DEN HAAG 

Herv. Kerk Kruispunt (Diamanthorst)


 

1970 - Fa. Van den Berg & Wendt, Nijmegen/Zwolle onder advies van Adriaan Engels. (bron: Het Orgel, februari 1971)

1971 - Aanbrengen Tremulant (een soort molentje boven het borstwerkpijpwerk!), fa. v/d Berg & Wendt (mededeling dhr. J.K.G. Brouwer, Winsum) 

Later (eind jaren '80 van de 20e eeuw)  is de Regaal 16' vervangen door een Kromhoorn 8'. (bron: Gert-Jan Hol, organist)

 

(foto: Gert-Jan Hol)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-g''' BORSTWERK: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Gedekt 8' Bourdon 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4' Gedekt 8'
Octaaf 4' Prestant 2'  
Woudfluit 2' Tertiaan II 3 normale koppelingen
Mixtuur IV Kromhoorn 8'  
Dulciaan 8' Tremulant  

mechanische toets- en registertractuur.

 

Aart de Kort, november 2000