DEN HAAG

R.K. Kerk H. Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk, Bloklandenplein)


 

1951 - Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar, opus 280. Het orgel werd ingespeeld op 31 december 1951 met een concert door Joop Schouten. (opschrift op speeltafel en ingebruiknameprogramma)

 

(foto: Aart de Kort)

 

1953 - Toevoeging koororgel, fa. B. Pels. Ingebruikname met wederom een concert door Joop Schouten op 22 november 1953 (bron: ingebruiknameprogramma)

1984 - Technische revisie, fa. Pels & Van Leeuwen, 's-Hertogenbosch. (bron: KKOR-kroniek 1984/1985)

2002 - Revisie en intonatiecorrecties fa. Pels & Van Leeuwen (bron: mededeling dhr. Jos Laus, adviseur KKOR)

2006 - In het kader van een grote verbouwing van de kerkruimte (en in afwachting van een ander instrument) wordt het orgel afgebroken en verdwijnt het in de puincontainer nog voordat orgelbouwer Pels & Van Leeuwen de kans krijgt het orgel  te kopen en op te slaan.... Een aantal orgelpijpen komt in het bezit van parochianen, bij wijze van souvenir. (bron: Wim Voogd)

 

Het koororgel (foto: Aart de Kort)

 

Dispositie:

UNIT-orgel  met 3 grondregisters: Gedekt 16', Prestant 8' en Kwint 2 2/3'

MANUAAL I: C-c''' MANUAAL II: C-c''' PEDAAL: C-g' (straalvormig)
Prestant 8' Gedekt 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Prestant 4' Octaafbas 8'
Roerfluit 4' Fluit 2' Gedektbas 8'
Kwint 2 2/3' Kwint 1 1/3' Koraalbas 4'
Octaaf 2' Superoctaaf 1' Fluit 2'
     
KOORORGEL:* SPEELHULPEN: KOPPELINGEN:
Holpijp 8' autom. pedaalomschakeling P+I, P+II, I+II
  vaste combinaties P, Mf, F  

electrische tractuur

* het koororgel is te bespelen vanaf het 2e manuaal. De speeltafel is opgesteld in het koor der kerk, nabij het koororgeltje.

2008 - Bouw en ingebruikname (6 april) kistorgel, fa. Klop, Garderen. (bron: AdK, aanwezig bij ingebruikname)

 

foto's: Aart de Kort (l) en Johan Groen (r)

 

MANUAAL: C-f''' PEDAAL: C-d'
Holpijp 8' B/D. Aangehangen
Prestant 8' B/D. (C-e in Holpijp)  
Prestant 4' B/D.  
Roerfluit 4' B/D.  
Octaaf 2' B/D.  
Nazard 2 2/3' B/D.  

 

Aart de Kort, april 2008