DEN HAAG 

Koninklijk Conservatorium (Korte Beestenmarkt)


 

(zie ook Gotische Zaal)

1950 - Nieuw orgel, fa. Victor Gonzalez (Frankrijk) (bron: Mens en Melodie, december 1950)

Begin 60er jaren bleek dit orgel (door onvoldoende gebruik en slecht klimaatbeheer in de ruimte) volledig kapotgestookt te zijn en is het gesloopt.

 

(foto uit Mens en Melodie, december 1950)

 

Dispositie:

MANUAAL I: MANUAAL II: MANUAAL III: PEDAAL:
Quintadeen 16' Quintadeen 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Prestant 8' Prestant 4' Salicionaal 8' Prestant 8'
Spilfluit 8' Octaaf 2' Gemshoorn 4' Bourdon 8'
Octaaf 4' Terts 1 3/5' Nasard 2 2/3' Italiaanse Prestant 4'
Roerfluit 4' Larigot 1 1/3' Nachthoorn 2' Octaaf 2'
Octaaf 2' Piccolo 1' Terts 1 3/5' Bazuin 16'
Mixtuur V Cymbel III Scherp IV Trompet 8'
Kromhoorn 8' Trompet 8' Clairon 4'
SPEELHULPEN: Clairon 4'
5 vrije combinaties KOPPELINGEN:
afsteller voor tongwer- P+I, P+II, P+III, I+II, I+III,
ken Ped, idem II, idem III II+III

toetstractuur deels electrisch/ deels Barkerpneumatiek, registertractuur electrisch

Het was mogelijk te kiezen uit twee speelaarden: middelmatig en zwaar. Bovendien had men de keuze tussen een pedaalklavier volgens Mechelse maat of een pedaalklavier naar Amerikaans model.

(foto: Adriaan Engels en Everhard van Beijnum bij de klaviatuur; kranteknipsel 1950)

 

1968 - Nieuw orgel fa. Gebr. Van Vulpen, Utrecht.

Rond 1980 overgeplaatst naar Studio I van het nieuwe gebouw aan de Juliana van Stolberglaan. Aldaar is ook dit orgel  in onbruik geraakt en in praktisch onbespeelbare toestand geraakt.

2000 - Orgel verkocht en verwijderd door de fa. Van Vulpen.

Dispositie:

HOOFDWERK: BORSTWERK: PEDAAL:
Roerfluit 8' Gedekt 8' Subbas 16'
Prestant 4' Gedektfluit 4' Gedekt 8'
Woudfluit 2' Prestant 2' Spitsfluit 4'
Mixtuur IV Nasard 1 1/3' Roerfluit 2'
Sesquialter II Cimbel II Fagot 16'
Dulciaan 8' Regaal 8' Schalmei 4'
  Tremulant  
    3 gebruikelijke koppelingen

mechanische toets- en registertractuur

1967/68 - Bouw van een studie-orgel, fa. Gebr. Van Vulpen, Utrecht. In de zomer van 1968 deed het enige tijd dienst in de Grote Kerk te Arnhem. Rond 1980 overgeplaatst naar het nieuwe conservatoriumgebouw en aldaar geplaatst in Studio III. In 1982 verplaatst naar de Morgensterkerk en in 1998 verhuisd naar Breda, Lukaskerk.

 

(foto: fa. Van Vulpen, collectie A. de Kort)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-d'
Holpijp 8' Gedekt 8' Subbas 16'
Prestant 4' Roerfluit 4' Gedekt 8'
Woudfluit 2' Nasard 2 2/3'  
Mixtuur II-III Octaaf 2' 3 gebruikelijke koppelingen

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, november 2000