DEN HAAG (-Scheveningen)

Herv. Prinses Julianakerk (Nieboerweg)


 

Het eerste orgel van deze kerk werd in 1928 door de fa. Van Gelder, Leiden geplaatst, het was afkomstig uit de v.m. in 1915 gesloopte (oude) Badkapel te Scheveningen. In 1922 was al een partij pijpen van een particulier uit Biggekerke aangekocht met het oog op plaatsing in de Prinses Julianakerk. (bron: J.K.G. Brouwer, Winsum)

1933 - Toevoeging 2e manuaal en pedaaltransmissie, fa. De Koff, Utrecht. (bron: idem)

1936 - Herstel, fa. De Koff (bron: idem)

omstreeks 1967 - Schoonmaak door de fa. J. van der Zwan, Scheveningen (bron: Frits Haaze, Lemmer)

 

(foto: C. van 't Wout)

 

1973 - Fa. Gebr. Reil, Heerde onder advies van Klaas Bolt. Het orgel beoogde min of meer een kopie te zijn van het Schnitgerorgel in Uithuizen. Volgens mededeling van dhr. J.K.G. Brouwer te Winsum zou Reil oud pijpwerk van het v.m. orgel overgenomen hebben. In ieder geval werden enkele registers in 1975 als pedaalregisters geplaatst in het orgel uit de v.m. Marturiakerk te Assen. (bron: Het Orgel, juli/aug. 1975, met dank aan Johan Groen)

2000 -  Groot onderhoud, plaatsing  nieuwe windmotor en  Werckmeister III-stemming veranderd in een gelijkzwevende stemming fa. Hendriksen & Reitsma te Nunspeet onder advies van Bas de Vroome. 

 

(foto: Gebr. Reil)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C-f''' PEDAAL: C-d'
Quintadena 16' Holpijp 8' Subbas 16'
Prestant 8' Prestant 4' Octaaf 8'
Holpijp 8' Holpijp 4' Octaaf 4'
Octaaf 4' Octaaf 2' Bazuin 16'
Spitsfluit 4' Woudfluit 2' Trompet 8'
Quint 3' Quint 1 1/2' Cornet 2'
Superoctaaf 2' Sesquialter II  
Mixtuur IV-V Dulciaan 8' Manuaalkoppel
Trompet 8'   Pedaalkoppel
    Tremulant

mechanische toets - en registertractuur

 

Aart de Kort, november 2000