DEN HAAG 

Oud-Katholieke Kerk H.H. Jacobus en Augustinus 

(Juffrouw Idastraat)


 

Onderstaande samenvatting van de orgelgeschiedenis is gebaseerd op het ingebruiknameprogramma van 16 januari 1994, het boek "Het Garrels-orgel in de Oud-Katholieke Kerk in Den Haag", door o.a. Herman de Kler, A.J. Gierveld en Hans van Nieuwkoop (uitg. Gemeente Den Haag, 1997) alsmede eigen waarneming.

1724/26 - Rudolf Garrels, Den Haag

1832/33 - Restauratie fa. Bätz, Utrecht. De dispositie blijft ongewijzigd.

1910 - Nieuw orgel in oude Hoofdwerkkas, fa. G. Spit, Utrecht (uitvoering: J.C. Sanders). Het Garrels binnenwerk wordt door Spit ingenomen en later door zijn opvolger J.C. Sanders verwerkt in twee andere orgels: het HW komt met een groot deel van het pijwperk terecht in de Ned. Herv. Kleine Kerk te Vollenhove (1918), terwijl het RW wordt gebruikt in het orgel van de Ned. Protestantenbond te Zeist (1914).

Dispositie:

MANUAAL I: MANUAAL II: PEDAAL:
Bourdon 16' Salicet 8' Subbas 16'
Prestant 8' Viola 8' (C-H in Salicet) Octaafbas 8'
Roerfluit 8' Vox Celeste 8' af c  
Octaaf 4' Holpijp 8' Klavierkoppel
Quint 2 2/3' Salicet 4' Pedaalkoppel Man. I
Octaaf 2' Fluit 4' Ventiel, Calcant
Cornet V Clarinet 8' trede voor zwelkast manuaal II
Mixtuur IV    
Trompet 8'    

mechanische toets- en registertractuur

 

1929 - Aanbrengen treden voor in- en uitschakelen van mixtuur en tongwerken, J.C. Sanders.

1954 - Aanbrengen akoestische 32' (later weer verwijderd) en electrificatie pedaal, J.H. Sanders. Vermoedelijk is toen ook de pedaalkoppel naar manuaal II aangebracht.

1981 - Aankoop Garrelsbinnenwerk Vollenhove

1985 - Oprichting Stichting Reconstructie Garrelsorgel, met als adviseur Klaas Bolt en later Hans van Nieuwkoop

1991 - Aankoop Garrelsbinnenwerk Zeist.

1991/94 - Reconstructie Garrelsorgel met uitbreiding van vrij pedaal, fa. Flentrop, Zaandam. Het Spit/Sanders-orgel werd door M.C. Tiggelman, Zaltbommel geplaatst in de Herv. Buitengewone Wijkgemeente Bethel te Vriezenveen.

1995 - Plaatsing pedaallade en Subbas 16', Flentrop

 

(foto: W. Vermeij, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag)

 

Dispositie:

HOOFDMANUAAL: C-c''' RUGPOSITIEF: C-c''' PEDAAL: C-d'
Bourdon 16' B/D. Holfluit 8' Subbas 16'
Prestant 8' Quintadeen 8' Octaaf 8' (gereserveerd)
Holpijp 8' Prestant 4' Bazuin 16' (gereserveerd)
Octaaf 4' Roerfluit 4' Trompet 8' (gereserveerd)
Fluit 4' Octaaf 2'  
Quintfluit 3' Sesquialter II D. Manuaalkoppel
Superoctaaf 2' Dulciaan 8' B/D. Afsluiter Hoofdmanuaal
Mixtuur IV-VI   Afsluiter Rugpositief
Cornet IV   Tremulant
Trompet 8' B/D.    

mechanische toets- en registertractuur

 

Aart de Kort, december 2000