   3.  Joannes van Haastert (Haastregt), gedoopt op 06-05-1727 te Veur (getuige(n): Petrus Corse van der Spek en Geertrudis Cornelis van Haastert).
   4.  Jannetje Jaspersdr van Haastrecht, gedoopt op 09-02-1729 te Veur (getuige(n): Wilhelmus van Rijn en Johanna van Rijn), overleden op 01-02-1762 te Voorschoten op 32-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-07-1751 te Stompwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-08-1751 te Stompwijk met Simon Coerte Lunenburg, 29 jaar oud, bouwman, eigenaar/gebruiker van "'t Heilig Hart Hoeve" te Veur, later rentenier, gedoopt op 21-08-1721 te Veur (getuige(n): geen), overleden op 06-06-1813 te Stompwijk op 91-jarige leeftijd, zoon van Court Jansz Lunenburgh, in 1712 Rietdekker te Veur, en Petronella Sijmens van der Pluym.
   5.  Maria van Haastert (Haastregt), gedoopt op 14-01-1732 te Veur (getuige(n): Cornelius van Rijn en Martina van Koolen).

VIIIe    Jan Cornelisz van Haastrecht, gedoopt op 21-07-1689 te Stompwijk (getuige(n): Jan Jasse en Aaltje Jasse), overleden voor 1760. Hij koopt in 1731 "Noord-Veur", een huis en erf te Veur, dit word rond 1760 verkocht door zijn weduwe.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1720 te Voorschoten met Pieternelletje (Neeltje) Hendriksdr van Ham, overleden na 1760.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora van Haastrecht, gedoopt op 15-02-1722 te Voorschoten (getuige(n): van der Ham).

VIIIf    Jasper Jacobsz van Haastrecht, gedoopt op 24-05-1695 te Voorburg (getuige(n): Gijsbert Jaspers,Aeltie Jaspers), overleden op 12-03-1760 op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-05-1718 te Voorburg met Cornelia Jacobsdr Coster, 20 jaar oud, gedoopt op 11-07-1697 te Voorburg (getuige(n): Damas Cornelis en Antie Cornelis), begraven op 24-09-1761 te Voorburg op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacob Dirkse Coster, compareert te Voorburg 31-5-1720, en Geertje Cornelisse van Teylingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Gijsbert (Coos) Jaspersz van Haastrecht (zie IXi).
   2.  Dirk Jaspers van Haastrecht (zie IXj).
   3.  Joannes van Haastrecht, ongehuwd, gedoopt op 14-09-1722 te Voorburg (getuige(n): Jan van Haasdregt en Annetie van Haasdreght), overleden op 17-10-1761 te Voorburg op 39-jarige leeftijd.
   4.  Apollonia van Haastrecht, gedoopt op 20-10-1724 te Voorburg (getuige(n): Cornelis Coster en Geertrui Coster).
   5.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 29-09-1726 te Voorburg (getuige(n): Jan van Haasdregt en Cornelia van Haasdregt), overleden op 29-08-1762 te Voorburg op 35-jarige leeftijd.
   6.  Pieter van Haastrecht, ongehuwd, gedoopt op 11-02-1729 te Voorburg (getuige(n): Cornelis Jacobse Coster en Geertrui van Teijlingen), overleden op 23-09-1783 te Voorburg op 54-jarige leeftijd.
   7.  van Haastrecht, geboren op 02-12-1734 te Voorburg, overleden op 02-12-1734 te Voorburg.
   8.  Anna van Haastrecht, gedoopt op 30-09-1736 te Voorburg (getuige(n): Jan van Haestrgt, Cornelia van Haestrecht), overleden op 26-01-1740 te Voorburg op 3-jarige leeftijd.
   9.  van Haastrecht, geboren op 11-02-1740 te Voorburg, overleden op 11-02-1740 te Voorburg.

VIIIg    Jacob Cornelisz van Haastert, vanaf 1748 eigenaar en bewoner van Bouwlust te Veur, gedoopt op 18-06-1704 te Voorschoten (getuige(n): Jan Jacobs en Aleid Jacobs), overleden v 11-1768.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 04-06-1730 te Veur (getuige(n): Mathias Arnoldi Lelieveld, Ava Nicolai van Noord) met Johanna Klaasdr van Noort, overleden na 1775, dochter van Claes Jans van Noort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis van Haastrecht (zie IXk).
   2.  Nicolaas van Haastrecht (zie IXl).
   3.  Agatha van Haastert, gedoopt op 06-05-1733 te Veur (getuige(n): Joannes Hoogeveen, Joba Pieters van Rijn).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-11-1760 te Veur met Cornelis Theunisz van Berkel, afkomstig van Vlaardingen, koopt in 1775 Bouwlust te Veur van zijn schoonmoeder.
   4.  Johannes van Haastrecht, gedoopt op 11-03-1736 te Veur (getuige(n): Gerardus Turkenburg, Maria Persoon), overleden voor 1743.
   5.  Dijna van Haastrecht, gedoopt op 27-04-1737 te Veur (getuige(n): Mathias Arenden Lelieveld, Cornelia van Noord), overleden op 11-04-1814 te Leidschendam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-04-1762 te Veur met Willem van Berkel, overleden voor 1814.
   6.  Laurentius van Haastert (zie IXm).
   7.  Joannes van Haastert, gedoopt op 01-02-1743 te Veur (getuige(n): Gerardus Turkenburg, Maria Persoon), overleden voor 1745.
   8.  Johannes (Hannes) van Haastert (Haastrecht) (zie IXn).

VIIIh    Maarten Japikse van Haastert, geboren ca 1705, overleden op 27-09-1759 te Wassenaar.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1739 te Veur (getuige(n): Leonardus van Haastert, Helena van Haastert) met Catharina (Kaetje) Cornelisdr van der Clauw, geboren ca 1715, overleden op 11-06-1764 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastert (zie IXo).
   2.  Cornelis (Kees) van Haastert (zie IXp).
   3.  Joannes van Haastregt (zie IXq).
   4.  Leendert van Haastert, gedoopt op 17-06-1749 te Wassenaar (getuige(n): Cnelis Cnelisz van der Clauw, Marijtje Cnelis van der Clauw).

VIIIi    Cornelis Japikse van Haastert, geboren ca 1708, overleden na 1792.
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1748 te Veur met Johanna Teunisse Klijn, 21 jaar oud, gedoopt op 24-04-1727 te Voorschoten, overleden na 1792, dochter van Teunis Cornelisse Kleijn en Antje Jeroenen van Zijp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina van Haastert, gedoopt op 22-02-1750 te Veur (getuige(n): Cornelis Goeman, Antje Japikse van Haastrecht).
   2.  Cornelis Cornelisse van Haastert (zie IXr).

VIIIj    Leonardus van Haastert, gedoopt op 14-10-1721 te Veur (getuige(n): Gijsbertus Cornelisse van den Bosch en Elisabeth Jans van der Snit), begraven op 17-05-1781 te Rijswijk op 59-jarige leeftijd. Hij woonde eerst in Haag-Ambagt; Eijkenduine. Bij zijn huwelijk met Apolonia van der Bijl werd een testament en boedelscheiding opgemaakt, waarin zijn 3 voorkinderen (kinderen van Huijbertje van Duijn en Jacobus Rotteveel) en zijn 2 nakinderen (kinderen van hem en Huijbertje) elk bij huwelijk of op 25 jarige leeftijd recht hebben op een Filiale portie van 1133 gulden, 6 stuyvers en 10 2/3 penningen.
Ondertrouwd (1) op 23-09-1759 te Den Haag (getuige(n): Leonardus Groenewegen en Helena van Haastert), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 06-10-1759 te Den Haag met Huijbertje Jansdr van Duijn, geboren ca 1733, overleden op 11-09-1768 te Haag-Ambacht, Eijkenduijnen, dochter van Joannes van Duijn en Cornelia Hazenbroek.
Ondertrouwd (2) op 09-09-1770 te Den Haag, gehuwd op 48-jarige leeftijd op 24-09-1770 te Den Haag met Apollonia van der Bijl, 38 jaar oud, gedoopt op 04-11-1731 te Wassenaar (getuige(n): Arie Gerrits en Marijtie Cnelis), begraven op 17-04-1810 te Rijswijk op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters van der Bijl en Maria Gerrits Dijxheul (Duijnmeijer).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia van Haastert, gedoopt op 15-09-1760 te Den Haag (getuige(n): Leonardus Groenewegen en Helena van Haastrecht), begraven op 22-09-1760 te Den Haag, 7 dagen oud.
   2.  Leonardus van Haastert, gedoopt op 01-12-1761 te Den Haag, overleden op 06-12-1761 te Den Haag, 5 dagen oud.
   3.  Cornelia van Haastert, gedoopt op 02-11-1763 te Den Haag, overleden voor 1768.
   4.  Johannes van Haastert, ongehuwd, gedoopt op 03-12-1765 te Den Haag, overleden op 01-01-1823 te Rijswijk op 57-jarige leeftijd.
   5.  Cornelis van Haastert, gedoopt op 04-09-1768 te Den Haag, overleden op 15-12-1800 op 32-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Jacobus van Haastert (zie IXs).
   7.  Leonardus van Haastert, gedoopt op 17-06-1772 te Den Haag, Spaanse Kapel (getuige(n): Joannes Rotteveel en Cornelia Rotteveel), overleden 1772-1773.
   8.  Leonardus van Haastert, gedoopt op 18-09-1773 te Den Haag, Spaanse Kapel (getuige(n): Joannes Rotteveel en Cornelia Rotteveel), overleden op 05-11-1773 te Den Haag, Eijkenduinen, 48 dagen oud.
   9.  Leonardus Johannes van Haastert, herbergier, gedoopt op 06-05-1775 te Den Haag, Spaanse Kapel (getuige(n): Jac. Groenewegen en Lucia Groenewegen), overleden op 31-12-1839 te Rijswijk op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-02-1813 te Rijswijk met Johanna Bellekom, 36 jaar oud, geboren op 26-10-1776 te Rijswijk, overleden op 25-02-1858 te Rijswijk op 81-jarige leeftijd, dochter van Maarten Bellekom en Marijtje van Veen.

VIIIk    Gijsbertus van Haastert, gedoopt op 18-02-1723 te Veur (getuige(n): Simon Cornelisse van den Bosch en Apolonia Claes van der Maaten), begraven 2-1756 te Voorschoten.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-02-1751 te Veur (getuige(n): Jaapje van Oosten, Antje Wassenaar) met Agatha (Aagje) Wassenaar, 23 jaar oud, gedoopt op 02-04-1727 te Veur (getuige(n): Cornelius en Maria van Haastert), dochter van Jacobus Claesze Wassenaar, in 1727 wonende Veur, en Ermelindis Claes Suyderloo, in 1727 wonende Veur.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastrecht, gedoopt op 06-07-1753 te Veur (getuige(n): Claas Wassenaar en Marij Wassenaar).
   2.  Claas van Haastrecht (zie IXt).
   3.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 04-08-1755 te Veur (getuige(n): Pieter Nossens en Leentje Claes van der Made), overleden op 15-06-1823 te Monster op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-08-1781 te Stompwijk met Cornelis van der Meulen, 27 jaar oud, gedoopt op 09-08-1753 te Voorschoten, begraven op 30-12-1803 te Voorschoten op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan van der Meulen en Jannetje Pieters Kortekaas.
   4.  Gijsje van Haastert, gedoopt op 17-09-1756 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haastrecht en Lena van Haastrecht).

VIIIl    Jasper (Caspar) Claas van Haastert (Haasdregt), geboren voor 1707.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1726 te Veur met Immetje Dirks van Schepen, 25 jaar oud, gedoopt op 07-05-1701 te Leidschendam, dochter van Dirk Engelsz van Schepen en Maartje Sijmonsdr van der Willich.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje van Haastert, gedoopt op 11-03-1727 te Wassenaar (getuige(n): Claas Jaspers en Geertie van Haasdregt), overleden n 5-1-1796.
Ondertrouwd op 17-09-1752 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-10-1752 te Veur met Johannes Dammisse van Veen, overleden voo 1796.
   2.  Dirk van Haastert, gedoopt op 04-06-1729 te Wassenaar (getuige(n): Sijmen en Leena Dirks).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28-06-1767 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 28-06-1767 te Wassenaar met Apollonia (Pleuntje) van Haastrecht, 39 jaar oud, in 1783 doopgetuige, gedoopt op 19-08-1727 te Voorschoten (getuige(n): Marijtje Wilms van Alenburg en Arie Wilms van Alenburg), overleden op 15-03-1790 te Wassenaar op 62-jarige leeftijd, dochter van Leendert Gijsbertse van Haastrecht (zie VIIIa) en Marijtje Willems van Alenburgh, wonende 1735 Voorschoten.
   3.  Marijtje van Haastert, gedoopt op 27-02-1731 te Wassenaar (getuige(n): Engel van Schepen, Trijntje Louwen).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-06-1758 te Veur met Johannes Wouterse van Es, 32 jaar oud, gedoopt op 31-03-1726 te Voorschoten, zoon van Wouter Cornelisse van Es en Grietje Jansse Heetekam.
   4.  Cornelis Jaspersz van Haastert (zie IXu).
   5.  Jannetje van Haastert, gedoopt op 14-04-1735 te Wassenaar (getuige(n): Arij Sas, Annetje Poldervaart).
   6.  Bartholomeus (Mees) van Haastert (zie IXv).
   7.  Claasje van Haastert, gedoopt op 24-02-1743 te Wassenaar (getuige(n): Jan Lubben, Geertie van Haaster).

VIIIm    Jasper Cornelisz van Haastrecht, bouwman, vanaf december 1777 eigenaar van Laanzicht te Veur, geboren voor 1716, begraven op 22-03-1782 te Voorschoten.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1750 te Veur (getuige(n): Marijtje Corn. van Haastrecht en Willempje Janze van den Bosch) met Lena Reijerse Sonneveld, geboren ca 1718, begraven op 02-11-1794 te Voorschoten, dochter van Reiniri (Reyer) Pieterse van Sonnevelt (Sollevelt), Afkomstig van Voorschoten in 1720 wonende Veur, van ca 1714 tot 1742 pachter van "op den Heuvel" te Veur, en Margaretha (Grietje) Willems Oosterveer, voor haar huwelijk wonende Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 05-05-1753 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haastrecht en Marijtje van Haastrecht), begraven 5-1753 te Voorschoten.
   2.  Cornelis (Kees) Jasse van Haastrecht (zie IXw).
   3.  Grietje van Haastrecht, gedoopt op 18-10-1755 te Veur (getuige(n): Wilm Reijerse Zonnevelt en Jannetje Zonnevelt).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-01-1779 te Wassenaar met Cornelis Mees Langevelt, 46 jaar oud, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-12-1732 te Wassenaar, zoon van Mees Janse Langevelt en Antie Cornelis Raaphorst.
   4.  Willempje van Haastrecht, in 1816 bouwster te Warmond, in 1825 wonende te Loosduinen, gedoopt op 09-01-1757 te Veur (getuige(n): Leendert van Hastrecht en Marijtje van Hastrecht), overleden op 28-10-1843 te Oegstgeest op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 07-01-1785 te Veur met Jan Gerrits Sijdenbosch, 29 jaar oud, gedoopt op 04-07-1755 te Veur, overleden op 06-02-1794 te Warmond op 38-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Sijdenbosch en Cornelia Nieuwhof.
Gehuwd (2) na 1794 met Nicolaas van der Velde, in 1816 wonende te Warmond, stiefvader van Keetje, geboren ca 1752 te Leiden, overleden op 06-12-1824 te Warmond, zoon van Leendert van der Velde en Pleuntje van de Vrije Boekhorst.
   5.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 02-02-1758 te Veur (getuige(n): Jan van den Bosch en Marijtie van den Bosch).
   6.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 04-02-1759 te Veur (getuige(n): Jan van den Bosch, Marijtje van der Post), overleden op 27-08-1792 te Voorschoten op 33-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1792 te Voorschoten.
Gehuwd ca 1787 met Jas Lunenburg, bouwman te Veur, gedoopt op 14-03-1760 te Veur (getuige(n): Jasse van Haastrecht en Marijtje Louwe van Rijn), overleden na 1813, zoon van Simon Coerte Lunenburg, bouwman, eigenaar/gebruiker van "'t Heilig Hart Hoeve" te Veur, later rentenier, en Jannetje Jaspersdr van Haastrecht.
   7.  Leendert van Haastrecht, gedoopt op 16-01-1760 te Veur (getuige(n): Wilm Reijerse Zonnevelt en Jannetje van der Zalm).
   8.  Pieter van Haastrecht (zie IXx).
   9.  Jannetje van Haastrecht, gedoopt op 05-04-1762 te Veur (getuige(n): Jan Stiphout en Grietje Stiphout).

VIIIn    Cornelis van Haastrecht, geboren voor 1718 te Veur, overleden na 1770.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1759 te Veur met Marijtje van der Post, overleden na 1770.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje van Haastrecht, gedoopt op 26-05-1759 te Veur (getuige(n): Jan van den Bosch, Marijtje van Hastrecht), overleden 8-1792 te Veur?
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-08-1783 te Veur, gehuwd voor de kerk op 05-08-1783 te Veur met Pieter van den Bosch (Bos), 28 jaar oud, gedoopt op 16-10-1754 te Veur, overleden op 21-05-1815 te Leidschendam op 60-jarige leeftijd, zoon van Simon van den Bosch en Marijtje van de Arend.

VIIIo    Leendert Cornelisse van Haastrecht, wonende Veur, gedoopt op 11-05-1722 te Veur (getuige(n): Gerardus Swanenburg en Anna Leenderse Raephorst), begraven op 11-06-1794 te Voorschoten op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 24-04-1757 te Veur (getuige(n): Aart Arendse van Veen en Aagje Wassenaar) met Antje (Johanna) Wassenaar, 21 jaar oud, gedoopt op 10-11-1735 te Veur (getuige(n): Cornelius van Haastert, Maria van Haastert), begraven op 21-05-1790 te Voorschoten op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Claesze Wassenaar, in 1727 wonende Veur, en Maria Willemse Persoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (Cees) Leenderse van Haastert (zie IXy).
   2.  Pieter van Haastrecht, gedoopt op 21-06-1759 te Veur (getuige(n): Hendrik van Roijen en Kaatje van Hastrecht), begraven 00-08-1759 te Voorschoten.
   3.  Willemijntje van Haastrecht, gedoopt op 09-12-1760 te Veur (getuige(n): Hendrik van Rooijen en Kaatje van Hastrecht).
Ondertrouwd op 18-04-1790 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Veur met Jacobus van der Kooij, getuige in 1795 en 1798.
   4.  Marijtje van Haaster, wonende Voorschoten, gedoopt op 15-03-1762 te Veur (getuige(n): Gerrrit Bellekom en Ermpje Wassenaar), overleden 1827-1835.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-04-1785 te Veur met Willem van Leeuwen, geboren ca 1746 te Loosduinen, overleden op 01-10-1835 te Voorschoten, zoon van Jan van Leeuwen en Cornelia Duijnsteeg.
   5.  Jacobus van Haasteren (zie IXz).
   6.  Pieternelletje van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 05-01-1770 te Veur (getuige(n): Cornelis van Hastrecht en Marijtje van der Post), overleden op 21-04-1801 te Voorburg op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1793 te Veur met Jacobus van Berkel, 35 jaar oud, geboren op 17-06-1757 te Voorburg, overleden op 23-10-1835 te Veur op 78-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Theunisz van Berkel, afkomstig van Vlaardingen, koopt in 1775 Bouwlust te Veur van zijn schoonmoeder, en Agatha van Haastert.
   7.  Helena, Magdalena van Haastrecht, in 1831 bouwvrouw te Veur, gedoopt op 02-08-1772 te Veur (getuige(n): Jas van Haastrecht en Lena Sonnevelt), overleden op 09-07-1849 te Veur op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1794 te Veur met Gerrit Leenderts Vertegaal (Vertigaal), overleden op 28-02-1828 te Veur.
   8.  Aaltje van Haastrecht, gedoopt op 26-01-1775 te Veur (getuige(n): Laurens Wassenaar en Kaatje van den Bos).
   9.  Alida van Haastrecht, gedoopt op 07-06-1778 te Veur (getuige(n): Gijsbertus Wassenaar en Jaapje Hillenaar).

VIIIp    Jacobus van Haaster, gedoopt op 11-12-1732 te Den Haag, RK Casuariestr (getuige(n): Leonardus en Amarentia van Haester).
Ondertrouwd op 04-05-1755 te Den Haag, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1755 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 17-05-1755 te Den Haag met Stephanie Bos.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus van Haaster, gedoopt op 18-12-1756 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Maria van Dam, Andreas van Haester), overleden op 08-05-1758 te Den Haag op 1-jarige leeftijd.
   2.  Catharina van Haasteren, ongehuwd, gedoopt op 18-02-1759 te Den Haag, overleden op 11-09-1821 te Den Haag op 62-jarige leeftijd.
   3.  Ida van Haaster, gedoopt op 19-02-1761 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Joannes Bos, Ida van Haaster), overleden op 13-05-1801 te Den Haag op 40-jarige leeftijd.
   4.  Gerardus Johannes van Haaster, gedoopt op 20-03-1763 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): Joannes Bos, Margaretha de Wael).
   5.  Alida van Haaster, gedoopt op 30-07-1765 te Den Haag, Casuariestr (getuige(n): Simon van Haaster, Maria van Haaster).
   6.  Andreas van Haaster, gedoopt op 23-04-1771 te Den Haag, RK Casuaristr (getuige(n): IJda van Hastert).
   7.  Stephanus van Haaster, gedoopt op 01-02-1772 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Stephanus Bos), overleden ca 1772 te Den Haag.
   8.  Stephanus van Haaster, gedoopt op 01-02-1774 te Den Haag, RK Oude Molstr, overleden op 09-03-1774 te Den Haag, 36 dagen oud.

VIIIq    Leonardus van Haastert, gedoopt op 17-10-1734 te Den Haag, RK Casuariestr (getuige(n): Leonardus van Dam, Aplonia Overbeek).
Ondertrouwd op 22-08-1762 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-09-1762 te Den Haag, RK Oude Molstr met Gijsberta van Beek, geboren te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijnanda van Haastert, gedoopt op 12-06-1763 te Den Haag (getuige(n): Wijnanda van Haestert).
   2.  Martinus van Haastert (zie IXaa).
   3.  Joannes van Haastert, gedoopt op 30-11-1767 te Den Haag, overleden op 01-04-1850 te Haarlem op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-04-1799 te Haarlem met Jacoba Louisa Hooman, 20 jaar oud, gedoopt op 09-12-1778 te Haarlem, overleden op 27-08-1848 te Haarlem op 69-jarige leeftijd.
   4.  Adriana van Haastert, gedoopt op 31-12-1770 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Wijna van Hastert), overleden op 28-08-1841 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1798 met Antonie Kipp, wonende Utrecht.
   5.  Andreas van Haastert, gedoopt op 11-04-1774 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Henricus Bouwman, Ida van Haastert).
   6.  Wilhelmina van Haastert, gedoopt op 10-10-1776 te Den Haag.

VIIIr    Hendrik van Haastert, gedoopt op 14-02-1740 te Oegstgeest (getuige(n): Wijntie Andriesz), overleden op 12-10-1795 te Zoeterwoude op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-1775 te Valkenburg met Margje (Marrigje?) van Steij, 21 jaar oud, gedoopt op 26-08-1753 te Rer Aar, overleden op 18-10-1834 te Oudshoorn op 81-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van Steij en Pieternelletje Dames Addervoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van Haastert, gedoopt op 31-03-1776 te Katwijk.
   2.  Adrianus van Haastert, gedoopt op 25-05-1777 te Katwijk.
   3.  Pieternelletje van Haastert, gedoopt op 29-08-1779 te Valkenburg (getuige(n): Dievertje van Steij), overleden na 1831.
Gehuwd (1) voor 1801 met Cornelis Rietkerk, overleden op 08-11-1806 te Leiderdorp.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 13-01-1813 te Zoeterwoude met Klaas van Bemmel, 35 jaar oud, gedoopt op 09-11-1777 te Leiderdorp, overleden op 03-10-1817 te Soetermeer op 39-jarige leeftijd, zoon van Dirk van Bemmel en Anna van Leeuwen.
Gehuwd (3) op 51-jarige leeftijd op 17-07-1831 te Katwijk met Jacob van Veen, 53 jaar oud, gedoopt op 26-10-1777 te Alphen a/d Rijn, overleden op 20-09-1848 te Voorschoten op 70-jarige leeftijd, zoon van Jasper van Veen en Marrigje Wingerden.
   4.  Cornelis van Haasteren (zie IXab).
   5.  Jannetje van Haastert, gedoopt (NG) op 03-05-1789 te Voorschoten (getuige(n): Adrianus van Staaij, M Boot).
Gehuwd (1) voor 1836 met Floris (Lourens) Kraan, overleden op 10-06-1837 te Amsterdam.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 27-08-1837 te Koudekerk aan de Rijn met Cornelis Rijlaarsdam, schipper, geboren ca 09-1791 te Hazerswoude, overleden op 28-07-1840 te Voorschoten.
Gehuwd (3) op 52-jarige leeftijd op 07-04-1842 te Leiden met Ernst Mulder.

VIIIs    Petrus van Haastrecht, gedoopt op 05-08-1743 te Oegstgeest (getuige(n): Petronel Vergunst, Barend Bogaerts).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1767 te Katwijk a/d/ Rijn met Maartje Binnendijk, 21 jaar oud, gedoopt op 24-10-1745 te Valkenburg, dochter van Frans Binnendijk en Grietje Centen van Vliet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van Haastrecht, gedoopt op 30-07-1769 te Katwijk a/d Rijn.
   2.  Grietje van Haastrecht, gedoopt op 03-09-1771 te Valkenburg, overleden op 14-08-1839 te Monster op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1803 met Dirk de Cock, gedoopt op 12-08-1770 te Monster, overleden op 27-04-1828 te Monster op 57-jarige leeftijd, zoon van Arij de Cock en Magdalena de Bruin.

IXa    Gijsbertus van Haastrecht, gedoopt op 08-10-1723 te Voorschoten (getuige(n): Jasper en Marrij van Haestrecht).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1754 te Voorschoten met Marijtje Leendertse Warmenhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus van Haasteren (zie Xa).
   2.  Leonardus van Haastert, gedoopt op 04-11-1761 te Voorschoten (getuige(n): Japik Leenderse en Marijtje Leenderse van Warmenhoven).

IXb    Pellenaer (Pelle) Leendertse van Haastert, in 1766 doopgetuige, gedoopt op 29-06-1725 te Voorschoten (getuige(n): C'nelis Pelle van Alenburg en Leuntje Reijne Lelieveld), overleden na 1790.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 22-05-1757 te Veur met Marijtje Gerritze van Akke(r) (Bakker), overleden na 1790.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus van Haasteren (Haastrecht) (zie Xb).
   2.  Leendert van Haastrecht, gedoopt op 23-11-1758 te Veur (getuige(n): Gijs van Haastrecht, Pleuntje van Haastrecht).
   3.  Gerritje van Haastrecht, gedoopt op 08-07-1760 te Veur (getuige(n): Wilm Outshoorn, Aaltje van der Kolk).
   4.  Willem van Haastrecht, gedoopt op 07-01-1764 te Veur (getuige(n): Willem Raaphorst, Leuntie van Haastrecht).

IXc    Gijsbert van Haastert, gedoopt op 25-01-1740 te Wassenaar (getuige(n): Jasper en Marij van Haastert).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1767 te Wassenaar met Petronella Jans van der Lubbe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ava (Aagje) van Haastert, gedoopt op 29-03-1769 te Wassenaar (getuige(n): Leendert en Anna van Haastert), overleden op 17-06-1799 te Wassenaar op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-09-1798 te Wassenaar met Cornelis Vink, 53 jaar oud, weduwnaar van Rijswijk, wonende te Wassenaar, geboren op 01-11-1744, overleden op 29-01-1814 te Wassenaar op 69-jarige leeftijd, zoon van Sijmen Vink en Rusje Quant.
   2.  Elisabeth van Haastert, gedoopt op 19-06-1773 te Wassenaar (getuige(n): Pieter Obdam, Debora van der Lelij), overleden op 08-11-1840 te Wassenaar op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1797 met Jacobus Groenewegen, gedoopt op 12-06-1743 te Veur (getuige(n): Leonardus Japikse van Haastert en Adriana Claas van der Maade), overleden op 22-07-1832 te Wassenaar op 89-jarige leeftijd, zoon van Leendert Corsen Groenewegen en Helena Japikse van Haastert.
   3.  Jacobus van Haasteren (Haastert), gedoopt op 19-06-1773 te Wassenaar (getuige(n): Leendert Nagtegaal, Neeltje van Haaster), overleden op 14-01-1845 te Alkemade op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johanna van Tol.
   4.  Anna van Haastert, gedoopt op 02-08-1777 te Wassenaar (getuige(n): Klaas van Haastert, Pleuntje van Tol), overleden op 30-10-1780 te Wassenaar op 3-jarige leeftijd.
   5.  Johannes van Haasteren (Haastert), ongehuwd, wonende Wassenaar, gedoopt op 02-08-1777 te Wassenaar (getuige(n): Floris van Veen, Maria van der Lubbe), overleden op 18-06-1813 te Wassenaar op 35-jarige leeftijd.

IXd    Leendert van Haastrecht, gedoopt op 23-01-1743 te Wassenaar (getuige(n): Jasper en Aga van Haastert), overleden op 27-01-1809 te Voorschoten op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-04-1773 te Voorschoten met Marijtje Maartens Berg, 25 jaar oud, gedoopt op 22-04-1748 te Stompwijk, overleden op 06-04-1824 te Zoeterwoude op 75-jarige leeftijd, dochter van Martinus (Merten) Claasze Bergh en Cornelia van der Kroft (Crogt).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastrecht (zie Xc).
   2.  Cornelia van Haastert (van Haastrecht), geboren ca 1776, overleden op 16-01-1848 te Wassenaar.
Gehuwd met Hendrik Smit.
   3.  Aafje van Haastrecht, gedoopt op 28-02-1777 te Voorschoten (getuige(n): Gijs van Haaster, Pieternel van der Lubben).
   4.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 25-03-1779 te Voorschoten (getuige(n): Claas Berg, Lena van der Elzen), overleden op 18-02-1830 te Wassenaar op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dirk Colijn, geboren ca 1777, overleden op 21-01-1857 te Alkemade, zoon van Dirk Colijn en Anna van Leeuwen.
   5.  Maarten van Haastrecht, gedoopt op 18-09-1781 te Voorschoten (getuige(n): Laurens Willenaars, Kaatje Berg).
   6.  Joanna van Haastrecht, gedoopt op 29-02-1784 te Voorschoten (getuige(n): Klaas van Haastrecht, Jannetje van Tol).
   7.  Joanna van Haastregt, gedoopt op 25-10-1787 te Voorschoten (getuige(n): Cornelis Berg, Marijtje Berg), overleden op 21-11-1845 te Wassenaar op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09-05-1816 te Wassenaar met Henricus van der Kleij, 24 jaar oud, gedoopt op 06-02-1792 te Wassenaar, overleden op 10-06-1824 te Wassenaar op 32-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van der Kleij en Petronella Tongeren.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 28-12-1827 te Wassenaar met Adolf Pot, bij zijn huwelijk timmermansknecht, later kastelein, geboren ca 1806 te Harmelen.
   8.  Petronella van Haastrecht, gedoopt op 11-01-1789 te Voorschoten (getuige(n): Dirc van de Berg, Japi van de Berg).
   9.  Maria van Haastrecht, gedoopt op 15-07-1790 te Voorschoten (getuige(n): L... Wassenaar, Claasje Berg).

IXe    Nicolaus van Haastrecht, gedoopt op 07-10-1744 te Wassenaar (getuige(n): Gijsbert Hillenaar, Gerretie Hillenaar), overleden 1789-1812.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1775 te Wassenaar met Pleuntje Claas van Tol, 29 jaar oud, gedoopt op 26-04-1746 te Wassenaar, overleden op 18-11-1812 te Wassenaar op 66-jarige leeftijd, dochter van Klaas van Tol en Jannetje Duijnstee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ava (Aafje) van Haastert, wonende Wassenaar, gedoopt op 02-04-1779 te Wassenaar (getuige(n): Wilhelmus Kokswaal, Neeltje van Haastert), overleden op 29-06-1871 te Wassenaar op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 06-05-1810 te Wassenaar met Jan Hendriksz Remmerswaal, 39 jaar oud, gedoopt op 09-10-1770 te Wassenaar, overleden op 09-07-1818 te Wassenaar op 47-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Remmerswaal en Lijsje van Wissen.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 08-02-1822 te Wassenaar met Adrianus van Leeuwen, 49 jaar oud, koopman, gedoopt op 13-06-1772 te Stompwijk, overleden op 06-04-1847 te Wassenaar op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan van Leeuwen en Beatrix Rietbroek.
   2.  Joanna (Jannetje) van Haastrecht (Haasteren), ongehuwd, gedoopt op 22-04-1784 te Wassenaar (getuige(n): Nicolaas van Rijn, Joanna van Geenis), overleden op 07-06-1813 te Wassenaar op 29-jarige leeftijd.

IXf    Jasper van Haastrecht, gedoopt op 27-06-1753 te Wassenaar (getuige(n): Dirk van Haastert, Aegje van Haastert).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1782 te Voorschoten met Cornelia van de Laan. Misschien gedoopt Stompwijk 1-7-1757, dochter van Cornelis Klaasze van der Laan en Lena Cornelisse Korel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haasteren (zie Xd).

IXg    Theodorus (Dirk) Dirkse van Haastrecht, gedoopt op 17-03-1724 te Veur (getuige(n): Joannes Japics van der Clauw, Petronella van der Clauw).
Gehuwd (1) ca 1749 te Veur met Engeltje Aardze Langevelt, gedoopt op 28-04-1725 te Veur, overleden voor 1753, dochter van Adrianus Langevelt en Maria van Leeuwen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 28-01-1753 te Veur met Aleidis Wassenaar, 21 jaar oud, gedoopt op 29-07-1731 te Veur (getuige(n): Joannes Bronsgeest en Maria Jacobse van Haastert), dochter van Jacobus Claesze Wassenaar, in 1727 wonende Veur, en Maria Willemse Persoon.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis van Haastrecht (zie Xe).
   2.  Jasper van Haastrecht (zie Xf).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jacobus van Haastrecht, gedoopt op 09-07-1756 te Veur (getuige(n): Jacob Wassenaar, Antie Wassenaar).
   4.  Theodorus van Haastrecht, gedoopt op 30-03-1759 te Voorschoten (getuige(n): Jacob Gijsen van Haastrecht, Aagje Gijsen van Haastrecht).
   5.  Jacobus van Haastrecht, gedoopt op 20-01-1761 te Rijnsaterswoude (getuige(n): Jacob Wassenaar, Antie Wassenaar).
   6.  Angelus van Haastrecht, gedoopt op 27-04-1763 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Gerrit van den Berg, Cornelia Langeveld).

IXh    Cornelis (Kees) Jasperse van Haastrecht (Haastert), bouwman, gedoopt op 20-12-1723 te Veur (getuige(n): Johannes Cornelis van Haastert en Cornelia Jans), overleden op 15-12-1802 te Veur op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 04-05-1760 te Veur met Agatha (Aechie) Jans van Leeuwen, 31 jaar oud, gedoopt op 12-11-1728 te Veur (getuige(n): Joes Sijmensz van Roen, Maria Gijsen van Haestert), overleden op 11-11-1781 te Veur op 52-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelisse van Leeuwen en Adriana Jansse Turkenburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper van Haaster (zie Xg).
   2.  Jan van Haaster, gedoopt op 17-11-1762 te Veur (getuige(n): Jan van Leuwe, Ariaantje Turkenburg).
   3.  Johannis Cornelisz van Haastrecht (zie Xh).
   4.  Maria van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 25-01-1765 te Veur (getuige(n): Claas Janse van Leuwe, Marijtje van Rijn).
   5.  Cornelis van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 25-01-1765 te Veur (getuige(n): Jan van Leuwe, Ariaantje Turkenburg).
   6.  Cornelis (de jonge) van Haastrecht (Haastert) (zie Xi).
   7.  Marijtje van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 04-11-1770 te Veur (getuige(n): Cors van Leuwe, Marijtje van Rijn).
   8.  Maria Cornelisdr van Haastrecht, gedoopt op 02-11-1773 te Veur, overleden op 22-12-1848 te Stompwijk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-07-1795 te Zoetermeer met Joannes Melisse van Dijk, 26 jaar oud, geboren op 03-04-1769 te Stompwijk, overleden op 22-08-1826 te Stompwijk op 57-jarige leeftijd, zoon van Melis van Dijk en Anna Janse Boers.

IXi    Jacobus Gijsbert (Coos) Jaspersz van Haastrecht, zijn kinderen noemen zich van Haaster, gedoopt op 15-07-1719 te Voorburg (getuige(n): Jacob Jasperse van Haesdrecht en Ariaantje Jans van Roen), overleden op 09-02-1782 te Voorburg op 62-jarige leeftijd. NA Voorschoten (8271) Jacobus van Haastert, wedr van Kaetje Ouwerkerk, gehuwd met Cornelia van Antwerpen, kin uit 1e huwelijk; Cornelis.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 04-03-1753 te Voorburg, gehuwd voor de kerk op 10-02-1753 te Delft met Catharina (Caatje) Ouwerkerk, 30 jaar oud, geboren te Vrijenban (Delft), gedoopt op 28-03-1722 te Schipluiden, begraven op 29-10-1761 te Voorburg op 39-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendersz Ouwerkerk en Margaretha Jeroense Hillenaar.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 26-12-1762 te Voorburg met Cornelia van Antwerpen, 26 jaar oud, gedoopt op 29-09-1736 te Naaldwijk, overleden op 21-04-1814 te Leiden, Diefsteeg 499 op 77-jarige leeftijd, dochter van Pieter Fransz van Antwerpen en Magdalena Willemsdr Hogerlaan.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Japik van Haaster, waarschijnlijk overleden voor 1776, gedoopt op 17-01-1754 te Voorburg (getuige(n): Jas van Haastert, Cornelia Coster).
   2.  Cornelis van Haastregt, gedoopt op 05-01-1756 te Voorburg (getuige(n): Pieter van der Valck, Meinsje Ouwerkerk), overleden op 27-08-1834 te Zoeterwoude op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-06-1783 te Voorburg met Jaapje Hillenaar, overleden v 8-1834.
   3.  Geertje van Haaster, waarschijnlijk overleden voor 1776, gedoopt op 28-01-1758 te Voorburg (getuige(n): Dirck Koster, Ariaantje Koster).
   4.  Jasper van Haaster, gedoopt op 18-07-1761 te Voorburg (getuige(n): Willem van Berkel, Lena van Berkel), overleden op 14-12-1761 te Voorburg, 149 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 12-03-1763 te Voorburg (getuige(n): Jas van Haestert, Ariaantje Koster), overleden op 19-03-1823 te Hazerswoude op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 21-04-1793 te Voorschoten met Arij Gerritz Bunnik, geboren ca 1757 te Alphen, overleden op 11-11-1839 te Wassenaar, zoon van Gerrit Bunnik en Aagje van der Klugt.
   6.  Jacobus van Haastrecht (zie Xj).
   7.  Martinus van Haastrecht, gedoopt op 11-11-1765 te Voorburg (getuige(n): Dirk van Haastert, Pleuntje van Haastert), overleden op 09-05-1766 te Voorburg, 179 dagen oud.
   8.  Jasper van Haastrecht (zie Xk).
   9.  Petrus van Haastregt (zie Xl).
   10.  Cornelis van Haaster (zie Xm).
   11.  Adrianius van Haaster, gedoopt op 19-02-1772 te Voorschoten (getuige(n): Dirck van Haastert, Lena Kokshoorn).
   12.  Adrianus van Haaster, gedoopt op 17-04-1773 te Vooschoten (getuige(n): Pieter van Haastert, Geertruij van Haastert).
   13.  Adriana van Haaster, gedoopt op 24-04-1774 te Voorschoten (getuige(n): Dirck van Haastert, Lena Kokshoorn).

IXj    Dirk Jaspers van Haastrecht, gedoopt op 19-06-1721 te Voorburg (getuige(n): Dirk Coster en Ariaantie Coster).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-08-1760 te Voorburg met Lena Coxhoorn, 26 jaar oud, gedoopt op 29-03-1734 te Voorburg (getuige(n): Japik van Oort en Maria van Oort), overleden op 23-09-1805 te Voorburg op 71-jarige leeftijd, dochter van Adam (van) Coxhoorn, wonende 1728 te Voorburg, en Gudula (Gouwtje) Leenderts van Noort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Japik van Haastert, gedoopt op 13-09-1760 te Voorburg (getuige(n): Jan van Haestert en Pleuntje van Haestert).
   2.  Cornelis van Haasteren (zie Xn).

IXk    Cornelis van Haastrecht, vanaf 1775 eigenaar van Bouwlust te Veur, gedoopt op 12-11-1730 te Veur (getuige(n): Cornelius van Haastert, Gijsbertje van Haastert).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-04-1763 te Veur met Neeltje Cornelisse Romeijn, 25 jaar oud, gedoopt op 12-01-1738 te Voorschoten, overleden na 1807, dochter van Cornelis Claasse Romeijn en Bastiaantje Pieterse Jongerham (hof).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje van Haastrecht, gedoopt op 08-02-1764 te Veur.
   2.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 04-05-1765 te Veur (getuige(n): Claes Romeijn, Bastiaantje Jongenhof).
   3.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 04-04-1767 te Veur (getuige(n): Claas Romeijn, Bastiaantje Jongenhof).
   4.  Japik van Haastrecht, gedoopt op 13-11-1768 te Veur (getuige(n): Claas van Haastrecht, Anna van Noort).
   5.  Jannitje van Haastrecht, gedoopt op 04-12-1769 te Veur (getuige(n): Claas van Haastrecht, Anna Clase van Noort).
   6.  Jacobus van Haastrecht, gedoopt op 22-09-1771 te Stompwijk (getuige(n): Willem van Berkel, Dijna Japikse van Haastreght).
   7.  Jacob van Haastrecht, gedoopt op 21-02-1775 te Stompwijk (getuige(n): Willem van Berkel, Dijna Japikse van Haastreght).

IXl    Nicolaas van Haastrecht, gedoopt op 11-02-1732 te Veur (getuige(n): Nicolaus van Noord, Agnes van Noord).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-04-1771 te Veur met Catharina Vermeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje van Haastrecht, gedoopt op 24-08-1772 te Veur (getuige(n): Cornelis van Berkom, Aagje van Haastrecht).
   2.  Grietje van Haastrecht, gedoopt op 07-06-1775 te Veur (getuige(n): Willem Dusman, Trijntje Vermeer).
   3.  Jacob van Haastrecht, gedoopt op 05-10-1776 te Veur (getuige(n): Laurens van Haastrecht, Kaatje Does).
   4.  Trijntje van Haastrecht, gedoopt op 23-02-1779 te Veur (getuige(n): Frans Vermeer, Jaapje van Oosten).

IXm    Laurentius van Haastert, gedoopt op 29-01-1741 te Veur (getuige(n): Jacobus Wassenaar, Maria van Haastert), overleden op 15-07-1808 te Zoeterwoude op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 02-05-1773 te Voorschoten met Caatje Janse Does, overleden 1785-1786.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26-11-1786 te Zoeterwoude met Antje van den Berg, 23 jaar oud, in 1831 wonende Zouterwoude, gedoopt op 17-10-1763 te Wassenaar, dochter van Cornelis van den Berg en Antje Meese Langeveld.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastert, gedoopt op 29-01-1775 te Zoeterwoude (getuige(n): Claas van Haastert, Agie van Haastert).
   2.  Anna van Haastert, gedoopt op 14-10-1776 te Zoeterwoude (getuige(n): Claas van Haastert, Agie van Haastert).
   3.  Antonius van Haastert, arbeider, gedoopt op 28-08-1778 te Zoeterwoude (getuige(n): Gerrit Evertse, Cornelia Does), overleden op 23-12-1840 te Zoeterwoude op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aaltje Smit, overleden na 1840.
   4.  Joanna van Haastert, gedoopt op 26-06-1783 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis Does, Trijntje Boot).
   5.  Jacoba van Haastert, gedoopt op 26-06-1783 te Zoeterwoude (getuige(n): Willem van Berkel, Dina van Haastert).
   6.  Cornelis van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 23-01-1785 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Riswijk, Aagje Onderwater), overleden op 05-01-1843 te Naaldwijk op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-11-1820 te Monster met Petronella van Nielen, 30 jaar oud, geboren op 08-01-1790 te Monster, overleden op 11-02-1840 te Monster op 50-jarige leeftijd, dochter van Willem van Nielen en Agnes van Doorne.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Catharina van Haastert, gedoopt op 25-02-1788 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis Does, Trijntje Bot).
   8.  Cornelis van Haastert, gedoopt op 15-04-1792 te Zoeterwoude (getuige(n): Mees van den Berg, Lena van den Berg), overleden op 07-07-1863 te Delft op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1820 te Zoeterwoude met Henrica Renting, 25 jaar oud, gedoopt op 16-04-1795 te Nieuwkoop, dochter van Hendrik Renting en Jannetje Verhaar.
   9.  Jaapie van Haastert, gedoopt op 26-02-1794 te Zoeterwoude (getuige(n): Joes van Haaster, Maria van der Lubben).
   10.  Willem van Haastert, gedoopt op 27-05-1797 te Zoeterwoude (getuige(n): Jannes van Haaster, Dina van Haaster).
   11.  Dirk van Haastert, gedoopt op 31-08-1799 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis van den Berg, Antje Langevelt).
   12.  Dirk van Haastert, gedoopt op 26-11-1800 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis van den Berg, Antje Langeveld).
   13.  Claasie van Haastregt, x met Adrianus Ploeg en David Arise Koevoet, gedoopt op 19-09-1802 te Zoeterwoude, Wijpoort (getuige(n): Teunis van Haastregt, Anna van Haastregt), overleden op 24-09-1835 te Zoeterwoude op 33-jarige leeftijd.
   14.  Jannetje van Haastert, ongehuwd, gedoopt op 16-08-1804 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis van Haastregt, Jannetje van Haastregt), overleden op 09-09-1827 te Zoeterwoude op 23-jarige leeftijd.
   15.  Claasje van Haastert, gehuwd met David Arisse Koevoet, gedoopt op 10-09-1804 te Zoeterwoude (getuige(n): Teunis van Haastregt, Anna van Haastregt), overleden op 24-09-1835 te Zoeterwoude op 31-jarige leeftijd.
   16.  Laurentius van Haastert, gedoopt op 16-09-1808 te Zoeterwoude (getuige(n): Petrus v d Geest, Anna van Berkel).

IXn    Johannes (Hannes) van Haastert (Haastrecht), gedoopt op 31-05-1745 te Veur (getuige(n): Gerardus van den Berg, Agatha Claes van Noord), overleden op 12-06-1810 te Veur op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 02-05-1773 te Veur met Emerentia Laurense van der Klugt, begraven op 29-12-1778 te Voorschoten.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 20-11-1779 te Veur, gehuwd voor de kerk op 21-11-1779 te Wassenaar met Maria Teunisse van der Lubbe, 26 jaar oud, gedoopt op 02-02-1753 te Oegstgeest, overleden op 20-02-1830 te Wassenaar op 77-jarige leeftijd, dochter van Teunis van der Lubbe en Klaartje van Weenen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna van Haastrecht, gedoopt op 30-04-1775 te Veur (getuige(n): Cornelis van Berkel, Aagje van Haastrecht), overleden voor 1779.
   2.  Laurens van Haastrecht, gedoopt op 09-03-1777 te Veur (getuige(n): Pieter en Keetje van der Klugt), overleden op 27-04-1823 te Voorburg op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-09-1812 te Leidschendam met Alida Kamperse, 22 jaar oud, gedoopt op 18-03-1790 te Voorburg, overleden op 29-01-1862 te Voorburg op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Kamperse en Catharina Moot.
   3.  Jacob van Haastrecht (zie Xo).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Emerentia van Haastrecht, gedoopt op 03-10-1780 te Veur (getuige(n): Arie van der Klucht, Pleuntje van der Klucht).
   5.  Klaartje van Haastrecht, gedoopt op 20-02-1782 te Veur (getuige(n): Jan Teunis van der Lubbe, Dirkje Teun van der Lubbe), overleden op 27-08-1788 te Wassenaar op 6-jarige leeftijd.
   6.  Anna van Haasteren (Haastrecht), gedoopt op 22-06-1783 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haastrecht, Neeltje Romeijn), overleden op 20-08-1823 te Stompwijk op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-06-1783 te Veur met Roel van der Brugge, 5 jaar oud, geboren op 22-12-1777 te Zevenhoven.
   7.  Teunis van Haastrecht, boerenarbeider, gedoopt op 13-06-1784 te Veur (getuige(n): Laurens van der Vis, Wilmijntje van der Lubbe), overleden op 14-09-1825 te Warmond op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-08-1818 te Warmond met Maartje Boogaart, geboren ca 1787 te Warmond, overleden op 06-10-1857 te Wassenaar.
   8.  Joanna van Haastrecht, gedoopt op 23-09-1786 te Wassenaar (getuige(n): Hubertus Holst, Geertrui van der Lubben).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-06-1823 te Leiderdorp met Arie Sandvliet, 34 jaar oud, landman, gedoopt op 11-05-1789 te Veur, zoon van Pieter Sandvliet en Lena van Wouw.
   9.  Joannes van Haastrecht, gedoopt op 23-05-1789 te Wassenaar (getuige(n): Lauw van Haastert, Antje van de Berg), overleden op 05-05-1790 te Wassenaar, 347 dagen oud.
   10.  Wilhelmus van Haastrecht, gedoopt op 14-02-1792 te Wassenaar (getuige(n): Willem vd Lubbe, Dirkje vd Lubbe).
   11.  Klaasje van Haastrecht, gedoopt op 06-09-1793 te Wassenaar (getuige(n): Willem van Berkel, Dijna van Haastert), overleden op 22-07-1794 te Wassenaar, 319 dagen oud.
   12.  Joannes van Haastrecht, gedoopt op 07-09-1795 te Wassenaar (getuige(n): Willem van der Lubbe, Dirkje van der Lubbe), overleden op 21-12-1796 te Wassenaar op 1-jarige leeftijd.
   13.  Willem van Haastrecht, gedoopt op 15-01-1798 te Wassenaar (getuige(n): Laurentius Jacobs van Haastert, Dina Jacobs van Haastert).

IXo    Jacobus van Haastert, gedoopt op 19-01-1740 te Veur (getuige(n): Cornelius van Haastert, Helena van Haastert), overleden op 25-11-1808 te Den Haag op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-01-1770 te Den Haag, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-01-1770 te Den Haag met Wilhelmina Klijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem van Haasteren (zie Xp).
   2.  Matthieus van Haastert (zie Xq).
   3.  Martinus van Haaster (zie Xr).
   4.  Jacobus van Haastert (zie Xs).

IXp    Cornelis (Kees) van Haastert, wonende te Warmond, gedoopt op 12-07-1741 te Veur (getuige(n): Simon van den Bosch, Maria Gardijn), overleden op 09-12-1813 te Warmond op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-05-1774 te Warmond met Margaretha (Grietje) Jans (Martinus) van der Kort, geboren ca 1749 te Hillegom, overl akte 82 jaar (geb 1745), overleden op 25-06-1827 te Stompwijk, dochter van Jan Jans van der Kort en Grietje Willems van der Hoogt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten van Haastert, geboren te Warmond, gedoopt op 29-04-1775 te Sassenheim (getuige(n): Jacobus van Haaster, Willemijntje van der Klijn), overleden op 18-02-1821 te Warmond op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-05-1811 te Zoeterwoude met Marijtje van Duijn, 25 jaar oud, gedoopt op 22-07-1785 te Noordwijk, overleden op 21-04-1856 te Warmond op 70-jarige leeftijd, dochter van Meindert van Duijn en Engeltje van der Ruijt.
   2.  Johanna van Haaster, naaister, gedoopt op 02-01-1777 te Sassenheim, Warmond (getuige(n): Zilvert van der Fits, Marijtje ven der Kort), overleden op 07-10-1842 te Warmond op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 26-01-1817 te Warmond met Wilhelmus van der Hoorn, boerenknecht, geboren ca 1779 te Sassenheim.
   3.  Catharina van Haaster, gedoopt op 19-03-1781 te Sassenheim, Warmond (getuige(n): Jan van Haaster, Jannetje van der Meer), overleden op 07-05-1849 te Stompwijk op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 06-04-1812 te Leidschendam met Dirk van der Post, 54 jaar oud, gedoopt op 24-09-1757 te Stompwijk, overleden op 16-06-1820 te Stompwijk op 62-jarige leeftijd, zoon van Maarten van der Post en Marijtje Hoogeveen.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 18-01-1822 te Stompwijk met Gerardus (Gerrit) Sparwe, 33 jaar oud, gedoopt op 10-04-1788 te Voorschoten, overleden op 17-10-1863 te Stompwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Sparwer en Cornelia Jansze Strijk.
   4.  Grietje van Haaster, gedoopt op 09-01-1785 te Sassenheim (getuige(n): Engel Duindam, Willemijntje van der Kort), overleden op 30-08-1852 te Wassenaar op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Noordwijkerhout met Jacob van der Holst, 45 jaar oud, gedoopt op 09-07-1764 te Noordwijkerhout, overleden op 25-11-1848 te Wassenaar op 84-jarige leeftijd, zoon van Willem Leenders van der Holst en Maartje Pieters van der Hans.

IXq    Joannes van Haastregt, geboren ca 1745.
Gehuwd voor 1778 met Joanna van der Meer, gedoopt op 08-08-1740 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieters van der Meer en Cornelia Pieters de Winter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus van Haastregt, gedoopt op 11-09-1777 te Voorschoten (getuige(n): Jacobus van Haastregt, Willemina Klijn).
   2.  Catharina van Haastregt, gedoopt op 24-12-1778 te Voorschoten (getuige(n): Kees van Haastregt, Grietje Carl).
   3.  Cornelia van Haastregt, gedoopt op 30-01-1780 te Voorschoten (getuige(n): Pieter van de Meer, Marijtje Ammerlaan).
   4.  Gijsbertus van Haastregt, gedoopt op 05-03-1782 te Voorschoten (getuige(n): Pieternel van de Meer, Jas Langerik?).

IXr    Cornelis Cornelisse van Haastert, klokkenmaker, gedoopt op 12-08-1753 te Veur (getuige(n): Cornelis Klijn, Marijtje Klijn), overleden op 03-01-1816 te Leidschendam op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd ca 1785 met Niesje Arendse van Duijn (Duin), in 1825 wonende te Veur, gedoopt op 23-03-1759 te Wassenaar (getuige(n): Barend van der Boogaert en Lena van der Lubbe), overleden op 09-11-1833 te Veur op 74-jarige leeftijd, dochter van Arend van Duijn, bij huwelijk minderjarig, en Lijsbeth Janse van der Bijl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina van Haastert (Haastren), gehwd met Hermannus Wubbels, gedoopt op 18-03-1786 te Veur (getuige(n): Jan Cornelis Erfvoort, Caatje Klijn), overleden op 19-12-1857 te Delft op 71-jarige leeftijd.
   2.  Pieternelletje van Haastert, gedoopt op 11-08-1787 te Veur (getuige(n): Maarten van der Horst, Caatje van Duijn), overleden op 05-10-1865 te Wassenaar op 78-jarige leeftijd.
   3.  Antje van Haastert, gedoopt op 09-07-1789 te Veur (getuige(n): Cornelis Klijn, Marijtje van den Does).
   4.  Lijsje van Haasteren, gedoopt op 21-12-1790 te Veur (getuige(n): Huijg vande Salm, Aagje van Duijn), overleden op 07-11-1834 te Bergschenhoek op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1817 te Zoetermeer met Jacob de Groot, 34 jaar oud, geboren op 04-07-1782 te Zoetermeer, overleden op 12-03-1839 te Bergschenhoek op 56-jarige leeftijd, zoon van Klaas de Groot en Ariaantje van der Poel.
   5.  Antje van Haastert, gedoopt op 11-06-1792 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haasteren, Antje Klijn).
   6.  Cornelis van Haastert, gedoopt op 19-09-1793 te Veur (getuige(n): Jan Rijswijk, Antje van Duijn).
   7.  Antje van Haastert (Haasteren), gedoopt op 24-08-1796 te Veur (getuige(n): Dirk Westgeest, Marijtje van der Geest), overleden op 07-04-1876 te Wassenaar op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-04-1825 te Wassenaar met Franciscus Oltshoorn, 39 jaar oud, weduwnaar, gedoopt op 06-09-1785 te Wassenaar, overleden op 05-01-1869 te Wassenaar op 83-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Oltshoorn en Beatrix Lelieveld.
   8.  Cornelis van Haastert, waarschijnlijk ongehuwd, gedoopt op 27-03-1798 te Veur (getuige(n): Dirk Westgeest, Kniertje van de Kroft), overleden op 30-10-1847 te Veur op 49-jarige leeftijd.
   9.  Kniertje van Haastert, gedoopt op 07-09-1800 te Veur (getuige(n): Cornelis Klijn, Antje van de Does), overleden op 01-12-1851 te Veur op 51-jarige leeftijd.
   10.  Arnoldus van Haastert, gedoopt op 16-08-1803 te Veur (getuige(n): Jacobus van de Salm, Arendje van Duijn).

IXs    Jacobus van Haastert, bouwman te Voorburg wijk E. 39, gedoopt op 14-02-1771 te Den Haag, Spaanse Kapel (getuige(n): Leonardus Groenewegen en Lena van Haastert), overleden op 08-04-1855 te Voorburg op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 15-01-1804 te Rijswijk met Helena van der Voort, 23 jaar oud, geboren te Rijswijk, gedoopt op 19-03-1780 te Den Haag, Oude Molstraat (getuige(n): Jacob Hoogduyn en Beatrix Ruigrok), overleden op 06-06-1815 te Voorburg op 35-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) van de Voort, landbouwer in Haagambacht, en Catharina (Trijntje) van Beek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert van Haastert, kassier, gedoopt op 17-05-1804 te Rijswijk (in Witzenbug) (getuige(n): Leendert van Haastrecht en Apollonia van der Bijl).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-06-1838 te Den Haag met Maria van der Zalm, geboren ca 1806 te Loosduinen, dochter van Arend van der Zalm en Elisabeth van der Horst.
   2.  Johannes van Haastert, bouwman, gedoopt op 10-10-1805 te Rijswijk (in Witsenburg) (getuige(n): Frans van der Voort en Trijntje van Beek), overleden na 1855.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 07-05-1843 te Voorburg met Joanna (Jannetje) van Veen, 27 jaar oud, geboren op 28-10-1815 te Stompwijk, dochter van Leendert van Veen en Cornelia van Leeuwen.
   3.  Arnoldus van Haastert (zie Xt).
   4.  Apolonia van Haastert, gedoopt op 15-07-1808 te Voorburg (getuige(n): Leen van der Voort en Apolonia van der Bijl), begraven op 18-07-1808 te Voorburg, 3 dagen oud.
   5.  Jacobus van Haastert, gedoopt op 02-09-1809 te Voorburg (getuige(n): Mijndert Middelkoop en Jantje van der Voort), begraven op 01-01-1810 te Voorburg, 121 dagen oud.
   6.  Apolonia van Haastert, bouwvrouw, gedoopt op 17-10-1810 te Voorburg (getuige(n): Mijndert Middelkoop en Jannetje van der Voort), overleden op 13-05-1868 te Voorburg op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-02-1840 te Voorburg met Johannes Hooijmans, 25 jaar oud, bouwman te Voorburg, geboren op 01-09-1814 te Voorburg, overleden op 25-10-1840 te Voorburg op 26-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hooijmans en Pieternella Kokshoorn.
   7.  Catharina van Haastert, gedoopt op 04-12-1811 te Voorburg (getuige(n): Gerrit de Koning en Barbara van der Voort), overleden op 17-04-1883 te Voorburg op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1837 te Voorburg met Petrus Hooijmans, 25 jaar oud, bouwman, koopman, geboren op 13-10-1811 te Voorburg, overleden op 05-06-1890 te Voorschoten op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hooijmans en Pieternella Kokshoorn.
   8.  Johanna van Haastert, geboren op 20-08-1813 te Voorburg, overleden op 04-08-1813 te Voorburg.

IXt    Claas van Haastrecht, gedoopt op 26-07-1754 te Veur (getuige(n): Leendert van Haastert en Lena van Haastert), begraven op 18-04-1804 te Voorschoten op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-02-1788 te Veur met Adriana Pieters van der Meer, 17 jaar oud, gedoopt op 02-02-1771 te Veur, overleden op 21-07-1836 te Voorschoten op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter Corssen van der Meer en Marijtje Rijnierse kortswagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsberta van Haastrecht, gedoopt op 22-02-1788 te Voorschoten (getuige(n): Cornelius Vermeulen, Cornelia van Haastrecht), overleden voor 1797.
   2.  Petrus van Haastrecht, gedoopt op 26-10-1789 te Voorschoten (getuige(n): Pieter Corsen van der Meer, Marijtje Rijnierse).
   3.  Maria van Haastrecht, gedoopt op 21-01-1791 te Voorschoten (getuige(n): Pieter Corsen van der Meer, Marijtje Corswagen).
   4.  Gijsberta van Haaster, gedoopt op 20-04-1797 te Voorschoten (getuige(n): Claas Wassenaar, Agie Wassenaar).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-04-1818 te Voorschoten met Joannes van der Geest, geboren ca 1791, zoon van Pieter van der Geest en Geertje van Oosten, tapster.
   5.  Petrus van Haastrecht, gedoopt op 21-06-1797 te Voorschoten.
   6.  Jacobus van Haastrecht, gedoopt op 16-09-1802 te Voorschoten (getuige(n): Arend van Veen, Jaantje Langeveld).
   7.  Reijnier van Haastrecht, gedoopt op 14-10-1803 te Voorschoten (getuige(n): Wilm Korswaeger, Marijtje Korswaegen).

IXu    Cornelis Jaspersz van Haastert, gedoopt op 07-04-1733 te Wassenaar (getuige(n): Dirk van Schippen, Trijntje Louwen).
Ondertrouwd op 26-03-1768 te Delft, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-04-1768 te Delft met Catrina (Trijntje) Gerritze van Dijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Immetje van Haastert, gedoopt op 04-03-1769 te Schipluiden (getuige(n): Dirk van Aestrum, Pleuntje van Aestrum).
   2.  Johannes van Haastert, gedoopt op 06-06-1770 te Schipluiden (getuige(n): Jan Gerrits van Dijk, Marijtje Gerrits van Dijk).
   3.  Gerardus van Haastert, gedoopt op 25-08-1771 te Delft (getuige(n): Martina Gerritse van Dijk).
   4.  Maria (Mietje) van Haastert, gedoopt op 21-02-1773 te Delft (getuige(n): Maria Gerritse van Dijk), overleden op 20-11-1811 te Wassenaar op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1801 te Wassenaar met Gerrit Hendrikz Kortekaas, 36 jaar oud, gedoopt op 15-03-1765 te Wassenaar, overleden op 02-01-1833 te Wassenaar op 67-jarige leeftijd, zoon van Arie Pieterse Kortekaas en Heijltje Phulps Gias.
   5.  Emerentiana van Haastert, gedoopt op 26-06-1774 te Delft (getuige(n): Apolonia van Haesteren), overleden op 01-04-1837 te Naaldwijk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 27-05-1821 te Wateringen met Korse Hulspas, geboren 1779 te Naaldwijk.
   6.  Gerardus van Haastert, gedoopt op 06-02-1776 te Delft (getuige(n): Johannes Gerritze van Dijk, Maria Gerritze van Dijk).
   7.  Caspar (Jas) van Haastert, ongehuwd, gedoopt op 30-04-1780 te Delft (getuige(n): Johannes van Es, Maria van Haasteren), overleden op 02-11-1818 te Wateringen op 38-jarige leeftijd.

IXv    Bartholomeus (Mees) van Haastert, landbouwer, in 1813 wonende te Stomwijk, gedoopt op 18-03-1737 te Wassenaar (getuige(n): Cnelis Mes, Maria Cesen), overleden op 11-04-1822 te Stompwijk op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 06-05-1770 te Veur met Johanna (Jannetje) Cornelisse Goeman, 29 jaar oud, gedoopt op 29-06-1740 te Veur (getuige(n): Joannes Ammerlaan, Joanna van Haastrecht), overleden op 16-05-1825 te Stompwijk op 84-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Goeman en Maria Jansdr Ammerlaan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Casper (Jasper) van Haasteren (Haastert), gedoopt op 29-05-1772 te Zoetermeer (getuige(n): Dirk van Haastert, Pleuntje van Haasteren), overleden op 27-11-1840 te Veur op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21-04-1811 te Zoeterwoude, gehuwd 1811 met Jannetje Houniet, geboren ca 1771, overleden op 12-02-1847 te Veur.
   2.  Maria van Haastert, gedoopt op 13-10-1773 te Wassenaar (getuige(n): Joost Goeman, Marijtje Lunenburg), overleden op 25-09-1798 te Wassenaar op 24-jarige leeftijd.
   3.  Cornelius van Haaster, gedoopt op 06-02-1776 te Wassenaar (getuige(n): Cornelis Houniet, Maria Goeman), overleden op 21-05-1852 te Stompwijk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 16-02-1814 te Veur met Aaltje van Alenburg, 47 jaar oud, gedoopt op 23-01-1767 te Veur, overleden op 20-06-1826 te Stompwijk op 59-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van Alenburg en Neeltje van Rijt.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 16-11-1827 te Stompwijk met Ariaantje van den Berg, geboren ca 1791 te Nootdorp.
   4.  Emerentia (Immetje) van Haasteren, gedoopt op 06-02-1777 te Wassenaar (getuige(n): Cornelis van Haastert, Trijntje van Dijk), overleden op 02-10-1826 te Zoeterwoude op 49-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-04-1800 te Soeterwoude, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1800 te Soeterwoude met Ary van der Willik (Willik), geboren te Voorschoten, overleden op 02-04-1815 te Zoeterwoude.
   5.  Petronella van Haastert, gedoopt op 26-04-1782 te Wassenaar (getuige(n): Klaas Goeman, Aagjen Goeman), overleden op 28-05-1851 te Veur op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1805 te Wassenaar met Petrus den Hollander, 28 jaar oud, geboren op 07-05-1776 te Wassenaar, overleden op 27-09-1832 te Veur op 56-jarige leeftijd.

IXw    Cornelis (Kees) Jasse van Haastrecht, bouwman op Laanzicht te Veur, gedoopt op 05-08-1754 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haastrecht en Kaatje van Haastrecht), overleden op 10-06-1828 te Veur op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-01-1780 te Veur met Pieternelletje Simonsdr Lunenburg, 23 jaar oud, gedoopt op 07-09-1756 te Veur (getuige(n): Hannes Mooijman en martijntje Lunenburg), overleden op 16-11-1828 te Veur op 72-jarige leeftijd, dochter van Simon Coerte Lunenburg, bouwman, eigenaar/gebruiker van "'t Heilig Hart Hoeve" te Veur, later rentenier, en Jannetje Jaspersdr van Haastrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena van Haastrecht, gedoopt op 24-06-1781 te Veur (getuige(n): Cornelis van Langevelt en Margarita van Haastrecht), overleden op 22-03-1858 te Wassenaar op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 28-04-1810 te Wassenaar met Bartholomeus Langeveld, 32 jaar oud, gedoopt op 24-06-1777 te Wassenaar, overleden op 10-03-1815 te Wassenaar op 37-jarige leeftijd, zoon van Jan Meze Langeveld en Grietje Raaphorst.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 27-10-1820 te Wassenaar met Theodorus Barends, 34 jaar oud, geboren te Poeldijk, gedoopt op 21-04-1786 te Monster, overleden op 27-11-1859 om 79 uur te Wassenaar op 73-jarige leeftijd, zoon van Casper Barends en Aaltje Kulkers.
   2.  Jas van Haastrecht, gedoopt op 23-07-1783 te Veur (getuige(n): Pieter en Wilmtje van Haastrecht).
   3.  Jannetje van Haastrecht, gedoopt op 20-10-1784 te Veur (getuige(n): Jas en Antje Lunenburg), overleden op 23-02-1863 te Vlaardinger Ambacht op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-04-1806 te Schipluiden met Jacob Stolk, bouwman, geboren ca 1774, overleden op 18-12-1856 te Vlaardingen.
   4.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 23-02-1787 te Veur (getuige(n): Jasse Sijmens Lunenburg en Marijtje Jasse van Haastert), overleden op 07-03-1835 te Zouteveen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1811 met Maarten Stolk, geboren ca 1781 te Vlaardingen, overleden op 23-04-1863 te Vlaardinger-Ambacht, zoon van Cornelis Stolk en Maria Berkel.
   5.  Willempje van Haastrecht (Haastregt), gedoopt op 08-01-1789 te Veur (getuige(n): Jan Zijdenbos en Wilmpje van Haastrecht), overleden op 16-02-1855 te Zoetermeer op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 30-04-1830 te Veur met Henricus van den Bosch, 26 jaar oud, geboren op 27-11-1803 te Voorburg, overleden op 09-08-1849 te Zoetermeer op 45-jarige leeftijd, zoon van Jasper van den Bosch en Alida van Leeuwen.
   6.  Jas van Haastrecht, bouwman te Veur, gedoopt op 08-07-1791 te Veur (getuige(n): Pieter Jasse van Haastrecht), overleden op 13-10-1873 te Veur op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 09-05-1823 te Veur met Adriana van Ruijven, 20 jaar oud, geboren op 09-09-1802 te Veur, overleden op 23-10-1827 te Veur op 25-jarige leeftijd, dochter van Glijn van Ruijven en Jannetje van der Hark.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 17-05-1839 te Veur met Apollonia Schravemade, geboren ca 1799 te Loosduinen, overleden op 21-02-1872 te Veur, dochter van Jacobus Schravemade en Maria van Sgravemade.
   7.  Sijmen van Haastrecht (zie Xu).
   8.  Cornelis van Haastrecht (zie Xv).
   9.  Cornelia van Haastrecht (Haastregt), landbouwster, gedoopt op 15-04-1801 te Veur (getuige(n): Thomas van Roijen en Helena Maats), overleden op 12-02-1880 te Zoetermeer op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29-04-1831 te Veur met Arie Vieveen, 36 jaar oud, geboren op 18-06-1794 te Veur, overleden op 03-04-1836 te Zoetermeer op 41-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Vieveen en Anna Solleveld.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 31-05-1839 te Zoetermeer met Gerrit de Groot, 26 jaar oud, bouwman, geboren op 12-01-1813 te Berkel, zoon van Gerrit de Groot en Maria Boer.

IXx    Pieter van Haastrecht, in 1820 arbeider te Voorschoten, gedoopt op 20-02-1761 te Veur (getuige(n): Cornelis van Haastrecht en Kaatje van Haastrecht), overleden op 30-10-1824 te Voorschoten op 63-jarige leeftijd, van 3-5-1785 tot 1793 eigenaar van Laanzicht te Veur.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 14-11-1790 te Veur met Meinsje Dirkse Langerak, 32 jaar oud, gedoopt op 22-07-1758 te Stompwijk, overleden voor 1793, dochter van Dirck Cornelisse Langerak en Joanna Hillebrands van de Sman.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 30-06-1793 te Veur met Maria Hendrikse van Rooijen, 21 jaar oud, in 1824 wonende te Voorschoten, gedoopt op 14-05-1772 te Veur, overleden 1824-1841, dochter van Hendrik van Rooijen en Aagje van de Poel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jasse van Haastrecht, gedoopt op 19-09-1791 te Veur.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lena van Haastrecht, gedoopt op 01-11-1794 te Veur (getuige(n): Cornelis Jasse van Haastrecht, Pieternelletje Lunenburg), overleden op 14-05-1825 te Veur op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 04-02-1720 te Stompwijk met Cornelis Groenewegen, geboren ca 1794 te Rijswijk, zoon van Huig Groenewegen en Johanna Tas.
   3.  Hendrina van Haastrecht, gedoopt op 08-06-1803 te Voorschoten (getuige(n): Pieter van Rooijen, Kaatje van Ooste), overleden op 31-05-1841 te Voorschoten op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1824 te Voorschoten met Petrus Vitscher, 25 jaar oud, gedoopt op 31-07-1799 te Voorschoten, zoon van Johannes Vitscher en Agie van der Burg.
   4.  Jasper van Haastrecht, bouwmansknecht, ongehuwd, gedoopt op 14-03-1805 te Voorschoten (getuige(n): Klaas van der Velde, Willemijntje van Haaster), overleden op 18-06-1845 te Voorburg op 40-jarige leeftijd.

IXy    Cornelis (Cees) Leenderse van Haastert, geboren ca 1757, overleden v26-5-1811 te onbekend alwaar. NA Voorschoten 24-12-1783; Cornelis Leenders van Haastrecht en Petronella Jansdr Lunenburg. 23-4-1784, Cornelis Leenders van Haastrecht, weduwnaar met zoon Cornelis 1 1/2 jaar.
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-04-1781 te Veur met Petronella Jansdr Lunenburg, 25 jaar oud, gedoopt op 28-09-1755 te Veur, overleden ca12-1783, dochter van Joannnes Coerte Lunenburgh, doopgetuige in 1745, en Lijsje Maartense van de Linde.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-04-1784 te Veur met Arentje van Duijn, 20 jaar oud, gedoopt op 22-10-1763 te Wassenaar, overleden op 22-06-1828 te Wassenaar op 64-jarige leeftijd, dochter van Arend van Duijn, bij huwelijk minderjarig, en Lijsbeth Janse van der Bijl.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis van Haastert, gedoopt op 19-06-1781 te Veur (getuige(n): Leendert van Haastrecht, Antje Wassenaar), overleden 1781.
   2.  Cornelis van Haastert, gedoopt op 27-10-1782 te Veur (getuige(n): Leendert van Haastrecht, Antje Wassenaar).
   3.  Jannetje van Haastert, gedoopt op 16-12-1783 te Veur (getuige(n): Simon Court, Lena Lunenburg), overleden 1783.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria van Haastert, gedoopt op 25-04-1784 te Voorschoten (getuige(n): Jacobus van der Kooij, Pieternelletje van Haaster).
   5.  Helena van Haastert, gedoopt op 30-09-1785 te Voorschoten (getuige(n): Wilm van Leeuwen, Marijtje van Haaster), overleden op 31-08-1876 te Oegstgeest op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1814 te Rijnsburg met Jacob Mulder, geboren ca 1782 te Naarden, overleden voor 1876.
   6.  Antje van Haastert, gedoopt op 04-01-1792 te Veur (getuige(n): Leendert van Haastert, Wilmpje Leenderts van Haastert), overleden op 02-02-1818 te Oegstgeest op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-11-1811 te Oegstgeest met Jan Dobbe van Bergen, 26 jaar oud, koopman, gedoopt op 27-08-1785 te Oegstgeest, overleden op 10-09-1873 te Oegstgeest op 88-jarige leeftijd. Gedoopt als Jan Dobbe, zoon van Gerrit van Bergen. Zoon van Gerrit van Bergen en Antje Boskamp.

IXz    Jacobus van Haasteren, bouwman, vanaf 1820 eigenaar/gebruiker Vredenrust te Veur, gedoopt op 16-04-1766 te Veur (getuige(n): Aart van Veen en Aagje Wassenaar), overleden op 02-07-1826 te Veur op 60-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 15-05-1794 te Stompwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01-06-1794 te Veur met Cornelia (Keetje) van Veen, 27 jaar oud, bouwvrouw, gedoopt op 20-01-1767 te Stompwijk (getuige(n): Cornelis van Velsen en Lijsbeth van Veen), overleden op 04-04-1849 te Veur op 82-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van Veen, afkomstig van veur, wonende 1758-1767 Stompwijk, en Marijtje de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje van Haasteren, gedoopt op 25-02-1795 te Veur (getuige(n): Jacobus van der Key (Koy) en Willempje van Haastrecht).
   2.  Anna van Haastrecht (Haasteren), gedoopt op 13-08-1799 te Veur (getuige(n): Jacobus van der Key en Willempje van Haastrecht), overleden op 18-07-1831 te Voorburg op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-11-1819 te Veur met Cornelis Koot, 28 jaar oud, bouwman en tapper, gedoopt op 22-01-1791 te Voorburg (getuige(n): Jacob van Bohemen en Cornelia Koot), overleden op 10-07-1858 te Veur op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Melisz Koot (Vogelscoot), bouwman te Voorburg, en Elisabeth (Lijsje) van Veen.
   3.  Cornelis van Haastrecht, bouwman, gedoopt op 17-09-1808 te Veur (getuige(n): Cornelis van Veen en Maria Groenewegen), overleden op 28-12-1850 te Veur op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-05-1836 te Veur met Maria van der Meulen (Vermeulen), 30 jaar oud, geboren op 31-12-1805 te Veur, overleden op 29-04-1886 te Veur op 80-jarige leeftijd, dochter van Kees Vermeulen en Jannetje van Tol.

IXaa    Martinus van Haastert, gedoopt op 28-10-1765 te Den Haag, overleden op 14-01-1839 te Den Haag op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-11-1789 te Den Haag, RK Oude Molstr met Christina Meijroos, geboren 1766 te Den Haag, overleden op 07-12-1816 te den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Catharina van Haastert, gedoopt op 01-06-1790 te Den Haag, RK Oude Molstr, overleden op 11-04-1794 te Den Haag op 3-jarige leeftijd.
   2.  Andreas van Haastert, gedoopt op 22-06-1791 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Leendert van Haasteren, Catharina Elisabeth Meijroos), overleden op 05-06-1850 te Den Haag op 58-jarige leeftijd.
   3.  Catharina Maria van Haastert, gedoopt op 23-04-1793 te Den Haag, RK Oude Mol.
   4.  Petrus van Haastert, gedoopt op 05-10-1795 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Johannes van Haasteren, Catharina van Haasteren).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1822 te Oudewater (U) met Josina Emerentia Konings, geboren ca 1802 te Oudewater, overleden op 09-10-1825 te Oudewater.
   5.  Catharina Adriana van Haastert, gedoopt op 04-02-1797 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Jacobus van Haasteren, Catharina van Haasteren). Zij trouwt 29-4-1835 met Lodewijk Wilhelm Jordaan Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-04-1835 te Den Haag met Lodewijk Wilhelm Jordaan, geboren ca 1795 te Den Haag.
   6.  Adriana Maria van Haastert, gedoopt op 02-05-1798 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Petrus Kip, Adriana van Haasteren), overleden op 05-04-1869 te Beusichem op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1818 te Utrecht met Henricus Theodorus Verhoef, 28 jaar oud, heel en vroedmeester, gedoopt op 24-07-1790 te Utrecht, overleden op 12-09-1865 te Beusichem op 75-jarige leeftijd.
   7.  Johannes van Haasteren, fusilier, ongehuwd, gedoopt op 13-09-1799 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Joannes van Haasteren, Catharina van Haasteren), overleden op 01-05-1830 te Den Haag op 30-jarige leeftijd.
   8.  Gijsbertus van Haasteren, gedoopt op 26-12-1800 te Den Haag (getuige(n): Dirk Meijer, Anna Maria Traks). Zij is ook gedoopt als Gijsbertus. Zij trouwt 18-2-1824 te den Haag als Gijsbertus van Haasteren (23 jaar) met Jan Hendrik Heubel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1824 te den Haag met Jan Hendrik Heubel, geboren ca 1797 te Den Haag.
   9.  Helena Christina van Haasteren, gedoopt op 04-07-1805 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Jacobus van Haasteren, Dina Rijman), overleden op 09-05-1808 te Den Haag op 2-jarige leeftijd, begraven te Eikenduinen.
   10.  Maria Christina van Haastert, gedoopt op 13-08-1807 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): s Ecclesia).

IXab    Cornelis van Haasteren, in 1834 schipper, wonende te Valkenburg, gedoopt op 20-07-1783 te Valkenburg (getuige(n): Maartje Binnendijk), overleden op 31-10-1859 te Oegstgeest op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-04-1804 te Leiderdorp met Engeltje Vergunst, 24 jaar oud, gedoopt op 09-04-1780 te Valkenburg, overleden op 01-02-1867 te Oegstgeest op 86-jarige leeftijd, dochter van Pieter Vergunst en Lena van Zwieten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heintje van Haasteren, gedoopt op 29-04-1804 te Leiderdorp.
   2.  Lena van Haasteren, geboren op 29-06-1805, gedoopt op 07-07-1805 te Leiderdorp.
   3.  Hendrik van Haasteren, in 1834 schippersknecht, geboren op 10-03-1808, gedoopt op 13-03-1808 te Voorschoten.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-12-1838 te Valkenburg met Antje van der Nagel, 23 jaar oud, geboren op 14-08-1815 te Valkenburg.
   4.  Pieternelletje van Haasteren, geboren op 12-01-1810, gedoopt op 21-01-1810 te Leimuiden.
   5.  Pietje van Haasteren, geboren op 05-04-1811 te Leiderdorp, gedoopt op 15-04-1811 te Leimuiden.
   6.  Grietje van Haasteren, geboren op 05-09-1814 te Valkenburg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-08-1838 te Katwijk met Willem Verboom, geboren 1812 te Noordwaddinxveen.

Xa    Leonardus van Haasteren, daggelder, gedoopt op 02-07-1757 te Oegstgeest (getuige(n): Pelner Leenderse van Haastert, Marij Willemse Alenburg), overleden op 12-03-1814 te Sassenheim op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1782 te Voorschoten met Sijtje (Meinsie) Gerrits van den Berg, 24 jaar oud, gedoopt op 30-08-1757 te Sassenheim, overleden voor 1814, dochter van Gerrit Sijverts van den Berg en Grietje Paulus Verdel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus van Haastert, gedoopt op 23-12-1781 te Voorschoten (getuige(n): Jan den Bouw, Gerrit van den Berg).
   2.  Gijsbertus van Haastert, gedoopt op 18-06-1783 te Voorschoten (getuige(n): Gijs Leenders van Haastert, Pleuntje van Haastert).
   3.  Pieter van Haastert, gedoopt op 27-12-1784 te Voorschoten (getuige(n): Leendert van Rooijen, Meijnsje van den Berg).
   4.  Maria van Haastert, gedoopt op 24-02-1787 te Voorschoten (getuige(n): Wilm van Sijl, Marijtje Warmenhoven).
   5.  Perigrinus (Pelt) van Haastert, gehuwd met Alida de Lange, gedoopt op 30-09-1790 te Voorschoten (getuige(n): Leen Pelle van Haaster, Marijtje van Haaken), overleden op 27-06-1841 te Leiderdorp op 50-jarige leeftijd.
   6.  Margaretha van Haasteren, gehuwd Leiden 8-5-1828 met Willem van Duivenvoorde, gedoopt op 13-09-1795 te Sassenheim, Voorhout (getuige(n): Jaap Westerhoven, Claartje van den Berg).
   7.  Apollonia van Haasteren, gedoopt op 10-09-1797 te Sassenheim, Voorhout (getuige(n): Leendert Raaphorst, Caatje Oudshoorn).
   8.  Gijsbertus van Haasteren, gedoopt op 17-03-1799 te Sassenheim, Voorhout (getuige(n): Willem Mooijman, Claasje Warmelo).

Xb    Gerardus van Haasteren (Haastrecht), arbeider, geboren ca 1754 te Wassenaar, overleden op 15-04-1827 te Stompwijk.
Gehuwd op 24-11-1805 te Voorschoten met Maartje Albertsdr van Stein, 37 jaar oud, gedoopt op 14-12-1767 te Noordwijkerhout, overleden op 20-02-1837 te Stompwijk op 69-jarige leeftijd, dochter van Albert Arisz van Steijn en Ariaantje Mouritsdr van Thol.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pelle Maria van Haasteren, gedoopt op 15-09-1806 te Voorschoten (getuige(n): Leendert Leenderse Nagtegaal, Ariaantje Boerman), overleden op 18-10-1883 te Veur op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-04-1827 te Stompwijk met Theodora Starrenburg, 23 jaar oud, gedoopt op 03-12-1803 te Veur.
   2.  Albert van Haasteren, gedoopt op 12-08-1808 te Voorschoten, overleden op 16-09-1881 te Stompwijk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-03-1837 te Stompwijk met Adriana Albers, geboren ca 1812 te Stompwijk.

Xc    Jacobus van Haastrecht, in 1813 zuivelhandelaar te Wasssenaar, gedoopt op 02-07-1774 te Voorschoten (getuige(n): Leendert Nagtegaal, Neeltje Japikse van Haastert), overleden op 04-05-1826 te Wassenaar op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dirkje Zandvliet, geboren ca 1776, gedoopt op 17-03-1775 te Wassenaar, overleden op 26-02-1826 te Wassenaar, dochter van Arie Zandvliet en Cornelia Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leen van Haastrecht, hij trouwt 4-5-1838 te Wassenaar met Cornelia van Velsen, gedoopt op 22-11-1802 te Wassenaar.
   2.  Keetje van Haastrecht, gedoopt op 15-09-1804 te Wassenaar. Huwelijk 13-8-1830 Wassenaar met Reinier Janse.
   3.  Aafje van Haastrecht, trouwt 28-10-1831 te Wassenaar met Jacobus Hillenaar, gedoopt op 25-02-1806 te Wassenaar, overleden op 02-06-1871 op 65-jarige leeftijd.
   4.  Arie van Haastrecht, hij trouwt 22-11-1838 te Wassenaar met Maria van der Ploeg, gedoopt op 24-08-1807 te Wassenaar.
   5.  Marijtje van Haastrecht, gehuwd 15-2-1838 te Leiden met Gerardus Wessels, gehuwd 5-2-1846 met Johannes Senechal, gedoopt op 11-04-1811 te Wassenaar (getuige(n): Jan van Haasteren, Jannetje van Haasteren).

Xd    Jacobus van Haasteren, gedoopt op 07-11-1783 te Voorschoten (getuige(n): Willem Corswaege, Neeltje van Haastrecht), overleden op 26-05-1854 te Voorschoten op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1806 te Voorschoten met Adriana Pieters van der Meer, 35 jaar oud, gedoopt op 02-02-1771 te Veur, overleden op 21-07-1836 te Voorschoten op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter Corssen van der Meer en Marijtje Rijnierse kortswagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Keetje van Haasteren, gedoopt op 20-07-1808 te Voorschoten (getuige(n): Willem Korswagen, Nelletje van Haasteren).

Xe    Cornelis van Haastrecht, in 1812 werkman, gedoopt op 09-04-1750 te Veur (getuige(n): Willem Aardse Langeveld, Marijtje van Leeuwen), overleden op 24-11-1825 te Zevenhoven op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-01-1773 te Nootdorp met Pleuntje Louwe Langeveld, overleden op 07-11-1790 te Bleiswijk.
Ondertrouwd (2) op 19-01-1791 te Bleiswijk, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-02-1791 te Bergschenhoek met Jannetje Vermeij, 34 jaar oud, gedoopt op 11-12-1756 te Nieuweveen, overleden op 07-06-1826 te Zevenhoven op 69-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Cornelisse Vermeij en Pleuntje Bouwisse van de Does.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aart van Haastrecht, winkelier, geboren 1773/1774 te Veur, overleden op 24-02-1829 te Nieuwkoop.
Gehuwd (1) ca 1802 met Rengertje Buitenhuijzen, overleden op 20-01-1807 te Nieuwkoop.
Gehuwd (2) op 02-06-1809 te Zevenhoven met Henrica Rietveld.
   2.  Geertrui van Haastrecht, gedoopt op 09-05-1775 te Nootdorp, begraven op 20-11-1797 te Bleiswijk op 22-jarige leeftijd.
   3.  Dirk van Haastrecht, gedoopt op 23-03-1777 te Veur (getuige(n): Dirk van Haastert, Jannetje Heemskerk), overleden op 05-10-1795 te Bleiswjk op 18-jarige leeftijd.
   4.  Engeltje van Haastrecht, gedoopt op 17-11-1779 te Bergschenhoek (getuige(n): Jasper van Haestregt, Dirkje van Bennekom), overleden op 07-01-1780 te Bleiswijk, 51 dagen oud.
   5.  Engelbertus van Haastrecht, gedoopt op 20-02-1781 te Bergschenhoek (getuige(n): Jasper van Haastreght, Dirkje Bennebroek).
   6.  Martinus van Haastrecht, gedoopt op 16-04-1783 te Bergschenhoek (getuige(n): Willem van Beijeren, Aaltje Langevelt), overleden op 04-04-1792 te Bleiswijk op 8-jarige leeftijd.
   7.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 08-06-1785 te Bergschenhoek (getuige(n): Dirk van Haastreght, Jannetje Heemskerk), overleden op 28-02-1834 te Bleiswijk op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-01-1812 te Nieuwkoop en Noorden met Teuntje van der Weijden, 26 jaar oud, gedoopt op 24-10-1785 te Nieuwkoop, overleden op 10-04-1861 te Monster op 75-jarige leeftijd, dochter van Dirk van der Weijden en Willemijntje Zaal.
   8.  Laurentius van Haastrecht, gedoopt op 01-05-1787 te Bergschenhoek (getuige(n): Willem van Beijeren, Aeltje Langeveld).
   9.  Alijdis van Haastrecht, gedoopt op 18-07-1788 te Bergschenhoek (getuige(n): Willem van Beijeren, Aeltje Langevelt).
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Apolinardus van Haastrecht, gedoopt op 08-11-1791 te Bergschenhoek (getuige(n): Jaspert van Hastregt, Geertje van Hastregt), overleden op 02-12-1835 te Mijdrecht op 44-jarige leeftijd, getrouwd met Jannetje Melman.
   11.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 13-12-1792 te Bleiswijk (getuige(n): Boudewijn Vermeij, Magdalena Talhuise).
   12.  Innetje van Haastrecht, gedoopt op 05-04-1794 te Bleiswijk (getuige(n): Aart van Haastregt, Geertje van Haastregt).
   13.  Pleuntje van Haastrecht, gehuwd met IJsbrand Kruishaar, gedoopt op 29-09-1795 te Blijswijk (getuige(n): Willem Moeskerke, Antje Vermeij), overleden op 16-09-1847 te Mijdrecht op 51-jarige leeftijd.
   14.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 13-05-1798 te Bergschenhoek (getuige(n): Jan van Leuwe, Magteltje Tolhuijsen).
   15.  Gerardus van Haastrecht, gedoopt op 25-11-1800 te Bergschenhoek (getuige(n): Aart van Haastrecht, Machteltje Tolhuize).

Xf    Jasper van Haastrecht, gedoopt op 26-09-1752 te Veur (getuige(n): Dirck van Haastrecht, Marijtje van Haastrecht), overleden op 22-08-1808 te Bleiswijk op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1778 met Dirkje Hendrikse van Bennekom, overleden voor 1792.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 11-05-1792 te Bleiswijk met Anna Maria Jansen, geboren ca 1761 te Freeken (Graafschap Lingen), Osnabruck, overleden op 16-01-1821 te Bleiswijk, dochter van Jan Jansen en Christina Metz.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engel van Haastrecht, gedoopt op 30-03-1778 te Aalanderveen (getuige(n): Dirk Dirkse van Haasdrecht, Jannetje Tijse Heemskerk).
   2.  Henricus van Haastrecht, gedoopt op 10-01-1781 te Bergschenhoek (getuige(n): Maarte Pronk, Aerejaantje van der Stam).

Xg    Jasper van Haaster, bouwman aan de Korter Aar nr 151, gedoopt op 27-09-1761 te Veur (getuige(n): Sijmen Courte Lunenburg, Jannetje Jasse van Haastrecht), overleden op 12-05-1824 te Ter Aar op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 20-04-1795 te Corter-Aar met Cornelia Dijkman, geboren ca 1774, overleden op 13-11-1807 te Ter Aar, dochter van Otto Dijkman, bouwman, en Marijtje Klaasdr van der Jagt.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 16-09-1811 te Ter Aar met Catharina Hanyoul, 28 jaar oud, geboren op 06-05-1783 te Maastricht, overleden op 27-03-1815 te Ter Aar op 31-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Hanyoul en Catharina Bodaert.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan van Haaster, in 1822 bouwknecht te Kortenaar, geboren op 06-02-1797 te Ter Aar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1825 te Woubrugge met Cornelia Sparwer, geboren ca 1797 te Rijsaterswoude, dochter van Cornelis Sparwer en Cornelia Jansze Strijk.
   2.  Nicolaas van Haaster, geboren op 18-03-1798, overleden voor 1802.
   3.  Maria van Haaster, geboren op 04-12-1800 te Ter Aar, overleden op 10-10-1803 te Ter Aar op 2-jarige leeftijd.
   4.  Nicolaas van Haaster, geboren op 07-05-1802.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelis van Haaster, bouwman, geboren op 15-11-1811 te Ter Aar, overleden op 26-09-1876 te Voorschoten op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-11-1841 te Voorschoten met Martha (Martje) Lodewijks, geboren 1803 te Lisse, dochter van Jan Lodewijks en Cornelia van der Holst.
   6.  Jacobus van Haaster, gehuwd met Cornelia van Haasteren, geboren op 24-08-1813 te Ter Aar, overleden op 10-07-1869 te Delft op 55-jarige leeftijd.
   7.  Johannes van Haaster, geboren op 14-03-1815 te Ter Aar.

Xh    Johannis Cornelisz van Haastrecht, bouwman, gedoopt op 27-12-1763 te Veur (getuige(n): Wilm van Leuwe, Marijtje van Else), overleden op 13-10-1813 te Aarlanderveen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-11-1786 te Schipluiden met Lena Cornelisse Langelaan, overleden op 05-12-1804 te Aarlanderveen.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 29-04-1805 te Alphen a/d Rijn met Aaltje Vermeij, 21 jaar oud, gedoopt op 08-04-1784 te Nieuwkoop, overleden op 27-12-1818 te Aarlanderveen op 34-jarige leeftijd, dochter van Aldert Vermeij en Lijsie Jansdr Zuiderwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Agatha van Haastrecht, gedoopt op 30-12-1786 te Hazerswoude.
   2.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 15-12-1787 te Aarlanderveen (getuige(n): Michiel Koks, Sijmetje Langelaan), overleden op 14-01-1788 te Aarlanderveen, 30 dagen oud.
   3.  Aagtje van Haastrecht, gedoopt op 26-04-1789 te Aarlanderveen (getuige(n): Cornelis van Haastrect, Marijtje van Haastrecht), overleden op 12-10-1806 te Aarlanderveen op 17-jarige leeftijd.
   4.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 22-03-1790 te Aarlanderveen (getuige(n): Michael Kok, Sijmetje Langelaan).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1818 te Stompwijk met Henricus Angenent, bouwman, geboren 1788 te Stompwijk.
   5.  Marijtje van Haastrecht, gedoopt op 08-04-1791 te Aarlanderveen (getuige(n): Jasper van Haastert, Marijtje Schradert).
   6.  Cornelis van Haastrecht, marktschipper, gedoopt op 13-04-1792 te Aarlanderveen (getuige(n): Cornelis Benthuijsen, Cornelia van Veen). Hij trouwt 30-8-1815 te Waddinxveen met Maria Zwaneveld.
   7.  Adriana van Haastrecht, gedoopt op 10-05-1793 te Aarlanderveen (getuige(n): Cornelis van Haastrecht, Marijtje van Haastrecht), overleden op 20-06-1793 te Aarlanderveen, 41 dagen oud.
   8.  Nicolaas van Haastrecht, gedoopt op 12-06-1794 te Aarlanderveen (getuige(n): Claas van Wouw, Ariaantje van Leeuwen), overleden op 03-09-1794 te Aarlanderveen, 83 dagen oud.
   9.  Adriana van Haastrecht, gedoopt op 19-08-1795 te Aarlanderveen (getuige(n): Leen Langelaan, Marijtje Koppen), overleden op 14-02-1798 te Aarlanderveen op 2-jarige leeftijd.
   10.  Petrus van Haastrecht, gedoopt op 21-08-1796 te Aarlanderveen (getuige(n): Jasper van Haastrecht, Cornelia Dijkman), overleden op 23-11-1796 te Aarlanderveen, 94 dagen oud.
   11.  Claas van Haastrecht, gedoopt op 13-10-1797 te Aarlanderveen (getuige(n): Jas van Haastrecht, Cornelia Dijkman), overleden op 13-12-1797 te Aarlanderveen, 61 dagen oud.
   12.  Claas van Haastrecht, gedoopt op 25-11-1798 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan van Dijk, Marijtje van Haastrecht), overleden op 06-02-1799 te Aarlanderveen, 73 dagen oud.
   13.  Ariaantje van Haastrecht, gedoopt op 12-02-1800 te Aarlanderveen (getuige(n): Jas van Haastrecht, Cornelia Dijkman), overleden op 06-09-1800 te Aarlanderveen, 206 dagen oud.
   14.  Ariaantje van Haastrecht, gedoopt op 03-04-1801 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan van Dijk, Marijtje van Dijk), overleden op 21-05-1801 te Aarlanderveen, 48 dagen oud.
   15.  Ariaantje van Haastrecht, gedoopt op 15-07-1802 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan van Dijk, Marijtje van Haaster), overleden op 12-08-1802 te Aarlanderveen, 28 dagen oud.
   16.  Cornelia van Haastrecht, gedoopt op 05-03-1804 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan van Dijk, Marijtje van Haastrecht), overleden op 27-04-1806 te Aarlanderveen op 2-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1806 te Aarlanderveen.
Uit het tweede huwelijk:
   17.  Leendert van Haastrecht, gedoopt op 12-01-1806 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan Vermij, Sijmetje Langelaan).
Gehuwd (1) voor 1833 met Anna van Duijn, overleden voor 1840.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 13-11-1840 te Zoeterwoude met Maria Geleveen, geboren ca 1810.
   18.  Elisabeth van Haastrecht, gedoopt op 20-11-1807 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan Vermeij, Elisabet Zuidwijk), overleden op 03-12-1807 te Aarlanderveen, 13 dagen oud.
   19.  Klaas van Haastrecht, gehuwd met Maria Koppert, gedoopt op 16-10-1808 te Aarlanderveen (getuige(n): Kees van Haastert, Marijtje van Haastert), overleden op 03-11-1866 te Delft op 58-jarige leeftijd.
   20.  Cornelis van Haastrecht, gedoopt op 05-07-1810 te Aarlanderveen (getuige(n): Jan van Dijk, Marijtje van Haastrecht), overleden op 18-05-1892 te Stompwijk op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-05-1832 te Stompwijk met Antonia Alida van Santen, 27 jaar oud, geboren op 04-11-1804 te Stompwijk, overleden op 17-08-1887 te Stompwijk op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) van Santen en Cornelia van Niel.

Xi    Cornelis (de jonge) van Haastrecht (Haastert), gedoopt op 03-06-1767 te Veur (getuige(n): Claas Janse van Leuwe, Ariaantje Turkenburg), overleden op 01-03-1835 te Zoetermeer op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-04-1799 te Stompwijk met Marijtje (Mona) Melis van Dijk, 27 jaar oud, geboren op 16-01-1772 te Stompwijk, overleden op 20-11-1858 te Stompwijk op 86-jarige leeftijd, dochter van Melis van Dijk en Anna Janse Boers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha van Haastrecht, geboren ca 1800.
   2.  Melis van Haastere, gehuwd met Aaltje van Rijn, geboren op 28-02-1803 te Zoetermeer, overleden op 16-04-1845 te Hodenpijl op 42-jarige leeftijd.

Xj    Jacobus van Haastrecht, kooijman, gedoopt op 14-02-1765 te Voorburg (getuige(n): Dirk Koster, Ariaantje Koster), overleden op 17-12-1851 te Sassenheim op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 09-02-1810 te Alkemade met Jannetje Graal, 33 jaar oud, gedoopt op 14-03-1776 te Alkemade, overleden op 25-03-1845 te Sassenheim op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Huijbertsz Graal en Anna Jacobse de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van Haastrecht, geboren op 03-06-1810 te Sassenheim, gedoopt op 03-06-1810 te Sassenheim (getuige(n): Arie Bunning, Cornelia van Haastdrecht), overleden op 25-09-1859 te Oegstgeest op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1836 te Sassenheim met Jan Kniest, 24 jaar oud, geboren op 05-02-1812 te Oegstgeest, zoon van Willem Kniest en Maria Frederiks.
   2.  Jacobus van Haasteren, gedoopt op 10-09-1811 te Sassenheim (getuige(n): Cornelis van Haastdregt, Japie Hillenaar), overleden op 24-12-1814 te Sassenheim op 3-jarige leeftijd.
   3.  Antje van Haastrecht, geboren op 20-02-1814 te Sassenheim, overleden op 18-06-1815 te Sassenheim op 1-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus van Haastrecht, geboren op 19-07-1815 te Sassenheim.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-06-1852 te Sassenheim met Maria Hassing, geboren 1827 te Sassenheim, dochter van Theodorus Hassing en Adriana van Egmond.
   5.  Anna van Haastrecht, geboren op 23-03-1817 te Sassenheim, overleden op 10-04-1817 te Sassenheim, 18 dagen oud.
   6.  Jacobus van Haastrecht, geboren op 09-08-1820 te Sassenheim, overleden 1903 te Alkemade. Bij zijn huwelijk wordt zijn moeder Jannetje Graaf genoemd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1848 te Sassenheim met Joanna van der Geest, 25 jaar oud, geboren op 28-11-1822 te Oegstgeest, dochter van Theodorus van der Geest en Petronella Ruigrok van de Werve.

Xk    Jasper van Haastrecht, bouwman, eigenaar, gedoopt op 07-10-1766 te Voorburg (getuige(n): Dirk van Haastert, Ariaantje Koster), overleden op 12-03-1814 te Voorschoten op 47-jarige leeftijd. Zij bezaten een deel van het land van Berbice, dit land dat vroeger Allemansgeest heette, ligt aan de Leidsche weg te Voorschoten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-06-1795 te Voorschoten met Jannetje Dirksdr Bergman, 27 jaar oud, gedoopt op 15-01-1768 te Voorschoten, overleden op 08-05-1810 te Voorschoten op 42-jarige leeftijd, dochter van Dirk Bergman en Aaltje Japiksdr van der Geest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Japik van Haaster, gedoopt op 21-02-1796 te Voorschoten, overleden op 14-03-1796 te Voorschoten, 22 dagen oud.
   2.  Jacobus van Haaster, bouwman, gedoopt op 22-03-1797 te Voorschoten, overleden op 06-01-1846 om 2 uur te Rijnsburg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1820 te Rijnsburg met Adriana van Zuijlen, 20 jaar oud, geboren te Rijnsburg, gedoopt op 25-04-1800 te Oegstgeest.
   3.  Theodorus van Haaster, ongehuwd, bouwman, gedoopt op 20-10-1798 te Voorschoten, overleden op 03-02-1821 te Voorschoten op 22-jarige leeftijd.
   4.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 10-07-1799 te Voorschoten, begraven op 13-07-1799 te Voorschoten, 3 dagen oud.
   5.  Cornelis van Haaster, gedoopt op 24-11-1800 te Voorschoten, begraven op 12-01-1809 te Voorschoten op 8-jarige leeftijd.
   6.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 02-12-1801 te Voorschoten, overleden op 11-02-1834 te Voorschoten op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-04-1823 te Voorschoten met Michaël van der Post, 27 jaar oud, bouwman, gedoopt op 14-07-1795 te Voorschoten (getuige(n): Huijbert van Schaik en Marijtje van der Heijden), overleden op 11-08-1831 te Voorschoten op 36-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der Post, bouwman te Voorschoten, en Cornelia van der Heijden.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 29-03-1833 te Voorschoten met Leonardus van de Wijngaard, 35 jaar oud, gedoopt op 18-10-1797 te Leiden, zoon van Wilhelmus van de Wijngaard en Hendrina van Rooijen.
   7.  Alida van Haaster, gedoopt op 07-02-1803 te Voorschoten, begraven op 25-11-1803 te Voorschoten, 291 dagen oud.
   8.  Pieter van Haaster, gedoopt op 12-03-1804 te Voorschoten, begraven op 21-03-1804 te Voorschoten, 9 dagen oud.
   9.  Aaltje van Haaster, gedoopt op 07-10-1805 te Voorschoten, overleden op 19-03-1806 te Voorschoten, 163 dagen oud.
   10.  Aaltje van Haaster, gehuwd 11-11-1806 te Voorburg met Lambertus van Veen, gedoopt op 11-11-1806 te Voorschoten, overleden op 10-04-1831 te Voorburg op 24-jarige leeftijd.
   11.  Truijtje van Haaster, gedoopt op 06-12-1807 te Voorschoten, begraven op 16-12-1807 te Voorschoten, 10 dagen oud.
   12.  Gijs van Haaster, gedoopt op 23-12-1808 te Voorschoten, begraven op 12-01-1809 te Voorschoten, 20 dagen oud.

Xl    Petrus van Haastregt, bouwman te Leiderdorp, gedoopt op 26-06-1768 te Voorburg (getuige(n): Pieter van Haastert, Catharina vaan Antwerpen), overleden op 30-05-1837 te Leiderdorp op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-04-1796 te Voorburg met Cornelia Teunisdr Neggers, 24 jaar oud, geboren op 07-02-1772 te Voorburg, overleden op 04-02-1848 te Leiderdorp op 75-jarige leeftijd, dochter van Anthonie Neggers, meester timmerman, en Lena Beuk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena van Haastrecht, gedoopt op 06-02-1796 te Voorschoten, overleden op 09-05-1840 te Sassenheim op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob Witteman.
   2.  Jacobus van Haaster, gedoopt op 28-05-1797 te Voorschoten.
   3.  Cornelis van Haaster, gedoopt op 05-07-1798 te Voorschoten.
   4.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 15-01-1800 te Voorschoten.
   5.  Petrus van Haaster, gedoopt op 08-10-1801 te Voorschoten, overleden op 26-12-1863 te Zoeterwoude op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-03-1828 te Voorschoten met Jacoba van Haaster, 17 jaar oud, gedoopt op 13-09-1810 te Voorschoten (getuige(n): Arie Bunnink, Cornelia van Haasteren), dochter van Cornelis van Haaster (zie Xm) en Marijtje Starrenburg.
   6.  Anthonius van Haastregt, gedoopt op 07-12-1802 te Voorschoten, overleden op 09-05-1811 te Warmond op 8-jarige leeftijd.
   7.  Dirk van Haaster, gedoopt op 19-05-1804 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis van Haastregt, Japie Hillenaar).
   8.  Cornelia van Haaster, gedoopt op 19-05-1804 te Zoeterwoude (getuige(n): Arie Buning, Cornelia van Haastregt), overleden op 28-12-1829 te Leiderdorp op 25-jarige leeftijd.
   9.  Jacobus van Haastregt, gedoopt op 30-09-1810 te Warmond (getuige(n): Jacobus van Haastregt, Jannetje Schraal), overleden op 27-08-1859 te Leiderdorp op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-03-1835 te Leiderdorp met Maria van Diest, tapster, geboren ca 1799 te Woubrugge.

Xm    Cornelis van Haaster, bouwman, gedoopt op 16-02-1770 te Voorschoten (getuige(n): Petrus Wassenaar, Adriana van der Smal), overleden op 26-08-1830 te Voorschoten op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 05-05-1805 te Voorschoten met Marijtje Starrenburg, 31 jaar oud, gedoopt op 07-03-1774 te Veur, overleden op 22-05-1864 te Zoeterwoude op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Keetje van Haaster, gehuwd 10-5-1839 te Zoeterwoude met Johannes van Velzen, gedoopt op 26-03-1806 te Voorschoten (getuige(n): Kees van Haaster, Jaapje Hillenaar), overleden op 08-11-1847 te Voorschoten op 41-jarige leeftijd.
   2.  Aagje van Haasteren, gedoopt op 30-05-1808 te Voorschoten (getuige(n): Leendert van Noord, Pleuntje Knijn).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-08-1835 te den Haag met Reinier Putters, geboren ca 1781 te Leerdam.
   3.  Jacoba van Haaster, gedoopt op 13-09-1810 te Voorschoten (getuige(n): Arie Bunnink, Cornelia van Haasteren).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 01-03-1828 te Voorschoten met Petrus van Haaster, 26 jaar oud, gedoopt op 08-10-1801 te Voorschoten, overleden op 26-12-1863 te Zoeterwoude op 62-jarige leeftijd, zoon van Petrus van Haastregt (zie Xl) en Cornelia Teunisdr Neggers.
   4.  Arij van Haasteren, geboren op 20-10-1812 te Voorschoten.

Xn    Cornelis van Haasteren, in 1824 bouwman te Voorburg, gedoopt op 27-06-1762 te Voorburg (getuige(n): Jan van Haestert en Maria van Haestert), overleden op 21-07-1842 te Voorburg op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1789 te Voorburg met Marijtje van Leeuwen, 25 jaar oud, gedoopt op 26-12-1763 te Veur, overleden op 02-11-1838 te Voorburg op 74-jarige leeftijd, dochter van Willem van Leeuwen en Cornelia van Rijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van Haasteren, gehuwd met Margaretha Johanna van Veen, gedoopt op 18-02-1798 te Voorburg (getuige(n): Adam Kokshoorn, Keetje Koster), overleden op 30-11-1838 te Voorburg op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1824 te Voorburg met Margaretha Johanna van Veen, 21 jaar oud, geboren op 12-09-1803 te Voorburg, dochter van Jacobus van Veen en Antonia van Lingen.

Xo    Jacob van Haastrecht, gedoopt op 17-12-1778 te Veur (getuige(n): Wilm Teunisse van Berkel, Sijmen Teunisse van Haastert), overleden op 08-06-1848 te Naaldwijk op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1806 te Voorburg met Adriana Kamfers (Causpersen Tedingerbroek).
Uit dit huwelijk:
   1.  Emerentia van Haastrecht, gedoopt op 18-06-1807 te Voorburg (getuige(n): Hannes van Haasteren, Maria van der Lubbe), overleden op 27-02-1808 te Voorburg, 254 dagen oud.
   2.  Laurentius van Haastrecht, gedoopt op 05-09-1811 te Voorburg (getuige(n): Louw Kampersen, Fijtje van de Berg).

Xp    Willem van Haasteren, winkelier, kruidenier, gedoopt op 18-03-1772 te Den Haag (getuige(n): Wilhelmus Matthaeus Clijn, Joanna Clijn), overleden op 08-01-1830 te Den Haag op 57-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 01-10-1797 te Den Haag, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-10-1797 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 24-06-1798 te Den Haag, RK Casuaristr met Johanna van der Klugt, overleden voor 1818.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 06-05-1818 te Den Haag met Maria van Santen, dienstbode, geboren ca 1790 te Sevenbergen, overleden op 25-11-1872 te Rijswijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus van Haasteren, gedoopt op 24-06-1798 te Den Haag (getuige(n): Mattheus en Catharina van Haasteren).
   2.  Wilhelmina van Haasteren, gedoopt op 02-09-1799 te Den Haag, RK Casuariestr (getuige(n): Petrus Vergouw, Petronella van Tol).
   3.  Maria van Haaster, zij trouwt 10-2-1841 met Henricus van de Burg, geboren ca 1800, overleden op 07-01-1874 te Rijswijk.
   4.  Wilhelmina Cornelia van Haasteren, gedoopt op 12-01-1803 te Den Haag, RK Casuariestr at (getuige(n): Martinus van Haasteren, Cornelia van der Klucht).
   5.  Wilhelmina van Haasteren, gedoopt op 04-01-1806 te Den Haag, RK Casuariestr (getuige(n): Mathias van Haasteren, Johanna van der Klugt).
   6.  Johannes van Haaster, ongehuwd, in garnizoen te Utrecht, geboren ca 1807, overleden op 18-11-1826 te Den Haag.
   7.  Caecilia Maria van Haasteren, gedoopt op 22-11-1809 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Mathaeus van Haasteren, Maria Olierook).
   8.  Cicilia Wilhelmina Johanna van Haaster, ongehuwd, geboren ca 1813 te Den Haag, overleden op 21-11-1831 te Den Haag.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Johanna Maria Petronella van Haaster, geboren ca 1823, overleden op 18-06-1826 te Den Haag.
   10.  Johannes Jacobus Wilhelmus van Haasteren, geboren op 11-11-1828 te Den Haag.

Xq    Matthieus van Haastert, on 1835 sjouwer te den Haag, gedoopt op 14-09-1774 te Den Haag, RK Oude Molstr, overleden op 09-04-1851 te Den Haag op 76-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-04-1809 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 30-04-1809 te de Haag, RK Oude Molstr met Maria Olijhoek (Oliroek), in 1835 wonende te den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastert, gehuwd met Anna Maria Greef, geboren ca 1809 te den Haag, overleden op 15-06-1877 te Delft.
   2.  Matheus van Haastert, gedoopt op 30-09-1810 te Den Haag, RK Oude Molstr (getuige(n): Wilhelmus van Haaster, Joanna van der Klugt).

Xr    Martinus van Haaster, gedoopt op 26-02-1777 te Den Haag, RK Oude Molstr, overleden op 19-12-1830 te Den Haag op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1803 te Rijswijk met Elisabeth Van der Lem (Vanderdam), in 1834 wonende te den Haag, overleden na 1834.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Joanna van Haaster, zij trouwt 25-6-1834 te den Haag met Gerardus Giesen, geboren ca 1804 te Rijswijk.
   2.  Joanna van Haaster, geboren ca 1808 te den Haag, zij trouwt 06-5-1835 met Adrianus van Starrenburg.

Xs    Jacobus van Haastert, gedoopt op 27-09-1779 te Den Haag, RK Oude Molstraat (getuige(n): Johannes Erfvoort, Catharina Klijn).
Ondertrouwd op 31-03-1805 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14-04-1805 te Den Haag, RK Casuariestr met Hendrina Arends.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van Haastert, gedoopt op 01-11-1806 te Den Haag (getuige(n): Willem van Haastert, Joanna van der Klugt).
   2.  Joanna Willemina van Haastert, geboren ca 1809 te den Haag.

Xt    Arnoldus van Haastert, bouwman, later arbeider te Voorburg, wijk E. nr 39. Gedoopt op 02-06-1807 te Voorburg (getuige(n): Arnoldus van der Voort en Agatha van Adrichem), overleden op 12-02-1845 te Voorburg op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1836 te Voorburg met Johanna Kuypers (Kuipers), 32 jaar oud, zij kan niet schrijven, gedoopt op 30-07-1803 te Voorburg. Zij werd gedoopt als Johannes Kuipers, zoon. Op 15-4-1836 is er een correctie in het doopregister gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak door de rechtbank van eerste aanleg. Overleden op 30-10-1883 te Voorburg op 80-jarige leeftijd, dochter van Arie Kuypers en Clementine (Mensje) Fox (Focks), landbouwster te Voorburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena van Haastert, geboren circa 1836 te Voorburg, overleden op 15-10-1844 te Voorburg.
   2.  Jacobus van Haastert, bouwman, geboren op 24-08-1838 te Voorburg, overleden op 03-06-1926 te Voorburg op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-02-1865 te Stompwijk met Johanna Koelewijn, 34 jaar oud, geboren op 06-10-1830 te Naaldwijk, overleden op 15-01-1868 te Voorburg op 37-jarige leeftijd, dochter van Albertus Koelewijn, 1830 aardappelteelder Naaldwijk, en Maria Bremmer.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 10-02-1871 te Voorburg met Maria Johanna van Noort, 37 jaar oud, geboren op 11-08-1833 te Voorburg, overleden op 01-01-1909 te Voorburg op 75-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1909 te Voorburg, dochter van Willem van Noort en Gerardina Meeuwisse.
   3.  Wilhelmina van Haastert, geboren circa 1844 te Voorburg, overleden op 30-08-1844 te Voorburg.

Xu    Sijmen van Haastrecht, gedoopt op 02-08-1793 te Veur (getuige(n): Jas Lunenburg en Aaltje Maasdorp), overleden op 19-10-1869 te Veur op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-04-1820 te Veur met Catharina de Ruijter, 23 jaar oud, geboren op 31-12-1796 te Veur, overleden op 10-01-1868 te Veur op 71-jarige leeftijd, dochter van Wolm de Ruijter en Immetje Harspronk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van Haastrecht, bouwvrouw, geboren op 07-07-1825 te Veur, overleden na 1878.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 06-06-1868 te Veur met Gerardus (Gerrit) Koot, 33 jaar oud, bouwman H. Harthoeve te Veur, geboren op 31-08-1834 te Wassenaar, overleden op 02-04-1878 te Veur op 43-jarige leeftijd, zoon van Joannes Koot, bouwknecht, bouwman, en Maria Alsemgeest.

Xv    Cornelis van Haastrecht, v.a. 1829 eigenaar/gebruiker Laanzicht, ook eigenaar landen in de fluit- en zijdepolder te Veur, gedoopt op 01-06-1797 te Veur (getuige(n): Mees Langevelt en Wilmpje Jasse van Haastrecht), overleden op 12-10-1852 te Veur op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-05-1835 te Veur met Alida van der Bijl, 26 jaar oud, bouwvrouw, gedoopt op 07-11-1808 te Wassenaar (getuige(n): Jan van der Bijl en Aaltje van der Meer), overleden op 08-12-1879 te Veur op 71-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert van der Bijl, bierstekersknegt te Wassenaar, en Gerarda (Gerritje) Vermeulen (van der Meulen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Casper van Haastrecht, geboren op 17-04-1836 te Veur, overleden op 09-03-1837 te Veur, 326 dagen oud.
   2.  Gerritje van Haastrecht, geboren op 17-04-1836 te Veur, overleden op 10-01-1837 te Veur, 268 dagen oud.
   3.  Cornelis Jasper van Haastrecht, geboren op 20-12-1837 te Veur, overleden op 21-09-1839 te Veur op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gerarda van Haastrecht, geboren op 28-09-1839 te Veur, overleden op 29-03-1888 te Veur op 48-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1888 te Veur.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1864 te Veur met Johannes van den Bosch, 40 jaar oud, bouwman, geboren op 24-11-1823 te Zoeterwoude, overleden op 06-02-1919 te Veur op 95-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1919 te Veur, zoon van Arnoldus van den Bosch, daggelder, later bouwman, kan bij zijn huwelijk niet schrijven, en Maria (Marijtje) van der Spek, in 1864 wonende te Veur.
   5.  Cornelis Jasper van Haastrecht, bouwman, geboren op 29-09-1840 te Veur, overleden na 1901.
   6.  Wilhelmina Johanna van Haastrecht, geboren op 27-12-1843 te Veur.
   7.  Johanna van Haastrecht, ongehuwd, geboren op 19-04-1846 te Veur, overleden op 10-10-1873 te Veur op 27-jarige leeftijd.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software