DEN HAAG

R.K. Kerk H. Agnes (Beeklaan)


 

De gegevens voor deze pagina zijn grotendeels ontleend aan het boekje "Geschiedenis van de orgels in de kerk van de H. Agnes te 's-Gravenhage", geschreven door Ton van Eck en uitgegeven door de parochie bij gelegenheid van de inzegening en eerste bespeling van het orgel op 23 november 1986.

1906 - Plaatsing van een orgel in de in 1902/03 gebouwde kerk. Het was afkomstig uit de kerk a/d Elandstraat en had ook nog in de hulpkerk van die parochie dienst gedaan. Verdere gegevens onbekend.

1921 - Nieuw orgel fa. Jos Vermeulen, Alkmaar. Het oude orgel verhuist naar de St. Liduinaparochie in Haarlem en wordt in 1929 overgenomen door de fa. Standaart die het ergens in Zeeland geplaatst zou hebben.

 

Het orgel vóór de brand van 1983 (foto: C. van 't Wout)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 16' Holpijp 8' Subbas 16'
Prestant 8' Viola di Gamba 8' Octaafbas 8'
Flûte Harmonique 8' Vox Celeste 8'  
Bourdon 8' Solofluit 4'* KOPPELINGEN:
Octaaf 4' Violine 4' P+I, P+II, I+II, I 4', I+II 16'
Flûte 4' Piccolo 2'  
Octaaf 2' Basson Hobo 8' div. speelhulpen
Mixtuur II-V Tremolo trede voor zwelkast manuaal II
Trompet 8'    

*M.P. van den Bos, Voorburg, geeft in zijn dispositieverzameling voor de Solofluit '8' aan (coll. AdK). Bovendien ontbreekt bij hem op I de Octaaf 2' maar wordt wel een Salicionaal 8' gegeven. Op het pedaal geeft hij nog een Quintbas 10 2/3'alsmede een Openfluit 4'. Bij de koppelingen geeft hij I+II 4' (i.p.v. I 4') en als speelhulpen noemt hij P,Mf,F en Tutti alsmede een automatische pedaalomschakeling

pneumatische tractuur

1978 - Wijziging fa. Fonteyn & Gaal, Kampen. Organist Joop Schouten doet een Bazuin 16' (met extensies Trompet 8' en Klaroen 4') cadeau. Verder wordt de Violine 4' vervangen door een Quint 1 1/3'.

1983 - Op 29 april wordt de kerk zwaar beschadigd door brand. Uiteindelijk blijkt alleen de kas nog redelijk ongeschonden.

na brand, 1983

(foto: Job van Nes, Zaandam)

1986 - Ingebruikname van het 'nieuwe' orgel. Voor dit orgel is de oude Vermeulenkas opnieuw gebruikt. Het binnenwerk dateert oorspronkelijk uit 1877 en werd gemaakt door Petrus .J. Adema voor de kapel van het seminarie Hageveld te Voorhout. In 1933 wordt dit orgel geplaatst in Heemstede, in de kapel van het inmiddels naar deze plaats verhuisde seminarie Hageveld. Het wordt omgebouwd naar het pneum. kegelladensysteem. In 1938 wordt het orgel van een (nieuw) front voorzien door Hubert Schreurs, de neef van Joseph Adema en wordt de dispositie gewijzigd.

1966 (Hageveld) - Dispositiewijziging.

In 1986 is het pijpwerk van dit Hageveldse orgel de basis geworden voor huidige orgel in de Agneskerk. Laden, mechanieken en (vrijstaande) speeltafel werden nieuw vervaardigd door de fa. Adema-Schreurs te Amsterdam onder advies van Ton van Eck namens de KKOR

 

 

(foto's: copyright 2003 G. van Betlehem, info@.betlehem.nl)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-g''' ZWELWERK: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Viola 8' Contrabas 16'
Prestant 8' Vox Coelestis 8' Subbas 16'
Salicionaal 8' Bourdon 8' Cello 8'
Holpijp 8' Fluit (harmonique) 8' Gedekt 8'
Octaaf 4' Fluit (harmonique) 4' Fluit 8'
Octaaf 2'* Kwintfluit 2 2/3'* Fluit 4'
Cornet V Disc. Piccolo (harmonique) 2'* Fagot 16'
Mixtuur IV-V* Terts 1 3/5'*  
Trompet (harmonique) 8'* Euphone 16'* KOPPELINGEN:
  Trompet 8'* P+I, P+II, I+II
  Fagot - Hobo 8'  
  Vox Humana 8' trede voor zwelkast manuaal II
  Klaroen 4'* treden voor comb. reg. I in en I uit
  Tremulant treden voor comb. reg. II in en II uit
     

De combinatieregisters (*) worden in werking gesteld door ze een kwartslag naar rechts te draaien.

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, september 2000