DEN HAAG (-Scheveningen)

Geref. Immanuelkerk (Kranenburgweg)


 

Vˇˇr 1961 was het op de foto hieronder afgebeelde orgel in deze kerk (toentertijd Duindorpkerk geheten) aanwezig. Het was gebouwd door de Vereenigde Kerkorgelfabrieken (J.J. Elbertse) te Aalten in 1923. (bron: jubileumbrochure fa. Elbertse, 1992)

 

(foto: C. van 't Wout)

 

1961 - Totale ombouw en vernieuwing, fa. Jac. v/d Linden & Co., Leiderdorp (bron: eigen waarneming)

 

(foto: Stichting Orgelcentrum)

 

In 1988 is de kerk gesloopt. De speeltafel van het orgel alsmede de Gedekte Fluit 4' vonden een plaats in het orgel van de Geref. PniŰlkerk te Scheveningen.

 

Het orgel in de laatste jaren van zijn bestaan (foto: Piet Bron, Oss)

 

Dispositie:

MANUAAL I: MANUAAL II: PEDAAL:
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' CÚleste 8' Prestant 8'
Octaaf 4' Gedekt 8' Bourdon 8'
Ged. Fluit 4' Prestant 4' Octaaf 4'
Nasard 2 2/3' Vlakfluit 2' Bazuin 16'
Octaaf 2' Sesquialter II  
Cornet IV Scherp III-IV KOPPELINGEN:
Mixtuur IV-VI Dulciaan 8' P+I, P+II, I+II, P+II 4'
Trompet 8' Tremolo  
    SPEELHULPEN:
    vrij instelb.autom. pedaal
    1 vrije combinatie
    P, Mf, F, T
    trede zwelkast man. II

electro - pneumatische tractuur (speeltafel op begane grond)

 

Aart de Kort, november 2000