DEN HAAG (-Loosduinen)

Herv. Abdijkerk (Willem III straat)


 

1780 - Joachim Reichner, Den Haag (I/aP/10) (bron: Vincent Hildebrandt, Het historische orgel van de Loosduinse Abdijkerk, in concertprogramma 1980)

1791 - Uitbreiding met Rugwerk, Joachim Reichner (bron: idem)

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C-f''' PEDAAL:
Praestant 8' Praestant 8'  
Holpijp 8' Holpijp 8'  
Praestant 8'D. Praestant 8'D. Bas/Disc. manuaalkoppel
Octaaf 4' Octaaf 4' Twee pauken
Praestant 4' Gemshoorn 4'  
Quint 3' Roerquint 3'  
Quint 1 1/2' Doublet 2'  
Cornet IV-V D. Sexquialter III D.  
Mixtuur V-VI Fagot 8'  
Trompet 8' Afsluiting   
Afsluiting Tremulant  
Tremulant    

 

1856 - Nieuwbouw met gebruikmaking van Reichnerpijpwerk in de Reichnerkassen, fa. Bätz & Co., Utrecht (bron: idem)

 

(De Abdijkerk in de 50er jaren, foto: C. van 't Wout)

 

1974/75 - Restauratie fa. Flentrop, Zaandam (o.a. nieuwe tremulant RW, nieuw pedaalklavier en aanbrengen deling Bourdon 16') (bron: idem)

2006 - restauratie en uitbreiding met vrij pedaal, fa. Sicco Steendam, Roodeschool (bron: ingebruiknamebrochure)

 

(foto: Aarnoud de Groen)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C-f''' PEDAAL: C-d'
Bourdon 16' Prestant 8' Subbas 16' (c-d' transm. Ged.8')
Prestant 8' Bourdon 8' Gedekt 8' *
Holpijp 8' Viola di Gamba 8' (C-Bes in B8') Basson 16'
Octaaf 4' Octaaf 4'  
Fluit 4' Fluit 4' Manuaalkoppel HW-RW
Quint 3' Roerquint 3' Pedaalkoppel HW
Octaaf 2' Gemshoorn 2' Afsluiter HW (buiten werking)
Mixtuur II-III Dulciaan 8' B/D. Afsluiter RW
Cornet V D. Tremulant Calcant
Trompet 8' B/D.    

*afkomstig uit v.m. Witte-orgel van Haagse Kloosterkerk, 1864; vóór 2006 aanwezig in v.m. orgel Vrijgem. Geref. Kerk te Dalfsen.

mechanische toets- en registertractuur.

 

Aart de Kort, december 2000