DEN HAAG 

Vrijzinnig Herv. Houtrustkerk (Beeklaan)


 

1937/38 - Fa. Joh. Klais, Bonn onder advies van Carel Pleijsier, organist Remonstr. Kerk (bron: Marieke Stoel en reclameboek fa. Klais, 1928-1939). Ook de firma Flentrop participeerde in de bouw. In een reclamefolder n.a.v. het orgel van de Wereldtentoonstelling te Parijs worden belangstellenden uitgenodigd de werkplaatsen van Flentrop te bezoeken. Men meldt dat in aanbouw is o.a. "Den Haag, vrijz. Herv., 3 klavieren electrisch (in comb.).

 

(foto afkomstig uit informatiefolder kerkgebouw, 1958)

(foto: kranteknipsel (NCRV-radiobode?) eind 30er jaren)

 

De verwisseling van de 2'-registers man. I en III en wijziging Koppelfluit 4' in Holfluit 4' zijn vermoedelijk door Aart Smink zélf kort na W.O. II uitgevoerd (bron: Marieke Stoel)

1966 - Demontage, schoonmaak en herplaatsing (na kerkrenovatie)  fa. Slooff, Ouderkerk a/d IJssel:  Tegelijkertijd is het kerkinterieur ingrijpend veranderd. In dat jaar zijn ook de decoratieve zijfrontjes (zie zwart-witfoto) verwijderd. (bron: archief Stichting Orgelcentrum en mededeling dhr. J.K.G. Brouwer, Winsum)

1972 - Restauratie fa. Verschueren, Heythuysen (o.a. herintonatie Principal 8') (bron: Valkenburg, Laat zich 't orgel overal, uitg. Van den Tol, 1980 en mededeling dhr. J.K.G. Brouwer, Winsum)

 

(foto: A. de Kort)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-c'''' POSITIEF: C-c'''' SOLOWERK: C-c'''' PEDAAL: C-g'
Quintadeen 16' Roerfluit 8' Open Fluit 8' Principaal 16'
Principaal 8' Prestant 4' Salicionaal 8' Gedekt 16'
Spilfluit 8' Woudfluit 2' Golving 8' Octaaf 8'
Holfluit 4' Quintfluit 1 1/3' Prestant 4' Fluit 8'
Quint 2 2/3' Sesquialter II Octaaf 2' Prestant 4'
Mixtuur IV Cimbel II-III Basson 16' Klein octaaf 2'
Kromhoorn 8' Tremulant Trompet 8' Bazuin 16'
    Schalmei 4'  
SPEELHULPEN:     KOPPELINGEN:
2 vrije combinaties, waar-     P+I, P+II, P+III, I+II, I+III,
van 1 tevens deelbaar     II+I, II+III, Tongw. III aan
trede zwelkast Solowerk     I (spreken dan niet op III)

electro - pneumatische tractuur

 

Aart de Kort, december 2000