DEN HAAG 

Herv. Duinzichtkerk (Van Hogenhoucklaan)


 

1935 - Fa. A. Standaart, Schiedam (22 reg., electro - pneum) onder advies van Adriaan Engels. Het frontontwerp is van kerkarchitect W. Verschoor. (bron: Het Orgel, april 1935 en De Mixtuur, februari 1977)

 

(foto: Aart de Kort)

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: (zwelkast) PEDAAL: C-f'
Quintadeen 16' Bourdon 16' Prestant 16'
Prestant 8' Prestant 8' Subbas 16'
Holfluit 8' Roerfluit 8' Gedekt 16' (transm. man. II)
Gemshoorn 8' Gamba 8' Octaaf 8'*
Holpijp 8' (transm. Bourdon 16' man.II) Voix Celeste 8' Bourdon 8'
Viola 8' (transm. Gamba 8' man. II) Openfluit 4' Octaaf 4'*
Octaaf 4' Woudfluit 2' Bazuin 16'
Quint 2 2/3'* Nazard 2 2/3' Trompet 8'
Octaaf 2' Cymbel III Regaal 4'
Mixtuur IV-V Cornet III-IV*  
Trompet 8' Schalmei 8' 3 koppelingen  (géén sub-of sup.koppels!)
  Kromhoorn 8'* P, Mf, F, T
  Kopregaal 4' 1 vrije combinatie
*gereserveerd Tremulant (géén gen. crescendo!

 

1968 - Nieuw orgel, fa. Gebr. Van Vulpen, Utrecht (op orgelbalkon achter in de kerk) onder advies van Lambert Erné. Het front van het oude Standaartorgel (in het koor der kerk) bleef behouden. (bron: Het Orgel, april 1969)

 

 

(foto: Aart de Kort)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' BORSTWERK: PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Gedekt 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Gedektfluit 4' Prestant 8'(tr.)
Octaaf 4' Prestant 2' Fagot 16'
Gemshoorn 2' Octaaf 1' Schalmei 4'
Mixtuur IV-VI Regaal 8'  
Trompet 8'   3 normale koppelingen

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, november 2000