DEN HAAG

R.K. Kerk St. Liduina (Koningin Sophiestraat)


 

KERK IN 2008 ONTTROKKEN AAN R.K. EREDIENST

(momenteel in gebruik bij Afrikaanse geloofsgemeenschap)

 

1915 - Bouw van de noodkerk; men gebruikt eerst een harmonium (bron: M. Doll in programmaboekje ingebruikname Flentroporgel 18 juni 2000)

1919 - Levering van pneumatisch orgel door de fa. van der Bijlaardt, Dordrecht. Dit orgel was een geschenk van dhr. Th. de Groen, industrieel en oud-consul honorair van Brazilië (bron: De Tijd, 3 okt. 1957)

1926 - Inzegening van de definitieve kerk; het orgel wordt overgeplaatst (bron: programmaboekje M. Doll, De Residentiebode 6 juli 1942 en archief AdK)

 

Organist August Smets, in 1937 gefotografeerd achter de klavieren van het oude v/d Bijlaardtorgel. (foto collectie Aart de Kort, met dank aan dhr. Aad van Loenen, Den Haag)

 

1942 - Ombouw en  uitbreiding, fa. B. Pels & Zn., Alkmaar, opus 174 (bron: werklijst fa. Pels, archief A. de Kort, De Residentiebode 6 juli 1942)

Geplande dispositie (slechts ten dele gerealiseerd):

MANUAAL I:                           MANUAAL II: (zwelkast)       PEDAAL:
Bourdon 16' (vdB) Prestant 8' (gereserveerd) Subbas 16' (gereserveerd)
Prestant 8' (vdB) Salicionaal 8' (vdB) Gedektbas 16' (vdB)
Flûte Harmonique 8' (vdB) Vox Caelestis 8' (vdB) Octaafbas 8' (1942)
Octaaf 4' (vdB) Holpijp 8' (vdB) Koraalbas 4' (gererserveerd)
Roerfluit 4' (gereserveerd) Fluit 4' (vdB) Bazuin 16'  (gereserveerd)
Kwint 2 2/3' (gereserveerd) Nasard 2 2/3' (1942)
Octaaf 2' (gereserveerd) Flageolet 2' (vdB) KOPPELINGEN:
Mixtuur III-IV (1942) Terts 1 3/5' (1942) P+I, P+II, I+II, I+II4', I+II 16'
Trompet 8' (gereserveerd) Ranket 16' (gereserveerd)
Hobo 8' (1942) SPEELHULPEN:
Autom. Pedaal, P. Mf, F, Tremolo

1962 - Ombouw (van pneumatisch naar electro - pneumatisch) en uitbreiding, fa. Jos Vermeulen, Alkmaar (bron: ingebruiknameprogramma 4 november 1962)

 

(foto: kopie van ingebruiknameprogramma 1962)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: ZWELWERK: PEDAAL:
Prestant 8' Prestant 8' Subbas 16'
Salicionaal 8' Holpijp 8' Octaafbas 8'
Roerfluit 8' Quintadeen 8' Gedekt 8'
Prestant 4' Prestant 4' Prestant 4'
Fluit 4' Fluit Gedekt 4' Mixtuur IV
Quint 2 2/3' Nasard 2 2/3' Bazuin 16'
Octaaf 2' Flageolet 2'  
Mixtuur IV-VI Terts 1 3/5' KOPPELINGEN:
Trompet 8' Scherp IV HW+ZW, P+HW, P+ZW
  Basson 8' diverse speelhulpen

 

1976 - Afbraak van de kerk. Het orgel wordt afgebroken door de fa. Vermeulen. Delen van het pijpwerk worden verwerkt in het koororgel van de Maria van Jessekerk te Delft. In de nieuwe Liduinakerk behelpt men zich met een electronisch instrument.

1999/2000 - Nieuw orgel fa. Flentrop, Zaandam onder KKOR-advies van Ton van Eck. Ingebruikname op 17 en 18 juni 2000. (bron: eigen waarneming en deelname concert)

 

Eén van de stuwende krachten in de orgelcommissie was parochiepenningmeester Wim van Kippersluis. Hij overleed plotseling in november 1999. Ter zijner nagedachtenis werd op zondag 4 juni 2000 een kleine koperen plaquette op de zijwand van het orgel onthuld met de volgende tekst:

ter herinnering aan de heer Willem A. M. van Kippersluis     geboren 21 augustus 1956, overleden 26 november 1999     in leven voorzitter van de orgelcommissie    Dit orgel, gezegend op 17 juni 2000, is mede dankzij zijn inzet tot stand gekomen.

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' (C-H in Bourdon) Viola 8' (C-H in Gedekt) Subbas 16'
Bourdon 8' (vanaf f' overblazend) Gedekt 8'  
Prestant 4' Salicet 4' KOPPELINGEN:
Nasard 2 2/3' Fluit 4' I+II*, II+I*, P+I, P+II
Octaaf 2' Woudfluit 2'  
Terts 1 3/5' af c Basson 8' trede zwelkast Manuaal II
    Tremulant over gehele orgel

* 1/2 stand is ongekoppeld, dicht is I+II, helemaal open is II+I

mechanische toets- en registertractuur

2008 - Overplaatsing naar Paschaliskerk, fa. Flentrop, Zaandam (bron: Hans de Jong en Johan Groen)

 

Aart de Kort, september 2000