DEN HAAG

R.K. Kerk O.L. Vrouw van Goede Raad (Bezuidenhoutseweg)


 

KERK SINDS 2008 IN EIGENDOM VAN R.K. ENGELSTALIGE PAROCHIE OUR SAVIOUR

 

Alle gegevens zijn ontleend aan "90 jaar orgels en organisten in een Haagse parochiekerk" door Aart de Kort, uitgegeven door het parochiebestuur in 1994 bij gelegenheid van de heringebruikname van het gerestaureerde orgel.

1904 - Orgel gebouwd door de fa. Gebr. Franssen, Roermond

 

(foto parochie-archief)

 

Dispositie:

MANUAAL I: MANUAAL II: (zwelkast) PEDAAL:
Bourdon 16' Violon Principaal 8' Subbas 16'
Prestant 8' Viola di Gamba 8' Violonbas 16'
Bourdon 8' Holpijp 8' Octaaf 8'
Violon 8' Roerfluit 8' Violoncel 8'
Flûte Harmonique 8' Aeoline 8' Tuba 16'
Gemshoorn 8' Voix Céleste 8'  
Prestant 4' Violine 4' diverse speelhulpen w.o. P, Mf, 
Octaviant 4' Flûte Travers 4' F, Ff, T
Octaaf 2' Woudfluit 2'  
Cornet V Clarinet 8'  
Mixtuur III    
Trompet 8'    

pneumatische tractuur

 

1927 - Nieuw orgel fa. Franssen N.V., Voorburg. Het oude orgel wordt geplaatst in de R.K. Kerk te Gendt (Gld) en gaat daar in 1945 t.g.v. oorlogshandelingen in vlammen op.

 

(foto uit De Residentiebode, 24 februari 1927)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' MANUAAL III: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 16' Bourdon 16' Gedekt 8' Contrabas 16'
Prestant 8' Vioolprestant 8' Quintadeen 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Roerfluit 8' Orkestfluit 8' Gedektbas 16'
Flûte Harmonique 8' Viool Amore 8' Solo Gamba 8' Violonbas 16'
Gemshoorn 8' Aeoline 8' Viola 4' Octaafbas 8'
Gamba 8' Vox Coelestis 8' Piccolo 2' Koraalbas 4'
Prestant 4' Concertfluit 4' Vox Humana 8' Bombarde 16'
Flûte Octaviante 4' Violine 4' Tremolo  
Octaaf 2' Woudfluit 2'   KOPPELINGEN:
Cornet III-V Sexquialter II SPEELHULPEN: P+I, P+II, P+III, I+II, I+III,
Mixtuur III-V Trompet Harmonique 8' vrij instelb. autom. pedaal II+III, II+I, I+II 16', 
Trombone 16' Hobo 8' Pp, P, Mp, Mf, F, Ff, T I+III 16', II 16', III 16'
Trompet 8' Tremolo 2 vrije combinaties  
    tongwerken uit  
    Register Crescendo  

vermoedelijk waren zowel het tweede als het derde klavier in het bezit van een zwelkast

electro - pneumatische tractuur

 

Omstreeks 1928  maakt één der koorzangers, dhr. H.W. de la Beije, het orgel speelbaar na allerlei storingen.

1930/31 - Nieuwbouw fa. Pels, Alkmaar onder advies van dr. C. Huigens (die het Franssenorgel totaal afkeurde!). Van het oude orgel worden gebruikt: het front, de pijpen, de windmotor, enkele regulateurs, stellingen en indien mogelijk de windkanalen. Er zijn slechts geringe verschillen in de dispositie: de Cornet en Mixtuur worden nu beide 5 sterk uitgevoerd, de Gedektbas heet voortaan Zacht Gedekt. de koppeling II+I vervalt, maar er wordt een koppelingen II+III 16' toegevoegd. De tractuur wordt voortaan pneumatisch!

1940 - Herstelwerkzaamheden na schade door kerkverwarming, fa. Pels, Alkmaar

1945 - Op 3 maart van dit jaar worden kerk en orgel verwoest bij het bombardement op de wijk Bezuidenhout

1947 - Bouw van een nieuw orgel in de noodkerk, fa. B. Pels & Zn., Alkmaar

 

(foto parochie-archief)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Salicionaal 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Roerfluit 8' Gedekt 8'
Octaaf 4' Openfluit 4'  
  Ruispijp II KOPPELINGEN:
SPEELHULPEN: Tremolo P+I, P+II, I+II, I+II 4', I+II 16'
autom. pedaalomschakeling    
P, Mf, F    

electro - pneumatische tractuur

Dit orgel werd in 1955 overgeplaatst naar de kapel van het Stanislascollege te Delft, waar het nu nog aanwezig is

1955 - Nieuw orgel in de nieuwe kerk, fa. B. Pels & Zn., Alkmaar (Opus 364) onder advies van dr. P.J. de Bruijn namens de Kath. Orgel Raad.

1977 - Revisie en gedeeltelijke herintonatie fa. Jos Vermeulen, Alkmaar (met hulp van enkele vrijwilligers uit de parochie) onder advies van Winnibald van Zijl namens de KKOR. De speeltafel wordt verplaatst naar de linkerkant van het liturgisch centrum

1983 - Herstel fa. Jos Vermeulen na lekkage kerkdak

1991/93 - Gedeeltelijke vernieuwing speeltafel, aanbrengen van orgelkas achter en boven het pijpwerk, schoonmaak pijpwerk en lade en herintonatie, fa. Pels & Van Leeuwen te 's -Hertogenbosch onder advies van Jos Laus namens de KKOR. Ook nu worden er vrijwilligers ingeschakeld v.w.b. het betimmeren en aflakken van de orgelkas en het schoonmaken van het pijpwerk.

 

(foto: Aart de Kort)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' MANUAAL III: C-g'''* PEDAAL: C-f'
Prestant 16' o Prestant 8' Roerfluit 16'r Prestant 16'o
Prestant 8' Quintadeen 8' Prestant 8' Gemshoorn 16'
Bourdon 8' Prestant 4' Roerfluit 8'r Subbas 16's
Octaaf 4' Blokfluit 4' Viola di Gamba 8' Octaaf 8o
Octaaf 2' Nachthoorn 2' Vox Coelestis 8' Gedekt 8's
Mixtuur IV-VI Mixtuur III-IV Prestantfluit 4' Prestant 4'o
Cornet V af a Dulciaan 8' Flageolet 2'f Bazuin 16'x
Trompet 8'x   Larigot 1 1/3'f Trombone 8'x
  SPEELHULPEN: Sesquialter II  
KOPPELINGEN: vrij instelbaar autom. ped. Hobo 8' o,x,r,f en s: gecombineerd
P+I, P+II, P+III, I+II, I+III, Pp, P, Mf, F, Ff, T   pijpwerk
II+III, P+III 4', I+III 4', 2 vrije combinaties * uitgebouwd tot g'''' i.v.m.  
I+III 16',III 4',III 16',III8'af 1 deelbare combinatie de superkoppelingen  
  voetpistons voor normale    
  koppelingen én P+III 4'    
  trede zwelkast man. III    
  trede Register Crescendo    
  tongwerken af    
  mixturen af    
  tremulant man. III    

electro - pneumatische repetitieladen

 

Aart de Kort, oktober 2000