DEN HAAG 

Herv. Bethlehemkerk (Laan van Meerdervoort)


In 1858 werd in het centrum van Den Haag (Breedstraat) een kerkgebouw opgericht voor de 'minder draagkrachtigen'. Aanvankelijk Armenkerk geheten, werd de naam spoedig veranderd in Bethlehemskerk. Voor deze kerk bouwde W.H. Kam in 1858 een fors 2-klaviers orgel. In de 20er jaren van de 20e eeuw raakte het gebouw in onbruik, om later weer dienst te doen als kerk voor de Geref. Gemeente. (bronnen: De Kler, Zeven eeuwen orgels in Den Haag, uitg. Repro-Holland, 1987 en A. van der Weel, Haagse hervormde kerken en kapellen, uitg. Bolland, 1975)

1931 - Het Kamorgel wordt door G. van Leeuwen, Leiderdorp geplaatst in de nieuwe Bethlehemkerk.

 

(foto: collectie L.R. Nieuwkerk, Zoetermeer)

zie voor verdere gegevens: http://home.hetnet.nl/~montre32/

 

1974 - Het Kamorgel wordt verkocht (en in 1979 in gewijzigde toestand door Fama & Raadgever, Utrecht geplaatst in de Herv. Kerk te Poortugaal) en het W. van Leeuwenorgel (1961) uit de Goede Vrijdagkerk wordt in de Bethlehemkerk geplaatst.

(foto: C. van 't Wout)

(foto: collectie A. de Groen)

 

1997 - Plaatsing van het orgel uit de v.m. Julianakerk. Dit instrument was onder advies van Adriaan Engels en Willem Hülsmann gebouwd in 1972 door H.J. Vierdag, Enschede (bron: De Orgelvriend, jrg. 1972). In 1985 verving de fa. B.A.G. te Enschede de lepels van de Bazuin 16' (bron: De Mixtuur, mei 1986). De overplaatsing werd uitgevoerd door de fa. Pels & Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch. De volgende wijzigingen werden  uitgevoerd: HW: de Sesquialtera II werd op dubbele sleep geplaatst, zodat het 2 2/3' koor gescheiden van de 1 3/5' gebruikt kan worden; ook werd op een loze registerknop een nieuwe tremulant aangebracht. PED: De Trompet 4' werd opgeschoven tot een 8', met bijmaking van de 12 grootste pijpen. ALGEMEEN: Werckmeister III stemming veranderd in gelijkzwevende stemming, vergulding frontpijpenlabia, nieuwe registerschildjes en in hoogte verstelbaar maken van de orgelbank. (bron: ingebruiknamebrochure) Overigens werd het 'oude' Van Leeuwenorgel in 1998 geplaatst in de Geref. kerk  te Delfzijl.

 

(foto: Aarnoud de Groen, Den Haag)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C-f''' BORSTWERK: C-f''' PEDAAL: C-f'
Praestant I-II 8' Holpijp 8' Fluit does 8' Bourdon 16'
Roergedekt 8' Praestant I-II 4' Holpijp 4' Praestant 8'
Octaaf 4' Roerfluit 4' Praestant 2' Octaaf 4'
Quint 2 2/3' (uit Sesq.) Nasard 2 2/3' Sifflet 1 1/3' Mixtuur V
Sesquialtera II Octaaf 2' Basson 16' Bazuin 16'
Octaaf 2' Woudfluit 2' Tremulant Trompet 8'
Mixtuur IV-V Terts 1 3/5'    
Trompet 8' Scherp IV   KOPPELINGEN:
Tremulant Kromhoorn 8'   P+HW, P+RW, P+BW, 
  Tremulant   HW+RW, HW+BW

mechanische toets- en registertractuur.

 

Aart de Kort, november 2000