DEN HAAG (-Scheveningen)

Herv. Oude Kerk (Keizerstraat)


 

Al in 1469 is er sprake van een orgel. (bron: Het Orgelblad, december 1967)

1764/65 - Nieuw orgel Gerard Steevens. (bron: idem)

Dispositie:

MANUAAL: C-d' PEDAAL:
Bourdon 16' Aangehangen
Prestant 8'  
Quintadena 8' Forte Piano voor 't bovenste octaaf
Holpijp 8'  
Octaaf 4' D.  
Fluit 4'  
Quint 3'  
Octaaf 2'  
Quint 1 1/2'   
Cornet D.  
Mixtuur Bas/Disc.  
Trompet 8' B/D.  
Vox Humana 8' B/D.  
Traemulant  
Afsluiting  

 

1812 - Werkzaamheden J.C. Friedrichs (bron: idem)

1839 - Nieuw binnenwerk in oude Stevenskas, fa. Lohman, Gouda, voltooiing volgt echter in 1846 door de Gebr. Van Dam te Leeuwarden. (bron: idem)

1911 - Aanbrengen nieuwe balg en windmotor, fa. Van Gelder, Leiden (bron: idem)

1932 - Restauratie, dispositiewijziging en toevoegen vrij pedaal (pneum., 4 stemmen), fa. J. de Koff & Zn., Utrecht. (bron: idem)

1943 - 1945 - Orgel opgeslagen bij de fa. De Koff te Utrecht (bron: J.K.G. Brouwer, Winsum)

1954 - Herstel fa. De Koff (bron: idem)

1969 - Herstel fa. v/d Zwan, Scheveningen (bron: idem)

1972 - Restauratie fa. D.A. Flentrop, Zaandam. Toevoegen mechanisch pedaal in aparte kas achter het orgel. (bron: eigen waarneming, fotokaart firma Flentrop en Het historische orgel in Nederland, dl. 2, uitg. NIvO, 1997)

2007 - Groot onderhoud, reparaties en intonatiecorrecties, fa. J.L. van den Heuvel, Dordrecht (bron: website fa. v/d Heuvel)

     

(foto: fa. Flentrop)  

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' BOVENWERK: C-f''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Baarpijp 8' Subbas 16'*
Prestant 8' Roerfluit 8' Prestant 8'*
Quintadeen 8'* Viola di Gamba 8' Octaaf 4'*
Bourdon 8' Octaaf 4' Bazuin 16'*
Octaaf 4' Fluit 4' Trompet 4'*
Roerfluit 4' Woudfluit 2'  
Quint 3' Flagéolet 1'* Tremulant (1979, Flentrop)
Octaaf 2' Dulciaan 8'* 3 normale koppelingen
Cornet III D.    
Mixtuur III-V* *=nieuw, 1972  
Trompet 8'*    

mechanische toets- en registertractuur.

 

Aart de Kort, december 2000