DEN HAAG 

Grote- of St. Jacobskerk (Rond de Grote Kerk/Jan Hendrikstraat)


 

ASSENDELFTKAPEL

(bron: Het historische orgel in Nederland, dl. II, uitg. NIvO, 1997)

ca. 1755 - Christian Müller, Amsterdam (voor particulier) 

ca. 1854 -  Orgel geplaatst in Herv. Kerk te Budel, waar het ca. 1939 werd vervangen door een harmonium.

ca. 1953 - Orgel geplaatst in Herv. Kerk De Morgenster te Den Haag, fa. Gebr. Van Vulpen, Utrecht (bron: werklijst Van Vulpen, 1973)

1973 - Overplaatsing naar de Assendelftkapel (Van Vulpen?). De Flagéolet 1' werd vervangen door een Mixtuur.

2004/05 - Restauratie fa. Henk van Eeken, Herwijnen en plaatsing in koorruimte (bron: jaarverslag 2005 Haags Orgel Kontakt)

 

(foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, overgenomen uit Het Historische Orgel in Nederland, deel II)

 

Dispositie:

MANUAAL: C-c''' Geen pedaal
Holpijp 8'  
Prestant 8'D.  
Fluit 4' B/D.  
Quintfluit 3' B/D.  
Octaaf 2' D.  
Gemshoorn 2'  
Terts 1 3/5' D.  
Mixtuur II-III  

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, december 2000