DEN HAAG (-Scheveningen)

Geref. Pniëlkerk (Tesselsestraat)


KERK SINDS 2011 IN GEBRUIK ALS GANDHI-CENTRE, LOT ORGEL ONBEKEND.... 

1938 - Fa. Valckx & Van Kouteren, Rotterdam. (23/II/vP, pneum.) (bron: Organist & Eredienst, sept. 1989)

 

(foto: Stichting Orgelcentrum)

 

1967 en 1980 - Dispositiewijzigingen fa. H.B. Scheuerman & Zn., Rotterdam: Flûte Harm. 8' en Gemshoorn 4' vervangen door Roerfluit 8' en Quint 2 2/3', Mixtuur-Cornet gescheiden in twee aparte registers (Mixtuur aangevuld met discantpijpwerk), Gamba 8' vervangen door Scherp en bijplaatsing Nasard 2 2/3'. (bron: idem)

1988 - Restauratie fa. H.B. Scheuerman & Zn., Rotterdam, onder advies van A.J. Gierveld en J. Telder namens de GOV. Man. I werd uitgebreid met een Fluit 4', afkomstig uit de v.m. Geref. Immanuëlkerk, en er werd (op de begane grond) een nieuwe elektrische speeltafel geplaatst, eveneens afkomstig uit de v.m. Immanuëlkerk (v/d Linden, 1961). (bron: idem)

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Subbas 16'
Prestant 8' Vox Céleste 8' af c Echobas 16'(tr.)
Roerfluit 8' Holpijp 8' Octaafbas 8'
Salicionaal 8' Prestant 4' Fluitbas 8'(tr.)
Octaaf 4' Openfluit 4' Bazuin 16'
Gedekte Fluit 4' Nasard 2 2/3'  
Quint 2 2/3' Piccolo 2' KOPPELINGEN:*
Octaaf 2' Sesquialter II P+I, P+II, I+II, II 4'
Cornet III-V D. Scherp III-IV  
Mixtuur III-V Clarinet 8' (doorslaand) SPEELHULPEN:*
Trompet 8' Tremulant autom. pedaalomschakeling
Tremulant   4 vaste combinaties
    1 vrije combinatie
    trede zwelkast manuaal II

*Vóór 1988 had het orgel ook nog een Generaal Crescendo, alsmede 5 vaste combinaties (P, Mf, F, Ff, T) Tevens was er nog een koppeling II 16', buiten de bovengenoemde.

electro - pneumatische kegelladen

 

Aart de Kort, november 2000