DEN HAAG (-Scheveningen)

Herv. Nieuwe Badkapel (Nieuwe Parklaan)


 

Als voorloper van dit orgel stond er in de kerk een door de fa. Van Gelder, Leiden geplaatst noodorgel (bron: dhr. J.K.G. Brouwer, Winsum)

1926 - fa. P. van Dam, Leeuwarden. De orgelbouwer ging tijdens de bouw van dit pneum. 2-klaviersorgel failliet. Naar verluid zou de fa. Van Leeuwen e.e.a. voltooid hebben. (bron: G. Brëas, oud-organist)

Toenmalige dispositie: (bron: P. Sevestre, Brouwershaven)

MANUAAL I: MANUAAL II: (Zw.) PEDAAL:
Prestant 16' Gedekt 16' Prestant 16'
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Subbas 16'
Prestant 8' Roerfluit 8' Quintbas 10 2/3'
Salicionaal 8' Gamba 8' Octaafbas 8'
Bourdon 8' Celeste 8' Bazuin 16'
Gemshoorn 8' Open Fluit 4'  
Fluit douce 8' Woudfluit 2' KOPPELINGEN:
Octaaf 4' Sesquialtera II I+II, P+I, P+II, I+II 4', I+II 16', I+I 4'
Roerfluit 4' Hobo 8'  
Octaaf 2' Tremulant SPEELHULPEN:
Cornet V   Autom. pianopedaal,
Mixtuur III-IV   Crescendotrede
Trompet 8'   1 vrije en 4 vaste combinaties

 

(foto: P. Sevestre)

1967 - Electrificatie, fa. J. van der Zwan, Scheveningen en uitbreiding tot 3-klaviersorgel (bron: J.K.G. Brouwer, Winsum en Frits Haaze, Lemmer) Tijdens deze restauratie gebruikte men als tijdelijk orgel een pneumatisch 1-klaviersorgeltje dat voorheen dienst deed als tijdelijk orgel in de Pastoor van Arskerk. (bron: F.Haaze)

1992 - Restauratie en dispositiewijziging (o.a. plaatsing gebruikte Viola op open plaats), fa. M.C. Tiggelman, Zaltbommel. (bron: Bert Mooiman, organist en eigen waarneming) Na dit tijdstip is nog de koppel II 4' vervangen door een koppel II+I 16' (bron: Johan Groen)

1999 - Regaal 8' vervangen door Dulciaan 8', afkomstig uit het v.m. (Leeflang)orgel van de Petrakerk (en aangetroffen op de zolder van die kerk), fa. Tiggelman (bron: J.K.G. Brouwer, Winsum en mevr. W. Schilte, L'dam)

 

 

(foto: Johan Groen)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' MANUAAL III: C-g''' PEDAAL: C-f'
Holquintadeen 8' Prestant 8' Vioolprestant 8' Prestant 16'
Prestant 4' Roerfluit 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Woudfluit 2' Octaaf 4' Viola 8' Octaafbas 8'
Quint 1 1/3' Fluit 4' Octaaf 4' Gedekt 8'
Sifflet 1' Octaaf 2' Roerfluit 4' Octaaf 4'
Sesquialter II Cornet V Nasard 2 2/3' Ruispijp III
Dulciaan 8' Mixtuur IV-VI Octaaf 2' Bazuin 16'
Tremulant Trompet 8' Scherp III-IV  
  Tremulant Hobo 8' KOPPELINGEN:
SPEELHULPEN:   Tremulant P+I, P+II, P+III, II+I,
autom. pedaalomsch.     II+III, I+III, II+I 16'
1 vrije combinatie      
Tutti-piston      
trede zwelkast man. III      

electro - pneumatische tractuur

De kerk beschikt ook nog over een kistorgel, gemaakt door de fa. Hazen te Bergen op Zoom. Dispositie (Manuaal C-d'''): 8', 4', 2'

(foto: Johan Groen)

Aart de Kort, juli 2009