DEN HAAG

R.K. Kerk H. Jacobus de Meerdere (Parkstraat)


KOORORGEL

1928 - Louis Debierre, Nantes (particulier bezit, in de 80er jaren in de Jacobuskerk geplaatst)

Omstreeks 2009 is het weer uit de kerk verwijderd.

 

(foto: Aart de Kort)

 

MANUAAL: C-g'''
Bourdon 8' B.
Flûte Harmonique 8' D.
Viola 8' B/D.
Prestant 4' B/D.
Bourdon 16' D.
Trompette 8' B/D.
Kniezweller

Vlak achter het Debierre-kistorgel stond al enige decennia een lege neogotische orgelkas. Deze was afkomstig van het v.m. Maarschalkerweerdorgel (1908) uit het v.m. Antoniusgesticht te Rotterdam. Het lag in de bedoeling deze kas in de toekomst te gebruiken voor een adequaat koororgel. Het meubel is evenwel opgeslagen op de kerkzolder.

(foto: archief Aart de Kort)

Aart de Kort, oktober 2008