DEN HAAG

R.K. H.H. Martelaren van Gorcum (Stadhoudersplantsoen)


KERK NIET MEER ALS ZODANIG IN GEBRUIK SINDS 2005

1925 - Bouw van het eerste orgel voor deze parochiekerk door de fa. Jos Vermeulen te Alkmaar. Aanvankelijk waren een goede 40 registers gepland, het zouden er uiteindelijk "wegens gebrek aan contanten"slechts 12 worden. (bron: KKOR-rapport Albert de Klerk, 1948).

In de Tweede Wereldoorlog (1943) wordt de kerk gesloopt, dit om de bezetter het mogelijk te maken de zgn. Atlantikwal te bouwen. Het orgel wordt afgebroken en opgeslagen in het Thomasklooster aan de Prinses Mariestraat. (bron: 75 jaar parochie Martelaren van Gorcum 's-Gravenhage, okt. 1991)

1948 - Het orgel wordt (enigszins gewijzigd) herbouwd in de noodkerk door de fa. Vermeulen onder advies van Albert de Klerk. Slechts de Fluit 4' wordt vervangen door een Quint 2 2/3'. (bron: eerdergenoemd KKOR-rapport Albert de Klerk)

 

(foto: collectie AdK)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Viola di Gamba 8' Subbas 16'
Prestant 8' Bourdon 8'  
Salicionaal 8' Roerfluit 4' KOPPELINGEN:
Holpijp 8'   P+I, P+II, I+II, I+II 16', I+I 4'
Quint 2 2/3'    
Prestant 4'    
Octaaf 2'    
Trompet 8'    

pneumatische tractuur

1955 - Overplaatsing en uitbreiding, fa. Vermeulen, Alkmaar

 

(foto: collectie AdK)

 

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Viola di Gamba 8' Subbas 16'
Prestant 8' Bourdon 8' Prestant 8'
Holpijp 8' Roerfluit 4' Gedekt 8'
Prestant 4' Zingprestant 4' Fluit 4'
Quint 2 2/3' Nasard 2 2/3'  
Octaaf 2' Tremulant KOPPELINGEN:
Mixtuur V   P+I, P+II, I+II, I+II 16', I+I 4'
Trompet 8' SPEELHULPEN:  
  Autom. pedaalomschakeling  
  P, F, T  

pneumatische tractuur

 

1993 - Nieuw orgel, fa. Gebr. Vermeulen, Weert onder advies van Ton van Eck namens de KKOR. (bron: ingebruiknamebrochure). Het oude orgel werd per (open) vrachtwagen afgevoerd naar Weert. Onderweg schijnt men wat pijpwerk verloren te hebben....(mededeling R. Gülke (fa. Vermeulen), via G. Hoofs)

 

(foto: ingebruiknamebrochure)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-g''' POSITIEF: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Bourdon 8' Subbas 16'
Prestant 8' Viola 8' Fluit 8'
Bourdon 8' Fluit 4' Prestant 4'
Prestant 4' Nasard 2 2/3' Trompet 8'
Fluit 4' Fluit 2'  
Octaaf 2' Terts 1 3/5' KOPPELINGEN:
Mixtuur IV Basson 8' P+I, P+II, I+II
Cornet V af a   Tremulant over het gehele orgel
Trompet 8'*    
     
* afkomstig van een orgel van           Pereboom & Leyser    

Na de sluiting van de kerk in 2005 heeft het orgel nog een aantal jaren in de kerk gestaan. Ondanks belangstelling voor het instrument, o.a. van een parochie uit Drachten, mocht het orgel niet buiten Den Haag herplaatst worden en werd het gedemonteerd door de fa. Flentrop en opgeslagen in de leegstaande Sacramentskerk a/d Sportlaan. In de jaren 2012/2014 werd deze kerk min of meer bezet door illegale vluchtelingen. Zij gebruikten het houtwerk o.a. voor het maken van meubeltjes, veel pijpen werden platgetrapt. Het orgel werd in het voorjaar 2015 als totaal verloren beschouwd.....

Aart de Kort, maart 2015