DEN HAAG (-Scheveningen)

Geref. Bethelkerk (Jurriaan Kokstraat)


 

In deze kerk werd tussen 1881 en 1885 een orgel gebouwd door de fa. R. Ibach, Barmen (Wuppertal, Duitsland), als Opus 185. Het orgel had 16 stemmen, vermoedelijk verdeeld over 2 klavieren en pedaal. (bron: www.ibach.de)

1905 - Overplaatsing naar de nieuwe kerk. (bron: Waar Hagenaars kerkten, uitg. Boekencentrum, 1983)

 

(foto: prentbriefkaart, overgenomen uit Waar Hagenaars kerkten)

 

1922/23 - Ombouw op pneumatiek, Verenigde Orgelfabrieken, Aalten (Elbertse) (bron: De Standaard, 3 juli 1922)

Dispositie: (bron: G. Hoofs, Hilvarenbeek)

MANUAAL I: MANUAAL II: (zwelkast) PEDAAL:
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Subbas 16'
Prestant 8' Holpijp 8' Echobas 16'(tr.)
Flûte Harmonque 8' Viola di Gamba 8' Octaafbas 8'
Salicional 8' Voix Céleste 8' Fluitbas 8' (tr. Echobas)
Octaaf 4' Open Fluit 4' Bazuin 16'
Gemshoorn 4' Prestant 4'  
Octaaf 2' Piccolo 2'  
Cornet-Mixtuur III-V Sesquialter II  
Trompet 8' Clarinet 8'  

 

1956 - Nieuw orgel, fa. D.A. Flentrop, Zaandam (bron: ansichtkaart fa. Flentrop) Het Ibachorgel zou volgens plaatselijke overlevering verkocht zijn aan een streng-reformatorisch kerkgenootschap in de buurt van Gouda. (mededeling dhr. J.K.G. Brouwer, Winsum)

 

(foto: fa. Flentrop, archief A. de Kort)

 

1971 - Overplaatsing naar nieuwe kerk, uitbreiding met 3e klavier (BW) en herintonatie, fa. Jac. van der Linden, Leiderdorp onder advies van Sander van Marion. De HW Nasard 2 2/3' werd vervangen/veranderd door/in een Quint 1 1/3' en een Terts 1 3/5'werd toegevoegd. Ook werd de Trompet (en dus ook diens transmissie in het ped.) vernieuwd. De Fagot werd vervangen door een Bazuin. (bron: ingebruiknameprogramma)

 

(foto: C.J. Roeleveld)

 

1977 - Bijplaatsing Cornet en Quint 2 2/3' en verwijdering Quint 1 1/3' en Terts, fa. Pels & Van Leeuwen, Waardenburg. Tevens bouw van het koororgel (zie hieronder)

 

(foto: prentbriefkaart, archief A. de Kort)

(foto: Aarnoud de Groen)

 

1999 - Plaatsing Tuba Mirabilis, fa. Pels & Van Leeuwen, 's-Hertogenbosch. (bron: ingebruiknameporgramma)

Dispositie:

HOOFDWERK: RUGWERK: BOVENWERK: PEDAAL:
Quintadeen 16' Holpijp 8' Gemshoorn 8' Subbas 16'
Prestant 8' Quintadeen 8' Gedekt 8' Prestant 8' (tr.)
Roerfluit 8' Prestant 4' Fluit 4' Bourdon 8'
Octaaf 4' Roerfluit 4' Nasard 2 2/3' Woudfluit 4'
Fluit 4' Octaaf 2' Woudfluit 2' Ruispijp III
Quint 2 2/3' Sesquialter II Sifflet 1' Bazuin 16'
Vlakfluit 2' Scherp IV Cimbel III Trompet 8' (tr.)
Cornet V D. Dulciaan 8' Echo-Trompet 8' Schalmei 4'
Mixtuur IV-VI Tremulant Tremulant  
Trompet 8'     KOPPELINGEN:
      P+HW, P+RW, P+BW, 
      HW+RW, HW+BW

mechanische toets- en registertractuur

 

HET KOORORGEL

1977 - Fa. Pels & Van Leeuwen, Waardenburg (bron: ingebruiknameprogramma)

1999 - Toevoeging Tuba Mirabilis, fa. Pels & Van Leeuwen, 's-Hertogenbosch. (bron: ingebruiknameprogramma)

 

(foto: ingebruiknameprogramma)

 

Dispositie:

MANUAAL: PEDAAL:
Wijdgedekt 8' Subbas 16' (gecombineerd met Wijdgedekt)
Gamba 8' af c Fagot 16' (gecombineerd met Hobo)
Céleste 8' af c  
Prestant 4' KOPPELINGEN:
Fluit 4' P+Man., Man. 4', Man. 16', Man. Unison off
Nachthoorn 2'  
Mixtuur III  
Hobo 8'  
Tuba Mirabilis 8' (en chamade)  
Tremulant  

electrische tractuur; het orgel heeft een eigen speeltafel, maar is ook bespeelbaar vanaf het Hoofdorgel.

 

Aart de Kort, december 2000