DEN HAAG (-Scheveningen)

R.K. Kerk St. Antonius Abt (Scheveningseweg)


 

1835 - Gebr. L. en J. van Dam, Leeuwarden (bron: Dispositieverzameling G.H. Broekhuyzen Sr, uitgegeven door de VNM in 1986 onder redactie van A.J. Gierveld)

Dispositie:

MANUAAL: Prestant 8', Holpijp 8', Viol di Gamba 8', Octaaf 4', Fluit 4', Quint 3', Cornet IV, Tremulant, Ventil    Geen Pedaal!

1857 - orgel (door Lohman?) overgeplaatst naar nieuwe kerk (bron: Commentaar op Broekhuyzen, idem.)

1871 - Nieuw orgel (maker onbekend). OudeVan Dam-orgel overgeplaatst naar houten hulpkerk van de H. Willibrordusparochie  nabij station Hollands Spoor (de 'voorloper' van de St. Josephkerk). Verdere lotgevallen onbekend .(bron: idem.)

Omstreeks 1912 wordt een nieuw pneumatisch orgel geleverd door de fa. Gebr. Franssen te Roermond (bron: Gijs Hoofs, Delft) Dit instrument wordt door de fa. Dekker te Goes in 1924 in de Geref. Kerk te Barendrecht geplaatst, waar het zich (gewijzigd) thans nog bevindt. (bron: Het orgel, april 1993 (blz. 114), Gijs Hoofs en eigen waarneming)

 

Détail van ontwerptekening Franssen (parochie-archief, met dank aan Gijs Hoofs, Delft)

MANUAAL I: MANUAAL II: PEDAAL:
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Violon 16'
Prestant 8' Viola 8' Subbas 16'
Gamba 8' Vox Celeste 8' Octaafbas 8'
Flûte harmonique 8' Bourdon 8' Gedekt 8'
Holpijp 8' Gemshoorn 8' Violoncello 8'
Octaaf 4' Flute Travers 4' Octaaf 4'
Gemshoorn 4' Basson Hobo 8' Bazuin 16'
Octaaf 2'
Mixtuur III 6 vaste combinaties pianopedaal met oplosser
Cornet V P+I, P+II, I+II, I+II 16',
Trompet 8' I 4', I 16'

 

1927 - Nieuw pneumatisch orgel fa. Jos Vermeulen, Alkmaar (bron: div. krantenartikelen en reclamebrochure fa. Vermeulen)

 

(foto: Aart de Kort)

 

Dispositie: (bron: "De Tijd" 20 september 1927)

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' MANUAAL III: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 16'* Violon 16' Bourdon 16' Resultantbas 32'
Bourdon 16' Principaal 8' Prestantviool 8' Contrabas 16'
Prestant 8' Quintadeen 8' Viola di Gamba 8' Violonbas 16'
Salicional 8' Sonoor-Klarinet 8' Aeoline 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Fugara 4' Voix Céleste 8' af c Octaaf 8'
Prestant 4' Concertfluit 8' Holpijp 8' Gedekt 8'
Fluit 4' Mixtuur III-VI Violine 4' Octaaf 4'
Mixtuur III-VII Klarinet 16' Flute 4' Bazuin 16'
Trompet 16' Hobo 8' Piccolo 2' Trombone 8'
Trompet 8' Dulciaan 8' Tremolo  
Klaroen 4' Tremolo   KOPPELINGEN:
*bij vol werk 32'   SPEELHULPEN: P+I, P+II, P+III, I+II, I+III,
    autom. ped. omschakeling II+III, I 4', I+II 16', III 16'
    3 vrije combinaties  
    P, Mf, F, T  
    trede zwelkast man. II  
    trede zwelkast man. III  
    trede Gen. Crescendo  

In de dispositieopgave van Vermeulen in de jubileumbrochure van 1930 ontbreekt de Klaroen 4', is de Concertfluit niet 8' maar 4', heeft het 3e manuaal ook nog een Voix Humaine en wordt de Violonbas 16' niet vermeld. Aan  de speeltafel is overigens te zien dat het orgel nooit drie maar slechts twee vrije combinaties heeft gehad! In het wijzigingsvoorstel van Vermeulen (± 1951) geeft deze een oude dispositie weer die met het artikel uit "De Tijd" overeenstemt maar waarbij het 1e manuaal een Octaaf 2' bezit, de Concertfluit eveneens als 8' wordt vermeld en de Dulciaan van het 2e manuaal  op het 3e manuaal blijkt te staan.

1952 - Dispositiewijziging fa. Vermeulen, Alkmaar . De zwelkast van Man. II wordt verwijderd. (bron: ingebruiknameprogramma en kopie wijzigingsvoorstel)

1984 - Revisie fa. Vermeulen, Alkmaar (bron: KKOR-kroniek 1984/85)

1992 - Revisie fa. Flentrop, Zaandam (bron: eigen waarneming) Eind 90er jaren is door de organist Gerard Legierse de Kleine Quint 1 1/3' opgeschoven tot Terts 1 3/5'

2002 - Electrificatie van de tractuur, fa. Pels & Van Leeuwen, Den Bosch. In ere herstellen van Zachtbas 16' als teansmissie van Bourdon 16'van man. III, herziening intonatie Resultantbas 32', toevoeging 128-voudige Setzer en koppels I+III 16', II+III 16' en P 4' (bron: G. Legierse en Johan Groen)

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' MANUAAL III: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 16' Principaal 8' Bourdon 16' Resultantbas 32'
Prestant 8' Quintadeen 8' Prestantviool 8' Contrabas 16'
Salicionaal 8' Prestant 4' Viola di Gamba 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Concertfluit 4' Roerfluit 8' Zachtbas 16' (tr. man. III)
Prestant 4' Spitsquint 2 2/3' Fugara 4' Octaafbas 8'
Fluit 4' Fluit 2' Fluit 4' Gedektbas 8'
Quint 2 2/3' Terts 1 3/5'* Piccolo 2 ' Octaaf 4'
Octaaf 2' Mixtuur III-VI Nachthoorn 1' Ruispijp III
Mixtuur III-VII Hobo 8' Sesquialter II Bazuin 16'
Trompet 16' Tremolo Dulciaan 8' Trombone 8'
Trompet 8' Tremolo
Klaroen 4' SPEELHULPEN: KOPPELINGEN:
autom. ped. omschakeling P+I, P+II, P+III, P+I 4' ,I+II, I+III,II+III, I 4', I+II 16', 
Setzercomb. met sequenser I+III 16', II+III 16',  III 16'
trede voor zwelkasten man. II en III
trede voor Gen. Crescendo

electro-pneumatische tractuur

 

Aart de Kort, juli 2002