DEN HAAG

Bethaniëkerk, Geref. Gem. (Oude Boomgaardstraat)


 

Naast eigen waarneming zijn de meeste gegevens afkomstig uit het door Harry de Gier geschreven artikel over het Kaat & Tijhuisorgel in "Kerk en Muziek", jaargang 1985.

Omstreeks 1933 (in welk jaar de Geref. Gemeente haar eigen kerkruimte betrekt) koopt men bij de fa. Rohlfing te Osnabrück een gebruikt orgel, dat voorheen in een r.k. kerk dienst heeft gedaan. Vermoedelijk is het oorspronkelijk een 1-klaviersorgel dat later is uitgebreid met een tweede klavier en pedaal.

1959/60 - Uitbreiding en wijziging fa. M.K. Koppejan, Ederveen.

 

(foto: C. van 't Wout)

 

1975 - Electro-pneumatische windlade van man. II wordt vervangen door een mechanische, fa. Hendriksen & Reitsma, Nunspeet.

1986 - Nieuw orgel in de inmiddels nieuwe kerk, fa. Kaat & Tijhuis, Kampen; kas en front naar ontwerp van dhr. J. Valk, architect van de kerk. Adviseurs namens de VOGG zijn de heren P.J. Wols en A. van Hell. De Holfluit van het Nevenwerk en het pedaalklavier zijn afkomstig uit het vorige orgel, evenals de windlade (uit 1975) van het Nevenwerk. 

 

(foto: Aart de Kort)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' NEVENWERK: C-f''' PEDAAL: C-d'
Prestant 8' Holfluit 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Fluit 4' Gedekt 8' (tr.)
Octaaf 4' Nasard 2 2/3'  
Spitsfluit 4' Doublette 2' KOPPELINGEN:
Octaaf 2' Terts 1 3/5' P+HW, P+NW, Koppelklavier
Mixtuur III Echo Trompet 8'  
  Tremulant  

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, september 2000

Home        Orgels in Den Haag