DEN HAAG (-Scheveningen)

Geref. Gemeente (Nieuwe Laantjes)


 

In 1892 werd het kerkgebouw gebouwd als Gereformeerde Kerk B. Vanaf 1921 tot 1933 was het gebouw in gebruik bij de Oud-Gereformeerde Gemeente, daarna bij de Gereformeerde Gemeente. (bron: Waar Hagenaars kerkten, uitg. Boekencentrum, 1983)

1893 - Fa. J. van Gelder, Leiden.(bron: SION, uitg. Stichting Orgelcentrum, 1977). Volgens orgelmaker Jaap v/d Zwan, die in 1964 dit orgel zou ombouwen, was het orgel van orgelmaker Van Ingen te Amsterdam. (mededeling F. Haaze, Lemmer)

1964 - Ombouw van het  orgel, fa. J. van der Zwan, Scheveningen onder advies van Henk Herzog, Den Haag (bron: inventarisatie orgels Geref. Gemeenten, uitg. VOGG, november 1982 en Het Orgelblad, februari 1965)

 

(foto: C. van 't Wout)

 

1982 - Wijziging en restauratie, fa. Hendriksen & Reitsma, Nunspeet. Mixtuur teruggebracht van VI naar IV, Nasard opgeschoven van 2 2/3' tot 1 1/3'. (bron: idem)

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8'* Holpijp 8' Subbas 16'**
Roerfluit 8' Roerfluit 4' Prestant 8'*
Octaaf 4' Prestant 2' Gedekt 8'**
Nasard 1 1/3' Sesquialter II Prestant 4'*
Mixtuur IV Schalmey 8'  
  Tremulant 3 normale koppelingen
*,**=gecombineerde registers    
    SPEELHULPEN:
    1 vrije combinatie
    tuttiknop

electro - pneumatische tractuur

2001 - Plaatsing van het Fonteyn & Gaalorgel uit de v.m. Bethelkerk der Geref. Gemeente te Den Haag door de fa. H.B. Scheuerman te Rotterdam. Dit orgel was gebouwd in 1964 en in 1979 opnieuw ge´ntoneerd door de fa. Fonteyn, Kampen. Bij de plaatsing in Scheveningen  werd een nieuw front gemaakt. Het oude v/d Zwanorgel werd ingenomen door de fa. Scheuerman.

 

(foto: met dank aan Johan Groen)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Salicionaal 8' Octaaf 8'
Octaaf 4' Speelfluit 4' Gedekt 8'
Open Fluit 4' Quint 2 2/3' Quint 5 1/3'
Quint 2 2/3' Nachthoorn 2' Octaaf 4'
Prestant 2' Terts 1 3/5' Fagot 16'
Mixtuur IV-V Dulciaan 8'  
Trompet 8' Tremolo KOPPELINGEN:
    P+I, P+II, I+II, I+II 4', I+II 16'
  SPEELHULPEN:  
  automatisch pedaal  
  4 vaste combinaties  
  1 vrije combinatie  

electro - pneumatische tractuur

zie ook: www.bbokkers.nl/gergem 

 

Aart de Kort, december 2000